Jadual Spesifikasi Ujian Kepentingan JSU

sabah.edu.my

Jadual Spesifikasi Ujian Kepentingan JSU

BAHAGIAN

OBJEKTIF

SUBJEKTIF

AMALI

LISAN

SKEMA SOALAN/PEPERIKSAAN PENDIDIKAN ISLAM

BIDANG

Tilawah Al Quran

Aqidah

Ibadah

Sirah

Akhlak

JUMLAH

Al Quran

Aqidah

Ibadah

Sirah

Akhlak

Jawi

JUMLAH

Surah Bacaan

Surah Hafazan

Membaca Teks

Jawi

Menjawab Teks

JUMLAH

JUMLAH

SOALAN

10

5

5

5

5

30

2

2

2

2

2

10

20

ARAS

PENGETAHUAN

5

3

3

2

2

0

0

1

1

0

8

ARAS

SEDERHANA

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

ARAS

APLIKASI

2

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

JUMLAH

MARKAH

30

20

30

5

5

5

5

20

More magazines by this user
Similar magazines