laporan tahunan 2011 - KPAT

kpatb.com.my

laporan tahunan 2011 - KPAT

KOPE A E U A A N K T N TE T RA

R SI P R M H N A G A A N E

LAPORAN

TAHUNAN

2011

KOPERASI PERUMAHAN

ANGKATAN TENTERA BERHAD

1


SUDAHKAH ANDA MEMILIKI

BANGLO SENDIRI?

KOPE A E U A A N K T N TE T RA

R SI P R M H N A G A A N E

Maklumat lanjut sila hubungi:

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

No. 35A-1-1, Jalan Wangsa Delima 5, Seksyen 5

Pusat Bandar Wangsa Maju (KLSC II), 53300 Kuala Lumpur

2

Tel: 03-4142 7673 Fax: 03-4142 5294


ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

1. ATURCARA 2

2. PROFAIL KOPERASI 3 – 7

3. NOTIS MESYUARAT AGUNG 8

4. MINIT MESYUARAT AGUNG KE 41 (12 JUN 2011) 9 – 19

5. LAPORAN LEMBAGA KOPERASI 20 – 28

6. STATISTIK 29

7. LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN DAN 30 – 36

JAWAPAN KEPADA LAPORAN

8. LAPORAN JURUAUDIT DAN AKAUN TAHUN 2011 37 – 67

9 PANDANGAN SKM BAGI AKAUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 68 – 70

10. ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJAWAN 2013 71

11. HAD MAKSIMA KETERHUTANGAN DAN SKOP & HAD PELABURAN KOPERASI 72

12. BORANG PERMOHONAN MENGELUARKAN DIVIDEN / HIBAH

1


ATURCARA

Atucara Majlis Mesyuarat Agung Tahunan Ke 42

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad

Pada Ahad 3 Jun 2012 jam 0730

di Auditorium, Wisma FELCRA

Jalan Rejang, Setapak Jaya, 50772 Kuala Lumpur

***************************************************************

0730 – 0930

Para anggota Koperasi mendaftar nama dan mengambil tempat dalam

auditorium

Acara Perasmian Mesyuarat Agung

0930 - 0935

Doa Selamat

0935 - 1000

Ucapan alu-aluan oleh

Pengerusi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad

Mej Hj Che Muda bin Che Semail (Bersara)

Ucapan Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Ke 42

Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM

MEJ JEN DATO’ ZULKIFLEE BIN MAZLAN

PSAT DSNS PAT JSM DNS KMN ANS MSc (NDU) LLB (Hons) mpat psc

1005 - 1040

Penyampaian Sumbangan Pendidikan Pelajar Cemerlang Tahun 2011

Dan Anugerah Anggota Terlama

1040

Mesyuarat Agung Tahunan dimulakan

2


PROFAIL KOPERASI

ANGGOTA Mej Hj Che Muda bin Che Semail (Bersara) Pengerusi

LEMBAGA Kapt Ahmad Tormudi bin Jaafar (Bersara) Naib Pengerusi

KOPERASI Lt Kol Ishak bin Marulah Setiausaha

Mej Rusli bin Dariah Bendahari

Kol Hj Mohamad Haris bin Yusop (Bersara) Anggota Lembaga

Mej Ali Puad bin Ahmad Anggota Lembaga

PW U II Samsuddin bin Ahmad Anggota Lembaga

En. Md Radzi bin Wahab Anggota Lembaga

En. Hazhar bin Ibrahim Anggota Lembaga

JAWATANKUASA PW1 Sukder Singh a/l Indur Singh Ketua

AUDIT Mej Osman bin Chu Salleh Anggota Jawatankuasa

DALAMAN 2011 Mej Zainon bte Hj Mohamed Anggota Jawatankuasa

JURUAUDIT AljeffriDean (MGI-Aljeffri) Juruaudit Koperasi

LUAR 2-5-13, Menara KLH Business Centre Akauntan Bertauliah

No. 2, Jalan Kasipillay AF 1366

51200 Kuala Lumpur

KAKITANGAN Hj. Mohd Fauzi bin Abdullah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)

PENGURUSAN Haslina bt Mohammad Morni Pengurus Kewangan & Akaun

Zarina binti Ahmad Pengurus Teknologi Maklumat

Nor Fariha bt Masaod Pegawai Teknologi Maklumat

Noor Hidayana binti Yahya Eksekutif Kewangan & Akaun

Anuar bin Dahari Penolong Pengurus

Mohd Busra bin Long Penyelia Cawangan Sg. Udang

Siti Fatimah bt Abdul Rahman Kerani Akaun & Lejar 1

Siti Nurain bt. Salbini Kerani Akaun & Lejar 2

Nurul Huda bt Bunyamin Kerani Keanggotaan

Suhaini bt Idris Kerani Akaun & Keanggotaan

Miskiah bt Khayat Kerani Data dan Maklumat (Awam)

Mohd Saifulrizal bin Khairudin Kerani Proses Pembiayaan

Mohd Noor Azri bin Noor Rahman Kerani Pinjaman

Amira Raihana bt. Ab Rahman Kerani Pinjaman

Ahmad Kamal bin Mohd Shah Kerani Rekod & Fail

Siti Nasuha bt Md Radzi Kerani Perkhidmatan Pelanggan 1

Izyan Syahrainy bt. Nazri Kerani Perkhidmatan Pelanggan 2

Muhammad Soffian bin Samat Pembantu Pejabat

Muhamad Ali bin Rahmat Pembantu Pejabat (Sg. Udang)

PENDAFTARAN : 4093 Bil. Koop: 473/1, 05 April 1965

TELEFON : 03-41427071 / 7072 FAX : 03-41425294

ALAMAT : No. 35A-1-1, Jalan Wangsa Delima 5, Seksyen 5

Pusat Bandar Wangsa Maju (KLSC II)

53300 Kuala Lumpur.

PEJABAT CAWANGAN : No. 22, Plaza Sungai Udang, Seksyen 2, Jalan PSU 7

76300 Sungai Udang, Melaka.

Tel : 06-3510411 / 0382 FAX : 06-3510406

LAMAN WEB : www.kpatb.com.my

E-MAIL & facebook : kpat_bhd@yahoo.com

3


CARTA ORGANISASI

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

2011/2012

YANG DIPERTUA

PENGERUSI

Mej Hj Che Muda bin Che Semail (B)

PENASIHAT KEWANGAN

Lt Kol Hj Abdul Halim bin Mohd Noor

JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

PW I Sukder Singh a/l Indur Singh

Mej Osman bin Chu Salleh

Mej Zainon bte Hj Mohamed

NAIB PENGERUSI

Kapt Ahmad Tormudi bin Jaafar (B)

4

BENDAHARI

Mej Rusli bin Dariah

SETIAUSAHA

Lt Kol Ishak bin Marulah

JAWATANKUASA PELABURAN

Mej Hj Che Muda bin Che Semail (B)

Kapt Ahmad Tormudi bin Jaafar (B)

JAWATANKUASA PERUMAHAN

En. Hazhar bin Ibrahim

En Md Radzi bin Wahab

JAWATANKUASA PINJAMAN

Mej Rusli bin Dariah

PW U II Samsuddin bin Ahmad

JAWATANKUASA KUTIPAN

Kol Hj Mohamad Haris bin Yusop (B)

En Md Radzi bin Wahab

JAWATANKUASA KEANGGOTAAN

Lt Kol Ishak bin Marulah

Mej Ali Puad bin Ahmad


CARTA ORGANISASI KAKITANGAN 2012

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (CEO)

Hj Mohd Fauzi bin Abdullah

PEMBANTU KHAS CEO

PENGURUS

PENGURUS TEKNOLOGI MAKLUMAT

Zarina binti Ahmad

PENOLONG PENGURUS

Anuar bin Dahari

PENGURUS KEWANGAN & AKAUN

Haslina binti Mohammad Morni

5

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Norfariha binti Masaod

PEGAWAI KEWANGAN & AKAUN

Noor Hidayana binti Yahya

PENYELIA CAWANGAN

SUNGAI PETANI

PEMASARAN &

PROMOSI JUALAN

KERANI

KEANGGOTAAN

Nurul Huda bt. Bunyamin

AKAUN &

KEANGGOTAAN

Suhaini bt. Idris

AKAUN &

PEMBAYARAN 2

Siti Nurain bt. Salbini

AKAUN &

PEMBAYARAN 1

Siti Fatimah bt. Abd Rahman

PENYELIA CAWANGAN

SUNGAI UDANG

Mohd Busra b. Long

KERANI AM

KERANI

PINJAMAN

Amira Raihana bt Ab. Rahman

KERANI

PINJAMAN

Mohd Noor Azri b. Noor Rahman

PROSES

PEMBIAYAAN

Mohd Saifulrizal b. Khairudin

KERANI AM KERANI KEANGGOTAAN

DATA & MAKLUMAT

Nordin b. Omar

(AWAM)

Miskiah bt. Khayat

PEMBANTU

PEJABAT

PEMBANTU

PEJABAT

Muhammad Soffian b. Samat

PERKHIDMATAN

PELANGGAN 2

Izyan Syahrainy bt. Nazri

PERKHIDMATAN

PELANGGAN 1

Siti Nasuha bt. Md Radzi

FAIL & REKOD

Ahmad Kamal b. Md Shah

OPERATOR TELEFON

PEMBANTU

PEJABAT

Muhamad Ali b. Rahmat


ANGGOTA LEMBAGA

6


KAKITANGAN PENGURUSAN

7


NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN YANG KE 42

DENGAN INI ADALAH DIBERITAHU bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke 42 Koperasi Perumahan

Angkatan Tentera Berhad (KPAT) akan diadakan di Wisma FELCRA, Jalan Rejang, Setapak Jaya, 50772

Kuala Lumpur pada 3 JUN 2012 (AHAD) jam 7.30 pagi.

AGENDA MESYUARAT

1. Melantik satu Jawatankuasa yang terdiri daripada 6 orang anggota dan 4 orang anggota Lembaga

termasuk Pengerusi untuk menentusahkan draf minit Mesyuarat Agung Tahunan.

2. Melantik 3 orang Anggota Lembaga Koperasi yang baru.

3. Mengesah dan Meluluskan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke 41 yang telah diadakan

pada 12 Jun 2011.

4. Menimbang akaun-akaun teraudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 serta laporan-laporan

Lembaga, Jawatankuasa Audit Dalaman dan pandangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (jika

ada) serta mengisytiharkan 4% dividen ke atas yuran dan syer bagi RM 50,000 pertama dan

1% bagi selebihnya kepada setiap anggota yang layak dan 1% hibah keatas simpanan anggotaanggota

sebagaimana yang dicadangkan oleh Lembaga serta meluluskan bayaran honorarium

kepada Anggota Lembaga.

5. Menimbang dan Meluluskan Anggaran Pendapatan dan Belanjawan meliputi bagi tahun 2013

termasuk perbelanjaan anggota-anggota Lembaga.

6. Melantik panel Juruaudit Luar untuk mengaudit akaun-akaun Koperasi.

7. Menetapkan had maksima keterhutangan Koperasi sebanyak RM 500 juta bagi tahun 2012 / 2013

dengan kadar faedah tidak melebihi kadar pasaran semasa.

8. Menimbang & meluluskan skop & had pelaburan Koperasi bagi tahun 2012 / 2013.

9. Mendengar, Menimbang dan Memutuskan apa-apa urusan lain Koperasi ini yang suatu notis

tidak kurang daripada 7 hari telah diberikan.

Dengan Perintah Lembaga,

LT KOL ISHAK BIN MARULAH

Setiausaha

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad

TARIKH: 19 MEI 2012.

NOTA:

Tertakluk kepada undang-undang kecil 16, setiap anggota yang hadir akan menerima Elaun Kehadiran yang ditetapkan.

Undang-undang Kecil 16 memperuntukkan tiap-tiap anggota yang telah menjelaskan bayaran penuh satu ratus ringgit syer

dan yuran bulanan boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota semasa Mesyuarat Agung

tersebut.

Anggota-anggota yang ingin penjelasan atau mengesyorkan mengenai sesuatu, adalah dikehendak menghantar pertanyaan

mereka secara bertulis kepada Setiausaha Koperasi sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mesyuarat tersebut diadakan.

Pendaftaran akan bermula pada jam 7.30 pagi dan dijangka tamat pada jam 9.30 pagi.

8


MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN YANG KE 41

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad

yang telah diadakan di Auditorium, Wisma Felcra

Jalan Rejang, Setapak Jaya, Kuala Lumpur pada Ahad 12 Jun 2011 jam 11.00 pagi.

KEHADIRAN

Seramai 3,824 orang anggota telah hadir termasuk 9 Anggota Lembaga Koperasi 2010/2011 iaitu:-

Hadir:

En Abdul Aziz bin Saleh (N/A: 9086) Pengerusi

Mej Hj Che Muda bin Che Semail (Bersara) (N/A: 6402) Pengerusi

Kol Hj Mohammad Haris bin Yusop (N/A: 7720) Naib Pengerusi

Lt Kol Ishak bin Marulah (N/A:13879) Setiausaha

Kapt Ahmad Tormudi bin Jaafar (Bersara) (N/A: 6076) Bendahari

Mej Rusli bin Dariah (N/A:13625) Anggota Lembaga

Mej Ali Puad Bin Ahmad (N/A:10025) Anggota Lembaga

PW U II Samsuddin bin Ahmad (N/A:18161) Anggota Lembaga

En. Hazhar bin Ibrahim (N/A: 8163) Anggota Lembaga

En. Md Radzi bin Wahab (N/A:17013) Anggota Lembaga

Turut Hadir:

Tn Hj Mohd Fauzi bin Abdullah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)

PENDAHULUAN

a. Mesyuarat Agung Tahunan kali ini dirasmikan oleh Pengarah Jabatan Arah Urusan Gaji Angkatan

Tentera Brig Jen Basrun bin Husain.

b. Selaras peruntukan 34(1) Undang-undang Kecil Koperasi, mesyuarat kali ini telah dipengerusikan

oleh Mej Hj Che Muda bin Che Semail (Bersara) selaku Pengerusi Anggota Lembaga. Beliau

seterusnya memaklumkan mana-mana bukan anggota KPAT, agar meninggalkan dewan kecuali

tetamu jemputan sebelum mesyuarat dimulakan.

c. Pengerusi telah memaklumkan kehadiran anggota sehingga jam 11.00 pagi seramai 3,824 orang

daripada jumlah anggota 17,360 orang yang layak mengundi.

d. Jumlah kehadiran tersebut adalah mencukupi untuk korum mesyuarat mengikut Jadual VI, Akta

Koperasi 1993 (Pindaan 2007) dan Peraturan 13, Peraturan-Peraturan Koperasi 1995 iaitu satu

perdua belas dari jumlah anggota atau 1,447 orang mengikut mana yang kurang.

e. Notis pencalonan bagi penamaan calon Anggota Lembaga Koperasi (ALK) diiklankan dalam

akhbar Berita Harian pada 2 Februari 2011 dan tarikh tutup pencalonan pada 12 Februari 2011.

f. Notis mesyuarat dikemukakan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) pada 11 Mei 2011

dan telah disiarkan di dalam Berita Harian pada 28 Mei 2011.

g. Pengerusi memaklumkan terdapat sebahagian notis dan laporan tahunan tidak dapat diserahkan

kepada anggota dan terdapat buku laporan telah dikembalikan atas sebab kegagalan anggota

mengemaskinikan alamat. Setiap anggota bertanggungjawab untuk memaklumkan alamat terkini

masing-masing kepada pihak Koperasi.

9


h. Pengerusi memaklumkan pengundian ditutup pada jam 11.15 pagi. Proses pengiraan kertas undi

bagi pemilihan ALK sedang dijalankan dan disaksikan oleh wakil-wakil calon. Panel Arbitrator

yang dilantik adalah Lt Kol Normala bte Omar (N/A: 22991), Mej Azmy bin Abdullah (N/A:

17410) dan Mej Mohd Nasir bin Ismail (N/A: 9029).

AGENDA 1: MELANTIK SATU JAWATANKUASA YANG TERDIRI DARIPADA ENAM ORANG ANGGOTA

KOPERASI DAN EMPAT ORANG ANGGOTA LEMBAGA TERMASUK PENGERUSI UNTUK

MENENTUSAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

1.1 Selaras dengan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2003 Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat

Agung Tahunan Koperasi, mesyuarat sebulat suara bersetuju melantik enam orang anggota

berikut menganggotai jawatankuasa tersebut:

Bil Anggota yang dipilih

Mej Roslan bin Abdullah

1

TUDM (N/A:13055)

Lt Kol Kamaruddin bin

2

Kassim (N/A:9573)

Mej Ali Khan bin Abd Rashid

3

TUDM (Bersara) (N/A:2656)

Mej Mohd Fadzil bin

4

Abdullah (N/A: 10055)

Mej Nazri bin Miswadi

5

TUDM (N/A: 34994)

Mej Gurmit Singh a/l

6

Wariam Singh (N/A: 32750)

Dicadang oleh

En. Razman bin Said

(N/A:19812)

Kapt Ooi Kee Seng (Bersara)

(N/A:19725)

En. Mazlan bin Mohamad

Sufi (N/A: 24309)

En. Razman bin Said

(N/A:19812)

Mej Roslan bin Abdullah

TUDM (N/A:13055)

En. Mazlan bin Mohamad

Sufi (N/A: 24309)

10

Disokong oleh

Mej Ali Khan Abd Rashid

TUDM (Bersara) (N/A: 02656)

En. Md Annuar bin Hj.

Ahmad (N/A:13852)

En. Razman bin Said

(N/A:19812)

En. Mohd Ridzuwan bin

Osman (N/A: 33580)

En. Razman bin Said

(N/A:19812)

En. Mohd Ridzuwan bin

Osman (N/A: 33580)

AGENDA 2: MEMILIH DAN MELANTIK EMPAT ORANG ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI YANG BARU

2.1 Pengerusi memaklumkan mesyuarat agung kali ini akan memilih empat orang ALK untuk

mengisi kekosongan jawatan mengikut giliran sepertimana undang-undang kecil 37 (1).

2.2 Seramai lima pencalonan telah diterima bagi ALK untuk mengisi kekosongan tersebut.

2.3 Ketua Arbitrator, Lt Kol Normala bte Omar (N/.A: 22991) mengumumkan keputusan pengiraan

undi bagi pemilihan ALK adalah seperti berikut:

2.3.1 Jumlah anggota yang hadir 3,824

2.3.2 Jumlah anggota yang mengundi 3,770

2.3.3 Jumlah anggota hadir tetapi tidak mengundi 54

2.3.4 Jumlah kertas undi yang dikeluarkan (3,770 x 4) 15,080 (100%)

2.3.5 Jumlah kertas undi yang sah 11,832 (78.46%)

2.3.6 Jumlah undi yang dibatalkan/rosak 3,155 (20.92%)

2.3.7 Jumlah undi yang tidak dikembalikan 93 (0.62%)


2.3.8 Beliau seterusnya mengumumkan keputusan pengundian bagi calon ALK adalah seperti

berikut:

Abjad N/A Calon-calon Yang Bertanding Jumlah Undi

P 10025 Mej Ali Puad bin Ahmad 2,860

S 07720 Kol Mohamad Haris bin Yusop 2,465

W 17013 En. Md Radzi bin Wahab 2,839

X 13625 Mej Rusli bin Dariah 2,716

Z 08166 Lt Kol Murad Mohmad bin Nasrdin (Bersara) 952

2.3.9 Keempat-empat ALK yang terpilih berdasarkan undi majoriti adalah seperti berikut:

2.3.9.1 Mej Ali Puad bin Ahmad N/A: 10025 2,860 undi

2.3.9.2 En. Md Radzi bin Wahab N/A: 17013 2,839 undi

2.3.9.3 Mej Rusli bin Dariah N/A: 13625 2,716 undi

2.3.9.4 Kol Mohamad Haris bin Yusop N/A: 08166 2,465 undi

AGENDA 3: MENGESAH DAN MELULUSKAN MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE 40 YANG

DIADAKAN PADA 13 JUN 2010

3.1 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) ingin mendapat penjelasan daripada pihak

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) berhubung pelaksanaan pencalonan ALK oleh Koperasi

ini yang menyebabkan sesetengah anggota terlepas peluang untuk menjadi calon. Dimaklumkan

iklan pencalonan dan penamaan calon ALK yang disiarkan dalam akbar Berita Harian pada 2

Februari 2011 telah menyebabkan ramai anggota tidak dapat bertanding kerana tidak mengetahui

iklan pencalonan tersebut. Beliau mencadangkan agar makluman berhubung pencalonan tersebut

dimajukan kepada pasukan.

3.2 Menjawab pertanyaan Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573), En. Hamzah bin Khaeri (wakil

SKM) memaklumkan penguatkuasaan bagi melaksanakan penentusah SKM bagi pelantikan ALK

di bawah subseksyen 43(2) dan (3) Akta Koperasi 1993 mengikut Garis Panduan 3 telah diberitahu

melalui notis bertarikh 11 Oktober 2010. Makluman tersebut juga dipaparkan dalam laman web

SKM. Borang-borang permohonan penentusah calon boleh diperoleh melalui Koperasi dan boleh

diakses dengan melayari laman web SKM.

