Metamorfosis Global - ChartNexus

ir.chartnexus.com

Metamorfosis Global - ChartNexus

Metamorfosis Global

laporan tahunan 2008


Metamorfosis Global

Sunway City Berhad (“SunCity”)

telah bersedia untuk

memperluaskan operasinya

dengan lebih jauh melalui

usaha inovasi, seperti yang

dilambangkan dengan

rama-rama yang sedang

mengembangkan sayapnya

dan bermetamorfosis ke

peringkat global.

ALAMAT LAMAN WEB

www.sunwaycity.com

PERHUBUNGAN PELABURAN

Pertanyaan boleh dihantar kepada:

E-mel: irsuncity@sunway.com.my


KALENDAR KEWANGAN

27

19

27

29

17

18

25

12

12

11

NOVEMBER 2007

Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku pertama yang

berakhir pada 30 September 2007

FEBRUARI 2008

Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku kedua yang

berakhir pada 31 Disember 2007

MEI 2008

Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku ketiga yang

berakhir pada 31 Mac 2008

OGOS 2008

Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku keempat

yang berakhir pada 30 Jun 2008

NOVEMBER 2008

Pengumuman notis kelayakan dan

pembayaran Dividen Akhir sebanyak 5

sen setelah ditolak cukai pendapatan

sebanyak 25% bagi tahun kewangan

berakhir 30 Jun 2008

NOVEMBER 2008

Penerbitan notis Mesyuarat Agung

Tahunan ke-25 dan Laporan Kewangan

bagi tahun kewangan berakhir pada

30 Jun 2008

NOVEMBER 2008

Pengumuman keputusan terkumpul

belum diaudit untuk suku pertama yang

berakhir pada 30 September 2008

DISEMBER 2008

Tarikh Mesyuarat Agung Tahunan ke-25

FEBRUARI 2009

Tarikh kelayakan bagi Dividen Akhir

sebanyak 5 sen setelah ditolak cukai

pendapatan sebanyak 25% bagi tahun

kewangan berakhir 30 Jun 2008

MAC 2009

Tarikh Pembayaran Dividen Akhir

sebanyak 5 sen setelah ditolak cukai

pendapatan 25% bagi tahun kewangan

berakhir 30 Jun 2008


Wawasan

Syarikat hartanah ulung yang memberi tumpuan kepada pembangunan

hartanah berkualiti dan melabur dalam sektor hartanah yang memberikan

pulangan menarik dan dengan itu meluaskan pembangunan perbandarannya

bagi menjana pulangan yang memaksimumkan nilai pemegang amanah.

Dalam usaha mencapai wawasan yang dinyatakan,

Kumpulan Syarikat Sunway City Berhad menyasarkan matlamat berikut:

• Memberikan khidmat dan menghasilkan produk yang

unggul dan inovatif yang melebihi jangkaan pelanggan.

• Membina dan membangunkan suatu budaya

dan persekitaran yang menggalakkan kecemerlangan dan

berdedikasi dalam kalangan pemegang amanahnya.

• Menggunakan teknologi untuk meningkatkan

kelebihan daya saing Kumpulan dalam pasaran.

Misi

Untuk mewujudkan satu persekitaran kehidupan, bekerja dan

bersantai yang kondusif dengan mengubah landskap sedia ada dan/atau

bentuk rupa bumi melalui struktur yang direka canggih dan memukau

deria penglihatan dan mampu meningkatkan nilainya dengan ketara.


KANDUNGAN

Hasil (RM) Untung Sebelum Cukai (RM)

1.3 bil

2008

1.1 bil

Pernyataan Pengerusi 2

Kalendar Peristiwa Penting 8

Maklumat Korporat 10

Falsafah Korporat 12

Struktur Korporat Kumpulan 14

Anugerah dan Penghormatan 16

Sorotan Kewangan 20

Prestasi Mengikut Segmen 21

Ulasan Ketua Pegawai Kewangan 22

Penyata Nilai Ditambah 26

Prestasi Saham 27

Profil Lembaga Pengarah 30

Profil Pasukan Pengurusan 36

Segmen Utama Perniagaan

Pembangunan Hartanah 40

Pelaburan Hartanah 46

Hospitaliti 50

Riadah 54

Penjagaan Kesihatan 56

Kami Mengutamakan Kecemerlangan dalam

Penjagaan Keselamatan 60

Jaminan Kualiti Penyampaian Kami 61

Tanggungjawab Korporat 62

Tadbir Urus Korporat

Pernyataan Tadbir Urus Korporat 74

Bidang Tugas Lembaga Jawatankuasa Eksekutif 81

Bidang Tugas Jawatankuasa Pencalonan 84

Bidang Tugas Jawatankuasa Saraan 85

Bidang Tugas Jawatankuasa Skim Opsyen

Saham Pekerja 86

Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan Risiko 88

Laporan Jawatankuasa Audit 89

Pernyataan Kawalan Dalaman 93

Pengurusan Risiko Perusahaan 95

Maklumat Pematuhan Tambahan 97

Perhubungan Pelabur 99

SOROTAN KEPUTUSAN

634 juta

296 juta

2007 2008 2007

15% 114%

Nota: Termasuk lebihan penilaian semula aset

Penyata Kewangan

Laporan Pengarah 102

Pernyataan Pengarah 110

Akuan Statutori 110

Laporan Juruaudit 111

Penyata Pendapatan 113

Kunci Kira-kira 114

Penyata Perubahan Ekuiti 116

Penyata Aliran Tunai 119

Nota yang Mengiringi Penyata Kewangan 123

Senarai Hartanah 228

Transaksi Pihak Berkaitan Yang Berulang-Ulang 238

Maklumat Pemegangan Saham

Kepentingan Pengarah dalam Saham,

Opsyen Ke Atas Saham Biasa dan Waran 239

Analisis Pemegangan Saham 240

Analisis Pemegangan Waran 242

Mesyuarat Agung Tahunan ke-25

Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-25 244

Penyata Yang Mengiringi Notis Mesyuarat

Agung Tahunan ke-25 248

Borang Proksi

1

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


2

LAPORAN LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY CITY BERHAD

PERNYATAAN PENGERUSI

Pemegang Saham yang dihormati,

SunCity menunjukkan pencapaian yang baik dalam semua bahagian pada

akhir tahun kewangan 2008. Maju kehadapan, tahun kewangan 2009 dijangka

suatu tahun yang mencabar akibat situasi ekonomi dunia yang semakin

lemah berikutan krisis kewangan Amerika Syarikat yang semakin buruk. Jika

dibandingkan dengan krisis kewangan Asia 10 tahun yang lalu, saya yakin

SunCity kini berada pada kedudukan yang lebih baik bagi menangani situasi

ekonomi yang mencabar ini dengan pelaksanaan strategi yang betul.

KELEBIHAN DUA UNSUR YANG JARANG DINIKMATI BERSAMA

SunCity bertuah kerana mempunyai pertumbuhan pembangunan hartanah

yang pesat dan hasil aset pelaburan yang tinggi. Kedua-dua unsur yang jarang

dinikmati pada waktu yang sama ini penting dalam membina dan mengekalkan

momentum dalam pasaran hartanah. Segmen pembangunan hartanah kita

telah menambah peluang pertumbuhan dengan mempelbagaikan pasaran

dengan melebarkan sayap ke pasaran serantau seperti di China dan India.

Dari segi pelaburan pula, kita terus memanfaatkan kemahiran pengurusan

profesional hartanah SunCity dan portfolio aset berkualiti tingginya yang unik

bagi mencapai asas pendapatan yang berkekalan.


PRESTASI KEWANGAN

SunCity telah mencapai prestasi yang memberangsangkan

pada tahun kewangan 2008, dengan kenaikan keuntungan

selepas cukai dan kepentingan minoriti (“PATMI”) sebanyak

68% iaitu daripada RM156 juta kepada RM262 juta. PATMI

asas, tidak termasuk lebihan penilaian semula, meningkat

sebanyak 10% berbanding tempoh yang sama pada tahun

lepas iaitu daripada RM126 juta kepada RM138 juta. Bagi

nilai pemegang saham pula, pendapatan sesaham untuk

tahun ini juga meningkat sebanyak 59% kepada 55.87 sen

daripada 35.19 sen dalam tahun kewangan 2007.

Prestasi yang baik ini dicapai melalui pelaksanaan strategi

perniagaan yang berjaya. Pada tahun kewangan berakhir

2008, pembesaran Pusat Beli-belah Sunway Pyramid yang

menambah ruang boleh disewa bersih sebanyak sekali

ganda telah berjaya disiapkan. Selain daripada itu, Pusat

Beli-belah Sunway Carnival di Pulau Pinang juga telah

dibuka dan dua kondominium kita di Lembah Kelang telah

berjaya dijual serentak. Nilai Pembangunan Kasar (“GDV”)

keseluruhan berjumlah RM440 juta.

PENAMBAHAN PELABURAN

Pada 29 September 2007, SunCity telah mencatatkan satu

lagi peristiwa penting dalam lipatan sejarahnya dengan

pembukaan fasa kedua Pusat Beli-belah Sunway Pyramid

oleh Bahagian Pelaburan Hartanahnya. Pusat beli-belah

pelbagai tema ini, merupakan suatu pengalaman baru

yang bukan sekadar menaikkan tahap perkhidmatan

berorientasikan pelanggan di negara kita, malah yang lebih

penting, ikon runcit Malaysia ini juga mentakrifkan semula

pengalaman yang boleh dinikmati oleh penduduk dan

pelawat Sunway.

Vila Kawasan Dermaga BayRocks Garden @ Sunway South Quay

Dengan siapnya projek pembesaran Sunway Pyramid, ia meliputi kawasan binaan seluas 4 juta kaki persegi dengan kawasan boleh sewa seluas 1.7 juta kaki persegi dan berjaya menarik

2.5 juta pengunjung sebulan.

3

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


4

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PERNYATAAN PENGERUSI

Kewujudan institusi pendidikan adalah salah satu daripada faktor

penting yang melengkapkan Bandar Sunway sebagai sebuah

bandar peranginan berintegrasi. Penubuhan Universiti Monash

Kampus Sunway baru-baru ini telah meningkatkan standard

pendidikan tinggi di negara kita ke tahap yang lebih tinggi.

Kampus baru cawangan luar negara universiti antarabangsa

terkenal ini mempunyai fakulti perubatan yang dilengkapi

kemudahan terkini dan anggota akademik dan penyelidik

yang hebat-hebat belaka. Dengan tertubuhnya kampus baru

ini, kapasiti pelajar pengajian tinggi di Bandar Sunway telah

bertambah daripada 10 ribu kepada 20 ribu pelajar. Selain

daripada itu, Bandar Sunway adalah satu-satunya perbandaran

di Malaysia yang mempunyai dua buah universiti penuh, iaitu

Universiti Monash Kampus Sunway dan Kolej Universiti Sunway,

dan sebuah sekolah antarabangsa, Sekolah Antarabangsa

Sunway, dalam lingkungan sempadannya.

Kejayaan luar biasa Kumpulan dalam urus niaga perkhidmatan

kesihatan, telah memberi mandat kepada SunCity untuk

membesarkan Pusat Perubatan Sunway (“SunMed”). SunCity

percaya bahawa penyediaan dan peruntukan penjagaan

kesihatan bertaraf dunia di sini adalah antara perkara penting

yang perlu ada di dalam mana-mana perbandaran besar.

Justeru, kemudahan tambahan ini bukan sahaja menambah

tarikan Bandar Sunway sebagai perbandaran berintergrasi

penuh untuk penduduknya, malah ia memainkan peranan

penting dalam mengantarabangsakan sektor perubatan

negara, seiring dengan trend semasa global perkhidmatan

kesihatan pelancongan.

Kampus Universiti Monash Sunway.

Dengan sempurnanya pembesaran SunMed pada awal 2009, SunMed akan dilengkapi 5 bangunan sayap dengan kawasan binaan seluas 654,000 kaki persegi.

Jumlah katil juga akan bertambah daripada 207 kepada 350 buah.


METAMORFOSIS KE PERINGKAT GLOBAL

Daripada Jenama Tempatan Kepada Jenama Antarabangsa

Pada tahun kewangan berakhir 2008, SunCity telah diiktiraf sebagai

salah satu daripada Jenama Paling Bernilai di Malaysia dan telah

menerima anugerah Brand Laureate - Anugerah Korporat 2008.

SunCity juga telah menerima satu lagi penghormatan dengan

memenangi Anugerah Pemaju Hartanah Terulung The Edge untuk

kali keenam berturut-turut.

Tidak syak lagi, SunCity telah mencipta pelbagai kejayaan sejak

mula ditubuhkan dan telah menjadi suatu jenama yang terkenal

di Malaysia. Pengalaman selama bertahun-tahun, rekod prestasi

yang baik dan kumpulan pengguna setia yang besar telah

membuktikan kekuatan dan ketekalan penyampaian SunCity dalam

pasarannya di Malaysia. Kematangan dalam urus niaga tempatan

ini telah menjadi asas sewaktu SunCity mengalih pandangannya ke

arena global bagi mengejar kejayaan yang lebih membanggakan,

membolehkan ia melebarkan sayap, dan bermetamoforsis dengan

membawa inovasinya melangkau sempadan sedia ada.

Bagi membina kedudukan kita sebagai pemain global dalam

senario antarabangsa, SunCity telah mula mengeksport

kepakarannya ke luar negara, terutamanya dalam bidang pemaju

hartanah, pengurusan pusat beli-belah dan pengurusan hotel.

Kami akan meneruskan strategi melangkau sempadan ini dalam

tahun-tahun yang mendatang bagi urus niaga dan pelaburan kita,

dan menyediakan khidmat perunding dan pengurusan kepada

hotel dan pusat beli belah di luar negara. Ini akan mengukuhkan

usaha memperkenalkan jenama kita dalam pasaran luar negara

dan mewujudkan nilai tambahan ke arah mewujudkan keberadaan

dan reputasi SunCity dalam kalangan rakan perniagaan kita di

peringkat antarabangsa.

Selain daripada meneroka peluang dalam arena hartanah global,

peletakan SunCity sebagai jenama antarabangsa yang teguh

juga menarik lebih banyak entiti luar negara meneroka peluang

pelaburan tempatan, sama ada melalui unit individu atau jualan

serentak hartanah tempatan. Kami yakin minat dari luar negara

terhadap barangan tempatan seperti itu, akan berterusan di masa

akan datang.

GDV bernilai RM2.35 bilion untuk Penerokaan Pasaran India

dan China

Kita telah berjaya mengukuhkan kemasukan ke dunia hartanah

antarabangsa sebagai sebahagian daripada metaforfosis ke

peringkat global SunCity dengan perolehan dua lagi usaha sama

setelah menapak di pasaran Australia dan Kampuchea. Usaha

sama yang baru ini adalah di China dan India; dua negara gergasi

pasaran memuncul yang pada waktu ini mempunyai banyak

peluang pembesaran peringkat global.

SunCity telah menandatangani usaha sama keduanya di India iaitu

hak untuk membina sebuah bangunan tinggi kediaman dengan

GDV berjumlah RM380 juta. Melalui usaha sama ini, SunCity

menjangkakan GDV sejumlah RM1.88 bilion dari India, suatu usaha

yang membanggakan bagi pemain yang masih baru.

Satu lagi kejayaan SunCity dalam rancangan pembesaran ke luar

negara yang boleh dibanggakan adalah langkah pertamanya ke

dalam pasaran hartanah China. Usaha sama ini telah dimaterai

dengan sebuah syarikat tempatan China untuk mengendalikan satu

projek pembangunan berbagai dengan anggaran GDV sebanyak

RM473 juta di Jiangyin, sebuah bandar mewah berdekatan dengan

Shanghai, China.

MENCARI NILAI

Terdapat berbagai jenis aset yang dimiliki oleh SunCity dalam

portfolio pelaburan hartanahnya. Kepelbagaian ini meletakkan

SunCity pada kedudukan yang sesuai untuk naik ke tahap lebih

tinggi pada rantaian nilai, dalam usahanya merealisasikan

sepenuhnya potensi permodalan pasaran. SunCity bercadang

untuk malancarkan satu dana amanah palaburan hartanah (“REIT”)

untuk menambahkan lagi nilai portfolio kita.

Bagi memperbaiki pertumbuhan dan kebersaingan REIT di Malaysia,

kami mendapati Suruhanjaya Sekuriti telah membuat perubahan

yang positif dalam dasar dan langkah yang diambilnya. Yang

terbaru, adalah melalui peruntukan Belanjawan Negara 2009.

SunCity melihat langkah-langkah tersebut sebagai tindakan positif

dalam membantu memudahkan portfolio pelaburan hartanahnya

menggunakan REIT sebagai alat pelaburan.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling menerima Anugerah Jenama Paling Bernilai

Malaysia daripada YAB Datuk Seri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak.

5

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


6

LAPORAN LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY CITY BERHAD

CHAIRMAN’S STATEMENT

Para pekerja SunCity di Sesi Latihan.

Pasukan pengurusan Sunway Pyramid dengan En. Ngeow Voon Yean

berbangga dengan kemenangan mereka dalam Anugerah Pusat Beli-

Belah Asia yang ulung.

Pasukan pengurusan SunCity semasa majlis Anugerah Pemaju

Hartanah Teratas The Edge.


PROGRAM PENGURUSAN KEBOLEHAN

Di SunCity, pengurusan kebolehan yang berkesan sentiasa

diutamakan. Ini seiring dengan matlamat kami untuk

menggaji dan melatih modal insan yang terbaik dan menarik

minat mereka untuk terus kekal bersama SunCity. Hewitt

Associates telah mengiktiraf usaha ini dengan menempatkan

Kumpulan Sunway di tempat keenam dalam Senarai Syarikat

Teratas untuk Pemimpin 2007 - Asia Pasifik. Kumpulan Sunway

adalah satu-satunya organisasi dari Malaysia yang mendapat

tempat dalam senarai sepuluh teratas daripada 500 syarikat

dari rantau Asean yang disenarai pendek. Untuk mencapai

cita-cita meluaskan urus niaga ke peringkat antarabangsa,

SunCity akan terus mengenalpasti dan melatih kakitangan

yang berkelayakan untuk menjalankan tugasan di rantau

ini. Mereka ini akan menjadi jentera penggerak perluasan

urus niaga kita ke peringkat global. Program pengurusan

kebolehan kita terbukti

berkesan dan menambah

nilai kakitangan dengan

memberi dorongan kepada

kerjaya mereka dengan

menjawat jawatan di luar

sempadan negara.

WARGANEGARA KORPORAT YANG BAIK

Tadbir Urus Korporat

SunCity telah memenangi Anugerah Laporan Korporat

Tahunan Kebangsaan (NACRA) pada tahun 2007 daripada

Bursa Malaysia Berhad, Institut Akauntan Malaysia (MIA),

Institut Pengurusan Malaysia (MIM) dan Institut Akauntan

Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) untuk Laporan Tahunan

2007. SunCity berbangga kerana diiktiraf sebagai terbaik

dalam hal pelaporan tadbir urus korporat, dan komited

untuk mengekalkan standard antarabangsa dalam

kebertanggungjawapan dan ketelusan dalam mematuhi

penguatkuasa penguasaan dan jangkaan pemegang

saham.

Tanggungjawab Korporat (“CR”)

Selain daripada memperkenalkan amalan terbaik dalam

pengurusan syarikat, SunCity terus memainkan peranan

penting dalam kepesatan aktiviti tanggungjawab korporat.

Seiring dengan visi tanggungjawab korporat Kumpulan Sunway

untuk memanfaatkan tenaga modal insan, SunCity memainkan

peranan penting dalam penyediaan persekitaran luaran yang

selamat dan berkekalan yang membolehkan aset terpenting

kami, warga SunCity, memperkembangkan kebolehan mereka

ke tahap maksimum. Inisiatif Bandaraya Selamat Sunway

adalah sumbangan kita kepada kesejahteraan masyarakat.

Kita juga memastikan hubungan berkekalan di antara

pembangunan dan alam sekitar dengan pengeluaran produk

yang mesra alam. SunCity juga menyokong aktiviti lain dalam

usaha tanggungjawab korporat Sunway yang memfokuskan

kepada kecemerlangan modal insan, dengan menyertai

program pendidikan, sosioekonomi, penjagaan kesihatan dan

hubungan kemasyarakatan.

SITUASI PASARAN

Ekonomi dunia dan sentimen pelabur tidak begitu

memberangsangkan akibat krisis kewangan Amerika Syarikat,

dan kadar inflasi yang terus meningkat di seluruh dunia. Banyak

negara di rantau ini telah terjejas dengan situasi ini, begitu juga

dengan Malaysia. Namun begitu, walaupun ekonomi berada

dalam keadaan tidak pasti, negara kita mampu pulih dengan

cepat kerana pengurusan korporat yang lebih baik, permintaan

tempatan yang tinggi dan pasaran eksport yang berbagai.

Dalam ketidakpastian situasi ekonomi begini, SunCity sentiasa

memberikan perhatian terhadap keperluan mengamalkan

kaedah pengurusan berhemat dan telah bersiap siaga

dengan semua langkah yang perlu untuk meringankan dan

meminimumkan apa-apa faktor berisiko tinggi yang mungkin

memberi kesan kepada kedudukannya. Walaupun masa

akan datang ini dijangka akan penuh cabaran, saya yakin

masih ada peluang yang bersifat tersendiri untuk SunCity

melebarkan sayapnya dan apabila waktu itu tiba, kita akan

sudah bersedia untuk mengaut peluang yang terbuka itu.

DIVIDEN

Walaupun situasi ekonomi dijangka tidak memberangsangkan,

para pengarah mencadangkan dividen akhir sebanyak 5 sen

setiap saham biasa bernilai RM1.00 setiap satu untuk tahun

kewangan berakhir pada 30 Jun 2008.

PENGHARGAAN

Saya dan semua ahli Lembaga Pengarah mengucapkan

setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan pengurusan

dan kakitangan SunCity atas komitmen dan sumbangan

mereka selama ini. Usaha anda semualah yang telah

meletakkan SunCity di tahap pencapaiannya sekarang dan

saya yakin anda akan terus memainkan peranan penting

dalam metamoforsis kita ke peringkat global. Saya juga ingin

menyampaikan penghargaan kami kepada pelanggan, rakan

niaga, jurubank, penguasa kerajaan dan pemegang saham

atas sokongan berterusan terhadap Suncity.

Yang benar

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AO

Pengerusi Eksekutif

16 Oktober 2008

7

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


8

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

KALENDAR PERISTIWA PENTING

10.07.08 >

YBhg Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah

Fook Ling, Canselor Kolej Universiti

Sunway dilantik menjadi Pegawai

Order of Australia oleh Perdana

Menteri Australia, Kevin Rudd.

Anugerah tersebut adalah

pengiktirafan ke atas sumbangan

luar biasa dan terpuji beliau

kepada kemajuan pendidikan di

Malaysia dan jasa beliau kepada

hubungan dua hala Australia dan

Malaysia.

Pelantikan sebagai Pegawai

Order of Australia adalah salah

satu daripada anugerah paling

berprestij dan terhormat yang

diberikan oleh Kerajaan Australia

kepada individu bukan rakyat

Australia.

27.06.08 >

Majlis menandatangani perjanjian

usaha sama di antara Sunway

Real Estate (China) Limited dengan

Shanghai Guang Hao Real Estate

Development Group Co. Ltd. untuk

membangunkan sebuah projek

pembinaan bercampur bernilai

RM473 juta di Bandaraya

Jiangyin, China.

14.05.08 >

SunCity menyerahkan Balai

Polis Kota Damansara yang

baru sebagai sebahagian

daripada komitmen SunCity

terhadap keselamatan dan

usaha berterusannya dalam

melaksanakan Tanggungjawab

Korporat. Balai Polis Kota

Damansara yang baru tersebut

adalah seiring dengan “Inisiatif

Bandaraya Selamat” Bandar

Sunway yang dilancarkan pada

tahun 2001.

< 10.05.08

Menteri Kesihatan, Dato’ Liow

Tiong Lai merasmikan Pusat Pakar

dan Kesejahteraan SunMed,

klinik satelit pertama di Wisma

Perintis dengan disaksikan oleh

kakitangan, pesakit dan tetamu

SunMed.

< 20.03.08

SunCity memeterai perkongsian

strategik dengan Daol Trust

& Fund untuk bersama-sama

meneroka pelbagai peluang

pelaburan hartanah dan

pembangunan di Asia dan

Eropah.

< 25.02.08

Seramai 40 ribu orang telah

datang menonton acara sehari

luncur ombak, papan selaju dan

muzikal ekstravaganza Quiksilver

Revolution 2.0 yang diadakan

di pantai luncur tengah daratan

Taman Tema Sunway Lagoon. Ini

adalah kali kedua acara tersebut

diadakan di Taman Tema Sunway

Lagoon.

< 22.12.07

YBhg Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah

Fook Ling menerima anugerah

berprestij yang mengiktiraf

Kumpulan Sunway sebagai

syarikat keenam dalam senarai

Syarikat Teratas untuk Para

Pemimpin 2007 daripada Hewitt

Associates. Anugerah tersebut

telah disampaikan oleh Ketua

Asia Tenggara Hewitt Associates,

Alan Parker.


13.12.07 >

Majlis menandatangani

perjanjian di antara Sunway

International Hotels & Resorts

dengan Angkor Tourism Co. Ltd.

untuk menguruskan dua buah

hotel di Kemboja, iaitu Allson

Angkor Hotel dan Allson Angkor

Paradise Hotel yang terletak di

Bandar pelancongan Siem Reap.

30.11.07 >

SunCity memenangi NACRA 2007

bagi kategori Industri Hartanah,

Hotel dan Badan Amanah.

Anugerah ini menggambarkan

semangat SunCity yang tidak

pernah luntur untuk menggalakkan

kecemerlangan dalam pelaporan

korporat tahunan, piawaian

penguasaan syarikat yang lebih

tinggi, ketelusan dan pendedahan

maklumat pada waktu yang tepat.

26.10.07 >

YBhg Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah

Fook Ling telah menerima Anugerah

Pencapaian Spanjang Hayat

(Lifetime Achievement Award) di

bawah kategori Pembangunan

Hartanah, Pembinaan, Pendidikan

dan Kemanusiaan oleh Technology

Business Review. Anugerah ini

adalah bagi mengiktiraf sumbangan

besar beliau kepada negara

dan pencapaiannya yang hebat

sepanjang tiga dekad yang lepas.

02.10.07 >

Pembukaan bangunan

tambahan Sunway Pyramid.

Setelah menjalani proses

pembesaran dan pembentukan

semula bernilai RM550 juta,

pusat beli-belah bertema tunggal

di Malaysia, Sunway Pyramid,

telah membuka sayap barunya

kepada orang awam.

< 11.09.07

10 orang graduan terbaik dari

Universiti Malaya telah diberi

penghormatan dengan Anugerah

Kecemerlangan SunCity 2007.

Anugerah telah disampaikan

untuk ganjaran dan menggalakan

pemimpin di antara para

graduan.

< 09.09.07

Seramai 50,000 orang telah

mengunjungi Taman Tema

Sunway untuk meraikan 50

tahun kemerdekaan. Ia adalah

jumlah pelawat terbesar yang

pernah diraikan oleh Taman Tema

Sunway. Sambutan ulang tahun

kemerdekaan negara itu telah

dimulakan dengan ketibaan Jackie

Chan, wajah di sebalik California

Fitness – Jackie Chan Sport Club.

< 20.08.07

SunCity memeterai langkah ke

hadapan seterusnya – projek

Mega Sunway Opus bernilai

RM1.5 bilion.

9

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


10

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

MAKLUMAT KORPORAT

LEMBAGA PENGARAH

Pengerusi Eksekutif,

Pengarah Eksekutif Terikat

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AO

Timbalan Pengerusi Eksekutif,

Pengarah Eksekutif Terikat

Datuk Razman M Hashim

Pengarah Urusan,

Pengarah Eksekutif Terikat

Ngian Siew Siong – Pembangunan Hartanah

Ngeow Voon Yean – Pelaburan Hartanah

Pengarah Eksekutif Terikat

Dato’ Ng Tiong Lip

Pengarah Bukan Eksekutif Terikat

Lim Swe Guan

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Teo Tong How

Tan Siak Tee

Low Siew Moi

JAWATANKUASA AUDIT

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim (Pengerusi)

Teo Tong How

Tan Siak Tee

JAWATANKUASA EKSEKUTIF LEMBAGA PENGARAH (EXCO)

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AO (Pengerusi)

Datuk Razman M Hashim (Bersilih ganti dengan Tan Sri

Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling)

Ngian Siew Siong

Ngeow Voon Yean

Ong Pang Yen

Lim Swe Guan

Yau Kok Seng

Koong Wai Seng (Bersilih ganti dengan Yau Kok Seng)

Tan Poh Chan (Bersilih ganti dengan Ngian Siew Siong)

JAWATANKUASA PELANTIKAN

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim (Pengerusi)

Teo Tong How

Tan Siak Tee

JAWATANKUASA SARAAN

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim (Pengerusi)

Teo Tong How

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling

JAWATANKUASA SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AO (Pengerusi)

Datuk Razman M Hashim

Ngian Siew Siong

Ngeow Voon Yean

JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO

Ngian Siew Siong (Pengerusi)

Ngeow Voon Yean

Yuen Kam Wah

Lee Weng Keng

Tan Poh Chan

SETIAUSAHA SYARIKAT

Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok Cheng (MIA 5601)

Tan Kim Aun (MAICSA 7002988)

Lee Suan Choo (MAICSA 7017562)

PEJABAT BERDAFTAR

Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur

Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

No Tel: (03) 5639 8889

No Faks: (03) 5639 9507

PENDAFTAR SAHAM

Sunway Management Sdn Bhd (50661-X)

Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur

Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

No Tel: (03) 5639 8889

No Faks: (03) 5639 9507

JURUAUDIT

Ernst & Young

Chartered Accountants

PEGUAM

David Lingam & Co.

Mah-Kamariyah & Philip Koh

JURUBANK UTAMA

HSBC Bank Malaysia Berhad

OCBC Bank (Malaysia) Berhad

CIMB Investment Bank Berhad

Affin Bank Berhad

Public Bank Berhad

RHB Investment Bank Berhad

PENYENARAIAN BURSA SAHAM

Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad


SEBUAH IKON . SATU GAYA KEHIDUPAN .

Sunway Palazzio

11

SUNWAY CITY BERHAD ANNUAL REPORT 2008


12

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

FALSAFAH KORPORAT

Sunway City Berhad komited dalam usaha memenuhi harapan

pemegang amanahnya.

PELANGGAN

Kami berhasrat untuk memenangi kesetiaan pelanggan kami dengan

menyediakan perkhidmatan terbaik dan mengeluarkan produk

berkualiti. Kami sentiasa mengukur kepuasan mereka, mencari setiap

peluang untuk memenuhi keperluan mereka yang berubah-ubah dan

yang tersirat.

PEKERJA

Bagi kami, kakitangan adalah aset paling bernilai. Kami berusaha

untuk mencapai tahap pengurusan berkualiti menyeluruh yang

merangkumi fokus pelanggan, penglibatan sepenuhnya dan

pembaikan berterusan yang disokong oleh suatu sistem dan langkah

yang berkesan. Kami memupuk kepercayaan, inisiatif, kreativiti dan

saling menghormati dalam kalangan kakitangan, dan menyediakan

peluang untuk kemajuan peribadi melalui latihan berterusan.

PEMBEKAL

Pembekal adalah suatu bahagian penting dalam rantaian

pembangunan hartanah kami. Kami memupuk dan mengekalkan

perkongsian yang mempunyai faedah bersama dengan pembekal

yang berkongsi komitmen kami untuk mencapai tahap kepuasan

pelanggan yang sentiasa meningkat melalui pembaikan berterusan

dalam kualiti, penghantaran dan kos.

PEMEGANG SAHAM

Kami berusaha untuk melaksanakan semua fungsi ekonomi kami secara

paling cekap dan produktif dengan mengoptimumkan penggunaan

teknologi terkini. Kami sentiasa memperbaiki kaedah mengelak masalah,

memeriksa proses bagi pembaikan, menetapkan aras amalan terbaik

dan menetapkan objektif berstrategi. Kami melindungi pelaburan

pemegang saham kami, memberi mereka pulangan jangka panjang

yang menarik serta keyakinan terhadap tadbir urus korporat kami

melalui ketelusan dan kebertanggungjawaban.

NEGARA DAN KOMUNITI

Kami berusaha untuk memberi pulangan bernilai penuh melalui

sumbangan berbentuk ekonomi, daya fikir dan sosial. Kami

menghormati alam sekitar dan mengamalkan nilai kewarganegaraan

yang baik.


FALSAFAH KORPORAT

Pejabat korporat Sunway City Berhad tersergam indah di Bandar Sunway

3

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


14

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

STRUKTUR KORPORAT KUMPULAN

PEMBANGUNAN HARTANAH

Sunway Damansara Sdn Bhd

Sunway D’Mont Kiara Sdn Bhd

Sunway Semenyih Sdn Bhd

Sunway Monterez Sdn Bhd

Sunway City (Ipoh) Sdn Bhd

Sunway Rahman Putra Sdn Bhd

Sunway City (Penang) Sdn Bhd

Sunway Kinrara Sdn Bhd

Sunway Tunas Sdn Bhd

Sunway Townhouse Sdn Bhd

Sunway Crest Sdn Bhd

Sunway South Quay Sdn Bhd

Sunway Bukit Gambier Sdn Bhd

Sunway Grand Sdn Bhd

Sunway City Properties Sdn Bhd

Pena Enterprise Sdn Bhd

Sunway Melawati Sdn Bhd

Sunway City India Private Limited

Sunway Opus International Private Limited *

Sunway Cana City Development Ltd *

Sunway SPK Homes Sdn Bhd *

CATATAN:

Syarikat yang dorman atau tidak beroperasi tidak disenaraikan dalam struktur Korporat Kumpulan ini.

* Syarikat bersekutu

PELABURAN HARTANAH

Sunway Pyramid Sdn Bhd

Sunway Carnival Sdn Bhd

Peluang Klasik (M) Sdn Bhd

Sunway Platinum Success Sdn Bhd

Sunway Residence Sdn Bhd (sebelum ini

dikenali sebagai Splendid Crest Sdn Bhd)

Kinta Sunway Resort Sdn Bhd

Sunway Hotel Services (Ipoh) Sdn Bhd

Menara Sunway Sdn Bhd

Stellar Destiny Sdn Bhd

Sunway Tower 1 Sdn Bhd (sebelum ini

dikenali sebagai Lavender Acres Sdn Bhd)

Sunway Tower 2 Sdn Bhd (sebelum ini

dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn Bhd)

RIADAH

Sunway Lagoon Sdn Bhd

Sunway Travel Sdn Bhd

Sunway Lagoon Club Berhad

Sunway International Vacation

Club Berhad

Sunway Healthy Lifestyle Sdn Bhd

Sunway Lagoon Water Park Sdn Bhd

Pyramid Bowl Sdn Bhd *


HOSPITALITI

Sunway Hospitality Holdings Ltd Group

Sunway Resort Hotel Sdn Bhd

Sunway Hotel (Penang) Sdn Bhd

Sunway Hotel (Seberang Jaya) Sdn Bhd

Sunway Hotel Phnom Penh, Ltd.

PENJAGAAN KESIHATAN

Sunway Medical Centre Berhad

SunMed@Home Sdn Bhd

15

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


16

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

ANUGERAH DAN PENGHORMATAN

Hewitt-Fortune-RBL

Syarikat Teratas untuk Pemimpin 2007

Anugerah Laporan Korporat

Tahunan 2007

Anugerah Jenama Paling

Bernilai Malaysia 2007

Anugerah Pemaju Hartanah

Teratas The Edge 2008

Okt 07

Kumpulan Sunway

Mendapat tempat keenam

dalam senarai Sepuluh Syarikat

Teratas untuk Pemimpin 2007 –

Asia Pasifik

Dianugerahkan oleh Hewitt Associates

bersama Fortune dan Kumpulan RBL

Sunway adalah satu-satunya syarikat dari

Malaysia dalam senarai tersebut. Kaji

selidik itu adalah pengiktirafan strategi

kepimpinan, amalan dan proses Sunway.

Okt 07

SunCity

Memenangi Anugerah

kecemerlangan di bawah

kategori Pembangunan Hartanah

Bagi Pembangunan Berintergrasi

Dianugerahkan oleh The Technology

Business Review

Nov 07

Kumpulan Sunway

Memenangi Anugerah Jenama

Paling Bernilai Malaysia 2007

Dianugerahkan oleh Persatuan Ejen

Pengiklanan Bertauliah Malaysia dan

diisbatkan oleh Interbrand, peneraju

dalam penilaian jenama di dunia

Jenama Paling Bernilai Malaysia

mengiktiraf 30 jenama tempatan yang

berasal dari Malaysia dan telah berjaya

melebarkan sayap ke peringkat serantau

dan antarabangsa.

Nov 07

SunCity

Memenangi Anugerah Laporan

Korporat Tahunan Kebangsaan

2007 bagi Anugerah

Kecemerlangan Industri dalam

kategori Hartanah, Hotel dan

Badan Amanah

Dianugerahkan oleh Bursa Malaysia

Berhad, Institut Akauntan Malaysia (MIA),

Institut Pengurusan Malaysia (MIM)

dan Institut Akauntan Awam Bertauliah

Malaysia

Anugerah ini mengiktiraf ketelusan dan

keberkesanan komunikasi di antara

organisasi dan pemegang amanahnya

melalui penerbitan laporan tahunan

yang tepat pada masa, bermaklumat,

berdasarkan fakta dan mesra pembaca.


Nov 07

Sunway Resort Hotel & Spa

Memenangi Anugerah Platinum

Hospitaliti Asia 2007 / 2008

Dianugerahkan oleh World Asia Publishing

Anugerah yang dimenangi :

i. HAPA Hotel Mewah Tahunan

ii. HAPA Jabatan Keselamatan Hotel

Tahunan

iii. HAPA Jabatan Pembelian Hotel Tahunan

iv. HAPA Personaliti Komunikasi Pemasaran

Tahunan yang dimenangi oleh Pengarah

Pemasaran Kumpulan Sunway Resort

Hotel & Spa, Farizal Bin Jaafar

Dis 07

SunMed

Memenangi Anugerah

Kecemerlangan Pengurusan

Kualiti daripada “Anugerah

Industri Selangor 2007”

Dianugerahkan oleh Pusat Pelaburan

Negeri Selangor (SSIC) Berhad

Anugerah ini mengiktiraf syarikat yang

menunjukkan prestasi tinggi daripada

berbagai industri di Selangor yang telah

menyumbang secara bersama kepada

pembangunan Selangor keseluruhannya

dan membantu mendapatkan pengiktirafan

kebangsaan dan anatarabangsa.

Anugerah ini telah diterima oleh Ms Ch’ng

Lin Ling, Ketua Pegawai Operasi SunMed.

Jul 08

Kumpulan Sunway

Memenangi Anugerah Brand

Laureate bagi kategori Korporat

Dianugerahkan oleh Asia Pacific Brands

Foundation

Anugerah ini mengiktiraf kejayaan

penjenamaan Sunway yang telah

menyumbang kepada ekuiti Jenama

Malaysia.

Jul 08

Sunway Lagoon Theme Park

Taman Tema Sunway

Memenangi Anugerah Tempat

Paling Menarik Asia untuk kali

kedua berturut-turut

Dianugerahkan oleh International

Association of Amusement Parks and

Attractions (IAAPA)

Anugerah Tempat Paling Menarik Asia

IAAPA ini mengiktiraf tempat paling menarik

dan digemari di seluruh Asia. Taman Tema

Sunway Lagoon telah menerima anugerah

tersebut di Macau, China. Anugerah tersebut

adalah untuk Kategori Sederhana (1 – 2 juta

pelawat setiap tahun) atau tahun berikutnya.

Anugerah itu telah diterima oleh En. Aaron

Soo, Ketua Pegawai Eksekutif Taman Tema

Sunway Lagoon.

Ogos 08

SunCity

Memenangi tempat ketiga

Anugerah Pemaju Hartanah

Teratas 2008

Dianugerahkan oleh The Edge

Setelah menerima anugerah ini selama lima

tahun berturut-turut, dan berada dalam

senarai 10 Teratas, SunCity telah naik satu

tahap ke tempat ketiga tahun ini, setelah

berada di tempat keempat selama tiga

tahun berturut-turut. Ini menggambarkan

keupayaan SunCity dalam membawa

pembaharuan dalam menyediakan kediaman

berkualiti dalam ruang lingkup pembinaan

mewah dan pasaran pertumbuhan tinggi.

Okt 08

Sunway Pyramid

Memenangi Anugerah Pusat

Beli-belah Perdana Asia 2008:

Anugerah Perak untuk Kategori

Pembangunan dan Reka Bentuk

Dianugerahkan oleh International Council

of Shopping Centers

Anugerah ini diwujudkan bagi memberi

penghormatan kepada hartanah dalam

industri pusat beli-belah, yang paling

modern, memberikan penyelesaian inovatif

dan memberi tindak balas yang kreatif

kepada trend pasaran.

Ia juga sebagai pengiktirafan kepada

pengasas trend dalam reka bentuk,

pembangunan dan pengendalian pusat

beli-belah.

17

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


Sorotan Kewangan

Prestasi Mengikut Segmen

Ulasan Ketua Pegawai Kewangan

Kenyataan Nilai Ditambah

Prestasi Saham

20

21

22

26

27


20

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

SOROTAN KEWANGAN

Tahun

berakhir

30.06.08

RM'000

(Dinyatakan

semula)

Tahun

berakhir

30.06.07

RM'000

(Dinyatakan

semula)

Tempoh

berakhir

30.06.06*

RM'000

(Dinyatakan

semula)

Tahun

berakhir

31.12.04

RM'000

(Dinyatakan

semula)

Tahun

berakhir

31.12.03

RM'000

KEPUTUSAN OPERASI

Hasil 1,314,556 1,142,566 1,574,400 992,481 728,640

Untung daripada aktiviti biasa sebelum cukai 634,005 296,186 419,322 167,350 100,781

Pencukaian 175,685 69,104 81,874 42,640 35,440

Untung selepas pencukaian 458,320 227,082 337,448 124,710 65,341

Kepentingan minoriti (196,414) (71,276) (137,350) (55,645) (41,662)

Untung bersih bagi tahun/tempoh kewangan 261,906 155,806 200,098 69,065 23,679

DATA KUNCI KIRA-KIRA PENTING

Hartanah, loji dan peralatan 384,891 1,188,050 951,169 882,229 905,346

Hartanah pelaburan 429,469 1,334,370 611,388 485,091 483,516

Tanah dipegang untuk pembangunan hartanah 399,239 251,008 367,040 357,325 345,812

Pelaburan dalam Syarikat Sekutu 15,533 12,420 12,993 12,502 1,597

Pelaburan dalam Entiti Dikawal Bersama 68,823 47,532 40,822 13,540 10,836

Aset biologi 763 437 - - -

Muhibah dan aset cukai tertunda 36,166 31,958 41,965 26,033 19,875

Aset semasa 3,859,342 1,373,426 1,061,709 1,039,375 658,138

JUMLAH ASET 5,194,226 4,239,201 3,087,086 2,816,095 2,425,120

Liabiliti semasa 1,246,747 1,033,062 788,954 763,800 533,077

Peminjaman bukan semasa 954,775 734,774 705,879 631,760 460,502

Lain-lain liabiliti bukan semasa 365,733 366,897 381,461 450,277 584,464

Liabiliti cukai tertunda 249,113 151,421 21,849 4,488 34

JUMLAH LIABILITI 2,816,368 2,286,154 1,898,143 1,850,325 1,578,077

JUMLAH ASET BERSIH 2,377,858 1,953,047 1,188,943 965,770 847,043

Kepentingan Minoriti 696,077 537,117 355,881 284,561 243,472

Ekuiti Pemegang Saham 1,681,781 1,415,930 833,062 681,209 603,571

NISBAH KEWANGAN

Perolehan sesaham (sen) 55.87 35.19 48.36 16.82 5.92

Aset bersih sesaham (RM) 3.58 3.06 2.01 1.66 1.51

Dividen kasar sesaham (%) 8.00 7.80 7.50 5.00 1.00

Dividen kasar sesaham Perolehan (%)

sesaham (sen)

60

55.9

48.4

10.0

7.5

5.0

8.0

45

7.8

30

7.5 7.535.2

5.0

16.8

2.5

15

1.0

5.9

0

0

2008 2007 2008 2006* 2007 2004 2006* 2003

2004 2003

60

45

30

15

0

Perolehan Aset sesaham bersih (sen) Dividen sesaham kasar (RM) sesaham (%)

Dividen kasar sesaham (%)

Aset bersih sesaham (RM)

55.9

*Penyata kewangan bagi tempoh kewangan 2006 meliputi tempoh 18-bulan.

48.4

5.00

3.75

10.0

35.2 3.6

7.5

8.0

3.1

7.8 7.5

2.50 5.0

16.8 2.0

1.7

5.0

1.5

1.25 2.5

5.9

1.0

0 0

2008 2007 2008 2006* 2008 2007 2007 2004 2006* 2006* 2003 2004 2004 2003 2003

10.0

7.5

8.0 7.8

5.00

7.5 3.6

3.75

3.1

5.0

2.50

5.0

2.0

1.7 1.5

2.5

1.25

1.0

0

0

2008 2007 2006* 2008 2004 2007 2003

2006* 2004 2003


PEMBANGUNAN HARTANAH Hasil

PRESTASI MENGIKUT SEGMEN

RM721juta

Untung Operasi

RM158juta

PELABURAN HARTANAH Hasil

RM218juta

Untung Operasi*

RM455juta

HOSPITALITI Hasil

RM158juta

Untung Operasi

RM50juta

RIADAH Hasil

RM113juta

Untung Operasi**

RM32juta

PENJAGAAN KESIHATAN Hasil

RM104juta

Untung Operasi

RM6juta

* Untung operasi merangkumi lebihan penilaian semula berjumlah RM312 juta bagi TK2008 dan lebihan penilaian semula berjumlah RM35 juta bagi TK2007.

** Untung operasi merangkumi lebihan penilaian semula berjumlah RM9 juta bagi TK2007.

721

2008

218

2008

158

2008

113

104

Hasil Untung Operasi

675

2007

158

2008

Hasil Untung Operasi

120

2007

455

2008

Hasil Untung Operasi

161

2007

50

2008

211

2007

78

2007

24

2007

Hasil Untung Operasi

92

Hasil Untung Operasi

94

32

2008 2007 2008 2007

2008 2007 2008 2007

6

26

9

21

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


22

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

ULASAN KETUA PEGAWAI KEWANGAN

Pada tahun kewangan 2008*, SunCity telah mengalami berbagai-bagai

peristiwa di dalam dan luar negara. Ekonomi Malaysia mengalami

pertumbuhan yang baik pada separuh tahun pertama tahun kewangan

2008. Walau bagaimanapun, pada separuh tahun kedua, pertumbuhan

beransur perlahan akibat ketidakpastian dalam situasi politik tempatan

dan kadar inflasi yang melambung. Ekonomi global pula menunjukkan

trend menurun dan harga komoditi meningkat, mengakibatkan banyak

negara Asia mengalami kadar inflasi yang tinggi. Ekoran daripada

keadaan ini, sentimen pelabur di Malaysia telah terjejas.

