bul_06092012-9

mrymhalwani

bul_06092012-9

Disediakan Oleh:

Kumpulan METIA dan Pihak Pengurusan

Bahagian Kewangan Pelajar, Penerimaan dan Zakat

Universiti Kebangsaan Malaysia

Buku Panduan Kewangan Pelajar


KANDUNGAN

Panduan Kewangan Pelajar

BIL PERKARA MUKASURAT

1. 1. Pendahuluan, Fungsi dan Direktori Bahagian 3

2. 2. Carta Organisasi 4

3. 3. Klafikasi Yuran Yang Dikenakan 5

4. 4. Polisi Bayaran Balik 6-9

5. Tabung Amanah Zakat 10-11

5. 6. Insuran Perubatan Berkelompok 12-13

7. Pengurusan Kegiatan/Program Pelajar 14-15

8. Kaedah Pembayaran Yuran 16

9. Lampiran A- Kadar Yuran Pra Siswazah 17

Lampiran B- Kadar Yuran Pasca Siswazah 18-20

Lampiran C- Kadar Yuran Kolej Kediaman 21-22

2


Pendahuluan

Panduan Kewangan Pelajar

Buku Panduan Kewangan Pelajar ini disediakan bagi rujukan kepada pelajar-pelajar Universiti

Kebangsaan Malaysia mengenai kadar yuran, polisi kewangan, Tabung Amanah Zakat, Insuran,

kaedah pembayaran yuran dan tatacara pengurusan kegiatan/program pelajar.

Bahagian Kewangan Plajar terdiri dari 3 unit iaitu:-

• Unit Kewangan Pelajar

• Unit Penerimaan

• Unit Zakat

FUNGSI BAHAGIAN KEWANGAN PELAJAR

� Menguruskan kutipan yuran pelajar

� Menguruskan pinjaman / biasiswa penaja dalam dan luar negara.

� Menguruskan bantuan / pinjaman daripada universiti.

� Menguruskan bayaran elaun tajaan pasca-siswazah.

� Menguruskan urusan kewangan kegiatan pelajar

� Menguruskan bantuan zakat kepada pelajar yang layak

� Menguruskan Insuran pelajar.

DIREKTORI BAHAGIAN KEWANGAN PELAJAR

� Ketua Bahagian No. Telefon: 89214545 emel- mro@ukm.my

� Ketua Unit Pasca Siswazah No. Telefon: 89215706 emel- nisaa@ukm.my Pej. Am: 89215165

� Ketua Unit Pra-Siswazah No. Telefon: 89215037 emel-zaidahz@ukm.my Pej. Am: 89215090

� Ketua Unit Penerimaan No. telefon: 89215030 emel- ny@ukm.my Pej. Am: 89213151

� Unit Zakat No. Telefon: 89213784 emel- hafizzi@ukm.my Pejabat Am: 89213868

3


UNIT PENERIMAAN

Panduan Kewangan Pelajar

Carta Organisasi Bahagian Kewangan Pelajar, Penerimaan dan Zakat, Jabatan Bendahari

Pen. Bendahari W41 Pen. Bendahari W41

KHAIRUN NISAA IDRIS ZAIDAH ZAINUDIN Pen. Akauntan TertinggiW36

NORSIAH YUNUS

Pen. Akauntan W27

HAFEEZA MASTURA

(6) PEMBANTU TADBIR

KEWANGAN W17

UNIT KEWANGAN PELAJAR

Pen. Akauntan W27

KHAIRUL AZLAN

Pemb. Tadbir Kew. Kanan

W22

NADZRI DAUD

(1) PEMB. TADBIR KEW.

W22 (KUP),

(5) PEMB.TADBIR KEW.

W17 & (1) PEMB. TADBIR

(P/O) N17

Ketua Penolong Bendahari Kanan (W52)

MISRO BIN JERUT

UNIT PENERIMAAN

Pemb. Am Rendah Kanan

ZAILAN AHMAD

Pen. Akauntan W27

NOR ISMAWATI

MOHPUAD

(2) PEMB. TADBIR KEW

W22 (KUP)

(6) PEMB. TADBIR KEW

W17 & (1) PEMB. TADBIR

(P/O) N17

Pemb. Setiausaha N22 (KUP)

AISHAH JUDIN

UNIT ZAKAT

Pen. Bendahari W41

ZAIDAH ZAINUDIN

Pen. Akauntan W27

HAFIZZI

MMOHDMOHAANAWAAN

AWAANAWAR

Pembantu Tadbir Kewangan

W17

MOHD HAZWAN DAUD

4


Panduan Kewangan Pelajar

Universiti Kebangsaan Malaysia boleh mengenakan yuran sebagaimana yang telah diluluskan oleh

Pihak Berkuasa Universiti dari masa ke semasa seperti berikut:

P

R

A

S

I

S

W

A

Z

A

H

PASCA

SISWAZAH

JENIS YURAN

SEKALI

SEPANJANG

PENGAJIAN

SETIAP SESI SETIAP

SEMESTER

Pendaftaran & Pengijazahan �

Pengajian �

Kesihatan �

Perpustakaan �

Kebajikan Pelajar dan Insuran �

Majalah PMUKM �

Aktiviti Pelajar PMUKM �

Minggu Suaikenal �

Ko kurikulum & Sukan �

Peralatan �

Tabung Pembinaan �

Asrama/Pembelian Asrama

Aktiviti Fakulti �

Pengangkutan �

Hemat Diri & Alumni �

Buku PPU �

Elektrik �

Kemudahan Penginapan �

Aktiviti Kolej �

Penginapan �

Pendaftaran & Pengijazahan �

Pengajian �

Pihak Berkuasa Universiti Kebangsaan Malaysia berhak mengubah struktur serta kadar yuran pengajian dan

bayaran-bayaran lain pada bila-bila masa. Yuran hendaklah dibayar sebelum semester bermula.

Kadar yuran dilampirkan seperti berikut :-

1. Pra Siswazah (Rujuk Lampiran A)

(a) Ijazah Pertama

(b) Diploma

2. Pasca Siswazah (Rujuk Lampiran B)

(a) Doktor Falsafah

(b) Sarjana

(c) Diploma

3. Yuran Penginapan (Rujuk Lampiran C)

KLASIFIKASI YURAN YANG DIKENAKAN

5


Panduan Kewangan Pelajar

Polisi ini telah di luluskan dalam Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil 37/2003.

1. Menarik diri dalam SEMESTER 1

Yuran yang boleh dikembalikan adalah mengikut minggu di mana pelajar berkenaan disahkan menarik

diri.

2. Bagi yang belum membayar yuran penginapan, pelajar tersebut tetap dikenakan yuran penginapan

berdasarkan tempoh ‘berada / menginap di kolej UKM’.

PRA SISWAZAH

TARIK DIRI

� Menarik diri dalam TAHUN PERTAMA (SEMESTER 1)

� Sebelum Minggu Mesra Pelajar (MMP) dan Status pelajar “Belum Mendaftar”

SEMUA YURAN DIKEMBALIKAN

� Dalam Minggu Suaikenal dan Status pelajar “Belum Mendaftar”

SEMUA YURAN DIKEMBALIKAN KECUALI YURAN MINGGU MESRA PELAJAR (MMP)

� Minggu 1 dan 2 Kuliah

POLISI BAYARAN BALIK

Jenis Yuran Yang Boleh Dikembalikan

� Yuran Konvokesyen

� Yuran Peralatan

� Yuran Ko Kurikulum

� Yuran Pengangkutan

� Yuran Hemat Diri

� Yuran Aktiviti Kolej (50%)

� Yuran Tabung Pembangunan Kolej

� Yuran PMUKM & Majalah

� Yuran Aktiviti Pelajar Fakulti

� Yuran Pengajian (90%)

� Yuran Penginapan (tertakluk kepada kelulusan pihak kolej)

6


PASCA SISWAZAH

� Minggu 3 dan 10 Kuliah

Jenis Yuran Yang Boleh Dikembalikan

� Yuran Konvokesyen

� Yuran Hemat Diri

� Yuran Tabung Pembangunan Kolej

� Yuran PMUKM & Majalah

� Yuran Aktiviti Pelajar Fakulti

� Yuran Pengajian (50%)

� Yuran Penginapan (tertakluk kepada kelulusan pihak kolej)

� Selepas Minggu 10 Kuliah

“TIADA SEBARANG PEMULANGAN BALIK YURAN”

Panduan Kewangan Pelajar

Nota Penting:

Bagi pelajar yang Menarik Diri pada Semester 2 dan berikutnya, pemulangan hanya bagi:

� Yuran Hemat Diri

� Yuran PMUKM dan Majalah

� Yuran Pengajian (tertakluk kepada minggu tarik diri)

� Yuran Penginapan (tertakluk kepada kelulusan pihak kolej)

TANGGUH/ GANTUNG PENGAJIAN

� Sebelum kuliah bermula

� Semua yuran boleh di kembalikan

� Kecuali pelajar Tahun 1/ Semester 1, yuran Minggu Mesra Pelajar dikenakan

� Minggu 1 dan 2 Kuliah

� Yuran Pengajian (90%) daripada tarikh diluluskan penangguhan / penggantungan

� Minggu 3 hingga 10 Kuliah

� Yuran Pengajian (50%) daripada tarikh diluluskan penangguhan / penggantungan

TARIK DIRI / TANGGUH PENGAJIAN

A) Sekiranya menarik diri dalam semester pertama:

Yuran yang boleh dikembalikan adalah mengikut minggu di mana pelajar berkenaan

di sahkan menarik diri. Jika;

a) Sebelum Mendaftar (status pelajar Belum Mendaftar)

- Semua Yuran boleh dikembalikan

b) Telah Mendaftar (Sebelum Minggu 1 Kuliah)

7


Panduan Kewangan Pelajar

- Semua Yuran boleh dikembalikan KECUALI Yuran Pendaftaran

(B) Dalam Minggu 1 dan Minggu 2 perkuliahan:

Jenis Yuran Boleh Dikembalikan

� Yuran Pengajian (90%)

� Yuran Penginapan (tertakluk kepada kelulusan pihak kolej)

� Yuran Kecekapan Bahasa Inggeris

(C) Dalam Minggu ke 3 hingga minggu ke 6 perkuliahan:

Jenis Yuran Boleh Dikembalikan

� Yuran Pengajian (50%)

� Yuran Penginapan (tertakluk kepada kelulusan Pihak Kolej)

� Yuran Kecekapan Bahasa Inggeris (tertakluk kepada kelulusan pihak Pusat

Pengurusan Siswazah)

(D) Selepas minggu ke 6 dan berikutnya:

- Tiada sebarang pemulangan balik yuran

Sekiranya menarik diri dalam semester berikutnya atau tangguh pengajian

Yuran yang boleh dikembalikan :

(E) Dalam Minggu 1 dan Minggu 2 perkuliahan:

Jenis Yuran Boleh Dikembalikan

� Yuran Pengajian (90%)

� Yuran Penginapan (tertakluk kepada kelulusan Pihak Kolej)

(F) Dalam Minggu ke 3 hingga minggu ke 6 perkuliahan:

Jenis Yuran Boleh Dikembalikan

� Yuran Pengajian (50%)

� Yuran Penginapan (tertakluk kepada kelulusan Pihak Kolej)

(G) Selepas minggu ke 6 dan berikutnya :

- Tiada sebarang pemulangan balik yuran

8


Pengecualian yuran pengajian bagi pelajar yang telah menyerahkan tesis:

1. Dalam tempoh 21 hari selepas tarikh rasmi pendaftaran

"Bagi pelajar yang telah menyerahkan tesis:

Panduan Kewangan Pelajar

Diberi pengecualian sebanyak 100% dan 50% tertakluk kepada tarikh-tarikh penyerahan tesis yang

ditetapkan oleh pihak Pusat Pengurusan Siswazah dari masa kesemasa"

9


Panduan Kewangan Pelajar

AGIHAN ZAKAT

UKM diberi amanah melaksanakan pungutan dan pengagihan zakat berdasarkan kepada Fatwa Pengurusan

Zakat Kerajaan Negeri Selangor. Oleh itu, kuasa mengagihkan zakat diperuntukkan kepada pelajar dan

kakitangan UKM yang berkelayakan sahaja.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN ZAKAT UKM

Beragama Islam.

Kakitangan atau Pelajar sepenuh masa sahaja (warga UKM).

Permohonan sekali sahaja dalam setiap semester, kecuali bagi permohonan untuk tujuan bencana

alam.

Hanya boleh memohon kerana tujuan-tujuan berikut :

Bantuan Umum Pelajaran

- Sara hidup

- Yuran

Perubatan

Saguhati Galakan

Bencana Alam

Lain-lain

TABUNG AMANAH ZAKAT

TUJUAN SYARAT-SYARAT

� Tidak mempunyai penaja/biasiswa atau

mendapat penaja/biasiswa tapi masih tidak

mencukupi

� Kos rawatan perubatan

� Sakit yang kronik memerlukan rawatan susulan.

� Kemalangan


� Mualaf yang baru memeluk Islam kurang dari 5

tahun.

� Pemohon menghadapi musibah dari kejadian

bencana alam.

� Tidak mendapat bantuan daripada Pusat Zakat

Negeri.

� Bantuan yang difikirkan wajar.

10


JENIS BANTUAN

JENIS BANTUAN KADAR BANTUAN YURAN

PER SEMESTER

Tiada Penaja

Ada Penaja

(RM)

(RM)

Panduan Kewangan Pelajar

KADAR BANTUAN SARA HIDUP PER

SEMESTER

Tiada Penaja Ada Penaja

(RM)

(RM)

Fakir 1,000.00 Tiada 800.00 500.00

Miskin 900.00 Tiada 600.00 400.00

Fisabillillah 500.00 Tiada 400.00 300.00

Ibnu Sabil Tiket Pergi Balik (Bantuan Yuran & Sara Hidup pelajar luar negara adalah di bawah kadar

asnaf Fisabillillah).