3.3 Pengerusi memaklumkan penyiaran iklan dalam akbar Berita Harian adalah salah satu cara

penyampaian ganti untuk disampaikan selain hebahan melalui laman web Koperasi. Pemberitahuan

kepada setiap anggota koperasi tidak dapat dilakukan melainkan anggota tersebut mempunyai

inisiatif sendiri bagi mendapatkan makluman tersebut. Walau bagaimanapun, hebahan melalui

pasukan akan diambil perhatian.

3.4 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) seterusnya mencadangkan minit mesyuarat tersebut

disah dan diluluskan. Cadangan beliau disokong oleh En. Razman bin Said (N/A:19812).

11


AGENDA 4: MENIMBANG AKAUN-AKAUN TERAUDIT BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 SERTA

LAPORAN-LAPORAN LEMBAGA, JAWATAN-KUASA AUDIT DALAMAN DAN PANDANGAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (JIKA ADA) SERTA MENGISYTIHARKAN 7% DIVIDEN

KE ATAS YURAN DAN SYER BAGI RM 50,000 PERTAMA DAN 1% BAGI SELEBIH-NYA KEPADA

SETIAP ANGGOTA YANG LAYAK DAN 1% HIBAH KE ATAS SIMPANAN ANGGOTA-ANGGOTA

SEBAGAIMANA YANG DICADANGKAN OLEH LEMBAGA SERTA MELULUSKAN BAYARAN

HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

4.1 Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 sepertimana pada muka surat 39 hingga

69 kepada Buku Laporan Tahunan 2010, Laporan Lembaga (muka surat 21 hingga 27), Laporan

Jawatankuasa Audit Dalaman (JKAD) (muka surat 30 hingga 35), Jawapan Kepada Laporan JKAD

(muka surat 36 dan 37) dan Pandangan SKM bagi kewangan tahun berakhir 31 Disember 2009

bertarikh 16 Ogos 2010 (muka surat 70 hingga 73) dibentangkan.

4.2 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) mohon penjelasan daripada Ketua JKAD berkenaan

Laporan Audit Dalaman sepertimana muka surat 30 kepada Buku Laporan Tahunan 2010

berhubung tempoh pengauditan samada satu tahun atau enam bulan.

4.3 En. Mohd Azad bin Mohd Hussin (N/A: 18428) pula ingin mendapat penjelasan mengapa sering

terdapat kesilapan dalam buku laporan tahunan setiap kali Mesyuarat Agung Tahunan diadakan

dan mengapa ALK tidak menyemak sebelum ianya dicetak.

4.4 Pengerusi menjelaskan draf buku Laporan Tahunan tersebut telah disemak dan kesilapan yang

berlaku adalah paling minimum. ALK akan sentiasa peka dalam membuat penambahbaikan.

4.5 En. Zainuddin bin Mohd Nor (N/A: 35508) berpendapat JKAD yang dilantik sepatutnya membuat

pengauditan untuk tempoh satu tahun mulai 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun.

4.6 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) menegaskan ALK boleh memilih sesiapa sahaja untuk

dilantik menjadi Anggota JKAD tetapi mestilah melakukan pengauditan mulai Januari hingga

Disember setiap tahun dan seterusnya beliau meminta agar Anggota JKAD yang dilantik perlu

menghadiri kursus pengauditan.

4.7 Pengerusi menjelaskan tempoh pengauditan JKAD sebenarnya untuk tempoh selama setahun

iaitu mulai 1 Januari 2010 hingga 31 Disember 2010 dan jika terdapat anggota yang tidak berpuas

hati, mereka bolehlah menyemak laporan berkenaan di pejabat Koperasi. Beliau seterusnya

memohon maaf kepada semua anggota kerana tidak memaklumkan terdapat ”ralat” pada laporan

tersebut.

4.8 Mej Osman bin Chu Salleh (N/A: 22229) selaku Ketua JKAD, mengesahkan Laporan JKAD

tersebut sebenarnya adalah bagi tempoh mulai 1 Januari hingga 31 Disember 2010. Beliau bagi

pihak JKAD memohon maaf atas kesilapan dan kekeliruan tersebut.

4.9 Mej Ali Khan bin Abd Rashid TUDM (Bersara) (N/A: 2656) ingin mendapat penjelasan muka

surat 44 buku Laporan Tahunan berhubung ”Tabung Kebajikan Am” yang jumlah terkumpul RM

3.96 juta tanpa dimanfaatkan.

4.10 Pengerusi memaklumkan bahawa jumlah tersebut disebabkan Wang Kumpulan Perlindungan

Pembiayaan telah dipindahkan ke dalam Tabung Kebajikan Am sepertimana yang diputuskan

dalam mesyuarat agung yang lalu. Tabung ini akan digunakan bagi membantu anggota termasuk

anggota keluarganya yang menghidapi penyakit kronik dan memerlukan sumbangan wang

bagi membayar kos perubatan, pembedahan dan sebagainya. Ianya juga termasuk sumbangan

material seperti peralatan sokongan dan perubatan.

12


4.11 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) ingin mengingatkan ALK agar tidak menyalah

gunakan kuasa dalam membuat sesuatu keputusan kerana kesannya amatlah buruk. Beliau juga

mempersoalkan pembukaan cawangan baru Koperasi di Sungai Udang, Melaka dan cadangan

membuka sebuah lagi cawangan di Sungai Petani, Kedah serta pembelian hartanah di Pulau

Indah, Selangor. Beliau berharap pulangan keuntungan dari pelaburan itu jangan hanya indah

khabar dari rupa. Beliau meminta agar ALK mengambil kira kepentingan anggota dalam setiap

perancangan atau projek yang ingin dilaksanakan.

4.12 Pengerusi memaklumkan cadangan pembukaan Cawangan Koperasi di Sungai Udang, Melaka

dan Sungai Petani, Kedah telahpun diluluskan dalam Mesyuarat Agung Koperasi Ke 38 dan

mendapat kelulusan dari SKM pada 11 Ogos 2010. Untuk permulaan, Koperasi hanya membuka

cawangan Sungai Udang, Melaka sahaja. Berhubung pelaburan hartanah di Pulau Indah, Selangor

pula, beliau memaklumkan pembentangan laporan penilaian dan kajian feasibility telah dibuat

oleh konsultan disamping tinjauan terhadap beberapa syarikat yang melabur di kawasan tersebut

telah dibuat terlebih dahulu sebelum keputusan pelaburan itu dibuat. Malah sebuah lebuhraya

baru yang akan menghubungkan Pulau Indah ke Putrajaya juga dijangka akan dibina tidak lama

lagi. Koperasi harus pantas merebut peluang sebelum kawasan tersebut menjadi rebutan hasil

dari kepesatan pembangunan Zon Bebas Pelabuhan Klang (PKFZ), Selangor yang akan muncul

sebagai pelabuhan terbesar di negara ini.

4.13 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) mempersoalkan peningkatan caruman yuran

maksima daripada RM500.00 kepada RM5,000.00 sebulan. Kesannya menyebabkan pihak

Koperasi terpaksa menanggung beban pembayaran dividen yang tinggi.

4.14 Pengerusi menjelaskan rasional peningkatan had maksima caruman yuran anggota adalah sebagai

sumber modal pusingan kepada Koperasi bagi aktiviti pembiayaan dan pelaburan.

4.15 Pengerusi juga memaklumkan cadangan Projek Skim Perumahan Tentera Satu Malaysia telah

mendapat sokongan dan sambutan yang menggalakkan daripada pihak Kerajaan. Di samping

itu, Rancangan Perkampungan Tersusun di Changkat Jong, Perak yang diperuntukkan kepada

anggota dan bekas anggota pasukan keselamatan. Selain itu, terdapat beberapa lokasi yang telah

dikenalpasti di beberapa negeri.

4.16 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) mempersoal projek perumahan di Serendah, Selangor

dan tanah lot pertanian di Hulu Yam, Selangor yang dipromosikan pada tahun lalu dan kini gagal

diteruskan. Beliau mencadangkan satu panel ditubuhkan bagi menilai projek yang dirancangkan

oleh ALK dan kewujudan Yang Dipertua dan Penasihat nanti dilihat dapat memainkan peranan

tersebut.

4.17 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) juga tidak berpuashati dengan penjelasan Pengerusi

berhubung peningkatan had maksima caruman yuran akan menjadi sumber modal pusingan

Koperasi memandangkan kadar margin pembiayaan kepada anggota jauh lebih rendah daripada

kadar dividen. Sebaliknya beliau mencadangkan agar Koperasi mendapatkan kemudahan

pinjaman dari bank dengan kadar faedah dikenakan lebih rendah daripada memperoleh dana

melalui peningkatan caruman yuran kerana bayaran dividen yang lebih tinggi.

4.18 Mej Ali Khan bin Abd Rashid TUDM (Bersara) (N/A: 2656) merujuk muka surat 66 buku

Laporan Tahunan, pandangan beliau sewa bagi 2 unit rumah kedai 2½ tingkat di Taman

Perwira Seberang Prai, Pulau Pinang sebanyak RM18,000.00 setahun dirasakan tidak setimpal

dan dicadangkan hartanah tersebut dijual untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Pengerusi memaklumkan, terdapat cadangan untuk menjual hartanah tersebut tetapi masanya

belum sesuai memandangkan harga pasaran semasa tidak menguntungkan jika dijual.

13


4.19 En. Mohd Azad bin Mohd Hussin (N/A: 18428) memberi pandangan jika anggota bersetuju dengan

usul ALK menurunkan kadar elaun kehadiran Mesyuarat Agung Tahunan sebanyak RM60.00,

apakah ALK sanggup mengorbankan jumlah elaun yang diterima setakat RM1,000.00 seorang

sebulan? Beliau mempersoalkan cadangan honorarium ALK yang dianggap tinggi sedangkan

dividen tahun 2010 rendah dan seterusnya beliau tidak bersetuju dengan penurunan kadar elaun

kehadiran mesyuarat yang ALK usulkan. Seterusnya beliau mencadangkan kadar honorarium

kepada ALK sebanyak RM50,000.00 sahaja.

4.20 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) mencadangkan agar kadar honorarium ALK dihadkan

kepada RM60,000.00 sahaja agar nampak keikhlasan memandangkan dividen ke atas yuran ahli

tahun 2010 adalah 7% sahaja. ALK juga perlu menanggung masalah kewangan Koperasi bersama

anggota.

4.21 Pengerusi memaklumkan permintaan honorarium tersebut berdasarkan beban tugas yang

dilaksanakan oleh ALK disamping prestasi kewangan semasa. Cadangan honorarium sebanyak

RM80,000.00 sebagai insentif tahunan kepada ALK dan terpulang kepada anggota untuk

membuat keputusan. Beliau juga memaklumkan cadangan bagi mengurangkan elaun kehadiran

Mesyuarat Agung Tahunan daripada RM100.00 kepada RM60.00 adalah dengan mengambil kira

kepentingan semua anggota memandangkan elaun tersebut hanya dinikmati oleh sebahagian

anggota-anggota yang hadir.

4.22 En. Mohd Azad bin Mohd Hussin (N/A: 18428) menyokong dengan cadangan Lt Kol Kamaruddin

bin Kassim (N/A: 9573) agar bayaran honorarium kepada ALK sebanyak RM60,000.00 seterusnya

mencadangkan agenda ini diluluskan. Cadangan beliau disokong oleh En. Raden Hasnal bin

Raden Alwie (N/A: 16315).

4.23 Mesyuarat hari ini meluluskan cadangan dividen sebanyak 7% ke atas yuran dan syer bagi

RM50,000.00 pertama dan 1% selebihnya kepada setiap anggota yang layak melibatkan

peruntukan berjumlah RM2,188,218.20. Kelayakan anggota menerima dividen tertakluk kepada

undang-undang kecil 69(1) dengan pembayarannya tertakluk kepada undang-undang kecil

69(2). Manakala kadar hibah (pulangan) simpanan anggota adalah sebanyak 1% setahun ke atas

jumlah baki terkumpul sehingga 30 Jun 2010 dan bayaran honorarium bagi tahun 2010 diluluskan

sebanyak RM60,000.00.

AGENDA 5: MENIMBANG DAN MELULUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAWAN

BAGI TAHUN 2012 TERMASUK PERBELANJAAN ANGGOTA-ANGGOTA LEMBAGA DAN

JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

5.1 Agenda 5 dibentangkan sepertimana di muka surat 74 buku Laporan Tahunan 2010.

5.2 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) merujuk muka surat 74 Buku Laporan Tahunan 2010,

terdapat pertambahan tuntutan ALK pada belanjawan 2012.

5.3 Pengerusi menjelaskan peningkatan tersebut adalah selaras dengan peningkatan keuntungan

yang disasarkan. Kadar tuntutan perjalanan, penginapan, sara hidup, elaun tugas luar, keraian

dan sebagainya masih rendah.

5.4 Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerima dan meluluskan anggaran pendapatan dan

belanjawan bagi tahun 2012 tersebut melalui cadangan Mej Ali Khan bin Abd Rashid TUDM

(Bersara) (N/A: 2656) dan disokong oleh Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573).

14


AGENDA 6: MELANTIK JURUAUDIT LUAR UNTUK MENGAUDIT AKAUN-AKAUN KOPERASI

6.1 Pengerusi mencadangkan tiga firma juruaudit luar Koperasi bagi tahun ini iaitu AlJeffriDean,

Atarek Kamil Ibrahim & Co dan MNZ Waja Associates bagi mengaudit akaun Koperasi.

6.2 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) memaklumkan peranan Audit Luar adalah besar

dan laporan daripada JKAD perlu diambil perhatian oleh Juruaudit Luar. Beliau seterusnya

berpendapat jika Juruaudit Luar sedia ada iaitu AljeffriDean menunjukkan prestasi baik maka

perlu dikekalkan demi meneruskan kesinambungan. Walau bagaimanapun, beliau mencadangkan

mandat diberi kepada ALK untuk memilih firma Juruaudit Luar yang sesuai dikalangan tiga firma

yang dicadangkan untuk mengaudit akaun-akaun Koperasi. Cadangan beliau disokong oleh En.

Zainuddin bin Mohd Nor (N/A: 35508).

AGENDA 7: MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN KOPERASI SEBANYAK RM500 JUTA

BAGI TAHUN 2010/2011 DENGAN KADAR FAEDAH TIDAK MELEBIHI KADAR PASARAN

SEMASA

7.1 Agenda ini dibacakan sekali dengan Agenda 8.

7.2 Pengerusi telah membentangkan had maksimum keterhutangan seperti yang dinyatakan di

dalam muka surat 75 Buku Laporan Tahunan 2010 adalah seperti berikut:

7.2.1 Kemudahan bank dan/atau institusi kewangan RM 100 juta

bagi aktiviti pembiayaan kepada anggota

7.2.2 Kemudahan bank dan/atau institusi kewangan RM 280 juta

bagi aktiviti pelaburan, hartanah, perumahan, pembinaan,

pembangunan dan pertanian

7.2.3 Kemudahan bank dan/atau institusi kewangan RM 100 juta

bagi aktiviti perniagaan, perusahaan dan pembekalan

7.2.4 Kemudahan bank dan/atau institusi kewangan bagi RM 20 juta

Aktiviti perkhidmatan, pelancongan dan pengangkutan

–––––––––––––

JUMLAH HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN RM 500 juta

=============

7.3 Kemudahan bank bagi membiayai modal pusingan aktiviti Koperasi sepertimana disebutkan

di atas amat perlu untuk memastikan Koperasi dapat sokongan kewangan dalam menjalankan

aktiviti-aktivitinya.

7.4 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) mengingatkan agar Koperasi tidak terlalu drastik

menambah had maksimum keterhutangan dari RM300 juta kepada RM500 juta. Sebaliknya

cukup hanya setakat RM400 juta sahaja memandangkan beberapa projek Koperasi masih belum

menampakkan kesannya.

7.5 Pengerusi menjelaskan projek-projek Koperasi perlu terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada

pihak SKM bagi menilai projek yang diceburi dan pembiayaan yang diperoleh memberi manafaat

serta tidak membebankan Koperasi.

7.6 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) mohon penjelasan lanjut berhubung projek-projek

yang hendak diceburi oleh Koperasi dan rasionalnya berhubung penambahan had maksimum

keterhutangan tersebut.

15


7.7 Mesyuarat seterusnya bersetuju menetapkan had maksimum keterhutangan Koperasi sebanyak

RM400 juta sahaja melalui cadangan Mej Gurmit Singh a/l Wariam Singh (N/A: 32750) dan

disokong oleh Mej Mohd Fadzil bin Abdullah (N/A: 10055) dengan pecahan seperti berikut:

7.7.1 Kemudahan bank dan/atau institusi kewangan RM 150 juta

bagi aktiviti pembiayaan kepada anggota

7.7.2 Kemudahan bank dan/atau institusi kewangan RM 150 juta

bagi aktiviti pelaburan, hartanah, perumahan, pembinaan,

pembangunan dan pertanian

7.7.3 Kemudahan bank dan/atau institusi kewangan RM 50 juta

bagi aktiviti perniagaan, perusahaan dan pembekalan

7.7.4 Kemudahan bank dan/atau institusi kewangan bagi RM 50 juta

Aktiviti perkhidmatan, pelancongan dan pengangkutan

–––––––––––––

JUMLAH HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN RM 400 juta

=============

AGENDA 8: MENIMBANG DAN MELULUSKAN SKOP DAN HAD PELABURAN KOPERASI BAGI TAHUN

2011/2012

8.1 Pengerusi menjelaskan perihal skop dan had pelaburan setiap projek atau aktiviti yang akan

dilaksanakan oleh Koperasi perlu mendapatkan pandangan dan kelulusan dari SKM.

8.2 Lanjutan daripada Agenda 7, Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) mencadangkan skop

dan had pelaburan di muka surat 75 dipinda kepada:

8.2.1 Pelaburan, hartanah, perumahan, pembinaan, RM 150 juta

pembangunan dan pertanian

8.2.2 Perkhidmatan, pembekalan, pelancongan dan pengangkutan RM 50 juta

8.2.3 Perniagaan, perusahaan & pengilangan RM 50 juta

8.2.4 Modal pusingan pembiayaan(pinjaman) anggota RM 150 juta

–––––––––––––

JUMLAH SKOP DAN HAD PELABURAN RM 400 juta

=============

8.3 Mesyuarat bersetuju sebulat suara dengan cadangan tersebut.

16


AGENDA 9: MENDENGAR, MENIMBANG DAN MEMUTUSKAN APA-APA URUSAN LAIN KOPERASI INI

YANG SUATU NOTIS TIDAK KURANG DARIPADA TUJUH HARI TELAH DIBERIKAN

9.1 Pengerusi memaklumkan sebanyak tiga usul diterima daripada Lt Kol Kamaruddin bin Kassim

(N/A: 9573) yang diterima pada 2 Jun 2011.

9.2 Usul-usul daripada Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) dan jawapan daripada Pengerusi

adalah seperti berikut:

9.2.1 Mohon penjelasan berhubung pelantikan seorang Yang Dipertua dan Penasihat Kewangan

sebagaimana yang diluluskan pada Mesyuarat Agung 2009

9.2.1.1 Pengerusi menjelaskan pelantikan Yang Dipertua dan Penasihat Kewangan

sepertimana peruntukan undang-undang kecil 82 dan 83 yang diluluskan

dalam Mesyuarat Agung Koperasi Ke 39 pada 14 Jun 2009 masih belum dapat

dilaksanakan lagi setakat ini.

9.2.1.2 Koperasi telahpun mengemukakan cadangan kepada Asisten Ketua Staf

Perkhidmatan Anggota sebagai Yang Dipertua dan Pengarah UGAT sebagai

penasihat Kewangan Koperasi selepas Mesyuarat Agung tersebut.

9.2.1.3 Koperasi dimaklumkan perlu memohon persetujuan daripada Panglima

Angkatan Tentera terlebih dahulu. Melalui surat bertarikh 7 Januari 2010, Koperasi

memohon persetujuan bagi pelantikan Yang Dipertua dan Penasihat Kewangan

kepada Panglima Angkatan Tentera.

9.2.1.4 Walau bagaimanapun, sehingga kini tiada jawapan bertulis diterima bagi

membolehkan lantikan tersebut dilaksanakan. Pihak Koperasi telah mendapat

nasihat daripada Pengarah UGAT dan akan membuat kunjung hormat kepada

Panglima Angkatan Tentera sekali lagi.

9.2.1.5 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) memaklumkan cadangan

menggunakan barisan pengimbang daripada kepimpinan atasan dalam Angkatan

Tentera Malaysia supaya disegani dan dihormati oleh ALK dalam membuat

sesuatu keputusan. Beliau juga meminta pihak Koperasi menyenaraikan beberapa

nama untuk dipilih oleh Panglima ATM semasa mengadakan kunjung hormat

tersebut.

9.3.2 Kumpulan wang tidak dituntut oleh ahli dan bekas ahli tidak dapat dikenalpasti.

Sehubungan itu, penyediaan akaun dan laporan kewangan perlu lebih teliti dengan

mengasingkan perkara tersebut.

9.3.2.1 Pengerusi memaklumkan usaha memulangkan wang yang tidak dituntut dibuat

secara berterusan dari semasa ke semasa. Cadangan pengasingan akaun bagi

kumpulan wang tidak dituntut akan diambil perhatian pada masa akan datang.

9.3.2.2 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) mempersoalkan jawapan Pengerusi

dan mengapa Koperasi menyimpan terlalu lama kumpulan wang tersebut. Hal

ini menyebabkan waris kepada anggota yang telah meninggal dunia atau anggota

yang berhenti tidak dapat menggunakan wang tersebut.