Walaupun begitu, peletakan dua unsur yang jarang dinikmati pada

waktu yang sama secara strategik yang dilakukan oleh SunCity, iaitu

pertumbuhan Bahagian Pemaju Hartanah yang tinggi dan pendapatan

daripada Bahagian Pelaburan Hartanah yang stabil, telah membolehkan

SunCity mengekalkan prestasi kewangannya untuk tahun ini. SunCity

masih komited dalam menjayakan misinya untuk menjadi pemain

hartanah global yang tangkas dan tinggi pertumbuhannya, seperti yang

dapat dilihat pada perluasan yang dilakukan ke luar negara.

*Tahun Kewangan (“TK”) 2008 adalah dari 1 Julai 2007 hingga 30 Jun 2008


Penyata Kewangan Disatukan

Trend Untung dan Margin 5 Tahun

Prestasi Kewangan TK2008

TK2008

RM juta

* Mencerminkan prestasi SunCity tidak termasuk penilaian semula/ketaksempurnaan aset.

(Dinyatakan

semula)

TK2007

RM juta Increase

Hasil 1,315 1,143 15%

Untung sebelum cukai (“PBT”) 634 296 114%

Untung selepas cukai dan kepentingan minoriti (“PATMI”) 262 156 68%

Perolehan asas sesaham (sen) 55.87 35.19 59%

Dividen sesaham (sen) 8.00 7.80 3%

Margin PBT 48% 26% 22%

Margin PATMI 20% 14% 6%

Operasi Teras*

101

3%

14%

24

17%

69

TK2008

RM juta

(Dinyatakan semula)

TK2007

RM juta

Pusing Ganti 1,315 1,143

Untung Operasi Teras 385 298

PATMI Teras 138 126

419

2003 2004 TH2006* TH2007 TH2008

Pencapaian pusing ganti Kumpulan SunCity bagi tahun kewangan 2008, adalah sebanyak RM1,315 juta

dan PATMI teras sebanyak RM138 juta, yang merupakan peningkatan masing-masing sebanyak 15% dan

10% berbanding tahun terdahulu.

Peningkatan hasil dan PATMI teras adalah disebabkan semua bahagian kecuali Bahagian Pembangunan

Hartanah, telah menunjukkan prestasi yang bertambah baik. Hasil daripada Bahagian Pelaburan

Hartanah meningkat hampir sekali ganda iaitu pertumbuhan sebanyak 82% kepada RM218 juta daripada

RM120 juta dalam tahun sebelumnya.

27%

200

296

26%

156

PBT PATMI PBT margin PATMI margin

*Penyata kewangan bagi tempoh kewangan 2006 meliputi tempoh 18 bulan.

167

7%

13%

14%

634

48%

262

20%

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

23


24

Hasil

Hasil

Mengikut

Mengikut

Hasil

Hasil

Segmen

Segmen

Mengikut

Mengikut

(RM

(RM

juta)

juta)

Segmen

Segmen

TK2008

TK2008

(RM

(RM

juta)

juta)

TK2008

TK2008

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

721 (54%)

721 (54%)

ULASAN KETUA PEGAWAI KEWANGAN

218 (17%)

218 (17%)

721 (54%)

721 (54%)

158 (40%)

158 (40%)

104 (8%)

104 (8%)

218 (17%)

218 (17%)

158 (12%)

158 (12%)

113 (9%)

113 (9%)

Keuntungan operasi teras Kumpulan meningkat sebanyak 29% daripada RM298 juta kepada RM385

juta. Pendorong utama kenaikan tersebut disumbangkan oleh Bahagian Pelaburan Hartanah dengan

kenaikan sebanyak lebih tiga kali ganda iaitu sebanyak RM43 juta kepada RM143 juta. Penyumbang bagi

bahagian ini adalah pembesaran Pusat Beli-belah Sunway Pyramid, pembukaan Pusat Beli-belah Sunway

Carnival dan Universiti Monash Kampus Sunway.

Bahagian Hospitaliti juga mencatatkan pertumbuhan keuntungan asas operasi yang luar biasa iaitu

sebanyak 108%. Pelanjutan Tahun Melawat Malaysia 2007 ke tahun 2008, peningkatan kadar sewa bilik

dan penginapan juga menyumbang kepada prestasi Bahagian yang lebih baik.

Bahagian Riadah mencatatkan peningkatan keuntungan operasi teras sebanyak 88% kepada RM32

juta berikutan kadar yang lebih baik begitu juga dengan bilangan pelawat dan acara berkumpulan klien

korporat yang tinggi, serta strategi melantik pembekal luar bagi peruncit makanan dan minuman di Taman

Tema Sunway Lagoon.

Margin keuntungan pengendalian dan keuntungan Bahagian Pembangunan Hartanah pada tahun

kewangan 2008 terjejas akibat kenaikan harga bahan binaan yang tinggi. Namun begitu, Bahagian

Pembangunan Hartanah masih kekal sebagai pendorong utama pendapatan dengan menyumbang

sebanyak 54% kepada keseluruhan hasil Kumpulan dan 40% daripada keuntungan pengendalian teras.

Pulangan Pemegang Saham

104 (8%)

104 (8%)

158 (12%)

158 (12%)

113 (9%)

113 (9%)

Untung

Untung

Operasi

Operasi

Untung

Untung

Teras

Teras

(RM

(RM

Operasi

Operasi

juta)

juta)

Teras

Teras

TK2008

TK2008

(RM

(RM

juta)

juta)

TK2008

TK2008

158 (40%)

158 (40%)

143 (37%)

143 (37%)

143 (37%)

143 (37%)

Hasil

Hasil

Mengikut

Mengikut

Hasil

Hasil

Segmen

Segmen

Mengikut

Mengikut

(RM

(RM

juta)

juta)

Segmen

Segmen

TK

TK

2007

2007

(RM

(RM

juta)

juta)

TK

TK

2007

2007

675 (59%)

675 (59%)

675 (59%)

675 (59%)

120 (11%)

120 (11%)

Pendapatan teras setiap saham bagi tahun kewangan 2008 adalah sebanyak 55.87 sen, peningkatan

sebanyak 59% berbanding 35.19 sen pada tahun lepas. Walaupun keadaan pasaran tidak

memberangsangkan, SunCity telah mengumumkan dan membayar dividen sementara sebanyak 3 sen

pada suku pertama tahun kewangan 2008 dan mencadangkan dividen akhir untuk tahun kewangan

2008 sebanyak 5 sen. Kenaikan purata dividen terkumpul setiap tahun sepanjang lima tahun lepas

adalah sebanyak 40%.

94 (8%)

94 (8%)

43 (14%)

43 (14%)

161 (14%)

161 (14%)

92 (8%)

92 (8%)

Untung

Untung

Operasi

Operasi

Untung

Untung

Teras

Teras

(RM

(RM

Operasi

Operasi

juta)

juta)

Teras

Teras

TK2007

TK2007

(RM

(RM

juta)

juta)

TK2007

TK2007

211 (69%)

211 (69%)

211 (69%)

211 (69%)

120 (11%)

120 (11%)

94 (8%)

94 (8%)

43 (14%)

43 (14%)

161 (14%)

161 (14%)

92 (8%)

92 (8%)

Pembangunan Hartanah Pelaburan Hartanah Hospitaliti Riadah Penjagaan Kesihatan

24 (8%)

24 (8%)

17 (6%)

17 (6%)

6 (2%)

6 (2%)

32 (8%)

32 (8%)

6 (2%)

6 (2%)

50 32 (8%)

50 32

(13%)

(13%) (8%)

50 (13%)

50 (13%)

9 (3%)

9 (3%)

Pembangunan Hartanah Pelaburan Hartanah Hospitaliti Riadah Penjagaan Kesihatan

24 (8%)

24 (8%)

17 (6%)

17 (6%)

9 (3%)

9 (3%)


Mengekalkan Aliran Tunai Bersihnya

Penyata Aliran Tunai Yang Disatukan

SunCity menjana aliran tunai bersih sebanyak RM398 juta daripada aktiviti operasi pada tahun kewangan

2008, 23% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ini disebabkan terutamanya oleh hasil yang dijana

pada tahun kewangan tersebut lebih tinggi.

Pada tahun tersebut, Kumpulan telah membuat pelaburan sebanyak RM582 juta. Pelaburan ini sebahagian

besarnya dibuat dalam Bahagian Pelaburan Hartanah. Di antara pelaburan utama dalam Bahagian ini

adalah pembesaran Pusat Beli-belah Sunway Pyramid, Pusat Beli-belah Sunway Carnival, Wisma Denmark

dan penebusan aset di bawah perlaksanaan pensekuritian disokong aset (“ABS”). Ia sebahagian besarnya

dibiayai oleh penerimaan operasi bersih dan bakinya oleh pembiayaan kredit.

Tunai dan setara tunai SunCity pada 30 Jun 2008 berjumlah RM552 juta, meningkat sebanyak 5% daripada

RM529 juta pada 30 Jun 2007.

Meskipun pelaburan Bahagian Pelaburan Hartanah dalam rancangan pembesaran meningkat, nisbah

penggearan bersih SunCity kekal pada tahap yang baik, iaitu 0.6 kali dana pemegang saham. Bagi

memastikan SunCity mampu memenuhi keperluan kewangannya, semua peminjaman telah dinilai dengan

jangka masa berbanding dengan sifat pembangunan dan persekitaran pelaburan yang dibiayai. SunCity juga

menguruskan dana daripada pasaran modal dan hutang secara aktif demi mencapai kos modal optimum.

Pada bulan September 2008, Agensi Pengkadaran Malaysia mengesahkan semula penarafan jangka

pendek dan panjang SunCity, masing-masing P2 dan A2, untuk Instrumen Komersil/Nota Tempoh

Sederhana (CP/MTN).

Penebusan Aset ABS

Dengan penerbitan bon bernilai RM250 juta bersama waran boleh cerai pada bulan Ogos 2007, SunCity

telah berjaya menebus sepenuhnya aset ABS. Penebusan ini dimulakan dari tahun 2002. Aset ABS yang

terlibat termasuklah antara lain, beberapa aset hasil tinggi seperti Menara Sunway, Sunway Resort Hotel &

Spa dan Kolej Universiti Sunway. Perlaksanaan pembiayaan semula ini telah mengembalikan hartanah ini

sebagai milik SunCity untuk pelan REIT yang dicadangkan. Penebusan aset ABS telah selesai sepenuhnya

pada bulan Oktober 2007.

Tan Poh Chan

Ketua Pegawai Kewangan

TK2008

RM’000

(Dinyatakan

semula)

TK2007

RM’000

Kenaikan/

(penurunan)

Tunai daripada operasi 477,951 406,114 18%

Pencukaian (79,619) (81,451) (2%)

Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi 398,332 324,663 23%

Aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan (582,340) (454,827) 28%

Aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan 206,264 293,175 (30%)

Peningkatan dalam tunai dan setara tunai 22,256 163,011 (86%)

Kesan perubahan kadar pertukaran mata wang asing 1,539 90 1,610%

Baki penutup 552,455 528,660 5%

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

25


26

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PENYATA NILAI DITAMBAH

Tahun berakhir

30.06.08

RM’000

(Dinyatakan semula)

Tahun berakhir

30.06.07

RM’000

Nilai Ditambah

Jumlah pusing ganti 1,314,556 1,142,566

Pembelian barangan dan perkhidmatan (514,455) (622,445)

Nilai Ditambah oleh Kumpulan 800,101 520,121

Bahagian untung Syarikat Sekutu 3,223 (573)

Bahagian untung Entiti Dikawal Bersama 11,213 16,930

Jumlah Nilai Ditambah 814,537 536,478

Penyelarasan:

Untung bagi tahun 261,906 147,150

Tambah: Susut nilai dan pelunasan 34,174 48,608

Kos pembiayaan 76,632 57,703

Kos kakitangan 163,210 137,729

Pencukaian 82,201 65,372

Kepentingan minoriti 196,414 79,916

Jumlah Nilai Ditambah 814,537 536,478

Nilai Diagihkan

Kakitangan

Gaji dan lain-lain kos kakitangan

Kerajaan

163,210 137,729

Pencukaian korporat

Pembekal modal

82,201 65,372

Dividen 37,189 11,961

Kos pembiayaan 76,632 57,703

Kepentingan minoriti

Pelaburan Semula dan Pertumbuhan

196,414 79,916

Susut nilai dan pelunasan 34,174 48,608

Pendapatan yang ditahan oleh Kumpulan 224,717 135,189

Jumlah Diagihkan 814,537 536,478

Nilai Diagihkan

Kakitangan

Kerajaan

Pembekal modal

Pelaburan Semula dan

Pertumbuhan

38%

10%

38%

10%

2008 2007

32%

20%

32%

20%

12%

28%

12%

28%

26%

34%

26%

34%


KLCI

1500

1450

1400

1350

1300

1250

1200

Volum

(’000)

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

1150 0

Volum Harga Penutup KLCI

PRESTASI SAHAM

Harga

Saham (RM)

7.00

2007/2008 Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jan Feb Mac Apr Mei Jun

Harga Penutup (RM) 5.20 4.88 4.98 5.10 4.90 4.98 3.82 2.97 3.12 2.87 3.10 2.64

Volum (‘000) 23,232 5,360 4,427 11,373 2,783 4,319 11,612 9,949 14,976 17,968 12,612 10,623

KLCI* 1,374 1,274 1,336 1,414 1,397 1,445 1,393 1,357 1,248 1,280 1,276 1,187

*Indeks Komposit Kuala Lumpur

Jul 07 Ogo 07 Sep 07 Okt 07 Nov 07 Dis 07 Jan 08 Feb 08 Mac 08 Apr 08 Mei 08 Jun 08

KLCI

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

27


Profil Lembaga Pengarah 30

Profil Pasukan Pengurusan 36


30

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PROFIL LEMBAGA PENGARAH

TAN SRI DATO’ SERI DR CHEAH FOOK LING, AO

Pengerusi Eksekutif,

Pengarah Eksekutif Terikat

Warganegara Malaysia

Pengasas Kumpulan Sunway dan Pengerusi Eksekutif Sunway

Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Sunway Holdings

Incoporated Berhad) (“Sunway”) yang tersenarai pada Papan

Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Beliau berumur 63 tahun dan seorang akauntan pengamal

bertauliah. Pada bulan Julai 1997, beliau telah dilantik menjadi

ahli Lembaga Yayasan Pelaporan Kewangan oleh Menteri

Kewangan. Selain daripada itu, beliau juga menjadi ahli

Lembaga Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan dan Lembaga

Pemegang Amanah Yayasan Hepar Malaysia. Pada tahun 1995,

beliau telah dilantik sebagai ahli Majlis Perniagaan Malaysia

dan setahun selepas itu, beliau telah dilantik menjadi Pengerusi

Kumpulan Industri-Kerajaan bagi Teknologi Tinggi Malaysia

(MIGHT) untuk Pembinaan dan Perumahan, di samping anugerah

Tokoh Hartanah Tahunan (Property Man of The Year) (Malaysia)

pada tahun 1993 dan KPE Tahunan (CEO of The Year) (Malaysia)

pada tahun 1996. Menteri Pelancongan Malaysia telah melantik

beliau sebagai ahli EXCO Majlis Tindakan Pelancongan Malaysia.

Beliau juga telah dilantik menganggotai Majlis Pendidikan Tinggi

pada tahun 1998 oleh Menteri Pendidikan bagi mengiktiraf

sumbangan besar beliau kepada pendidikan.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling telah dianugerahkan Ijazah

Kehormat Kedoktoran oleh lapan buah universiti terulung di

dunia dan pada bulan September 2006, beliau telah dilantik

sebagai Canselor Pengasas Kolej Universiti Sunway oleh Yang

Maha Mulia Sultan Selangor. Pada tahun 2008, beliau telah

dilantik menjadi Pegawai Order of Australia oleh Perdana

Menteri Australia. Menteri Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian

dan Warisan telah melantik beliau sebagai Pengerusi Yayasan

Pencegahan Jenayah Malaysia, Selangor pada bulan Ogos

2008 sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan besar beliau

kepada tanggungjawab korporat dalam bidang keselamatan

dan perlindungan sosial.

Pada 1 Julai 1992, beliau dilantik menganggotai Lembaga

Pengarah SunCity. Selain daripada itu beliau juga berkhidmat

sebagai Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Lembaga

Pengarah dan Skim Opsyen Saham Pekerja serta menjadi ahli

Jawatankuasa Saraan.

Beliau juga menjadi pengarah dalam syarikat berhad yang lain

termasuk Sunway.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam

daripada tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.


DATUK RAZMAN M HASHIM

Timbalan Pengerusi Eksekutif,

Pengarah Eksekutif Terikat

Warganegara Malaysia

Datuk Razman berumur 69 tahun dan ahli Institut Bank-bank

Australia. Beliau berpengalaman selama lebih 37 tahun dalam

industri perbankan. Pada tahun 1964, Datuk Razman telah menyertai

Standard Chartered Bank Malaysia Berhad dan telah memegang

berbagai jawatan termasuklah dipinjamkan ke cawangan Standard

Chartered di London, Eropah, Hong Kong dan Singapura. Beliau

dilantik menjadi Pengarah Eksekutif/Timbalan Ketua Eksekutif

Standard Chartered Bank Malaysia Berhad pada tahun 1994 dan

memegang jawatan tersebut sehingga beliau bersara pada bulan

Jun 1999. Pada bulan yang sama, beliau telah dilantik menjadi

Pengerusi MBf Finance Berhad oleh Bank Negara Malaysia dan

menjadi nomininya sehingga bulan Januari 2002 apabila syarikat

kewangan tersebut dijual kepada Kumpulan Arab-Malaysian.

Datuk Razman dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity

pada 28 Mac 1996. Beliau adalah ahli Jawatankuasa Skim Opsyen

Saham Pekerja dan juga merupakan pengarah silih ganti bagi Dato’

Seri Dr Cheah Fook Ling dalam Jawatankuasa Eksekutif Lembaga

Pengarah.

Di antara jawatan pengarah syarikat berhad yang dipegang oleh

beliau termasuklah di Sunway Medical Centre Berhad, Sunway

International Vacation Club Berhad, Sunway Infrastructure Berhad,

Ranhill Berhad, Multi-Purpose Holdings Berhad, Affin Bank Berhad,

MAA Holdings Berhad, Malaysian Assurance Alliance Berhad, MAA

Takaful Berhad dan Berjaya Land Berhad.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua

tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

NGIAN SIEW SIONG

Pengarah Urusan – Pembangunan Hartanah,

Pengarah Eksekutif Terikat

Warganegara Malaysia

Encik Ngian Siew Siong berumur 56 tahun dan memegang Ijazah

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejuruteraan Awam daripada

Universiti Leeds, United Kingdom. Beliau memperoleh ijazah tersebut

pada tahun 1976. Beliau mempunyai pengalaman selama 27 tahun

dalam industri pembangunan hartanah.

Sebelum menyertai SunCity, beliau adalah Pengurus Operasi Serantau

MBf Holdings Bhd. Beliau menyertai SunCity pada tahun 1985

sebagai Pengurus Projek dan telah memegang berbagai jawatan

kanan sebelum dinaikkan pangkat menjadi Pengarah Eksekutif pada

bulan Januari 1996. Beliau kemudiannya dilantik menjadi Timbalan

Pengarah Urusan pada 1 Oktober 2001 dan Pengarah Urusan

Pembangunan Hartanah pada 26 Ogos 2004.

Beliau telah dilantik untuk menganggotai Lembaga Pengarah SunCity

pada 29 Disember 1994. Selain daripada itu beliau juga berkhidmat

sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan juga

menganggotai Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah dan

Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan.

Beliau tidak memegang apa-apa jawatan pengarah dalam manamana

syarikat awam lain.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam

daripada tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

31

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


32

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PROFIL LEMBAGA PENGARAH

NGEOW VOON YEAN

Pengarah Urusan – Pelaburan Hartanah,

Pengarah Eksekutif Terikat

Warganegara Malaysia

Encik Ngeow Voon Yean berumur 56 tahun dan memegang Ijazah Sarjana

Muda Perdagangan dengan pengkhususan Pengajian Perniagaan dan

Ekonomi daripada Universiti Auckland, New Zealand. Beliau adalah ahli

Majlis Pertubuhan Pemilik-pemilik Hotel Malaysia (MAHO), ahli Majlis

Antarabangsa Pusat Beli-belah (ICSC) dan ahli Jawatankuasa Penasihat

ICSC Asia Pasifik.

Beliau berpengalaman bekerja selama 27 tahun dalam industri

pembangunan dan pelaburan hartanah serta pengurusan. Pengalaman

luas beliau dalam pembangunan dan pengurusan binaan pelbagai

guna mendorong beliau menubuhkan dan menjadi Presiden Pengasas

Persatuan Kompleks Beli-belah dan Bangunan Tinggi di Malaysia dan

Singapura. Kerjaya beliau bermula di Landmarks Holdings Bhd, pemilik

dan pemaju Sungei Wang Plaza, Hotel Regent dan Metroplex Holdings

Sdn Bhd, pemaju The Mall. Setelah itu beliau berpindah ke Singapura

untuk menyertai Marina Centre Holdings Pte Ltd, pemaju dan pengurus

Marina Square, suatu binaan pesisir pantai pelbagai guna di Singapura.

Setelah itu beliau menyertai pula Suntec City Development Pte Ltd sebagai

Pengurus Besar – Pembangunan Perniagaan / Runcit. Syarikat ini adalah

pemaju dan pemilik pembangunan pelbagai guna swasta terbesar di

Singapura. Pembangunan tersebut terdiri daripada pusat konvensyen,

pameran, beli-belah dan pejabat.

Beliau dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity pada 21 April

1997. Selain daripada itu beliau juga menganggotai Jawatankuasa

Eksekutif Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan

juga Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan.

Encik Ngeow tidak memegang apa-apa jawatan pengarah dalam

mana-mana syarikat awam lain.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam daripada

tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

DATO’ NG TIONG LIP

Pengarah Eksekutif Terikat

Warganegara Malaysia

Dato’ Ng berumur 52 tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda

Ekonomi daripada Unversiti Monash, Melbourne, Australia. Beliau

adalah ahli Institut Akauntan Berkanun Australia, Institut Akauntan

Malaysia dan Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia. Beliau

memiliki pengalaman lebih daripada 26 tahun dalam kewangan,

perancangan korporat dan pengurusan eksekutif industri hartanah

dan hotel di Malaysia dan Singapura.

Pada ketika ini, beliau adalah Bekas Presiden Terbaru dan penaung

Pertubuhan Pemaju Hartanah dan Perumahan (REHDA) dan Bekas

Pengerusi Terbaru REHDA cawangan Wilayah Persekutuan, Kuala

Lumpur. Sebelum ini beliau memegang jawatan Presiden REHDA,

Naib Pengerusi Majlis Perniagaan Malaysia Australia (MABC), Ahli

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Naib Presiden

dan Setiausaha Agung FIABCI cawangan Malaysia, Naib Presiden

Pertubuhan Pemilik-pemilik Hotel Malaysia (MAHO) dan Pengerusi

Cawangan Young Presidents Organisation (YPO) cawangan Malaysia.

Pernah menjadi Pengarah Urusan Asia Pacific Land Berhad.

Pada tahun 1999, beliau dikurniakan “Fellowship” oleh Institut

Pengarah Malaysia dan dinobatkan sebagai “Usahawan Tahunan”

oleh MABC pada tahun 2003.

Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity pada

3 Mac 2008.

Beliau telah menghadiri satu Mesyuarat Lembaga Pengarah yang

diadakan dalam tahun kewangan sejak beliau dilantik.


LIM SWE GUAN

Pengarah Terikat Bukan Eksekutif

Warganegara Singapura

Berumur 54 tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda Sains

(Pengurusan Harta) Kepujian Kelas Kedua daripada Universiti

Singapura dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada

Fakulti Perniagaan Darden, Universiti Virginia, Amerika Syarikat.

Pada ketika ini beliau adalah Pengarah Urusan GIC Real Estate Pte Ltd,

cabang pelaburan hartanah Government of Singapore Investment

Corporation Pte Ltd. Beliau juga adalah seorang Penganalisis

Kewangan Berkanun (CFA) dan ahli Institut CFA. Di antara pencapaian

beliau adalah pingat emas yang dimenangi daripada Singapore

Institute of Valuers dan Singapore Institute of Surveyors. Pernah

menjadi Pengarah Jones Lang Wootton Australia dari tahun 1989

hingga tahun 1995 dan Pengurus Portfolio, Bahagian Hartanah di

Suncorp Investment Management sebelum menyertai GIC Real Estate

Pte Ltd pada tahun 1997.

Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada 6 Mac 2002

dan menganggotai Jawatankuasa Audit dan Pelantikan.

Tidak memegang apa-apa jawatan pengarah dalam mana-mana

syarikat awam lain.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua

tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

TAN SRI DATO’ IR TALHA BIN HAJI

MOHD HASHIM

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Kanan

Warganegara Malaysia

Tan Sri Dato’ IR Talha adalah seorang Jurutera Awam. Beliau adalah

lulusan Brighton Technical College, United Kingdom dan pemegang

Diploma Kejuruteraan Awam yang diperolehnya pada tahun 1959.

Pada tahun 1976, beliau telah memperoleh Ijazah Sarjana Pengurusan

daripada Asian Institute of Management, Manila. Beliau berumur 73

tahun. Beliau adalah seorang jurutera profesional yang berdaftar

dengan Lembaga Jurutera Malaysia sejak tahun 1974; Fellow Institut

Jurutera Malaysia sejak tahun 1979; Jurutera Berkanun berdaftar

dengan Engineering Council, United Kingdom sejak tahun 1989; Fellow

Institution of Civil Engineers, United Kingdom sejak tahun 1989; Fellow

Institution of Highways and Transportation, United Kingdom sejak tahun

1990 dan ahli Persatuan Jurutera Perunding Malaysia sejak tahun 1990.

Beliau juga ahli Institut Pengurusan Malaysia (MIM) sejak tahun 1976.

Beliau telah dianugerahkan Fellowship oleh Institut Pengarah Malaysia

pada bulan Julai 2007.

Beliau memulakan kerjayanya sebagai Jurutera Awam di Jabatan Kerja

Raya Malaysia pada tahun 1959. Setelah memegang berbagai jawatan

di peringkat daerah, negeri dan cawangan, beliau telah dilantik sebagai

Ketua Pengarah Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya Malaysia pada tahun

1985. Beliau bersara pada tahun 1990.

Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada 1 November 1990

dan menjadi Pengerusi Jawatankuasa Audit, Pelantikan dan Saraan.

Pada waktu ini beliau juga adalah pengarah di syarikat berhad yang

lain termasuk, Gamuda Berhad, SHL Consolidated Berhad, Sapura

Technology Berhad, Hume Industries (M) Berhad, APP Industries Berhad,

Phillip Mutual Berhad dan Universal Trustee (Malaysia) Berhad.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua tujuh

Mesyuarat Lembaga Pengarah.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

33


34

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PROFIL LEMBAGA PENGARAH

TEO TONG HOW

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Warganegara Singapura

Encik Teo berumur 65 tahun dan memegang ijazah Sarjana Muda

Seni Bina (Kepujian) daripada Universiti of Melbourne, Australia.

Beliau adalah ahli SIA, RIBA, FRAIA dan APAM (Badan Seni Bina), Ahli

Bersekutu SIP dan APA (Badan Perancangan) dan seorang Pengurus

Hartanah Berdaftar, International Real Estate Institute. Pada waktu ini

beliau menjadi Pengerusi dan Pengarah Urusan Tong Eng Group dan

Hong How Group of Companies. Syarikat-syarikat ini menjalankan

perniagaan pemaju hartanah dan pemegangan pelaburan dalam

sektor seperti komersil, kediaman, perindustrian dan hospitaliti di

Singapura, Malaysia, China, Australia, UK dan Sweden.

Beliau adalah pengarah Popular Land Pte Ltd, subsidiari Popular

Holdings Limited, sebuah syarikat berhad di Singapura. Pada bulan

Ogos 2005, beliau telah dilantik menjadi ahli Lembaga Warisan

Kebangsaan. Selain daripada itu beliau juga menganggotai

lembaga Architectural Design Panel LTA untuk stesen MRT dan juga

ahli Arts in Transit LTA.

Beliau adalah Naib Pengerusi Tong Chai Medical Institute of

Singapore, Pengarah Singapore Dance Theatre, Pengerusi Singapore

Philatelic Museum dan ahli Preservation of Monuments Board.

Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada 18 April

2001 dan juga menjadi ahli Jawatankuasa Audit, Pencalonan dan

Saraan.

Tidak memegang apa-apa jawatan pengarah dalam mana-mana

syarikat awam lain di Malaysia.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua

tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

TAN SIAK TEE

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Warganegara Malaysia

Berumur 68 tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda Perdagangan

daripada University of New South Wales, Australia. Ahli bersekutu

Institute of Chartered Accountants, Australia, ahli bersekutu Institut

Setiausaha Syarikat dan Pentadbir Berkanun (ICSA) dan ahli Institut

Akauntan Awam Bertauliah Malaysia.

Memulakan kerjayanya sebagai juruaudit di Coopers & Lybrand,

Sydney dan kemudian dipinjamkan ke Coopers & Lybrand Kuala

Lumpur. Mempunyai pengalaman luas dalam industri perbankan.

Bekas Ketua Juruaudit Dalaman untuk operasi Malaysia Overseas

Chinese Banking Corporation dari tahun 1969 hingga tahun 1971 dan

Chung Khiaw Bank dari tahun 1971 hingga tahun 1973. Menyertai Lee

Wah Bank Ltd pada tahun 1973 sebagai Pengurus Pejabat Malaysia

Tengah dan dinaikkan pangkat kepada Pengarah dan Ketua Pegawai

Eksekutif untuk operasi Malaysia pada tahun 1975. Bekas Pengarah

dan Ketua Pegawai Eksekutif United Overseas Bank (M) Berhad

dari tahun 1994 hingga tahun 1997 setelah operasi Lee Wah Bank

di Malaysia digabungkan pada tahun 1994. Juga bekas Pengarah

dan Penasihat di Asia Commercial Finance Berhad dari tahun 1997

hingga tahun 1999. Pada bulan April 2000, menyertai Bank of China

(Malaysia) Berhad sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.

Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada 26 November

2001 dan juga menjadi ahli Jawatankuasa Audit dan Pencalonan.

Pada ketika ini, beliau juga memegang jawatan pengarah di syarikat

awam lain termasuk Bank of China (Malaysia) Berhad dan Amsteel

Corporation Berhad.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam

daripada tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.


LOW SIEW MOI

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Warganegara Malaysia

Seorang akauntan dan ahli Institut Akauntan Malaysia. Berumur 58

tahun dan memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan)

dan Diploma Perakaunan (Lepasan Ijazah) daripada Universiti

Malaya.

Berpengalaman lebih 34 tahun dalam bidang perakaunan,

kewangan dan pentadbiran. Memulakan kerjaya beliau dengan

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor pada tahun 1973 dan

sejak itu telah memegang pelbagai jawatan pengurus. Telah

dipinjamkan untuk bekerja dengan Kumpulan IGB dan IJM pada

tahun 1990 selama empat tahun dan pada waktu ini menjawat

jawatan Timbalan Pengurus Besar (Hal Ehwal Korporat) di

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor.

Dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity pada 3

Disember 1999.

Jawatan pengarah yang dipegang dalam syarikat awam lain

termasuk di PKNS Infra Berhad, PKNS Engineering & Construction

Berhad dan Worldwide Holdings Berhad.

Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri enam

daripada tujuh Mesyuarat Lembaga Pengarah.

CATATAN:

1. Hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau Pemegang

Saham Utama

Tidak ada seorang pun daripada para pengarah mempunyai hubungan

kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang

saham utama SunCity.

2. Konflik Kepentingan

(a) Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling adalah Pengarah dan

Pemegang Saham utama Sunway. Beliau mempunyai kepentingan

dalam SunwayMas Sdn Bhd dan subsidiarinya melalui Sunway.

Aktiviti utama SunwayMas adalah sama dengan Kumpulan

SunCity iaitu pemaju hartanah.

(b) Datuk Razman M Hashim adalah Pengarah Berjaya Land Berhad

dan subsidiari milik penuhnya, Selat Makmur Sdn. Bhd. Syarikat ini

menjalankan perniagaan yang sama dengan Kumpulan SunCity

iaitu pemaju dan pelaburan hartanah. Beliau juga Pengarah

Absolute Prestige Sdn Bhd, subsidiari Berjaya Land Berhad, yang

aktiviti utama urus niaganya sama dengan Kumpulan SunCity iaitu

pelaburan hartanah dan perhotelan.

(c) Dato’ Ng Tiong Lip adalah Pengarah Urusan dan Pemegang Saham

utama Urban Hallmark Properties Sdn Bhd yang aktiviti utamanya

sama dengan Kumpulan SunCity iaitu pemaju hartanah.

(d) Encik Lim Swe Guan adalah Pengarah syarikat yang menjalankan

urus niaga utama sama seperti Kumpulan SunCity iaitu pemaju

hartanah:-

(i) RB Land Sdn Bhd, subsidiari RB Land Holdings Berhad. RB

Land Holdings Berhad adalah sebuah syarikat tersenarai

awam di Malaysia.

(ii) Fabulous Range Sdn Bhd, sebuah syarikat usaha sama

di antara Reco Sungei Long (M) Sdn Bhd dan Lum Chang

Holdings Limited. Lum Chang Holdings Limited adalah

sebuah syarikat tersenarai awam di Singapura.

(iii) Venus Capital Corporation Sdn Bhd sebuah syarikat usaha

sama di antara Reco Kemensah Pte Ltd dan Lum Chang

Holdings Limited.

(e) Low Siew Moi adalah Pengarah Worldwide Holdings Berhad,

yang urus niaga utamanya sama dengan Kumpulan SunCity iaitu

pemaju dan pelaburan hartanah.

Selain daripada yang dinyatakan, tidak ada pengarah lain yang

mempunyai percanggahan kepentingan dalam Kumpulan SunCity.

3. Sabitan Kesalahan

Tidak ada Pengarah yang telah disabitkan dengan apa-apa kesalahan

dalam 10 tahun kebelakangan ini kecuali kesalahan lalu lintas, jika ada.

4. Kehadiran Mesyuarat Lembaga Pengarah

Kehadiran para Pengarah pada Mesyuarat Lembaga Pengarah

dinyatakan dalam Pernyataan Tadbir Urus Korporat.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

35


36

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PROFIL PASUKAN PENGURUSAN

HENRY YUEN KAM WAH

Pembantu Peribadi Pengerusi Eksekutif

Akauntan Bertauliah, MIA, CPA, MICPA dan FCPA

Encik Henry Yuen adalah seorang akauntan dan pembantu

peribadi kepada Pengerusi Eksekutif Kumpulan Sunway. Beliau

berpengalaman selama lebih 41 tahun dalam bidang pengurusan

dan pernah menjadi Pengarah Kewangan Kumpulan sebuah

syarikat berhad. Beliau juga adalah ahli Institut Akauntan Malaysia

(MIA), Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) dan

Fellow Certified Practising Accountants of Australia (FCPA).

TAN POH CHAN

Ketua Pegawai Kewangan

(Kumpulan Sunway City Berhad)

Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian), Universiti Malaya

Akauntan Bertauliah, MIA

Puan Tan Poh Chan mula membina kerjayanya di Ernst & Young

pada tahun 1984. Beliau adalah ahli Institut Akauntan Malaysia

(MIA). Puan Tan mempunyai pengalaman selama lebih 20 tahun

dalam bidang pengurusan kewangan dalam berbagai industri.

Setelah menimba pengalaman selama lima tahun dalam bidang

pengauditan, percukaian dan penasihat kewangan, beliau telah

menyertai SunCity sebagai seorang akauntan. Sepanjang tempoh

perkhidmatannya, beliau telah memainkan peranan penting

dalam aktiviti pembesaran Kumpulan; dari pembangunan

hartanah hingga kepada pelaburan hartanah, riadah dan

hospitaliti begitu juga dengan penyenaraian Kumpulan di

Papan Utama Bursa Malaysia pada tahun 1996. Pada tahun

1999, beliau telah dinaikkan pangkat menjadi Pengurus Besar –

Kewangan dan ditukarkan ke Sunway Construction Berhad yang

kemudiannya menjadi syarikat sendirian berhad lima tahun

kemudian.

Sebelum memegang jawatannya sekarang pada 1 April 2008,

beliau adalah Ketua Pegawai Kewangan Bahagian Pembinaan

Sunway Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Sunway

Holdings Incorporated Berhad).

HO HON SANG

Ketua Pegawai Operasi – Pembangunan Hartanah

(Sunway City Berhad)

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian), Universiti Malaya

Encik Ho Hon Sang memulakan kerjayanya sebagai jurutera di

Esa Jurutera Perunding Sdn Bhd, dan terlibat dengan Projek Lebuh

Raya Utara Selatan. Pada tahun 1988, beliau telah menyertai

United Engineers Malaysia Berhad sebagai Pengurus Kanan

sehingga tahun 1994. Beliau mempunyai pengalaman selama 13

tahun dalam industri pembangunan hartanah. Beliau menyertai

SunCity sebagai Timbalan Pengurus Besar dan telah dilantik

menjadi Pengurus Pusat Keuntungan Unit dan juga sebagai

ahli Lembaga Pengarah Sunway Damansara Sdn Bhd. Beliau

mengambil alih jawatannya sekarang pada tahun 2005. Beliau

telah menjadi ahli Institut Jurutera Malaysia sejak tahun 1988 dan

Lembaga Jurutera Malaysia sejak 1989.

ONG PANG YEN

Pengurus Besar Kanan - Projek

(Sunway City Berhad)

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian), Sarjana Muda Undangundang

(Kepujian)

Encik Ong memegang Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

daripada Universiti Malaya. Beliau telah berkhidmat dengan

Jabatan Kerja Raya selama lapan tahun sebelum menyertai

SunCity. Kerjaya beliau di SunCity bermula sebagai Jurutera

Tempatan di Pusat Bandar Seberang Jaya. Setelah itu beliau

terlibat dalam projek pelaburan luar negara Kumpulan peringkat

awal di Kampuchea, Zimbabwe, Afrika Selatan dan Australia.

Selain mempunyai kelulusan sebagai jurutera profesional,

Encik Ong juga mempunyai Ijazah Undang-undang daripada

University of London.

ONG GHEE BIN

Pengurus Besar Kanan

(Sunway City Berhad)

Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian), Diploma Diperakui

dalam Perakaunan dan Kewangan

Sebelum menyertai SunCity pada tahun 1989, Encik Ong Ghee

Bin bekerja dengan sebuah syarikat perunding Kejuruteraan

Awam dan Struktur. Sepanjang 18 tahun bersama SunCity,

beliau telah terlibat dalam projek pembangunan dan pelaburan

hartanah yang dijalankan oleh Kumpulan. Di antara projek

yang beliau kendalikan termasuklah, pembangunan Bandar

Sunway, Sunway City Ipoh, Sunway Semenyih, Sunway Cheras, Ibu

Pejabat Menara Sunway, Kolej Sunway, Sunway Pyramid,

Sunway South Quay, Kampus Universiti Monash Sunway dan

pembesaran Sunway Pyramid. Beliau juga terlibat dengan

Sunway Velocity – suatu pembinaan komersil bercampur di

Cheras, Sunway Tower – menara pejabat gred A di Jalan

Ampang, Sunway Corporate Precinct – menara pejabat di

Bandar Sunway dan menara pejabat suite di Bandar Sunway.

CHAN HOI CHOY

Pengurus Besar Kanan

(Sunway Pyramid Sdn Bhd)

Sarjana Muda Sains Pengurusan dan Pentadbiran (Kepujian),

University of Aston, Birmingham, United Kingdom

Encik Chan Hoi Choy berpengalaman bekerja selama lebih 25

tahun dalam industri pusat beli-belah. Beliau pernah memegang

beberapa jawatan kanan di Berjaya Starcity (sekarang dikenali

sebagai Times Square), Berjaya Megamall dan Sungei Wang

Plaza sebelum menyertai SunCity. Sejak 15 tahun kebelakangan

ini, beliau memegang jawatan di Persatuan Pengurusan

Kompleks Beli-Belah dan Bangunan Tinggi (PPK). Beliau kini

memegang jawatan Timbalan Presiden PPK.


JEAN JACQUES KIEFER

Pengarah Urusan Kumpulan

(Sunway Resort Hotel & Spa)

Ijazah Profesional Pengurusan Hotel dan Restoran daripada

Hotel School di Strasbourg, Perancis

Encik Jean Jacques Kiefer adalah seorang warganegara

Perancis. Beliau telah merantau ke seluruh dunia sebagai

pengurus hotel termasuk beberapa tahun di Malaysia dan Asia.

Beliau mempunyai pengalaman selama 34 tahun. Sebagai

Pengurus Besar Kumpulan, beliau menyelia hartanah 1,234 bilik

di Bandar Sunway. Beliau juga aktif dalam beberapa organisasi

industri dan kemasyarakatan. Beliau fasih berbahasa Perancis,

Inggeris dan Jerman dan memegang berbagai-bagai ijazah

dan sijil daripada institut di Perancis, Kanada dan Universiti of

Cornell di Amerika Syarikat.

HANLEY CHEW

Ketua Pegawai Eksekutif

(Sunway International Hotels & Resorts)

Ijazah Company Secretarial Practices and Financial Accounting,

Institute of Chartered Secretaries & Administrators (ICSA),

London

Encik Hanley Chew membawa bersamanya pengalaman yang

luas dalam industri perhotelan dan percutian apabila menyertai

SunCity. Sebelum itu, beliau telah bekerja selama 18 tahun

dalam berbagai-bagai jawatan utama dengan rangkaian hotel

antarabangsa dan tempatan. Waktu beliau menyertai SunCity

pada tahun 2002, beliau memegang jawatan Naib Presiden –

Pembangunan Perniagaan. Beliau bertanggungjawab ke atas

pengurusan semua hotel di bawah jenama Sunway dan Allson.

Beliau juga memainkan peranan penting dalam pemerolehan

kontrak pengurusan baru di rantau ini. Semua fungsi global,

ketua wilayah dan pengurus besar hotel kedua-dua jenama

berada di bawah pengawasan beliau.

CIRIOCO PUBLO RAJ

Ketua Pegawai Eksekutif

(Sunway International Vacation Club Berhad)

PgDBA, MBA (Pengurusan Antarabangsa) CFP, MMIM

Apabila menyertai SunCity, Encik Cirioco Publo Raj membawa

bersama beliau pengalaman luas lebih 21 tahun dalam

pelbagai sektor industri termasuk insurans, harta tanah serta

perjalanan dan pelancongan dengan pengkhususan dalam

rundingan perniagaan, pembangunan perniagaan, jualan dan

pemasaran. Beliau bekerja selama lebih kurang 10 tahun di

Resort Condominiums International LLC (RCI), sebuah syarikat

kongsi masa ternama di dunia. Beliau seorang Perancang

Kewangan Bertauliah, ahli Persatuan Perancang Kewangan

Malaysia dan ahli Institut Pengurusan Malaysia (MIM). Pada

masa ini, Encik Publo adalah ahli EXCO Malaysian Holiday

Timeshare Developers Federation.

DR CHONG SU-LIN

Ketua Pegawai Eksekutif

(Sunway Medical Centre Berhad)

MBBS London, MBA London

Dr Chong Su-Lin telah menjadi pengamal perubatan selama

6 tahun dengan National Health Service (NHS) UK sebelum

menjadi Perunding Pengurusan di Cambridge Pharmacy,

sebuah syarikat perunding di England. Beliau menjadi Pengarah

Perkhidmatan Ansilari di Pusat Perubatan Subang Jaya (SJMC)

selama empat tahun dan dua tahun sebagai Pengarah Projek

untuk International Medical University (IMU). Dr Chong adalah

bekas Setiausaha Kehormat Persatuan Hospital Swasta

Malaysia (APHM). Pada ketika ini beliau adalah salah seorang

ahli Lembaga APHM.

AARON SOO BOON CHOON

Ketua Pegawai Eksekutif

(Sunway Lagoon Sdn Bhd)

Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) daripada MIM –

Universiti Bath, UK

Encik Aaron Soo menyertai Kumpulan Sunway pada tahun 1996

dan adalah Pengurus Besar pra pembukaan Sunway Hotel,

Shenzen, China pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Beliau

menyertai SunCity semula pada tahun 2002 untuk menguruskan

Hotel Sunway di Georgetown dan Seberang Jaya, Pulau Pinang

dan telah berjaya meningkatkan prestasi hotel-hotel tersebut.

Pada 1 November 2005, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai

Pengurus Besar Kanan Bahagian Riadah dan Hospitaliti SunCity.

Beliau kini menyelia Taman Tema Sunway Lagoon dan Lost

World of Tambun, Ipoh.

JEREMIAH LIM

Ketua Pegawai Operasi

(Sunway Travel Sdn Bhd)

Pentadbiran Perniagaan

Seorang veteran yang berpengalaman selama lebih 30 tahun

dalam industri pelancongan. Sebelum menyertai Sunway Travel

Sdn Bhd, Encik Jeremiah Lim adalah Pengurus Operasi dan

Pemasaran Cawangan sebuah subsidiari korporat ternama

Malaysia. Beliau telah berkhidmat sebagai Naib Presiden

Persatuan Ejen-ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia

selama dua penggal dan masih menyumbangkan tenaga

dalam berbagai jawatankuasa persatuan untuk menggalakkan

perubahan progresif kepada industri ini. Beliau memainkan

peranan penting dalam meletakkan Sunway Travel sebagai

pemain utama dalam perniagaan perjalanan korporat tempatan

dan meluaskan rangkaian global melalui hubungan dengan

GlobalStar Travel Management.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

37


Segmen Utama Perniagaan

Pembangunan Hartanah

Pelaburan Hartanah

Hospitaliti

Riadah

Penjagaan Kesihatan

40

46

50

54

56


40 2

LAPORAN LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY CITY BERHAD

CORPORATE SEGMEN UTAMA PROFILE PERNIAGAAN

PEMBANGUNAN HARTANAH

Pusing Ganti

RM721juta

Untung Operasi

RM158juta

Pelancaran

RM1.7bil

Jualan

RM1.3bil

Sejak SunCity ditubuhkan pada tahun 1982, ia telah berjaya membina dan

menyerahkan kepada pemiliknya lebih daripada 20,000 buah hartanah.

Kejayaan itu memantapkan kedudukannya sebagai pengeluar terulung

produk berinovatif yang sentiasa meningkat nilainya dan menjadikan ia

terkenal dengan perkhidmatan pelanggan yang boleh dijadikan teladan.

Kejayaan model perniagaan dan sokongan daripada bank-bank tanah di

lokasi strategik dan mempunyai potensi pembangunan yang tinggi, telah

mengukuhkan lagi kedudukan Syarikat. Pada 1 Oktober 2008, SunCity

mempunyai bank tanah belum dimajukan seluas 2,659 ekar dengan

jangkaan nilai pembangunan kasar (“GDV”) sebanyak RM15 bilion.

Hartanah yang menjadi kemegahan SunCity adalah Bandar Integrasi

Peranginan Sunway (“Sunway Integrated Resort City”), sebuah

pembangunan berharga berbilion ringgit yang terdiri daripada kemudahan

runcit, hospitaliti dan konvensyen serta riadah dan hiburan, penjagaan

kesihatan dan pendidikan di atas sebidang tanah seluas tujuh juta kaki

persegi. Setakat ini, belum ada destinasi lain di Malaysia yang menyediakan

prasarana dan kemudahan dalam satu tempat seperti itu.


