borang lapor diri latihan industri / praktikal - Portal Rasmi Bahagian ...

bsm.upsi.edu.my

borang lapor diri latihan industri / praktikal - Portal Rasmi Bahagian ...

1. MAKLUMAT PELAJAR

1.1 Nama :

1.2 No. K/P :

1.3

Alamat Surat -

Menyurat

1.4 No. Telefon :

1.5 Alamat Waris :

1.6 No. Telefon Waris :

2. MAKLUMAT INSTITUSI

2.1 Institusi

Pengajian

2.2 Bidang / Kursus :

2.3 Major :

Jangka masa Latihan /

2.4 :

Praktikal

:

:

BORANG LAPOR DIRI

LATIHAN INDUSTRI / PRAKTIKAL

UNIT LATIHAN, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR

Tel : 05 - 450 6494 / 6907 / 6353 / 6342 / 6363 / 6349 Faks: 05 - 459 5488

1. Sila kembalikan borang ini dalam tempoh 3 hari selepas tarikh lapor diri ke Unit

Latihan, Bahagian Sumber Manusia untuk tujuan rekod.

BSM/ SM4/ 029

Pin : 03 MS : 1/2


3.

3.Syarat dan peraturan :

(Tandatangan Pelajar)

Nama :

Tarikh :

3.1 Bahagian / PTj / Fakulti :

3.2 Nama Penyelia :

4.

PERAKUAN PELAJAR

Nama / Cop Jawatan :

Tarikh :

Tandatangan : Tarikh terima :

Nama / Cop Jawatan :

BSM/ SM4/ 029

Pin : 03 MS : 2/2

Tiada elaun / kemudahan penginapan / pengangkutan disediakan oleh pihak Universiti

sepanjang tempoh Latihan Praktikal di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

*Surat Edaran JPA(L)S.175/4/4-2 bertarikh 24 Ogos : Elaun Bagi Pelajar Institut Pengajian Tinggi Yang

Mengikuti Latihan Amali di Agensi Kerajaan adalah tidak terpakai bagi pelajar latihan industri yang memohon di

UPSI. (Keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Kali ke 79, Bil1/2012, 22 Mac 2012)

Akan mematuhi peraturan, menjalankan tanggungjawab dan menjaga segala kerahsiaan

di jabatan penempatan Latihan Industri saya. Kegagalan saya terhadap hal tersebut,

saya boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya.

MAKLUMAT PENEMPATAN

(Tandatangan Pegawai Penyelia)

PENGESAHAN PEGAWAI UNIT LATIHAN, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Sila kembalikan borang ini

dalam tempoh 3 hari

selepas tarikh lapor diri ke

Unit Latihan, Bahagian

Sumber Manusia untuk

tujuan rekod.

Penyelia pelajar bertanggungjawab

dalam penyediaan tugas & peranan

pelajar di PTj dan juga urusan cuti

pelajar.

More magazines by this user
Similar magazines