9.3.2.3 Pengerusi memaklumkan senarai nama dan maklumat anggota tidak menuntut wang

tersebut telah dipaparkan di laman web rasmi Koperasi. Beliau juga memaklumkan

senarai nama anggota tidak menuntut wang tersebut bukan hanya meliputi caruman

17


yuran bagi anggota yang telah meninggal dunia sahaja tetapi juga melibatkan

anggota yang telah tamat perkhidmatan dan berhenti. Saranan menyiarkan senarai

nama tersebut di akhbar tempatan akan melibatkan kos pengiklanan melebihi

RM30,000.00 dan tidak setimpal dengan respon yang akan diterima.

9.3.2.4 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim (N/A: 9573) mencadangkan agar pihak Koperasi

berhubung dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) atau Cawangan Sumber

Manusia ketiga-tiga perkhidmatan bagi membantu menguruskan pemulangan

kumpulan wang anggota tersebut.

9.3.3 Kemajuan IT perlu diperkasakan kepada semua ahli untuk arus permodenan. Oleh

itu, adalah dicadangkan agar buku Laporan Tahunan Koperasi mulai tahun 2012 yang

memerlukan peruntukan lebih RM100,000.00 serta kos setem, pos dan kurier dapat

dijimatkan dengan membuat sedikit pindaan kepada Undang-undang Kecil kepada Notis

Mesyuarat Agung Para 28 (2).

9.3.3.1 Pengerusi menjelaskan ALK bersetuju dengan usul tersebut dan akan dilaksanakan

pada tahun hadapan. Cetakan melalui cekera padat (CD) akan dibuat disamping

menerbitkannya melalui laman web Koperasi www.kpatb.com.my dan notis akan

disiarkan dalam akhbar tempatan.

9.3.3.2 Beliau juga memaklumkan cetakan buku Laporan Tahunan tetap akan dilakukan

untuk kegunaan Mesyuarat Agung Tahunan manakala untuk penghantaran buku

Laporan Tahunan kepada anggota akan dipaparkan melalui laman web Koperasi.

Walau bagaimanapun pandangan dan kelulusan dari SKM akan diminta.

9.4 Lembaga membentangkan satu usul untuk mendapatkan kelulusan mesyuarat agung. Usul

tersebut adalah seperti berikut:

9.4.1 Kadar elaun kehadiran mesyuarat agung tahunan yang akan datang dicadang dikurangkan

daripada RM100.00 kepada RM60.00 sahaja. Hal ini berdasarkan kedudukan kewangan

Koperasi pada masa ini.

PENUTUP

9.4.1.1 Pengerusi membentangkan justifikasi usul yang dikemukakan. Rasionalnya kadar

elaun kehadiran tersebut berdasarkan kedudukan kewangan Koperasi pada masa

ini. Di samping itu, ALK memikirkan ianya tidak adil kepada anggota-anggota

lain kerana faedah tersebut hanya dapat dimanafaatkan oleh anggota yang hadir

mesyuarat agung sahaja dan ianya tidak menyeluruh. Beliau menyerahkan

kepada anggota untuk menimbangkan usul ini dan meminta memikirkan semula

keperluan kadar elaun tersebut wajar dikurangkan kepada RM60.00.

9.4.1.2 Sebagaimana yang telah dibincangkan pada Agenda 4 di atas, mesyuarat sebulat

suara tidak bersetuju kadar elaun kehadiran tersebut dikurangkan kepada

RM60.00 dan ianya kekal RM100.00.

Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua anggota yang hadir. Beliau mengucapkan tahniah

kepada Mej Ali Puad bin Ahmad (N/A :10025), En Md Radzi bin Wahab (N/A:17013), Mej Rusli bin

Dariah (N/A:13625) dan Kol Hj Mohamad Haris bin Yusop (N/A :7720) yang dipilih semula sebagai

ALK. Beliau berharap agar semua ALK dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan

bagi memajukan Koperasi ini dengan pencapaian yang lebih baik lagi. Pengerusi memberi ucapan

penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan dan kerjasama

kepada beliau semasa menjadi Pengerusi. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.05 petang.

18


13 Jun 2011

19

LAMPIRAN

Kepada Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke 41

SENARAI KEHADIRAN

MESYUARAT JAWATANKUASA PENENTUSAH

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 41

YANG MENYEMAK DRAF MINIT PADA 6 JULAI 2011

Bil. No. Anggota Nama Anggota Jawatankuasa Tandatangan

1 6402 Mej Hj Che Muda bin Che Semail (Bersara)

2 6076 Kapt Ahmad Tormudi bin Ja’afar (Bersara)

3 13879 Lt Kol Ishak bin Marulah

4 8163 En. Hazhar bin Ibrahim

5 9573 Lt Kol Kamaruddin bin Kassim

6 13055 Mej Roslan bin Abdullah TUDM

7 2656 Mej Ali Khan bin Abd Rashid TUDM (Bersara)

8 34994 Mej Nazri bin Miswadi TUDM

9 10055 Mej Mohd Fadzil bin Abdullah

10 32750 Mej Gurmit Singh a/l Wariam Singh

KUALA LUMPUR

6 JULAI 2011 / 4 SYA’ABAN 1432


LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

Assalamu’alaikum dan Salam Sejahtera kepada semua anggota-anggota

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad yang dihormati.

Bagi pihak Anggota Lembaga Koperasi, saya dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan,

penyata dan akaun-akaun Koperasi bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

1. SUASANA SEMASA & SENARIO 2011

1.1 Tahun 2011 merupakan tahun pemulihan bagi Koperasi mengukuhkan semula aktiviti pembiayaan

selepas mengalami kemerosotan dengan mengenal pasti projek-projek yang bakal dijadikan asas

melalui landasan sebenar untuk menuju matlamat dan objektif penubuhan Koperasi ini.

1.2 Aktiviti pembiayaan Koperasi mengalami kemerosotan akibat pemberhentian aktiviti pembiayaan

pembelian barangan pengguna pada tahun 2010 yang juga telah mempengaruhi pendapatan

Koperasi. Permintaan terhadap kemudahan pembiayaan juga turut merosot daripada RM 59.7

juta (2009) kepada RM 22.1 juta (2010). Namun tahun 2011 merupakan tahun pemulihan setelah

berjaya meningkatkan semula jumlah pembiayaan kepada RM 30.3 juta.

1.3 Walau bagaimanapun, pemanjangan tempoh maksima pembiayaan dari 7 tahun kepada 15 tahun

telah memberi kesan penurunan kepada pendapatan Koperasi daripada sumber pembiayaan

anggota yang berkuatkuasa mulai tahun 2010. Sungguhpun jumlah pengeluaran pembiayaan

kepada anggota meningkat semula sebanyak 36.7% dalam tahun 2011 dari RM 22.1 juta kepada

RM 30.3 juta, perolehan pendapatan dari pembiayaan tersebut merosot sebanyak 4.4% dari RM

5.5 juta kepada RM 5.3 juta dengan jumlah kutipan melalui potongan gaji turut semakin merosot

dari RM 33.5 juta kepada RM 32.9 juta. Dengan lain perkataan, peningkatan jumlah pembiayaan

yang dikeluarkan dalam tahun ini tidak memberi kesan untuk meningkatkan jumlah kutipan

bayaran balik ansuran pinjaman dan pendapatan Koperasi.

1.4 Dengan semangat Koperasi yang menjadi pegangan pihak pengurusan, perkhidmatan kepada

anggota lebih diutamakan supaya anggota lebih selesa dengan tempoh bayaran balik yang lebih

panjang disamping memberi ruang untuk jumlah ansuran yang lebih kecil dan jumlah pinjaman

yang lebih besar dinikmati oleh para anggota. Kesan daripadanya jumlah pendapatan yang semakin

mengecil sedangkan jumlah caruman yuran dan syer anggota semakin membesar memberi impak

kepada kadar dividen yang mampu diagehkan hanya pada 4% sahaja (berbanding 7% tahun

2010 dan 11% tahun 2009). Keputusan memanjangkan tempoh pembiayaan bagi menghadapi

persaingan yang ditawarkan oleh lain-lain institusi yang lebih lebih teguh, lebin fleksibal dan

lebih liberal dengan rentak yang mampu menjejaskan pendapatan dan masa depan Koperasi.

1.5 Justeru itu, pihak Pengurusan Koperasi merangka strategi bagi menghadapi persaingan tersebut

dengan meneroka bidang lain sebagai sumber alternatif atau akan menjadi bidang baru dalam

aktiviti Koperasi untuk meneruskan survival dan kesinambungan kecemerlangan yang pernah

dicapai sebelum ini.

2. PERUMAHAN

2.1 Projek Perumahan Tentera Satu Malaysia diperkenalkan mulai awal tahun 2011 bagi menambah

pesatkan aktiviti perumahan Koperasi ini. Projek ini dirintis dengan menyasarkan 20,000 unit

rumah untuk jangka masa 5 tahun akan datang bagi :-

• menyediakan rumah pertama untuk anggota tentera;

• menjana ekonomi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad;

• menukar imej Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad;

• membantu menaik taraf ekonomi anggota; dan

• mencapai misi “satu anggota satu rumah”.

20


2.2 Di bawah projek ini, dua program perumahan bakal mula dilaksanakan mulai tahun 2012 iaitu

Rancangan Perkampungan Tersusun (RPT) Perwira Negeri Perak dan Banglo Rakyat Malaysia.

2.3 RPT Perwira Negeri Perak dicetuskan melalui inisiatif Jabatan Halehwal Veteran Kementerian

Pertahanan melibatkan rundingan Koperasi dengan Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan bagi

merealisasasi impian warga pesara tentera dan polis memiliki rumah banglo pada harga mampu

milik di atas tanah yang dianugerahkan oleh Kerajaan Negeri. Satu perkampungan moden

akan dibangunkan oleh Koperasi melalui usahasama yang dijalinkan dengan pemaju-pemaju

melibatkan jumlah rumah lebih 8,000 unit dalam 13 kawasan iaitu RPT Sg. Gempor, Tapah Road,

Changkat Kinding, Sitiawan, Kuala Trong, Sg Tumboh 1 & 2, Jalan Grik Kupang, Bagan Lawin,

Pusing, Suak Plang, Bagan Serai dan Parit Buntar. Permintaan rakyat Perak semakin bertambah

menyebabkan Kerajaan Negeri menambahkan kawasan-kawasan terlibat di negeri tersebut.

2.4 Rancangan Perkampungan Tersusun (RPT) Perwira Negeri Perak melibatkan peserta-peserta

yang dipilih melalui temuduga oleh Pegawai-pegawai Daerah di daerah-daerah terlibat terdiri

bekas-bekas anggota pasukan keselamatan (tentera dan polis) yang layak yang mempunyai status

kewangan mencukupi untuk memiliki banglo tersebut melalui pembiayaan bank. Terdapat empat

jenis banglo ditawarkan mengikut keluasan binaan dengan harga dari RM75,000 hingga RM200,000

seunit di atas lot seluas 4,000 hingga 5,000 kaki persegi yang dianugerahkan oleh Kerajaan Negeri.

Kemudahan asas termasuk bekalan elektrik melalui sistem solar juga diperkenalkan dalam projek

ini yang bakal menjadi projek perumahan pertama dengan teknologi hijau dimajukan di negeri

tersebut.

2.5 Untuk jangka panjang, projek ini akan terus berkembang dengan penglibatan peserta yang lebih

ramai terdiri warga Perak dan mereka yang bermastautin di negeri tersebut yang buat masa ini

tumpuan kepada bekas anggota pasukan keselamatan (pesara tentera dan polis) bagi memenuhi

komitmen Kerajaan menghargai jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh warga tentera dan

polis terhadap keamanan negara. Pihak Koperasi percaya anggota tentera khususnya yang

menganggotai Koperasi ini akan turut menikmati projek ini secara langsung dan tidak langsung.

2.6 Banglo Rakyat Malaysia dilancarkan pada 17 Januari 2012 dengan memberi peluang pemilikan

rumah banglo setingkat di atas tanah milik sendiri pada harga mampu milik melalui kemudahan

pembiayaan bank. Projek ini juga mensasarkan 5,000 unit banglo dibina di seluruh negara dalam

tempoh tiga tahun. Projek tersebut dimajukan secara usahasama dan agen-agen dilantik di setiap

negeri bagi mempromosikan pasaran dengan kemudahan pembiayaan disediakan oleh Bank

Simpanan Nasional dan Bank Muamalat.

2.7 Beberapa projek lain juga masih dalam perhatian pihak Koperasi bagi mempelbagaikan pelaburan

Koperasi dalam projek perumahan yang akan merupakan nadi penggerak Koperasi pada masa

akan datang.

3. PEMBIAYAAN PINJAMAN

3.1 Pembiayaan pinjaman masih menjadi teras bagi menjana pendapatan Koperasi pada masa ini.

Prestasi aktiviti ini bertambah baik selepas mengalami kejatuhan teruk pada tahun lalu.

3.2 Bagi meningkatkan daya saing Koperasi, penambahan had pembiayaan dan pemanjangan

tempoh ansuran bayaran balik sememangnya memberi kelebihan kepada anggota. Namun ianya

memberi kesan kepada aliran tunai Koperasi akibat jumlah kutipan semakin merosot walaupun

jumlah pembiayaan meningkat. Kecenderongan anggota mendapatkan kemudahan pinjaman

yang tinggi juga akan membataskan kemampuan koperasi memberikan peluang kepada anggotaanggota

lain lebih ramai lagi menikmati kemudahan pembiayaan tersebut.

3.3 Penguatkuasaan peraturan pembiayaan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh

Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi menepati piawai yang ditentukan adalah memastikan

anggota tidak terbeban dengan tanggungan hutang yang keterlaluan. Walau bagaimanapun,

21


peraturan yang ketat akan memberi peluang kepada pihak lain mengembangkan segmen pasaran

mereka untuk anggota tentera dan Koperasi akan ketinggalan dalam dayasaing tersebut. Objektif

Koperasi memberikan kemudahan pembiayaan kepada anggota terpaksa terabai memandangkan

segelintir anggota-anggota yang gagal memenuhi kriteria syarat pembiayaan Koperasi akan

mudah terdorong dengan syarat pembiayaan yang lebih fleksibal dan muda dari pihak luar. Ianya

memberikan peluang lebih luas kepada pihak tersebut.

4. PELABURAN & HARTANAH

4.1 Pelaburan dalam industri hotel merupakan bidang baru yang akan diceburi mulai tahun depan

melalui pembelian sebuah bangunan lapan tingkat dinamakan Wisma KPAT di Puteri Business

Avenue, Seksyen 20, Shah Alam berharga RM 11 juta. Kos mengubah suai dari premis pejabat

kepada hotel atau resort yang mengandungi 84 unit bilik penginapan, dewan konferen (function

hall), kefeteria, lobi, kaunter dan pejabat akan melibatkan peruntukan sebanyak RM 6.4 juta

dijangka siap hujung tahun ini dan akan beroperasi mulai tahun 2013 atas nama Perwira Resort

and Convention Centre. Pelaburan tersebut dijangka akan memberikan pulangan sebanyak 20%

dari keuntungan disamping pulangan tetap sebanyak RM 1.2 juta setahun.

4.2 Pembelian 30 unit rumah berkembar (semi-D) di Pulau Indah berjumlah RM 4.8 juta kini pesat

dalam kerja pembinaa dan akan siap tidak lama lagi untuk disewakan. Pulangan pelaburan

sebanyak 6% hingga 8% setahun dan akan melonjakkan nilai hartanah di Pelabuhan Barat dalam

Zon Bebas Pelaburan Kelang (PKFZ).

4.4 Pelaburan dalam hartanah lain di Wangsa Maju, Taman Sri Rampai, Putra Perdana, Taman Perwira

Seberang Perai dan Bandar Puteri Jaya, Sg Petani menyumbangkan hasil kepada Koperasi pada

kadar yang sederhana.

4.3 Manakala pelaburan 49 unit hostel Sibertel Taman Universiti yang dimajukan oleh Bidari Ehsan

Sdn Bhd sebanyak RM1.65 juta gagal memberikan hasil yang sepatutnya. Tuntutan melalui

mahkamah telah berjaya walaupun pelaksanaan gagal dikuatkuasakan kerana pemaju tersebut

telah muflis. KBI Properties Sdn Bhd (subsidiari Koperasi Belia Islam Berhad) bercadang akan

mengambil langkah membaikpulih bangunan tersebut bagi meneruskan usaha pembangunan

kompleks hostel menjadi kenyataan.

4.5 Pelaburan syer dalam Hillcrest Garden Sdn Bhd sebanyak RM 357,500 pada 1976 dengan pegangan

sebanyak 5% (975,000 unit syer) bagi projek perumahan Taman Seri Gombak dan Bandar Puchong

Utama menyumbang pendapatan yang tinggi setiap tahun. Walaupun projek yang dibangunkan

tersebut terhad kerana saiz bank tanah semakin mengecil, ianya masih memberikan pulangan

yang lumayan

5. PRESTASI

5.1 Keanggotaan

5.1.1 Bilangan anggota Koperasi masih statik dan tidak banyak berubah berbanding tahun

lalu. Jumlah kemasukan anggota baru meningkat dari 587 orang tahun lalu kepada 818

orang tahun 2011. Manakala anggota berhenti berkurangan dari 1,364 orang tahun lalu

kepada 799 orang tahun 2011 walaupun terdapat sedikit peningkatan kepda anggota yang

meninggal dunia iaitu dari 8 orang kepada 17 orang. Jumlah keseluruhan anggota Koperasi

meningkat sedikit dari 19,034 tahun lalu kepada 19,036 pada 31 Disember 2011.

5.1.2 Walau bagaimanapun, modal syer dan caruman yuran anggota terus meningkat sebanyak

11.8% kepada RM 53,473,257 berbanding meningkat sebanyak 6% kepada RM 47,808,066

tahun lalu. Manakala komposisi modal syer dan caruman yuran masih mengikut agihan

yang sama sepertimana tahun-tahun sebelummya iaitu nisbah bilangan anggota yang

ramai menguasai syer dan caruman yuran minoriti dan sebaliknya.

22


5.1.3 Kecenderungan anggota menambahkan pelaburan dalam Koperasi masih tinggi kerana

keyakinan terhadap prestasi Koperasi pada masa depan dan jangka panjang walaupun

kadar dividen yang diagehkan tahun lalu berkurangan.

5.2 Pembiayaan Pinjaman

Pengeluaran pembiayaan pinjaman sepanjang tahun 2011 adalah sebanyak RM 30.3 juta kepada

3,721 anggota berbanding RM 22.1 juta kepada 3,361 anggota tahun lalu. Berikut adalah statistik

rekod pembiayaan pinjaman untuk tempoh 5 tahun lalu :-

5.3 Penyeliaan & Kutipan

Tahun Bilangan Pinjaman Jumlah Pinjaman

2011 3,721 RM 30.27 juta

2010 3,361 RM 22.14 juta

2009 9,973 RM 59.67 juta

2008 9,243 RM 50.85 juta

2007 4,367 RM 19.03 juta

5.3.1 Pemanjangan tempoh ansuran bayaran balik pinjaman telah mula memberi kesan terhadap

jumlah kutipan melalui kemudahan potongan gaji Urusan Gaji Angkatan Tentera (UGAT)

dan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) mulai tahun ini. Sungguhpun jumlah pembiayaan

pinjaman dikeluarkan meningkat sebanyak 37% dari RM 22.1 juta kepada RM 30.3 juta,

jumlah kutipan ansuran bayaran balik merosot sebanyak 1.2% dari RM 33.5 juta (tahun

2010) kepada RM 32.9 juta (tahun 2011).

5.3.2 Berikut adalah statistik rekod kutipan bagi ansuran bayaran balik pinjaman dan caruman

yuran anggota melalui potongan gaji untuk tempoh 5 tahun lalu :-

Jumlah Kutipan

Tahun Bilangan Anggota melalui Potongan Gaji

2011 19,034 RM 32.86 juta

2010 19,036 RM 33.53 juta

2009 19,819 RM 30,17 juta

2008 15,872 RM 19.54 juta

2007 10,032 RM 12.36 juta

5.3.3 Kadar purata bagi kegagalan bayaranbalik pembiayaan (non-performing loan) juga

didapati meningkat dari 3.2% kepada 4.1% dengan tindakan susulan sentiasa dibuat untuk

mengurangkan kegagalan tersebut. Kelonggaran syarat pembiayaan terutama melibatkan

pembiayaan tanpa jaminan didapati memberi kesan peningkatan tersebut.

5.4 Prestasi Kewangan

5.4.1 Sungguhpun bilangan anggota meningkat dari 10,032 kepada 19,034 dalam tempoh

lima tahun lalu, bilangan anggota yang melanggan produk Koperasi (perkhidmatan

pembiayaan pinjaman) semakin merosot dari 9,073 kepada 3,721 setahun. Pada tahun ini,

pembiayaan pinjaman baru dikeluarkan kepada 37% atau sepertiga dari jumlah anggota dan

selebihnya masih dalam tempoh ansuran bayaranbalik pinjaman. Kemampuan Koperasi

mengembangkan aktiviti pinjaman terbatas setakat kemampuan kewangan dan aliran tunai

semasa. Manakala kemudahan pembiayaan dari institusi kewangan bagi mengembangkan

aktiviti tersebut terhad kepada aliran tunai Koperasi dengan merujuk kepada tempoh

pembiayaan dan perbezaan kadar perkhidmatan pembiayaan (faedah pinjaman).