Pusat Peranginan Dalam Bandar Raya yang mendapat

penghormatan dunia ini akan menjalani perubahan strategik

dengan pembinaan mercu tanda Sunway yang terbaru, sebuah

projek bernilai RM5.2 bilion, Sunway South Quay. Projek ini

bakal mengubah lanskap Sunway menjadi metropolis tepi tasik

bertaraf antarabangsa.

Kejayaannya di Malaysia telah mendorong SunCity, dengan

berbekalkan kelayakannya, untuk meneroka perkongsian yang

menambahkan nilainya di luar negara . Dalam penerokaan itu,

setiap tindakan dan keputusan yang diambil sentiasa seiring

dengan visinya untuk memperluaskan urus niaganya di rantau

ini dan di peringkat antarabangsa menjelang tahun 2010. SunCity

sentiasa memastikan ia mengamalkan apa yang terbaik sesuai

dengan kedudukannya. Komitmen ini telah membolehkan ia

bertapak di empat negara iaitu Australia, Kampuchea, China

dan India.

SunCity berada di tempat teratas dalam kalangan penguasa

pemaju hartanah dan perbandaran peranginan disebabkan

komitmennya yang tidak berbelah bagi kepada penciptaan

nilai dan inovasi. Usaha bersungguh-sungguh bagi mencapai

standard tertinggi dalam kualiti dan kecemerlangan dalam

perkhidmatan pelanggan dan operasi peluasan ke luar negara

adalah asas kejayaan SunCity.

Baru-baru ini Bahagian Pembangunan Hartanah telah

merintis laluan ke bidang baru dengan melancarkan projek

mewah seperti Sunway Vivaldi dan Sunway Palazzio. Projek

ini bersesuaian dengan komitmennya terhadap penjagaan

alam sekitar melalui pembangunan terjamin yang juga

menggabungkan ciri berkekalan dalam projek utamanya.

PERISTIWA PENTING PADA TAHUN 2008:

Anugerah dan Penghormatan

SunCity terkenal dengan komitmennya kepada industri dan

pencapaiannya juga sering mendapat pujian. Oleh sebab itu

SunCity sentiasa mendapat perhatian pelbagai badan yang

mengiktiraf pencapaian. SunCity berbangga dengan pencalonan

dan anugerah yang diterimanya di Anugerah Pemaju Perumahan

Terbaik Malaysia 2007 yang dianugerahkan oleh The Edge,

sebuah penerbitan terulung di Malaysia. Kedudukan SunCity

pada tahun ini adalah lebih baik dengan mendapat tempat

dalam kalangan tiga pemaju hartanah teratas. Kejayaan

ini penting kerana ia menunjukkan kami terus berusaha

meningkatkan standard dan juga memberikan nilai lebih tinggi

kepada pelanggan dan pemegang kepentingan utama.

Kejayaan Syarikat menduduki di antara 10 tempat teratas selama

enam tahun berturut-turut menggambarkan pertumbuhan dan

evolusi yang berterusan sebagi sebuah syarikat yang sentiasa

peka dengan keperluan khusus industri dan warganya.

Hasil Belum Bil Yang Memecahkan Rekod Bernilai RM1.2

Bilion Dan Dua Jualan Keseluruhan

Sebuah bangunan kondominium di Sunway South Quay telah

dibeli keseluruhannya oleh CI Korea Co. Ltd. pada bulan Disember

2007 dengan harga RM171 juta. Bangunan kondominium ini

diberi nama Residential Condominium 4 (RC4) dan terletak di

atas sebidang tanah seluas 3.6 ekar dan akan mengandungi

249 unit kondominium dengan pelbagai kemudahan. RC4 akan

dimajukan khusus untuk komuniti rakyat Korea Selatan.

Pada waktu yang sama, Blok B Sunway Palazzio di Sri Hartamas

telah dibeli oleh Radiant Splendour Sdn Bhd dengan harga

RM219 juta pada bulan Januari 2008.

Kedua-dua jualan keseluruhan ini telah membolehkan SunCity

mencatatkan rekod jualan belum bil lebih daripada RM1.2 bilion

dalam separuh tahun pertama tahun kewangan tersebut.

Vila Tepi Tasik BayRocks Garden @ Sunway South Quay

41

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


42

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

Pelancaran Utama Pada Tahun 2008

SUNWAY VIVALDI DENGAN GDV

BERNILAI RM735 JUTA

Sunway Vivaldi di Mont’ Kiara terletak di atas tanah tinggi

prima pegangan bebas seluas 7.7 ekar dan terdiri daripada

228 unit kondominium. Ia menetapkan harga penanda aras

baru bagi kawasan tersebut pada RM830 satu kaki persegi.

Pembangunan kepadatan rendah ini berkonsepkan susun

atur terbuka sehingga seluas 4,000 kaki persegi setiap unit.

Kediaman gaya pusat peranginan ini akan dilengkapkan

dengan kemudahan dan kemudahan ultra moden dalam

persekitaran yang mendamaikan. Ia diilhamkan daripada

intrinsik keindahan muzik, dianggap sebagai simbol

kehidupan pasca moden dan dibina menurut piawaian ketat

bagi mencapai tahap kecanggihan.

VILLA MANJA @ SUNWAY SPK DAMANSARA

DENGAN GDV BERNILAI RM400 JUTA

Villa Manja @ Sunway SPK Damansara berada di antara

kejiranan mewah yang sudah lama diduduki iaitu Taman Tun Dr

Ismail, Bandar Utama dan Mutiara Damansara. Ia menawarkan

196 unit vila berkembar dua tingkat yang lengkap dengan

sebuah taman di tengah-tengahnya dan dihiasi dengan ciriciri

berkualiti. Ia dijangka akan siap pada pertengahan tahun

2010. GDV Villa Manja dianggarkan bernilai RM400 juta.

Sunway Vivaldi menurut gambaran pelukis

SUNWAY SURIAN AVENUE @

SUNWAY DAMANSARA DENGAN GDV BERNILAI

RM34 JUTA

Sunway Surian Avenue terletak dalam pembangunan

bercampur seluas 400 ekar Sunway Damansara. Ia

dihubungkan oleh satu rangkaian lebuh raya utama seperti

Lebuh Raya Baru Lembah Kelang (“NKVE”) dan Lebuh Raya

SPRINT. Berdekatan dengan kejiranan Mutiara Damansara yang

sedang pesat membangun, Sunway Surian Avenue bersedia

memenuhi keperluan kependudukan di sekitar itu yang

semakin bertambah. Sunway Surian Avenue menawarkan 23

unit terhad kedai pejabat dua tingkat (22’ x 75’) yang mudah

dikunjungi dan pendedahan kepada peluang perniagaan

yang tinggi.

Villa Manja @ Sunway SPK Damansara


Bank Tanah Yang Diperoleh Pada Tahun 2008

Pada tahun 2008, SunCity mempunyai bank tanah terkumpul

dengan GDV bernilai RM2.5 bilion. Sunway terus melaksanakan

strategi memajukan kawasan di berbagai-bagai lokasi yang

menjadi kekuatan utamanya. Tanah dalam bank ini telah dipilih

dengan teliti selepas menjalani penyelidikan pasaran yang

mendalam dan mempunyai potensi pembangunan segera.

• Wisma Denmark, menara pejabat Gred A sedia ada di

Jalan Ampang dalam segi tiga emas Kuala Lumpur, telah

diperoleh pada bulan Mei 2007. Ia terdiri daripada dua

menara pejabat (Menara 1 dan Menara 2). Bangunan

ini telah diberi nama baru iaitu Sunway Towers dan

kedudukannya amat sesuai sebagai tapak untuk SunCity

mengorak langkah meneroka permintaan ruang pejabat

yang sentiasa meningkat di dalam pusat bandar raya

Kuala Lumpur.

Vila tepi tasik BayRocks Garden @ Sunway South Quay

• Baru-baru ini SunCity telah memperoleh 28.6 ekar tanah

di Pulau Pinang dengan anggaran GDV bernilai RM194

juta. Bank tanah kawasan utara ini terletak di Sungai Batu

Dua, Sungai Ara dan Batu Maung yang majoritinya akan

dimajukan menjadi kawasan kediaman.

• Di luar negara pula, SunCity telah memperoleh dua bidang

tanah bagi bank tanahnya iaitu di Hyderabad, India dengan

GDV bernilai RM380 juta dan di Jiangyin, China dengan

GDV bernilai RM473 juta.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

43


44

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

Kepuasan Pelanggan

Jabatan Perkhidmatan Pelanggan yang ditubuhkan

di bawah Perhubungan Akaun Pelanggan baru-baru

ini, menjadi pemula bagi SunCity untuk melaksanakan

budaya berorientasikan pelanggan dalam kalangan

kakitangannya dan memberikan perkhidmatan terbaik

kepada pelanggannya. Jabatan ini sentiasa mencari aktiviti

kemasyarakatan yang bermanfaat dan inovatif untuk

memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memberikan

khidmat yang terbaik kepada masyarakat.

Jabatan Perkhidmatan Pelanggan telah membantu

menubuhkan Jawatankuasa Persatuan Penduduk di

perbandaran kediaman yang dimajukan oleh SunCity.

Jabatan tersebut juga telah menganjurkan beberapa acara

penduduk untuk mengeratkan silaturahim dan meningkatkan

kesejahteraan komuniti.

Kajian kumpulan fokus yang membabitkan penduduk,

pemaju, arkitek dan perunding juga telah diadakan bagi

mendapatkan maklum balas tentang perkembangan

terkini, berdasarkan kualiti produk dan perkhidmatan yang

diberikan. Kaunter Perkhidmatan yang dibentuk baru-baru

ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh pengurusan

kanan untuk membolehkan pelanggan berurusan dengan

syarikat dengan lebih mudah. Tindakan ini membolehkan

pengurusan memberi penyelesaian segera kepada isu yang

berkaitan dengan rumah baru para pelanggan.

SunCity menghayati budaya berorientasikan pelanggan di kalangan para pekerja dan menyampaikan khidmat yang cemerlang kepada para pelanggan.


Pemaju yang Bertanggungjawab

Sebagai pemaju yang bertanggungjawab, SunCity juga telah

memperkenalkan pewujudan Badan Pengurusan Bersama

(“JMB”) dalam strata hak milik pembangunan SunCity. SunCity

telah mengatur langkah lebih jauh dengan menunjukkan

ketelusan, integriti dan profesionalisme dalam mematuhi

Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan

dan Pengurusan) 2007 yang baru. Ia telah menggunakan

khidmat peguam untuk menjalankan pencalonan bagi JMB

dan menjawab soalan berkenaan undang-undang berkaitan

dengan badan tersebut. Akauntan profesional juga telah

dilantik untuk mengendalikan akaun dan memastikan dana

dipindahkan kepada JMB dengan cara yang betul.

Metropolis Pesisir Tasik Sunway South Quay

PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• SunCity akan terus memberi tumpuan kepada

segmen mewah dalam rancangan pelancaran

pelbagai projek, terutamanya di Sunway South

Quay. Kami berusaha mewujudkan ruang mewah

untuk kediaman dan komersil yang bertaraf

antarabangsa dan mempunyai daya penarik

global.

• Selaras dengan wawasannya, SunCity akan terus

meneroka peluang meluaskan perniagaan dan

bertapak di luar negara selain di India, China dan

Kampuchea di mana ia sudah bertapak. Inovasi

dan amalan terbaik sesuai dengan kedudukan

kami akan terus menjadi kunci kejayaan kami.

Kredibiliti kami di rantau ini dan perkongsian usaha

sama dalam pasaran luar negara akan membantu

kami memberikan nilai sebenar kepada pelanggan

kami di seluruh dunia.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

45


46

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

PELABURAN HARTANAH

Bahagian Pelaburan Hartanah SunCity telah berjaya mengukuhkan

kedudukannya dengan aset yang merangkumi Pusat Beli-belah

Sunway Pyramid, Pusat Beli-belah Sunway Carnival, Menara Sunway,

Kampus Universiti Monash Sunway, Kolej Universiti Sunway dan

Wisma Denmark.

Pusat Beli-Belah Sunway Pyramid

Pusing Ganti

RM218juta

Untung Operasi

RM455juta

Kadar Penghunian

100% (Sunway Pyramid Mall)

92% (Sunway Carnival Mall)

Bilangan Penyewa

800 (Sunway Pyramid Mall)

161 (Sunway Carnival Mall)


Setelah menikmati kejayaan selama 10 tahun, Sunway

Pyramid, hartanah kebanggaan Bahagian Pelaburan

Hartanah, telah memasuki fasa pertumbuhan baru dengan

selesainya pembesaran seluas 1.5 juta kaki persegi pada

bulan September 2007. Pengubahsuaian ini melebarkan

binaan siap Sunway Pyramid kepada 4 juta kaki persegi. Pusat

beli-belah yang terletak di Bandar Sunway ini direka bentuk

menurut seni bina Mesir yang diterapkan menurut cita rasa

kontemporari dan ia adalah pusat beli-belah bertema yang

terbesar di dalam negara ini. Pengunjung pusat beli-belah ini

telah meningkat kepada lebih kurang 2.5 juta sebulan selepas

pembesaran dijalankan.

Marrakesh di Sunway Pyramid Mall

Penduduk di utara pula menyaksikan pembukaan pusat

beli-belah Kumpulan yang terbaru, Pusat Beli-belah Sunway

Carnival, yang memberikan pengalaman membeli-belah yang

baru kepada mereka. Pusat Beli-belah ini terletak di Seberang

Jaya, Pulau Pinang dengan kawasan binaan seluas 800,000

kaki persegi. Pusat Beli-belah empat tingkat yang bergaya ini

mempunyai 161 ruang kedai dan 8 panggung wayang dan

menjadi destinasi kegemaran semua.

Berbekalkan kejayaan menguruskan dua pusat beli-belah,

Kumpulan telah mengeksport perkhidmatan perunding pusat

beli-belahnya ke dua pusat beli-belah baru di Shenzen dan

Chong Qing, China. Holiday Plaza di Shenzen telah membuka

pintunya untuk pengunjung pada bulan September 2008.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

47


Oasis Boulevard Sunway Pyramid


KEJAYAAN DICAPAI PADA TAHUN 2008:

• Pusat Beli-belah Sunway Carnival telah dibuka di Seberang

Jaya, Pulau Pinang pada bulan Julai 2007 dengan

menawarkan ruang runcit boleh sewa bersih (“NLA”)

seluas 500,000 kaki persegi.

• Pembesaran Sunway Pyramid yang menambah kawasan

binaan kasar sedia ada kepada 4 juta kaki persegi telah

selesai dan dibuka kepada pengunjung pada bulan

September 2007.

• Sunway Pyramid telah memasang Sistem Pemandu

Tempat Letak Kereta pertama di Malaysia pada bulan

Januari 2008. Sistem ini terdiri daripada lampu merah dan

hijau yang membolehkan pemandu kereta mencari ruang

letak kereta kosong dengan mudah.

• Pembukaan lima presint beli-belah di syurga beli-belah

Sunway Pyramid - Fashion Central, Oasis Boulevard, Asian

Avenue, Marrakesh dan Kidz Zone untuk pengalaman

membeli-belah yang unggul.

• Pusat konvensyen di Sunway Carnival selesai dibina pada

setengah tahun kedua 2008 untuk memenuhi keperluan

mesyuarat, insentif, konvensyen, pameran (MICE)

pelancong perniagaan di kawasan utara.

Sunway SOHO Suite menurut gambaran pelukis

PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• Membina bangunan tambahan 28 tingkat pejabat kecil

dan pejabat rumah (SOHO) dan menara komersil dengan

ruang boleh sewa bersih seluas 300,000 kaki persegi di

sebelah Pusat Beli-belah Sunway Pyramid.

• Membina Presint Korporat Sunway dengan NLA seluas

550,000 kaki persegi di sebelah Menara Sunway.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

49


50

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

HOSPITALITI

Sunway International Hotels & Resorts menguruskan 15 buah hotel

dan pusat peranginan di Kemboja, Indonesia, Malaysia, Singapura

dan Vietnam, di bawah dua jenama iaitu Sunway Hotels and

Resorts dan Allson Hotels and Resorts. Jumlah keseluruhan bilik

tamu yang ditawarkan adalah sebanyak 3,000 buah. Portfolio

produk dan perkhidmatan hospitaliti antarabangsanya terdiri

daripada hotel lima bintang dengan kemudahan konvensyen,

mesyuarat dan pameran bertaraf dunia, vila mewah, apartmen

dan bilik suite, hotel empat dan tiga bintang perkhidmatan

teknikal, perkhidmatan pelancongan, pengurusan francais dan

juga perkhidmatan pemasaran hotel bersekutu.


Bil. bilik tetamu

1,234

Penghunian bilik

81%

KEJAYAAN DICAPAI PADA TAHUN 2008:

• Kelab malam berjenama EUPHORIA daripada

rangkaian kelab Ministry of Sound London telah

dibuka bersebelahan dengan Sunway Resort Hotel

and Spa, sebuah mercu tanda Sunway yang bertaraf

lima bintang. Jenama revolusioner ini menjadi medan

mempamerkan hiburan muzik dansa terbaik abad ke-21.

Ia dijangka akan menjadi perangsang kepada senario

hiburan Kuala Lumpur dengan barisan hiburan waktu

malam yang bertenaga dan menawan. EUPHORIA

memberi peluang kepada peminat-peminat Ministry

of Sound menikmati pelbagai jenis muzik dansa, DJ

bertaraf dunia, menjelajah ke seluruh dunia, acara

menarik dan pengalaman berada di dalam kelab tarian

antarabangsa yang disertakan dengan sistem bunyi

bertaraf dunia yang direka khas.

Pusing Ganti

RM158juta

Untung Operasi

RM50juta

Ruang masuk Ministry of Sound - Euphoria Bilik yang baru diubah suai di Sunway Resort

Hotel & Spa

• Pusat Konvensyen Sunway yang tidak bertiang seluas

25,000 kaki persegi di Seberang Jaya, Pulau Pinang

dibuka di Aras 4 Pusat Beli-belah Sunway Carnival. Pusat

konvensyen tersebut seluas 25,000 kaki persegi dan

mempunyai tiga dewan berasingan yang sesuai untuk

jamuan makan malam, majlis perkahwinan, pameran

dan/atau persidangan dengan kapasiti daripada 30 ke

1,000 orang.

• Ahli terbaharu rangkaian hotel Sunway adalah dua

buah hotel di bandar bersejarah Siem Reap, Kemboja.

Kedua-dua hotel tersebut, Allson Angkor Hotel Siem Riep

yang bertaraf tiga bintang dan Allson Angkor Paradise

Hotel Siem Reap yang bertaraf empat bintang, masingmasing

mempunyai 192 bilik dan 169 bilik.

Hotel Allson Angkor di Siem Riep (Diurus oleh Sunway International

Hotel & Resorts)

51

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


Mandara Spa di Sunway Resort Hotel & Spa


PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• Pusat peranginan spa berintegrasi di Sunway City

Ipoh dirancang akan dibuka pada April 2009.

Memandangkan trend semasa menjurus kepada

kesejahteraan dan spa serta kesedaran mengenai

kesejahteraan, pemakanan, kesihatan dan penjagaan

diri secara semula jadi semakin meningkat, pusat

peranginan hutan hujan mata air panas ini berazam

untuk mencapai penanda aras baru dalam industri

kesejahteraan di rantau ini. Pusat peranginan ini terletak

di sebuah lembah seluas 56 ekar yang dikelilingi bukit

batu kapur berusia 400 juta tahun. Kawasan pusat

peranginan ini masih mengekalkan ciri alam semula jadi

asalnya iaitu gua, hutan, air terjun dan mata air panas

yang asli. Kesemua ciri ini menjadikan ia suatu tempat

yang sesuai bagi bersendirian mencari ketenangan di

salah sebuah daripada 25 buah vila mewah dan spa

holistiknya.

• Setelah pengubahsuaian bilik tamu, dewan besar Grand

Lagoon, Pusat Konvensyen Sunway Pyramid dan semua

bilik majlis di hotel Sunway Resort Hotel & Spa selesai

dijalankan, tiba giliran peruncit makanan dan minuman

untuk menjalani pengubahsuaian pula. Konsep dan

jenama baru akan diperkenalkan dan semuanya

akan dipilih berdasarkan ambien, perkhidmatan dan

kualiti makanan di samping mematuhi piawaian kualiti

bertaraf antarabangsa. Lobi hotel juga akan diberi

wajah baru bagi mewujudkan pengalaman baru

sewaktu menginap di sini.

• Sunway International Hotels & Resorts sedang mencari

peluang memperoleh hotel dan pengurusan baru di

Kemboja, China, India, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi,

Ameriyah Arab Bersatu dan Vietnam, bersama-sama

beberapa rakan kongsi di rantau ini.

Grand Ballroom di Sunway Resort Hotel & Spa

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

53


54

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

RIADAH

Pantai Luncur Air di Sunway Lagoon Taman Extrem di Sunway Lagoon Pendakian Cameroon di Lost World of Tambun

Pemenang Anugerah Tempat Paling Menarik di Asia selama dua tahun

berturut-turut, Taman Tema Sunway Lagoon, berjaya mengekalkan

pengiktirafan antarabangsa sebagai mercu tanda pelancongan berprestij

dan tempat untuk aktiviti mencabar dan menyeronokkan. Taman Tema

Sunway Lagoon menawarkan pilihan lima taman unik bertemakan air

(Water Park), hiburan (Amusement Park), hidupan liar (Wildlife Park),

aktiviti lasak (Extreme Park) dan seram (Scream Park). Taman bertema

ini telah menjadikan Sunway Lagoon destinasi berbilang tarikan paling

besar dan berjaya di Malaysia.

Satu lagi mercu tanda Riadah terletak di Tambun, Ipoh. Lost World of

Tambun, taman bertemakan air sepenuhnya bercirikan seni bina unik

membuatkan ia seakan terpacul di tengah-tengah bukit batu kapur dan

hutan tebal di sekelilingnya. Tempat yang dulu hanya sebuah lembah

yang sunyi kini telah riuh rendah dengan deruan sungai, bunyi air terjun,

arus deras, lurah bertebing curam, ngauman harimau, gua purba dan

mata air panas bagi yang inginkan terapi cara dahulu kala.


Saiz Taman

128ekar

Pengunjung

1.6juta

KEJAYAAN DICAPAI PADA TAHUN 2008:

• Pembukaan satu lagi tarikan utama Sunway Lagoon iaitu

Scream Park dengan “Empat Kembara Dalam Kegelapan!”

dan tarikan istimewanya “SIARAN LANGSUNG Melarikan

Diri Dari Penjara!”. Jelajah di taman ini menjanjikan

pengalaman seram yang mendebarkan dengan adanya

bunyi-bunyian yang menggetarkan jantung, kesan khas

tersembunyi, asap, cermin dan bilik seram yang dihuni

oleh banduan dan zombie.

• Dalam tahun ini, Sunway Lagoon telah menjadi tempat

pilihan utama syarikat-syarikat untuk menganjurkan

acara besar, jamuan makan malam tahunan, hari

keluarga dan konsert. Contohnya acara gemilang

sambutan kemerdekaan, Merdeka Big Splash ke-50

anjuran Kumpulan NSTP, Quiksilver Revolution Tour dan

peraduan Junior Idol TVB.

• Di Lost World of Tambun, satu tarikan baru yang dipanggil

“Explorer” telah ditambah kepada kolam kanak-kanak

pada awal tahun 2008. Di Tiger Valley pula, tiga ekor

anak harimau Siberia, generasi ketiga sejak penubuhan

taman ini, telah dilahirkan.

Pusing Ganti

RM113juta

Untung Operasi

RM32juta

PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• Untuk meningkatkan keuntungan daripada industri

Riadah, SunCity akan menumpukan kepada

meningkatkan hasil daripada pasaran antarabangsa

dan pelancongan, majlis dan jamuan korporat.

• Extreme Park akan menjalani pembesaran dan tarikan

baru akan ditambah di antaranya, Bungee Jump, Multi

Trampoline dan trek go-kart.

• Pantai luncur berpasir buatan manusia pertama

di Malaysia yang terletak di Sunway Lagoon akan

ditambah dengan pertunjukan laser audio visual untuk

meningkatkan tarikannya bagi acara tempatan dan

antarabangsa.

Taman Hidupan Liar di Sunway Lagoon Taman Scream di Sunway Lagoon

G-force di Sunway Lagoon

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

55


56

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

SEGMEN UTAMA PERNIAGAAN

PENJAGAAN KESIHATAN

Seiring dengan moto SunMed “Memperbaiki Kehidupan Yang

Menerima Sentuhan Kami”, SunMed menawarkan berbagai-bagai

perkhidmatan komprehensif perubatan kritikal peringkat tertier dan

juga pencegahan penyakit dan penjagaan kesejahteraan. SunMed

adalah sebuah hospital swasta yang mempunyai pentauliahan ISO

9001:2000, MS ISO 15189 dan Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia

(MSQH). Pengubahsuaian SunMed akan mengubah bangunan

satu menara sedia ada kepada hospital lima sayap - sayap barat,

bangunan menara, sayap timur, penghubung sayap timur dan

bangunan letak kereta bertingkat.


Suit Rundingan Pakar

59Klinik

Katil

207

KEJAYAAN DICAPAI PADA TAHUN 2008:

• Pelancaran klinik satelit pertama SunMed, SunMed

Specialist and Wellness Clinic di Wisma Perintis, Bukit

Damansara telah dirasmikan oleh Menteri Kesihatan

pada 10 Mei 2008.

Pembukaan Klinik Pakar dan Kesihatan SunMed di Wisma Perintis oleh Datuk Low Tiong Lai

Pusing Ganti

RM104juta

Untung Operasi

RM6juta

PERANCANGAN MASA HADAPAN:

• Pembesaran hospital tersebut akan menambah

bilangan katil pesakit daripada 207 katil kepada 335

katil. Bilik pemeriksaan juga akan ditambah menjadi

90 buah daripada 59 buah yang ada sekarang dan 6

dewan bedah baru akan dibina menjadikan bilangannya

sebanyak 12 buah. Pembinaan bangunan baru tersebut

akan siap pada bulan Disember 2008 dan ubahsuai

bahagian dalam dan susun atur dalaman akan siap

menjelang bulan Jun 2009. SunMed akan mengadakan

sambutan ulang tahun kesepuluhnya pada bulan

November 2009 di bangunan yang baru siap tersebut.

• Pusat Pembelajaran dan Sumber Berintegrasi (“ILRC”) akan

dibina di tingkat atas bangunan letak kereta bertingkat

SunMed. ILRC tersebut akan menempatkan sebuah

dewan serba guna/auditorium yang mampu memuatkan

seramai 250 orang. Hubungan audio visual dengan

dewan bedah juga akan dipasang untuk membolehkan

pembedahan dipancarkan secara langsung.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

57


Kami Mengutamakan

Kecemerlangan dalam

Penjagaan Keselamatan 60

Jaminan Kualiti Penyampaian Kami 61

Tanggungjawab Korporat 62


60

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

KAMI MENGUTAMAKAN KECEMERLANGAN

DALAM PENJAGAAN KESELAMATAN

PENYATA KESELAMATAN

SunCity memberi jaminan bahawa ia akan

menyediakan tempat kerja yang selamat

dan persekitaran yang sihat bagi semua

kakitangannya dan juga bagi semua yang

terlibat dalam aktiviti urus niaga kami seharihari.

Sehubungan dengan itu, SunCity

bersungguh-sungguh dalam usaha mencapai

kehilangan nyawa SIFAR dan memastikan

peruntukan Akta Keselamatan Pekerjaan dan

Kesihatan 1994, undang-undangnya dan

semua kod amalan yang diluluskan dipatuhi

dengan sepenuhnya dengan:-

• Mengenal pasti semua bahaya, menilai

risikonya dan mengawalnya.

• Memastikan semua ketua operasi

syarikat bersunguh-sungguh melaksanakan

tindakan pembaikan berterusan seperti

yang tertera dalam piawaian Keselamatan

Pekerjaan dan Kesihatan dalam organisasi

masing-masing.

• Memastikan semua syarikat mematuhi

undang-undang Keselamatan Pekerjaan

dan Kesihatan, peraturannya dan kod

amalan yang diluluskan.

• Memastikan semua dokumen

Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan

dikendalikan dan disimpan dengan baik

serta menjalankan penilaian semula

keberkesanannya secara berkala.

SunCity akan terus berusaha mencapai

kecemerlangan Keselamatan Pekerjaan dan

Kesihatan melalui latihan, penyeliaan dan

sokongan bagi memastikan persekitaran yang

selamat dan sihat diwujudkan.

SunCity menetapkan keselamatan sebagai perkara paling utama

dalam operasinya dan berbangga dengan tahap keselamatannya yang

bertaraf antarabangsa, begitu juga dengan pewujudan dan pengekalan

persekitaran bekerja yang sihat dan selamat untuk semua kakitangannya.

Walaupun semua kakitangan tahu mereka bertanggungjawab ke atas

kecemerlangan operasi dan prestasi perniagaan, namun, mereka sedar

bahawa asas semua itu terletak pada keselamatan. Sistem Keselamatan

Pekerjaan dan Kesihatan (“OSH”) yang dilaksanakan di seluruh Kumpulan

SunCity memberi tumpuan kepada dasar keselamatan dan kesihatan,

latihan keselamatan untuk kakitangan dan menjalankan pemantauan

kesihatan. Sistem OSH kami menggabungkan aspek perkakasan dan

perisian di tempat kerja.

Prestasi keselamatan juga merangkumi keselamatan pelanggan kami

dengan memastikan semua komponen dalam Kumpulan mematuhi

semua undang-undang, peraturan dan piawaian keselamatan agar

tahap keselamatan berada pada tahap tertinggi. Semua kakitangan

Keselamatan dan Kesihatan dihantar untuk menjalani latihan dan

menghadiri seminar agar berkemampuan menangani dan mengetahui

perubahan terkini piawaian keselamatan. Di samping itu, pemeriksaan

berkala dan penyenggaraan oleh badan keselamatan bertauliah ke

atas semua alat keselamatan, latihan keselamatan dan taklimat kepada

semua kakitangan juga dijalankan untuk menanamkan peri pentingnya

mengekalkan piawaian keselamatan yang tinggi.

Fokus dan tumpuan yang diberikan oleh SunCity kepada keselamatan

telah dibuktikan dengan pelbagai anugerah yang telah dimenanginya.

Sunway Resort Hotel & Spa telah memenangi Anugerah Kecemerlangan

Kebangsaan OSH 2004 dan 2006 kerana berjaya memperoleh markah

tertinggi setelah menjalani beberapa proses dan audit yang ketat dalam

kategori Hotel & Restoran. SunMed menunjukkan kecemerlangan OSH

yang serupa apabila memenangi Anugerah Perak dalam Anugerah

Kecemerlangan Kebangsaan OSH bagi tahun 2004 dan 2006 dalam

kategori Perkhidmatan Perniagaan.

Keselamatan di tempat kerja kami – kakitangan kami menjalani latihan

keselamatan di tempat sendiri. Mereka menyertai latihan keselamatan

dan sentiasa dimaklumkan mengenai peraturan keselamatan yang baru.

Untuk menyumbang kepada pembaikan keseluruhan organisasi kami,

kami saling bertukar-tukar amalan terbaik dan pengajaran daripada

pengalaman dengan syarikat-syarikat dalam Kumpulan dan industri.

Kami menekankan peri pentingnya menjadi teladan yang baik dalam

hal ehwal keselamatan kepada kakitangan kami untuk memantapkan

lagi budaya keselamatan kami.


Menggalakkan, mengamalkan dan mengekalkan standard kualiti

yang tinggi dalam apa jua yang kami lakukan. Prinsip di atas

diterapkan oleh SunCity dalam melaksanakan Sistem Pengurusan

Kualiti Menyeluruh (”TQMS”) dalam setiap aktiviti urus niaga dan

aspek pekerjaan. Pembaikan berterusan proses kerja dilaksanakan

di seluruh Kumpulan dengan merancang, mengatur dan memberi

kuasa kepada setiap individu bagi memastikan apa yang dilakukan

betul pada kali pertama ia dilakukan. TQMS SunCity meliputi seluruh

organisasi dan dipandu oleh pengurusan kanan.

SunCity membuktikan kecemerlangannya dalam kualiti melalui

pentauliahan ISO yang diterima. Bahagian Pembangunan Hartanah

SunCity, memang terkenal dengan pembinaan berkualiti dan

mempunyai reka bentuk yang indah. Bahagian ini telah mendapat

pentauliahan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2000 –

Keperluan dalam Pembinaan Hartanah Kediaman, Komersil

dan Perindustrian. Pentauliahan tersebut telah diterima sejak 26

September 1997 lagi.

Dalam industri penjagaan kesihatan pula, perkhidmatan berkualiti

tinggi sangat dicari-cari oleh masyarakat. Bagi memenuhi kehendak

ini, pasukan pengurusan SunMed sentiasa memberi dorongan

kepada kakitangannya untuk memberikan perkhidmatan dan

penjagaan terbaik kepada semua pesakit, dan usaha ini dibantu

dengan peralatan perubatan terkini. Usaha bersungguh-sungguh

SunCity ini telah mendapat penghargaan dengan mencatat nama

sebagai pusat perubatan pertama mendapat tauliah MS ISO 15189

kerana mematuhi dan melebihi keperluan untuk “Bidang Ujian

Perubatan: Patologi Kimia, Hematologi dan Mikrobiologi Perubatan”

oleh Jabatan Piawaian Malaysia. Tauliah ini mengesahkan makmal

perubatan SunMed mempunyai sistem pengurusan berkualiti,

mematuhi peraturan pemeriksaan dan memenuhi keadaan

penyesuaian dan persekitaran yang mematuhi keperluan amalan

makmal yang baik.

SunMed memperoleh pentauliahan Persatuan Kualiti Kesihatan

Malaysia yang mengiktiraf usahanya menaikkan tahap kualiti

secara berterusan dalam perkhidmatan yang diberikan. Ia juga

diiktiraf telah mematuhi Piawaian Akreditasi Hospital Malaysia yang

berhubung dengan Organisasi dan Pengurusan, Pembangunan

dan Pengurusan Sumber Manusia, Polisi dan Tatacara, Kemudahan

dan Peralatan, Aktiviti Peningkatan Kualiti dan Keperluan Khusus.

SunMed juga telah memperoleh pentauliahan ISO 9001:2000 untuk

Peruntukan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Primer, Sekunder

dan Tertier. Pentauliahan yang diberikan oleh SGS United Kingdom

dan United Kingdom Accreditation Service telah diterima sejak 11

April 2003.

Pada tahun ini, SunMed berbangga kerana memenangi Anugerah

Industri Selangor (“AIS”) 2007. Anugerah Kecemerlangan Pengurusan

Kualiti ini dianjurkan oleh Selangor State Investment Centre Berhad.

Anugerah ini mengiktiraf syarikat yang menunjukkan prestasi tinggi

daripada berbagai industri di Selangor yang telah menyumbang

secara bersama kepada keseluruhan pembangunan Selangor

dan membantu mendapatkan pengiktirafan kebangsaan dan

antarabangsa. AIS adalah insentif tambahan yang diberikan oleh

kerajaan untuk menjadi penggalak kepada industri yang cemerlang

untuk menaiktarafkan kualiti dan perkhidmatan mereka.

JAMINAN KUALITI PENYAMPAIAN KAMI

KENYATAAN KUALITI

SunCity komited dalam usaha untuk diiktiraf

sebagai Organisasi Mesra Pengguna dengan

menyediakan persekitaran yang mencetuskan

pengalaman positif kepada pelanggan. Matlamat

ini dapat dicapai melalui kakitangan yang cekap,

penglibatan menyeluruh, kecemerlangan operasi,

pengukuran dan pembaikan berterusan.

Model TQMS ini diasaskan daripada Lima Tonggak

Pengurusan Kualiti Menyeluruh:

FOKUS PELANGGAN

(memenuhi keperluan)

Kami memenuhi keperluan pelanggan dalaman

(kakitangan) supaya keperluan pelanggan

luaran dapat dipenuhi. Kami menilai maklum

balas daripada kakitangan dan pelanggan dan

sentiasa mencari peluang untuk memperbaiki

perkhidmatan.

PENGLIBATAN MENYELURUH

(memikul tanggungjawab bagi kualiti)

Tanggungjawab setiap kakitangan SunCity

telah dinyatakan dengan jelas. Semua orang di

SunCity bertanggungjawab ke atas kualiti hasil

keluarannya. Banyak masa telah dihabiskan untuk

memupuk konsep kualiti di seluruh organisasi

melalui kempen poster, pendidikan, latihan dan

bengkel di semua peringkat.

SOKONGAN BERSISTEM

(meneladani dan memperkukuh)

Kami merancang, menyediakan dan menilai

semula semua sumber atau infrastruktur secara

berterusan untuk menyokong usaha mengekalkan

kualiti. Yang diutamakan adalah Perancangan

Perniagaan Tahunan, Manual Operasi Piawaian

ISO, Arahan Kerja dan Portal Pengetahuan.

PENGUKURAN

(memantau kualiti)

Kami mengukur prestasi organisasi dan individu

selaras dengan objektif syarikat dan kualiti.

PEMBAIKAN BERTERUSAN

(pencegahan dan inovasi)

Kami sentiasa memperbaiki langkah-langkah

mengelakkan masalah untuk mempertingkatkan

tahap perkhidmatan dan memberi khidmat lebih

baik kepada pelanggan.

61

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


62

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

TANGGUNGJAWAB KORPORAT

Di SunCity, kami sentiasa menggalakkan ketelusan dan

kebertanggungjawaban dalam pelaporan kami. SunCity memberi

perhatian kepada memberikan kelainan kepada pelanggan,

pemegang saham, kakitangan dan pemegang kepentingan

lain melalui inisiatif Tanggungjawab Korporat (“CR”) kami.

Kami menghargai faedah mengamalkan dan mengekalkan

pelaporan CR yang baik. Kami sama-sama bekerja ke arah

memperkukuhkan jalinan silaturahim dalam komuniti tempatan,

memulihara alam sekitar, mewujudkan tempat kerja unggul,

menggalakkan kepelbagaian dan respons kepada keperluan

kesihatan dan kesejahteraan pelanggan kami.

Amalan CR yang baik menarik minat pelabur berkualiti dan

membantu menghadapi cabaran peningkatan persaingan

pasaran dan modal. Oleh itu, inisiatif CR kami didorong oleh

pengurusan teratas dan disokong oleh semua komponen dalam

Kumpulan. SunCity juga menyertai dan menyokong inisiatif CR

yang didorong oleh Kumpulan Sunway.

Memelihara Alam Sekitar Untuk Masa Hadapan Kita

Pada tahun ini, SunCity bukan sahaja menunjukkan prestasi

kewangan yang baik, malah ia juga menunjukkan prestasi alam

sekitar dan sosial yang baik. Satu model besar logo Sunway

yang diperbuat daripada bahan kitar semula telah dimasukkan

ke dalam Malaysian Book of Records sebagai logo diperbuat

daripada bahan kitar semula terbesar di Malaysia.

Kumpulan Sunway menggalakkan semua subsidiari mengambil

inisiatif penjagaan alam sekitar. SunCity prihatin dengan

kebimbangan terhadap perubahan iklim yang telah menjejaskan

banyak negara di dunia. Oleh sebab itu, ia turut menyumbang

dalam pemeliharaan alam sekitar dengan apa jua cara yang

mungkin. Budaya yang diterapkan dalam semua komponen

dalam Kumpulan SunCity ini telah mencetuskan idea untuk

pelbagai aktiviti dan inisiatif yang telah dianjurkan. Bahagian

Pengurusan Hartanah SunCity sentiasa menyelenggara

kawasan sekitar Bandaraya Peranginan Berintegrasi Sunway

dan membelanjakan lebih daripada RM3.4 juta dari bulan

September 2005 hingga bulan Disember 2007 untuk tujuan

tersebut. Kerja-kerja pembaikan yang telah dijalankan

termasuk penyenggaraan dan pembaikan jalan, pemungutan

sampah, penukaran lampu jalan dan membersihkan serta

menaiktarafkan papan tanda. Lebih separuh daripada

perbelanjaan yang dikeluarkan itu telah dibelanjakan untuk

menaik taraf dan menyelenggarakan landskap.

Pembinaan mercu tanda SunCity yang lain bukan hanya

memaparkan rekaan seni bina moden, ia juga memberi

penekanan terhadap inovasi produk yang berterusan dan

perbandaran peranginan yang mempunyai landskap yang

cantik.

Sunway Pyramid, pusat beli-belah bertema SunCity yang

pertama, bukan sahaja menepati aliran trend semasa pusat

beli-belah masa kini, malah mematuhi peraturan pemeliharaan

alam sekitar yang menjadi kesinambungan kepada alam sekitar

terpelihara di masa hadapan. Salah satu daripada langkah

yang diambil adalah menempatkan tong kitar semula di sekitar

pusat beli-belah tersebut. Tong-tong tersebut terdiri daripada

tiga set setiap lokasi (satu tong untuk setiap benda; kertas,

kaca, plastik/aluminium) dan mudah dikenal pasti dengan

warna perak metalik dan berbentuk silinder. Selain daripada itu,

Pusat Pembelian Semula Alam Flora juga disediakan di dalam

premis pusat beli-belah tersebut. Langkah ini diambil untuk

memudahkan pelanggan dan penyewa menghantar barangan

boleh kitar semula mereka untuk dikumpulkan.

Selain daripada Pusat Pembelian Semula Alam Flora di Sunway

Pyramid, Kelab Sukan Sunway (“KSS”) juga menganjurkan

pemungutan barangan kitar semula di Menara Sunway. Program

kitar semula bagi menggalakkan pemeliharaan berkekalan

alam sekitar yang dimulakan sejak tahun 2003 ini, mendapat

sambutan yang sangat baik daripada kakitangan SunCity.

Kemudahan dan pusat kitar semula sementara juga disediakan

setiap bulan. Setakat ini, kaedah pemungutan begini sudah

berjaya memungut sehingga 300,000kg bahan buangan boleh

kitar semula setahun. Pencapaian ini sangat menggalakkan

jika dibandingkan dengan pemungutan sebanyak 56,056kg

pada tahun pertama ia beroperasi. Hadiah wang tunai juga

diberikan kepada penyumbang terbanyak setiap bulan untuk

menggalakkan dan menanam budaya mengitar semula dalam

diri setiap kakitangan Sunway.


Keriangan Dan Gelak Tawa Dalam Hati Kami

Kami komited untuk membawa keriangan dan gelak tawa ke

hati para pelanggan dan memberikan sumbangan positif ke arah

itu. Sebagai warga korporat yang bertanggungjawab, SunCity

sentiasa mencari cara untuk memberi sumbangan kepada

masyarakat melalui empat aspek – program tanggungjawab

sosial, aktiviti bina negara, pemeliharaan alam sekitar dan

peningkatan gaya hidup komuniti. SunCity sering menyertai,

menyokong dan menganjurkan pelbagai program komuniti dan

kebajikan dengan memberikan sumbangan bukan berbentuk

wang atau sumbangan tenaga, melalui geran atau biasiswa.

“Inisiatif Bandar Raya Selamat”

Bandar Sunway melaksanakan “Inisiatif Bandar Raya Selamat”

dengan matlamat supaya anda merasa selamat dalam

kejiranan dan komuniti anda. Projek tersebut dimulakan

pada tahun 2001 dan pada hari ini, telah membuktikan

keberkesanannnya. Dengan menjadikan keselamatan sebagai

asas, perkongsian di antara Polis Di Raja Malaysia, Yayasan

Pencegahan Jenayah, Kerajaan Negeri Selangor dan Kumpulan

Sunway bukan hanya mengurangkan kadar jenayah, malah ia

juga menyemai semangat bersatu hati yang bertambah erat dari

hari ke hari. Gabungan strategik tersebut telah mengurangkan

kejadian jenayah di kawasan Sunway.

Di bawah program ini, polis dan kakitangan keselamatan

Kumpulan Sunway sama-sama berkawal selama dua puluh

empat jam untuk menjaga keselamatan komuniti Bandar

Sunway. Penduduk dan pengunjung perbandaran ini tentu sekali

gembira apabila mengetahui lebih daripada 800 pengawal

keselamatan telah diambil bekerja, dan 83 daripada kakitangan

keselamatan Sunway tersebut telah diberi status penuh polis

bantuan. Unit Polis Bantuan Kumpulan Sunway terdiri daripada

pegawai yang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap

keselamatan masyarakat dan mereka memakai seragam yang

hampir serupa dengan Pasukan Polis Di Raja Malaysia, sesuai

dengan tugas mereka menjadi “mata dan telinga” pihak polis.

Sunway Damansara Sdn Bhd, sebuah subsidiari SunCity,

membina sebuah balai polis bagi komuniti Kota Damansara

bagi menunjukkan ketegasan mereka terhadap penjagaan

keselamatan komuniti tersebut. Balai Polis Kota Damansara

akan memudahkan pihak polis memastikan keselamatan

penduduknya yang seramai 100,000 orang. Penyerahan Balai

Polis Kota Damansara kepada pihak polis, melambangkan

kesungguhan SunCity dalam menyokong pewujudan komuniti

tanpa jenayah.

Kesedaran Kesihatan Komuniti

Keriangan dan gelak tawa dalam hati kami Inisiatif Bandar Raya Selamat

SunMed telah menganjurkan forum penjagaan kesihatan

mingguan percuma bagi mendidik orang ramai tentang perkara

serius berkenaan kesihatan. Perkara yang disentuh dalam

forum-forum ini meliputi simptom, diagnosis, pencegahan dan

rawatan. Dengan adanya kesedaran terhadap cara menangani

pelbagai kebimbangan berkenaan kesihatan dalam masyarakat

kita hari ini, SunMed berharap program ini dapat menjana

kesedaran tentang gaya hidup sihat. Dengan harapan yang

sama, SunMed maju setapak lagi dengan menubuhkan sebuah

kelab khas untuk kanak-kanak obes. Program ini diharap akan

menyemai kesedaran di jiwa kanak-kanak tersebut tentang

gaya hidup sihat.

Kelab yang diberi nama Kelab LEAN (Pendidikan Merubah

Kehidupan melalui Aktiviti dan Pemakanan) itu telah dilancarkan

oleh SunMed baru-baru ini. Kelab ini ditujukan kepada kanakkanak

dan remaja yang mempunyai berat badan berlebihan.

Matlamat yang ingin dicapai adalah mengurangkan penyakit

kronik berkaitan obesiti seperti diabetes Mellitus dan sakit

jantung. LEAN menggunakan pendekatan berbilang cara,

holistik dan berintegrasi. Ia menggalakkan tabiat makan dan

perubahan gaya hidup secara sihat di samping melakukan

aktiviti fizikal yang lebih menyihatkan dan mempromosi imej

tubuh positif.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

63


64

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

TANGGUNGJAWAB KORPORAT

Kelab LEAN menggunakan pendekatan berintegrasi dengan

menggabungkan campur tangan profesional, aktiviti fizikal

menyeronokkan, nasihat dan susulan. Program tersebut

membantu setiap keluarga mengenal pasti perubahan yang

mudah dilakukan, daripada pemakanan seisi rumah hingga ke

tabiat membeli-belah. Kanak-kanak dan remaja tersebut juga

diberi bimbingan tentang cara melakukan aktiviti sukan dengan

betul. Keluarga mereka juga berpeluang menghadiri kelas

memasak di mana cara menyediakan hidangan yang sihat dan

membuat pilihan jenis makanan yang betul diajar.