CARA MEMOHON BANTUAN ZAKAT

Borang-borang permohonan boleh dimuat turun di:http://pkukmweb.ukm.my

/~bendahari/borang.php#pel

Sila hantar borang yang telah diperakukan oleh Dekan / Pengetua Kolej / Pegawai Unit Kebajikan, JPPel ke:-

UNIT ZAKAT

ONE STOP CENTRE

PUSANIKA, UKM

11


GROUP MEDICAL TAKAFUL /GROUP HOSPITAL & SURGICAL

Panduan Kewangan Pelajar

Benefit Summary Plan 150

Hospital & Surgical Care (Max Per Disability)

In –Hospital Care

a) Hospital Room & Board (Private /Government)

i) Ordinary Room (Up To 120 Days)

ii) Intensive Care Unit (Up To 20 Days)

INSURAN PERUBATAN BERKELOMPOK

RM 150.00

RM 350.00

b) Hospital Supplies And Services As charged

c) Surgical Fees As charged

d) Anaesthetist Fees As charged

e) Operating Theatre Fees As charged

f) In Hospital Physician’s Fees (Up To 120 Days) As charged

g) Hospital Services Tax (On Eligible Room & Board Charges Paid) 5%

h) GH Daily Cash Allowances (Max 120 Days) 40

Ambulatory Care

a) Pre –Surgical /Medical Diagnostic Services (Within 60 Days) As charged

b) Pre – Surgical /Medical Specialist Consultation (Within 60 Days) As charged

c) Second Surgical Opinion As charged

d) Post –Hospitalization Treatment (Up To 60 Days,Following Discharge

From Hospital)

As charged

e) Emergency Out-Patient Accidental Treatment (Within 24 Hours Up To

60 Days)

RM 2500.00

f) Daycare Procedure As charged

g) Ambulance Fees (Emergency & Non –Emergency Services) RM 250.00

h) Medical Report Fee Reimbursement RM 80.00

i) Accidental Dental Treatment RM 500.00

j) Outpatient Emergency Treatment (10:00 Pm To 8.00 Am) RM 100.00

LIMIT PER DISABILITY (14 Working days) per case RM 30,000.00

Note :

1. The Insurance risk is underwritten By Takaful Ikhlas Sdn Bhd.

2. Any medical costs in excess of the benefit limit will be borne by you.

3. Claims must be submitted to ING Insurance within 30 days from the

date of concultation or services.

4. Some hospitals do not include meal allowance under the Room &

Board Limit.

5. Long term medications will only be issued on a monthly basis

Bahagian Kewangan Pelajar juga menguruskan insuran hospital berkelompok kepada pelajar seperti berikut:-

12


LOCAL STUDENTS

SCHEDULE OF BENEFITSSUM COVERED (RM)

Panduan Kewangan Pelajar

GROUP FAMILY TAKAFUL/ GROUP TERM LIFE (ALL STUDENTS)

1. Death Benefit (Natural Cause) 3,000

2. Death Benefit (Accidental Cause) 10,000

3. Total Permanent Disablement Benefit (Natural Cause) 3,000

4. Total Permanent Disablement Benefit (Accidental Cause) 10,000

5. Partial Permanent Disablement Benefit (Natural Cause) 3,000

6. Partial Permanent Disablement Benefit (Accidental Cause) 10,000

7. Accidental Medical Reimbursement 1,000

8. Funeral Expenses Benefit

(a) Member 2,000

INTERNATIONAL STUDENTS

SCHEDULE OF BENEFITSSUM COVERED (RM)

1. Death Benefit (Natural Cause) 3,000

2. Death Benefit (Accidental Cause) 10,000

3. Total Permanent Disablement Benefit (Natural Cause) 3,000

4. Total Permanent Disablement Benefit (Accidental Cause) 10,000

5. Partial Permanent Disablement Benefit (Natural Cause) 3,000

6. Partial Permanent Disablement Benefit (Accidental Cause) 10,000

7. Accidental Medical Reimbursement 700

8. Funeral Expenses Benefit

(a) Member 3,000

13


PENGURUSAN KEGIATAN/PROGRAM PELAJAR

Panduan Kewangan Pelajar

BAGAIMANA UNTUK MENGADAKAN PROGRAM

- Hantar permohonan kepada Jabatan Pengurusan Pelajar/Pusat Sukan/Pusat

kebudayaan /kolej (dimana berkaitan)

- Mohon surat pengecualian cukai di Jabatan Bendahari, Unit kewangan Pelajar setelah

program diluluskan .Surat ini bertujuan untuk memberikan hak pengecualian cukai bagi

nilai yang disumbangkan oleh pemberi sumbangan program tersebut.