5.4.2 Selepas prestasi tertinggi yang pernah dicapai dua tahun lalu, prestasi kewangan mula

merosot pada tahun 2010 dan terus menurun tahun ini. Keuntungan tahun ini jatuh sebanyak

45% kepada RM 1.83 juta selepas jatuh sebanyak 26% kepada RM 3.33 juta berbanding tahun

sebelum. Tahun 2009 Koperasi mencatatkan keuntungan tertinggi sebanyak RM 4.52 juta.

23


5.4.3 Langkah melonjakkan sedikit sumber pendapatan Koperasi melalui usahasama pembinaan

Masjid Saidina Ali, Bandar Bukit Sentosa 2, Rawang sebanyak RM 1.6 juta tahun lalu

membolehkan dividen diagehkan pada kadar 7%. Namun rintangan yang dihadapi apabila

projek tersebut menjadi mangsa perbezaan fahaman politik di negeri tersebut menyebabkan

usaha menjayakannya menghadapi banyak rintangan.

5.4.4 Sumber pendapatan dari perkhidmatan pembiayaan turut merosot sebanyak 4.23% kepada

RM 5.31 juta berbanding tahun 2010 sebanyak 6.88% kepada RM 5.55 juta.

5.4.5 Perbelanjaan pengurusan terus meningkat dari RM 2.3 juta kepada RM 2.4 juta pada tahun

ini. Kos kewangan pula menunjukkan pengurangan dari RM 2.4 juta kepada RM 2.3 juta

walaupun terdapat pinjaman baru sebanyak RM 11.4 juta bagi membiayai modal pusingan

pinjaman anggota sebanyak RM 2 juta dan RM 9.4 juta bagi membiayai pembelian sebuah

bangunan 8 tingkat di Shah Alam. Manakala pinjaman sebanyak RM 10 juta dari EONCap

Islamic Bank (kini Hong Leong Islamic bank) telah selesai bayaran balik pada awal tahun

ini dengan menikmati rebat sebanyak RM 449,731 setelah tempoh ansuran dipendekkan

kepada 4 tahun (daripada tempoh asal selama 7 tahun).

5.4.6 Keuntungan bersih yang dipindahkan kepada kumpulan wang rizab statutori 15% sebanyak

RM 275,249 (sebelum ini 22% sebanyak RM 732,632) menjadikan jumlah terkumpul rizab

berkanun dan rizab statutori berjumlah RM 5.92 juta dimana RM 4.03 juta adalah kumpulan

wang rizab berkanun (sehingga tahun 2007) dan RM 1.88 adalah kumpulan wang rizab

statutori (mulai tahun 2008).

5.4.7 Tahun ini menyaksikan agehan dividen terendah sebanyak 4% berbanding 10% sebelum ini.

Agehan keuntungan tersebut melibatkan peruntukan sebanyak RM 1.38 juta berbanding

tahun lalu sebanyak RM 2.19 juta (dividen 7%). Berikut adalah statistik kadar dividen,

modal anggota (syer dan yuran), jumlah peruntukan dan bilangan anggota:-

Jumlah Bilangan Jumlah Syer dan

Tahun Dividen Peruntukan Anggota Yuran Terkumpul

2007 11.0% RM 2.05 juta 10,032 anggota RM 21.02 juta

2008 12.5% RM 2.60 juta 15,872 anggota RM 38.57 juta

2009 11.0% RM 2.99 juta 19,819 anggota RM 44.98 juta

2010 7.0% RM 2.19 juta 19,034 anggota RM 47.81 juta

2011 4.0% RM 1.38 juta 19,036 anggota RM 53.47 juta

5.4.9 Harta semasa bersih pula semakin meningkat kepada RM 44.2 juta berbanding RM 23.9

juta tahun 2010. Nisbah kecairan pula meningkat kepada 1:5.06 berbanding 1:2.72 pada

tahun lalu. Ianya menunjukkan nisbah harta semasa (termasuk harta dan penghutang)

semakin meningkat berbanding tanggungan semasa dimana tahap kecairan kewangan

semasa semakin kukuh.

5.4.10 Sungguhpun terdapat peningkatan jumlah harta Koperasi dari RM 97.3 juta kepada RM

101.7 juta, pertambahan modal yuran dan syer dari RM 47.8 juta kepada RM 53.5 juta

menyebabkan nilai harta bersih (NAV) jatuh sebanyak tiga belas sen ekoran pertumbuhan

tidak seimbang bagi modal (syer dan yuran anggota) berbanding peningkatan harta dan

keuntungan Koperasi yang mencatatkan prestasi nilai seperti berikut:-

2011 : RM 1.90 sesaham

2010 : RM 2.03 sesaham

2009 : RM 2.02 sesaham

2008 : RM 1.91 sesaham

2007 : RM 1.61 sesaham

24


5.4.11 Kadar pulangan ke atas syer (EPS) pula semakin merosot sebanyak empat sen kepada RM

0.03 sesaham selepas merosot tiga sen kepada RM 0.07 sesaham tahun lalu. Penurunan

berterusan sejak lima tahun kebelakangan akibat pertumbuhan tidak seimbang nisbah

keuntungan bersih dengan ekuiti anggota. Berikut rekod pulangan ke atas syer (EPS)

berbanding tempoh lima tahun kebelakangan adalah seperti berikut:-

Tahun Keuntungan Bersih Jumlah Syer & Yuran EPS

2011 RM 1,834,991 RM 53,473,256 RM 0.03

2010 RM 3,330,144 RM 47,808,066 RM 0.07

2009 RM 4,517,879 RM 44,982,450 RM 0.10

2008 RM 3,947,012 RM 38,569,881 RM 0.10

2007 RM 2,725,688 RM 21,016,033 RM 0.13

5.4.12 Usaha mempelbagaikan pendapatan dengan mengalih haluan kepada projek-projek

perumahan merupakan percubaan untuk keluar dari kepongpong tradisi kebergantungan

pendapatan melalui perkhidmatan pembiayaan pinjaman kepada projek-projek

perumahan. Ianya selaras dengan objektif dan matlamat asal penubuhan Koperasi ini yang

didokong sejak 47 tahun lalu tetapi masih belum mampu mengubah haluan tersebut ke

landasan betul. Namun usaha ini menuntut kesungguhan, ketekunan, kebijaksanaan dan

pengorbanan dari semua pihak untuk menjayakannya. Ianya akan melalui pelbagai ranjau

dan cabaran yang menguji kecekalan pihak pengurusan untuk merealisasikan matlamat

tersebut. Analisa kewangan menunjukkan prestasi yang dicapai hanyalah satu instrumen

pengukur terhadap pencapaian fizikal kewangan Koperasi. Namun, ukuran spiritual dan

kerohanian bagi menghadapi pelbagai ujian termasuk keberanian menghadapi risiko,

ketegasan dalam membuat keputusan, perpaduan dalam menghadapi cabaran, kepatuhan

kepada matlamat dan garis panduan serta lebih fokus kepada sesuatu sasaran lebih

penting untuk menuju matlamat yang ditetapkan. Projek-projek yang dikenalpasti seperti

Rancangan Perkampungan Tersusun Perwira Negeri Perak, Banglo Rakyat Malaysia,

Perwira Resort and Convention Centre dan sebagainya diharapkan menjadi nadi baru

yang bakal membawa pulangan jangka pendek bagi mengukuh kedudukan kewangan

dan menjamin masa depan yang lebih cemerlang.

6. MODAL INSAN

6.1 Sumber manusia merupakan harta bernilai dalam sesebuah organisasai dan teras keutuhan masa

depan Koperasi yang perlu seiring dengan keperluan anggota yang mana Anggota Lembaga

menjadi pemandu mengarahkan hala tuju dan destinasi masa depan Koperasi.

6.2 Bermula dengan beberapa orang kakitangan, kini 20 staf mengurus aktiviti Koperasi selaras

hasrat anggota dengan harapan perkhidmatan terbaik dapat diberikan dan kecemerlangan dapat

dicapai. Justeru itu, pembangunan modal insan akan diutamakan dan memastikan ianya terus

berkembang untuk membina sebuah Koperasi berjaya.

6.3 Program latihan, pembentukan jati diri, suasana bekerja yang kondusif, kemudahan dan prasarana

pejabat dengan sistem lebih canggih merupakan antara elemen yang dititik beratkan supaya

pengurusan lebih efisyen, cekap dan berkesan.

7. MASA DEPAN

7.1 Visi Koperasi memastikan semua anggota memiliki rumah sendiri yang sempurna dan mampu

milik. Manakala misi Koperasi adalah menyalurkan kemudahan dalam bentuk kewangan,

perkhidmatan dan perniagaan kepada anggota-anggota bagi membantu meninggikan taraf

ekonomi anggota melalui pemilikan rumah yang sempurna.

25


7.2 Bagi mencapai visi dan misi tersebut, objektif Koperasi adalah menceburi projek-projek perumahan,

menjalankan aktiviti pembinaan, mengadakan kemudahan simpanan dan pinjaman kepada

anggota, menyediakan kemudahan pembiayaan membeli barangan keperluan menjalankan

kegiatan pengguna, pelaburan dan sebagainya.

7.3 Perancangan dan strategi dalam menghadapi saingan, rintangan dan kelemahan pemasaran

perumahan semasa iklim pasaran hartanah yang masih suram tidak menghalang Koperasi bagi

meneruskan agenda tersebut supaya objektif penubuhan Koperasi akan tercapai di masa akan

datang.

7.4 Koperasi akan terus memainkan peranan menggalakkan anggota memiliki rumah sendiri sebelum

mereka bersara daripada perkhidmatan ATM. Promosi jualan rumah masih diteruskan walaupun

terdapat halangan dan rintangan. Penglibatan Koperasi dalam projek-projek perumahan akan

menjadi agenda yang ditumpukan oleh Lembaga dan lebih meluas pada masa akan datang yang

sudah tentu dapat dimanafaatkan kepada semua anggota Koperasi.

7.5 Penglibatan Koperasi dalam projek perumahan Rancangan Perkampungan Tersusun Perwira

Negeri Perak merupakan langkah pertama Koperasi menceburkan diri dalam projek pembangunan.

Ianya menuntut rombakan skop dan had pelaburan serta had kredit yang lebih besar supaya

mencapai jangkauan yang diharapkan hingga tahun hadapan.

8. PENGHARGAAN

8.1 Bagi pihak Lembaga, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih

kepada semua pihak yang memberikan sokongan dan kerjasama dalam segala bentuk bagi

menjayakan dan memajukan Koperasi ini.

8.2 Saya juga mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Suruhanjaya Koperasi

Malaysia (SKM) di atas pandangan, saranan, sokongan, panduan dan bantuan yang diberikan

bagi membolehkan Koperasi ini terus maju di landasan yang betul. Juga kepada pengurusan

dan kakitangan di semua peringkat kerana kesungguhan, kerajinan dan tanggungjawab yang

diberikan membolehkan pencapaian Koperasi di tahap yang membanggakan.

8.3 Sokongan daripada semua anggota dalam apa jua bentuk termasuk idea dan pandangan sentiasa

dialu-alukan kerana dari idealah mencetus inovasi supaya impian menjadi realiti.

8.4 Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan sejawat saya

dalam Anggota Lembaga Koperasi kerana memberi kerjasama, panduan dan nasihat yang tidak

ternilai terutama Anggota Lembaga yang tamat tempoh perkhidmatan masing-masing dan

terpilih semula iaitu Kol Hj Mohamad Haris bin Yusop (Bersara), Kapt Ahmad Tormudi bin Ja’afar

(Bersara) dan PW U II Samsuddin bin Ahmad.

8.5 Diharapkan Koperasi ini akan terus maju dan berkembang menyahut cabaran masa depan yang

lebih cemerlang. Insya Allah.

Sekian, wassalam.

______________________________________________

MEJ HJ CHE MUDA BIN CHE SEMAIL (BERSARA)

Pengerusi.

26


27%

17%

21%

BILANGAN ANGGOTA KPAT

7%

3%

25%

37%

63%

< 1000

1000 - 2999

3000 - 4999

> 5000

JUMLAH SYER DAN CARUMAN YURAN ANGGOTA

STATISTIK KEANGGOTAAN 2011

KATEGORI

SYER & YURAN

KURANG RM100

RM100–499

RM500–999

RM1000–1999

RM2000–2999

RM3000–3999

RM4000–4999

RM5000–9999

RM10,000–49,999

RM50,000–69,999

RM70,000 KE ATAS

JUMLAH

BIL

ANGGOTA

1,596

1,613

8,518

3,981

1,843

804

300

153

182

36

10

19,036

PERATUS

%

8.38

8.47

44.76

20.91

9.68

4.22

1.58

0.80

0.96

0.19

0.05

100.00

27

SYER & YURAN

(RM)

129,824

4,368,555

7,388,091

9,492,680

6,681,781

5,880,686

1,492,581

2,612,253

8,896,415

3,018,873

1,551,875

51,513,613

< 1000

1000 - 2999

3000 - 4999

> 5000

PERATUS

%

0.17

8.74

16.50

21.57

15.26

13.64

3.14

4.57

12.12

1.23

3.06

100.00


RM JUTA

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

RM JUTA & '000

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

RM JUTA

2.73

21.02

4.13

2007

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

1.40

NISBAH BILANGAN ANGGOTA & PERTUMBUHAN MODAL

DENGAN PENCAPAIAN KEUNTUNGAN UNTUK TEMPOH 2007 - 2011

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

10.032

2007

11%

3.95

38.57

6.20

2008

15.872

PENDAPATAN & PERBELANJAAN 2007 - 2011

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

2.25

DIVIDEN 2007 - 2011

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad

12.5 %

2008

8.75

44.98

2009

11 %

2009

4.52

Dividen (RM Juta)

28

19.819

4.23

47.81

2010

7 %

7.85

2010

3.33

19.034

2007 2008 2009 2010 2011

4.58

Pendapatan (RM Juta) Perbelanjaan (RM Juta)

4 %

2011

53.48

Modal Syer & Yuran (RM Juta) Bilangan Anggota Keuntungan (RM Juta)

1.84

17.177

6.43

2011

4.60

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

RM JUTA


STATISTIK

PENGELUARAN PEMBIAYAAN BULANAN 2010 & 2011

2011 2010

BULAN BIL RM BIL RM

JAN 355 2,369,600 441 2,871,413

FEB 238 1,643,500 394 2,337,729

MAC 332 2,586,500 266 1,629,782

APR 316 2,288,345 213 1,498,350

MEI 390 3,499,700 280 1,970,981

JUN 329 3,327,800 196 1,236,591

JUL 331 3,068,806 265 1,766,988

AUG 525 4,247,000 296 2,061,400

SEP 233 1,897,900 165 952,000

OKT 294 2,685,700 281 2,031,600

NOV 294 2,056,100 210 1,557,300

DIS 84 596,200 354 2,227,400

JUMLAH 3,721 30,267,151 3,361 22,141,534

KUTIPAN MELALUI POTONGAN GAJI BULANAN (UGAT & BPA) 2010 & 2011

2011 2010

BULAN BIL RM BIL RM

JAN 17,171 2,693,897 17,732 2,809,308

FEB 16,196 2,578,267 17,806 2,815,446

MAC 16,215 2,721,635 17,894 2,788,663

APR 16,201 2,698,745 17,884 2,935,381

MEI 16,076 2,684,591 17,792 2,872,065

JUN 15,967 2,672,914 17,614 2,804,269

JUL 18,044 2,981,995 17,673 2,833,387

AUG 15,951 2,942,260 17,542 2,766,355

SEP 15,907 2,713,430 17,405 2,752,047

OKT 16,084 2,732,632 17,358 2,733,462

NOV 16,034 2,728,163 17,291 2,710,593

DIS 15,661 2,711,290 17,267 2,707,382

JUMLAH 32,859,818 33,528,358

29


LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA (KPAT) BERHAD

Rujuk Kami : KPAT/AUDIT/008/1

Tarikh : 20 Feb 2012

Pengerusi dan Anggota Lembaga Pengarah

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad

No.35A-1-1, Jalan 2/27F, Seksyen 5

Pusat Bandar Wangsa Maju (KLSCH)

53300 KUALA LUMPUR

Tuan,

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAM BAGI

TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2011

1. Bahawa kami anggota Jawatankuasa Audit Dalaman (JKAD) Koperasi Perumahan Angkatan

Tentera Berhad (KPAT) mengikut kehendak Seksyen 42A, Akta Koperasi 1993 (Pindaan 2007) dan

Undang-Undang Kecil KPAT 48, 51 (1) dan 51 (4) mengemukakan laporan kepada pihak tuan hasil

daripada pengauditan yang telah dilaksanakan seperti perkara tajuk.

2. Laporan yang dibuat adalah berasaskan kepada hasil pengauditan terhadap hal-ehwal kewangan,

pentadbiran dan aktiviti koperasi bagi tempoh mulai 01 Jan 2011 hingga 31 Disember 2011 yang

merangkumi perkara berikut:

2.1 Perancangan, pelaksanaan dan perbelanjaan Mesyuarat Agung Tahunan Ke 41 KPAT pada

12 Jun 2011 bertempat di Auditorium Wisma FELCRA, Jalan Rejang, Setapak Jaya, Kuala

Lumpur.

2.2 Pembayaran Dividen sebanyak 7% bagi akaun berakhir 31 Disember 2010.

2.3 Projek usahasama Masjid Saidina Ali, Bandar Bukit Sentosa 2 yang berjumlah RM 1.6 juta.

2.4 Penukaran Status Bangunan Wisma KPAT Dari Bangunan Pejabat Kepada Hotel (Puteri

Business Avenue, Shah Alam).

3. PERANCANGAN, PELAKSANAAN DAN PERBELANJAAN MESYUARAT AGONG

TAHUNAN KE 41 KPAT PADA 12 JUN 2011 DI AUDITORIUM WISMA FELCRA, JALAN REJANG,

SETAPAK JAYA, KUALA LUMPUR

3.1 Perancangan dan pelaksanaan Mesyuarat Agong ke 41 telah berjalan dengan baik dan lancar

berbanding dengan tahun 2010. Sistem `web’ juga tidak menimbulkan sebarang masalah

sepanjang proses pengundian berjalan dan petugas juga telah melaksana tugas dengan amat

baik.

3.2 Penambahbaikan proses pengundian perlu sentiasa diberi perhatian agar berjalan dengan

lebih teratur dan lancar serta tidak menimbulkan sebarang masalah kepada anggota yang

hadir untuk mengundi.

30


3.3 JKAD telah melaksanakan semakan terhadap perbelanjaan Mesyuarat Agong Ke 41 dan

mendapati segala perbelanjaan telah dilakukan mengikut peraturan. Jumlah keseluruhan

perbelanjaan adalah berjumlah RM 540,797.10 iaitu penurunan sebanyak RM 6,935.87 (1.28%)

berbanding tahun 2010 berjumlah RM 547,732.97. Ringkasan perbelanjaan adalah seperti di

Lampiran 1.

3.4 JKAD berpendapat jumlah perbelanjaan Mesyuarat Agong boleh dikurangkan jika pihak

pengurusan memantau dan memperhalusi setiap perbelanjaan agar sejajar dengan prestasi

kewangan KPAT tahun 2010. Terdapat perbelanjaan yang boleh dielakkan atau dikurangkan

tetapi masih dilakukan. Ini menunjukkan masih ada kelemahan dari segi perancangan dan

pengurusan perbelanjaan walaupun isu ini sering dibangkitkan. Antara perbelanjaan yang

dilihat perlu diberi perhatian adalah seperti berikut :

3.4.1 Perbelanjaan bagi tempahan ‘Blazer Suits’ melalui Romeo Tailor bagi setiap ALK

berjumlah RM 19,490.00. JKAD mendapati tempahan ini dilakukan setiap tahun oleh

semua ALK menjelang AGM. JKAD mencadangkan tempahan bagi Blazer Suits hanya

boleh dilakukan 3 tahun sekali dari tarikh terakhir tempahan dan tempahan baru hanya

bagi ALK yang baru dilantik sahaja.

3.4.2 Percetakan buku laporan tahunan melalui Horizon Waves berjumlah RM 32,500. JKAD

mendapati kos perbelanjaan bagi cetakan buku laporan ini pada setiap tahun adalah

amat tinggi dan terdapat juga cetakan yang dilakukan secara berlebihan sehingga

berlaku pembaziran. Pelaksanaan laporan dalam bentuk `soft copy’ atau dalam bentuk

disk dijangka akan dapat menjimatkan kos cetakan buku laporan.

3.4.3 Perbelanjaan bagi perkhidmatan penghantaran buku laporan ke setiap pasukan di

Lembah Klang oleh Hiqwas Enterprise berjumlah RM 5,800.00. JKAD menjangkakan

perbelanjaan ini boleh dijimatkan mulai tahun hadapan kerana pihak koperasi hanya

akan menyediakan laporan dalam bentuk `soft copy’ (disk) dan proses penghantaran

boleh dilakukan melalui pos sahaja.