Bagi menyokong inisiatif ini, Kumpulan Sunway telah memberi

sumbangan dalam bentuk peruntukan sebanyak RM100,000

untuk menaja 60 kanak-kanak seperti ini dalam program selama

satu tahun.

Kelab LEAN baru-baru ini mengadakan Cabaran Pasar Raya yang

kedua di Pasar Raya Jusco, Sunway Pyramid. Program tersebut

disertai oleh 29 kanak-kanak dan remaja yang mempunyai

berat badan berlebihan serta keluarga mereka. Para peserta

telah diberi tugas membeli barangan yang menyokong gaya

hidup sihat. Cabaran Pasar Raya Kelab LEAN dimulakan dengan

kunjungan bersama pasukan pakar diet SunMed ke pasar raya

tersebut. Setelah itu, para peserta muda tersebut diberi satu jam

untuk mengisi bakul beli-belah mereka dan pada masa yang

sama, menjawab soalan daripada satu senarai pendek yang

diberikan.

Pasukan yang berjaya memenangi Cabaran Pasar Raya Kelab

LEAN kali ini terdiri daripada Rachel, Terence, Mustafiq, Mohd

Danial dan Sydney daripada kumpulan BREAD. Mereka telah

berjaya mengisi bakul mereka dengan barang makanan yang

memenuhi garis panduan utama diet yang sihat secara paling

tepat – iaitu seimbang, sederhana dan pelbagai.

Hari menyeronokkan bersama kanak-kanak Yayasan Salam

Malaysia

Sempena musim perayaan pada bulan Disember 2007, KSS

telah meraikan kanak-kanak Yayasan Salam Malaysia di Bandar

Raya Peranginan Berintegrasi Sunway. Seramai 65 orang kanakkanak

telah dijemput untuk meluangkan sehari yang penuh tawa

gembira dan keseronokan bersama sukarelawan KSS. Yayasan

Salam Malaysia adalah rumah kebajikan yang ditubuhkan untuk

menjaga kanak-kanak terbiar dari lorong-lorong sekitar Chow

Cabaran Pasar Raya di Pasar Raya Jusco Sunway Pyramid yang

dianjurkan oleh LEAN Club

Kit. Lebih kurang 30 orang sukarelawan KSS telah bermurah hati

meluangkan masa dan menghulurkan tenaga untuk menceriakan

kanak-kanak ini. Sepanjang hari tersebut, di wajah mereka

terbayang kegembiraan dan keseronokan dengan aktiviti yang

telah dirancang. Mereka dibawa menonton wayang di Tanjong

Golden Village di Sunway Pyramid dan selepas itu dijamu dalam

satu majlis makan malam di Pyramid Tower Hotel. Sebelum

mereka pulang, mereka diberikan kejutan dengan dibekalkan

dengan pakaian seragam sekolah untuk tahun 2008 dan juga

beg yang penuh berisi kudapan dan hadiah.

Wakil daripada SunMed pula membawa bersama mereka

perhatian dan kasih sayang sewaktu mengadakan lawatan

mengejut ke pusat Yayasan Salam Malaysia di Jalan Chow Kit.

Dalam lawatan tersebut, 50 orang kanak-kanak kurang bernasib

baik yang berada di pusat tersebut telah menjalani pemeriksaan

kesihatan percuma. Lawatan tersebut mengejutkan kanakkanak

di situ dan mereka tahu pasukan doktor, jururawat dan

juru makmal yang datang membawa alat penimbang, botol dan

pelbagai kotak, bukan ke sana untuk mengadakan jamuan bagi

mereka. Pemeriksaan mudah yang termasuk pemeriksaan tinggi

dan berat badan, serta ujian darah dan air kencing telah diadakan

dan terbukti, mereka memang sangat memerlukannya.

Berkongsi Perayaan

Walaupun proses pembesaran dijalankan sepanjang tahun,

Pusat Beli-belah Sunway Pyramid masih berjaya mengadakan

pelbagai acara kebajikan seperti lawatan khusus, tayangan

perdana eksklusif dan derma. Usaha ini sesuai dengan prinsip

memberi pulangan kepada masyarakat, terutama kepada yang

tidak bernasib baik dan anak yatim.

Di antara organisasi bukan kerajaan yang bekerjasama dengan

pusat beli-belah tersebut termasuklah:-

• Masjid Al-Husna

• Rumah Gembira

• Rumah Charis

• Praise Emmanuel

• Rumah Kanak-kanak Angel

• Rumah Shalom Puchong

• Bellevue Residential Home Care

• Wesley Home

• Children Wish Society of Malaysia

Majlis Makan Malam Yayasan Salam Malaysia di Pyramid Tower Hotel


Acara paling bermakna yang telah dianjurkan adalah membawa

sekumpulan anak yatim membeli baju baru dan menggunting

rambut bagi menyambut Hari Raya. Mereka juga telah dihiburkan

oleh peserta Akademi Fantasia. Dalam aktiviti kebajikan lain, kanakkanak

kurang bernasib baik juga dibawa menyambut hari Krismas di

Blue Concourse pada sambutan Krismas kali pertama di bangunan

Sunway Pyramid yang baru diubah suai.

Kerjasama Pusat Beli-belah Sunway Pyramid dengan Persatuan

Impian Kanak-kanak Malaysia (“CWS”), telah membawa keceriaan

kepada Mohamad Nurazhar Mohamad Rusli, enam tahun, yang

mengidap Leukimia Limfoblas Akut. Nurazhar mengimpikan sebuah

Play Station 2 dan kakitangan Sunway Pyramid telah mengatur satu

upacara khas penyampaian hadiah tersebut yang dilakukan oleh

Pengarah Eksekutif CWS, Allan Hubert, dalam satu lawatan mengejut

bersama wakil kakitangan Sunway Pyramid ke rumahnya. CWS

adalah organisasi kebajikan kebangsaan yang berobjektif untuk

menunaikan keinginan kanak-kanak yang menghidap penyakit

yang membawa maut.

Program Penempatan Kerja

Kumpulan Sunway sedar akan hak setiap orang untuk merasa

dia sebahagian daripada masyarakat dan perlunya peluang

untuk memberikan sumbangannya. Oleh sebab itu, satu Program

Penempatan Kerja yang disokong oleh Kementerian Pendidikan

Malaysia telah dilaksanakan. Pelajar istimewa daripada SMK

Bandar Sunway yang ditaja oleh Sunway, telah didedahkan kepada

persekitaran kerja sebenar dengan panduan dan bantuan daripada

kakitangan berpengalaman. Matlamat yang ingin dicapai dalam

program ini adalah, membangunkan potensi dan kemampuan

pencapaian mereka sepenuhnya. Selain daripada itu, peserta

program ini juga memperoleh kemahiran dan etika berkaitan

pekerjaan. Setelah mereka lulus, para pelajar ini ditempatkan

dalam pelbagai subsidiari SunCity dan di sana mereka berpeluang

memajukan diri sebagai ahli masyarakat yang bekerja.

Program Penempatan Kerja Kumpulan Sunway ini telah mengambil

tiga kumpulan pelajar istimewa sejak ia dilancarkan. Kumpulan

terbaru terdiri daripada 12 orang pelajar dan telah menjalani

program ini selama enam bulan bermula dari bulan April 2008. Para

pelajar ini telah ditempatkan dalam beberapa subsidiari SunCity

bagi mendapatkan latihan pekerjaan. Subsidiari yang mengambil

bahagian ialah Sunway Resort Hotel & Spa (“SRHS”), SunMed,

Sunway Pyramid dan Kolej Universiti Sunway di Bandar Sunway.

Dua pelajar telah ditempatkan di Matahari Café SRHS dan mereka

telah dilatih untuk mengendalikan beberapa perkara berkaitan

hidangan bufet. Ini termasuklah menyediakan bahagian salad dan

pencuci mulut, membubuh nama makanan, menjaga kebersihan

meja bufet, menambah makanan, membersihkan dulang dan

kutleri dan berbagai tugas lagi.

Dalam dua program sebelum ini, Sunway Pyramid telah mengambil

dua pelajar untuk menjalani latihan di sana. Namun kali ini

mereka telah mengambil empat pelajar dari kumpulan ketiga.

Pelajar-pelajar tersebut telah diberi jawatan “Duta Kebersihan”;

berbeza dengan kumpulan sebelum ini yang ditempatkan di

bahagian membungkus hadiah. Tugas Duta Kebersihan ini adalah

memastikan kebersihan Pusat Beli-belah tersebut. Satu pasukan

dua pelajar istimewa yang memakai pakaian seragam pengenalan

mereka, berjalan di sekitar Pusat Beli-belah setiap sejam sekali

dan mengutip sampah yang tidak terlalu kotor.

SunMed pula mengambil empat pelajar; dua orang ditempatkan

di Jabatan Makanan dan Minuman dan dua orang di Jabatan

Pengemasan. Pelajar yang ditempatkan di Jabatan Makanan dan

Minuman bertugas menjaga kebersihan dapur dan membantu

membasuh, memotong, membahagikan dan menyimpan bahan

mentah. Di Jabatan Pengemasan, pelajar-pelajar tersebut

didedahkan kepada pengetahuan mengenai kebersihan dan

keselamatan, pengasingan linen kotor, melipat linen bersih, inventori

linen asas dan menjaga kebersihan pejabat pengemasan.

Dua orang pelajar lagi telah menjalani latihan selama tiga bulan di

Sekolah Hospitaliti Kolej Universiti Sunway dan setelah itu menjalani

amali selama tiga bulan di Dapur Pastri SRHS. Selain belajar kaedah

memasak, pembuka selera, savori, sup, salad dan kemahiran

membakar, kandungan kursus juga termasuk keselamatan di dapur,

layanan serta penerimaan dan penyimpanan bahan mentah.

Program Penempatan Kerja Kumpulan ketiga pelajar istimewa

tersebut tamat pada bulan November dan satu upacara

penyampaian sijil telah diadakan bersama-sama kumpulan kedua.

Hari itu mencatatkan satu lagi kenangan menggembirakan bagi

pelajar-pelajar tersebut dan menjadi bukti kejayaan program

tersebut.

Program Penempatan Kerja untuk pelajar istimewa Pesta Kongsi: Bersiar-siar untuk anak yatim semasa Perayaan Hari Raya

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

65


66

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

TANGGUNGJAWAB KORPORAT

Latihan Pertandingan Boling

Kumpulan Sunway memperluas jangkauan CR mereka dengan

mewujudkan peluang untuk kanak-kanak istimewa bergaul dengan

masyarakat bagi menajamkan kemahiran sosial mereka. Justeru,

Program Latihan Pertandingan Boling dianjurkan bagi memupuk

semangat kesukanan dan kesedaran tentang gaya hidup aktif

dalam kalangan remaja yang kurang daya pembelajaran. Dalam

program ini, beberapa kanak-kanak istimewa daripada SMK

Bandar Sunway telah dipilih untuk menjalani latihan boling di

Pyramid Megalanes, Sunway Pyramid. Objektif program ini adalah

untuk melatih pelajar istimewa yang berminat, bermain boling

hingga layak mendapat Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda

dan menyertai Olimpik Khas.

Bagi tahun ini, program yang kini masuk tahun keduanya,

telah mengambil 30 orang lagi pelajar istimewa untuk dilatih.

Mereka akan dilatih selama enam bulan sehingga layak mendapat

Anugerah Edinburgh. Anugerah Edinburgh adalah anugerah

untuk pelajar istimewa yang telah menghabiskan empat hingga

enam bulan latihan dalam aktiviti sukan terpilih, telah dicatatkan

kemajuannya dalam tempoh tersebut dan menunjukkan kemajuan

dalam perkara seperti penggunaan, teknik, kemahiran, taktik,

kecergasan dan pengetahuan peraturan dan keselamatan.

MEMUPUK KETERAMPILAN DI TEMPAT KERJA KAMI

SunCity percaya bahawa modal insan adalah aset penting dan

perlu ada untuk pembangunan dan pertumbuhan komuniti dan

negara kita. Kepercayaan yang tersirat dalam organisasi SunCity ini

telah menarik minat profesional berpotensi tinggi untuk menyertai

kami dan memupuk keterampilan dalam kalangan pekerja. Di

SunCity, kakitangan dan pemimpinnya dianggap sebagai sumber

yang mencetuskan kejayaan, menjana semangat yang tekal,

di samping menggalakkan pertumbuhan dan menjadi inspirasi

kepada syarikat.

Kepelbagaian dalam industri yang diceburi menyebabkan

perlunya pengambilan pekerja di SunCity menjurus kepada

pengkhususan. Namun begitu, pewujudan persekitaran kerja

yang selamat, menghormati perbezaan di antara manusia dan

menggalakkan profesionalisme, adalah sebahagian daripada

usaha menggalakkan pewujudan tempat kerja kondusif di

dalam semua industri yang menjadi fokus SunCity. SunCity

menganggap kakitangannya sebagai satu pelaburan. Justeru, ia

telah memberikan latihan dan membantu mereka memajukan diri,

memberi sokongan kepada mereka untuk mengekalkan kesihatan

Latihan Pertandingan Boling untuk para pelajar istimewa daripada SMK Bandar

Sunway di Pyramid Megalanes, Sunway Pyramid

dan kesejahteraan serta menyediakan persekitaran yang selamat

dan terjamin.

MENERAJUI PEMBANGUNAN MODAL INSAN

(Pembangunan Hartanah)

Sebagai salah satu entiti korporat yang menjadi peneraju

pembinaan hartanah di rantau ini, Bahagian Pembangunan

Hartanah SunCity (“PDD”) sentiasa memberikan sokongan padu

kepada modal insannya. Ia sentiasa mencari peluang menarik

minat, merekrut dan mengekalkan pekerja berbakat yang

bersesuaian dengan tugas.

Menarik Minat dan Pemerolehan Pekerja Berbakat: Kami

sentiasa mencari pekerja berbakat yang paling sesuai untuk

syarikat. Salah satu alat yang digunakan untuk memilih pekerja

yang memiliki bakat yang sesuai adalah Temu Duga Fokus

Tingkah Laku. Teknik ini digunakan untuk mengenal pasti kaliber

berdasarkan kebolehan dan sifat tingkah laku, yang kami percaya

adalah penting untuk berjaya dalam satu-satu pekerjaan. Salah

satu daripada cara menarik minat pekerja berbakat adalah

melalui penglibatan dalam pesta kerjaya. Calon yang sesuai dan

berbakat yang mencari peluang memajukan karier di dalam dan

luar negara dapat ditemui dalam pesta sebegini.

Pengambilan Pekerja Berbakat: Bekerja keras dan berseronok

hingga puas sudah menjadi sebahagian daripada budaya SunCity.

Pelbagai aktiviti membina pasukan, dalam jabatan dan antara

jabatan, telah dianjurkan untuk membina dan mengeratkan

silaturahim di kalangan kakitangan.

Langkah yang diterapkan untuk memahami dan memperoleh

maklumat daripada kakitangan tentang bagaimana pembaikan

boleh dilakukan, adalah ”Berhenti, Perhati, Teruskan” (Stop Look

Go). Pendekatan baru ini digunakan untuk mengenal pasti apa

yang kami patut hentikan, apa yang patut diberi perhatian dan

apa yang patut diteruskan. Pendekatan lain adalah Fikirkan Tempat

Hebat Untuk Bekerja (”GPTW”). Pendekatan GPTW adalah dengan:

1. Membuat perubahan pada persekitaran bekerja dengan

idea dan penyelesaian yang akan mendorong kakitangan

melakukan yang terbaik dengan sukarela.

2. Memperbaiki produktiviti; slogannya ialah “Kakitangan yang

gembira adalah kakitangan yang produktif”.

3. Pengekalan Kakitangan; jika kami tidak menghulurkan

sokongan kepada kakitangan kami untuk memudahkan

mereka memberi kerjasama dan memenuhi keperluan nilai

dan minat mereka, mereka tidak akan kekal bersama kami.

Pesta Kerjaya


Pengurusan Bakat: Mengurus untuk Kecemerlangan yang

boleh dicapai secara elektronik (”eMFE”), telah diperkenalkan

dalam PDD SunCity pada tahun 2007. Alat ini digunakan sebagai

salah satu cara mengukur prestasi tahunan kakitangan. eMFE

dibahagikan kepada tiga peringkat: 1) Pra perancangan; 2)

Kajian Semula Pertengahan Tahun; dan 3) Penilaian Semula

Akhir Tahun. eMFE adalah kajian semula prestasi berstruktur.

Ia digabungkan dengan konsep Kad Skor Seimbang untuk

memastikan objektif dan komitmen yang dibincangkan dalam

kajian semula prestasi tahunan selaras dengan strategi syarikat

dan membenarkan komunikasi dua hala.

Pembangunan dan Pengekalan Pekerja Berbakat: Institut

Latihan PDD SunCity telah dilancarkan pada 29 Februari 2007.

Institut ini adalah komitmen Syarikat kepada pembangunan

individu, pasukan dan profesional. Satu sesi diadakan secara

tetap, setiap Jumaat, dua minggu sekali sebagai platform untuk

menerapkan “Kecemerlangan Warga dan Proses” dengan

mewujudkan persefahaman dan kebersediaan. Pelancaran

institut membuktikan SunCity benar-benar menggalakkan

rasa saling percaya, inisiatif, kreativiti dan saling menghormati

dalam kalangan kakitangan dan menyediakan peluang bagi

mereka untuk memajukan diri dengan memberikan latihan

berterusan.

Program pembangunan bakat yang digunakan dalam

membangunkan keterampilan kakitangan adalah Kemajuan

Pengurusan Pekerja Berbakat Direkrut Sunway (Sunway

Managerial Advancement Recruited Talents), Program

Pembangunan Kakitangan Muda Berpotensi Tinggi (Young Hi-

Po Development Programme (“YHDP”)), Program Pembangunan

Pengurusan (Management Development Programme (“MDP”))

dan Program Pembangunan Kakitangan Berpotensi Tinggi (Hi-

Po Development Programme (“HDP”)). Perancangan Pewarisan

sangat dititikberatkan di SunCity kerana kami percaya faktor

ini memastikan sesebuah organisasi itu mempunyai saluran

pekerja berbakat yang bagus untuk mengambil alih jawatan

pemimpin penting bagi memenuhi keperluan Syarikat pada

masa kini dan hadapan.

PENCARIAN PEKERJA BERBAKAT

(Pelaburan Hartanah)

Kumpulan modal insan di Malaysia sentiasa merosot

bilangannya, lebih-lebih lagi bilangan pekerja berbakat dalam

Bina Pasukan SunCity

kumpulan tersebut. Bagi menghadapi persaingan dalam

industri pusat beli-belah dan juga industri lain, Sunway Pyramid

menumpukan perhatiannya kepada strategi menarik minat

modal insan baru di samping mengekalkan yang sedia ada.

Sunway Pyramid: Menyeimbangkan Modal Insan

Dalaman Dan Luaran

Pada waktu syarikat terus berkembang secara komersil, Sunway

Pyramid perlu mencari keseimbangan dalam modal insan dalaman

dan luaran kerana ia penting bagi kesinambungan permintaan

modal insan. Pekerja berbakat dalaman akan memastikan warisan

Sunway Pyramid diteruskan dan pada masa yang sama pekerja

berbakat luaran akan menyumbang kepada peningkatan inovasi

dengan kemasukan pekerja berbakat baru.

Syarikat sentiasa menilai semula taktik pendekatannya untuk

memastikan ia dilaraskan sejajar dengan permintaan dan senario

permintaan modal insan di Malaysia. Perancangan telah dibuat

bagi memastikan pembangunan modal insan yang ada sekarang

terus berada di tempat teratas bagi memastikan semua warga

mempunyai maklumat terkini kemahiran insaniah dan fungsian

berkaitan industri.

Pada masa ini, Syarikat memberi perhatian kepada persekitaran

bekerja agar lebih bersesuaian dengan gaya hidup. Tujuan

pendekatan ini diambil adalah supaya kakitangan berwibawa

kekal bekerja dengan Syarikat. Pada waktu yang sama, pakej

saraan yang lebih berdaya saing bagi kakitangan berwibawa juga

telah disusun. Tumpuan juga diberikan kepada pengenalpastian

pekerja berbakat dan juga melaksanakan perancangan warisan

Syarikat, pada waktu modal insan yang sedia ada berkembang

maju bersama Syarikat.

Peluang membina kerjaya dan juga program modal insan yang lebih

baik dilaksanakan di Sunway Pyramid bagi memastikan mereka

yang berwibawa di Malaysia tertarik untuk bekerja dengan Syarikat.

Dalam melaraskan modal insannya dengan perniagaan, berbagai

program yang terbaik telah dibangunkan bagi memastikan

kakitangan yang mewakili Syarikat sewaktu berhadapan dengan

pelanggan dan penyewa bersikap profesional dalam pendekatan

urus niaga mereka dan pada masa yang sama berorientasikan

perkhidmatan.

Sesi Latihan SunCity

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

67


68

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

TANGGUNGJAWAB KORPORAT

SEMANGAT BERPASUKAN DAN KEPIMPINAN

(Hospitaliti)

Dalam industri Hospitaliti, kecemerlangan kakitangan SRHS terjana

dalam persekitaran kerja yang menyeronokkan dan memberi

kepuasan, menghayati inovasi dan menetapkan rentak kadar

perubahan. Kami banyak menganjurkan inisiatif melibatkan

kakitangan kami untuk mendapatkan maklum balas, cadangan

dan respons kepada semua pertanyaan dan kebimbangan mereka.

Inisiatif ini menjadi platform untuk pengurusan memaklumkan

kepada mereka trend perniagaan terkini, prestasi terkini syarikat

dan matriks kepuasan pelanggan. Contoh inisiatif yang dijalankan

adalah Dialog Suku Tahunan Kakitangan, makan tengah hari

dua kali seminggu bersama Pengurus Besar Kumpulan dan

Pengurus Setempat, soal selidik/pertanyaan yang dihantar melalui

e-mel, portal komuniti kakitangan dan majlis sambutan hari jadi

bulanan.

SRHS mendukung pembelajaran sebagai proses berterusan

menimba ilmu, kemahiran, sikap dan nilai sebagai sumbangan ke

arah perancangan berstrategi kami. Memandangkan permintaan

perkhidmatan hospitaliti cemerlang semakin meningkat, kami

berusaha membangunkan kewibawaan dan membentuk warga

kami agar menyalurkan kemesraan Sunway yang unik dan

tersendiri kepada tetamu kami. Kami telah mengadakan latihan

“Perkhidmatan Unggul” bagi membolehkan kakitangan kami

belajar tentang Amalan Terbaik dalam menyediakan perkhidmatan

kelas pertama yang hebat dan menyenangkan tetamu kami.

Latihan ini juga melengkapkan mereka dengan pengetahuan

yang diperlukan untuk menguruskan tetamu dan mengendalikan

cabaran yang mendatang.

SRHS telah melaksanakan “Matriks Pasaran” sebagai alat

pengukuran baru yang strategik bagi memupuk budaya prestasi

tinggi. Ini merupakan kajian secara elektronik ke atas pelanggan

kami berkenaan pengalaman mereka dan analisis kajian. Ia

direka khusus untuk mengukur kepuasan keseluruhan dari segi

bilik, ameniti, makanan, emosi dan masalah pelanggan dan juga

mencatatkan pujian terhadap perkhidmatan. Sasaran minimum

kepuasan kami adalah 85% dan ia membentuk 35% daripada

markah pada Penunjuk Prestasi Utama Tahunan kami.

SRHS juga mempunyai Program Latihan Amali yang direka untuk

membiasakan pelajar dengan pengurusan hotel. Program yang

Latihan “Service of Distinction”

komprehensif dan berstruktur ini membolehkan hotel mengenal

pasti dan mengecam sama ada pelatih yang sesuai telah diambil

bekerja, dan mereka mungkin akan ditawarkan bekerja di sini

setelah selesai pengajian.

MEMBESAR MELALUI PEMBELAJARAN

(Penjagaan Kesihatan)

Permintaan perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti sedang

meningkat dengan pesatnya. SunMed menghadapi cabaran ini

dengan menggunakan pendekatan dan budaya pembelajaran

dalam menjana pembangunan sumber manusia. ”Pembelajaran”

adalah satu daripada empat nilai asas SunMed (nilai yang lain

adalah Integriti, Belas Kasihan dan Rasa Hormat”). SunMed

mengadakan sesi dialog bulanan bersama kakitangannya

dalam forum diberi nama ”Kumpulan Komunikasi Majikan dan

Pekerja”, sepanjang tahun. Tujuan dialog diadakan adalah untuk

memberi peluang pengurusan teratas mendapat maklumat

seperti maklum balas pelanggan, aliran kerja antara jabatan,

amalan keselamatan pesakit bagi mengemas kini acara dan

perancangan syarikat. Tinjauan suasana organisasi yang diikuti

dengan soal selidik kumpulan fokus dijalankan di semua peringkat

untuk mendapatkan maklum balas berkenaan penambahbaikan

yang diperlukan dalam kerja berpasukan, kepimpinan dan

budaya beretika. SunMed juga menggunakan penyelesaian

Proses Pemecut Perubahan (“CAP”), yang dipelajari daripada

General Electric. Penyelesaian CAP dikendalikan oleh pengurus

dan pengurus kanan SunMed sendiri untuk membolehkan proses

perubahan dalam organisasi dilakukan dengan cepat.

Kakitangan digesa supaya terus memperbaiki kebolehan teknikal,

klinikal dan pengurusan mereka dengan menghadiri program

Pembangunan Perubatan dan Profesional Berterusan bagi

memastikan mereka mempunyai keupayaan bersaing. Di samping

itu, SunMed juga menaja pelajar lepasan sekolah untuk menjalani

kursus Diploma Kejururawatan dan memberi bantuan kewangan

kepada kakitangan sedia ada untuk mendapatkan ijazah.

Perlaksanaan teknik Temu Duga Tingkah Laku untuk pengurus dan

peringkat lebih tinggi, telah membolehkan SunMed menghalusi

proses pemilihan bagi jawatan pemimpin penting agar menepati

kewibawaan yang diperlukan. Sistem prestasi dan ganjaran

mengambil kira pencapaian dalam bidang keputusan utama di

samping kecekapan tingkah laku.


BERIADAH SEKELUARGA

(Riadah)

Industri Riadah melibatkan keseronokan, keriangan dan yang

paling penting, perkhidmatan pelanggan yang hebat. Setiap

kakitangan adalah penting dan memberi sumbangan yang

sama banyak kepada kejayaan taman tema. Prinsip ini telah

terbukti berjaya dengan kemenangan Anugerah Tempat Paling

Menarik Di Asia IAAPA untuk tahun kedua berturut-turut.

Pada tahun ini tema yang dipilih untuk latihan dalam syarikat

ialah ”Kecemerlangan Perkhidmatan Pelanggan”. Empat program

telah dibangunkan untuk memudahkan dan mempertingkat

keberkesanan latihan dan pembangunan yang disediakan

kepada semua Pekerja. Program yang dibangunkan adalah: -

1. Program Induksi Pekerja dan Program Ulang Kaji

2. Latihan Kemahiran – Melatih Jurulatih

3. Kemahiran Berkomunikasi Melalui Telefon

4. “Be My Guest.”

Program di atas dibangunkan untuk mempertingkatkan

kemahiran dan pengetahuan para pekerja agar memberikan

perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Program induksi direka

untuk kakitangan baru dan program ulang kaji untuk kakitangan

sedia ada; kedua-dua program memberi maklumat syarikat

terperinci. Program “Latihan Kemahiran - Melatih Jurulatih”

direka untuk melatih penyelia daripada berbagai jabatan untuk

memimpin dan melatih pekerja di bawah seliaan mereka

dengan lebih baik.

Program “Kemahiran Berkomunikasi Melalui Telefon” dan

“Be My Guest” melatih pekerja operasi mempertingkat dan

membangunkan kemahiran dan pengetahuan yang perlu untuk

memberikan perkhidmatan pelanggan yang unggul. “Be My Guest”

adalah program interaktif yang membantu para pekerja operasi

membangunkan pengetahuan pengendalian pelanggan dan

memastikan pelanggan puas hati dengan tahap perkhidmatan

yang diberikan. Objektif program ini adalah mendidik para pekerja

tentang cara memberikan tumpuan kepada tetamu. Mereka

diajar tentang keperluan menyediakan perkhidmatan yang

cekap, menentukan apa diperlukan oleh pelanggan, membina

Persidangan Pengurus Sunway 2007

dan mengekalkan hubungan baik, memberikan maklumat dan

penerangan yang jelas tentang perkhidmatan taman tema.

JABATAN SUMBER MANUSIA KUMPULAN SUNWAY

Sumber Manusia Kumpulan (“GHR”) menjamin akan memberi

layanan sama rata kepada semua, dalam proses pengambilan

pekerja, pembangunan dan latihan serta kenaikan pangkat dan

pemberian saraan kakitangan. Jabatan GHR telah menjalankan

program pembangunan modal insan yang menawarkan

peningkatan profesional dan peribadi di seluruh Kumpulan . Dua

program pengurusan kebolehan telah diperkenalkan; iaitu MDP

dan YHPD. Kedua-dua program ini direka untuk membangun

dan melengkapkan Eksekutif Kanan dengan kemahiran

mengendalikan jawatan pengurusan peringkat pertengahan.

Selain daripada program yang disebutkan, semua eksekutif

tahap pengurus dalam Kumpulan Sunway diwajibkan

menghadiri Persidangan Pengurus-Pengurus Sunway yang

dianjurkan oleh GHR. Persidangan terakhir telah diadakan pada

27 Oktober 2007, di mana para pengurus diberitahu wawasan

objektif strategik Kumpulan Sunway semasa persidangan

tersebut. Tema tahun tersebut, Melebarkan Sempadan,

memberi tumpuan kepada globalisasi dan pelebaran horizon

kepentingan perniagaan sedia ada di semua industri dan

kewujudan dalam berbilang negara. Seperti yang ditekankan

oleh Pengerusi kami, Tan Sri Dato Seri Dr Cheah Fook Ling, beliau

mempunyai wawasan untuk mencapai pusing ganti sebanyak

40% daripada pelaburan luar negara menjelang tahun 2010.

Antara peristiwa penting dalam acara tersebut, Ketua Pegawai

Kewangan SunCity dengan bangganya telah membentangkan

keputusan kewangan dan juga perancangan masa hadapan

yang dirangka untuk SunCity. Jawatankuasa Penganjur

menggunakan pendekatan progresif dengan menjemput

seorang penceramah, Dr Wee Chow Hou, Profesor dan Ketua

Bahagian Strategi, Pengurusan dan Organisasi daripada

Nanyang Business School, Nanyang Technological University.

Ceramah Dr. Wee telah memberikan pemahaman tentang

pemikiran strategik dalam persekitaran yang bersaing hebat

dan juga strategi pengambilan bekerja melalui perspektif Seni

Perang Sun Zhu.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

69


70

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

TANGGUNGJAWAB KORPORAT

Syarikat Teratas untuk Pemimpin 2007 Hewitt-Fortune-RBL

Anugerah yang diterima oleh Kumpulan SunCity

1. Kumpulan Sunway berada di tempat keenam dalam senarai tahun 2007 Syarikat Teratas Untuk Pemimpin Hewitt

Associates. Ia berjaya menempatkan diri pada kedudukan yang baik dalam senarai tersebut kerana telah menunjukkan

sikap bertaraf dunia terhadap pembangunan kepimpinan. Sikap ini penting bagi syarikat yang mahu menjadi peneraju

global dalam bidang masing-masing. Anugerah tersebut ditaja oleh Hewitt Associates, sebuah syarikat perkhidmatan

sumber manusia global dengan kerjasama The RBL Group, sebuah firma yang memberikan khidmat meningkatkan

kualiti kepimpinan dan menyampaikan agenda sumber manusia yang berstrategi, dan majalah Fortune. Sunway adalah

satu-satunya syarikat dari Malaysia yang tersenarai daripada 560 organisasi yang dinilai telah mencapai ketetapan

prestasi yang dikehendaki.

Pekerja mengikut Bangsa 2008

14%

24%

42%

20%

Cina

India

Melayu

Lain-lain

Pekerja Mengikut Pengelasan 2008

6%

32%

62%

Bukan Eksekutif

Eksekutif

Pengurusan


2. Pasukan Pengurusan SunMed mendapat tempat

ketiga dalam Anugerah Pengurusan Pengetahuan

Memuncul Malaysia (”MEKO”) 2007. Anugerah ini

diberikan oleh JT Frank Academy. Untuk mendapat

pengiktirafan ini, SunMed telah diminta menerangkan

carta perancangan Amalan Pengurusan Pengetahuan

mereka dan menceritakan pengalaman menguruskan

pengetahuan dalam organisasi mereka.

Pasukan Pengurusan SunMed di Anugerah Pengurusan Pengetahuan Memuncul

Malaysia 2007 – yang dianjurkan oleh JT Frank Academy

Hari Keluarga Sunway

Anugerah yang sama juga telah dimenangi oleh

pasukan pengurusan dan eksekutif utama SunCity.

Mereka mendapat tempat kedua Anugerah MEKO

2005. Anugerah ini adalah strategi penjenamaan

korporat yang sangat berkesan. Dengan kemenangan

tersebut, SunCity telah menempatkan dirinya pada

kedudukan strategik yang menonjolkan dirinya

sebagai sebuah syarikat yang memanfaatkan

keupayaan profesional berpengetahuan inovatif bagi

meningkatkan kecekapan operasi, meningkatkan

sambutan pelanggan dan melaksanakan inovasi ke

peringkat lebih tinggi.

Kumpulan Sunway juga telah menerima Anugerah

“Hall of Fame” dari JT Frank Academy sebagai

penghargaan bagi pencapaian tiga syarikatnya yang

telah memenangi Anugerah MEKO selama tiga tahun

berturut-turut, iaitu dari tahun 2005 hingga 2007.

PERJALANAN KAD SKOR SEIMBANG

SunCity menggunakan kaedah Kad Skor Seimbang (“BSC”)

sebagai alat utama mengenal pasti sasaran, mengukur dan

memantau prestasi kewangan dan bukan kewangan dan setelah

itu, melaporkan pencapaian yang berkaitan dengan kepentingan

pemegang saham. Dengan menghalusi BSC, SunCity dapat

mencetuskan idea inovatif dan seterusnya membuat peningkatan

baru dan memperoleh pencapaian lebih tinggi.

BSC SunCity adalah pemacu prestasi yang kukuh. Ia

memaklumkan hala tuju dan matlamat berstrategi SunCity, dan

menyebarkan maklumat itu agar boleh diakses oleh semua

kakitangan. Dengan cara itu, kakitangan akan lebih maklum

fokus anjuran nilai teras SunCity dan sekali gus menerapkannya

dalam tugas mereka sehari-hari.

BSC tersebut:

• Mengenal pasti sifat prestasi penting yang mesti dicapai

oleh SunCity untuk mencapai matlamatnya.

• Membolehkan prestasi dipantau secara berterusan melalui

beberapa langkah penting yang mengiktiraf pencapaian

dan mengenal pasti kelemahan. Maklumat ini kemudiannya

digunakan untuk memperbaiki prestasi.

• Memaklumkan keputusan prestasi ke seluruh organisasi

sebagai alat sokongan kepada perancangan yang sedang

dijalankan.

Sejak ia dilaksanakan, SunCity telah memantapkan lagi

pelaporan pencapaian dan kekurangannya serta mengenal pasti

bahagian yang memerlukan penambahbaikan. Pendekatan

berobjektif dan berimbang bagi pengurusan prestasi dan

pelaporan membolehkan SunCity belajar daripada kejayaan

dan kelemahan bagi meningkatkan lagi prestasinya.

PDD, SRHS dan SunMed telah memperlihatkan peningkatan

kualiti setelah melaksanakan kaedah BSC dalam penilaian

prestasinya. Pendekatan penilaian menggunakan BSC dapat

menentukan inisiatif yang dapat merapatkan jurang prestasi

dan menjadi alat yang bermakna dan boleh diukur untuk

membuat penilaian kakitangan pada akhir tahun. Dengan

penggunaan BSC, SunCity juga berjaya menyampaikan objektif

syarikat kepada kad skor jabatan dan individu dan seterusnya

kepada semua kakitangannya dengan lebih baik dan jelas.

KELAB SUKAN SUNWAY (“KSS”)

KSS ditubuhkan oleh Kumpulan Sunway sebagai usaha

mengeratkan silaturahim dan menerapkan rasa menjadi

sebahagian “Keluarga Sunway” di kalangan kakitangannya.

Sepanjang penubuhannya, KSS telah menganjurkan banyak

aktiviti dan lawatan untuk menggalakkan semangat berpasukan,

interaksi dan bersantai. Aktiviti yang dianjurkan, seperti karnival

sukan, hari keluarga, jamuan makan malam tahunan, melancong

ke destinasi dalam dan luar negara dan banyak lagi, semuanya

untuk mencetuskan keseronokan dan memberi semangat baru.

Kelab sukan juga sering menyertai dan menganjurkan lawatan

bersifat kebajikan dan juga kutipan derma bagi membantu yang

kurang bernasib baik. Selain itu, KSS juga mempromosi kehidupan

sihat melalui kempen kesedaran kesihatan, ceramah kesihatan

sewaktu makan tengah hari, sesi pemeriksaan kesihatan dan

mengedarkan artikel berkenaan kesihatan melalui e-mel.

71

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


Tadbir Urus Korporat

Pernyataan Tadbir Urus Korporat 74

Bidang Tugas Jawatankuasa Eksekutif

Lembaga Pengarah 81

Bidang Tugas Jawatankuasa Pencalonan 84

Bidang Tugas Jawatankuasa Saraan 85

Bidang Tugas Jawatankuasa Skim Opsyen

Saham Pekerja 86

Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan

Risiko 88

Laporan Jawatankuasa Audit 89

Pernyataan Kawalan Dalaman 93

Pengurusan Risiko Perusahaan 95

Maklumat Pematuhan Tambahan 97

Perhubungan Pelabur 99


74

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PERNYATAAN TADBIR URUS KORPORAT

Lembaga Pengarah komited untuk memastikan tadbir urus

korporat yang baik diamalkan di seluruh Kumpulan dengan

objektif akhir untuk melindungi dan mempertingkatkan nilai

para pemegang saham dan prestasi kewangan Syarikat dan

Kumpulan.

Lembaga Pengarah komited untuk melaksanakan Kod

berkaitan Tadbir Urus Korporat Malaysia (“Kod”) dalam bidang

berkenaan demi memelihara kepentingan para pemegang

saham Syarikat.

A. PENGARAH

LEMBAGA PENGARAH DAN TANGGUNGJAWABNYA

Lembaga Pengarah menerajui dan mengawal Kumpulan. Ia

bermesyuarat dengan kerap dalam usaha melaksanakan

fungsi utamanya, yang antara lain merangkumi:-

• Menetapkan objektif, matlamat dan pelan strategik

Kumpulan dalam usaha memaksimumkan nilai para

pemegang saham.

• Menerapkan dan memantau kemajuan strategi, bajet,

rancangan dan dasar Syarikat.

• Menyelia pengendalian perniagaan Kumpulan untuk

menilai sama ada perniagaan diurus dengan sewajarnya.

• Mengenal pasti risiko utama Kumpulan dan memastikan

sistem yang sewajarnya dilaksanakan untuk mengurangkan

dan mengurus risiko ini. Lembaga Pengarah melalui

Jawatankuasa Pengurusan Risiko menetapkan, di

tempat yang sewajarnya, objektif, sasaran prestasi dan

prestasi untuk mengurus risiko utama yang dihadapi oleh

Kumpulan.

• Mempertimbangkan saranan pihak Pengurusan mengenai

isu penting termasuk pengambilalihan, pemberhentian

pelaburan, penyusunan semula, pembiayaan dan

perbelanjaan modal yang besar.

• Perancangan dan pembangunan sumber manusia.

• Mengkaji semula kecukupan dan integriti sistem kawalan

dalaman dan sistem maklumat pengurusan Syarikat,

termasuk sistem yang memastikan pematuhan terhadap

undang-undang, pengawalaturan, peraturan, arahan dan

garis panduan yang berkuat kuasa.

Pihak Lembaga Pengarah menugaskan tanggungjawab tertentu

kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah, yang kesemuanya

beroperasi dalam ruang lingkup bidang tugas yang telah

ditakrifkan.

KOMPOSISI LEMBAGA PENGARAH

Sepanjang tahun dalam kajian, ahli Lembaga Pengarah terdiri

daripada 10 orang, 3 atau 1/3 daripadanya adalah para

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. Komposisi Lembaga Pengarah

mencerminkan keseimbangan di antara Pengarah Eksekutif

dan Bukan Eksekutif dengan gabungan ahli profesional yang

berkelayakan serta mereka yang berpengalaman dalam bidang

perakaunan, perbankan dan kewangan, seni bina, kejuruteraan

awam, pembangunan harta tanah dan pengurusan hartanah.

Kerjasama erat di antara ahli profesional yang berbeza dan

mereka yang mempunyai berbagai kemahiran memberi

kemampuan kepada pihak Lembaga Pengarah untuk menerajui

dan mengawal syarikat secara berkesan. Komposisi Lembaga

Pengarah juga mencerminkan pelaburan dalam Syarikat oleh

para pemegang saham selain daripada pemegang saham

utama, secara saksama.

Terdapat pemisahan tanggungjawab yang jelas di antara

Pengerusi Eksekutif dengan para Pengarah Urusan untuk

memastikan imbangan kuasa dan autoriti. Para Pengarah

Urusan berada di bawah kawalan Lembaga Pengarah.

Mereka bertanggungjawab ke atas pengurusan sehari-harian

perniagaan Kumpulan menurut objektif dan strategi yang

ditetapkan oleh pihak Lembaga Pengarah.

Segala perkara yang berkaitan dengan hal ehwal Kumpulan

hendaklah dikemukakan kepada Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji

Mohd Hashim selaku Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan

Kumpulan.

Profil ringkas setiap Pengarah dibentangkan pada halaman 30

hingga 35 Laporan Tahunan ini.

MESYUARAT DAN PEMBEKALAN MAKLUMAT

Lembaga Pengarah biasanya bermesyuarat setiap suku tahun

untuk mengkaji semula prestasi kewangan, operasi dan

perniagaan, kecuali terdapat sebarang perkara penting yang

perlu dibincangkan. Notis dan agenda mesyuarat yang diendors

oleh Pengerusi Eksekutif, seperti yang dikehendaki, diiringi kertas

Lembaga Pengarah biasanya diedarkan seminggu sebelum

mesyuarat berkenaan demi membolehkan para Pengarah

mengkaji dan menilai perkara yang perlu dibincangkan.

Kertas lembaga pengarah yang disediakan merangkumi antara

lain, keputusan kewangan, rancangan dan bajet perniagaan,

laporan kemajuan mengenai perkembangan Syarikat,

minit mesyuarat bagi Jawatankuasa Lembaga Pengarah,

pengemaskinian pengawalaturan/statutori dan lain-lain isu

operasi dan kewangan untuk makluman dan kelulusan pihak

Lembaga Pengarah.

Kesemua Pengarah berhak mendapat maklumat berkaitan

Syarikat. Di samping itu, kesemua Pengarah mempunyai akses

langsung kepada khidmat nasihat dan lain-lain perkhidmatan

yang ditawarkan oleh Setiausaha Syarikat. Mereka juga

dibenarkan untuk mendapatkan khidmat nasihat bebas, atas

tanggungan Syarikat, apabila dirasakan perlu.

Lembaga Pengarah telah meluluskan prosedur formal, berkaitan

usaha mendapatkan khidmat nasihat profesional bebas, yang

perlu dipatuhi oleh para Pengarah, atas tanggungan Syarikat,

sama ada sebagai ahli Lembaga Pengarah penuh atau dalam

kapasiti individu.


Lembaga Pengarah telah bermesyuarat 7 kali sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 dan butiran

kehadiran para Pengarah adalah seperti berikut:-

Nama Pengarah

LATIHAN PENGARAH

Bilangan Mesyuarat

Yang Dihadiri

* Mempamerkan bilangan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang dihadiri semasa Pengarah berkenaan

memegang jawatan.

Sepanjang tahun kewangan ini, kesemua Pengarah telah menghadiri berbagai program dan seminar latihan

yang dianjurkan oleh pihak berkuasa pengawalaturan dan pertubuhan profesional, dalam usaha meningkatkan

pengetahuan dan memastikan mereka sentiasa peka mengenai perkembangan terkini dan perubahan undangundang,

pengawalaturan dan persekitaran perniagaan semasa.

Program latihan, seminar dan bengkel yang dihadiri oleh para Pengarah sepanjang tahun kewangan ini meliputi,

antara lain, bidang yang berkaitan dengan kepimpinan dan tadbir urus korporat, pengurusan risiko, pelaporan

kewangan, pasaran hartanah dan perancangan cukai.

Program Latihan, Seminar dan Bengkel yang dihadiri oleh Para Pengarah

Peratus

Kehadiran (%)

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling 6/7 86

Datuk Razman M Hashim 7/7 100

Ngian Siew Siong 6/7 86

Ngeow Voon Yean 6/7 86

Lim Swe Guan 7/7 100

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim 7/7 100

Teo Tong How 7/7 100

Tan Siak Tee 6/7 86

Low Siew Moi 6/7 86

Dato’ Ng Tiong Lip 1/1* 100

Tajuk Kursus / Penganjur Tarikh

Kemuncak Hartanah dan Perumahan Kebangsaan 2007

- Mewujudkan Lautan Biru Baru bagi Sektor Hartanah

(Institut Kepimpinan Strategi & Kepimpinan Asia)

Hartanah Malaysia

(Asia Business Forum Sdn Bhd)

Bagaimana Memimpin dan Mengurus Dalam Keadaan Yang Mencabar

(Kolej Universiti Sunway)

Persidangan Jawatankuasa Audit Kebangsaan Ke-5

(Smart Business Consulting)

17-18 September 2007

26-27 September 2007

29 November 2007

10-11 Disember 2007

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

75


76

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PERNYATAAN TADBIR URUS KORPORAT

Tajuk Kursus / Penganjur Tarikh

Keperluan Penyenaraian – Penzahiran Korporat Penting, Transaksi dan

Kewajipan Tadbir Urus Korporat; Pindaan kepada Akta Syarikat, 1965 dan

Kewajipan para Pengarah berdasarkan Pindaan kepada Akta Syarikat, 1965

(The Lion Group)

Hal Ehwal Mesyuarat Lembaga Pengarah dan Fungsinya

(Bursatra Sdn Bhd)

Kewajipan dan Liabiliti Para Pengarah Syarikat – Impak Akta Syarikat

(Pindaan) 2007

(MEF Academy Sdn Bhd)

Strategi Lautan Biru

(Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor)

Forum Peneraju Hartanah APREA 2008

(Persatuan Harta Tanah Awam Asia)

Maklumat Terkini mengenai Rangka Kerja Kawal Selia Tadbir Urus Korporat

dan Isu Semasa - “Mengorak Langkah Maju melalui Tadbir Urus Berkesan”

(Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia)

Tadbir Urus dan Keberkesanan Lembaga Pengarah

(Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia)

Pasaran Hartanah Malaysia 2008

(Asia Business Forum Sdn Bhd)

Kesan Standard Pelaporan Kewangan ke atas Percukaian

(Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia)

Prospek Ekonomi dan Pasaran bagi Suku Kedua 2008

(Trace Management Services Sdn Bhd dan RHB Research Institute Sdn Bhd)

Cabaran Lembaga Pengarah Malaysia : Akta Syarikat (Pindaan) dan Akta

Modal & Perkhidmatan yang memberi kesan kepada keputusan lembaga

pengarah

(Mah-Kamariyah & Philip Koh)

Pengurusan Risiko

(Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia)

Perancangan Cukai dan Strategi bagi Urus Niaga Merentas Sempadan

(Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia)

3 Januari 2008

13 Februari 2008

12 Mac 2008

26 Mac 2008

1-3 April 2008

2-3 April 2008

14 April 2008

21-22 April 2008

8 Mei 2008

9 Mei 2008

10 Jun 2008

12 Jun 2008

16 Jun 2008

Kesemua Pengarah sentiasa diberi maklumat terkini oleh Setiausaha Syarikat mengenai perubahan kepada

garis panduan yang berkaitan dengan keperluan pengawalaturan dan statutori.


