Brosur simposium - UKM

ukm.my

Brosur simposium - UKM

BORANG PENDAFTARAN

NAMA: ______________________________________________________________

ALAMAT: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

NO. TEL. (PEJABAT): _____________________________________________

NO. TEL. (H/P): ____________________________________________________

NO. FAKS: __________________________________________________________

MEL-E: ______________________________________________________________

TAJUK KERTAS KERJA : _________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

STATUS PENYERTAAN:

Pembentang Peserta

SESI PEMBENTANGAN

Matematik Gunaan

Statistik

Penyelidikan Operasi

Kategori

Ahli

PERSAMA

Matematik Tulen

Kualiti

YURAN PENDAFTARAN

Sains Aktuari/Kewangan

Bukan Ahli

PERSAMA

(Pendaftaran

awal)

Bukan Ahli

PERSAMA

(Pendaftaran

biasa)

Profesional RM750 RM750 RM850

Pelajar RM650 RM650 RM650

Jumlah yuran yang perlu dibayar: RM___________

*Setiap pembentang hanya dibenar menghantar maksimum

dua kertas kerja sahaja. Kertas kerja kedua dikenakan kadar

separuh daripada yuran pendaftaran.

**Semua pembayaran harus dibuat dengan draf bank/ wang

pos/ cek institusi atas nama “Persatuan Sains Matematik

Malaysia” dan dihantar bersama borang pendaftaran kepada

pihak urus setia.

***Sila rujuk ke laman sesawang SKSM20 untuk maklumat

terkini.

TARIKH-TARIKH PENTING*

(*Kesemua tarikh akhir telah dilanjutkan.)

Tarikh akhir penghantaran abstrak

Tarikh pemberitahuan penerimaan

abstrak

Tarikh akhir pendaftaran awal

Tarikh akhir penghantaran kertas

kerja penuh

Tarikh akhir pendaftaran dan

pembayaran bagi pembentang

MAKLUMAT URUS SETIA

15/06/2012

15/08/2012

01/07/2012

01/09/2012

15/08/2012

15/10/ 2012

15/09/2012

15/10/2012

15/10/2012

15/11/2012

Alamat:

Urus Setia SKSM20

Pusat Pengajian Sains Matematik

Fakulti Sains dan Teknologi

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, Selangor DE, Malaysia

(U/P: Dr. Eddie Shahril Ismail)

No. Telefon:

03-8921 3065/5714

No. Faksimili:

03-8925 4519

Mel-e:

sksm20ukm@gmail.com

Laman sesawang:

http://www.ukm.my/ppsmfst/sksm20

HEBAHAN KE-2*

SIMPOSIUM KEBANGSAAN

SAINS MATEMATIK KE-20

“Penyelidikan Sains Matematik Pencetus Kreativiti dan Inovasi”

18 - 20 Disember 2012

Hotel Palm Garden

Putrajaya

Dianjurkan oleh:

Pusat Pengajian Sains Matematik

Fakulti Sains dan Teknologi

Universiti Kebangsaan Malaysia

Dengan kerjasama:

Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA)

Pusat Pemodelan dan Analisis Data (DELTA), UKM

Kumpulan Matematik Komputeran, UKM

Kumpulan Perlombongan Data & Pemodelan Matematik

Perubahan Iklim, UKM

Kumpulan Pemindahan Haba & Aliran Bendalir dalam Sistem

Tenaga Termaju, UKM

Kumpulan Pemodelan & Pengoptimuman, UKM


PENGENALAN

Peranan Sains Matematik dalam bidang keilmuan dan

aplikasi kehidupan tidak dapat disangkal

keterbilangannya. Kegemilangan dalam bidang ini telah

mencetus pelbagai inovasi dan kreativiti dalam bidang

sains dan teknologi yang menjadi penentu aras bagi

kepesatan dan kemajuan sesebuah negara. Selaras dengan

hasrat untuk memperkasakan Sains Matematik, pihak

Pusat Pengajian Sains Matematik, Fakulti Sains dan

Teknologi, UKM dengan kerjasama PERSAMA serta DELTA

dan kumpulan-kumpulan penyelidikan di Pusat Pengajian

Sains Matematik di UKM berbesar hati bagi meneruskan

tradisi kecemerlangan dengan menganjurkan “Simposium

Kebangsaan Sains Matematik ke-20” yang bakal

menghimpunkan ahli Sains Matematik mewakili pelbagai

disiplin Sains Matematik.

OBJEKTIF

1. Menghimpun para profesional dari sektor awam dan

swasta bagi menggalakkan percambahan kerjasama

dan perkongsian ilmu dalam suatu majlis keilmuan

sains matematik.

2. Menyediakan pentas bagi peserta bertukar idea dan

pandangan untuk mencetuskan kreativiti dan inovasi

dalam penyelidikan sains matematik.

3. Mewujudkan peluang bagi menonjolkan penemuan

dan inovasi baharu dan terkini dalam konsep yang

boleh diperkembangkan selari dengan tema

simposium.

SKOP

Matematik Tulen, Matematik Gunaan, Matematik

Kejuruteraan, Pendidikan Matematik, Matematik

Pengkomputeran, Matematik & Multimedia, Statistik,

Pengoptimuman, Penyelidikan Operasi, Sains Aktuari,

Kewangan, Kualiti & Produktiviti.

Skop tidak terhad kepada apa yang dinyatakan, tetapi

merangkumi semua bidang Sains Matematik.

PENGUCAP UTAMA

PROF. DR. ABDUL RAHMAN OTHMAN

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia

(Statistik Teguh)

PENCERAMAH PLENARI

PROF. DR. OBIYATHULLA ISMATH BACHA

International Centre for Education in

Islamic Finance

Malaysia

DR. HAJI ABDUL RAHMAN HASAN

Ketua Perangkawan

Jabatan Perangkaan Malaysia

(Statistik)

PROF. DR. MASLINA DARUS

Pusat Pengajian Sains Matematik

Fakulti Sains dan Teknologi

Universiti Kebangsaan Malaysia

(Analisis Kompleks)

PANGGILAN KERTAS KERJA

Peserta yang berminat untuk membentangkan kertas

kerja secara lisan adalah dialu-alukan untuk

menghantar abstrak (tidak melebihi 300 patah

perkataan) melalui mel-e untuk pertimbangan. Abstrak

dan kertas kerja boleh ditulis dalam Bahasa Malaysia

atau Bahasa Inggeris.

Ditaip dengan Microsoft Word ® dalam halaman bersaiz

A4 dan dengan jidar sekeliling berukuran 3.5 sm, saiz

fon 10 pt, jarak tunggal

Sebarang rujukan tidak perlu dimasukkan ke dalam

penulisan abstrak.

Templat penyediaan abstrak dan kertas kerja penuh

boleh dimuat turun dari laman web rasmi SKSM20:

http://www.ukm.my/ppsmfst/sksm20/templat/

CATATAN

* Penganjur sedang berusaha untuk mendapatkan

pengindeksan Scopus/ISI bagi Prosiding SKSM20.

* Kertas kerja terpilih akan dipelawa untuk diterbitkan

dalam Sains Malaysiana (terindeks dalam ISI, Scopus)

dan Journal of Quality Measurement and Analysis

(JQMA).

PENYERTAAN

Ahli akademik, penyelidik, pelajar serta pengamal dari

pelbagai disiplin

BAHASA RASMI

Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris

More magazines by this user
Similar magazines