3.4.4 Pertambahan anggota pengawal keselamatan (Military Police) dari 32 anggota (30 Kpl

dan 2 PW) pada 2010 kepada 55 anggota (50 Kpl dan 5 Peg) pada tahun 2011 yang

melibatkan pertambahan bayaran elaun sebanyak RM 2,360.00. JKAD menyarankan

supaya pihak pengurusan mengkaji semula keperluan tersebut memandangkan

kehadiran anggota pada tahun 2010 (3,493) dan tahun 2011 (3,824) hanya menunjukkan

penambahan seramai 331 anggota sahaja. JKAD melihat tiada keperluan penambahan

tersebut dan bilangan anggota keselamatan seramai 32 anggota adalah mencukupi

untuk mengawal keadaan.

4. PEMBAYARAN DIVIDEN SEBANYAK 7% BAGI AKAUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010

4.1 Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) telah meluluskan bayaran dividen sebanyak 7% dan

pembayaran telah dilakukan mulai 16 Ogos 2011.

4.2 Keseluruhan pembayaran dividen yang telah dilaksanakan sehingga 30 Sep 2011 adalah

berjumlah RM 822,454.28 iaitu pembayaran mengikut pecahan seperti berikut :

4.2.1 Pembayaran secara tunai – RM 208,184.81 (1,140 Anggota).

4.2.2 Pembayaran secara Cek – RM 113,666.06 (45 Anggota).

4.2.3 Pembayaran secara Autopay – RM 500,603.41 (2,411 Anggota).

31


4.3 JKAD telah memantau proses pembayaran dividen dan berpendapat ianya telah dilaksanakan

dengan baik dan bagi menjamin keselamatan serta kelancaran pembayaran adalah dicadangkan

supaya pembayaran dividen dilakukan melalui ‘autopay’ atau cek sahaja.

4.4 Semakan audit juga mendapati pihak koperasi gagal mengeluarkan penyata (cetakan

berkomputer) kedudukan dividen, simpanan dan baki pinjaman untuk maklumat setiap

anggota KPAT. JKAD menyarankan supaya koperasi melaksanakan perkara tersebut. Bagi

menjimatkan kos penghantaran, penyata tersebut boleh dihantar sekali dengan laporan

tahunan `soft Copy’.

5. KOMISEN PROJEK USAHASAMA MASJID SAIDINA ALI, BANDAR BUKIT SENTOSA 2

YANG BERJUMLAH RM 1.6 JUTA

5.1 JKAD mendapati komisen Projek Usahasama Masjid Saidina Ali sebanyak RM 1.6 juta masih

belum diperolehi walaupun jumlah ini telah diambilkira dalam laporan kewangan tahun

2010 serta telah dibentangkan dalam mesyuarat agong ke 41. Modal pusingan projek tersebut

berjumlah RM 270,000.00 yang telah dikeluarkan oleh Koperasi kepada Tekun Global Sdn Bhd

pada 27 Oktober 2010 selepas perjanjian Usahasama ditandatangani pada 20 Oktober 2010

juga belum dikembalikan.

5.2 Sekiranya projek ini tidak dapat diteruskan, ianya akan memberikan implikasi ke atas

keuntungan tahun 2011 kerana pihak KPAT telah mengkreditkan keuntungan sebanyak RM 1.6

juta dalam tahun kewangan 2010 dan pembayaran dividen sebanyak 7% yang dibayar setelah

mengambilkira keuntungan tersebut. Kegagalan projek ini juga diyakini akan menyebabkan

pihak koperasi menanggung kerugian berjumlah RM 1.6 juta dan dikhuatiri sekiranya modal

pusingan berjumlah RM 270,000.00 yang telah didahulukan oleh KPAT kepada Tekun Global

Sdn Bhd juga tidak dikembalikan.

5.3 Ulasan. JKAD berpendapat pihak KPAT dan ALK yang terlibat dalam pelaburan tersebut tidak

membuat kajian secara menyeluruh dan kurang penelitian dalam prospek pelaburan hartanah.

Adalah disarankan supaya pihak KPAT perlu lebih teliti dan berhemah serta mempunyai

pertimbangan yang sewajarnya dalam apa jua pelaburan.

6. PENUKARAN STATUS BANGUNAN WISMA KPAT DARI BANGUNAN PEJABAT KEPADA

HOTEL (PUTERI BUSINESS AVENUE, SHAH ALAM)

6.1 Penukaran status Wisma KPAT dari bangunan pejabat kepada hotel yang mengandungi 92

bilik dengan kemudahan `function room’, bilik mesyuarat, ruang dapur dan sajian pada harga

kos ubahsuai sebanyak RM 6.4 juta dan dimajukan oleh Gennessy Hills Sdn Bhd.

6.2 ALK perlu memastikan sasaran pulangan sebanyak RM 1.2 juta setahun seperti yang ditetapkan

dapat dicapai supaya kewangan koperasi berkemampuan untuk ,menanggung dan berupaya

menjelaskan segala pinjaman dari bank dan kos ubahsuai bangunan tersebut. ALK juga perlu

memastikan pengurusan hotel iaitu Perangsang Tenggara Sdn Bhd menjelaskan komisen

sebanyak sepuluh peratus (10%) dari keuntungan operasi hotel.

6.3 ALK juga perlu menetapkan peraturan dan syarat jika sekiranya pengurusan hotel (Perangsang

Tenggara Sdn Bhd) gagal menjelaskan pulangan seperti yang ditetapkan, tindakan boleh

diambil mengikut syarat atau perjanjian yang telah dipersetujui.

32


7. PENGAGIHAN TIKET CABUTAN BERTUAH

7.1 Banyak aduan yang disampaikan oleh anggota KPAT yang tidak berpuashati dengan cara

pengagihan tiket cabutan dilakukan dan ada juga aduan yang menyatakan anggota lembaga

turut terlibat memberikan tiket kepada peraih-peraih undi yang mewakili anggota lembaga

terlibat. Aduan dikemukakan hanya secara lisan tanpa bukti yang kukuh. Namun bagitu

demi keadilan dan ketelusan serta mengembalikan keyakinan anggota. dicadangkan pihak

pengurusan mencari satu mekanisma yang lebih adil iaitu tiket yang dikeluarkan kepada

seseorang anggota itu ‘hanya satu tiket kepada satu anggota dan sah kepada anggota terlibat

sahaja’ dan tidak boleh digunakan oleh anggota lain. Cadangan supaya tiket cabutan bertuah

dituliskan dengan nombor anggota oleh petugas yang mengedarkan kertas undi dengan

menggunakan pen yang berjenis dan dakwat dirahsiakan juga boleh dipertimbangkan.

8. Pada keseluruhannya JKAD berpuashati di atas kerjasama yang diberikan oleh ALK, Pengurus

serta semua kakitangan KPAT disepanjang kerja-kerja audit dijalankan.

Sekian, Terima Kasih.

………………………………………….. …………………………………………..

PW 1 Sukder Singh AL Indur Singh Mej Osman bin Chu Salleh

Ketua Ahli

Jawatankuasa Audit Dalaman Jawatankuasa Audit Dalaman

Salinan kepada :

Pengurus

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad.

…………………………………………..

Mej Zainon bte Hj Mohamed

Ahli

Jawatankuasa Audit Dalaman

33


PERBELANJAAN MESYUARAT AGONG KE 41 TAHUN 2011

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA

34

LAMPIRAN 1

Bil Perbelanjaan Terperinci Amaun Jumlah %

1 Pengiklanan

a. Pencalonan Pengarah 2,432.70

b. Notis Mesyuarat Agong 3,405.80 5,838.50 1.08%

2 Percetakan

a. Laporan Tahunan/Kertas Undi 35,000.00 35,000.00 6.47%

3 Pengedaran Buku Laporan Tahunan

a. Pasukan sekitar Lembah Klang 5,800.00

b. Stem (Pos Notis Mesyuarat Agong/Buku Laporan) 7,840.00 13,640.00 2.52%

4 Perbelanjaan Lain (Persiapan Dewan)

a. Sewa Dewan 10,000.00

b. Kontrak bersih kawasan 400.00

c. Penyediaan/Penyelian Slide/Video/CCTV 6,050.00

d. Sewa Khemah 1,550.00

e. Alat Tulis 1,504.85

f. Lain-Lain Perbelanjaan Persiapan Dewan 2,998.40 22,503.25 4.16%

5 Perbelanjaan Petugas

a. Elaun Petugas 1,700.00

b. Kerja Lebih Masa Staf 5,900.00

c. Elaun Arbitrator 560.00

d. Sewa Van dan Pemandu 1,500.00

e. Pencatit Minit Mesyuarat 400.00

f. Pengerusi Majlis AGM 41 700.00

g. Elaun Taklimat Petugas Keselamatan 150.00

h. Keraian (Sessi Taklimat Calon/Petugas) 471.50

i. Juruacara dan Doa 450.00

j. Anggota MP ( 5 Pegawai dan 50 Anggota) 5,600.00

k. Jawatankuasa Penentusah Minit 2,000.00 19,431.50 3.59%

6 Cabutan Bertuah (Hamper)

a. Hamper 10,069.85

b. Royal Selangor 544.00

c. Timelane Watch 500.00 11,113.85 2.06%

7 Ahli Lembaga, Pengurus dan Staf KPAT

a. Blazer Lembaga 19,490.00

b. Pakaian Seragam Staf 3,230.00 22,720.00 4.20%

8 Elaun Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas AGM 41

a. Elaun ALK Pra MAT (RM 400 x 9 ALK) 3,600.00

b. Elaun ALK Mesyuarat Khas (RM 500 x 9 ALK) 4,500.00

c. Elaun Kehadiran MAT (RM 500 x 9 ALK) 4,500.00

d. Elaun Mesyuarat Post Mortem 6,000.00

e. Elaun Mesyuarat JKK AGM 41 9,550.00 28,150.00 5.21%

9 Elaun Kehadiran Anggota (RM 100.00 x 3,824) 382,400.00 382,400.00 70.71%

JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN 540,797.10 100%


JAWAPAN KEPADA LAPORAN TAHUNAN

JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

Pihak Lembaga mengucapkan ribuan terima kasih atas ulasan, teguran dan pandangan yang diberikan

oleh Jawatankuasa Audit Dalaman (JKAD) melalui laporannya yang dibentangkan tersebut. Berikut

adalah jawapan kepada laporan tersebut :-

1. Saranan JKAD supaya perbelanjaan mesyuarat agung tahunan dikurangkan akan diambil

perhatian oleh pengurusan. Terdapat faktor-faktor yang boleh dan yang tidak boleh

dielakkan bagi mempengaruhi jumlah kos mesyuarat agung tahunan. Jumlah kehadiran

yang bertambah dari tahun ke tahun dengan kadar elaun kehadiran yang telah ditetapkan

dan dipersetujui akan menyebabkan kos meningkat. Kenaikan kos sewa lokasi untuk

keselesaan bermesyuarat, kos jamuan dan sajian serta pertambahan ”strenght” dan lojistik

untuk pengurusan yang cekap juga akan melibatkan peningkatan kos dari tahun ke tahun.

2. Peruntukan pakaian Anggota Lembaga diberikan pada setiap tahun. Walau bagaimanapun,

Lembaga akan mengambil perhatian dan perbelanjaan ini boleh dijimatkan.

3. Penjimatan sebanyak 60% bagi kos percetakan buku laporan tahunan serta belanja pos

berjaya dilakukan dengan melaksanakan pengedaran notis mesyuarat agung tahunan dan

buku laporan dibuat melalui cekera padat (CD). Kos untuk sekeping CD dengan ”hard

cover” berserta sampul surat beralamat hanya RM 1.45 sahaja dengan belanja setem pos RM

0.80 sekeping. Walau bagaimanapun, sebanyak 1,000 naskah buku laporan tahunan dicetak

pada tahun ini bagi edaran dalam dewan mesyuarat untuk anggota-anggota yang berminat

untuk mendapatkannya. Ianya juga dapat menjimatkan bagi kos penghantaran secara pukal

ke unit-unit di Lembah Klang.

4. Bagi keperluan keselesaan dan kelicinan perjalanan mesyuarat agung, Lembaga berpendapat

penambahan anggota bagi kawalan dan keselamatan amat perlu kerana aspek keselamatan

perlu diutamakan. Tiada siapapun dapat menjangka jumlah kehadiran mesyuarat agung

yang banyak dipengaruhi oleh tarikh, masa, tempat, cuaca, publisiti, kecenderungan anggota

untuk hadir dan sebagainya. Justeru itu, sama ada kehadiran bertambah atau berkurangan,

Koperasi perlu merancangkan persiapan yang lebih efisyen supaya perkara-perkara di luar

jangkaan (seperti bekalan elektrik terputus, masalah sistem pendaftaran berkomputer tidak

berfungsi, cuaca buruk dan sebagainya) dapat dihadapi dan diatasi dengan lebih mudah

dengan bantuan anggota keselamatan yang mencukupi.

5. Bayaran dividen kepada anggota-anggota dibuat secara ”autopay” dengan kredit terus

ke akaun bank anggota, cek dan tunai mengikut permohonan lengkap. Tiada cadangan

menghadkan pengeluaran dividen tersebut hanya secara autopay dan cek sahaja sepertimana

saranan JKAD yang mana Koperasi perlu lebih mesra pelanggan. Untuk keselamatan,

bayaran tunai hanya dibuat bagi jumlah amaun yang kurang RM 1,000 sahaja.

6. Cetakan berkomputer bagi penyata anggota yang menunjukkan baki pinjaman, simpanan,

syer dan caruman yuran hanya diproses selepas 31 Disember setiap tahun bagi keperluan

audit. Walau bagaimanapun, permintaan mendapatkan penyata boleh dibuat atas permintaan

anggota berkenaan pada bila-bila masa samada bagi tujuan rasmi atau tidak. Penyata

bercetak untuk tujuan menyelesaikan hutang melalui pembiayaan bank akan dikenakan caj

sebanyak RM 15 sahaja.

35


7. Penglibatan Koperasi dalam projek usahasama dengan Tekun Global Sdn Bhd bagi Masjid

Saidina Ali, Bukit Sentosa 2 melibatkan kos permulaan sebanyak RM 270,000 dengan jaminan

keuntungan sebanyak RM 1.6 juta yang dibayar secara berperingkat mulai Disember 2010.

Ianya membolehkan keuntungan tersebut diakrukan dalam tahun tersebut dan dengan

penambahan keuntungan tersebut membolehkan dividen sebanyak 7% boleh dikeluarkan

kepada anggota-anggota. Malangnya projek tersebut masih belum dapat dilaksanakan hingga

sekarang ini. Implikasi kewangan jika projek ini gagal dilaksanakan akan menyebabkan

keuntungan sebanyak RM 1.6 juta yang telah dikreditkan ke dalam akaun tahun 2010 perlu

didebitkan semula pada tahun kemudiannya. Malah, kos permulaan sebanyak RM 270,000

perlu dikembalikan kepada Koperasi. Namun, setakat ini, projek tersebut sememangnya

wujud dan belum dilaksanakan. Kenyataan akbar Sinar Harian 13 Mac 2012 memaklumkan

projek tersebut di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan.

8. Penukaran status bangunan Wisma KPAT dari pejabat kepada hotel adalah pilihan terbaik

bagi menambahkan pendapatan Koperasi melalui bangunan tersebut. Pada awalnya

pulangan bagi pajakan bangunan tersebut sebanyak 6% hingga 7% setahun dari harga belian

bangunan tersebut RM 11 juta (RM 55,000 hingga RM 64,167 sebulan). Penukaran status

bangunan tersebut kepada hotel akan melibatkan tambahan kos untuk ubahsuai (renovation

& partition) sebanyak RM 6.4 juta dengan pulangan melalui pajakan sebanyak RM 1.2 juta

(RM 100,000 sebulan) disamping perkongsian untung bagi operasi hotel sebanyak 10%. Kadar

pajakan bangunan tersebut bersamaan 6.9% setahun tidak termasuk pulangan keuntungan

sebanyak 10% dari operasi hotel.

9. Lembaga mengambil perhatian terhadap saranan agihan tiket cabutan bertuah bagi anggota

yang hadir mesyuarat agung dibuat secara adil dan berhemah. Namun saranan supaya

petugas diminta menulis nama dan nombor pada tiket cabutan bertuah akan menjejas

kelicinan urusan pendaftaran kehadiran mesyuarat.

Pihak Lembaga mengucapkan terima kasih atas cadangan dan ulasan yang dikemukakan oleh Anggota

Jawatankuasa Audit Dalaman. Pandangan yang diberikan akan diteliti dan diambil perhatian oleh

pihak Lembaga bagi menambahbaikkan perkhidmatan Koperasi kepada anggota dan demi kemajuan

dan kecemerlangan Koperasi pada masa hadapan.

36


KOPERASI PERUMAHAN

ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

LAPORAN DAN

PENYATA KEWANGAN

31 DISEMBER 2011

37


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan Di Malaysia)

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

Kepada :-

Ketua Pendaftar Koperasi

Anggota-Anggota Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad

Laporan Berkenaan Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad, yang

mengandungi lembaran imbangan pada 31 Disember 2011, akaun pembahagian keuntungan, penyata

pendapatan serta penyata aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan

dasar-dasar perakaunan penting dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 4

hingga 36 di dalam penyata kewangan.

Tanggungjawab Anggota Lembaga Koperasi Ke Atas Penyata Kewangan

Anggota Lembaga Koperasi bertanggungjawab dalam penyediaan penyata kewangan yang memberikan

gambaran benar dan saksama menurut piawaian-piawaian perakaunan yang diluluskan dan Akta

Koperasi, 1993 di Malaysia. Anggota Lembaga Koperasi juga bertanggungjawab memastikan kawalan

dalaman yang bersesuaian dalam penyediaan dan pembentangan penyata kewangan yang saksama

yang bebas daripada salah nyata fakta yang ketara, samada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan ini

berdasarkan pengauditan kami. Kami melaksanakan pengauditan kami menurut piawaian-piawaian

audit yang diluluskan di Malaysia. Piawaian-piawaian tersebut menghendaki kami mematuhi etika

dan merancang serta melaksanakan kerja-kerja audit untuk memperolehi keyakinan yang munasabah

mengenai samada penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata fakta yang penting.

Sesuatu audit merangkumi perlaksanaan tatacara-tatacara untuk memperolehi bukti yang menyokong

jumlah-jumlah dan penyataan di dalam penyata kewangan. Pemilihan tatacara adalah berdasarkan

penilaian kami, termasuklah penaksiran risiko-risiko bagi salah nyataan fakta yang penting ke atas

penyata kewangan, samada disebabkan oleh penipuan atau ralat. Dalam proses penaksiran risiko ini,

kami mempertimbangkan kawalan dalaman Koperasi yang berkaitan dengan penyediaan penyata

kewangan yang memberikan gambaran benar dan saksama, bagi tujuan merangka tatacara-tatacara

audit yang bersesuaian, bukan untuk tujuan memberi pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman

tersebut. Sesuatu audit juga meliputi penilaian kesesuaian dasar-dasar perakaunan yang digunakan

dan kemunasabahan anggaran-anggaran penting yang dibuat oleh Anggota Lembaga Koperasi dan

juga penilaian ke atas penyediaan dan pembentangan penyata kewangan secara keseluruhannya.

Kami percaya bukti-bukti pengauditan kami adalah mencukupi dan bersesuaian untuk menyediakan

asas bagi pendapat kami.

38


Laporan Juruaudit Bebas…..Samb.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut piawaianpiawaian

perakaunan yang diluluskan di Malaysia bagi memberikan pandangan yang benar dan

saksama berkenaan kedudukan kewangan Koperasi pada 31 Disember 2011 dan prestasi kewangan

serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Laporan ke atas Lain-lain Keperluan Piawaian dan Undang-undang

Mengikut Keperluan Akta Koperasi, 1993 di Malaysia, kami juga melaporkan bahawa pada pendapat

kami:

a) Rekod-rekod perakaunan dan lain-lain rekod telah disimpan dengan sempurna mengikut

kehendak Seksyen 58 Akta Koperasi, 1993.

b) Penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang serta perolehan dan pelupusan aset-aset oleh

Koperasi di dalam tahun kewangan berakhir ini adalah mengikut Akta, Peraturan-peraturan dan

Undang-undang Kecil Koperasi.

c) Kedudukan aset-aset dan liabiliti-liabiliti Koperasi adalah munasabah.

Lain-lain Perkara

Laporan ini disediakan hanya kepada anggota-anggota Koperasi, sebagai sebuah badan, menurut

Seksyen 63, Akta Koperasi, 1993 di Malaysia dan tanpa tujuan lain. Kami tidak mempunyai

tanggungjawab kepada pihak-pihak lain terhadap kandungan laporan ini.

AljeffriDean Mohd Neezal Noordin

AF 1366 SKM(B)0214

Akauntan Bertauliah (Malaysia)

Kuala Lumpur,

Tarikh: 03 MEI 2012

39


KOPE A E U A A N K T N TE T RA

R SI P R M H N A G A A N E

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD (Reg. No. 4093)

No. 35A-1-1, Jalan Wangsa Delima 5, Seksyen 5, Pusat Bandar Wangsa Maju (KLSC II),

53300 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: 03-4142 7071, 4142 7072 Fax: 03-4142 5294

LAPORAN BERKANUN LEMBAGA

MENGIKUT SEKSYEN 59(1)(C) AKTA KOPERASI 1993

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

Kami bagi pihak Ahli Lembaga Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad dengan sukacitanya

membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Koperasi bagi tahun kewangan berakhir

31 Disember 2011.

Sesuai dengan kehendak Akta Koperasi 1993, kami bagi pihak Ahli Lembaga Koperasi melaporkan

bahawa:

(a) Pada pendapat Lembaga, hasil operasi Koperasi bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011

tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara yang luar biasa.