PELANTIKAN SEMULA, PERSARAAN MENGIKUT

GILIRAN DAN PEMILIHAN SEMULA

Tataurusan Pertubuhan Syarikat memperuntukkan bahawa 1/3

daripada Lembaga Pengarah tertakluk pada persaraan mengikut

giliran pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan. Setiap Pengarah

hendaklah bersara sekurang-kurangnya sekali setiap 3 tahun

tetapi hendaklah layak untuk dipilih semula. Para Pengarah yang

bakal bersara setiap tahun adalah mereka yang telah memegang

jawatan dalam tempoh yang paling lama sejak pemilihan atau

pelantikan mereka yang terbaru.

Menurut Seksyen 129 (2) Akta Syarikat, 1965, Para Pengarah

yang berusia atau melebihi usia 70 tahun hendaklah bersara

pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan menurut

Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965, sekiranya mendapat kelulusan

daripada para pemegang saham, boleh menawarkan diri untuk

dilantik semula untuk memegang jawatan sehingga Mesyuarat

Agung Tahunan yang berikutnya. Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji

Mohd Hashim tertakluk pada persaraan tersebut dan layak untuk

dilantik semula pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang

akan datang.

Untuk membantu para pemegang saham membuat keputusan,

maklumat yang mencukupi seperti profil peribadi, kehadiran

dalam mesyuarat dan pemegangan saham bagi setiap Pengarah

yang menawarkan diri untuk dipilih semula dizahirkan dalam

Penyata yang Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-25.

JAWATANKUASA LEMBAGA PENGARAH

Lembaga Pengarah telah mewujudkan Jawatankuasa berikut dan

akan mengkaji semula secara berkala bidang tugas dan prosedur

operasinya. Jawatankuasa ini dikehendaki memberi laporan

kepada pihak Lembaga Pengarah mengenai perbincangan dan

saranan mereka dan laporan ini dirangkumkan ke dalam minit

Mesyuarat Lembaga Pengarah.

1. Jawatankuasa Audit

Jawatankuasa Audit yang dianggotai oleh Tan Sri Dato’ Ir

Talha Bin Haji Mohd Hashim selaku Pengerusi, Teo Tong How

dan Tan Siak Tee, diwujudkan untuk memainkan peranan

penting dalam membantu Lembaga Pengarah melaksanakan

kewajipan tadbir urus korporatnya. Komposisi Jawatankuasa

Audit, bidang tugas, kehadiran dalam mesyuarat dan

ringkasan aktiviti jawatankuasa ini dibentangkan pada

halaman 89 hingga 92 Laporan Tahunan ini.

2. Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah (“EXCO”)

EXCO dianggotai oleh 6 orang ahli yang diterajui oleh

Pengerusi Eksekutif. Peranan utamanya adalah untuk

membantu pihak Lembaga Pengarah menyelia dan

mengendalikan hal ehwal kewangan dan urus niaga

Kumpulan. Bidang tugas EXCO dibentangkan pada halaman

81 hingga 83 Laporan Tahunan ini.

EXCO telah bermesyuarat 5 kali, sepanjang tahun kewangan

ini. Kesemua perbincangan dan cadangan EXCO dilaporkan

kepada pihak Lembaga Pengarah untuk diluluskan.

3. Jawatankuasa Pencalonan

Jawatankuasa Pencalonan dianggotai oleh 3 orang Pengarah

Bukan Eksekutif yang Bebas sepenuhnya. Jawatankuasa

ini dipengerusikan oleh Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd

Hashim. Ahli lain termasuk Teo Tong How dan Tan Siak Tee.

Jawatankuasa Pencalonan bertanggungjawab untuk

mengenal pasti dan membuat cadangan untuk sebarang

pelantikan dan pemilihan semula ahli Lembaga Pengarah.

Jawatankuasa ini menilai keberkesanan Lembaga Pengarah

secara keseluruhan di samping prestasi individu setiap

Pengarah. Bidang tugas Jawatankuasa Pencalonan ini

dibentangkan pada halaman 84 Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun kewangan ini, 4 mesyuarat telah diadakan

untuk tujuan berikut:-

(a) untuk mempertimbangkan pelantikan Tan Sri Dato’

Seri Dr Cheah Fook Ling sebagai Pengerusi dan EXCO

menggantikan Dato’ Wong Choon Kee;

(b) untuk mempertimbangkan pelantikan Datuk Razman M

Hashim sebagai Pengarah Silih Ganti bagi Tan Sri Dato’ Seri

Dr Cheah Fook Ling dalam EXCO;

(c) untuk mempertimbangkan pelantikan Ngian Siew Siong

sebagai Pengerusi Jawatankuasa Risiko menggantikan

Dato’ Wong Choon Kee;

(d) untuk mempertimbangkan pelantikan Ngian Siew Siong

dan Ngeow Voon Yean sebagai ahli Jawatankuasa Skim

Opsyen Saham Pekerja menggantikan Dato’ Wong Choon

Kee;

(e) untuk mengendors pelantikan semula Tan Sri Dato’ Ir Talha

Bin Haji Mohd Hashim yang telah melebihi usia 70 tahun,

sebagai Pengarah Syarikat menurut Seksyen 129 Akta

Syarikat, 1965 tertakluk pada kelulusan para pemegang

saham semasa Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan

semasa Mesyuarat Jawatankuasa Pencalonan, Tan Sri

Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim mengecualikan diri

daripada membincangkan dan mengundi pelantikan

semula;

(f) untuk mengendors pemilihan semula Pengarah yang

bersara mengikut giliran pada Mesyuarat Agung Tahunan

Syarikat, tertakluk pada kelulusan para pemegang saham;

(g) untuk mempertimbangkan pelantikan Dato’ Ng Tiong Lip

sebagai Pengarah Eksekutif Syarikat;

(h) untuk mempertimbangkan pelantikan Tan Poh Chan sebagai

ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko menggantikan

Koong Wai Seng dan sebagai ahli EXCO Silih Ganti bagi

Ngian Siew Siong;

(i) untuk membincangkan hasil penilaian keberkesanan

Lembaga Pengarah;

(j) untuk meluluskan Borang Penilaian mengenai keberkesanan

Jawatankuasa Pencalonan, Saraan, Skim Opsyen Saham

Pekerja, Pengurusan Risiko dan Hala Tuju Strategik; dan

(k) untuk meluluskan Borang Penilaian bagi penaksiran dan

penilaian para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

77


78

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PERNYATAAN TADBIR URUS KORPORAT

4. Jawatankuasa Saraan

Jawatankuasa Saraan sebahagian besarnya dianggotai oleh

Pengarah Bukan Eksekutif, antara lain, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin

Haji Mohd Hashim selaku Pengerusi dan Teo Tong How. Ahli

lain termasuk Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling.

Jawatankuasa Saraan mencadangkan saraan para

Pengarah kepada pihak Lembaga Pengarah. Mereka juga

mencadangkan pembaharuan tempoh Kontrak Pekerjaan bagi

para Pengarah Eksekutif, dengan tujuan untuk memastikan

yang Syarikat menarik minat dan mengekalkan para Pengarah

yang diperlukan untuk mengendalikan Kumpulan dengan

berjaya. Bidang tugas Jawatankuasa Saraan ini dibentangkan

pada halaman 85 Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun kewangan ini, 3 mesyuarat telah diadakan

untuk tujuan berikut:-

(a) untuk menilai prestasi para Pengarah Eksekutif dan

menetapkan kenaikan gaji dan bonus tahunan mereka;

(b) untuk mempertimbangkan pembaharuan Kontrak

Pekerjaan Pemangku Pengerusi Eksekutif dan Pengarah

Urusan; dan

(c) untuk mempertimbangkan pakej saraan bagi Pengarah

Eksekutif yang baru.

Pengarah Eksekutif dan Pengurus Kanan Sumber Manusia

Kumpulan telah dijemput dan menghadiri mesyuarat

Jawatankuasa ini.

5. Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja (“ESOS”)

Jawatankuasa ESOS yang dianggotai oleh Tan Sri Dato’ Seri Dr

Cheah Fook Ling selaku Pengerusi, Datuk Razman M Hashim,

Ngian Siew Siong dan Ngeow Voon Yean, bertanggungjawab

untuk melaksanakan, mengagih dan mentadbir ESOS menurut

kuasa dan kewajipan yang diamanahkan kepadanya di bawah

Undang-Undang Kecil ESOS. Bidang tugas Jawatankuasa ESOS

ini dibentangkan pada halaman 86 dan 87 Laporan Tahunan

ini.

Sepanjang tahun kewangan ini, 4 mesyuarat telah diadakan

untuk tujuan berikut:-

(a) untuk mempertimbangkan penyelarasan bagi bilangan

opsyen yang tidak dilaksanakan dan/atau harga

opsyen menurut penerbitan bon dengan waran yang

dikendalikan oleh Syarikat;

(b) untuk mempertimbangkan dan meluluskan pengagihan

opsyen kepada para Pengarah Bukan Eksekutif Syarikat;

(c) untuk mempertimbangkan dan meluluskan pengagihan

opsyen kepada para pekerja Kumpulan yang layak; dan

(d) untuk mempertimbangkan dan meluluskan

permohonan yang dibuat oleh pekerja untuk terus

memegang opsyennya disebabkan oleh pemindahannya

ke syarikat di luar Kumpulan.

6. Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”)

RMC dianggotai oleh Ngian Siew Siong selaku Pengerusi,

Ngeow Voon Yean, Yuen Kam Wah, Lee Weng Keng dan Tan

Poh Chan.

RMC dipertanggungjawabkan untuk memantau aktiviti

pengurusan risiko Kumpulan, meluluskan prosedur

pengurusan risiko dan metodologi ukuran yang wajar di

seluruh organisasi, di samping mengenal pasti dan mengurus

risiko perniagaan strategik Kumpulan. Bidang tugas RMC

dibentangkan pada halaman 88 Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun kewangan ini, 4 mesyuarat telah diadakan

untuk tujuan berikut:-

(a) mengkaji semula profil risiko syarikat dan kad skor risiko

mengikut bahagian demi memastikan keberkesanan

pengurusan risiko;

(b) untuk mengkaji semula status perlaksanaan pelan

tindakan demi mengurus dan mengurangkan risiko yang

dikenal pasti;

(c) untuk membincangkan perubahan penting dalam

persekitaran perniagaan dan isu pengurusan risiko

utama/risiko perniagaan strategik;

(d) untuk membincangkan dan melaporkan sebarang

perkara di luar aturan dan memberi saranan penting

untuk mengurangkan risiko; dan

(e) untuk membincangkan dan mempertimbangkan risiko

yang meliputi seluruh perusahaan dan Kad Skor Tadbir

Urus.

Segala perbincangan dan cadangan RMC dilaporkan secara

langsung kepada pihak Lembaga Pengarah setiap suku

tahun.

B. SARAAN PENGARAH

Maklumat yang disediakan oleh perunding bebas dan data

kaji selidik mengenai amalan saraan syarikat yang setara,

dipertimbangkan dalam menetapkan pakej saraan bagi para

Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif. Saraan Pengarah Eksekutif

disusun dengan menjalinkan ganjaran kepada prestasi korporat

dan individu. Bagi Pengarah Bukan Eksekutif pula, paras saraan

mencerminkan pengalaman dan tahap tanggungjawab yang

dipikul mereka.

Lembaga Pengarah secara keseluruhannya memutuskan fi bagi

para Pengarah Bukan Eksekutif, dan dalam proses ini Pengarah

individu berkenaan mengecualikan diri dalam memutuskan saraan

diri mereka masing-masing. Fi yang perlu dibayar kepada Pengarah

Bukan Eksekutif tertakluk pada kelulusan para pemegang saham.


Butiran saraan para Pengarah sepanjang tahun kewangan semasa adalah seperti berikut:-

Pengarah

Eksekutif

RM

Pengarah Bukan

Eksekutif

RM

Jumlah

RM

Fi - 102,000.00 102,000.00

Lain-lain Emolumen - 34,500.00 34,500.00

Gaji dan lain-lain Saraan 3,785,626.78 - 3,785,626.78

Bonus 1,720,220.00 - 1,720,220.00

Faedah bukan tunai 317,376.55 - 317,376.55

Jumlah: 5,823,223.33 136,500.00 5,959,723.33

Bilangan Pengarah yang saraannya jatuh di bawah kumpulan berikut adalah:-

Julat Saraan

* Termasuk Saraan Pengarah berkaitan dengan Pengarah Urusan Kanan yang meletak jawatan pada 30 Ogos 2007.

Butiran opsyen para Pengarah ini ke atas saham biasa syarikat

menurut ESOS Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun

2008 dibentangkan pada halaman 104 Laporan Tahunan ini.

C. PARA PEMEGANG SAHAM

DIALOG DI ANTARA SYARIKAT DENGAN PARA PELABUR

Pengarah

Eksekutif

Lembaga Pengarah memandang berat dialog yang dilakukan

secara kerap. Ia juga komited untuk memastikan bahawa

terdapat komunikasi yang jelas di antara para pemegang

saham dengan para pelabur. Dalam hal ini, sebagai sebahagian

daripada program perhubungan pelabur aktif Kumpulan,

perbincangan dan dialog sering diadakan dengan pengurus

dana, juruanalisis kewangan, para pemegang saham serta

media, untuk menyampaikan maklumat mengenai prestasi,

strategi korporat dan hal ehwal lain mengenai Kumpulan yang

mempengaruhi kepentingan para pemegang saham.

Sepanjang tahun kewangan ini, Syarikat telah mengendalikan

sidang akhbar dan taklimat kepada juruanalisis setiap tiga bulan

di samping mesyuarat dengan para pelabur dan juruanalisis

penyelidikan. Syarikat juga telah menyertai jerayawara domestik

dan luar negara, serta persidangan pelabur yang diadakan di

Singapura dan Hong Kong.

Pengarah Bukan

Eksekutif Jumlah

Kurang daripada RM50,000 - 5 5

RM150,001 hingga RM200,000 2 - 2

RM400,001 hingga RM450,000 1 - 1

RM800,001 hingga RM850,000 2 - 2

RM3,400,001 hingga RM3,450,000 1 - 1

Jumlah: 6* 5 11

Di samping Laporan Tahunan yang diterbitkan dan Laporan

Suku Tahun yang diumumkan kepada Bursa Securities,

Kumpulan telah mewujudkan laman web di http://www.

sunwaycity.com yang membolehkan para pelabur dan

pemegang saham mendapatkan maklumat dalam talian.

Syarikat turut menyediakan ringkasan eksekutif yang berasingan

yang dilampirkan bersama Laporan Tahunannya, yang memberi

sorotan maklumat kewangan penting agar memudahkan para

pemegang saham mendapatkan maklumat penting seperti ini.

Meskipun Syarikat berusaha menyediakan sebanyak mungkin

maklumat kepada para pemegang saham dan pihak

berkepentingannya, ia sentiasa prihatin terhadap rangka

kerja undang-undang dan pengawalaturan yang mentadbir

penyampaian maklumat material dan sensitif harga. Untuk

mencapai matlamat ini, pihak Lembaga Pengarah meluluskan

dan menerapkan Dasar Penzahiran Korporat yang menggariskan

pendekatan Syarikat berkaitan penetapan dan penyebaran

maklumat material, keadaan yang memerlukan pengekalan

kerahsiaan maklumat, respons kepada khabar angin pasaran

dan sekatan ke atas dagangan orang dalam. Dasar ini juga

memberi panduan dan kaedah penyebaran maklumat korporat

kepada, dan dalam mengendalikan para pelabur, juruanalisis,

media dan khalayak awam yang melabur.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

79


80

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PERNYATAAN TADBIR URUS KORPORAT

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat menyediakan forum utama

untuk dialog dan interaksi di antara pihak Lembaga Pengarah

dengan para pemegang saham. Para pemegang saham,

sama ada individu mahupun institusi amat digalakkan untuk

menyertai mesyuarat agung ini untuk mendapat penjelasan

mengenai maklumat penting dan berkaitan.

D. KEBERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT

PELAPORAN KEWANGAN

Dalam membentangkan penyata kewangan tahunan, laporan

tahunan dan pengumuman keputusan suku tahun kepada para

pemegang saham, pihak Lembaga Pengarah berusaha untuk

memberi penilaian kedudukan kewangan, prestasi dan prospek

Kumpulan yang seimbang dan mudah difahami. Lembaga

Pengarah dibantu oleh Jawatankuasa Audit yang memantau

proses pelaporan kewangan Kumpulan serta kualiti laporan

kewangan yang terhasil.

KAWALAN DALAMAN

Pernyataan Kawalan Dalaman yang dibentangkan pada

halaman 93 dan 94 Laporan Tahunan ini menyediakan

gambaran keseluruhan keadaan kawalan dalaman dalam

Kumpulan.

PERHUBUNGAN DENGAN JURUAUDIT LUAR

Lembaga Pengarah, melalui Jawatankuasa Audit, mengekalkan

perhubungan yang aktif, telus dan profesional dengan Juruaudit

Luar. Peranan Jawatankuasa Audit berhubung Juruaudit

Luar dizahirkan dalam Laporan Jawatankuasa Audit yang

dibentangkan pada halaman 89 hingga 92 Laporan Tahunan

ini.

Di samping itu, Juruaudit Luar diundang untuk menghadiri

Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan sedia untuk menjawab

sebarang soalan daripada para pemegang saham mengenai

Penyata Kewangan Teraudit Tahunan.

E. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGARAH

MENGENAI PENYATA KEWANGAN TERAUDIT

Para Pengarah bertanggungjawab untuk menyediakan

Penyata Kewangan Teraudit untuk memberi gambaran benar

dan saksama mengenai keadaan, keputusan dan aliran tunai

syarikat dan Kumpulan pada akhir tahun kewangan semasa.

Dalam menyediakan penyata kewangan ini, para Pengarah

akan memastikan bahawa dasar perakaunan yang sesuai

telah digunakan secara konsisten, dan bahawa pertimbangan

dan anggaran yang munasabah dan berhemah telah dibuat.

Kesemua standard perakaunan yang diluluskan dan peruntukan

Akta Syarikat, 1965 yang berkuat kuasa, telah dipatuhi.

Para Pengarah bertanggungjawab untuk memastikan rekod

perakaunan dan rekod-rekod lain yang sewajarnya disimpan,

dan rekod-rekod ini menzahirkan dengan ketepatan yang

munasabah, kedudukan kewangan Syarikat dan Kumpulan

dan membolehkan mereka memastikan bahawa penyata

kewangan ini mematuhi keperluan statutori yang berkaitan.

F. PEMATUHAN TERHADAP KOD

Kumpulan telah sebahagian besarnya mematuhi prinsip dan

amalan terbaik yang digariskan dalam Kod.

Pernyataan Tadbir Urus Korporat ini diluluskan oleh Lembaga

Pengarah pada 29 Ogos 2008.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AO

Pengerusi Eksekutif


Pengurusan Syarikat hendaklah dilaksanakan oleh Lembaga

Pengarah melalui Jawatankuasa Eksekutif (“EXCO”) yang ahlinya

(tidak semestinya Pengarah) hendaklah dilantik oleh dan berada

di bawah kawalan Lembaga Pengarah. EXCO bertanggungjawab

untuk menyelia sebarang dan semua hal ehwal perniagaan

Syarikat.

1. EXCO hendaklah dianggotai oleh 6 orang ahli, yang salah

seorang dipilih oleh Government of Singapore Investment

Corporation Pte Ltd (“GIC”).

2. EXCO akan mengadakan jadual mesyuarat berkala dan

akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk

bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan.

Setiap ahli EXCO hendaklah berusaha bersungguh-sungguh

untuk menghadiri setiap mesyuarat secara peribadi.

3. Setiap ahli EXCO akan diberikan laporan secara berkala

berkenaan status hal ehwal kewangan dan perniagaan

Syarikat dan subsidiarinya. Laporan berkala mengenai Syarikat

serta setiap subsidiari Syarikat hendaklah dalam format yang

diterima oleh EXCO, dan hendaklah disediakan sekurangkurangnya

sebulan sekali. Laporan ini hendaklah merangkumi

kesemua transaksi material dan ketara yang berlaku dalam

tempoh suku tahun tersebut (atau tempoh lain yang ditetapkan

atas permintaan EXCO) dan hendaklah diterima oleh EXCO

dalam tempoh 30 hari dari tarikh akhir tempoh ini. Penyata

kewangan hendaklah diberi kepada EXCO dalam tempoh 7

hari selepas penyata kewangan diserahkan kepada Bursa

Malaysia Securities Berhad. EXCO juga boleh pada bila-bila

masa, meminta laporan mengenai sebarang transaksi dan

Syarikat hendaklah menyediakan laporan tersebut dalam

tempoh yang munasabah setelah diminta.

4. Mana-mana ahli EXCO boleh pada bila-bila masa

mengarahkan mesyuarat EXCO dengan memberi notis

secara bertulis sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh

mesyuarat atau tempoh yang lebih singkat seperti yang

dipersetujui. Notis tersebut hendaklah dilampirkan dengan

(i) agenda yang dicadangkan atau pernyataan matlamat;

dan (ii) di mana mungkin, salinan kesemua dokumen,

perjanjian dan maklumat yang perlu dipertimbangkan

semasa mesyuarat tersebut.

5. Korum wujud apabila majoriti ahli EXCO hadir secara

peribadi atau diwakili oleh proksi, dengan syarat GIC

hendaklah hadir secara peribadi atau diwakili oleh proksi di

mesyuarat tersebut. Dalam keadaan korum tidak dipenuhi,

mesyuarat hendaklah ditangguhkan ke tarikh yang lain

(“mesyuarat yang ditangguhkan”). Notis mesyuarat yang

ditangguhkan hendaklah diberi kepada kesemua ahli secara

bertulis sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum tarikh

mesyuarat yang ditangguhkan tersebut. Sekiranya korum

tidak dipenuhi semasa mesyuarat yang ditangguhkan

tersebut, mana-mana ahli yang hadir boleh mengisytiharkan

“jalan buntu” yang perlu dikendalikan di bawah Klausa 9 di

bawah. Sekiranya GIC gagal hadir secara peribadi atau

proksinya tidak hadir semasa mesyuarat pertama EXCO

atau semasa mesyuarat yang ditangguhkan, hak GIC untuk

diambil kira dalam menetapkan korum bagi mesyuarat

EXCO tersebut hendaklah dilucutkan dan mesyuarat tersebut

hendaklah diteruskan tanpa GIC.

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA

EKSEKUTIF LEMBAGA PENGARAH

6. Kesemua keputusan dan/atau tindakan EXCO hendaklah

memerlukan undian majoriti mudah kesemua ahli yang hadir

dan mengundi semasa mesyuarat tersebut, tetapi hendaklah

merangkumi GIC dalam majoriti tersebut, kecuali GIC

mengecualikan diri daripada mengundi. Apabila (i) majoriti

mudah seperti yang diperuntukkan dalam dokumen ini tidak

tercapai, (ii) undian GIC bertentangan dengan majoriti, atau

(iii) undian ahli dibahagikan sama rata, mana-mana ahli yang

hadir dalam mesyuarat boleh mengisytiharkan “jalan buntu”,

yang hendaklah dikendalikan di bawah Klausa 9 di bawah.

7. EXCO akan memastikan yang kesemua minit mesyuarat

disediakan, diedarkan dan ditandatangani oleh kesemua

ahli EXCO dalam tempoh 10 hari sebelum mesyuarat.

8. Sebuah resolusi bertulis yang ditandatangani kesemua

ahli EXCO hendaklah sah dan berkuat kuasa sebagai

resolusi yang diluluskan di mesyuarat EXCO yang diadakan

secara wajar. Mana-mana resolusi bertulis seperti ini

boleh mengandungi beberapa dokumen dalam bentuk

yang sama yang ditandatangani oleh seorang atau lebih

ahli. Ungkapan ‘secara bertulis’ dan ‘ditandatangani’

merangkumi kelulusan melalui telefaks atau teleks oleh

mana-mana ahli berkaitan, yang kelulusannya hendaklah

disahkan secara bertulis oleh ahli-ahli ini selepas tarikh

tersebut. Resolusi yang ditandatangani sewajarnya

hendaklah diletakkan di dalam buku minit EXCO.

9. Sekiranya berlaku jalan buntu di kalangan ahli EXCO,

mana-mana ahli boleh merujuk perkara berkaitan ini untuk

diputuskan oleh pihak Lembaga Pengarah.

10. Mana-mana perkara berikut memerlukan kelulusan EXCO

menurut Klausa 6 di atas:-

(a) Penyertaan dalam sebarang perjanjian usaha sama,

perkongsian atau perkongsian untung oleh Syarikat.

(b) Kelulusan bajet operasi dan modal tahunan (“Bajet

Tahunan”) atau Pelan Perniagaan Syarikat dan badan

korporatnya yang berkaitan seperti yang ditakrif dalam

Akta Syarikat, 1965 (selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat

Kumpulan/Syarikat-Syarikat dalam Kumpulan”) bagi

setiap tahun kewangan Syarikat Kumpulan (termasuk

sebarang pindaan, pengubahsuaian, adendum atau

tambahan kepadanya).

(c) Pemerolehan dan/atau penjualan, atau pelaburan

dalam mana-mana pengendalian, aset atau saham

Syarikat Kumpulan, menerima sebarang bentuk liabiliti

tambahan dan/atau menyertai sebarang kontrak

selain daripada dalam perjalanan biasa perniagaan,

kecuali seperti yang dikehendaki dalam dokumen ini.

(d) Menyertai sebarang kontrak (atau siri kontrak), atau

sebarang pindaan kepada kontrak sedia ada yang

melibatkan pembayaran oleh atau kepada Syarikat

atau mana-mana pemegang saham sepanjang hayat

kontrak atau pindaan yang melebihi RM1,000,000

(atau setara dengannya dalam mata wang lain),

kecuali diperuntukkan dalam Bajet Tahunan atau

Pelan Perniagaan Syarikat.

81

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


82

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA EKSEKUTIF LEMBAGA PENGARAH

(e) Menambah atau mengurangkan modal dibenarkan

atau terbitan Syarikat Kumpulan (selain daripada yang

dibenarkan dalam Bajet Tahunan yang diluluskan

menurut perenggan (b) di atas) atau penerbitan atau

pemberian sebarang opsyen ke atas saham modal

belum diterbitkan bagi Syarikat Kumpulan atau

penerbitan kelas saham baru dalam modal Syarikat

Kumpulan.

(f) Pewujudan sebarang gadai janji, caj atau bebanan

lain ke atas hartanah atau aset Syarikat.

(g) Perlaksanaan kuasa setiap Syarikat Kumpulan untuk

menyediakan jaminan atau indemniti.

(h) Bagi setiap Syarikat Kumpulan, pemerolehan atau

penjualan, atau perjanjian untuk memperoleh atau

menjual sebarang kepentingan dalam mana-mana

tanah atau harta tanah di mana juga letaknya dan

dalam apa jua gambaran atau bentuk, atau

pemerolehan, pemerbadanan atau perolehan manamana

badan korporat yang mempunyai kepentingan

tanah atau harta tanah, oleh Syarikat Kumpulan yang

bukan dalam perjalanan biasa perniagaan.

(i) Sebarang penggabungan atau penyusunan semula

Syarikat Kumpulan, atau sebarang penggabungan

Syarikat Kumpulan dengan sebarang badan korporat,

firma atau pertubuhan lain.

(j) Pembubaran, penyelesaian atau penggulungan

Syarikat Kumpulan.

(k) Pengisytiharan atau pembayaran sebarang dividen

atau pengagihan untung bagi setiap Syarikat

Kumpulan (sama ada secara tunai atau syiling).

(l) Penerapan, atau sebarang perubahan ketara dasar

perakaunan bagi setiap Syarikat Kumpulan, selain

daripada yang diperlukan oleh undang-undang atau

dasar perakaunan yang diterima umum dalam bidang

kuasa Syarikat Kumpulan tersebut yang berkaitan dari

semasa ke semasa.

(m) Pemberian sebarang hak oleh Syarikat untuk melanggan

atau menukar saham, debentur atau sekuriti lain

menjadi modal saham, yang ditarafkan lebih tinggi

atau pari pasu dengan Saham Keutamaan dari segi

penyertaan dalam aset Kumpulan atau boleh ditebus

semasa mana-mana Saham Keutamaan sedang

dalam terbitan atau perubahan hak mana-mana kelas

saham selain daripada penerbitan dan peruntukan

sebarang saham seperti ini untuk tujuan menggunakan

perolehan daripadanya atau ke arah menukar Saham

Keutamaan menurut Perjanjian Langganan Saham

bertarikh 13 Oktober 1999 di antara Syarikat dengan

Reco Loop Pte Ltd.

(n) Penerbitan sebarang Saham Biasa oleh Syarikat atau

pemberian sebarang hak oleh Syarikat untuk

melanggan atau menukar saham, debentur atau

sekuriti lain menjadi Saham Biasa.

(o) Membayar balik kesemua atau mana-mana bahagian

modal berbayar atau mana-mana bahagian dalam

modal Syarikat (selain daripada pembayaran dalam

perjalanan penggulungan Syarikat) termasuk premium

saham dan rizab penebusan modal Syarikat.

(p) Mengurangkan kesemua atau sebahagian modal

saham Syarikat atau liabiliti belum panggil berkaitan

dengannya atau sebarang akaun premium saham

atau rizab penebusan saham Syarikat sekiranya

pengurangan melibatkan pengurangan liabiliti

berkaitan modal saham belum berbayar atau

pembayaran balik kepada mana-mana modal saham

berbayar.

(q) Menambah, memadam, mengubah atau meminda

Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat

dalam apa jua cara pun yang tidak konsisten dengan

hak pemegang Saham Keutamaan.

(r) Mengubah suai, mengubah atau memansuhkan hak

yang berkaitan dengan Saham Keutamaan dan/atau

Saham Biasa.

(s) Mewujudkan, mengenakan, menanggung atau

mengalami masalah dalam usaha mewujudkan

sebarang keberhutangan yang perlu dibayar atau

yang terhutang kepada para pemegang saham atau

subsidiari Syarikat.

(t) Membuat atau membenarkan (sama ada dengan

tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana

subsidiarinya untuk membuat sebarang pelaburan

baru, atau memperoleh atau membenarkan (sama

ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya) manamana

subsidiarinya untuk memperoleh sebarang aset

dalam satu transaksi atau satu siri transaksi dengan

jumlah agregat melebihi RM5,000,000 dalam manamana

tahun.

(u) Menerbitkan atau menyediakan atau membenarkan

(sama ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya)

mana-mana subsidiarinya untuk menerbitkan atau

menyediakan sebarang bentuk jaminan, indemniti

atau lain-lain sokongan kewangan atau bukan

kewangan yang boleh mengakibatkan Syarikat atau

mana-mana subsidiarinya menanggung sebarang

liabiliti berhubung sebarang pinjaman, kemudahan

kredit atau sebarang pembiayaan lain yang diperlukan

oleh mana-mana syarikat sekutu atau subsidiari

Syarikat.


(v) Menyampaikan, menjual, memajak, memindahkan

atau juga menjual atau membenarkan (sama ada

dengan tidak bertindak atau sebaliknya) mana-mana

subsidiarinya untuk menyampaikan, menjual,

memajak, memindahkan atau juga menjual, dalam

satu transaksi atau satu siri beberapa transaksi

kesemua atau mana-mana bahagian perniagaan

mereka atau aset, sama ada dimiliki sekarang atau

selepas ini diperoleh untuk sebarang jumlah agregat

yang melebihi RM1,000,000 dalam mana-mana tahun

kecuali untuk jualan aset oleh subsidiari milik penuhnya

secara urus niaga tulus mengikut terma komersil

dalam perjalanan biasa perniagaan yang perolehan

daripada jualan ini hendaklah dibayar oleh subsidiari

tersebut kepada Syarikat sama ada melalui dividen

atau pinjaman atau beberapa pinjaman jangka

panjang yang perlu disediakan oleh subsidiari tersebut

kepada Syarikat mengikut terma yang kesemua

faedah, amaun pokok dan kesemua bayaran, yang

prioritinya lebih rendah daripada penukaran kesemua

Saham Keutamaan ini.

(w) Membebaskan, menyerahkan, mengurangkan,

mengetepikan, meminda atau mengubah atau

membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak

atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk

membebaskan, menyerahkan, mengurangkan,

mengetepikan, meminda atau mengubah manamana

amaun keberhutangan selain daripada

keberhutangan yang tidak melebihi RM500,000 dalam

mana-mana satu tahun, tertakluk pada had

keseluruhan agregat yang tidak melebihi RM1,000,000

yang terhutang kepadanya atau mereka pada bila-

bila masa oleh mana-mana individu atau terma yang

berkaitan dengannya dan khususnya bersetuju untuk

atau membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak

atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk

bersetuju untuk mempermodalkan mana-mana

keberhutangan seperti ini, sama ada melalui

penukaran atau pertukaran perkara yang sama atau

sebahagian daripadanya menjadi modal saham

dalam syarikat yang berhutang jumlah tersebut atau

sebaliknya.

(x) Menukar atau mengancam untuk menukar atau

membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak

atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk

menukar atau mengancam untuk menukar sifat atau

skop operasi perniagaan yang dikendalikan olehnya

atau subsidiarinya pada Tarikh Terbitan atau

membenarkan (sama ada dengan tidak bertindak

atau sebaliknya) mana-mana subsidiarinya untuk

menggantung atau mengancam untuk menggantung

sebahagian besar operasi perniagaan yang ia atau

subsidiarinya kendalikan secara langsung atau tidak

langsung pada Tarikh Terbitan.

11. Hak GIC hendaklah dihapuskan secara automatik pada

bila-bila masa, apabila pemegangan saham GIC (termasuk

Saham Keutamaan) dikurangkan kepada paras kurang

daripada 10% modal saham terbitan dan berbayar dalam

Syarikat (termasuk Saham Keutamaan jika Saham

Keutamaan tersebut telah ditukar kepada Saham biasa

menurut Perjanjian Langganan Saham, dan/atau

Tataurusan Pertubuhan Syarikat).

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

83


84

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENCALONAN

1. KEAHLIAN

(a) Jawatankuasa Pencalonan hendaklah dilantik oleh

Lembaga Pengarah daripada kalangan mereka dan

hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3

orang.

(b) Majoriti ahli Jawatankuasa ini hendaklah Pengarah

bukan eksekutif bebas.

(c) Ahli Jawatankuasa ini hendaklah memilih seorang

Pengerusi yang bukan Pengarah Eksekutif Syarikat

daripada kalangan mereka.

(d) Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam

Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli jatuh di

bawah bilangan minimum 3 orang, pihak Lembaga

Pengarah hendaklah, dalam tempoh 3 bulan mengisi

kekosongan ini.

2. AUTORITI

(a) Jawatankuasa Pencalonan diamanahkan dengan

tugas untuk mencadangkan calon baru sebagai ahli

Lembaga Pengarah dan melaksanakan penilaian

berterusan ke atas para Pengarah yang sedia ada.

(b) Keputusan muktamad mengenai siapa yang akan

dicalonkan adalah tanggungjawab penuh ahli

Lembaga Pengarah setelah mempertimbangkan

saranan Jawatankuasa tersebut.

3. FUNGSI

(a) Untuk menetapkan kecekapan dan kemahiran teras

yang diperlukan oleh ahli Lembaga Pengarah agar

dapat memberi khidmat yang terbaik demi kepentingan

perniagaan dan operasi Kumpulan secara

keseluruhan, di samping saiz optimum Lembaga

Pengarah yang mencerminkan kemahiran dan

kecekapan yang dikehendaki.

(b) Untuk mengkaji semula bilangan peserta Pengarah

Bukan Eksekutif, keseimbangan Lembaga Pengarah

dan menentukan ahli Lembaga Pengarah tambahan

yang diperlukan, di samping memastikan agar

sekurang-kurangnya 1/3 daripada ahli Lembaga

Pengarah adalah Pengarah bebas.

(c) Untuk mencadangkan kepada pihak Lembaga

Pengarah, bilangan Pengarah yang sesuai untuk

membentuk Lembaga Pengarah yang mencerminkan

pelaburan pemegang saham minoriti Syarikat secara

saksama, dan sama ada perwakilan dalam Lembaga

Pengarah sedia ada memenuhi keperluan ini.

(d) Untuk mencadangkan kepada Lembaga Pengarah,

calon yang perlu dilantik oleh pemegang saham atau

Lembaga Pengarah untuk mengisi jawatan

Pengarah.

(e) Untuk mempertimbangkan secara serius semasa

membuat cadangan, mengenai calon yang

dicadangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan dalam

ruang lingkup yang dibenarkan, oleh mana-mana

eksekutif kanan atau mana-mana Pengarah atau

pemegang saham.

(f) Untuk mencadangkan kepada Lembaga Pengarah,

Pengarah atau pegawai Syarikat yang layak

menganggotai Jawatankuasa Lembaga Pengarah.

(g) Untuk mengendalikan semakan semula tahunan ke

atas gabungan kemahiran dan pengalaman serta

kelebihan lain yang dimiliki oleh para Pengarah,

termasuk kecekapan teras yang seharusnya dimiliki

dan dibawa masuk oleh Pengarah Bukan Eksekutif ke

dalam Lembaga Pengarah dan untuk

membentangkannya di dalam Laporan Tahunan.

(h) Untuk membantu pihak Lembaga Pengarah

mengendalikan prosedur yang perlu dilaksanakan

oleh Jawatankuasa Pencalonan setiap tahun untuk

menilai secara menyeluruh keberkesanan Lembaga

Pengarah serta berbagai Jawatankuasa Lembaga

Pengarah dan untuk menilai sumbangan dan prestasi

para Pengarah dan ahli Jawatankuasa Lembaga

Pengarah.

(i) Untuk memperkenalkan peraturan, garis panduan

dan prosedur agar dapat berfungsi secara berkesan

dan memenuhi objektif Jawatankuasa ini.

4. MESYUARAT

(a) Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat sekurangkurangnya

setahun sekali. Walau bagaimanapun,

mesyuarat tambahan boleh diadakan pada bila-bila

masa mengikut budi bicara Pengerusi Jawatankuasa

Pencalonan.

(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.

5. PELAPORAN

Pengerusi Jawatankuasa ini hendaklah melaporkan setiap

mesyuarat yang diadakan kepada pihak Lembaga

Pengarah.

6. SETIAUSAHA

Setiausaha Jawatankuasa hendaklah Setiausaha Syarikat.


1. OBJEKTIF

Jawatankuasa Saraan hendaklah:-

(a) Memastikan para Pengarah Eksekutif Syarikat diberi

ganjaran secara saksama atas sumbangan mereka

terhadap prestasi keseluruhan Syarikat dan paras

saraan mereka hendaklah memadai untuk menarik

minat dan mengekalkan para Pengarah untuk

mengendalikan Syarikat dengan berjaya.

(b) Mempamerkan kepada kesemua pihak berkepentingan

dalam perniagaan bahawa saraan para Pengarah

Eksekutif Syarikat ditetapkan oleh Jawatankuasa yang

dianggotai oleh ahli Lembaga Pengarah yang tiada

kepentingan peribadi dan yang akan memberi perhatian

yang sewajarnya kepada kehendak pihak berkepentingan

dan kepada kesejahteraan kewangan dan komersil

Syarikat.

2. KEAHLIAN

(a) Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh Lembaga

Pengarah daripada kalangan mereka dan hendaklah

dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 orang ahli.

(b) Ahli yang menganggotai Jawatankuasa ini hendaklah

secara majoriti:-

(i) Pengarah Bukan Eksekutif Syarikat; atau

(ii) mana-mana individu yang tidak mempunyai

perhubungan, yang menurut pendapat pihak

Lembaga Pengarah, akan mengganggu

pertimbangan bebas yang perlu diamalkan

dalam melaksanakan fungsi Jawatankuasa

Saraan.

(c) Ahli Jawatankuasa ini hendaklah memilih seorang

Pengerusi daripada kalangan mereka yang bukan

Pengarah Eksekutif Syarikat.

(d Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam

Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli jatuh di

bawah bilangan minimum 3 orang, pihak Lembaga

Pengarah hendaklah, dalam tempoh 3 bulan mengisi

kekosongan ini.

3. FUNGSI

(a) Untuk mencadangkan kepada Lembaga Pengarah

saraan bagi Pengerusi Eksekutif, Ketua Pegawai

Eksekutif dan para Pengarah Eksekutif.

(b) Memikul tanggungjawab bagi kesemua unsur saraan

para Pengarah Eksekutif, seperti:

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA SARAAN

(i) Gaji pokok

(ii) Skim perkongsian untung (jika ada)

(iii) Opsyen Saham

(iv) Sebarang faedah lain

(v) Pampasan untuk penamatan awal

(c) Memastikan bahawa perbezaan yang adil dan

munasabah di antara saraan ahli Lembaga Pengarah

dan lain-lain tahap pengurusan dikekalkan.

(d) Penilaian kelakuan para Pengarah Eksekutif individu

secara berterusan demi memastikan saraan berhubung

secara langsung dengan prestasi korporat dan individu.

(e) Mendapatkan khidmat nasihat dan maklumat daripada

sumber luar, jika perlu, untuk membandingkan saraan

yang kini diperoleh oleh para Pengarah Eksekutif

dengan Pengarah Eksekutif syarikat lain dan

memastikan bahawa jumlahnya munasabah bagi

sektor industri yang setara.

(f) Untuk memastikan unsur gaji pokok berdaya saing

tetapi saksama.

(g) Untuk menasihati dan menyelia, formula berkaitan

prestasi yang sesuai, iaitu sama ada formula tersebut

berasaskan prestasi individu, prestasi keuntungan

syarikat, perolehan sesaham, dan lain-lain.

(h) Untuk menyediakan objektif dan penilaian bebas bagi

faedah yang diberi kepada para Pengarah Eksekutif.

(i) Untuk menerapkan sebarang dasar atau garis

panduan yang membolehkan pentadbiran yang

lancar dan memberi keupayaan kepada Jawatankuasa

ini untuk melaksanakan kewajipan dan

tanggungjawabnya secara berkesan.

(j) Untuk menyediakan laporan kepada pihak Lembaga

Pengarah mengenai sebarang penemuan yang dibuat

oleh Jawatankuasa ini.

4. MESYUARAT

(a) Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat sekurangkurangnya

setahun sekali. Walau bagaimanapun,

mesyuarat tambahan boleh diadakan pada bila-bila

masa mengikut budi bicara Pengerusi Jawatankuasa

Saraan.

(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.

5. SETIAUSAHA

Setiausaha Jawatankuasa ini hendaklah Setiausaha

Syarikat atau Pengurus Besar Kanan Jabatan Sumber

Manusia.

85

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


86

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA

SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA

1. KEAHLIAN

(a) Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh Lembaga

Pengarah daripada kalangan mereka dan hendaklah

dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 orang ahli.

(b) Ahli Jawatankuasa ini hendaklah melantik Pengerusi

daripada kalangan mereka.

(c) Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam

Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli jatuh di

bawah bilangan minimum 3 orang, pihak Lembaga

Pengarah hendaklah, dalam tempoh 3 bulan mengisi

kekosongan ini.

(d) Pihak Lembaga Pengarah hendaklah memiliki budi

bicara seperti yang ia rasakan patut untuk

membatalkan dan/atau menarik balik pelantikan

mana-mana individu dalam Jawatankuasa ini.

2. FUNGSI

Menurut Undang-Undang Kecil 21, Jawatankuasa ini

hendaklah mentadbir Skim Opsyen Saham Pekerja (“ESOS”)

menggunakan kaedah yang menurut budi bicaranya

dirasakan patut dan dengan kuasa dan kewajipan yang

diamanahkan kepadanya oleh Lembaga Pengarah

termasuk kuasa:-

(a) Tertakluk pada peruntukan ESOS, untuk menjelaskan

dan mentafsir ESOS dan opsyen yang diberi dalam

ruang lingkupnya, untuk mentakrifkan terma di

dalam dokumen tersebut dan untuk mencadangkan

kepada Lembaga Pengarah untuk mewujudkan,

meminda dan membatalkan peraturan dan

pengawalaturan yang berkaitan dengan ESOS dan

pentadbirannya. Dalam melaksanakan kuasanya,

Jawatankuasa ini boleh membetulkan kecacatan,

memasukkan sebarang perkara yang tertinggal

atau menyelaraskan perkara yang tidak konsisten

dalam ESOS atau dalam sebarang perjanjian yang

memberi peruntukan opsyen dalam kaedah dan

setakat yang ia rasakan perlu untuk mempercepatkan

dan menjadikan ESOS berkuat kuasa sepenuhnya.

(b) Untuk menetapkan segala perkara berkaitan dengan

persoalan dasar dan kesesuaian yang mungkin

timbul dalam pentadbiran ESOS, di samping

melaksanakan kuasa dan menyempurnakan

tindakan secara am seperti yang dirasakan perlu

atau wajar untuk memelihara kepentingan Syarikat

secara yang terbaik.

3. KUASA DAN AUTORITI

3.1 Menurut Undang-Undang Kecil 4.1, Jawatankuasa ini

mempunyai budi bicara untuk menawarkan bilangan

opsyen tertentu kepada pekerja yang layak menurut ESOS

setelah mempertimbangkan sumbangan, prestasi,

bilangan tahun perkhidmatan dan potensi nilai pekerja

berkenaan terhadap kejayaan berterusan Kumpulan.

3.2 Menurut Undang-Undang Kecil 8.6, Jawatankuasa ini

hendaklah berhak menurut budi bicaranya melalui notis

secara bertulis yang menyatakan sedemikian:-

(a) untuk menggantung hak mana-mana Pemegang

Opsyen yang didapati melanggar dasar dan garis

panduan bertulis Kumpulan dan/atau terma dan

syarat pekerjaan Pemegang Opsyen (sama ada

perlanggaran tersebut menjadi punca kepada

permulaan prosiding disiplin atau tidak) untuk

melaksanakan opsyennya. Di samping hak untuk

menggantung ini, Jawatankuasa ini juga boleh

menetapkan terma dan syarat yang Jawatankuasa

ini rasakan wajar menurut budi bicaranya, mengenai

hak perlaksanaan opsyennya setelah

mempertimbangkan sifat pelanggaran, DENGAN

SYARAT SENTIASA bahawa sekiranya sifat

pelanggaran ini mengakibatkan pemecatan atau

penamatan perkhidmatan Pemegang Opsyen,

opsyen ini hendaklah tamat secara serta merta

tanpa notis, setelah pengumuman pemecatan atau

penamatan perkhidmatan Pemegang Opsyen

tersebut dibuat; ATAU

(b) untuk menggantung hak mana-mana Pemegang

Opsyen yang telah melalui prosiding disiplin

(sama ada prosiding disiplin tersebut mungkin

menyebabkan pemecatan atau penamatan

perkhidmatan Pemegang Opsyen tersebut atau

tidak) untuk melaksanakan opsyennya sementara

menunggu keputusan prosiding disiplin tersebut. Di

samping hak untuk menggantung ini, Jawatankuasa

ini juga boleh menetapkan terma dan syarat yang

Jawatankuasa ini rasakan wajar menurut budi

bicaranya, mengenai hak pelaksanaan opsyennya

setelah mempertimbangkan sifat tuduhan yang

dibuat atau dibawa terhadap Pemegang Opsyen

tersebut DENGAN SYARAT SENTIASA bahawa:-

(i) sekiranya Pemegang Opsyen tersebut didapati

tidak bersalah dalam tuduhan yang menjadi

punca kepada prosiding disiplin ini,

Jawatankuasa ini hendaklah mengembalikan

hak Pemegang Saham tersebut untuk

melaksanakan opsyennya; atau


(ii) sekiranya Pemegang Saham ini didapati

melakukan kesalahan yang mengakibatkan

pemecatan atau penamatan perkhidmatan

Pemegang Opsyen tersebut, opsyen ini

hendaklah tamat tanpa notis, setelah

pengumuman mengenai pemecatan atau

penamatan perkhidmatan Pemegang Opsyen

ini dibuat; atau

(iii) sekiranya Pemegang Opsyen tersebut didapati

bersalah tetapi tidak dipecat atau penamatan

perkhidmatan tidak disyorkan, Jawatankuasa

ini berhak menurut budi bicaranya, menentukan

sama ada Pemegang Opsyen ini boleh

meneruskan pelaksanaan opsyennya, dan jika

dibenarkan; untuk menetapkan terma dan

syarat yang berkaitan yang dirasakan patut,

mengenai pelaksanaan tersebut.