- Syarat- syarat untuk diberikan pengecualian cukai ,program yang diadakan hendaklah

memenuhi fungsi amanah berikut:

1. Amanah untuk meringankan kemiskinan

2. Amanah untuk kemajuan pendidikan

3. Amanah untuk kemajuan keagamaan

4. Amanah yang memberi manfaat kepada masyarakat

KAEDAH UNTUK MENGURUS PENDAPATAN PROGRAM

- Semua sumbangan yang diterima hendaklah dihantar ke Unit penerimaan , Jabatan

Bendahari untuk diresitkan.

- Bagi program yang berskala besar dan berulang untuk tahun berikutnya , program

tersebut hendaklah didaftarkan dengan membuat permohonan di Unit Kewangan

Pelajar.

- Sumbangan akan dimasukkan secara khusus mengikut program yang didaftarkan

- Resit tersebut hendaklah diserahkan kepada penyumbang dan jika telah diluluskan

‘Pengecualian Cukai’ , pastikan resit tersebut telah di cop maklumat ‘Pengecualian

Cukai’

- Sekiranya berlaku sumbangan yang diterima tidak sah contohnya, sumbangan melalui

cek yang ditolak oleh bank, nilai sumbangan tersebut akan ditolak dari pendapatan

program

KAEDAH UNTUK MENGURUS PERBELANJAAN PROGRAM

- Perbelanjaan program boleh dibuat melalui kaedah berikut:

1. Pesanan Rasmi

o Sebutharga perlu diperolehi daripada pembekal atau pemberi perkhidmatan

(tertakluk kepada nilai perolehan – perlu merujuk tatacara perolehan universiti,

contohnya bagi perbelanjaan bernilai tidak melebihi RM50,000 sebutharga

boleh didapatkan terus dari satu pembekal sahaja)

o Mohon kepada Jabatan Perkhidmatan Pelajar bagi urusan Pesanan Rasmi

setelah berpuashati dengan harga yang ditawarkan. Perlu nyatakan program

yang akan membiaya perbelanjaan tersebut

o Pesanan Rasmi akan dihantar kepada pembekal oleh JPPel/kolej/Unit

Perolehan

o Bil/invois akan dihantar kepada JPPel /kolej untuk pengesahan dan urusan

bayaran akan dibuat oleh Unit Kewangan Pelajar

2. Tuntutan bayaran dari pembekal atau pemberi perkhidmatan

o Dapatkan bil/invois daripada pembekal dan hantar ke JPPel /kolej untuk

pengesahan

o Bayaran akan diuruskan oleh Unit Kewangan Pelajar terus kepada pembekal

14


Panduan Kewangan Pelajar

3. Tuntutan bayaran balik oleh pelajar

o Resit hendaklah disahkan oleh JPPel/kolej dan dihantar ke Unit kewangan

Pelajar

o Bayaran akan dibuat kepada pelajar seperti dinyatakan

4. Pendahuluan

o Pendahuluan dipohon sekiranya pembekal atau pemberi perkhidmatan

memerlukan bayaran dibuat dahulu sebelum bekalan atau perkhidmatan

diberikan

o Kaedah ini tidak digalakkan terutama bagi pembelian bernilai melebihi RM500

kerana akan menyebabkan kerugian sekiranya bekalan atau perkhidmatan yang

diberikan tidak memuaskan. Bayaran yang telah dibuat tidak dapat diperolehi

semula daripada pembekal tersebut. Pembekal berkemungkinan tidak jujur ,

tidak dapat dihubungi setelah bayaran diberikan

o Pendahuluan dipohon melalui ‘Borang Pendahuluan Kegiatan Pelajar’ yang

boleh diperolehi melalui laman web Jabatan Bendahari

o Syarat-syarat untuk memohon pendahuluan perlu difahami dan dipatuhi .

Borang tersebut perlu dihantar melalui JPPel /kolej untuk diurus bayaran oleh

Unit kewangan Pelajar

o Perlu ambil ingatan Pendahuluan yang dipohon merupakan hutang pelajar

kepada universiti.

o Cek yang diterima perlu dimasukkan kebank dan perbelanjaan yang dibuat

hendaklah mengikut tujuan pendahuluan dibuat

o Penyata perbelanjaan hendaklah dihantar ke JPpel/kolej bagi tujuan

pengesahan

o Penyata tersebut kemudiannya perlu dihantar ke Unit Kewangan Pelajar dalam

tempoh dua minggu setelah program berakhir bagi membolehkan hutang

pendahuluan tersebut diselaraskan daripada hutang pelajar

o Resit yang dikemukakan hendaklah resit asal ,tidak diubahsuai,lengkap nama penerima , item dan ta

o Resit yang tidak lengkap boleh ditolak dan akan ditanggung sendiri oleh pelajar

yang memohon pendahuluan

o Sekiranya resit hilang , perbelanjaan akan ditanggung oleh pelajar yang

memohon pendahuluan

15


PANDUAN MEMBAYAR YURAN PELAJAR:

Panduan Kewangan Pelajar

1. SEMAK JUMLAH YURAN YANG PERLU DIBAYAR SAMADA MELALUI :

a. SURAT TAWARAN/ PENDAFTARAN SEMESTER.

b. WEB E-PELAJAR http://www.ukm.my/e-pelajar

c. BAHAGIAN KEWANGAN PELAJAR, JABATAN BENDAHARI DI TALIAN 8921 5165 (PASCA)/5090 (PRA)

2. BAYARAN BOLEH DIBUAT MELALUI KAEDAH BERIKUT:

a. TANPA AKAUN BANK b. MELALUI AKAUN BANK

Kaunter Bank Islam Malaysia

Berhad(BIMB) (Bill Presentment)

� Bayaran boleh dibuat dimana-mana

kaunter cawangan BIMB

� Isi ‘Slip Pembayaran Bil’

� Bayaran kepada UKM

� Nyatakan no. matrik

� Maklumat bayaran akan dihantar oleh

BIMB ke UKM

Bank Draf/Cek Bank:

� Boleh dibuat dimana-mana bank

tempatan.

� Penerima adalah ‘Bendahari UKM’

� Nyatakan no.matrik dan tujuan

bayaran.

� Cek/Draf dihantar ke Kaunter

Penerimaandi PPS atau di Aras 1,

Jabatan Bendahari Bangunan

Canselori, UKM.

Kiriman Wang

� Dibuat di Pos Malaysia sahaja

� Penerima adalah ‘Bendahari UKM’

� Nyatakan no.matrik dan tujuan

bayaran di belakang Kiriman Wang

� Hantar ke Kaunter Penerimaandi PPS

atau di Aras 1, Jabatan Bendahari

Bangunan Canselori, UKM untuk

diresitkan.

KAEDAH PEMBAYARAN YURAN

Kad Kredit atau Debit

� Mana-mana kad kredit (kecuali

American Express) atau kad bank

(ATM) yang masih sah laku.

� Bayaran dibuat di kaunter

penerimaan Jabatan Bendahari di

Bangunan Canselori dan di PPS.

CIMB Clicks

� Ada akaun di CIMB.

� Aktifkan dahulu perkhidmatan

internet banking melalui mesin ATM

� ‘Sign Up’ di laman web CIMB Clicks’

� Bayaran dibuat melalui kaedah

‘paybills’

� Pilih bayaran kepada UKM

� Nyatakan no. matrik dan amaun.

� Pastikan status transaksi adalah

‘successful’

� Maklumat bayaran akan dihantar oleh

CIMB ke UKM.

Mesin ‘Auto-Teller’ (ATM) (BIMB sahaja)

� Ada akaun BIMB

� Bayaran dibuat melalui mesin ATM

BIMB sahaja

� Pilih menu ‘Lain-lain’

� Pilih ‘Pembayaran Bil & Yuran IPT

� Pilih ‘Yuran IPT’

� Pilih no. akaun yang akan ditolak.

� Masukkan no. kad pengenalan

� Pilih No. Matrik pelajar.

� Masukkan amaun

� Pastikan transaksi telah Berjaya.

16


KADAR YURAN PRA SISWAZAH

Panduan Kewangan Pelajar

LAMPIRAN A

Fakulti USD 1 = RM 3.75

Program Prasiswazah Sepenuh Masa

Tempoh Kadar Yuran Pelajar Kadar Yuran Pelajar Program Pelajar

(tahun) Warganegara Bukan Warganegara Antarabangsa

untuk

untuk

Pakej Yuran Pakej

Pakej/Semester Pakej/Semester Sepanjang Tahun

(RM)

(RM)

Pengajian

(RM)

Fakulti Sains Kesihatan 4 600 5600 Tidak Ditawarkan

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

» Sarjanamuda Pengurusan

Perniagaan

» Sarjanamuda Perakaunan

» Sarjanamuda Ekonomi

3

4

3

550

550

550

2600

2600

2600

43,000

Tidak Ditawarkan

Tidak Ditawarkan

Fakulti Pendidikan 4 550 2200 Tidak Ditawarkan

Fakulti Kejuruteraan dan Alam

Bina

3 - 4 700 6900 Tidak Ditawarkan

Fakulti Pengajian Islam 3 510 3200 Tidak Ditawarkan

Fakulti Teknologi dan Sains

MaklumaT

3 600 4600 43,000

Fakulti Undang-Undang 4 550 3600 Tidak Ditawarkan

Fakulti Perubatan

» Ijazah (Doktor Perubatan)