(b) Koperasi bercadang mengeluarkan dividen sebanyak 4% atas Modal Yuran dan Modal Syer pada

30 Jun 2011 kepada anggota-anggota yang mempunyai yuran dan syer berjumlah RM50,000.00

dan ke bawah dan selebihnya sebanyak 1% di mana jumlah keseluruhannya RM1,376,892.71. Ahli

Lembaga Koperasi juga bercadang membayar honorarium sebanyak RM40,000.00 untuk anggotaanggota

Lembaga bagi tahun ini.

(c) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan cara menilai aset dan liabiliti Koperasi yang digunakan

sekarang mengelirukan atau tidak sesuai.

(d) Dalam jangkamasa yang diliputi oleh Akaun Untung Rugi tiada tanggungan luarjangka yang

disanggupi oleh Koperasi yang belum diselesaikan.

(e) Ahli Lembaga Koperasi berpendapat bahawa jumlah aset semasa yang ditunjukkan di lembaran

imbangan memberi gambaran yang benar dan saksama.

……………...…..………….…………………….

Mej Hj Che Muda bin Che Semail (B)

Pengerusi

…………………….…………………… ………………………………………

Lt. Kol Ishak bin Marulah Mej Rusli bin Dariah

Setiausaha Bendahari

KUALA LUMPUR,

Tarikh: 03 MEI 2012

40


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

LEMBARAN IMBANGAN

PADA 31 DISEMBER 2011

NOTA 2011 2010

RM RM

ASET TETAP 4

Bangunan 1,420,059.36 1,454,388.30

Perabot 277,656.17 285,966.42

Alatan pejabat 27,361.48 30,046.63

Alatan computer 210,404.19 326,946.80

Motosikal 5,669.07 3,407.30

–––––––––––––– ––––––––––––––

1,941,150.27 2,100,755.45

–––––––––––––– ––––––––––––––

ASET SEPARA TETAP

Pelaburan siarharga 5 12.00 12.00

Pelaburan taksiarharga 6 392,500.00 392,500.00

Pelaburan hartanah 7 21,609,868.14 18,750,458.86

Pinjaman anggota 8 43,882,284.68 52,691,174.25

–––––––––––––– ––––––––––––––

65,884,664.82 71,834,145.11

–––––––––––––– ––––––––––––––

ASET SEMASA

Stok 9 77,618.37 –

Pelbagai siberhutang dan pertaruhan 10 7,901,599.39 7,779,102.77

Pinjaman anggota 8 33,502,085.68 28,216,518.00

Wang di bank dan di tangan 11 3,259,089.70 995,210.10

–––––––––––––– ––––––––––––––

44,740,393.14 36,990,830.87

–––––––––––––– ––––––––––––––

LIABILITI SEMASA

Simpanan anggota 12 3,887,903.28 4,674,400.58

Pelbagai sipiutang dan liabiliti terakru 13 749,260.79 203,102.63

Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi 14 36,679.82 66,602.88

Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi 15 18,339.91 33,301.43

Cadangan dividen 16 2,848,478.68 2,883,868.38

Pinjaman berjangka 17 3,306,680.00 5,743,130.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

10,847,342.48 13,604,405.90

–––––––––––––– ––––––––––––––

ASET SEMASA BERSIH 33,893,050.66 23,386,424.97

–––––––––––––– ––––––––––––––

101,718,865.75 97,321,325.53

============= =============

Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian dari penyata kewangan ini

dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya.

41


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

LEMBARAN IMBANGAN

PADA 31 DISEMBER 2011

Lembaran imbangan ……… samb.

42

NOTA 2011 2010

RM RM

DIBIAYAI OLEH :

Modal yuran anggota 18 51,513,612.50 45,848,201.67

Modal syer anggota 19 1,959,644.00 1,959,864.00

Rizab modal 20 81,217.56 81,217.56

Kumpulan wang penebusan syer 21 200,000.00 200,000.00

Tabung khairat kematian 22 500,000.00 500,000.00

Tabung kebajikan am 23 4,494,487.64 3,955,731.00

Kumpulan wang perlindungan peminjam 24 215,112.95 144,862.25

Kumpulan wang perlindungan pembiayaan 25 2,401,853.75 2,401,853.75

Keuntungan terkumpul 3,251,223.81 3,124,243.97

–––––––––––––– ––––––––––––––

KUMPULAN WANG ANGGOTA 64,617,152.21 58,215,974.20

Kumpulan wang rizab berkanun dan statutori 26 5,916,484.43 5,641,385.79

–––––––––––––– ––––––––––––––

JUMLAH EKUITI 70,533,636.64 63,857,359.99

–––––––––––––– ––––––––––––––

LIABILITI BUKAN SEMASA

Pinjaman berjangka 17 31,185,229.11 33,463,965.54

–––––––––––––– ––––––––––––––

JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI BUKAN SEMASA 101,718,865.75 97,321,325.53

============= =============

Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian dari penyata kewangan ini dan hendaklah

dibaca bersama-sama dengannya.


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

43

NOTA 2011 2010

RM RM

Untung bersih tahun kewangan semasa 1,833,990.92 3,330,143.67

Tolak : Pembahagian berkanun

Kumpulan wang rizab statutori – 15% (2010: 22%) 275,098.64 732,631.61

Kumpulan wang amanah pendidikan koperasi – 2% 36,679.82 66,602.87

Kumpulan wang amanah pembangunan koperasi – 1% 18,339.91 33,301.44

–––––––––––––– ––––––––––––––

330,118.37 832,535.92

–––––––––––––– ––––––––––––––

Untung bersih selepas pembahagian berkanun 1,503,872.55 2,497,607.75

Tolak : Pembahagian lain

Cadangan dividen - 4% (2010: 7%) ke atas Modal Yuran

dan Syer Anggota pada 30 Jun 1,376,892.71 2,188,218.20

Peruntukan honorarium 40,000.00 80,000.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

1,416,892.71 2,268,218.20

–––––––––––––– ––––––––––––––

Keuntungan yang belum dibahagi-bahagikan 86,979.84 229,389.55

Keuntungan terkumpul pada awal tahun 3,124,243.97 2,894,854.42

Pelarasan bukan operasi 32 40,000.00 –

–––––––––––––– ––––––––––––––

Keuntungan terkumpul pada akhir tahun 3,251,223.81 3,124,243.97

============= =============

Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian dari penyata kewangan ini dan hendaklah

dibaca bersama-sama dengannya.


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA PENDAPATAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

44

2011 2010

RM RM

(Rugi)/Untung dari Akaun Perniagaan (8,780.33) 116,626.34

Kos perkhidmatan pinjaman anggota 5,313,918.97 5,548,837.18

Pelbagai pendapatan 1,117,758.11 2,244,599.55

–––––––––––––– ––––––––––––––

Jumlah pendapatan 6,422,896.75 7,910,063.07

Perbelanjaan pentadbiran (2,290,728.60) (2,165,074.53)

Perbelanjaan kewangan (2,298,177.23) (2,414,844.87)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Untung bersih tahun kewangan semasa 1,833,990.92 3,330,143.67

============= =============

Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian dari penyata kewangan ini dan hendaklah

dibaca bersama-sama dengannya.


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA PENDAPATAN AKAUN PERNIAGAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

PENDAPATAN AKAUN PERNIAGAAN RUMAH

45

2011 2010

NOTA RM RM

Komisyen jualan rumah 3(e) – 36,914.40

Tolak :

Komisyen-Pembatalan rumah – (13,500.00)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Untung bersih dari perniagaan rumah – 23,414.40

–––––––––––––– ––––––––––––––

PENDAPATAN AKAUN PERNIAGAAN PERABOT

Jualan 31,752.90 –

Tolak : Kos jualan

Stok awal – –

Belian 118,151.60 –

Stok akhir (77,618.37) –

–––––––––––––– ––––––––––––––

40,533.23 –

–––––––––––––– ––––––––––––––

Rugi bersih dari perniagaan perabot (8,780.33) –

–––––––––––––– ––––––––––––––

Komisyen jualan barangan pengguna – 93,211.94

(Rugi)/Untung dari Akaun perniagaan dibawa –––––––––––––– ––––––––––––––

ke muka surat sebelah (8,780.33) 116,626.34

–––––––––––––– ––––––––––––––

Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian dari penyata kewangan ini dan hendaklah

dibaca bersama-sama dengannya.


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA PENDAPATAN AKAUN PERNIAGAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

Penyata pendapatan terperinci….samb.

46

2011 2010

NOTA RM RM

(Rugi)/Untung dari Akaun Perniagaan dibawa dari

muka surat sebelah (8,780.33) 116,626.34

Kos perkhidmatan pinjaman anggota 3(e) 5,313,918.97 5,548,837.18

Tambah : Pelbagai Pendapatan

Dividen diterima 3(e) 351,852.05 338,079.55

Bayaran yuran masuk 18,375.00 14,080.00

Sewa rumah kedai 27 297,800.00 291,870.00

Usahasama Masjid Saidina Ali – 1,600,000.00

Rebat penyelesaian awal pinjaman 422,938.00 –

Lain-lain 26,793.06 570.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

1,117,758.11 2,244,599.55

–––––––––––––– ––––––––––––––

6,422,896.75 7,910,063.07

–––––––––––––– ––––––––––––––

Tolak : Perbelanjaan Pentadbiran

Bonus kepada kakitangan 19,000.00 39,547.40

Elaun ahli lembaga 29 148,881.00 131,880.00

Cukai tanah dan pintu 38,662.90 30,880.70

Gaji, elaun kakitangan dan lebih masa 500,734.93 399,929.12

Hibah simpanan anggota 29,010.52 57,252.63

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 65,503.00 57,600.00

Kursus dan latihan 2,748.56 8,700.24

Tugas rasmi ahli lembaga 28 25,676.40 15,464.00

Perbelanjaan perjalanan kakitangan 15,191.20 7,917.09

Perbelanjaan pos 5,175.92 3,994.28

Percetakan dan alatulis 44,873.96 60,890.21

Perubatan ahli lembaga 5,501.00 4,121.60

Perubatan kakitangan 11,671.35 10,607.92

Susutnilai 337,808.85 433,994.32

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki dihantar ke muka surat sebelah 1,250,439.59 1,262,779.51

–––––––––––––– ––––––––––––––

Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian dari penyata kewangan ini dan hendaklah

dibaca bersama-sama dengannya.


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA PENDAPATAN AKAUN PERNIAGAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

Penyata pendapatan terperinci….samb.

47

2011 2010

NOTA RM RM

Baki dibawa dari mukasurat sebelah 1,250,439.59 1,262,779.51

Air dan elektrik 27,734.42 29,704.96

Astro 989.20 –

Belanja am pejabat 7,594.48 6,163.21

Bayaran audit dalam 4,500.00 9,000.00

Bayaran audit luar - Semasa 6,500.00 5,500.00

Bayaran audit luar - Terkurang peruntukan 1,000.00 –

Bayaran profesional 10,974.00 15,982.50

Caj bank 2,176.57 13,627.31

Dalal ANGKASA 1,302.63 1,503.47

Derma dan sumbangan 14,640.00 10,450.00

Ganjaran tamat perkhidmatan 15,876.00 600.00

Insuran kelompok 36,969.71 28,672.86

Kebajikan pekerja 600.00 –

Laman sesawang 170.00 –

Keraian 12,919.05 14,004.90

Pelbagai perbelanjaan 937.50 1,500.40

Pembaikan dan penyelenggaraan 33 85,269.19 37,861.41

Perbelanjaan Mesyuarat Agung 540,737.10 547,732.97

Perbelanjaan cawangan Sg. Udang 54,444.25 12,420.55

PERKESO 6,644.25 5,471.35

Projek am 78,387.70 67,418.70

Penyelenggaraan sistem data keanggotaan dan

aplikasi akaun 45,000.00 –

Sumbangan pelajaran anak-anak anggota 48,200.00 41,900.00

Telefon 13,319.57 7,049.65

Zakat perniagaan 23,403.39 45,730.78

–––––––––––––– ––––––––––––––

Jumlah perbelanjaan pentadbiran 2,290,728.60 2,165,074.53

–––––––––––––– ––––––––––––––

Tolak : Perbelanjaan kewangan

Kos pembiayaan 2,298,177.23 2,414,844.87

–––––––––––––– ––––––––––––––

Jumlah perbelanjaan dalam tahun 4,588,905.83 4,579,919.39

–––––––––––––– ––––––––––––––

Untung bersih tahun kewangan semasa 1,833,990.92 3,330,143.68

============= =============

Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian dari penyata kewangan ini dan hendaklah dibaca

bersama-sama dengannya.


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI KOPERASI

48

NOTA 2011 2010

RM RM

Keuntungan sebelum cukai 1,833,990.92 3,330,143.67

Pelarasan ke atas :

Pelupusan aset tetap – 4,000.00

Susutnilai aset tetap 4 337,808.85 429,996.57

–––––––––––––– ––––––––––––––

Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja 2,171,799.77 3,764,140.24

Penurunan stok (77,618.37) –

Pengurangan siberhutang 3,514,132.67 11,967,693.78

Pengurangan sipiutang (453,550.85) (8,733,924.54)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Aliran tunai diperolehi daripada aktiviti operasi 5,154,763.22 6,997,909.48

Kumpulan wang perlindungan anggota – 93,469.72

Tabung kebajikan am 538,756.64 380,117.77

Insuran perlindungan peminjam 70,250.70 44,986.60

–––––––––––––– ––––––––––––––

Aliran bersih tunai diperolehi daripada aktiviti operasi 5,763,770.56 7,516,483.57

–––––––––––––– ––––––––––––––

ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN

Pembelian aset tetap (178,203.67) (483,120.63)

Penambahan pelaburan harta (2,859,409.28) (12,324,268.20)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Aliran bersih tunai digunakan untuk aktiviti pelaburan (3,037,612.95) (12,807,388.83)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian dari penyata kewangan ini dan hendaklah

dibaca bersama-sama dengannya.


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

Penyata aliran tunai….samb.

ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN

49

2011 2010

RM RM

Penambahan modal yuran dan syer anggota 8,092,275.18 7,356,986.60

Perubahan bersih pinjaman bank (4,715,186.43) 3,159,094.52

Bayaran kepada ahli berhenti dan meninggal dunia (2,427,084.35) (4,531,370.90)

Bayaran dividen (1,412,282.41) (1,276,637.81)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Aliran bersih tunai (digunakan untuk)/diperolehi

daripada aktiviti pembiayaan (462,278.01) 4,708,072.41

–––––––––––––– ––––––––––––––

PENAMBAHAN BERSIH DALAM TUNAI DAN

BERSAMAAN TUNAI 2,263,879.60 (582,832.85)

TUNAI DAN BERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN 995,210.10 1,578,042.95

–––––––––––––– ––––––––––––––

TUNAI DAN BERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN 3,259,089.70 995,210.10

============= =============

Diwakili oleh:

Wang di bank dan di tangan 3,259,089.70 995,210.10

============= =============

Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian dari penyata kewangan ini dan hendaklah

dibaca bersama-sama dengannya.


KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

1. KEGIATAN UTAMA

Kegiatan utama Koperasi adalah memberi pinjaman berkaitan perumahan kepada anggotaanggota,

pelaburan serta aktiviti jualan rumah kepada anggota-anggota yang dilaksanakan

melalui promosi jualan bersama penaja.

Selain daripada yang dinyatakan di atas, tidak ada sebarang perubahan penting ke atas kegiatan

utama Koperasi dalam tahun kewangan ini.

2. ASAS PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN

Penyata kewangan telah disediakan menurut kelaziman kos sejarah dan mengikut piawaianpiawaian

perakaunan yang diluluskan di Malaysia. Penyata kewangan yang disediakan ini

telah mengambilkira keperluan Akta Koperasi 1993 dan kaedah-kaedah di bawahnya serta Garis

Panduan Penyeliaan Koperasi.

3. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

(a) Aset Tetap

Aset tetap adalah dinyatakan pada kos asal dan disusutnilaikan mengikut kaedah garis

lurus untuk menghapuskan kos aset-aset tersebut mengikut tempoh anggaran kegunaannya.

Kadar-kadar tahunan yang digunakan adalah seperti berikut:-

Bangunan 2%

Perabot 10%

Alatan pejabat 33.3%

Alatan komputer 33.3%

Motosikal 20%

(b) Pelaburan

Pelaburan adalah dinyatakan pada kos. Rosotnilai dalam pelaburan hanya diperuntukan

apabila ahli lembaga berpendapat bahawa rosotnilai tersebut adalah berkekalan.

(c) Pengiktirafan Dividen Modal Yuran dan Syer Anggota

Koperasi akan mengambilkira cadangan dividen bagi Modal Yuran dan Syer Anggota yang

dicadangkan selepas tarikh lembaran imbangan tetapi sebelum diluluskan di Mesyuarat

Agung Tahunan sebagai tanggungan di dalam tahun kewangan semasa bagi memenuhi

peruntukan Seksyen 57(5)(b), Akta Koperasi 1993.

(d) Siberhutang

Siberhutang dibawa pada nilai yang dijangka boleh direalisasi. Hutang lapuk dihapuskira

dalam tempoh ia dikenalpasti. Anggaran akan dibuat untuk penghutang ragu berasaskan

kepada semakan jumlah tertunggak pada akhir tahun kewangan.

50


(e) Pengiktirafan Hasil

i) Komisyen jualan rumah

Komisyen jualan rumah diiktiraf secara asas akruan mengikut jumlah jualan rumah.

ii) Jualan perabot

Jualan perabot diiktiraf setelah ditolak diskaun yang diberikan.

iii) Kos perkhidmatan pinjaman anggota

Kos perkhidmatan pinjaman anggota diiktiraf secara asas akruan mengikut tempoh

pinjaman.

iv) Pendapatan dividen

Pendapatan dari dividen diiktiraf apabila hak penerimaannya telah ditentukan.

v) Sewa rumah kedai

Sewa rumah kedai diiktiraf selepas ditolak komisyen.

vi) Pendapatan faedah dan lain-lain pendapatan

Pendapatan faedah dan lain-lain pendapatan diiktiraf berdasarkan asas akruan.

(f) Rosotnilai Aset

Nilai dibawa aset akan dinilai samada terdapat tanda-tanda rosotnilai. Rosotnilai diukur

dengan membandingkan nilai dibawa dan nilai boleh pulih aset.

Kerugian rosotnilai jika ada, akan diambilkira di dalam penyata pendapatan. Penambahan

selanjutnya dalam nilai boleh pulih aset tersebut diambilkira sebagai pengembalian semula

terhadap kerugian rosotnilai terdahulu dan diiktiraf setakat tahap nilai dibawa aset tersebut

yang boleh dipastikan (setelah ditolak pelunasan dan susutnilai) seandainya tiada kerugian

rosotnilai yang diiktiraf sebelum ini. Pengembalian semula tersebut diambilkira di dalam

penyata pendapatan.

(g) Cukai

Cukai adalah diperuntukkan berdasarkan pada jumlah cukai yang dianggarkan akan dibayar

atas pendapatan yang dilaraskan.

(h) Manfaat Kakitangan

i) Manfaat jangka pendek

Gaji, bonus dan sumbangan keselamatan sosial (“PERKESO”) diiktiraf sebagai

perbelanjaan pada tahun di mana perkhidmatan yang berkaitan diberikan oleh pekerja

Koperasi.

ii) Pelan sumbangan yang diiktiraf

Koperasi membayar caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (“KWSP”)

menurut peruntukan perundangan di Malaysia. Caruman tersebut diiktiraf sebagai

perbelanjaan dalam penyata pendapatan bila ia tertanggung.

(i) Anggaran Nilai Saksama

Nilai saksama untuk aset dan liabiliti kewangan dengan tempoh matang kurang dari setahun

hampir menyamai nilai yang dibawa mereka.

(j) Objektif dan Dasar Pengurusan Risiko Kewangan

Kegiatan Koperasi terdedah kepada pelbagai risiko kewangan. Objektif dan dasar pengurusan

risiko kewangan Koperasi secara keseluruhannya adalah bertujuan untuk memaksimakan

pulangan kepada anggota.

51


Pengurusan risiko kewangan dilakukan melalui penyemakan risiko, sistem kawalan dalaman

dan pematuhan kepada pengurusan risiko kewangan Koperasi. Ahli Lembaga sentiasa

menyemak dan memantau risiko-risiko ini.

i) Risiko kredit

Koperasi menguruskan risiko kredit dengan memastikan sebahagian besar jualan dan

perkhidmatan yang diberikan kepada anggota yang mempunyai risiko kredit yang

berpatutan. Risiko kredit Koperasi yang utama adalah daripada pembelian rumah secara

blok dan tanpa deposit.

ii) Risiko kadar faedah

Koperasi menguruskan kadar faedah pinjamannya dengan mengamalkan kaedah berhatihati

terhadap kadar pinjaman terapung. Koperasi sentiasa memeriksa pinjamannya bagi

menyediakan dana pada kadar pembiayaan yang rendah dan juga bagi melindunginya

daripada kesan perubahan kadar faedah yang ketara.

iii) Risiko kecairan dan aliran tunai

Koperasi mengurus risiko kecairan dan aliran tunai dengan memastikan tunai yang

mencukupi dari kemudahan kredit bagi memenuhi anggaran komitmen daripada

perbelanjaan operasi dan liabiliti kewangannya.