3.3 Undang-Undang Kecil 20.1 menetapkan bahawa

Jawatankuasa ini boleh pada bila-bila masa dan dari

semasa ke semasa mencadangkan kepada pihak

Lembaga Pengarah, sebarang tambahan atau pindaan

kepada dan/atau penghapusan Undang-Undang Kecil

yang ia rasakan patut menurut budi bicara mutlaknya dan

pihak Lembaga Pengarah hendaklah mempunyai kuasa

melalui resolusi untuk menambah kepada, meminda

dan/atau menghapuskan kesemua atau mana-mana

Undang-Undang Kecil menurut cadangan tersebut, atau

mana-mana bahagian daripadanya yang mereka rasakan

patut, tertakluk pada kelulusan autoriti berkaitan serta

undang-undang, peraturan, arahan dan garis panduan

(jika diperlukan) yang berkuat kuasa DENGAN SYARAT

tiada pindaan dan/atau pengubahsuaian tersebut yang

dibuat akan sama ada:-

(a) menjejaskan hak terakru mana-mana Pemegang

Opsyen yang telah menerima opsyen tersebut tanpa

terlebih dahulu memberi persetujuannya; atau

(b) meminda Undang-Undang Kecil, tanpa kelulusan

lebih awal para pemegang saham Syarikat dalam

mesyuarat agung demi memanfaatkan mana-mana

Pemegang Opsyen atau sekumpulan Pemegang

Opsyen atau kesemua Pemegang Opsyen.

3.4 Lain-lain autoriti seperti yang ditadbir oleh Undang-

Undang Kecil dan/atau yang diamanahkan kepada

Jawatankuasa ini oleh Lembaga Pengarah dari semasa

ke semasa.

4. MESYUARAT

(a) Pengerusi Jawatankuasa ini boleh mengarahkan

supaya Mesyuarat Jawatankuasa boleh diadakan

pada bila-bila masa.

(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.

(c) Di mana perlu dan sesuai, sebarang keputusan oleh

Jawatankuasa ini boleh dibuat oleh majoriti ahlinya

melalui Resolusi Pekeliling.

5. PELAPORAN

Pengerusi Jawatankuasa ini hendaklah melaporkan

prosiding setiap Mesyuarat Jawatankuasa yang diadakan

kepada pihak Lembaga Pengarah.

6. SETIAUSAHA

Setiausaha Jawatankuasa hendaklah Setiausaha Syarikat.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

87


88

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO

1. KEAHLIAN

(a) Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”) hendaklah

dilantik oleh Lembaga Pengarah dan hendaklah

dianggotai oleh sekurang-kurangnya 5 orang ahli.

(b) Ahli RMC hendaklah melantik Pengerusi daripada

kalangan mereka.

(c) Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam

RMC oleh kerana bilangan ahli jatuh di bawah

bilangan minimum 5 orang, pihak Lembaga

Pengarah hendaklah, mengisi kekosongan ini,

dalam tempoh 3 bulan.

(d) Pihak Lembaga Pengarah hendaklah memiliki budi

bicara seperti yang ia rasakan patut untuk

membatalkan dan/atau menarik balik pelantikan

mana-mana individu dalam RMC.

2. PERANAN DAN FUNGSI

RMC bertanggungjawab secara keseluruhan untuk

memantau aktiviti pengurusan risiko Kumpulan,

meluluskan prosedur pengurusan risiko dan metodologi

ukuran yang wajar di seluruh organisasi, di samping

mengenal pasti dan mengurus risiko perniagaan

Kumpulan. Peranan utamanya, antara lain, termasuk

perkara berikut:-

(a) Untuk memperjuangkan dan mempromosi

Pengurusan Risiko Perusahaan (iaitu kesedaran

risiko dan latihan risiko) dan untuk memastikan yang

proses dan budaya pengurusan risiko diterapkan

dalam Kumpulan secara menyeluruh.

(b) Untuk memastikan pelaksanaan objektif yang

digariskan dalam Dasar Pengurusan Risiko dan

pematuhan terhadapnya.

(c) Untuk menyediakan laporan suku tahun rutin dan

memberi pihak Lembaga Pengarah maklumat terkini

mengenai risiko utama yang dihadapi, diiringi

rancangan untuk mengurangkannya serta laporan

dan penilaian cadangan pelaburan secara ad hoc.

(d) Untuk bekerjasama dengan Pengawal Kewangan

Kumpulan dan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan

dalam usaha menyediakan Pernyataan Kawalan

Dalaman untuk dimasukkan ke dalam Laporan

Tahunan Syarikat dan untuk mencadangkan perkara

tersebut untuk diluluskan oleh Jawatankuasa Audit

dan Lembaga Pengarah.

Jawatankuasa Kerja Risiko (“RWC”) dan Bahagian

Pengurusan Risiko akan membantu RMC dengan

mengenal pasti dan mengurus risiko operasi dalam

organisasi.

RWC menyediakan maklumat terkini mengenai risiko

utama yang dihadapi di samping rancangan

pengurangannya melalui laporan yang dibuat setiap suku

tahun kepada RMC.

2.1 Peranan dan Tanggungjawab Rutin

(a) Mengkaji semula keberkesanan keseluruhan

pengurusan risiko di peringkat perusahaan.

(b) Menilai risiko baru yang dikenal pasti oleh RWC di

peringkat bahagian.

(c) Membuat susulan ke atas pelan tindakan pengurusan

berdasarkan status perlaksanaan yang disusun oleh

RWC.

(d) Mengenal pasti risiko strategik baru termasuk hal

ehwal korporat seperti pengawalaturan,

pembangunan perniagaan, dsb.

(e) Menyemak semula kad skor risiko perusahaan dan

menentukan risiko yang perlu dibawa kepada

perhatian Lembaga Pengarah setiap suku tahun.

2.2 Peranan dan Tanggungjawab Ad Hoc

(a) Mencadangkan kepada pihak Lembaga Pengarah,

ambang monetari serta sifat pelaburan yang

dicadangkan yang memerlukan penilaian dan

pengendorsan RMC sebelum dibentangkan kepada

pihak Lembaga Pengarah.

(b) Menyemak semula cadangan/kajian

kebolehlaksanaan yang disediakan oleh penaja

projek yang memenuhi ambang yang dikehendaki

sebelum menyarankan kepada pihak Lembaga

Pengarah untuk keputusan muktamad.

3. MESYUARAT

(a) RMC hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya

setiap tiga bulan dalam setahun. Walau

bagaimanapun, mesyuarat tambahan boleh

diadakan pada bila-bila masa mengikut budi bicara

Pengerusi RMC.

(b) Korum bagi mesyuarat adalah 3 orang.

4. PELAPORAN

Pengerusi RMC ini hendaklah melaporkan prosiding setiap

Mesyuarat Jawatankuasa kepada pihak Lembaga

Pengarah.

5. SETIAUSAHA

Setiausaha RMC hendaklah Setiausaha Syarikat.


PENUBUHAN

Jawatankuasa Audit ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah

semasa mesyuaratnya pada 29 Mac 1996.

Objektif Jawatankuasa Audit adalah untuk membantu pihak

Lembaga Pengarah dalam memenuhi tanggungjawab fidusiari

berkaitan kawalan dalaman, rekod kewangan dan perakaunan

serta dasar serta amalan pelaporan kewangan Syarikat dan

subsidiarinya (“Kumpulan”).

KOMPOSISI

Sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008, Jawatankuasa

Audit dianggotai oleh ahli berikut:-

1. Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim - Pengerusi

(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan)

2. Teo Tong How

(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)

3. Tan Siak Tee

(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)

4. Ngian Siew Siong

(Pengarah Urusan – Pembangunan Hartanah,

Pengarah Eksekutif Terikat)

(Meletakkan jawatan pada 10 Oktober 2007)

MESYUARAT DAN KEHADIRAN

Jawatankuasa Audit telah mengadakan 5 mesyuarat sepanjang

tahun kewangan ini dan butiran kehadiran Ahli Jawatankuasa

ini adalah seperti berikut:-

Nama Ahli Jawatankuasa

* Mempamerkan bilangan Mesyuarat Jawatankuasa Audit yang dihadiri

semasa Pengarah berkenaan memegang jawatan.

Setiausaha Syarikat, Ketua Pegawai Kewangan dan Juruaudit

Dalaman hadir dalam kesemua mesyuarat yang diadakan.

Juruaudit Luar telah hadir dalam 3 daripada mesyuarat tersebut.

BIDANG TUGAS

1. Keahlian

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

Bilangan

Mesyuarat Yang

Dihadiri

Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim 5/5

Teo Tong How 5/5

Tan Siak Tee 5/5

Ngian Siew Siong 2/2*

1.1 Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh Lembaga

Pengarah daripada kalangan para Pengarah Syarikat

dan hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya 3

orang ahli.

1.2 Kesemua ahli Jawatankuasa ini hendaklah Pengarah

bukan eksekutif, yang majoriti adalah Pengarah

Bebas seperti yang ditakrifkan dalam Bab 1 Keperluan

Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad

(“Bursa Securities”).

1.3 Ahli Jawatankuasa ini hendaklah mahir dalam bidang

kewangan dan hendaklah dianggotai oleh sekurangkurangnya

seorang:-

(a) yang menjadi ahli Institut Akauntan Malaysia;

atau

(b) yang hendaklah memiliki sekurang-kurangnya 3

tahun pengalaman bekerja dan:-

(i) telah lulus peperiksaan yang dinyatakan

dalam Bahagian I Jadual Pertama Akta

Akauntan, 1967; atau

(ii) menjadi ahli salah sebuah Persatuan

Akauntan yang dinyatakan dalam Bahagian

II Jadual Pertama, Akta Akauntan, 1967; atau

(c) yang hendaklah memiliki sekurang-kurangnya

3 tahun pengalaman pasca kelayakan dalam

bidang perakaunan atau kewangan dan:-

(i) memiliki ijazah sarjana muda/sarjana/

kedoktoran dalam bidang perakaunan atau

kewangan; atau

(ii) menjadi ahli salah sebuah organisasi

perakaunan profesional yang telah diterima

sebagai ahli penuh Persekutuan Akauntan

Antarabangsa (International Federation of

Accountants); atau

(d) yang hendaklah memiliki pengalaman sekurangkurangnya

7 tahun sebagai ketua pegawai

kewangan sebuah syarikat atau menjawat fungsi

sebagai individu utama yang bertanggungjawab

ke atas pengurusan hal ehwal kewangan syarikat.

1.4 Pengarah silih ganti tidak boleh dilantik sebagai Ahli

Jawatankuasa ini.

1.5 Ahli Jawatankuasa ini hendaklah melantik Pengerusi

daripada kalangan mereka yang hendaklah seorang

Pengarah Bebas.

1.6 Jika ahli Jawatankuasa ini meletak jawatan, meninggal

dunia atau atas apa jua sebab pun berhenti daripada

menjadi ahli dan menyebabkan ketidakpatuhan

kepada perenggan 1.1, 1.2 atau 1.3 di atas, pihak

Lembaga Pengarah hendaklah mengisi kekosongan

ini dalam tempoh 3 bulan.

1.7 Terma jawatan dan prestasi Jawatankuasa ini dan

setiap ahlinya hendaklah dikaji semula oleh pihak

Lembaga Pengarah tidak kurang daripada setiap 3

tahun. Walau bagaimanapun, pelantikan tamat apabila

seseorang ahli berhenti daripada menjadi Pengarah.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

89


90

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

2. Mesyuarat

2.1 Korum bagi Mesyuarat Jawatankuasa hendaklah

sekurang-kurangnya 2 orang ahli, yang majoritinya

adalah Pengarah Bebas.

2.2 Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat sekurangkurangnya

4 kali setahun, di samping mesyuarat

tambahan seperti yang diputuskan oleh Pengerusi.

2.3 Tanpa mengambil kira perenggan 2.2 di atas, Pengerusi

hendaklah mengadakan mesyuarat Jawatankuasa,

setelah diminta oleh mana-mana ahli Jawatankuasa

ini, Pengarah yang tidak menjadi ahli atau Juruaudit

Dalaman atau Luar, untuk mempertimbangkan perkara

yang dibangkitkan.

2.4 Juruaudit luar berhak untuk berada dalam mesyuarat dan

didengar dalam mana-mana mesyuarat Jawatankuasa

ini dan hendaklah hadir di hadapan Jawatankuasa ini

apabila diperlukan.

2.5 Pengarah yang bukan ahli dan para pekerja Syarikat dan

Kumpulan hendaklah biasanya menghadiri mesyuarat

ini apabila diundang oleh Jawatankuasa ini, untuk

membantu dalam perbincangan dan penyelesaian

perkara yang dibangkitkan. Namun begitu, Jawatankuasa

ini hendaklah bermesyuarat dengan Juruaudit Luar tanpa

kehadiran ahli lembaga pengarah eksekutif, sekurangkurangnya

dua kali setahun.

2.6 Juruaudit Luar hendaklah menghadiri kesemua mesyuarat

untuk membentangkan dan membincangkan laporan

audit dan perkara lain yang berkaitan. Mereka juga perlu

memberi saranan yang sehubungan dengannya, di

samping melakukan susulan ke atas kesemua keputusan

berkaitan yang telah dibuat.

2.7 Setiausaha Syarikat hendaklah bertindak sebagai

Setiausaha Jawatankuasa ini dan hendaklah

bertanggungjawab, atas persetujuan Pengerusi, untuk

menyediakan dan mengedarkan agenda dan notis

mesyuarat diiringi dokumentasi penerangan kepada ahli,

sebelum setiap mesyuarat.

2.8 Setiausaha Jawatankuasa ini hendaklah diamanahkan

untuk mencatat kesemua prosiding dan minit mesyuarat

Jawatankuasa.

2.9 Di samping penyediaan minit mesyuarat Jawatankuasa

Pengurusan yang terperinci yang diedarkan kepada

kesemua ahli Lembaga Pengarah, Jawatankuasa ini

akan melaporkan ringkasan perkara dan resolusi penting

semasa setiap Mesyuarat Lembaga Pengarah.

3. Hak dan Autoriti

Jawatankuasa ini diberi kuasa untuk:-

3.1 Menyiasat sebarang perkara dalam bidang tugasnya.

3.2 Mempunyai sumber yang secukupnya yang diperlukan

untuk melaksanakan kewajipannya.

3.3 Memiliki akses penuh dan tidak terhad kepada maklumat,

rekod dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitinya.

3.4 Mempunyai saluran perhubungan langsung dengan

Juruaudit Dalaman dan Luar.

3.5 Menggunakan khidmat, melakukan rundingan dan

mendapatkan nasihat undang-undang luar dan

lain-lain profesional bebas dan untuk memastikan

kehadiran individu luar yang memiliki pengalaman

dan kemahiran yang berkaitan yang disifatkan

sebagai perlu.

3.6 Mengadakan mesyuarat dengan Juruaudit Luar,

Juruaudit Dalaman atau kedua-duanya, tanpa

kehadiran lain-lain Pengarah dan pekerja Syarikat,

apabila disifatkan sebagai perlu.

4. Fungsi dan Kewajipan

4.1 Untuk mengkaji semula dan membuat cadangan

mengenai Piagam Audit Dalaman, yang mentakrifkan

tujuan, autoriti, skop dan tanggungjawab bebas bagi

fungsi audit dalaman dalam Syarikat dan Kumpulan,

untuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah.

4.2 Untuk mengkaji semula perkara berikut dan

melaporkan kepada pihak Lembaga Pengarah:-

(a) Dengan Juruaudit Luar:-

(i) rancangan audit dan laporan audit dan

setakat mana bantuan yang diberi oleh

para pekerja pihak yang diaudit;

(ii) penilaian sistem kawalan dalaman;

(iii) mengenai fi audit dan perkara yang

berkaitan dengan kesesuaian mereka yang

akan dicalonkan, dilantik dan dilantik semula

dan alasan yang mendasari peletakan

jawatan atau pemecatan Juruaudit;

(iv) surat pengurusan dan respons pihak

pengurusan; dan

(v) isu dan keraguan yang berpunca daripada

audit.

(b) Dengan Jabatan Audit Dalaman:-

(i) kecukupan dan kerelevanan skop, fungsi,

kecekapan dan sumber Audit Dalaman

dan autoriti yang diperlukan untuk

melaksanakan tugasnya;

(ii) rancangan audit bagi program kerja dan

keputusan proses audit dalaman termasuk

saranan dan tindakan yang diambil;

(iii) setakat mana kerjasama dan bantuan yang

diberi oleh para pekerja Pihak yang Diaudit;

dan

(iv) penilaian prestasi audit dalaman termasuk

penilaian kakitangan kanan dan apa-apa

perkara yang berkaitan dengan pelantikan

dan penamatan khidmat mereka.


(c) keputusan suku tahun dan penyata kewangan bagi

tahun kewangan sebelum diluluskan oleh pihak

Lembaga Pengarah, dengan memberi tumpuan

khusus kepada:-

(i) perubahan dan pelaksanaan dasar dan amalan

perakaunan utama;

(ii) isu penting dan luar biasa;

(iii) andaian usaha berterusan; dan

(iv) pematuhan kepada standard perakaunan,

pengawalaturan dan lain-lain keperluan undangundang.

(d) penemuan utama penyiasatan dan respons pihak

pengurusan.

(e) kesesuaian sebarang transaksi pihak berkaitan dan

sebarang situasi konflik kepentingan yang mungkin

timbul dalam Syarikat atau Kumpulan termasuk

sebarang transaksi, prosedur atau tingkah laku yang

menimbulkan keraguan mengenai integriti pihak

pengurusan.

4.3 Untuk melaporkan sebarang pelanggaran Keperluan

Penyenaraian yang belum diselesaikan secara memuaskan,

kepada Bursa Securities.

4.4 Untuk menyediakan Laporan Jawatankuasa Audit untuk

dilampirkan bersama Laporan Tahunan Syarikat, meliputi:-

(a) komposisi Jawatankuasa ini termasuk nama, jawatan

dan jawatan pengarah ahlinya;

(b) bidang tugas Jawatankuasa ini;

(c) bilangan mesyuarat yang diadakan dan butiran

kehadiran setiap ahli;

(d) ringkasan aktiviti Jawatankuasa dalam melaksanakan

fungsi dan kewajipannya; dan

(e) ringkasan aktiviti fungsi audit dalaman.

4.5 Untuk menyemak semula perkara berikut untuk diterbitkan

dalam Laporan Tahunan Syarikat:-

(a) pernyataan penzahiran oleh Lembaga Pengarah

mengenai:-

(i) penerapan Prinsip yang dibentangkan dalam

Bahagian I Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia,

oleh Syarikat; dan

(ii) tahap pematuhan terhadap amalan terbaik yang

dibentangkan dalam Bahagian II Kod Tadbir Urus

Korporat Malaysia, dengan memberi alasan bagi

bidang yang tidak dipatuhi dan langkah alternatif

yang digunakan dalam bidang tersebut.

(b) pernyataan mengenai tanggungjawab Lembaga

Pengarah untuk penyediaan penyata kewangan

tahunan teraudit.

(c) pernyataan penzahiran mengenai keadaan sistem

kawalan dalaman Syarikat dan Kumpulan.

(d) pernyataan Jawatankuasa Audit mengenai

pengesahan pengagihan opsyen saham kepada

para pekerja Kumpulan yang layak dalam mematuhi

kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kecil

Skim Opsyen Saham Pekerja Syarikat, pada akhir

setiap tahun kewangan.

(e) lain-lain penzahiran yang membentuk perkara yang

terkandung dalam laporan tahunan dalam Bahagian A

Lampiran 9C Keperluan Penyenaraian Bursa Securities.

Fungsi dan kewajipan di atas adalah sebagai tambahan

kepada fungsi lain seperti yang boleh dipersetujui dari

semasa ke semasa oleh Jawatankuasa ini dan pihak

Lembaga Pengarah.

5. Jabatan Audit Dalaman

5.1 Ketua Jabatan Audit Dalaman hendaklah mempunyai

akses tanpa had kepada Ahli Jawatankuasa dan

melaporkan kepada Jawatankuasa yang skop

tanggungjawabnya merangkumi memantau

pembangunan dan penubuhan fungsi audit dalaman.

5.2 Dalam hal ehwal pentadbiran rutin, Ketua Jabatan

Audit Dalaman hendaklah melapor kepada Pengerusi

Eksekutif Kumpulan atau individu yang ditugaskan

oleh beliau.

RINGKASAN AKTIVITI JAWATANKUASA AUDIT

Aktiviti Jawatankuasa Audit sepanjang tahun kewangan berakhir

30 Jun 2008 merangkumi perkara berikut:-

(a) Mengkaji semula kecukupan dan kerelevanan skop,

fungsi, sumber, rancangan audit dalaman berasaskan

risiko dan keputusan proses audit dalaman dengan

Jabatan Audit Dalaman.

(b) Mengkaji semula aktiviti audit yang dijalankan oleh

Jabatan Audit Dalaman serta laporan audit yang

berkaitan demi memastikan tindakan pembetulan

diambil untuk menangani isu risiko yang dilaporkan.

(c) Mengkaji semula dengan bantuan Jabatan Audit

Dalaman dan pihak pengurusan, kecukupan,

kesesuaian dan pematuhan kepada prosedur yang

ditetapkan untuk memantau transaksi pihak berkaitan

yang berulang-ulang.

(d) Mengkaji semula dengan Juruaudit Luar, rancangan

audit Syarikat dan Kumpulan bagi tahun semasa

(termasuk pendekatan risiko dan audit, penilaian

sistem, fi audit, isu yang dibangkitkan dan respons pihak

pengurusan) sebelum memulakan audit tahunan.

91

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


92

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

(e) Mengkaji semula tahap bantuan yang diberi oleh

pihak pengurusan dan isu dan keraguan yang

muncul daripada audit dengan Juruaudit Luar, tanpa

kehadiran kakitangan pengurusan dan ahli lembaga

pengarah eksekutif.

(f) Mengkaji semula penyata kewangan, laporan audit,

isu dan keraguan yang timbul daripada audit statutori

dengan Juruaudit Luar.

(g Mengkaji semula dan membincangkan Akaun

Pengurusan dengan pihak pengurusan.

(h) Mengkaji semula keputusan suku tahun dan penyata

kewangan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun

2008 dengan pihak pengurusan dan Juruaudit Luar

untuk membuat cadangan kepada pihak Lembaga

Pengarah dan penyerahan kepada Bursa Securities.

(i) Mengkaji semula kesemua transaksi pihak berkaitan

yang berulang-ulang yang disertai oleh Syarikat dan

Kumpulan semasa mesyuarat Jawatankuasa yang

diadakan setiap suku tahun, demi memastikan yang

ia berdasarkan urus niaga tulus dan mengikut terma

komersil biasa.

(j) Mengkaji semula dan meluluskan Pekeliling

kepada para Pemegang Saham mengenai mandat

pemegang saham yang dicadangkan untuk transaksi

pihak berkaitan yang berulang-ulang dan cadangan

autoriti untuk membeli saham sendiri oleh Syarikat

serta sebagai pernyataan oleh Jawatankuasa Audit

mengenai cadangan mandat para pemegang saham

untuk transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang.

(k) Mengkaji semula sebarang situasi konflik kepentingan

yang mungkin timbul dalam Syarikat atau Kumpulan

termasuk sebarang transaksi, prosedur atau tingkah

laku yang menimbulkan keraguan mengenai integriti

pihak pengurusan.

(l) Membincangkan implikasi sebarang perubahan dan

pengumuman mengenai Syarikat dan Kumpulan, yang

dikeluarkan oleh badan statutori dan pengawalaturan.

(m) Melaporkan kepada Lembaga Pengarah isu penting

dan kebimbangan yang dibincangkan semasa

mesyuarat Jawatankuasa diiringi cadangan yang

boleh diterima pakai. Minit mesyuarat dibentangkan,

dibincangkan dan dicatatkan oleh kesemua ahli

Lembaga Pengarah.

(n) Mengkaji semula dan meluluskan Laporan

Jawatankuasa Audit untuk dimasukkan ke dalam

Laporan Tahunan Syarikat 2007.

(o) Mengkaji semula pernyataan penzahiran dan

pematuhan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia

dan keadaan kawalan dalaman serta Pernyataan

Tanggungjawab Pengarah pada penyata kewangan

teraudit tahunan untuk dimasukkan ke dalam Laporan

Tahunan Syarikat bagi tahun 2007.

(p) Mengkaji semula dan mengendors bidang tugas yang

dipinda bagi Jawatankuasa Audit yang dibuat selaras

dengan pindaan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia

yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada

1 Oktober 2007.

FUNGSI DAN RINGKASAN AKTIVITI AUDIT DALAMAN

Fungsi audit dalaman dilaksanakan secara dalaman dan

dikendalikan oleh Jabatan Audit Dalaman Kumpulan. Sepanjang

tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008, Jabatan Audit Dalaman

mengendalikan aktiviti berikut:-

(a) Menyediakan rancangan audit tahunan untuk

diluluskan oleh Jawatankuasa Audit.

(b) Melaksanakan audit berasaskan risiko berkaitan unit

perniagaan Syarikat dan Kumpulan secara kerap,

yang meliputi kajian semula sistem kawalan dalaman,

sistem maklumat perakaunan dan pengurusan serta

pengurusan risiko.

(c) Mengeluarkan laporan audit kepada Jawatankuasa

dan pihak pengurusan, dengan mengenal pasti

kelemahan dan isu serta memberi saranan untuk

penambahbaikan.

(d) Bertindak berdasarkan cadangan Jawatankuasa dan/

atau pihak pengurusan kanan ke atas kebimbangan

mengenai operasi atau kawalan dan isu penting bagi

Syarikat dan Kumpulan.

(e) Membuat susulan mengenai tindakan pembetulan

yang diserlahkan dalam isu audit oleh Juruaudit Luar.

(f) Melaporkan kepada Jawatankuasa Audit mengenai

kajian semula kecukupan, kesesuaian dan pematuhan

terhadap prosedur yang diwujudkan untuk menyelia

transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang.

(g) Mengkaji semula kesesuaian pernyataan penzahiran

berkaitan pematuhan kepada Kod Tadbir Urus

Korporat Malaysia dan keadaan kawalan dalaman

serta Laporan Jawatankuasa Audit.

(h) Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa ini untuk

membentangkan dan membincangkan laporan audit

dan susulan perkara yang dibangkitkan.

(i) Melaksanakan penilaian bebas ke atas rangka

kerja pengurusan risiko yang memberi tumpuan

terutamanya kepada kecukupan dan keberkesanan

rangka kerja tersebut.

Kos yang ditanggung untuk fungsi audit dalaman bagi tahun

kewangan berakhir 30 Jun 2008 berjumlah RM817,688.20.


PENGENALAN

Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia menetapkan bahawa

Lembaga Pengarah bagi syarikat tersenarai awam hendaklah

memastikan sistem kawalan dalaman yang utuh demi

memelihara pelaburan para pemegang saham dan aset

Kumpulan. Di bawah ini dibentangkan Pernyataan Kawalan

Dalaman Lembaga Pengarah (“Lembaga Pengarah”) SunCity

(“Kumpulan”) sebagai sebuah Kumpulan, yang dibuat untuk

mematuhi Perenggan 15.27 Keperluan Penyenaraian Bursa

Malaysia Securities Berhad dan Pernyataan Kawalan Dalaman:

Panduan bagi Pengarah Syarikat Tersenarai Awam.

TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENGARAH

Pihak Lembaga Pengarah memandang berat, dan komited

untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman dan amalan

pengurusan risiko yang utuh dalam Kumpulan dalam usaha

memastikan tadbir urus korporat yang baik diamalkan. Lembaga

Pengarah menegaskan tanggungjawabnya untuk mengkaji

semula kecukupan dan integriti sistem kawalan dalaman serta

sistem maklumat pengurusan Kumpulan. Ini termasuk sistem

untuk memastikan pematuhan kepada undang-undang yang

berkuat kuasa, peraturan, arahan, garis panduan dan amalan

pengurusan risiko.

Namun begitu, seperti sebarang sistem kawalan dalaman,

sistem kawalan dalaman Kumpulan direka untuk mengurus

risiko demi mencapai objektif perniagaan dan sebaliknya bukan

untuk menyingkirkan risiko kegagalan sama sekali. Dengan

yang demikian, sistem kawalan dalaman hanya boleh memberi

keyakinan yang munasabah dan bukan mutlak terhadap salah

nyata atau kerugian material.

SISTEM KAWALAN DALAMAN KUMPULAN

Mekanisme Pemantauan dan Gaya Pengurusan

Mesyuarat suku tahun Lembaga Pengarah, Jawatankuasa

Lembaga Pengarah dan pihak pengurusan yang dijadualkan

setiap suku tahun adalah antara platform utama yang

membolehkan prestasi dan tindakan Kumpulan dipantau.

Pengendalian sehari-harian perniagaan diamanahkan kepada

para Pengarah Urusan (“MD”) dan pasukan pengurusan

mereka masing-masing. Ketua setiap subsidiari dan Jabatan

yang beroperasi dalam Kumpulan diamanahkan dengan

tanggungjawab mengurus operasi masing-masing, di bawah

penyeliaan Pengerusi Eksekutif dan MD.

Para MD menyampaikan harapan Lembaga Pengarah secara

aktif kepada pihak pengurusan dalam mesyuarat pengurusan

serta semasa mereka hadir dalam berbagai mesyuarat projek/

pemilik. Dalam mesyuarat ini, risiko operasi dan kewangan

dibincangkan dan ditangani.

PERNYATAAN KAWALAN DALAMAN 93

Pihak Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk menetapkan

hala tuju perniagaan dan memantau peri laku operasi

Kumpulan melalui berbagai Jawatankuasa Lembaga Pengarah

dan mekanisme pelaporan pengurusan. Melalui mekanisme

ini, Lembaga Pengarah dimaklumkan mengenai kesemua isu

kawalan utama yang berkaitan dengan kawalan dalaman,

pematuhan pengawalaturan dan pengambilan risiko.

Pengurusan Risiko Perusahaan

Dalam mengendalikan tanggungjawab kepimpinannya,

Lembaga Pengarah mengiktiraf bahawa pengurusan risiko yang

berkesan adalah sebahagian daripada amalan pengurusan

perniagaan yang baik. Lembaga Pengarah mengiktiraf bahawa

kesemua bidang aktiviti Kumpulan melibatkan berbagai

tahap risiko dan komited untuk memastikan yang Kumpulan

mempunyai rangka kerja pengurusan risiko yang berkesan

yang membolehkan Kumpulan mengenal pasti, menilai dan

mengurus risiko yang mempengaruhi pencapaian objektif

perniagaan Kumpulan tepat pada masanya dan secara

berkesan, dalam ruang lingkup parameter risiko yang ditakrif.

Maklumat terperinci mengenai Pengurusan Risiko Perusahaan

dibentangkan pada halaman 95 hingga 96 Laporan Tahunan

ini.

Unsur Utama bagi Sistem Kawalan Dalaman

Kumpulan

Sistem kawalan dalaman Kumpulan mengandungi unsur utama

berikut:-

• Wawasan, misi, falsafah korporat dan hala tuju strategik

yang jelas yang disampaikan kepada para pekerja di

semua peringkat.

• Lembaga Pengarah yang berkesan yang mengekalkan

kawalan ke atas Kumpulan dengan mekanisme pengurusan

yang sewajarnya yang membolehkan Lembaga Pengarah

menyemak semula kemajuan Kumpulan.

• Bajet tahunan dan rancangan pengurusan yang diluluskan

oleh Lembaga Pengarah yang disediakan oleh setiap

subsidiari semasa pelaksanaan Rancangan Perniagaan

dalam usaha mempertimbangkan kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman yang berkaitan termasuk analisis

pesaing, pasaran dan persekitaran yang lebih luas.

• Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang berkaitan dengan

bidang tugas formal yang menggariskan secara jelas fungsi

dan kewajipan yang ditugaskan oleh Lembaga Pengarah.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


94

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PERNYATAAN KAWALAN DALAMAN

• Manual dasar dan prosedur yang komprehensif bagi

kesemua unit operasi utama yang menyediakan garis

panduan dan had autoriti yang merangkumi berbagai hal

ehwal operasi, kewangan, sumber manusia serta kesihatan

dan keselamatan.

• Penggunaan intranet sebagai satu kaedah yang berkesan

untuk berkomunikasi dan berkongsi ilmu.

• Mesyuarat pengurusan bahagian yang kerap diadakan

yang melibatkan penyemakan semula operasi, prestasi

kewangan, hal ehwal sumber manusia dan rancangan

perniagaan Kumpulan.

• Penyampaian dasar dan garis panduan berhubung hal

ehwal sumber manusia kepada kesemua para pekerja

melalui buku panduan kakitangan yang juga disediakan

melalui intranet.

• Sistem penilaian prestasi sistematik bagi kesemua peringkat

kakitangan.

• Latihan berkaitan yang disediakan kepada kakitangan

kesemua fungsi untuk mengekalkan tahap kecekapan dan

keupayaan yang tinggi.

• Inisiatif peningkatan kualiti berterusan seperti pentauliahan

ISO 9001:2000.

• Fungsi audit dalaman yang mengendalikan audit dalaman

berdasarkan rancangan audit berasaskan risiko tahunan

yang diluluskan oleh Jawatankuasa Audit (“AC”).

Mekanisme Jaminan

AC diamanahkan oleh Lembaga Pengarah dengan tugas

mengkaji semula dan memantau keberkesanan sistem kawalan

dalaman Kumpulan. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya,

AC bergantung kepada sokongan Jabatan Audit Dalaman

Kumpulan (“GIAD”) yang menjalankan audit dalaman ke atas

berbagai unit operasi dalam Kumpulan berdasarkan rancangan

audit berasaskan risiko yang diluluskan setiap tahun oleh AC.

Berdasarkan audit ini, GIAD menyediakan laporan berkala

untuk AC dengan menyerlahkan pemerhatian, cadangan dan

pelan tindakan pengurusan untuk memperbaiki sistem kawalan

dalaman Kumpulan. Di samping itu, AC turut mengkaji semula

dan mempertimbangkan sebarang perkara yang berkaitan

dengan kawalan dalaman yang diserlahkan oleh Juruaudit Luar

sepanjang audit statutori yang mereka lakukan ke atas penyata

kewangan Kumpulan.

Di samping itu, sebagai sebahagian daripada keperluan

perakuan ISO 9001:2000 yang ditauliahkan kepada aktiviti

pembangunan hartanah Kumpulan dan Sunway Medical Centre

Berhad, audit berjadual dilaksanakan oleh juruaudit dalaman

syarikat serta oleh juruaudit badan pentauliahan yang berkaitan.

Keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan.

Laporan AC dibentangkan pada halaman 89 hingga 92 Laporan

Tahunan ini.

KOMITMEN LEMBAGA PENGARAH

Lembaga Pengarah menyedari bahawa Kumpulan beroperasi

dalam persekitaran perniagaan yang dinamik yang memerlukan

sistem kawalan dalaman yang responsif agar dapat menyokong

objektif perniagaannya. Untuk mencapai matlamat ini, Lembaga

Pengarah kekal komited untuk mengekalkan sistem kawalan

dalaman yang kukuh dan berwibawa dan meyakini bahawa

keseimbangan objektif perniagaan dan kecekapan operasi

mampu dicapai.

KESIMPULAN LEMBAGA PENGARAH

Pihak Lembaga Pengarah sukacita melaporkan bahawa

keadaan sistem kawalan dalaman dan kaedah pengurusan

risiko yang diamalkan mampu mencapai objektif Kumpulan,

iaitu untuk memastikan tadbir urus korporat yang baik. Tiada

kegagalan atau kelemahan kawalan yang material yang

boleh memberi kesan buruk yang material ke atas keputusan

Kumpulan bagi tahun dalam kajian.

Pernyataan Kawalan Dalaman ini telah diluluskan oleh

Lembaga Pengarah pada 29 Ogos 2008.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling, AO

Pengerusi Eksekutif


PENGURUSAN RISIKO PERUSAHAAN

Di SunCity dan kumpulan syarikatnya (“Kumpulan SunCity”

atau “Kumpulan”), Pengurusan Risiko Perusahaan (“ERM”)

dilihat sebagai satu disiplin dan proses yang diwujudkan

oleh Lembaga Pengarah dan pihak pengurusan kanan untuk

merancang, menyusun, memimpin dan mengawal aktiviti

dan objektif Kumpulan.

Pihak Lembaga Pengarah mengendors ERM sebagai

sebahagian daripada amalan, perancangan dan operasi

Kumpulan yang akhirnya digunakan dalam proses membuat

keputusan agar pelaburan pemegang saham, pihak

berkepentingan dan aset Kumpulan terpelihara.

RANGKA KERJA DAN PROSES

PENGURUSAN RISIKO

Perancangan

Strategik

Rangka kerja dan proses pengurusan risiko yang betul telah

diwujudkan dalam Kumpulan SunCity demi memastikan yang

risiko dikenal pasti, dinilai, diurus dan diselia secara tetap

seperti yang dipamerkan dalam rajah di sebelah kanan.

Rangka kerja dan proses pengurusan risiko beroperasi

selaras dengan strategi dan objektif korporat Kumpulan. Ia

beroperasi merentas kesemua perniagaan dalam Kumpulan

demi memastikan yang evolusi risiko yang dihadapi oleh

Kumpulan ditangani tepat pada masanya.

Risiko ini berkait rapat dengan peluang dan pulangan demi

memastikan Kumpulan mampu mencapai strategi dan

objektifnya. Tujuan muktamad rangka kerja ini adalah untuk

mengurus dan bukan untuk menyingkirkan risiko yang

dihadapi oleh Kumpulan.

PENGURUSAN RISIKO PERUSAHAAN 95

Perancangan

Pewarisan

Kumpulan

Bakat

ERM bukan sahaja satu alat yang praktikal, bahkan juga satu

proses dalam Kumpulan yang berterusan yang digunakan

terutamanya untuk menambah nilai dan membantu

mengembangkan perniagaan melalui pencapaian kelebihan

daya saing. ERM berfungsi seiringan dengan aspek lain

proses perniagaan dan melengkapi berbagai proses dalam

Kumpulan.

Perancangan

Perniagaan

Kesinambungan

Perniagaan

Pengurusan

Risiko

Sistem

Kawalan

Pengurusan

Berhubung dan Berunding

Kawalan

Dalaman

Objektif, Kandungan

dan Struktur yang

Wujud

Pengenalpastian

Risiko

Analisis

Risiko

Penilaian

Risiko

Olahan dan

Pengurusan

Risiko

Perhubungan

Pelabur

Penilaian Risiko

(Diadaptasi daripada AS/NZS 4360:2004 Risk Management)

Menyelia dan Menyemak Semula

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


96

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PENGURUSAN RISIKO PERUSAHAAN

STRUKTUR PENGURUSAN RISIKO

Dalam usaha memastikan perlaksanaan rangka kerja

dan proses pengurusan risiko yang sewajarnya dalam

Kumpulan, Bahagian Pengurusan Risiko Kumpulan (“GRMD”),

yang diketuai oleh Ketua Pegawai Risiko Kumpulan telah

diwujudkan pada tahun 2008. Tanggungjawab GRMD

antara lain, meliputi:-

• Memastikan pengemaskinian profil risiko oleh unit

perniagaan berkaitan.

• Memastikan tindakan yang memadai dilaksanakan

tepat pada masanya untuk menangani risiko ini.

• Mencadangkan kaedah pengendalian risiko yang

perlu dilaksanakan di seluruh Kumpulan.

• Menyediakan pengemaskinian risiko yang dihadapi

oleh setiap profil unit perniagaan, yang disatukan,

setiap suku tahun, untuk dilampirkan bersama profil

risiko Kumpulan.

• Memberi sorotan bidang risiko utama kepada Jabatan

Audit Dalaman Kumpulan dalam usaha memastikan

kawalan yang sewajarnya dilaksanakan demi

mengurangkan risiko tersebut.

• Menggalakkan budaya pengurusan risiko dalam

Kumpulan.

Dalam Kumpulan SunCity, pengurusan risiko dilaksanakan

melalui pelaporan pusat dan pengurusan struktur

pada peringkat tertentu demi menggalakkan

kebertanggungjawaban dan tanggungjawab terhadap

pengurusan risiko dalam Kumpulan. Setiap peringkat

dalam struktur pengurusan risiko akan dimudah cara oleh

GRMD. Struktur pengurusan risiko formal yang dilaksanakan

dalam Kumpulan SunCity adalah seperti berikut:-

Bahagian Pengurusan Risiko Kumpulan

Lembaga

Pengarah

Jawatankuasa Pengurusan Risiko

Jawatankuasa Kerja Risiko

Jawatankuasa Kerja Risiko (“RWC”)

RWC dianggotai oleh wakil operasi dan kewangan daripada

bahagian berkaitan bagi setiap unit perniagaan. Setiap unit

perniagaan membentuk RWC secara individu dan bermesyuarat

setiap suku tahun dengan GRMD. Ini peringkat operasi dalam

struktur pengurusan risiko Kumpulan.

Ahli RWC mengenal pasti dan merancang tindakan pengurangan

risiko dalam perniagaan mereka, dari peringkat operasi

hinggalah ke peringkat strategik. RWC bertanggungjawab untuk

memastikan risiko di semua peringkat unit perniagaan dikenal

pasti secukupnya dan tindakan pengurangan dan kawalan

yang sewajarnya diterapkan.

Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”)

RMC akan membincangkan dan mempertimbangkan risiko

utama yang dikenal pasti oleh unit perniagaan dan membawanya

kepada perhatian RWC yang berkaitan. Tanggungjawab utama

RMC adalah untuk menilai risiko utama yang boleh memberi

kesan yang ketara ke atas strategi dan objektif perniagaan

Kumpulan. RMC disifatkan sebagai peringkat pengurusan dalam

struktur pengurusan risiko dalam Kumpulan. Ia bermesyuarat

sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun.

Penyampaian risiko utama di peringkat RMC adalah berdasarkan

risiko yang disatukan supaya ahli boleh memahami risiko yang

dihadapi oleh setiap unit perniagaan individu. Dalam mesyuarat

setiap suku tahun, RMC akan membuat keputusan mengenai

risiko utama yang akan dimajukan kepada Lembaga Pengarah

agar diberi perhatian dan pertimbangan lanjut. Antara

tanggungjawab utama RMC adalah untuk memberi maklumat

terkini kepada Lembaga Pengarah mengenai isu pengurusan

risiko penting, membuat laporan mengenai penilaian pelaburan

dan membuat laporan mengenai hal ehwal penting lain secara

ad hoc.

Lembaga Pengarah (“BOD”)

BOD menyelia struktur pengurusan risiko dengan memberi

wawasan, nasihat dan hala tuju kepada pihak pengurusan

kanan, di samping mengenal pasti serta mengurangkan risiko

utama dalam Kumpulan.

Penglibatan BOD dalam proses pengurusan adalah satu

pengiktirafan peri pentingnya ERM dalam Kumpulan. Ini

mematuhi Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia.


Maklumat yang dibentangkan di bawah mematuhi Keperluan

Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad:-

1. STATUS PENGGUNAAN PEROLEHAN YANG BERPUNCA

DARIPADA CADANGAN KORPORAT

(a) Pada 20 November 2006, Syarikat mengumumkan

cadangan untuk mewujudkan program nota tempoh

sederhana Islam 15-tahun nilai nominal sehingga

RM500 juta dan program instrumen komersil Islam

7-tahun nilai nominal sehingga RM100 juta, keduaduanya

dalam ruang lingkup prinsip Islam Murabahah

(“Program yang Dicadangkan”). Program yang

Dicadangkan ini telah diluluskan oleh Suruhanjaya

Sekuriti melalui suratnya bertarikh 13 Disember

2006 dan dokumentasi berkaitan Program yang

Dicadangkan yang ditandatangani pada 5 Jun 2007

dan 13 Jun 2007. Syarikat telah memenuhi kesemua

syarat duluan menurut Program yang Dicadangkan ini.

Pada 30 Jun 2008, RM215 juta nota tempoh sederhana

telah pun digunakan oleh Syarikat.

(b) Pada 22 Ogos 2007, Syarikat telah menerbitkan bon

bersiri jaminan bank 2% dengan tempoh sehingga 3

tahun bernilai nominal RM250 juta dengan sehingga

155,932,500 hak untuk memperuntukkan waran

sementara boleh cerai kepada RHB Investment Bank

Berhad, RHB Bank Berhad dan OCBC Bank (Malaysia)

Berhad, memandangkan mereka pelanggan utama,

atas dasar ‘urus niaga dibeli’ (“Bon diiringi Penerbitan

Waran”).

Pada 5 Oktober 2007, Syarikat telah menerbitkan

155,805,276 waran baru kepada para pemegang

saham Syarikat sedia ada berdasarkan hak boleh

dilepaskan 1 waran bagi setiap 3 saham biasa sedia

ada RM1.00 sesaham yang dipegang dalam Syarikat

pada harga terbitan RM0.15 setiap waran (“Tawaran

untuk Jualan”).

[Penerbitan Bon dengan Waran dan Tawaran untuk

Jualan selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai

“Cadangan”.]

Perolehan kasar yang terhasil daripada Cadangan

ini digunakan sebahagiannya untuk membiayai

pembelian balik aset di bawah program pengsekuritian

disokong aset, untuk modal kerja dan untuk membiayai

perbelanjaan berhubung Cadangan ini.

MAKLUMAT PEMATUHAN TAMBAHAN 97

2. BELIAN BALIK SAHAM

Syarikat tidak membeli balik sebarang sahamnya sendiri

dalam tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008.

3. OPSYEN KE ATAS SAHAM BIASA, WARAN ATAU

SEKURITI BOLEH TUKAR YANG DILAKSANAKAN

Sepanjang tahun berakhir 30 Jun 2008, sejumlah 3,998,000

opsyen ke atas saham biasa dilaksanakan menurut Skim

Opsyen Saham Pekerja Syarikat (“ESOS”) dan sejumlah

2,477,032 waran dilaksanakan menurut Waran Syarikat

2007/2017.