» Kejururawatan

Fakulti Sains Sosial dan

Kemanusiaan

5

4

900

660

Tidak Ditawarkan

5600

Tidak Ditawarkan

Tidak Ditawarkan

3 510 4000 Tidak Ditawarkan

Fakulti Pergigian 5 850 Tidak Ditawarkan Tidak Ditawarkan

Fakulti Farmasi 4 850 Tidak Ditawarkan Tidak Ditawarkan

Fakulti Sains dan Teknologi 3 - 4 600 4000 Tidak Ditawarkan

** Kadar di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa

17


KADAR YURAN PASCA SISWAZAH

1. DOKTOR FALSAFAH

Semester

dikenakan

Semester

pertama

semasa

pendaftaran

sahaja

Semester

kedua dan

seterusnya

hingga tamat

pengajian

Semester akhir

(tesis)

1

Jenis Yuran Bidang / Fakulti

Pendaftaran

dan

Pengijazahan

2 Pengajian

1 Pengajian

Semua fakulti /

bidang

Panduan Kewangan Pelajar

LAMPIRAN B

Kadar Yuran

Bukan

Warganegara Warganegara

Sepenuh

Masa

Separuh

Masa

Sepenuh

Masa

Separuh

Masa

*385 *360 *3485 *3460

Sastera (FPI/ FSSK/

FPend/ATMA)

1,735 1,535 3,900 3,100

PPS/Sastera Iktisas

(FUU/FEP)

1,835 1,635 4,100 3,300

FSKB/FTSM/Farmasi 2,235 2,035 5,000 4,000

FST 2,035 1,835 5,000 4,000

Pergigian tiada tiada tiada tiada

Perubatan 2,735 2,535 5,000 4,000

Kejuruteraan 2,435 2,235 5,400 4,300

Sastera (FPI/ FSSK/

Fpend)

1,735 1,535 3,900 3,100

PPS/Sastera Iktisas

(FUU/FEP)

1,835 1,635 4,100 3,300

FSKB/FTSM/Farmasi 2,235 2,035 5,000 4,000

FST 2,035 1,835 5,000 4,000

Pergigian tiada tiada tiada tiada

Perubatan 2,735 2,535 5,000 4,000

Kejuruteraan 2,435 2,235 5,400 4,300

1 tesis Semua fakulti 2,000

Fasiliti yang diberikan bersama yuran pengajian adalah juga termasuk proses pendaftaran dan pengijazahan,

perpustakaan, insurans, perubatan, kebajikan dan aktiviti pelajar

Bagi Bukan warganegara perlu membayar yuran bagi kursus kecekapan bahasa inggeris kecuali bagi

pelajar klinikal (perubatan) pada semester pertama.

18


2. SARJANA

Semester

dikenakan

Semester

pertama

semasa

pendaftaran

sahaja

Semester

kedua dan

seterusnya

hingga tamat

pengajian

Semester

akhir (tesis)

1

Jenis Yuran Bidang / Fakulti

Pendaftaran

dan

Pengijazahan

2 Pengajian

1 Pengajian

Semua fakulti /

bidang

Panduan Kewangan Pelajar

Kadar Yuran

Bukan

Warganegara Warganegara

Sepenuh

Masa

Separuh

Masa

Sepenuh

Masa

Separuh

Masa

*385 *360 *3,485 *3,460

Sastera (FPI/ FSSK/

FPend/ATMA)

1,335 1,085 3,000 2,400

PPS/Sastera Iktisas

(FUU/FEP)

1,435 1,235 3,200 2,500

FSKB/FTSM/Farmasi 1,585 1,435 3,500 2,600

FST 1,535 1,235 3,500 2,600

Pergigian

Pergigian

3,885 tiada 4,565 tiada

(klinikal/pakar)

Perubatan

13,135 tiada tiada tiada

(klinikal)

2.970

(sesi)

tiada

8,830

(sesi)

tiada

(bukan Klinikal) 1,735 1,535 3,500 2,600

(Lanjutan) 3,970 tiada 5,030 tiada

Kejuruteraan 1,635 1,435 3,600 2,800

Sastera (FPI/ FSSK/

Fpend)

1,335 1,085 3,000 2,400

PPS/Sastera Iktisas

(FUU/FEP)

1,435 1,235 3,200 2,500

FSKB/FTSM/Farmasi 1,585 1,435 3,500 2,600

FST 1,535 1,235 3,500 2,600

Pergigian

Pergigian

3,885 tiada 4,565 tiada

(klinikal/pakar)

Perubatan

13,135 tiada tiada tiada

(klinikal)