(k) Stok

Stok dinyatakan pada kos atau nilai realisasi bersih yang mana lebih rendah. Kos ditentukan

atas dasar “masuk-dulu keluar-dulu”.

(l) Penyata Aliran Tunai

Koperasi menggunakan kaedah tidak langsung di dalam penyediaan penyata aliran tunai.

Tunai dan bersamaan tunai terdiri daripada baki tunai di tangan dan di bank yang sedia

ditukarkan kepada jumlah tunai dan tidak tertakluk kepada perubahan nilai yang ketara.

(m) Sipiutang

Sipiutang dinyatakan pada nilai kos, iaitu pembayaran yang perlu dibuat pada masa hadapan

untuk barangan dan perkhidmatan yang diterima.

4. ASET TETAP

2011 Alatan Alatan

Bangunan Perabot Pejabat Komputer Motorsikal Jumlah

RM RM RM RM RM RM

Kos

Baki pada awal tahun 1,716,447.00 459,166.88 131,954.65 1,041,545.79 4,259.13 3,353,373.45

Tambahan dalam tahun – 45,500.00 24,324.67 104,487.00 3,892.00 178,203.67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 1,716,447.00 504,666.88 156,279.32 1,146,032.79 8,151.13 3,531,577.12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Susutnilai Terkumpul

Baki pada awal tahun 262,058.70 173,200.46 101,908.02 714,598.99 851.83 1,252,618.00

Tambahan dalam tahun 34,328.94 53,810.25 27,009.82 221,029.61 1,630.23 337,808.85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 296,387.64 227,010.71 128,917.84 935,628.60 2,482.06 1,590,426.85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nilai Buku Bersih

Pada 31.12.2011 1,420,059.36 277,656.17 27,361.48 210,404.19 5,669.07 1,941,150.27

==============================================================

52


4. ASET TETAP…samb.

2010 Alatan Alatan

Bangunan Perabot Pejabat Komputer Motorsikal Jumlah

RM RM RM RM RM RM

Kos

Baki pada awal tahun 1,716,447.00 435,693.30 153,309.70 703,975.42 4,000.00 3,013,425.42

Tambahan dalam tahun – 23,473.58 33,271.95 422,116.37 4,259.13 483,121.03

Aset dilupuskan – – (54,627.00) (84,546.00) (4,000.00) (143,173.00)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 1,716,447.00 459,166.88 131,954.65 1,041,545.79 4,259.13 3,353,373.45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Susutnilai Terkumpul

Baki pada awal tahun 227,729.76 123,687.21 112,593.44 493,784.22 4,000.00 961,794.63

Tambahan dalam tahun 34,328.94 49,513.25 43,941.58 305,358.72 851.83 433,994.32

Aset dilupuskan – – (54,627.00) (84,543.95) (4,000.00) (143,170.95)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 262,058.70 173,200.46 101,908.02 714,598.99 851.83 1,252,618.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nilai Buku Bersih

Pada 31.12.2010 1,454,388.30 285,966.42 30,046.63 326,946.80 3,407.30 2,100,755.45

==============================================================

Berdasarkan surat tawaran pinjaman dari Affin Bank Berhad bertarikh 13 Julai 2007, hartanahhartanah

berikut telah dicagarkan bagi membiayai pinjaman berjangka sebanyak RM3,000,000.

Pada kos:

53

2011 2010

RM RM

Rumah kedai Sri Rampai - PN 30379 Lot 28056

Mukim Setapak, Daerah Kuala Lumpur 365,000.00 365,000.00

Pejabat Kedai Putra Perdana - No. 35A, Jalan

Wangsa Delima 5 135,800.00 135,800.00

Pejabat KLSC II - Pusat Bandar Wangsa Maju 1,215,647.00 1,215,647.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

1,716,447.00 1,716,447.00

============= =============


5. PELABURAN SIARHARGA

Bilangan Kos Nilai Kos Nilai Pasaran

Saham seunit 2011 2010 2011 2010

(unit) RM RM RM RM RM

SAHAM AMANAH

ASM First Public Fund 21,506 0.93 20,000.58 20,000.58 – –

SAHAM TERBITAN AWAM

HICOM Warrant 7,500 1.187 8,902.50 8,902.50 – –

Pernas International

Holding Berhad @

Tradewinds 1,000 2.05 2,050.00 2,050.00 1,350.00 900.00

CNL(Far East) Berhad 1,000 3.00 3,000.00 3,000.00 – –

AMTEL Holding Berhad 1,000 3.80 3,800.00 3,800.00 980.00 720.00

Utama Banking Group

Berhad 2,000 3.00 6,000.00 6,000.00 – –

Malaysian Merchant Marine

Berhad 1,000 2.80 2,800.00 2,800.00 350.00 10.00

Padiberas National Berhad 1,000 2.20 2,200.00 2,200.00 3,200.00 2,710.00

Chuan Huat Resources Berhad 1,000 4.00 4,000.00 4,000.00 700.00 650.00

THB @ KOBAY Tech Berhad 1,000 2.50 2,500.00 2,500.00 900.00 720.00

TAP Resources Berhad 2,000 4.20 8,400.00 8,400.00 – –

UCP Resources Berhad 1,000 1.80 1,800.00 1,800.00 450.00 220.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65,453.08 65,453.08 7,930.00 5,930.00

Peruntukan rosotnilai

pelaburan siarharga (65,441.08) (65,441.08)

––––––––––––––––––––––

12.00 12.00

====================

6. PELABURAN TAKSIARHARGA

Bilangan

Saham

(Unit) Kos seunit 2011 2010

RM RM RM

Bank Kerjasama Rakyat

Malaysia Berhad

– Kos belian 3,500 10.00 35,000.00 35,000.00

– Saham bonus 378 – – –

Hillcrest Garden Sdn. Bhd.

– Kos belian 325,000 1.10 357,500.00 357,500.00

– Saham bonus 650,000 – – –

––––––––––– –––––––––––

392,500.00 392,500.00

========== ==========

54


7. PELABURAN HARTANAH

55

2011 2010

RM RM

Bandar Puteri Jaya, Sg Petani, Kedah (8 unit) 3,277,732.70 3,277,732.70

Cybertel Kota Universiti Bangi (49 unit) 1,646,400.00 1,646,400.00

Rumah kedai dua setengah tingkat (2 unit) 480,000.00 480,000.00

Lot PT 125430 - Lot PT 125433 Pulau Indah, Klang (4 unit) 978,140.00 978,140.00

Taman Perwira Kuantan (54 unit) 276,196.66 257,296.66

Hotel@Wisma KPAT 350,000.00 –

Nur Lembah Lenggong Eco Resort 550,000.00 –

Pulau Indah, Klang (26 unit) 2,548,368.00 1,433,982.00

Wisma KPAT, Shah Alam 11,230,038.28 10,403,915.00

Masjid Saidina Ali, Bukit Sentosa 2 272,992.50 272,992.50

–––––––––––––– ––––––––––––––

21,609,868.14 18,750,458.86

============= =============

Pelaburan harta Bandar Puteri Jaya Sg. Petani, Kedah telah dicagarkan kepada Affin Bank Berhad

pada tahun 2007 bagi memperolehi pinjaman seperti yang dinyatakan pada Nota 17 kepada

penyata kewangan.

8. PINJAMAN ANGGOTA

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 80,907,692.25 95,245,821.16

Pinjaman baru dalam tahun 65,529,349.19 22,113,333.87

–––––––––––––– ––––––––––––––

146,437,041.44 117,359,155.03

Tolak:

Bayaran balik diterima dalam tahun (69,022,917.98) (36,451,462.78)

Bayaran balik diterima dalam tahun - penjamin (29,753.10) –

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 77,384,370.36 80,907,692.25

============= =============

Diwakili oleh:

Terimaan untuk tempoh 12 bulan 33,502,085.68 28,216,518.00

Terimaan untuk tempoh lebih 12 bulan 43,882,284.68 52,691,174.25

–––––––––––––– ––––––––––––––

77,384,370.36 80,907,692.25

============= =============

9. STOK

Pada kos:

2011 2010

RM RM

Perabot 77,618.37 –

============= =============


10. PELBAGAI SIBERHUTANG DAN PERTARUHAN

56

2011 2010

RM RM

Cukai dipotong dari dividen 639,100.82 553,788.32

Pembelian rumah secara blok 2,809,500.22 3,085,623.50

Pembelian rumah tanpa deposit 97,002.45 97,002.45

Dividen terakru 254,352.50 254,352.50

Cagaran telefon 2,000.00 2,000.00

Cagaran elektrik rumah kedai 1,500.00 1,500.00

Cagaran air rumah kedai 600.00 600.00

Deposit JBA – 2 pejabat Putra Perdana 200.00 200.00

Deposit TEN – 2 pejabat Putra Perdana 600.00 600.00

Deposit sewa mesin fotostat 2,000.00 2,000.00

Deposit JBA – 2 rumah kedai 600.00 600.00

Deposit api/air KLSC II 7,590.00 7,590.00

Deposit air (SYABAS) – Tingkat 1 Sri Rampai 500.00 500.00

Deposit air – Rumah kedai Sg. Petani, Kedah 4,000.00 4,000.00

Deposit sewa cawangan Sg. Udang 2,000.00 2,000.00

Deposit api/air cawangan Sg. Udang 1,000.00 1,000.00

Bayaran pendahuluan – Taman Perwira, Kuantan – 54 unit 2,302,750.00 2,102,750.00

Bayaran ansuran (CP205) bagi tahun taksiran 2010 62,996.00 62,996.00

Tekun Global Sdn. Bhd. 1,600,000.00 1,600,000.00

Lain-lain 113,307.40 –

–––––––––––––– ––––––––––––––

7,901,599.39 7,779,102.77

============= =============

Lain-lain siberhutang adalah merujuk kepada baki-baki awal yang sedang dikenalpasti oleh

Koperasi disebabkan oleh pertukaran perisian sistem perakaunannya di dalam tahun kewangan

semasa. Proses ini dijangka akan diselesaikan di dalam tahun kewangan akan datang.

11. WANG DI BANK DAN DI TANGAN

2011 2010

RM RM

Affin Bank Berhad 2,306,491.46 969,617.65

Malayan Banking Berhad 12,618.96 12,618.96

EONCAP Islamic Bank (Hong Leong Islamic Bank) Berhad 825,031.19 1,397.12

Wang tunai di tangan 114,948.09 11,576.37

–––––––––––––– ––––––––––––––

3,259,089.70 995,210.10

============= =============


12. SIMPANAN ANGGOTA

57

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 4,674,400.58 2,851,004.71

Tambahan dalam tahun 439,983.93 2,087,797.11

Hibah simpanan – 43,717.13

*Dividen dan hibah atas syer dan yuran – 1,441,293.08

–––––––––––––– ––––––––––––––

5,114,384.51 6,423,812.03

Tolak : Simpanan dikembalikan (1,226,481.23) (1,749,411.45)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 3,887,903.28 4,674,400.58

============= =============

*Peruntukan Undang-undang Kecil 69(2): Dividen dikreditkan ke akaun simpanan anggota

sekiranya tidak dibayar kepada anggota selepas 30 hari dari tarikh dividen diisytiharkan

13. PELBAGAI SIPIUTANG DAN LIABILITI TERAKRU

2011 2010

RM RM

Bayaran audit luar 6,000.00 5,000.00

Peruntukan hibah simpanan anggota-anggota 68,470.46 57,352.63

Bayaran perunding cukai 2,000.00 2,000.00

Honorarium Lembaga dicadangkan 40,000.00 80,000.00

Deposit sewa rumah kedai – Sri Rampai L1 13,000.00 12,000.00

Deposit air/elektrik – Sri Rampai L1 1,800.00 1,800.00

Deposit sewa Sri Rampai L2 – 1,000.00

Deposit air/elektrik – Sri Rampai L2 200.00 200.00

Deposit sewa PWSSB No.9 1,300.00 1,300.00

Deposit sewa rumah kedai – No.17 PWSSB 900.00 900.00

Deposit air/elektrik – No.17 PWSSB 300.00 300.00

Deposit sewa rumah kedai – PWSSB L1 1,650.00 1,650.00

Deposit air/elektrik – No.17 PWSSB L1 350.00 350.00

Deposit sewa rumah kedai – PWSSB L2 1,100.00 1,100.00

Deposit sewa KLSC II – Tingkat bawah 11,000.00 11,000.00

Deposit sewa Putra Perdana 400.00 400.00

Deposit air/elektrik Putra Perdana 100.00 100.00

Deposit sewa Puteri Hill Park No.59 6,000.00 3,000.00

Deposit air/elektrik Puteri Hill Park No.59 1,500.00 750.00

Deposit sewa Puteri Hill Park No.57 3,250.00 3,250.00

Deposit air/elektrik Puteri Hill Park No.57 1,050.00 1,050.00

Deposit sewa Puteri Hill Park No.60 - Atas 800.00 800.00

Deposit air/elektrik Puteri Hill Park No.60 – Atas 300.00 300.00

Deposit sewa Puteri Hill Park No.61 – Atas 800.00 –

Deposit air/elektrik Puteri Hill Park No.61 – Atas 650.00 –

Deposit sewa Puteri Hill Park No.62 6,000.00 6,000.00

Deposit air/elektrik Puteri Hill Park No.62 750.00 750.00

Deposit sewa Puteri Hill Park No.58 3,000.00 3,000.00

Deposit air/elektrik Puteri Hill Park No.58 750.00 750.00

Deposit sewa Puteri Hill Park No.60 3,000.00 3,000.00

Deposit air/elektrik Puteri Hill Park No.60 750.00 750.00

Deposit sewa Puteri Hill Park No.61B 2,600.00 2,600.00

Deposit air/elektrik Puteri Hill Park No.61B 650.00 650.00

Lebihan potongan 554,942.80 –

Ansuran terdahulu anggota 13,897.53 –

–––––––––––––– ––––––––––––––

749,260.79 203,102.63

============= =============


14. KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN KOPERASI

58

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 66,602.88 90,357.57

Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 36,679.82 66,602.88

–––––––––––––– ––––––––––––––

103,282.70 156,960.45

Bayaran dalam tahun (66,602.88) (90,357.57)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 36,679.82 66,602.88

============= =============

15. KUMPULAN WANG AMANAH PEMBANGUNAN KOPERASI

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 33,301.43 45,178.79

Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 18,339.91 33,301.43

–––––––––––––– ––––––––––––––

51,641.34 78,480.22

Bayaran dalam tahun (33,301.43) (45,178.79)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 18,339.91 33,301.43

============= =============

16. CADANGAN DIVIDEN

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 2,883,868.38 3,413,581.07

Dividen dicadangkan atas modal yuran dan modal

syer anggota pada 30 Jun – 4% (2010 – 7%) 1,376,892.71 2,188,218.20

–––––––––––––– ––––––––––––––

4,260,761.09 5,601,799.27

Tolak: *Pindahan ke akaun simpanan anggota – (1,441,293.08)

Bayaran dalam tahun (1,412,282.41) (1,276,637.81)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 2,848,478.68 2,883,868.38

============= =============

*Peruntukan Undang-undang Kecil 69(2): Dividen dikreditkan ke akaun simpanan anggota

sekiranya tidak dibayar kepada anggota selepas 30 hari dari tarikh dividen diisytiharkan.


17. PINJAMAN BERJANGKA

59

2011 2010

RM RM

Bayaran balik untuk 12 bulan akan datang 3,306,680.00 5,743,130.00

Bayaran balik melebihi 12 bulan 31,185,229.11 33,463,965.54

–––––––––––––– ––––––––––––––

34,491,909.11 39,207,095.54

============= =============

Kadar faedah 5.80% - 6.86% 5.80% - 6.86%

============= =============

a) Pinjaman berjangka diterima daripada Affin Bank Berhad bagi membiayai pembelian 8

unit rumah kedai di Bandar Puteri Jaya, Sg. Petani, Kedah berjumlah RM2,950,000 bagi lot

10221/96, 10222/96, 10237/96, 10238/96, 10239/96, 10240/96, 10241/96 dan 10242/96. Lotlot

tersebut telah dicagarkan sebagai jaminan ke atas pinjaman seperti yang dinyatakan pada

Nota 7 kepada penyata kewangan. Tempoh pembayaran balik adalah selama 10 tahun.

b) Pada tahun 2007, Koperasi telah menerima pinjaman berjangka berjumlah RM3,000,000 bagi

tujuan modal kerja. Pembayaran balik adalah 10 tahun. Cagaran bagi pinjaman ini adalah:

i. “Open all-monies Supplemental Facilities and Agreement” antara Koperasi dan Bank.

ii. Tiga tingkat rumah kedai terletak di PN 30379 Lot 28056 Mukim Setapak, Kuala Lumpur

beralamat di No. 35A-1-1, Jalan 2/2F Pusat Bandar Wangsa Maju (KLSC II), 53300 Kuala

Lumpur.

iii. Cas kedua pihak pertama diwujudkan untuk RM3,000,000 ke atas hartanah-hartanah

seperti yang dinyatakan pada perenggan (a).

c) Pada tahun 2008, Koperasi telah menerima pinjaman berjangka berjumlah RM10,000,000

daripada EONCAP Islamic Bank Berhad (Hong Leong Islamic Bank Berhad) bagi tujuan

pembiayaan pinjaman barangan pengguna. Pembayaran balik adalah selama 4 tahun.

Pinjaman ini selesai dalam tahun kewangan semasa.

d) Pada tahun 2008 juga, Koperasi juga telah menerima pinjaman berjangka berjumlah

RM25,000,000 daripada Affin Bank Berhad bagi tujuan modal kerja. Pembayaran balik adalah

selama 10 tahun.

e) Pada tahun 2010, pinjaman berjumlah RM9,400,000 telah dibuat daripada Affin Bank Berhad

bagi pembelian blok lapan tingkat bangunan pejabat, Wisma KPAT, Unit 101 dan 301, Puteri

Business Avenue, Seksyen 20, Shah Alam. Pembayaran balik adalah selama 15 tahun.

f) Pada tahun kewangan semasa, pinjaman berjumlah RM2,000,000 telah dibuat daripada Affin

Bank Berhad bagi tujuan modal kerja. Pembayaran balik adalah selama 10 tahun.


18. MODAL YURAN ANGGOTA

60

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 45,848,201.67 42,943,505.97

Tambahan dalam tahun 8,010,475.18 7,288,526.60

–––––––––––––– ––––––––––––––

53,858,676.85 50,232,032.57

Tolak: Bayaran dalam tahun (2,345,064.35) (4,383,830.90)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 51,513,612.50 45,848,201.67

============= =============

Bilangan anggota

Baki pada awal tahun 19,034 19,819

Tambahan dalam tahun 818 587

–––––––––––––– ––––––––––––––

19,852 20,406

Tolak : Anggota berhenti (799) (1,364)

Meninggal dunia (17) (8)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 19,036 19,034

============= =============

19. MODAL SYER ANGGOTA

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 1,959,864.00 2,038,944.00

Tambahan dalam tahun 81,800.00 68,460.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

2,041,664.00 2,107,404.00

Tolak: Syer dikembalikan (82,020.00) (147,540.00)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 1,959,644.00 1,959,864.00

============= =============

20. RIZAB MODAL

2011 2010

RM RM

Keuntungan jualan saham Nanyang Press 1,641.56 1,641.56

Keuntungan atas jualan harta tetap 50.00 50.00

Tabung serbaguna 79,526.00 79,526.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

81,217.56 81,217.56

============= =============


21. KUMPULAN WANG PENEBUSAN SYER

61

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 200,000.00 200,000.00

Syer dipulangkan 82,020.00 147,540.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

282,020.00 347,540.00

Tolak: Syer ditebus (82,020.00) (147,540.00)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 200,000.00 200,000.00

============= =============

22. TABUNG KHAIRAT KEMATIAN

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 500,000.00 500,000.00

Tambahan dalam tahun 615,122.20 441,547.47

–––––––––––––– ––––––––––––––

1,115,122.20 941,547.47

Tolak :

Kontra dengan akaun pinjaman anggota – (40,029.70)

Sumbangan khairat kematian (63,965.56) (17,600.00)

–––––––––––––– ––––––––––––––

1,051,156.64 883,917.77

Tolak: Pindahan ke Tabung Kebajikan Am (551,156.64) (383,917.77)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 500,000.00 500,000.00

============= =============

Tabung Khairat Kematian dihadkan tidak melebihi RM500,000 dalam satu tahun semasa.

Tambahan dalam tahun akan dipindahkan ke Tabung Kebajikan Am.

23. TABUNG KEBAJIKAN AM

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 3,955,731.00 3,575,613.23

Pindahan dari Tabung Khairat Kematian 551,156.64 383,917.77

–––––––––––––– ––––––––––––––

4,506,887.64 3,959,531.00

Tolak : Sumbangan kepada ahli (12,400.00) (3,800.00)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 4,494,487.64 3,955,731.00

============= =============


24. KUMPULAN WANG PERLINDUNGAN PEMINJAM

Kumpulan wang perlindungan peminjam mula dilaksanakan pada tahun 2007. Kumpulan

wang perlindungan peminjam akan dipotong daripada 1% daripada peminjam “kecemasan”

iaitu peminjam dengan nilai maksimum RM2,000.00. Berkuatkuasa Ogos 2008 nilai pinjaman

“kecemasan” maksimum ialah RM3,000.00.