4. RESIT DEPOSITORI AMERIKA (“ADR”) ATAU PROGRAM

RESIT DEPOSITORI GLOBAL (“GDR”)

Syarikat tidak menaja sebarang program ADR atau GDR

sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008.

5. SEKATAN DAN/ATAU PENALTI

Tiada sebarang sekatan awam dan/atau penalti yang

dikenakan ke atas Syarikat dan subsidiarinya, para Pengarah

atau pihak Pengurusan oleh badan pengawalaturan yang

berkaitan sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun

2008.

6. FI BUKAN AUDIT

Fi bukan audit yang dibayar/perlu dibayar kepada Juruaudit

Luar Syarikat dan subsidiarinya bagi tahun kewangan

berakhir 30 Jun 2008 berjumlah RM717,015.

7. VARIASI KEPUTUSAN

Tiada varians 10% atau lebih di antara keputusan teraudit

tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 dengan keputusan

tidak teraudit yang diumumkan oleh Syarikat sebelum ini.

Syarikat tidak mendedahkan sebarang anggaran, ramalan

atau unjuran keuntungan bagi tahun kewangan ini.

8. JAMINAN KEUNTUNGAN

Tiada jaminan keuntungan diberi oleh Syarikat sepanjang

tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


98

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

MAKLUMAT PEMATUHAN TAMBAHAN

9. KONTRAK MATERIAL YANG MELIBATKAN KEPENTINGAN

PARA PENGARAH DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Kecuali seperti yang dibentangkan di bawah, tiada kontrak

material (bukan kontrak yang disertai dalam perjalanan

biasa perniagaan) yang disertai oleh Syarikat dan/atau

subsidiarinya yang melibatkan kepentingan para pengarah

dan para pemegang saham utama sepanjang tahun

kewangan berakhir 30 Jun 2008:-

(a) Perjanjian Pemegang Saham bertarikh 27 Jun 2008

di antara Syarikat dengan SunwayMas Sdn Bhd

(“SunwayMas”), sebuah subsidiari milik penuh Syarikat

dan Sunway Holdings Incorporated Berhad (“Sunway”)

yang dibuat dengan tujuan untuk merakamkan

persefahaman kerjasama dan usaha sama pihakpihak

berkaitan ini melalui Sunway Real Estate

(China) Limited, sebuah syarikat usaha sama yang

didaftarkan di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong,

untuk mengendalikan projek pembangunan hartanah

sekeping tanah yang terletak di Jiangyin, China dan

projek-projek lain pada masa hadapan.

Perhubungan Pihak Berkaitan bagi item (a) di atas

Tan Sri Dato’ Seri Dr Cheah Fook Ling adalah Pengarah dan

Pemegang Saham Utama Syarikat dan Sunway. Beliau

memiliki kepentingan tidak langsung dalam SunwayMas

melalui Sunway.

10. DASAR PENILAIAN SEMULA HARTA TANAH

Maklumat lebih terperinci mengenai penilaian semula

Hartanah Pelaburan dizahirkan dalam Nota 2.2(g) dalam

Nota yang Mengiringi Penyata Kewangan.

Kesemua harta tanah Kumpulan lain dinyatakan pada kos

setelah ditolak susut nilai terkumpul dan/atau kerugian

ketaksempurnaan terkumpul, di mana berkenaan.

11. PERNYATAAN OLEH JAWATANKUASA AUDIT BERKAITAN

PENGAGIHAN OPSYEN KE ATAS SAHAM BIASA

MENURUT ESOS SYARIKAT

Menurut Undang-Undang Kecil 4.6 daripada Undang-

Undang Kecil ESOS, Syarikat telah melantik Audit Dalaman

Kumpulan untuk mengesahkan pengagihan opsyen ke

atas saham biasa kepada pekerja Kumpulan yang layak

menurut kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Kecil ESOS, sebagai sebahagian daripada audit dalaman

Kumpulan.

Dengan bantuan pengesahan audit yang dikendalikan oleh

Audit Dalaman Kumpulan, Jawatankuasa Audit berpuas

hati bahawa opsyen ke atas saham biasa menurut ESOS

Syarikat sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008,

telah mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Kecil ESOS.


SunCity meyakini bahawa kebertanggungjawaban,

keterbukaan dan komunikasi yang telus membantu para

pelabur membuat keputusan termaklum dan tepat mengenai

pelaburan mereka dalam Syarikat. SunCity telah memastikan

bahawa para pelaburnya sentiasa dimaklumkan melalui

persidangan dalam negara dan antarabangsa atau

mesyuarat dengan juruanalisis, pengurus dana dan pelabur;

laporan tahunan dan siaran akhbar; laporan suku tahun,

laman web dan e-mel.

Para pelabur dan juruanalisis perlu dimaklumkan mengenai

perkembangan terkini prestasi Syarikat bagi tahun kewangan

semasa dan laporan tahunan adalah sumber maklumat

yang penting bagi maklumat ini. Usaha kami untuk

menggalakkan komunikasi yang terbuka dan telus melalui

keterbukaan dan ketelusan komunikasi telah diterima baik.

Bahkan Syarikat telah diberi pengiktirafan dan anugerah oleh

Anugerah Laporan Korporat Tahunan Kebangsaan (NACRA 1 )

2007 dalam kategori Hartanah, Hotel & Amanah.

SunCity kini menjadi ahli Persatuan Perhubungan Pelabur

Malaysia (MIRA) yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia Berhad

dengan tujuan untuk menyediakan garis panduan mengenai

komunikasi pelabur dengan merujuk kepada standard

antarabangsa. SunCity juga telah diberi penghormatan

apabila dipilih sebagai salah sebuah syarikat yang menyertai

Program Insentif Perhubungan Pelabur (“IRIP”). IRIP telah

PERHUBUNGAN PELABUR

membantu SunCity mendapat liputan yang lebih baik dan

meluas melalui saluran komunikasi ketara dan tak ketara

seperti MalaysiaPLC.com dan Majalah INVEST.

SunCity telah menyertai berbagai jerayawara dalam negara

dan antarabangsa serta persidangan para pelabur di

Singapura dan Hong Kong, termasuk Invest Malaysia 2008,

di mana SunCity telah sekali lagi dipilih untuk membuat

pembentangan korporat.

Melalui perhubungan pelabur yang berkesan, SunCity

telah mendapat liputan juruanalisis dari institusi

pembrokeran dalam dan luar negara yang cukup meluas.

Ini mempertingkatkan kemampuan para pelabur tempatan

dan luar serta para bakal pelabur untuk mendapat maklumat

korporat SunCity yang terkini.

SunCity akan meneruskan usahanya untuk menyediakan

komunikasi yang telus kepada komuniti pelaburan dan

mempertingkatkan kesedaran pelabur pada masa hadapan

melalui Program Perhubungan Pelabur SunCity.

1 NACRA adalah usaha sama di antara 4 pertubuhan penganjur - Bursa Malaysia Berhad,

Institut Akauntan Malaysia (MIA), Institut Pengurusan Malaysia (MIM) dan Institut Akauntan

Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) untuk mempromosikan standard tertinggi dalam

pelaporan korporat. Ia bertujuan untuk menggalakkan komunikasi yang lebih berkesan di

antara organisasi dan pihak berkepentingannya melalui penerbitan laporan tahunan yang

tepat pada masanya, bermaklumat, berfakta dan mesra pembaca.

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

99


Penyata Kewangan

Laporan Pengarah 102

Pernyataan Pengarah 110

Akuan Statutori 110

Laporan Juruaudit 111

Penyata Pendapatan 113

Kunci Kira-Kira 114

Penyata Perubahan Ekuiti 116

Penyata Aliran Tunai 119

Nota yang Mengiringi Penyata

Kewangan 123


102

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

LAPORAN PENGARAH

Para pengarah berbesar hati dan sukacita untuk membentangkan laporan mereka diiringi penyata kewangan teraudit bagi

Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008.

AKTIVITI UTAMA

Aktiviti utama Syarikat adalah pembangunan dan pelaburan hartanah, serta pemegangan pelaburan.

Aktiviti utama subsidiari adalah:

(i) pembangunan dan pelaburan hartanah;

(ii) operasi hotel dan taman tema serta aktiviti yang berkaitan;

(iii) menyediakan kemudahan kelab rekreasi;

(iv) operasi perniagaan perjalanan, pelancongan serta aktiviti yang berkaitan;

(v) operasi pusat perubatan; dan

(vi) perniagaan perkongsian masa.

Tiada perubahan ketara dari segi aktiviti utama syarikat sepanjang tahun kewangan ini.

KEPUTUSAN Kumpulan

RM'000

Tiada pemindahan material daripada atau kepada rizab sepanjang tahun kewangan ini selain daripada yang dinyatakan dalam

penyata kewangan ini.

Pada pendapat para pengarah, keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan ini tidak dipengaruhi secara

material oleh sebarang item, transaksi atau peristiwa yang bersifat material atau luar biasa.

DIVIDEN

Syarikat

RM'000

Untung bagi tahun 458,320 20,792

Boleh diagihkan kepada:

Pemegang ekuiti Syarikat 261,906 20,792

Kepentingan minoriti 196,414 -

Dividen yang dibayar oleh Syarikat sejak 30 Jun 2007 adalah seperti berikut:

Berkaitan dengan tahun kewangan berakhir 30 Jun 2007 seperti yang dilaporkan

dalam laporan pengarah bagi tahun tersebut:

458,320 20,792

RM’000

Dividen akhir 7.8% setelah ditolak cukai 27%, bagi 469,910,199 saham biasa,

yang diisytiharkan pada 16 November 2007 dan dibayar pada 28 Januari 2008 26,757

Berkaitan tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008:

Dividen interim 3.0% setelah ditolak cukai 26%, bagi 469,910,199 saham biasa,

yang diisytiharkan pada 27 November 2007 dan dibayar pada 28 Januari 2008 10,432

37,189


Dividen akhir bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008, pada kadar 5.0% ditolak cukai 25% ke atas saham biasa dalam terbitan

pada tarikh kelayakan akan dicadangkan untuk diluluskan oleh para pemegang saham, pada Mesyuarat Agung Tahunan yang

akan datang. Penyata kewangan bagi tahun kewangan semasa tidak menggambarkan dividen yang dicadangkan ini. Jika

diluluskan oleh para pemegang saham, dividen seperti ini akan diambil kira dalam ekuiti sebagai pengasingan untung tertahan

dalam tahun kewangan berakhir 30 Jun 2009.

PENGARAH

Nama para pengarah Syarikat yang memegang jawatan sejak tarikh laporan terakhir dan pada tarikh laporan ini adalah seperti

berikut:

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling

Datuk Razman M Hashim

Tan Sri Dato’ IR. Talha Bin Haji Mohd Hashim

Ngian Siew Siong

Ngeow Voon Yean

Low Siew Moi

Teo Tong How

Tan Siak Tee

Lim Swe Guan

Dato’ Ng Tiong Lip (dilantik pada 3 Mac 2008)

Menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Datuk Razman M Hashim, Ngian Siew Siong dan Tan Siak Tee bersara

mengikut giliran daripada Lembaga Pengarah pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang dan memandangkan mereka

layak, menawarkan diri untuk dipilih semula.

Menurut Artikel 77(2) Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Dato’ Ng Tiong Lip bersara menjelang Mesyuarat Agung Tahunan yang

akan datang dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula.

Tan Sri Dato’ IR. Talha Bin Haji Mohd Hashim, yang berusia tujuh puluh tiga tahun, bersara menjelang Mesyuarat Agung Tahunan

akan datang menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965 (“Akta”) dan menawarkan diri untuk dilantik semula menurut Seksyen 129(6)

Akta berkenaan untuk memegang jawatan sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya.

FAEDAH PENGARAH

Tidak wujud sebarang pengaturan, sama ada pada penghujung tahun kewangan, mahupun pada bila-bila masa sepanjang

tahun tersebut, yang Syarikat menjadi satu pihak di dalamnya, di mana para pengarah boleh memperoleh faedah melalui

pemerolehan saham atau debentur Syarikat, atau mana-mana badan korporat, selain daripada yang mungkin berpunca

daripada opsyen saham yang diberi dalam ruang lingkup Skim Opsyen Saham Pekerja.

Sejak akhir tahun kewangan terdahulu, tiada pengarah telah menerima atau berhak untuk menerima faedah (selain daripada

faedah yang terangkum dalam jumlah agregat emolumen yang diterima atau genap masa dan belum diterima oleh para

pengarah tersebut atau gaji tetap pekerja sepenuh masa Syarikat seperti yang dibentangkan dalam penyata kewangan ini)

atas alasan kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau syarikat yang berkaitan dengan mana-mana pengarah atau firma yang

beliau menjadi ahli, atau dengan syarikat yang kepentingan kewangan ketara di dalamnya adalah milik beliau, kecuali bagi Tan

Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling dan Datuk Razman M Hashim yang boleh disifatkan sebagai memperoleh faedah daripada

transaksi, produk, alat ganti atau hartanah lain tersebut atau apa-apa kepentingan dalam mana-mana hartanah; dan/atau

untuk penyediaan perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan pengurusan dan rundingan, dan/atau

penyediaan kontrak pembinaan, pajakan dan sewaan; dan/atau penyediaan fungsi perbendaharaan, pendahuluan dan

pengendalian perdagangan biasa dan/atau lain-lain perniagaan dan kontrak pembinaan di antara Syarikat dan syarikat yang

berkaitan dengannya dan syarikat yang Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling dan Datuk Razman M Hashim disifatkan sebagai

memiliki kepentingan.

103

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


104

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

LAPORAN PENGARAH

KEPENTINGAN PENGARAH

Menurut daftar pemegangan saham pengarah, kepentingan para pengarah yang memegang jawatan pada akhir tahun

kewangan dalam bentuk saham, opsyen saham ke atas saham biasa dan waran dalam Syarikat dan syarikat yang berkaitan

dengannya sepanjang tahun kewangan ini adalah seperti berikut:

Syarikat

Bilangan Saham Biasa RM1.00 Sesaham

1.7.2007 Diperoleh Dijual 30.6.2008

Secara Langsung:

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah

Fook Ling 11,403,251 1,420,000 - 12,823,251

Datuk Razman M Hashim

Tan Sri Dato' IR. Talha Bin

30,000 350,000 - 380,000

Haji Mohd Hashim 10,000 - - 10,000

Ngian Siew Siong 320,000 - (300,000) 20,000

Ngeow Voon Yean 500,000 - (200,000) 300,000

Syarikat

Syarikat

Bilangan Saham Biasa RM1.00 Sesaham

1.7.2007 Diperoleh Dijual 30.6.2008

Secara Tidak Langsung:

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah

Fook Ling 175,325,917 8,148,165 (8,148,165) 175,325,917

Ngian Siew Siong 10,000 10,000 (10,000) 10,000

Bilangan Opsyen ke atas Saham Biasa RM1 Sesaham

1.7.2007 Diberi Dilaksanakan 30.6.2008

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah

Fook Ling 1,000,000 - (1,000,000) -

Datuk Razman M Hashim

Tan Sri Dato' IR. Talha Bin

350,000 - (350,000) -

Haji Mohd Hashim - 50,000 - 50,000

Low Siew Moi - 50,000 - 50,000

Teo Tong How - 50,000 - 50,000

Tan Siak Tee - 50,000 - 50,000


Kepentingan pengarah (samb.)

Syarikat

Opsyen ke atas saham biasa menurut Skim Opsyen Saham Pekerja Sunway City Berhad 2003/2013.

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling melalui kepentingan beliau dalam saham Syarikat yang juga disifatkan berkepentingan

dalam saham kesemua subsidiari Syarikat setakat kepentingan yang dimiliki Syarikat.

Tiada pengarah lain yang memegang jawatan pada penghujung tahun kewangan ini mempunyai sebarang kepentingan dalam

saham, opsyen ke atas saham biasa dan waran dalam Syarikat atau syarikat yang berkaitan dengannya sepanjang tahun

kewangan ini.

PENERBITAN SAHAM

Bilangan Waran 2007/2017

1.7.2007 Diperoleh Dijual 30.6.2008

Secara Langsung:

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah

Fook Ling - 5,817,591 - 5,817,591

Datuk Razman M Hashim - 131,096 - 131,096

Ngian Siew Siong - 6,676 - 6,676

Ngeow Voon Yean - 100,000 - 100,000

Secara Tidak Langsung:

Tan Sri Dato' Seri Dr. Cheah

Fook Ling - 63,685,639 - 63,685,639

Ngian Siew Siong - 3,343 - 3,343

Sepanjang tahun kewangan ini, Syarikat menambah modal saham terbitan dan berbayarnya daripada RM463,443,500 kepada

RM469,918,532 melalui penerbitan:

(i) 2,573,000, 1,420,000 dan 5,000 saham biasa baru RM1 sesaham yang dikeluarkan kepada pekerja Kumpulan yang layak di

bawah Skim Opsyen Saham Pekerja pada harga laksana RM1.00, RM1.15 dan RM1.86 sesaham biasa, masing-masing untuk

imbalan tunai;

dan

(ii) 2,477,032 saham biasa baru RM1 sesaham menurut pelaksanaan waran pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa untuk

imbalan tunai.

Saham biasa baru yang diterbitkan dalam tahun kewangan semasa ditarafkan pari passu dalam semua segi dengan saham

biasa Syarikat yang sedia ada.

105

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


106

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

LAPORAN PENGARAH

WARAN

Pada 5 Oktober 2007, Syarikat telah menerbitkan 155,805,276 waran pada harga terbitan RM0.15 setiap waran untuk imbalan

tunai atas dasar satu (1) waran bagi setiap tiga (3) saham biasa RM1.00 sesaham yang dipegang oleh Syarikat.

Waran ini memberi hak kepada pemegang yang berdaftar, pada bila-bila masa dalam tempoh 10 tahun bermula pada tarikh

terbitan dan termasuk tarikh tersebut dan tamat tempoh pada 4 Oktober 2017, untuk melanggan 1 saham biasa RM1.00 sesaham

dalam Syarikat pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa bagi setiap waran yang dipegang.

Sepanjang tahun kewangan ini, 2,477,032 saham biasa baru RM1 sesaham telah dilanggan berikutan pelaksanaan waran untuk

bilangan yang sama dengan pemegang yang berdaftar.

SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA

Skim Opsyen Saham Pekerja (‘Skim’) Sunway City Berhad telah dilaksanakan pada 22 September 2003 dan ditadbir oleh undangundang

kecil yang telah diluluskan oleh para pemegang saham pada 26 Ogos 2003. Skim ini adalah untuk para pekerja yang

layak (termasuk Pengarah Eksekutif) Syarikat dan subsidiarinya.

Ciri utama Skim ini adalah:

(a) Bilangan saham yang baru yang ditawarkan tidak boleh lebih daripada 10% modal saham terbitan dan berbayar Syarikat

(atau peratus yang lebih tinggi seperti yang boleh dibenarkan oleh pihak berkuasa pengawalaturan dari semasa ke semasa)

ketika tawaran opsyen di bawah Skim ini dibuat;

(b) Hanya para Pengarah dan para pekerja Syarikat yang layak sahaja akan berhak untuk menyertai Skim ini;

(c) Harga yang perlu dibayar semasa pelaksanaan opsyen yang diberi dalam ruang lingkup ini akan berdasarkan harga

pasaran wajaran purata lima hari bagi saham Syarikat ketika tawaran diberi dengan diskaun yang tidak melebihi 10% jika

disifatkan sebagai wajar atau pada nilai tara saham Syarikat, mengikut mana yang lebih tinggi;

(d) Tempoh Skim ini ialah sepuluh (10) tahun dari tarikh permulaannya;

(e) Bilangan opsyen yang ditawarkan kepada pekerja yang layak menurut Skim ini hendaklah ditentukan berdasarkan

kekananan, prestasi dan tempoh perkhidmatan dan tawaran ini sah untuk diterima oleh pekerja dalam tempoh tiga puluh

hari dari tarikh tawaran; dan

(f) Opsyen yang diberi boleh dilaksanakan melalui kaedah berikut:

Bilangan Saham Yang Diberi Peratus Maksimum Jumlah Opsyen Boleh Dilaksanakan

* 40% atau 20,000 opsyen, mengikut mana yang lebih tinggi

# 30% atau bilangan opsyen selebihnya yang belum dilaksanakan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Kurang Daripada 20,000 100% - -

20,000 atau lebih 40%* 30% 30%#

Opsyen yang boleh dilaksanakan dalam tahun tertentu tetapi tidak dilaksanakan pada tahun tersebut, boleh di bawa ke

hadapan ke tahun berikutnya dengan syarat tiada opsyen dilaksanakan selepas tarikh lupus Skim ini.


Perubahan dalam opsyen untuk mengambil saham biasa baru RM1 sesaham yang belum diterbitkan, dalam tahun kewangan

semasa adalah seperti berikut:

Pada akhir tahun kewangan semasa, saham yang tidak diterbitkan di bawah opsyen adalah seperti berikut:

Bilangan Saham Biasa

Di bawah Opsyen

Pada 1 Julai 2007 4,157,000

Perubahan dalam tahun kewangan ini:

- diberi 2,987,250

- dilucut hak (176,000)

- dilaksanakan (3,998,000)

Pada 30 Jun 2008 2,970,250

Bilangan Saham

Biasa RM1 Sesaham

Harga Opsyen

RM

Tawaran pertama 98,000 1.00

Tawaran kedua - 1.15

Tawaran ketiga - 1.86

Tawaran keempat 2,836,000 4.82

Tawaran kelima 36,250 3.00

2,970,250

Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah mengecualikan Syarikat daripada keperluan untuk menzahirkan senarai pemegang opsyen

dan pemegangan mereka kecuali bagi para pemegang yang memiliki opsyen 150,000 saham biasa atau lebih, iaitu seperti

berikut:

Bilangan Opsyen ke atas Saham Biasa RM1 Sesaham

1.7.2007 Diberi Dilaksanakan 30.6.2008

Koong Wai Seng 60,000 150,000 (60,000) 150,000

Maklumat terperinci opsyen yang diberi kepada para Pengarah Eksekutif dizahirkan dalam bahagian Kepentingan Pengarah

laporan ini.

107

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


108

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

LAPORAN PENGARAH

LAIN-LAIN MAKLUMAT STATUTORI

(a) Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Kumpulan dan Syarikat dibentangkan, para pengarah telah mengambil

langkah yang munasabah:

(i) untuk memastikan bahawa tindakan yang sewajarnya telah diambil dalam menghapus kira hutang lapuk dan

membuat peruntukan untuk hutang ragu dan telah berpuas hati bahawa kesemua hutang lapuk telah pun dihapus

kira dan peruntukan yang mencukupi telah dibuat untuk hutang ragu; dan

(ii) untuk memastikan yang sebarang aset semasa yang tidak mungkin direalisasikan nilainya seperti yang dipamerkan

dalam rekod perakaunan dalam perjalanan biasa perniagaan telah diturunkan nilai kepada jumlah yang dijangka

boleh direalisasikan.

(b) Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak mengetahui apa-apa keadaan yang boleh menyebabkan:

(i) jumlah hutang lapuk yang dihapus kira atau jumlah peruntukan untuk hutang ragu dalam penyata kewangan

Kumpulan dan Syarikat sebagai tidak mencukupi pada tahap yang ketara; dan

(ii) nilai yang diperuntukkan kepada aset semasa dalam penyata kewangan Kumpulan atau Syarikat sebagai

mengelirukan.

(c) Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang telah berlaku yang mengakibatkan

pematuhan kepada kaedah yang digunakan untuk menilai aset atau liabiliti oleh Kumpulan dan Syarikat pada masa ini,

sebagai mengelirukan atau tidak sesuai.

(d) Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak menyedari apa-apa keadaan yang sebaliknya tidak terkandung dalam laporan

ini atau dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat yang akan menyebabkan sebarang jumlah yang dinyatakan

dalam penyata kewangan ini sebagai mengelirukan.

(e) Pada tarikh laporan ini, tidak wujud:

(i) sebarang caj ke atas aset Kumpulan atau Syarikat yang berlaku sejak berakhirnya tahun kewangan ini yang

menjamin liabiliti mana-mana individu lain; atau

(ii) apa-apa liabiliti kontingen Kumpulan atau Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan ini.

(f) Pada pendapat para pengarah:

(i) tiada liabiliti kontingen atau lain-lain liabiliti yang menurut pendapat para Pengarah, akan atau boleh menjejaskan

keupayaan Kumpulan atau Syarikat untuk memenuhi obligasinya apabila tiba masanya untuk disempurnakan,

telah menjadi boleh dikuatkuasakan atau mungkin menjadi boleh dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan

selepas berakhirnya tahun kewangan ini; dan

(ii) tiada sesuatu item, transaksi atau peristiwa yang bersifat material atau luar biasa telah timbul dalam tempoh

di antara akhir tahun kewangan ini dengan tarikh laporan ini, yang mungkin mempengaruhi keputusan operasi

Kumpulan atau Syarikat secara ketara bagi tahun kewangan laporan ini dibuat.


PERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN INI

Peristiwa penting sepanjang tahun kewangan ini dizahirkan dalam Nota 53 yang mengiringi penyata kewangan ini.

JURUAUDIT

Juruaudit, Ernst & Young, telah menyatakan kesanggupan mereka untuk terus memegang jawatan ini.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah menurut resolusi para pengarah bertarikh 16 Oktober 2008.

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling Ngeow Voon Yean

109

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


110

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PERNYATAAN PENGARAH

Menurut Seksyen 169(15) Akta Syarikat, 1965

Kami, Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling dan Ngeow Voon Yean, sebagai dua Pengarah Sunway City Berhad, dengan

sesungguhnya menyatakan bahawa, menurut pendapat para Pengarah, penyata kewangan yang mengiringi yang dibentangkan

pada halaman 113 hingga 227 telah disediakan dengan mematuhi peruntukan Akta Syarikat, 1965 serta Standard Pelaporan

Kewangan yang berkuat kuasa di Malaysia agar memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan

Kumpulan dan Syarikat pada 30 Jun 2008 dan mengenai keputusan dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun yang

berakhir pada tarikh ini.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah menurut resolusi para pengarah bertarikh 16 Oktober 2008.

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Cheah Fook Ling Ngeow Voon Yean

AKUAN STATUTORI

Menurut Seksyen 169(16) Akta Syarikat, 1965

Saya, Tan Poh Chan, sebagai Pegawai yang memikul tanggungjawab utama dalam mengurus kewangan Sunway City Berhad,

dengan sesungguhnya dan tulus ikhlas mengisytiharkan bahawa penyata kewangan yang dibentangkan pada halaman 113

hingga 227 menurut pendapat saya, adalah betul, dan saya membuat akuan ini dengan sesungguhnya mempercayai bahawa

ia benar dan menurut peruntukan Akta Pengisytiharan Statutori, 1960.

Ditandatangani dan diakui sesungguhnya oleh

individu seperti yang di atas yang bernama Tan Poh Chan

di Petaling Jaya dalam Negeri Selangor

Darul Ehsan pada 16 Oktober 2008 Tan Poh Chan

Dihadapan saya,


Laporan mengenai penyata kewangan

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA

AHLI SUNWAY CITY BERHAD

(Diperbadankan di Malaysia)

Kami telah menjalankan audit ke atas penyata kewangan Sunway City Berhad, merangkumi kunci kira-kira pada tarikh 30 Jun

2008 bagi Kumpulan dan Syarikat, dan penyata pendapatan, penyata perubahan ekuiti dan penyata aliran tunai bagi Kumpulan

dan Syarikat bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut, dan ringkasan dasar perakaunan penting dan lain-lain nota penjelasan,

seperti yang dibentangkan pada halaman 113 hingga 227.

Tanggungjawab Para Pengarah terhadap penyata kewangan

Para pengarah Syarikat bertanggungjawab untuk menyediakan dan membentangkan secara saksama penyata kewangan ini

menurut Standard Pelaporan Kewangan dan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia. Tanggungjawab ini merangkumi: mereka bentuk,

melaksanakan dan mengekalkan kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan dan pembentangan secara saksama

penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata material, sama ada disebabkan oleh penipuan mahupun ralat, memilih dan

menggunakan dasar perakaunan yang sesuai dan membuat anggaran perakaunan yang munasabah mengikut keadaan.

Tanggungjawab juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk melahirkan pendapat mengenai penyata kewangan ini berdasarkan audit yang kami telah

laksanakan. Kami mengendalikan audit ini menurut standard pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Standard ini memerlukan

kami mematuhi keperluan etika serta merancang dan melaksanakan audit agar kami benar-benar yakin secara munasabah

bahawa penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata yang material.

Sesebuah audit melibatkan pelaksanaan beberapa prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai jumlah dan penzahiran

dalam penyata kewangan ini. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian risiko salah nyata

material penyata kewangan ini, sama ada disebabkan oleh penipuan atau ralat. Dalam membuat penilaian risiko ini, kami

mempertimbangkan kawalan dalaman berkaitan dengan penyediaan dan pembentangan secara saksama penyata kewangan

Syarikat demi menggariskan prosedur audit yang sesuai dengan keadaan berkenaan, tetapi bukan untuk tujuan melahirkan

pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Syarikat tersebut. Audit juga merangkumi penilaian kesesuaian prinsip

perakaunan yang digunakan dan setakat mana anggaran perakaunan yang dibuat oleh para Pengarah munasabah, di samping

menilai pembentangan penyata kewangan ini secara keseluruhan.

Kami yakin bahawa bukti audit yang telah kami dapati adalah memadai dan wajar untuk menyediakan asas bagi pendapat

audit kami.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata kewangan ini telah disediakan dengan wajar menurut peruntukan Standard Pelaporan Kewangan

dan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia agar memberi gambaran yang sebenar dan saksama mengenai kedudukan kewangan

Kumpulan dan Syarikat pada 30 Jun 2008 serta prestasi kewangan dan aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.

111

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


112

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA AHLI SUNWAY CITY BERHAD

(Diperbadankan di Malaysia) (samb.)

Laporan mengenai keperluan undang-undang dan pengawalaturan

Kami juga melaporkan perkara berikut, menurut keperluan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia:

(a) Pada pendapat kami, rekod perakaunan dan rekod lain serta daftar yang perlu disimpan oleh Syarikat dan subsidiarinya

menurut Akta ini yang telah kami laksanakan tugas juruaudit ke atasnya telah disimpan sewajarnya dan menurut

peruntukan Akta ini.

(b) Kami telah mempertimbangkan akaun-akaun ini dan laporan juruaudit bagi kesemua subsidiari yang kami tidak

melaksanakan audit ke atasnya, seperti yang diisyaratkan dalam Nota 50 yang mengiringi penyata kewangan ini.

(c) Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan subsidiari yang telah disatukan dengan penyata kewangan Syarikat adalah

sesuai dan wajar dari segi bentuk dan kandungan untuk tujuan penyediaan penyata kewangan Kumpulan dan kami telah

menerima maklumat yang memuaskan serta penjelasan yang kami perlukan untuk tujuan tersebut.

(d) Laporan juruaudit mengenai akaun subsidiari tidak tertakluk pada sebarang pengecualian yang material bagi penyata

kewangan yang disatukan ini dan tidak mengandungi sebarang ulasan yang perlu dibuat di bawah Seksyen 174(3) Akta

ini.

Lain-lain Hal

Laporan ini dibuat semata-mata untuk ahli Syarikat sahaja, sebagai sebuah badan, menurut Seksyen 174 Akta Syarikat, 1965 di

Malaysia dan bukan untuk sebarang tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana individu atas isi kandungan

laporan ini.

Ernst & Young Abraham Verghese a/l T.V. Abraham

AF: 0039 No. 1664/10/10(J)

Akauntan Berkanun Akauntan Berkanun

Kuala Lumpur, Malaysia

16 Oktober 2008


PENYATA PENDAPATAN

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008

Nota 2008

RM'000

Kumpulan Syarikat

2007

RM'000

(Dinyatakan

semula)

2008

RM'000

2007

RM'000

(Dinyatakan

semula)

Hasil 3 1,314,556 1,142,566 144,478 78,049

Kos Jualan 4 (629,357) (563,797) (29,240) (6,571)

Untung Kasar 685,199 578,769 115,238 71,478

Lain-lain pendapatan 5 374,937 96,443 29,213 59,509

Perbelanjaan pentadbiran (149,349) (112,436) (23,341) (91,341)

Perbelanjaan jualan dan pemasaran (45,915) (34,709) (4,073) (3,025)

Lain-lain perbelanjaan (168,671) (190,535) (31,156) (27,673)

Untung operasi 696,201 337,532 85,881 8,948

Kos pembiayaan 6 (76,632) (57,703) (43,703) (29,612)

Bahagian untung/(rugi) syarikat sekutu 3,223 (573) - -

Bahagian untung bagi entiti yang dikawal bersama 11,213 16,930 - -

Untung/(rugi) sebelum cukai 7 634,005 296,186 42,178 (20,664)

Perbelanjaan cukai pendapatan 10 (175,685) (69,104) (21,386) (12,060)

Untung/(rugi) bagi tahun 458,320 227,082 20,792 (32,724)

Boleh diagihkan kepada:

Pemegang ekuiti Syarikat 261,906 155,806 20,792 (32,724)

Kepentingan minoriti 196,414 71,276 - -

458,320 227,082 20,792 (32,724)

Perolehan sesaham boleh diagihkan kepada

pemegang ekuiti Syarikat (sen):

Asas 11 55.87 35.19

Dicairkan 11 55.81 34.93

Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.

113

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


114

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

KUNCI KIRA-KIRA pada 30 Jun 2008

ASET

Nota 2008

RM'000

Kumpulan Syarikat

2007

RM'000

(Dinyatakan

semula)

2008

RM'000

2007

RM'000

Aset Bukan Semasa

Hartanah, loji dan peralatan 14 363,926 1,166,683 7,915 6,897

Aset biologi 15 763 437 - -

Harta pelaburan 16 429,469 1,334,370 82,088 81,408

Bayaran pajakan tanah terdahulu 17 20,965 21,367 - -

Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah 18 399,239 251,008 7,065 2,299

Pelaburan dalam subsidiari 19 - - 525,388 500,621

Amaun belum terima daripada subsidiari 20 - - 1,182,129 831,771

Pelaburan dalam syarikat sekutu 21 15,533 12,420 11,265 11,265

Pelaburan dalam entiti dikawal bersama 22 68,823 47,532 13,456 13,456

Muhibah 23 23,027 23,027 - -

Aset cukai tertunda 37 13,139 8,931 - -

1,334,884 2,865,775 1,829,306 1,447,717

Aset semasa

Kos pembangunan hartanah 24 356,449 497,001 58,031 36,294

Inventori 25 52,320 34,243 12,171 11,691

Dagangan belum terima 26 209,463 129,273 3,194 2,373

Lain-lain amaun belum terima 27 96,436 131,205 64,705 61,599

Amaun belum terima daripada syarikat sekutu 28 - 3 6 -

Amaun belum terima daripada entiti dikawal bersama 29 7,880 173 7,249 173

Cukai boleh diperoleh kembali 41,879 32,817 13,436 8,214

Baki tunai dan bank 30 557,557 531,416 88,930 35,767

Aset bukan semasa dikelaskan

1,321,984 1,356,131 247,722 156,111

sebagai dipegang untuk jualan 31 2,537,358 17,295 - -

3,859,342 1,373,426 247,722 156,111

JUMLAH ASET 5,194,226 4,239,201 2,077,028 1,603,828


EKUITI DAN LIABILITI

Nota 2008

RM'000

KUNCI KIRA-KIRA pada 30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2007

RM'000

(Dinyatakan

semula)

2008

RM'000

2007

RM'000

Ekuiti yang berpunca daripada pemegang

ekuiti Syarikat

Modal saham 40 469,919 463,444 469,919 463,444

Waran 41 23,000 - 23,000 -

Premium saham 42 308,733 298,559 308,733 298,559

Rizab 43 880,129 653,927 243,264 256,303

1,681,781 1,415,930 1,044,916 1,018,306

Kepentingan minoriti 44 696,077 537,117 - -

Jumlah ekuiti 2,377,858 1,953,047 1,044,916 1,018,306

Liabiliti bukan semasa

Pinjaman 32 954,775 734,774 534,519 251,433

Liabiliti jangka panjang

Pendahuluan oleh pemegang saham

33 63,678 75,679 - -

minoriti subsidiari 34 296,076 285,387 - -

Amaun belum terima oleh subsidiari

Liabiliti sewa beli

35 - - 153,748 150,837

dan pajakan kewangan 36 5,979 5,831 700 1,075

Liabiliti cukai tertunda 37 249,113 151,421 10,139 5,069

1,569,621 1,253,092 699,106 408,414

Liabiliti semasa

Dagangan perlu dibayar 38 248,239 222,067 14,212 11,692

Lain-lain jumlah perlu dibayar 39 384,764 326,372 44,568 26,761

Jumlah terhutang kepada syarikat sekutu 28 19,741 12,584 19,741 12,584

Peminjaman

Liabiliti sewa beli

32 567,464 457,990 253,993 125,634

dan pajakan kewangan 36 3,980 3,134 492 437

Cukai semasa perlu dibayar 22,559 10,915 - -

1,246,747 1,033,062 333,006 177,108

Jumlah liabiliti 2,816,368 2,286,154 1,032,112 585,522

JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 5,194,226 4,239,201 2,077,028 1,603,828

Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.

115

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


116

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PENYATA PERUBAHAN EKUITI Bagi tahun berakhir 30 Jun 2008

Jumlah

Ekuiti

Kepentingan

Minoriti

Yang diperuntukkan kepada Pemegang Ekuiti Syarikat

Tidak Boleh Diagihkan Boleh Diagihkan

Jumlah

RM'000 RM'000 RM'000

Untung

Tertahan

(Nota 43)

RM’000

Rizab

Terjemahan

Mata Wang

Asing

(Nota 43)

RM'000

Rizab

Modal

(Nota 43)

RM'000

Rizab

Opsyen

Saham

(Nota 43)

RM'000

Premium

Saham

(Nota 42)

RM'000

Waran

(Nota 41)

RM'000

Modal

Saham

(Nota 40)

RM'000

Nota

Kumpulan

Pada 1 Julai 2006

Seperti yang dinyatakan sebelum ini 414,942 - 158,406 - 24,536 12,893 244,924 855,701 363,265 1,218,966

Pelarasan tahun terdahulu 55 - - - - - - (22,639) (22,639) (7,384) (30,023)

Pada 1 Julai 2006 (dinyatakan semula) 414,942 - 158,406 - 24,536 12,893 222,285 833,062 355,881 1,188,943

Kesan penerapan:

- FRS 3 - - - - - - 7,717 7,717 - 7,717

- FRS 140 - - - - - - 241,968 241,968 131,329 373,297

414,942 - 158,406 - 24,536 12,893 471,970 1,082,747 487,210 1,569,957

Terjemahan mata wang asing - - - - - 683 - 683 (226) 457

Pindahan ke/(dari) rizab - - - - 1,187 - (1,187) - - -

Pendapatan/(Perbelanjaan) bersih yang diiktiraf

- - - - 1,187 683 (1,187) 683 (226) 457

secara langsung dalam ekuiti

Untung bagi tahun - - - - - - 155,806 155,806 71,276 227,082

Kerugian bagi tahun yang diiktiraf secara langsung dalam

pendahuluan daripada pemegang saham minoriti subsidiari - - - - - - - - 345 345

- - - - 1,187 683 154,619 156,489 71,395 227,884

Jumlah pendapatan dan perbelanjaan yang diiktiraf

bagi tahun kewangan

Dividen 12 - - - - - - (11,961) (11,961) - (11,961)

Penerbitan saham biasa:

- menurut ESOS 6,464 - - - - - - 6,464 - 6,464

- menurut tawaran persendirian 42,038 - 142,927 - - - - 184,965 - 184,965

Kos transaksi - - (2,774) - - - - (2,774) - (2,774)

Pemerolehan kepentingan ekuiti tambahan dalam subsidiari - - - - - - - - (416) (416)

Penerbitan saham biasa oleh subsidiari - - - - - - - - 1,284 1,284

Dividen yang dibayar oleh subsidiari - - - - - - - - (22,356) (22,356)

Pada 30 Jun 2007 463,444 - 298,559 - 25,723 13,576 614,628 1,415,930 537,117 1,953,047


PENYATA PERUBAHAN EKUITI Bagi tahun berakhir 30 Jun 2008 (samb.)

Jumlah

Ekuiti

Kepentingan

Minoriti

Yang diperuntukkan kepada Pemegang Ekuiti Syarikat

Tidak Boleh Diagihkan Boleh Diagihkan

Jumlah

RM'000 RM'000 RM'000

Untung

Tertahan

(Nota 43)

RM’000

Rizab

Terjemahan

Mata Wang

Asing

(Nota 43)

RM'000

Rizab

Modal

(Nota 43)

RM'000

Rizab

Opsyen

Saham

(Nota 43)

RM'000

Premium

Saham

(Nota 42)

RM'000

Waran

(Nota 41)

RM'000

Modal

Saham

(Nota 40)

RM'000

Nota

Kumpulan (samb.)

Pada 1 Julai 2007

Seperti yang dinyatakan sebelum ini 463,444 - 298,559 - 25,723 13,576 628,611 1,429,913 553,141 1,983,054

Pelarasan tahun terdahulu 55 - - - - - - (13,983) (13,983) (16,024) (30,007)

Pada 1 Julai 2007 (Dinyatakan semula) 463,444 - 298,559 - 25,723 13,576 614,628 1,415,930 537,117 1,953,047

Terjemahan mata wang asing - - - - - (1,873) - (1,873) (866) (2,739)

Pindahan ke/(dari) rizab - - - - 1,195 - (1,195) - - -

Pendapatan bersih yang diiktiraf secara langsung dalam ekuiti - - - - 1,195 (1,873) (1,195) (1,873) (866) (2,739)

Untung bagi tahun - - - - - - 261,906 261,906 196,414 458,320

Untung bagi tahun yang diiktiraf secara langsung dalam

pendahuluan daripada pemegang saham minoriti subsidiari - - - - - - - - (818) (818)

- - - - 1,195 (1,873) 260,711 260,033 194,730 454,763

Jumlah pendapatan dan perbelanjaan yang diiktiraf

bagi tahun kewangan

Dividen 12 - - - - - - (37,189) (37,189) - (37,189)

Penerbitan waran - 23,371 - - - - - 23,371 - 23,371

Penerbitan saham biasa:

- menurut ESOS 3,998 - 217 - - - - 4,215 - 4,215

- menurut perlaksanaan waran 2,477 (371) 9,957 - - - - 12,063 - 12,063

Opsyen saham yang diberi di bawah ESOS - - - 3,358 - - - 3,358 - 3,358

Dividen yang dibayar oleh subsidiari - - - - - - - - (35,770) (35,770)

Pada 30 Jun 2008 469,919 23,000 308,733 3,358 26,918 11,703 838,150 1,681,781 696,077 2,377,858

117

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


118

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PENYATA PERUBAHAN EKUITI Bagi tahun berakhir 30 Jun 2008 (samb.)

Tidak Boleh Diagihkan Boleh Diagihkan

Jumlah

RM'000

Untung

Tertahan

(Nota 43)

RM'000

Rizab

Opsyen

Saham

(Nota 43)

RM'000

Premium

Saham

(Nota 42)

RM'000

Waran

(Nota 41)

RM'000

Modal

Saham

(Nota 40)

RM'000

Nota

Syarikat

Pada 1 Julai 2006 414,942 - 158,406 - 276,911 850,259

Kesan penerapan FRS 140 - - - - 24,077 24,077

414,942 - 158,406 - 300,988 874,336

Penerbitan saham biasa

- menurut ESOS 6,464 - - - - 6,464

- menurut tawaran persendirian 42,038 - 142,927 - - 184,965

Kos transaksi - - (2,774) - - (2,774)

Kerugian bersih bagi tahun, yang mewakili pendapatan

dan perbelanjaan yang diiktiraf bagi tahun - - - - (32,724) (32,724)

Dividen 12 - - - - (11,961) (11,961)

Pada 30 Jun 2007 463,444 - 298,559 - 256,303 1,018,306

Penerbitan waran - 23,371 - - - 23,371

Penerbitan saham biasa:

- menurut ESOS 3,998 - 217 - - 4,215

- menurut perlaksanaan waran 2,477 (371) 9,957 - - 12,063

Opsyen saham yang diberi di bawah ESOS - - - 3,358 - 3,358

Untung bersih bagi tahun, yang mewakili pendapatan

dan perbelanjaan yang diiktiraf bagi tahun - - - - 20,792 20,792

Dividend 12 - - - - (37,189) (37,189)

Pada 30 Jun 2008 469,919 23,000 308,733 3,358 239,906 1,044,916

Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.


ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI

Nota

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Penerimaan daripada pelanggan 1,271,221 1,137,942 45,147 67,597

Pembayaran kepada pembekal dan kontraktor (531,910) (532,628) (53,223) (21,235)

Pembayaran perbelanjaan operasi (295,832) (221,712) (31,974) (82,095)

Faedah diterima

- subsidiari

- lain-lain

Dividen diterima

- subsidiari

- entiti dikawal bersama

-

14,470

-

20,002

-

12,292

-

10,220

26,653

2,342

53,799

20,002

15,125

1,097

30,635

10,220

Wang tunai dijana daripada operasi 477,951 406,114 62,746 21,344

Cukai dibayar balik 2,500 1,261 2,500 1,261

Cukai dibayar (82,119) (82,712) - (442)

Tunai bersih yang dijana daripada

aktiviti operasi 398,332 324,663 65,246 22,163

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN

PENYATA ALIRAN TUNAI

Bagi tahun berakhir 30 Jun 2008

Perolehan daripada penjualan tanah yang

dipegang untuk pembangunan hartanah - 8,800 - -

Perolehan daripada penjualan hartanah,

loji dan peralatan 1,072 292 69 16

Deposit yang dibayar untuk pemerolehan tanah - (7,700) - -

Deposit yang dibayar untuk pemerolehan

hartanah pelaburan - (28,800) - -

Pemerolehan tanah (19,297) - - -

Pemerolehan hartanah, loji

dan peralatan (a) (224,867) (395,396) (2,119) (1,660)

Pemerolehan aset biologi (388) (447) - -

Pemerolehan subsidiari 19 - 1 - -

Pemerolehan dan perbelanjaan

seterusnya hartanah pelaburan (114,240) (46) (680) -

119

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


120

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PENYATA ALIRAN TUNAI

Bagi tahun berakhir 30 Jun 2008 (samb.)

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI

PELABURAN (samb.)

Nota

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Pembayaran separa bagi baki

imbalan pemerolehan

tanah dalam tempoh kewangan terdahulu (72,538) (10,876) - -

Pembayaran balik penuh baki

imbalan untuk pemerolehan

hartanah pelaburan

dalam tahun kewangan terdahulu (119,918) - - -

Pelaburan tambahan dalam saham

biasa yang diterbitkan oleh subsidiari - - (348) (50)

Pelaburan dalam saham

keutamaan yang diterbitkan oleh subsidiari - - (34,191) -

Pelaburan dalam entiti

dikawal bersama (30,080) - - -

Pelaburan dalam subsidiari yang

baru diperbadankan - - - (8)

Penebusan saham keutamaan

dalam subsidiari - - 8,624 -

Pendahuluan kepada subsidiari - - (354,558) (137,091)

Pembayaran balik daripada subsidiari - - 2,911 -

Pendahuluan daripada syarikat sekutu 7,160 10,104 7,151 10,101

Pendahuluan kepada rakan usaha sama (1,537) (31,113) (1,537) (44,817)

(Pendahuluan kepada)/pembayaran balik

daripada entiti dikawal bersama (7,707) 354 (7,076) 324

Tunai bersih yang digunakan dalam

aktiviti pelaburan (582,340) (454,827) (381,754) (173,185)

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN

Penggunaan pinjaman bertempoh 275,498 497,026 5,998 105,000

Penggunaan kredit pusingan 98,000 - 98,000 -

Penggunaan bon 235,963 - 235,963 -

Pembayaran balik pinjaman bertempoh (82,684) (129,539) - (1,395)

Pembayaran balik kredit pusingan (60,000) (120,900) (60,000) (120,900)


ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI

PEMBIAYAAN (samb.)