2.970

(sesi)

tiada

8,830

(sesi)

tiada

(bukan Klinikal) 1,735 1,535 3,500 2,600

(Lanjutan) 3,970 tiada 5,030 tiada

Kejuruteraan 1,635 1,435 3,600 2,800

1 Yuran tesis Semua fakulti 1,300

19


3. DIPLOMA SISWAZAH

Semester

dikenakan

Semester pertama

semasa

pendaftaran sahaja

Semester kedua

dan seterusnya

hingga tamat

pengajian

1

2

1

Panduan Kewangan Pelajar

Jenis Yuran Fakulti Kadar Yuran

Warganegara

Bukan

Warganegara

Sepenuh Separuh Sepenuh Separuh

masa masa masa masa

Yuran Selain Fakulti

Pendaftaran Ekonomi

*305

dan Perniagaan

Pengijazahan Ekonomi Perniagaan *305 *3405

Yuran

Pengajian

Pendidikan (DPLI) 885 tiada tiada tiada

Ekonomi Perniagaan 885 tiada 1,215 tiada

Pengajian Islam

Sains Kesihatan

885 875 1,215 1,205

Bersekutu

Diploma Dietatik

Diploma Psikologi

Kesihatan

1,135

885

tiada

tiada

tiada

1,215

tiada

tiada

Sains Sosial dan

Kemanusiaan

885 tiada 1,215 tiada

Perubatan 885 tiada 1,215 tiada

Yuran

Pengajian

Pendidikan (DPLI) 885 tiada tiada tiada

Ekonomi Perniagaan 885 tiada 1,215 tiada

Pengajian Islam 885 875 1,215 1,205

Sains Kesihatan

Bersekutu

Diploma Dietatik

Diploma Psikologi

1,135

885

tiada

tiada

tiada

1215

tiada

tiada

Kesihatan

Sains Sosial dan

Kemanusiaan

885 tiada 1,215 tiada

Perubatan 885 tiada 1,215 tiada

Fasiliti yang diberikan bersama yuran pengajian adalah juga termasuk proses pendaftaran dan pengijazahan,

perpustakaan, Insuran, perubatan, kebajikan dan aktiviti pelajar

20


KADAR YURAN KOLEJ KEDIAMAN

Panduan Kewangan Pelajar

LAMPIRAN C

Kolej kediaman di Universiti terdiri daripada kolej kediaman yang menyediakan tempat penginapan kepada

pelajar. Kadar yuran kolej adalah berbeza mengikut jenis kolej kediaman

Kolej

Dato’ Onn

Aminuddin Baki

Ungku Omar

Ibrahim Yaakub

Rahim Kajai

Tun Syed Nasir

Tun Hussein Onn

Warga

Negara

Pra Siswazah Pasca Siswazah

Bukan

Warga

Negara

Warga

Negara

Bukan

Warga

Negara

Sehari / Seorang Sehari / Seorang

2.50 3.50 6.00 9.00

Ibu Zain 3.00 4.20 6.00 9.00

Keris Mas

Pendeta Za’ba

4.50 5.50 6.00 9.00

Tun Dr. Ismail 4.00 5.60 4.00 5.60

Teratai ‘Kolej Keris Mas’

(BLOK 3)

Dato’ Onn

Aminuddin Baki

Ungku Omar

Ibrahim Yaakub

Rahim Kajai

Tun Syed Nasir

Tun Hussein Onn

Ibu Zain

Keris Mas

Pendeta Za’ba

4.50 10.00 - -

3.70 5.20 7.00 10.50

5.00 7.00 7.00 10.50

Tun Dr. Ismail 4.00 5.60 7.00 10.50

Tun Syed Nasir 3.20 4.50 7.00 10.50

Jenis Penginapan

Asrama

Pangsasiswa

21


Notis:

Kolej

Dato’ Onn

Aminuddin Baki

Ungku Omar

Ibrahim Yaakub

Rahim Kajai

Tun Syed Nasir

Tun Hussein Onn

Warga

Negara

Pra Siswazah Pasca Siswazah

Bukan

Warga

Negara

Warga

Negara

Panduan Kewangan Pelajar

Bukan

Warga

Negara

Sehari / Seorang Sehari / Seorang

3.20 4.50 6.00 9.00

Jenis Penginapan

Pangsarama

Ibu Zain 7.00 9.80 8.00 15.00 Eksekutif

Tun Dr. Ismail 4.00 5.60 6.00 9.00 Pangsarama

Tun Syed Nasir 2.50 4.50 6.00 9.00 Pangsarama

Nota: Kadar Yuran Penginapan Pelbagai

7.50 7.50 7.50 7.50 Eksekutif

� Yuran Elektrik RM25.00

� Yuran Khas Kolej RM100.00

� Yuran Kemudahan Penginapan RM45.00

Pelajar adalah dinasihatkan supaya melapor keluar jika tidak tinggal di Kolej untuk mengelak yuran

asrama dikenakan.

22

Similar magazines