62

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 144,862.25 99,875.65

Tambahan dalam tahun 70,589.76 48,431.60

–––––––––––––– ––––––––––––––

215,452.01 148,307.25

Tolak: Kontra dengan akaun pinjaman anggota (339.06) (3,445.00)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 215,112.95 144,862.25

============= =============

25. KUMPULAN WANG PERLINDUNGAN PEMBIAYAAN

Kumpulan wang perlindungan pembiayaan (KWPP) mula dilaksanakan pada September 2008.

KWPP akan dipotong daripada 1% daripada peminjam barangan pengguna iaitu 1% setahun

daripada nilai harga barangan yang dibeli daripada jumlah tempoh pinjaman dan bayaran ini

sebagai ganti penjamin.

2011 2010

RM RM

Baki pada awal tahun 2,401,853.75 2,308,384.03

Tambahan – 99,627.74

–––––––––––––– ––––––––––––––

2,401,853.75 2,408,011.77

Tolak: Pembatalan pinjaman barangan pengguna – (6,158.02)

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 2,401,853.75 2,401,853.75

============= =============


26. KUMPULAN WANG RIZAB BERKANUN DAN STATUTORI

a) Kumpulan Wang Rizab Berkanun

63

2011 2010

RM RM

Baki pada awal/akhir tahun 4,033,231.22 4,033,231.22

–––––––––––––– ––––––––––––––

b) Kumpulan Wang Rizab Statutori

Baki pada awal tahun 1,608,154.57 875,522.96

Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 275,098.64 732,631.61

–––––––––––––– ––––––––––––––

Baki pada akhir tahun 1,883,253.21 1,608,154.57

–––––––––––––– ––––––––––––––

5,916,484.43 5,641,385.79

============= =============

Kumpulan Wang Rizab Berkanun diwakili oleh:

Pelaburan harta:

Cybertel Kota Universiti Bangi (49 unit) 1,646,400.00 1,646,400.00

Pejabat KLSC II, Wangsa Maju 1,215,547.00 1,215,547.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

2,861,947.00 2,861,947.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

Kumpulan Wang Rizab Statutori diwakili oleh:

Akaun semasa 3,144,141.61 983,633.73

Pulau Indah, Klang (4 unit) – 978,140.00

Taman Perwira Kuantan (54 unit) – 257,296.66

Pulau Indah, Klang (24+2 unit) – 1,433,982.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

3,144,141.61 3,653,052.39

–––––––––––––– ––––––––––––––

6,006,088.61 6,514,999.39

============= =============

27. SEWA RUMAH KEDAI

2011 2010

RM RM

Sri Rampai, Setapak 50,400.00 56,050.00

KLSC II, Wangsa Maju 66,000.00 99,000.00

Puteri Jaya, Sg. Petani 133,350.00 117,500.00

Perumahan Wira Seberang (PWSSB), Penang 23,500.00 18,000.00

Pulau Indah 33,600.00 9,600.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

306,850.00 300,150.00

Tolak: Komisyen kutipan sewa (9,050.00) (8,280.00)

–––––––––––––– ––––––––––––––

297,800.00 291,870.00

============= =============


28. TUGAS RASMI AHLI LEMBAGA

64

2011 2010

RM RM

En. Abdul Aziz bin Saleh – 2,875.00

Mejar (B) Hj. Che Muda bin Che Semail 7,887.40 2,300.00

Lt. Kol Ishak bin Marulah 3,088.80 1,813.60

Kapt (B) Ahmad Tormudi bin Jaafar 5,470.60 2,416.60

En. Hazhar bin Ibrahim 2,161.80 3,298.80

PW U II Samsuddin bin Ahmad – 200.00

Kol. Hj Mohamad Haris bin Yusop 1,228.00 700.00

Mej. Rozi bte Abbas – 500.00

En. Md Radzi bin Wahab 4,949.80 1,360.00

Mej. Rusli Dariah 890.00 –

–––––––––––––– ––––––––––––––

25,676.40 15,464.00

============= =============

29. ELAUN ANGGOTA LEMBAGA

2011 Elaun

Jawatan

Elaun Elaun Elaun Kuasa

Mesyuarat Perjalanan Keraian Kerja Jumlah

RM RM RM RM RM

Mej (B) Hj Che Muda bin Che Semail 6,342.00 4,648.00 5,586.00 2,282.00 18,858.00

Kapt. (B) Ahmad Tormudi bin Jaafar 4,816.00 4,648.00 5,586.00 2,282.00 17,332.00

Lt. Kol Ishak bin Marulah 4,816.00 4,648.00 5,586.00 2,282.00 17,332.00

Kol. Hj Mohamad Haris bin Yusop 4,242.00 4,060.00 5,082.00 2,282.00 15,666.00

En. Hazhar bin Ibrahim 4,242.00 4,060.00 5,082.00 2,282.00 15,666.00

PW U II Samsuddin bin Ahmad 4,242.00 4,060.00 5,082.00 2,282.00 15,666.00

En. Md Radzi bin Wahab 4,242.00 4,060.00 5,082.00 2,282.00 15,666.00

Mej. Rusli bin Dariah 4,513.00 4,648.00 5,586.00 2,282.00 17,029.00

Mej. Ali Puad bin Ahmad 4,242.00 4,060.00 5,082.00 2,282.00 15,666.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

41,697.00 38,892.00 47,754.00 20,538.00 148,881.00

====================================================

2010 Elaun

Jawatan

Elaun Elaun Elaun Kuasa

Mesyuarat Perjalanan Keraian Kerja Jumlah

RM RM RM RM RM

Mej (B) Hj Che Muda bin Che Semail 4,780.00 4,230.00 5,082.00 2,074.00 16,166.00

Kapt. (B) Ahmad Tormudi bin Jaafar 4,384.00 4,230.00 5,082.00 2,074.00 15,770.00

Encik Abdul Aziz bin Saleh 4,122.00 3,022.00 3,630.00 1,482.00 12,256.00

Kol. Hj Mohamad Haris bin Yusop 3,338.00 3,810.00 4,719.00 2,074.00 13,941.00

En. Hazhar bin Ibrahim 3,850.00 3,696.00 4,620.00 2,074.00 14,240.00

F. Sjn Samsuddin bin Ahmad 3,850.00 3,696.00 4,620.00 2,074.00 14,240.00

Lt. Kol Ishak bin Marulah 4,384.00 4,230.00 5,082.00 2,074.00 15,770.00

En. Md Radzi bin Wahab 3,850.00 3,696.00 4,620.00 2,074.00 14,240.00

Mej. Rozi bte Abbas 2,475.00 2,376.00 2,970.00 1,334.00 9,155.00

Mej. Rusli bin Dariah 825.00 792.00 990.00 444.00 3,051.00

Mej. Ali Puad bin Ahmad 825.00 792.00 990.00 444.00 3,051.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

36,683.00 31,870.00 42,405.00 18,222.00 131,880.00

====================================================


30. PENGESAHAN BAKI-BAKI ANGGOTA

Surat pengesahan telah diedarkan kepada semua anggota bagi baki-baki modal yuran anggota,

modal syer anggota, pinjaman anggota dan simpanan anggota. Keputusan pengesahan adalah

seperti berikut:

65

Bilangan Nilai

Anggota RM

a) Modal Yuran Anggota:

Anggota yang mengesahkan:

– Bersetuju 44 382,678.60

– Tidak bersetuju – –

–––––––––––––– ––––––––––––––

44 382,678.60

Tiada jawapan 18,992 51,130,933.90

–––––––––––––– ––––––––––––––

19,036 51,513,612.50

============= =============

Peratus kejayaan daripada jumlah edaran:

– Bersetuju 0.23% 0.74%

– Tidak bersetuju – –

– Tiada jawapan 99.77% 99.26%

–––––––––––––– ––––––––––––––

100.00% 100.00%

============= =============

b) Modal Syer Anggota:

Anggota yang mengesahkan:

– Bersetuju 44 4,300.00

– Tidak bersetuju – –

–––––––––––––– ––––––––––––––

44 4,300.00

Tiada jawapan 18,992 1,955,344.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

19,036 1,959,644.00

============= =============

Peratus kejayaan daripada jumlah edaran:

– Bersetuju 0.23% 0.22%

– Tidak bersetuju – –

– Tiada jawapan 99.77% 99.78%

–––––––––––––– ––––––––––––––

100.00% 100.00%

============= =============


30. PENGESAHAN BAKI-BAKI ANGGOTA…samb.

66

Bilangan Nilai

Anggota RM

c) Pinjaman Anggota:

Anggota yang mengesahkan:

– Bersetuju 44 43,737.80

– Tidak bersetuju – –

–––––––––––––– ––––––––––––––

44 43,737.80

Tiada jawapan 18,992 77,340,632.56

–––––––––––––– ––––––––––––––

19,036 77,384,370.36

============= =============

Peratus kejayaan daripada jumlah edaran:

– Bersetuju 0.23% 0.06%

– Tidak bersetuju – –

– Tiada jawapan 99.77% 99.94%

–––––––––––––– ––––––––––––––

100.00% 100.00%

============= =============

d) Simpanan Anggota :

Anggota yang mengesahkan:

– Bersetuju 44 11,236.96

– Tidak bersetuju – –

–––––––––––––– ––––––––––––––

44 11,236.96

Tiada jawapan 18,992 3,876,666.32

–––––––––––––– ––––––––––––––

19,036 3,887,903.28

============= =============

Peratus kejayaan daripada jumlah edaran:

– Bersetuju 0.23% 0.29%

– Tidak bersetuju – –

– Tiada jawapan 99.77% 99.71%

–––––––––––––– ––––––––––––––

100.00% 100.00%

============= =============


31. BILANGAN KAKITANGAN

Bilangan kakitangan Koperasi pada akhir tahun kewangan ialah 24 orang (2010: 19 orang).

32. PELARASAN BUKAN OPERASI

67

2011 2010

RM RM

Terlebih peruntukan honorarium 40,000 –

============= =============

33. PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN

2011 2010

RM RM

Kenderaan 406.00 823.90

Komputer dan peralatan 16,175.00 6,789.10

Harta 57,326.19 18,486.41

Pejabat 11,362.00 11,762.00

–––––––––––––– ––––––––––––––

85,269.19 37,861.41

============= =============


ANGGARAN PENDAPATAN &

BELANJAWAN TAHUN 2013

LAPORAN PRESTASI & VARIAN KEWANGAN TAHUN 2011 dan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAWAN 2012 dan 2013

Prestasi

PRESTASI 2011

SUMBER

2010 Anggaran Prestasi Varian

5,548,837

316,875

21,205

14,080

300,150

23,414

93,212

1,600,000

570

7,918,343

399,929

57,600

5,471

7,917

14,730

39,547

600

34,570

36,683

42,405

18,222

14,005

10,450

41,900

15,463

67,419

5,500

9,000

367

60,890

37,888

17,632

11,041

11,762

19,310

6,789

547,733

8,700

57,253

3,994

1,503

15,983

0

8,280

6,163

433,994

30,881

45,731

13,627

54,858

2,359,987

12,421

4,588,199

3,330,144

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

PENDAPATAN

Keuntungan Pinjaman Anggota

Keuntungan (Hibah) Simpanan Tetap

Dividen Hillcrest Garden

Dividen Saham & Pelaburan

Fi Masuk

Sewa Bangunan / Rumah

Pelaburan Hartanah (Wisma KPAT)

Pelaburan Hartanah 2

Perniagaan Rumah

Perniagaan Perabut

Perniagaan Barangan Pengguna

Projek Usahasama Perumahan

Pelbagai Pendapatan

Jumlah Pendapatan

PERBELANJAAN

Gaji, Elaun, Lebih Masa

Caruman KWSP

Caruman PERKESO

Tuntutan Perjalanan Pekerja

Perubatan

Bonus Pekerja

Ganjaran Tamat Perkhidmatan

Perjalanan Lembaga

Elaun Mesyuarat Lembaga

Elaun Keraian Lembaga

Elaun Mesyuarat Jawatankuasa

Keraian

Derma / Cenderahati

Sumbangan & Kebajikan Anggota

Tugas Rasmi Lembaga

Projek Am

Audit Luar

Audit Dalam

Langganan Akbar

Alatulis & Percetakan / Fotostat

Kemudahan Letrik, Air & Telefon

Premium Insuran Kelompok

Premium Insuran Harta

Senggara Pejabat

Senggara Harta

Senggaraan Sistem & Komputer

Mesyuarat Agung

Kursus & Seminar

Hibah (Faedah) Simpanan Anggota

Setem, Pos & Kurier

Dalal ANGKASA

Konsultan/Guaman & Perkhidmatan

Perunding Syariah

Komisen Kutipan

Perbelanjaan Harian Pejabat / Runcit

Susutnilai Harta Tetap

Hapuskira Harta / Sewa Harta

Hutang Ragu Pinjaman

Cukai Pendapatan

Cukai Tanah & Pintu Harta

Zakat

Caj Bank

Rebat EONCAP Islamic

Faedah Bank

Keuntungan Pembiayaan Bank

Keuntungan Pembiayaan Bank 2

Pejabat Cawangan

Luarjangka / Kontigensi

54

55

56

57

58

Jumlah Perbelanjaan

Lebihan / Keuntungan

71

7,600,000

10,000

195,000

10,000

96,000

600,000

840,000

600,000

100,000

500,000

25,800

10,576,800

623,400

78,200

7,800

20,000

40,000

73,300

10,800

46,000

50,000

57,700

20,800

22,000

30,000

50,000

50,000

60,000

10,000

13,000

2,000

70,000

44,000

30,000

0

20,000

30,000

50,000

784,000

50,000

100,000

30,000

7,000

120,000

20,000

15,000

6,000

200,000

20,000

80,000

170,000

50,000

75,000

0

308,000

3,745,700

264,000

23,100

7,576,800

3,000,000

5,313,919

341,250

10,602

18,375

306,850

-8,780

12,875

5,995,091

500,735

65,503

6,644

14,701

17,172

19,000

15,876

38,892

41,697

47,754

20,538

12,919

15,240

48,200

26,166

78,388

8,288

4,500

348

43,676

41,054

25,057

11,913

26,128

57,326

47,974

540,737

2,749

29,011

5,176

1,303

10,974

0

9,050

7,594

337,809

0

0

0

38,663

23,403

2,176

-436,856

893,227

1,404,951

54,444

0

4,160,099

1,834,992

-2,286,081

-10,000

146,250

602

-77,625

-293,150

-100,000

-8,780

-500,000

0

-12,925

-4,581,709

122,665

12,697

1,156

5,299

22,828

54,300

-5,076

7,108

8,303

9,946

262

9,081

14,760

1,800

23,834

-18,388

1,712

8,500

1,653

26,324

2,946

4,943

-11,913

-6,128

-27,326

2,026

243,263

47,251

70,989

24,824

5,697

109,026

20,000

5,950

-1,594

-137,809

20,000

80,000

170,000

11,337

51,597

-2,176

-585,227

2,340,749

209,556

23,100

3,416,701

-1,165,008

Anggaran

2012

6,000,000

5,000

195,000

15,000

24,000

561,200

495,000

0

600,000

0

2,500,000

4,800

10,400,000

610,000

72,000

7,200

20,000

40,000

80,600

10,800

55,000

55,000

67,000

28,000

22,000

20,000

50,000

50,000

100,000

10,000

13,000

1,000

70,000

44,000

30,000

50,000

20,000

50,000

50,000

800,000

20,000

300,000

30,000

3,500

100,000

10,000

12,000

8,000

700,000

20,000

100,000

100,000

50,000

90,000

0

900,000

1,250,000

264,000

16,900

6,400,000

4,000,000

Anggaran

2013

6,300,000

5,000

195,000

15,000

20,000

561,200

1,200,000

0

82,000

10,000

0

4,000,000

11,800

12,400,000

700,000

83,000

8,500

25,000

40,000

92,000

10,800

60,500

60,500

74,000

31,000

30,000

20,000

70,000

100,000

120,000

12,000

13,000

1,000

70,000

48,000

35,000

50,000

25,000

75,000

120,000

840,000

50,000

80,000

30,000

3,500

150,000

10,000

12,000

8,000

800,000

20,000

100,000

150,000

50,000

112,500

3,000

820,000

1,220,000

780,000

264,000

22,700

7,500,000

4,900,000


HAD MAKSIMA KETERHUTANGAN

Bagi keperluan menjalankan aktiviti Koperasi, cadangan had maksima keterhutangan Koperasi

ditetapkan sebanyak RM 500 juta dengan kadar keuntungan bank (faedah) tidak melebihi kadar

pasaran semasa meliputi :-

1. Kemudahan bank dan / atau institusi kewangan

bagi aktiviti pembiayaan kepada anggota RM 100 juta

2. Kemudahan bank dan / atau institusi kewangan bagi aktiviti pelaburan,

perumahan, pembinaan, pembinaan, pembangunan dan pertanian RM 280 juta

3. Kemudahan bank dan / atau institusi kewangan

bagi aktiviti perniagaan, pembekalan dan perusahaan RM 100 juta

4. Kemudahan bank dan / atau institusi kewangan bagi

aktiviti perkhidmatan, pelancongan dan pengangkutan RM 20 juta

––––––––––––––

JUMLAH HAD MAKSIMA KETERHUTANGAN RM 500 juta

============

Jika had keterhutangan bagi sesuatu bidang tidak mencukupi atau telah digunakan sepenuhnya,

Lembaga diberi kuasa untuk menggunakan had-had bidang lain dengan syarat tidak melebihi jumlah

had keterhutangan keseluruhan bagi tahun 2012 / 2013 di atas.

SKOP DAN HAD PELABURAN

Selaras had maksima keterhutangan yang dicadangkan, juga tertakluk kepada Akta Koperasi 1993

(Pindaan 2007), Peraturan-Peraturan dan Garis Panduan serta Pekeliling Suruhanjaya Koperasi

Malaysia, Lembaga mencadangkan skop dan had pelaburan Koperasi bagi tahun 2012 / 2013 yang

diperuntukkan dalam bidang – bidang berikut diluluskan :-

1. Hartanah, perumahan, pembinaan, pembangunan dan pertanian RM 280 juta

2. Perkhidmatan, pembekalan, pelancongan, dan pengangkutan RM 50 juta

3. Perniagaan, perusahaan dan pengilangan, RM 20 juta

4. Modal pusingan pembiayaan (pinjaman) anggota RM 150 juta

––––––––––––––

JUMLAH HAD PELABURAN DICADANGKAN RM 500 juta

============

Jika peruntukan bagi sesuatu bidang tidak mencukupi atau telah dilaburkan sepenuhnya, Lembaga

diberi kuasa untuk menggunakan peruntukan-peruntukan bidang lain dengan syarat tidak melebihi

jumlah keseluruhan bagi tahun 2012 / 2013 di atas.

72


No. Ahli Koperasi: Tarikh : ……………………

Pengurus

KOPERASI PERUMAHAN ANGKATAN TENTERA BERHAD

No. 35A-1-1, Jalan Wangsa Delima 5, Seksyen 5, KLSC II Tel: 03 – 4142 7071

Pusat Bandar Wangsa Maju 4142 7072

53300 Kuala Lumpur. Fax: 03 – 4142 5294

PERMOHONAN MENGELUARKAN DIVIDEN & HIBAH 2011

Selaras peruntukan undang-undang kecil 69, saya nama dan alamat di bawah memohon mengeluarkan

dividen syer dan caruman yuran saya serta hibah (faedah) simpanan (jika ada) di Koperasi Perumahan

Angkatan Tentera Berhad bagi tempoh sehingga 30 JUN 2011 sepertimana kelulusan Mesyuarat

Agung Tahunan Ke 42 pada 3 Jun 2012 tertakluk kebenaran Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Saya

faham syarat pengeluaran tertakluk kepada jumlah syer (saham), caruman yuran dan simpanan saya

di Koperasi tersebut dan saya masih menjadi anggota (ahli) Koperasi sehingga 31 Disember 2011.

Saya bersetuju jika jumlah dividen dan hibah (faedah) tersebut kurang daripada RM 10.00 dan jika

pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan selepas 31 Disember 2012 atas apa-apa sebab, amaun

tersebut hendaklah dikreditkan ke dalam akaun saya di Koperasi tersebut.

Nama Penuh: ……………………….…………………..….….……… No. Tentera / KP:……………………

Alamat Terkini: ………………………….……………….…………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………………..……………………....

…………………………….………………… Poskod:…………….. Bandar: …………………..………….

Sekian, terima kasih.

…………………………………….

No Tel /HP: ……………………

KOPE A E U A A N K T N TE T RA

R SI P R M H N A G A A N E

Saya bersetuju bayaran dibuat secara *pos / hadir sendiri / kredit

ke akaun bank saya di Bank _____________________________

No. Akaun ______________________

* potong mana yang tidak berkenaan

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT AMAUN DIVIDEN 4%

JUMLAH BAKI SEHINGGA 30 JUN 2011 (RM) HIBAH 1%

SYER & CARUMAN YURAN RM 50,000

SIMPANAN RM

JUMLAH AMAUN BAYARAN

NOMBOR BAUCAR BAYARAN

RM

NOMBOR CEK / BAYARAN TUNAI

BAYARAN PADA

CATATAN

* Borang permohonan mengeluarkan dividen / hibah (faedah) ini mesti sampai ke alamat di atas tidak lewat daripada 15 OGOS 2012

BORANG INI BOLEH DIULANG CETAK


PERWIRA RESORT

CONVENTION CENTRE

SEKSYEN 20, SHAH ALAM

Similar magazines