Nota

PENYATA ALIRAN TUNAI

Bagi tahun berakhir 30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Penerbitan instrumen

komersil dan nota tempoh sederhana 240,000 18,000 240,000 18,000

Pembayaran balik instrumen

komersil dan nota tempoh sederhana (110,000) - (110,000) -

Pembayaran balik sewa beli

dan pembiayaan pajakan (4,042) (3,656) (531) (445)

Faedah dibayar (80,681) (55,482) (42,219) (31,662)

Pendahuluan daripada/(pembayaran

balik kepada) pemegang saham minoriti

subsidiari 10,689 (6,941) - -

Penebusan saham keutamaan

yang dipegang oleh pemegang saham

minoriti subsidiari (15,988) (15,905) - -

Penebusan Nota Kelas A, B,C1 dan

C2 Bercagar (“Nota Kanan”)

yang diterbitkan oleh subsidiari (271,132) (43,502) - -

Penerbitan waran 23,371 - 23,371 -

Penerbitan saham biasa kepada

pemegang saham minoriti subsidiari - 1,284 - -

Penerbitan saham biasa menurut

Skim Opsyen Saham Pekerja 4,215 6,464 4,215 6,464

Penerbitan saham biasa menurut

tawaran persendirian - 184,965 - 184,965

Penerbitan saham biasa menurut

pelaksanaan waran 12,063 - 12,063 -

Kos penerbitan saham - (2,774) - (2,774)

Dividen dibayar kepada pemegang

saham Syarikat (37,189) (11,961) (37,189) (11,961)

Dividen yang dibayar kepada pemegang

saham minoriti subsidiari (31,819) (23,904) - -

Tunai bersih yang dijana daripada

aktiviti pembiayaan 206,264 293,175 369,671 145,292

121

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


122

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

PENYATA ALIRAN TUNAI

Bagi tahun berakhir 30 Jun 2008 (samb.)

Nota

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Penambahan/(pengurangan)

bersih tunai dan setara tunai 22,256 163,011 53,163 (5,730)

Kesan perubahan kadar

pertukaran asing 1,539 90 - -

Tunai dan setara tunai

pada awal tahun 528,660 365,559 35,767 41,497

Tunai dan setara tunai

pada akhir tahun 30 552,455 528,660 88,930 35,767

(a)

Tambahan hartanah, loji

dan peralatan 259,028 472,958 2,330 1,713

Tambahan melalui pengaturan sewa

beli pajakan kewangan (5,036) (1,142) (211) (53)

Tambahan melalui bayaran tertunda (79,350) (84,247) - -

Tambahan melalui wang tunai 174,642 387,569 2,119 1,660

Pembayaran untuk hartanah, loji dan

kelengkapan yang diperoleh melalui

pembayaran tertunda dalam tempoh/

tahun terdahulu 50,225 7,827 - -

Aliran keluar tunai untuk pemerolehan

hartanah loji dan peralatan 224,867 395,396 2,119 1,660

Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.


1. MAKLUMAT SYARIKAT

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008

Syarikat adalah syarikat liabiliti terhad awam, yang ditubuhkan dan domisil di Malaysia, dan disenaraikan di Papan Utama

Bursa Malaysia Securities Berhad. Pejabat berdaftar Syarikat terletak di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar

Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Pejabat berdaftar Syarikat terletak di Aras 3, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan.

Aktiviti utama Syarikat adalah pembangunan dan pelaburan hartanah, serta pemegangan pelaburan.

Aktiviti utama subsidiari adalah:

(i) pembangunan dan pelaburan hartanah;

(ii) operasi hotel dan taman tema serta aktiviti yang berkaitan;

(iii) menyediakan kemudahan kelab rekreasi;

(iv) operasi perniagaan perjalanan, pelancongan serta aktiviti yang berkaitan;

(v) operasi pusat perubatan; dan

(vi) perniagaan perkongsian masa.

Tiada perubahan ketara dalam sifat aktiviti utama syarikat sepanjang tahun kewangan ini.

Penyata kewangan ini telah diluluskan untuk diterbitkan oleh Lembaga Pengarah menurut resolusi pengarah pada

16 Oktober 2008.

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING

2.1 Asas Penyediaan

Penyata kewangan ini mematuhi peruntukan Akta Syarikat, 1965 serta Standard Pelaporan Kewangan yang Berkuat

Kuasa di Malaysia.

Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan mengikut kaedah kos asal, kecuali bagi hartanah pelaburan

yang diukur pada nilai saksamanya.

Penyata kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (RM) dan kesemua nilai dibulatkan ke ribu yang terhampir

(RM’000) kecuali dinyatakan sebaliknya.

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting

(a) Subsidiari dan asas penyatuan

(i) Subsidiari

Subsidiari adalah entiti yang dasar kewangan dan operasinya dikawal oleh Kumpulan dalam usaha untuk

meraih manfaat daripada aktivitinya. Kewujudan dan kesan daripada potensi hak mengundi yang boleh

dilaksanakan atau ditukarkan dipertimbangkan semasa memutuskan sama ada Kumpulan mengawal

sesebuah entiti lain.

Dalam penyata kewangan Syarikat yang berasingan, pelaburan dalam subsidiari dinyatakan pada kos setelah

ditolak kerugian ketaksempurnaan. Apabila pelaburan seperti ini dijual, perbezaan di antara perolehan

daripada jualan bersih dan jumlah bawaan dimasukkan ke dalam penyata untung atau rugi.

123

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


124

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(a) Subsidiari dan asas penyatuan (samb.)

(ii) Asas penyatuan

Penyata kewangan yang disatukan merangkumi penyata kewangan Syarikat dan subsidiarinya pada tarikh kunci

kira-kira. Penyata kewangan subsidiari disediakan untuk tarikh laporan yang sama dengan penyata kewangan

Syarikat.

Subsidiari disatukan dari tarikh pemerolehan, iaitu tarikh Kumpulan mula mendapat kuasa, dan terus disatukan

sehingga kuasa tersebut tamat. Dalam menyediakan penyata kewangan yang disatukan, baki, transaksi dan

untung atau rugi yang tidak direalisasi di antara syarikat-syarikat dalam kumpulan dihapuskan sepenuhnya.

Dasar perakaunan yang seragam diterima pakai dalam penyata kewangan yang disatukan untuk transaksi yang

serupa dan peristiwa yang berlaku dalam keadaan yang hampir sama.

Pemerolehan subsidiari diambil kira menggunakan kaedah pembelian. Kaedah perakaunan pembelian

melibatkan memperuntukkan kos pemerolehan kepada nilai saksama aset yang diperoleh dan liabiliti serta

liabiliti kontingen yang ditanggung pada tarikh pemerolehan. Kos pemerolehan diukur sebagai agregat nilai

saksama, pada tarikh pertukaran, bagi aset yang diberi, liabiliti yang dikenakan atau ditanggung, dan instrumen

ekuiti yang diterbitkan, serta sebarang kos yang boleh diperuntukkan secara langsung kepada pemerolehan

tersebut.

Sebarang akses kos pemerolehan yang melebihi kepentingan pemerolehan dalam nilai saksama aset yang

boleh dikenal pasti, liabiliti dan liabiliti kontingen mewakili muhibah. Sebarang kepentingan Kumpulan dalam

nilai saksama aset boleh dikenal pasti, liabiliti dan liabiliti kontingen yang melebihi kos pemerolehan diiktiraf

secara serta merta dalam untung dan rugi.

Kepentingan minoriti mewakili bahagian untung atau rugi dan aset bersih dalam subsidiari yang tidak dipegang

oleh Kumpulan. Ia diukur pada nilai saksama bahagian minoriti bagi aset dan liabiliti subsidiari yang boleh

dikenal pasti pada tarikh pemerolehan dan bahagian minoriti bagi perubahan dalam ekuiti subsidiari sejak tarikh

tersebut.

(b) Syarikat Sekutu

Syarikat sekutu adalah entiti yang Kumpulan mempunyai pengaruh ketara dan ia bukan subsidiari mahu pun

kepentingan dalam usaha sama tersebut. Pengaruh yang ketara adalah kuasa untuk menyertai dalam pembuatan

keputusan mengenai dasar kewangan dan operasi syarikat sekutu tersebut tetapi bukan kuasa untuk mengawal

dasar tersebut.

Pelaburan dalam syarikat sekutu diambil kira dalam penyata kewangan yang disatukan menggunakan kaedah

perakaunan ekuiti. Di bawah kaedah ekuiti, pelaburan dalam syarikat sekutu dibawa dalam kunci kira-kira yang

disatukan pada kos yang dilaraskan untuk perubahan pasca pemerolehan dalam bahagian aset bersih syarikat

sekutu oleh Kumpulan. Bahagian untung atau rugi syarikat sekutu bagi Kumpulan diiktiraf dalam penyata pendapatan

disatukan. Apabila terdapat sebarang perubahan yang diiktiraf secara langsung dalam ekuiti syarikat sekutu,

Kumpulan mengiktiraf bahagiannya dalam perubahan tersebut. Dalam penggunaan kaedah ekuiti, untung tak

direalisasi atas transaksi antara Kumpulan dan syarikat sekutu dihapus kira setakat kepentingan Kumpulan dalam

syarikat sekutu tersebut. Setelah menggunakan kaedah ekuiti ini, Kumpulan menetapkan sama ada perlu untuk

mengiktiraf sebarang kerugian ketaksempurnaan tambahan bagi pelaburan bersih Kumpulan dalam syarikat sekutu

tersebut. Syarikat sekutu adalah ekuiti yang diambil kira dari tarikh Kumpulan memperoleh pengaruh yang ketara

sehingga tarikh Kumpulan berhenti daripada memiliki pengaruh ketara ke atas syarikat sekutu tersebut.

Muhibah berkaitan dengan sesebuah syarikat sekutu dimasukkan ke dalam jumlah bawaan pelaburan dan tidak

dilunaskan. Sebarang lebihan nilai saksama bersih aset, liabiliti dan liabiliti kontingen syarikat sekutu yang melebihi

kos pelaburan, yang merangkumi bahagian Kumpulan, dikecualikan daripada jumlah bawaan pelaburan tersebut

dan sebaliknya diambil kira sebagai pendapatan semasa menetapkan bahagian untung dan rugi syarikat sekutu

yang merupakan bahagian Kumpulan dalam tempoh pelaburan tersebut diperoleh.


2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(b) Syarikat sekutu (samb.)

Apabila bahagian kerugian Kumpulan dalam syarikat sekutu bersamaan atau melebihi kepentingannya dalam

syarikat sekutu tersebut, termasuk sebarang kepentingan jangka panjang, yang dari segi isi, membentuk sebahagian

daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam syarikat sekutu, Kumpulan tidak mengiktiraf kerugian selanjutnya,

kecuali ia menanggung obligasi atau membuat pembayaran bagi pihak syarikat sekutu tersebut.

Kumpulan menggunakan penyata kewangan teraudit yang terbaru bagi syarikat sekutu dalam menerapkan kaedah

ekuiti ini. Apabila tarikh penyata kewangan teraudit ini tidak mempunyai tarikh akhir yang sama dengan penyata

Kewangan Kumpulan, bahagian keputusan dikira berdasarkan penyata kewangan teraudit terakhir yang ada dan

penyata kewangan pengurusan sehingga tarikh akhir tempoh perakaunan berkenaan. Dasar perakaunan yang

seragam digunakan bagi transaksi dan peristiwa yang hampir sama dalam keadaan yang serupa.

Dalam penyata kewangan Syarikat yang berasingan, pelaburan dalam syarikat sekutu dinyatakan pada kos setelah

ditolak kerugian ketaksempurnaan.

Apabila pelaburan seperti ini dijual, perbezaan antara perolehan jualan bersih dan amaun bawaannya dimasukkan

ke dalam untung atau rugi.

(c) Entiti dikawal bersama

Kumpulan mempunyai kepentingan dalam usaha sama yang juga entiti dikawal bersama. Usaha sama adalah

pengaturan kontraktual di mana dua atau lebih pihak yang tertakluk di bawah kawalan bersama, melaksanakan

aktiviti ekonomi, dan entiti yang dikawal bersama adalah usaha sama yang melibatkan pewujudan entiti berasingan

yang setiap peserta memiliki kepentingan di dalamnya.

Pelaburan dalam entiti dikawal bersama diambil kira dalam penyata kewangan yang disatukan menggunakan

kaedah ekuiti seperti yang dihuraikan dalam Nota 2.2(b).

Dalam penyata kewangan Syarikat yang berasingan, pelaburan dalam syarikat sekutu dinyatakan pada kos setelah

ditolak kerugian ketaksempurnaan.

Apabila pelaburan seperti ini dijual, perbezaan antara perolehan jualan bersih dan amaun bawaannya dimasukkan

ke dalam untung atau rugi.

(d) Muhibah

Muhibah yang diperoleh dalam gabungan perniagaan pada mulanya diukur pada kos iaitu kos gabungan

perniagaan yang melebihi kepentingan Kumpulan dalam nilai saksama aset, liabiliti dan liabiliti kontingen yang

boleh dikenal pasti. Selanjutnya, selepas pengiktirafan pertama, muhibah diukur pada kos setelah ditolak kerugian

ketaksempurnaan terkumpul. Muhibah tidak dilunaskan, sebaliknya ia dikaji semula untuk melihat sama ada

terdapat kerugian ketaksempurnaan, setiap tahun atau lebih kerap sekiranya peristiwa atau perubahan keadaan

mengisyaratkan kemungkinan ketaksempurnaan wujud. Untung dan rugi daripada penjualan sesebuah entiti

merangkumi amaun muhibah yang dibawa berkaitan dengan entiti yang dijual tersebut.

(e) Hartanah, loji dan peralatan serta susut nilai

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Kesemua item hartanah, loji dan peralatan pada asalnya dicatatkan pada kos. Kos selanjutnya dirangkumkan ke

dalam jumlah bawaan aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan, sewajarnya, hanya sekiranya ada kemungkinan

yang faedah ekonomi masa depan yang dikaitkan dengan item ini akan mengalir kepada Kumpulan dan kos item

boleh diukur dengan pasti. Jumlah bawaan bahagian yang digantikan yang sudah diiktiraf dihapuskan. Semua

penyenggaraan dan pembaikan lain dicatatkan dalam penyata pendapatan pada tahun kewangan ia dikenakan.

Selepas pengiktirafan, hartanah, loji dan peralatan kecuali tanah pegangan bebas dinyatakan pada kos setelah

ditolak susut nilai terkumpul dan kerugian ketaksempurnaan.

125

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


126

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(e) Hartanah, loji dan peralatan serta susut nilai (samb.)

Tanah pegangan bebas dinyatakan pada kos setelah ditolak sebarang kerugian ketaksempurnaan.

Tanah pegangan bebas mempunyai hayat berguna yang tidak terhad, maka ia tidak disusut nilai. Kerja sedang

berjalan juga tidak disusut nilai kerana aset ini belum sedia untuk digunakan. Susut nilai hartanah, loji dan peralatan

lain dilaksanakan menurut kaedah garis lurus untuk melupuskan kos setiap aset, kepada nilai residualnya sepanjang

hayat bergunanya yang dianggarkan, pada kadar tahunan berikut:

%

Bangunan 2

Pengubahsuaian 10

Loji dan jentera 5 - 20

Kenderaan motor 10 - 20

Kelengkapan, perabot dan lekapan 5 - 20

Nilai residual, hayat berguna dan kaedah susut nilai dikaji semula pada setiap akhir tahun kewangan demi

memastikan yang amaun, kaedah dan tempoh susut nilai konsisten dengan anggaran terdahulu dan pola

penggunaan yang dijangka bagi faedah ekonomi masa depan terkandung dalam item hartanah, loji dan

peralatan.

Sesuatu item dalam hartanah loji dan kelengkapan dihapuskan setelah ia dijual atau apabila tiada faedah ekonomi

masa depan dijangka daripada penggunaan atau penjualannya. Perbezaan di antara peroleh jualan bersih, jika

ada dan amaun bawaan bersih diiktiraf dalam untung atau rugi.

(f) Aset biologi

Kesemua item aset biologi pada mulanya dicatatkan pada kos. Kos selanjutnya dirangkumkan ke dalam jumlah

bawaan aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan, sewajarnya, hanya sekiranya ada kemungkinan yang faedah

ekonomi masa depan yang dikaitkan dengan item ini akan mengalir kepada Kumpulan dan kos item boleh diukur

dengan pasti. Semua penyenggaraan dicatatkan dalam penyata pendapatan pada tahun kewangan ia berlaku.

Setelah ia diiktiraf, aset biologi dinyatakan pada kos ditolak susut nilai terkumpul dan sebarang kerugian

ketaksempurnaan terkumpul.

Susut nilai aset biologi dilaksanakan menurut kaedah garis lurus untuk melupuskan kos setiap aset kepada nilai

residualnya sepanjang hayat biologi bergunanya yang dianggarkan, pada kadar tahunan 20%.

Nilai residual, hayat biologi dan kaedah susut nilai dikaji semula pada setiap akhir tahun kewangan demi memastikan

yang amaun, kaedah dan tempoh susut nilai konsisten dengan anggaran terdahulu dan pola penggunaan yang

dijangka bagi faedah ekonomi masa depan terkandung dalam item aset biologi.

Sesuatu item dalam aset biologi dihapuskan setelah ia dijual atau apabila tiada faedah ekonomi masa depan

dijangka daripada penggunaan atau penjualannya. Perbezaan di antara peroleh jualan bersih, jika ada dan

amaun bawaan bersih diiktiraf dalam untung atau rugi.


2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(g) Hartanah pelaburan

Hartanah pelaburan adalah hartanah yang dipegang sama ada untuk memperoleh pendapatan sewa atau

untuk kenaikan nilai modal atau kedua-duanya. Hartanah seperti ini diukur pada asalnya pada kos, termasuk kos

transaksi. Setelah ia diiktiraf, hartanah pelaburan dinyatakan pada nilai saksama. Nilai saksama dikira dengan

merujuk pada bukti harga transaksi pasaran bagi hartanah yang hampir sama dan dilaksanakan oleh penaksir

bebas berdaftar yang memiliki kelayakan profesional yang diiktiraf dan pengalaman terkini di lokasi dan dalam

kategori hartanah yang sedang dinilai.

Untung atau rugi daripada perubahan nilai saksama hartanah pelaburan diiktiraf dalam untung atau rugi pada

tahun ia berlaku.

Faedah yang diperoleh daripada hartanah di bawah pajakan operasi dikelaskan dan diambil kira sebagai

hartanah pelaburan dan dinilai mengikut hartanah individu apabila Kumpulan memegangnya untuk memperoleh

pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai modal atau kedua-duanya. Sebarang faedah yang diperoleh daripada

hartanah di bawah pajakan operasi dikelaskan sebagai hartanah pelaburan dicatatkan pada nilai saksamanya.

Hartanah pelaburan dihapuskan apabila sama ada ia telah dijual atau apabila hartanah pelaburan tersebut ditarik

daripada penggunaan dan tiada faedah ekonomi masa depan dijangka daripada penjualannya. Sebarang untung

atau rugi daripada penghentian penggunaan atau penjualan hartanah diiktiraf dalam untung atau rugi pada tahun

ia berlaku.

(h) Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah dan kos pembangunan hartanah

(i) Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 June 2008 (samb.)

Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah terdiri daripada tanah yang tiada aktiviti pembangunan

telah dilaksanakan atau yang aktiviti pembangunan yang dijalankan dijangka tidak akan disiapkan dalam

kitaran operasi biasa. Tanah seperti ini dikelaskan sebagai aset bukan semasa dan dinyatakan pada kos

ditolak sebarang kerugian ketaksempurnaan terkumpul.

Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah dikelaskan semula sebagai kos pembangunan hartanah

pada ketika aktiviti pembangunan telah bermula dan apabila boleh dipamerkan bahawa aktiviti pembangunan

boleh disempurnakan dalam tempoh kitaran operasi biasa.

Kos pembangunan hartanah merangkumi kesemua kos yang boleh diperuntukkan secara langsung kepada

aktiviti pembangunan atau yang boleh diperuntukkan menurut kaedah yang munasabah kepada aktiviti

seperti ini.

Apabila hasil aktiviti pembangunan boleh dianggarkan secara pasti, hasil pembangunan hartanah dan

perbelanjaannya diiktiraf dalam penyata pendapatan menggunakan kaedah peringkat siap. Peringkat siap

ditentukan dengan membahagikan kos pembangunan hartanah yang ditanggung bagi kerja-kerja yang

dilaksanakan sehingga tarikh terkini dengan anggaran jumlah kos pembangunan hartanah.

Apabila hasil aktiviti pembangunan tidak boleh dianggarkan secara pasti, hasil pembangunan hartanah

diiktiraf hanya setakat kos pembangunan hartanah yang telah ditanggung yang mungkin boleh didapatkan

kembali; dan kos pembangunan hartanah bagi hartanah yang dijual diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam

tempoh ia dikenakan.

127

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


128

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(h) Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah dan kos pembangunan hartanah (samb.)

(ii) Kos pembangunan hartanah

Apabila hasil aktiviti pembangunan tidak boleh dianggarkan secara pasti, hasil pembangunan hartanah diiktiraf

hanya setakat kos pembangunan hartanah yang telah ditanggung yang mungkin boleh didapatkan kembali; dan

kos pembangunan hartanah bagi hartanah yang dijual diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tempoh ia dikenakan.

Sebarang kerugian ke atas projek pembangunan yang dijangka, termasuk kos yang perlu ditanggung sepanjang

tempoh liabiliti kerosakan, diiktiraf sebagai perbelanjaan secara serta merta.

Kos pembangunan hartanah yang tidak diiktiraf sebagai perbelanjaan, diiktiraf sebagai aset dan dinyatakan pada

kos atau nilai realis bersih mengikut mana yang lebih rendah.

Hasil yang melebihi pengebilan kepada para pembeli yang diiktiraf dalam penyata pendapatan dikelaskan sebagai

pengebilan terakru dalam jumlah belum terima dan pengebilan kepada para pembeli yang melebihi hasil diiktiraf

dalam penyata pendapatan dan dikelaskan sebagai pengebilan berperingkat dalam jumlah perlu bayar.

(i) Ketaksempurnaan aset bukan kewangan

Amaun bawaan aset, selain daripada hartanah pelaburan, kos pembangunan hartanah, inventori, aset cukai tertunda

dan aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan dikaji semula pada setiap tarikh kunci kira-kira untuk memastikan

sama ada terdapat sebarang isyarat yang menunjukkan ketaksempurnaan. Jika terdapat sebarang isyarat seperti

itu, jumlah yang boleh didapatkan kembali bagi aset tersebut dianggarkan untuk mendapatkan amaun kerugian

ketaksempurnaan.

Bagi muhibah, amaun yang boleh didapatkan kembali dianggarkan pada setiap tarikh kunci kira-kira atau lebih kerap

jika isyarat ketaksempurnaan ini dikenal pasti.

Untuk tujuan ujian ketaksempurnaan aset ini, amaun yang boleh didapatkan kembali ditetapkan mengikut aset

individu kecuali aset tersebut tidak menjana aliran tunai yang sebahagian besarnya bebas daripada aset lain. Jika ini

benar, amaun yang boleh didapatkan kembali ditetapkan bagi unit menjana tunai (CGU) bagi aset ini. Muhibah yang

diperoleh dalam sesuatu gabungan perniagaan, dari tarikh pemerolehan, diagihkan kepada setiap CGU Kumpulan,

atau beberapa kumpulan CGU yang dijangka akan meraih faedah daripada sinergi gabungan ini, tanpa mengira sama

ada aset atau liabiliti lain bagi Kumpulan diperuntukkan kepada unit atau kumpulan unit tersebut.

Amaun aset yang boleh didapatkan kembali adalah nilai saksama aset atau CGU, mengikut mana yang lebih tinggi,

ditolak kos untuk menjualnya dan nilainya dalam penggunaan. Dalam usaha menaksir nilai dalam penggunaan,

anggaran aliran tunai masa hadapan didiskaun kepada nilai semasa menggunakan kadar diskaun pra-cukai yang

menggambarkan taksiran nilai masa wang yang dibuat oleh pasaran semasa dan risiko yang khusus bagi aset

tersebut. Di mana nilai buku sesuatu aset melebihi amaun boleh didapatkan semulanya, aset tersebut dianggap tak

sempurna dan diturunkan nilai kepada amaunnya yang boleh didapatkan semula. Kerugian ketaksempurnaan diiktiraf

bagi CGU atau kumpulan CGU diagihkan pertamanya untuk mengurangkan amaun bawaan sebarang muhibah yang

diperuntukkan kepada unit atau kumpulan unit tersebut dan kemudian, untuk mengurangkan amaun bawaan bagi aset

lain dalam unit atau kumpulan unit secara pro- rata.

Kerugian ketaksempurnaan diiktiraf dalam untung atau rugi dalam tempoh ia berlaku.

Kerugian ketaksempurnaan bagi muhibah tidak dibalikkan dalam tempoh yang berikutnya. Kerugian ketaksempurnaan

bagi aset selain daripada muhibah dibalikkan jika, dan hanya jika terdapat perubahan dalam anggaran yang digunakan

untuk menetapkan amaun yang boleh didapatkan kembali bagi aset sejak kerugian ketaksempurnaan terakhir diiktiraf.

Amaun bawaan bagi aset selain daripada muhibah ditambah kepada amaunnya yang boleh didapatkan kembali yang

telah dikaji semula, dengan syarat amaun tersebut tidak melebihi amaun bawaan yang seharusnya telah ditetapkan

(setelah ditolak pelunasan atau susut nilai) sekiranya tiada kerugian ketaksempurnaan diiktiraf bagi aset tersebut dalam

tahun-tahun terdahulu. Pembalikan kerugian ketaksempurnaan bagi aset selain daripada muhibah diiktiraf dalam

untung atau rugi.


2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(j) Inventori

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Stok hartanah dinyatakan pada kos atau nilai realis bersih mengikut mana yang lebih rendah. Kos terdiri daripada

kos yang berkaitan dengan pemerolehan tanah, kos langsung dan bahagian kos yang dikongsi bersama yang

sewajarnya.

Inventori dagangan, makanan dan minuman dan stok guna habis dinyatakan pada kos atau nilai realis bersih menurut

mana yang lebih rendah setelah peruntukan yang mencukupi dibuat untuk item yang rosak, lapuk dan item yang kurang

laris. Kos ditetapkan menggunakan kaedah purata wajaran. Kos merangkumi kos pembelian.

Nilai realis bersih adalah anggaran harga jualan dalam perjalanan biasa perniagaan setelah ditolak anggaran kos

untuk menyempurnakan inventori tersebut dan anggaran kos yang diperlukan untuk membuat jualan.

(k) Instrumen kewangan

Instrumen kewangan diiktiraf dalam kunci kira-kira apabila Kumpulan menjadi satu pihak bagi peruntukan kontraktual

bagi instrumen tersebut.

Instrumen kewangan dikelaskan sebagai liabiliti atau ekuiti menurut isi pengaturan kontraktual tersebut. Faedah,

dividen, untung dan rugi yang berkaitan dengan instrumen kewangan yang dikelaskan sebagai liabiliti, dilaporkan

sebagai perbelanjaan atau pendapatan. Pengagihan kepada para pemegang instrumen kewangan yang dikelaskan

sebagai ekuiti diiktiraf secara langsung dalam ekuiti. Instrumen kewangan ditolak apabila Kumpulan memiliki hak

undang-undang yang boleh dikuatkuasakan untuk menolak dan berhasrat untuk menyelesaikan sama ada nilai bersih

atau untuk merealisasikan aset tersebut dan menyelesaikan liabiliti secara serentak.

(i) Tunai dan setara tunai

Untuk tujuan penyata aliran tunai, wang tunai dan setara tunai terdiri daripada wang tunai di tangan dan yang

disimpan dalam bank, deposit yang dipegang untuk dituntut dan pelaburan jangka pendek, sangat cair yang risiko

nilainya akan berubah hampir boleh diabaikan, setelah ditolak overdraf bank terkumpul.

(ii) Lain-lain pelaburan bukan semasa

Pelaburan bukan semasa selain daripada pelaburan dalam subsidiari, syarikat sekutu, entiti dikawal bersama dan

hartanah pelaburan dinyatakan pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan. Kerugian ketaksempurnaan

diiktiraf bagi kesemua pengurangan nilai kecuali ia bersifat sementara. Apabila pelaburan ini dijual, perbezaan

di antara perolehan daripada jualan bersih dan jumlah bawaannya dimasukkan ke dalam penyata untung atau

rugi.

(iii) Dagangan belum terima

Dagangan belum terima dibawa pada nilai realis yang dijangka. Hutang lapuk dihapus kira apabila dikenal pasti.

Anggaran bagi hutang ragu dibuat berdasarkan kajian semula amaun tertunggak pada tarikh kunci kira-kira.

(iv) Dagangan perlu dibayar

Dagangan perlu dibayar dinyatakan pada nilai saksama imbalan yang perlu dibayar pada masa hadapan untuk

barangan dan perkhidmatan yang diterima.

(v) Pinjaman dan Peminjaman yang menanggung faedah

Kesemua pinjaman dan peminjaman pada asalnya diiktiraf pada nilai saksama imbalan yang diterima setelah

ditolak kos transaksi yang boleh diperuntukkan secara langsung. Setelah pengiktirafan pertama, pinjaman dan

peminjaman yang menanggung faedah selanjutnya diukur pada kos dilunaskan menggunakan kaedah faedah

berkesan.

129

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


130

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(k) Instrumen kewangan (samb.)

(vi) Instrumen ekuiti

(l) Pajakan

Saham biasa dikelaskan sebagai ekuiti. Dividen bagi saham biasa diiktiraf dalam ekuiti dalam tempoh ia

diisytiharkan.

Kos transaksi bagi transaksi ekuiti diambil kira sebagai penolakan daripada ekuiti, setelah ditolak cukai. Kos transaksi

ekuiti merangkumi hanya kos luaran tokokan yang boleh diperuntukkan secara langsung kepada transaksi ekuiti

tersebut yang sebaliknya boleh dielakkan.

Saham keutamaan dikelaskan sebagai ekuiti sekiranya tiada tempoh ditetapkan untuk penebusan dan dividen

adalah menurut pilihan penerbit. Dividen bagi instrumen ekuiti diiktiraf dalam ekuiti dalam tempoh ia diisytiharkan.

Saham keutamaan dikelaskan sebagai liabiliti sekiranya ia boleh ditebus pada tarikh tertentu menurut opsyen para

pemegang saham dan memberi pemegang saham tersebut hak kepada dividen keutamaan terkumpul. Dividen

yang berkaitan dengan saham berkenaan diiktiraf dalam penyata kewangan sebagai perbelanjaan faedah apabila

ia ditanggung.

Pajakan diiktiraf sebagai pajakan kewangan jika ia memindahkan bahagian risiko dan ganjaran yang cukup besar, yang

berpunca daripada hak milik, kepada Kumpulan. Pajakan tanah dan bangunan dikelaskan sebagai pajakan operasi

atau kewangan dengan cara yang sama dengan pajakan aset lain dan unsur tanah dan bangunan bagi pajakan tanah

dan bangunan diambil kira secara berasingan untuk tujuan pengelasan pajakan. Kesemua pajakan lain dikelaskan

sebagai pajakan operasi.

(i) Pajakan kewangan

Aset yang diperoleh melalui sewa beli atau pajakan kewangan dinyatakan pada amaun yang bersamaan dengan

nilai saksama atau nilai semasa pembayaran pajakan minimum, mengikut mana yang lebih rendah, pada

permulaan pajakan setelah ditolak susut nilai dan sebarang kerugian ketaksempurnaan. Liabiliti yang berkaitan

dimasukkan ke dalam kunci kira-kira sebagai peminjaman. Dalam usaha mengira nilai semasa pembayaran

pajakan minimum, faktor diskaun yang digunakan adalah kadar faedah yang terbina dalam pajakan tersebut,

apabila praktik untuk menentukannya; sekiranya tidak, kadar peminjaman tokokan Syarikat digunakan.

Pembayaran pajakan diagihkan di antara kos kewangan dan pengurangan liabiliti tertunggak. Kos kewangan, yang

mewakili perbezaan di antara jumlah komitmen pajakan dan nilai saksama aset yang diperoleh diiktiraf sebagai

perbelanjaan dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh pajakan yang berkenaan agar menghasilkan caj

kadar faedah berkala tetap ke atas baki yang tinggal bagi obligasi untuk setiap tempoh.

Dasar susut nilai bagi aset yang dipajak adalah seperti hartanah, loji dan peralatan yang boleh disusut nilai seperti

yang dihuraikan dalam Nota 2.2(e).

(ii) Pajakan operasi

Pembayaran pajakan operasi diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan mengikut kaedah garis

lurus sepanjang tempoh pajakan yang berkaitan.

(m) Kos peminjaman

Kos peminjaman boleh diperuntukkan secara langsung kepada pemerolehan atau pembinaan aset yang layak,

iaitu aset yang memerlukan tempoh yang agak lama untuk disiapkan untuk penggunaannya yang dihasratkan atau

untuk dijual, ditambah kepada kos aset tersebut sehingga aset tersebut sebahagian besarnya siap untuk kegunaan

yang dihasratkan atau untuk dijual. Pendapatan daripada pelaburan yang diperoleh daripada pelaburan sementara

peminjaman khusus, sementara menunggu ia dibelanjakan untuk aset yang layak ditolak daripada kos peminjaman

yang layak untuk dipermodalkan.

Kesemua peminjaman lain diiktiraf dalam untung atau rugi dalam tempoh ia berlaku.


2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(n) Cukai Pendapatan

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Cukai pendapatan ke atas untung atau rugi bagi tahun semasa merangkumi cukai semasa dan tertunggak. Cukai

semasa adalah jangkaan amaun cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi untung boleh cukai tahun semasa

dan diukur menggunakan kadar cukai yang telah digubal pada tarikh kunci kira-kira.

Cukai tertunggak diperuntukkan menggunakan kaedah liabiliti. Secara prinsip, liabiliti cukai tertunggak diiktiraf

bagi kesemua perbezaan sementara boleh cukai dan aset cukai tertunggak diiktiraf bagi kesemua perbezaan

sementara boleh ditolak, kerugian cukai yang tidak digunakan dan kredit cukai yang tidak digunakan setakat yang

terdapat kemungkinan akan wujud untung boleh cukai yang perbezaan sementara boleh ditolak, kerugian cukai

yang tidak digunakan dan kredit cukai yang tidak digunakan boleh digunakan untuk ditolak daripada untung boleh

cukai tersebut. Cukai tertangguh tidak diiktiraf sekiranya perbezaan sementara timbul daripada muhibah negatif

atau daripada pengiktirafan permulaan sesuatu aset atau liabiliti dalam sesuatu transaksi yang bukan gabungan

perniagaan dan pada masa transaksi tersebut, tidak menjejaskan sama ada keuntungan perakaunan atau pun

keuntungan boleh cukai.

Cukai tertangguh diukur pada kadar cukai yang dijangka akan berkuat kuasa dalam tempoh aset direalisasi atau

liabiliti diselesaikan, berdasarkan kadar cukai yang telah digubal atau digubal secara hakiki pada tarikh Kunci Kirakira.

Cukai tertunggak diiktiraf sebagai pendapatan atau perbelanjaan dan dimasukkan ke dalam untung atau rugi

bagi tempoh semasa, kecuali apabila ia berpunca daripada transaksi yang diiktiraf secara langsung dalam ekuiti,

atau apabila ia berpunca daripada gabungan perniagaan yang merupakan pemerolehan, yang dalam hal ini

cukai tertunggak dimasukkan ke dalam muhibah yang terhasil atau kepentingan pemeroleh dalam nilai saksama

bersih aset boleh dikenal pasti, liabiliti dan liabiliti kontingen yang melebihi kos gabungan tersebut.

(o) Peruntukan untuk liabiliti

Peruntukan untuk liabiliti diiktiraf apabila Kumpulan mempunyai obligasi semasa hasil peristiwa lalu dan mungkin

aliran keluar sumber yang mengandungi faedah ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan obligasi ini, dan

anggaran yang pasti bagi amaun ini boleh dibuat. Peruntukan dikaji semula pada setiap tarikh kunci kira-kira dan

diselaraskan untuk mencerminkan anggaran terbaik semasa. Dalam keadaan terdapat kesan material bagi nilai

masa wang, peruntukan didiskaun menggunakan kadar pra-cukai semasa yang, di mana sesuai, menggambarkan

risiko yang khusus bagi liabiliti tersebut. Apabila kaedah mendiskaun digunakan, peningkatan dalam peruntukan

yang berpunca daripada perjalanan masa diiktiraf sebagai kos kewangan.

(p) Faedah pekerja

(i) Faedah jangka pendek

Upah, gaji, bonus dan sumbangan keselamatan sosial diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tahun yang

perkhidmatan yang berkaitan diberikan oleh para pekerja. Ketakhadiran yang diberi pampasan yang berkumpul

jangka pendek seperti cuti tahun berbayar diiktiraf apabila perkhidmatan diberi oleh pekerja yang meningkatkan

kelayakan mereka untuk ketakhadiran yang diberi pampasan pada masa depan. Ketakhadiran yang diberi

pampasan tak berkumpul jangka pendek seperti cuti sakit diiktiraf apabila ketakhadiran tersebut berlaku.

(ii) Pelan caruman tertakrif

Pelan caruman tertakrif adalah pelan faedah pasca pekerjaan yang dalam ruang lingkupnya, Kumpulan

membayar caruman tetap ke dalam sebuah entiti berasingan atau dana dan tidak akan mempunyai

sebarang obligasi undang-undang atau konstruktif untuk membayar caruman selanjutnya sekiranya dana

tidak memegang aset yang mencukupi untuk membayar kesemua faedah pekerja yang berkaitan dengan

perkhidmatan pekerja dalam tempoh semasa dan terdahulu. Caruman seperti ini diiktiraf sebagai perbelanjaan

dalam untung atau rugi seperti yang dikenakan. Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, syarikat

di Malaysia membuat caruman seperti ini kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (“KWSP”). Beberapa

subsidiari luar negara Kumpulan turut membuat caruman dalam skim persaraan statutori negara berkaitan.

131

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


132

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(p) Faedah pekerja (samb.)

(iii) Pampasan berasaskan saham

Skim Opsyen Saham Pekerja Sunway City Berhad, pelan pampasan langsai ekuiti, berasaskan saham,

membolehkan pekerja Kumpulan memperoleh saham biasa Syarikat. Perolehan yang diterima setelah ditolak

sebarang kos transaksi langsung yang diperuntukkan dikreditkan ke dalam ekuiti apabila opsyen tersebut

dilaksanakan.

Bagi opsyen saham yang diberi selepas 1 Januari 2005 tetapi sebelum 31 Disember 2005 dan belum diletak hak

menjelang 1 Januari 2006 dan opsyen saham yang diberi selepas 1 Januari 2006, jumlah nilai saksama opsyen

saham yang diberi kepada pekerja diiktiraf sebagai kos pekerja dengan tambahan yang berkaitan dalam

rizab opsyen saham dalam ekuiti sepanjang tempoh letak hak, dengan mengambil kira kemungkinan yang

opsyen ini akan diletak hak. Nilai saksama opsyen saham diukur pada tarikh ia diberi, dengan mengambil kira,

jika ada, keadaan peletakan hak pasaran yang menjadi asas bagi pemberian opsyen ini tetapi mengecualikan

impak sebarang keadaan peletakan hak bukan pasaran. Syarat peletakan hak bukan pasaran dimasukkan

dalam andaian mengenai bilangan opsyen yang dijangka akan menjadi boleh dilaksanakan pada tarikh

peletakan hak. Pada setiap tarikh kunci kira-kira, Kumpulan menyemak semula anggaran bilangan opsyen

yang dijangka akan menjadi boleh dilaksanakan pada tarikh peletakan hak. Ia mengiktiraf kesan penyemakan

semula anggaran asal, jika ada, dalam untung atau rugi, dan pelarasan yang berkaitan kepada ekuiti meliputi

tempoh peletakan hak yang selebihnya. Amaun ekuiti diiktiraf dalam rizab opsyen saham sehingga opsyen

tersebut dilaksanakan, yang selepas itu, ia akan dipindahkan ke premium saham, atau sehingga opsyen

tamat tempoh, yang selepas itu ia akan dipindahkan terus kepada untung tertahan.

(q) Mata wang asing

(i) Mata wang kefungsian dan pembentangan

Penyata kewangan individu bagi setiap entiti dalam Kumpulan diukur menggunakan mata wang persekitaran

ekonomi utama yang tempat entiti tersebut beroperasi (“mata wang kefungsian”). Penyata kewangan disatukan

dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (RM), yang juga menjadi mata wang kefungsian Syarikat.

(ii) Transaksi mata wang asing

Dalam menyediakan penyata kewangan bagi entiti individu, transaksi dalam mata wang selain daripada mata

wang kefungsian entiti (mata wang asing) dicatatkan dalam mata wang kefungsian menggunakan kadar

pertukaran mata wang yang berkuat kuasa pada tarikh transaksi tersebut. Pada setiap tarikh kunci kira-kira,

item monetari dalam denominasi mata wang asing diterjemahkan pada kadar yang berkuat kuasa pada

tarikh kunci kira-kira tersebut. Item bukan monetari yang dibawa pada nilai saksama dalam denominasi mata

wang asing diterjemahkan pada kadar yang berkuat kuasa pada tarikh nilai saksama tersebut ditentukan.

Item bukan monetari yang diukur dari segi kos sejarah dalam mata wang asing tidak diterjemahkan.

Perbezaan pertukaran yang timbul semasa penyelesaian item monetari, dan semasa terjemahan item monetari

tersebut, dimasukkan ke dalam untung atau rugi bagi tahun tersebut kecuali bagi perbezaan pertukaran yang

timbul pada item monetari yang membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam operasi

luar negara. Perbezaan pertukaran dalam item monetari yang membentuk sebahagian daripada pelaburan

bersih Kumpulan dalam operasi luar negara dicatatkan secara langsung dalam rizab terjemahan mata wang

asing dalam ekuiti sehingga penjualan operasi luar negara tersebut, yang pada masa tersebut diiktiraf dalam

untung atau rugi. Perbezaan pertukaran yang timbul daripada item monetari yang membentuk sebahagian

daripada pelaburan bersih Syarikat dalam operasi luar negara, tanpa mengira mata wang item monetari

tersebut, diiktiraf dalam untung atau rugi dalam penyata kewangan Syarikat atau penyata kewangan individu

bagi operasi luar negara tersebut, mengikut mana yang wajar.

Perbezaan pertukaran yang timbul dalam terjemahan item bukan monetari yang dibawa pada nilai saksama

dimasukkan dalam untung atau rugi bagi tahun tersebut.


2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(q) Mata wang asing (samb.)

(iii) Operasi luar negara

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Keputusan dan kedudukan kewangan operasi luar negara yang mempunyai mata wang kefungsian yang

berbeza daripada mata wang pembentangan (RM) bagi penyata kewangan disatukan diterjemahkan ke

dalam RM seperti berikut:

- Aset dan liabiliti bagi setiap kunci kira-kira yang dibentangkan diterjemahkan pada kadar penutup yang

berkuat kuasa pada tarikh kunci kira-kira;

- Pendapatan dan perbelanjaan bagi setiap penyata pendapatan diterjemahkan pada kadar pertukaran

purata bagi tahun berkenaan, yang memberi anggaran terhampir bagi kadar pertukaran pada tarikh

transaksi tersebut; dan

- Kesemua perbezaan pertukaran yang terhasil dimasukkan ke dalam rizab terjemahan mata wang asing

dalam ekuiti.

(r) Pengiktirafan hasil

Hasil diiktiraf setakat yang mungkin faedah ekonomi akan mengalir kepada Kumpulan dan hasil boleh diukur

dengan pasti. Kriteria pengiktirafan khusus berikut hendaklah dipenuhi sebelum hasil diiktiraf:

(i) Jualan hartanah di bawah inventori pembangunan, tanah dan hartanah

Hasil daripada jualan hartanah diambil kira mengikut kaedah peringkat siap seperti yang dihuraikan dalam

Nota 2.2(h)(ii).

Hasil daripada jualan inventori tanah dan hartanah diiktiraf setelah ditolak diskaun dan selepas pemindahan

risiko yang ketara dan penganugerahan hak milik kepada pembeli. Hasil tidak diiktiraf setakat terdapat

ketakpastian berkaitan keupayaan untuk mendapatkan kembali imbalan yang belum dibayar, kos yang

berkaitan atau kemungkinan pemulangan inventori hartanah.

(ii) Pendapatan sewa

Pendapatan sewa merangkumi pendapatan daripada hartanah pelaburan, diiktiraf menggunakan kaedah

akruan kecuali keupayaan untuk memungutnya diragui, dan dalam keadaan ini, ia diiktiraf menggunakan

kaedah penerimaan.

(iii) Pendapatan pelaburan

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak Kumpulan untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Pendapatan faedah daripada deposit jangka pendek dan pendahuluan diiktiraf berdasarkan kaedah akruan,

menggunakan kadar faedah berkesan, kecuali keupayaan untuk memungutnya diragui, dan dalam keadaan

ini, ia diiktiraf apabila diterima.

(iv) Penjualan barangan, perkhidmatan dan hak untuk menikmati

Hasil daripada jualan barangan diiktiraf berdasarkan nilai invois barangan yang dijual dan hasil daripada

jualan perkhidmatan diiktiraf setelah ditolak cukai perkhidmatan dan diskaun apabila perkhidmatan diberi.

Bayaran masuk yang dikutip untuk hak menikmati kemudahan diiktiraf apabila tiket dijual.

(v) Fi langganan kelab

Fi langganan kelab diiktiraf menggunakan kaedah akruan.

133

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


134

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)

(r) Pengiktirafan hasil (samb.)

(vi) Hasil perkongsian masa

70% daripada fi pendaftaran ahli diiktiraf sebagai pendapatan setelah perjanjian keahlian disempurnakan dan

baki 30% disifatkan sebagai fi keahlian tertunggak yang diiktiraf sepanjang tempoh keahlian tersebut.

Fi penyenggaraan tahunan diiktiraf menggunakan kaedah akruan berdasarkan fi yang boleh dikenakan

kepada ahli apabila perjanjian keahlian disempurnakan dan diperbaharui.

(s) Aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan

Aset bukan semasa dikelaskan sebagai dipegang untuk jualan sekiranya amaun bawaannya boleh didapatkan

kembali terutamanya melalui transaksi jualan dan sebaliknya bukan daripada penggunaan berterusan. Keadaan

ini disifatkan sebagai telah dipenuhi apabila kemungkinan besar aset ini akan dijual dan aset ini dalam keadaan

tersedia untuk dijual secara serta merta tertakluk hanya pada syarat yang biasa dan lazim.

Sebaik sahaja sebelum aset ini dikelaskan sebagai dipegang untuk dijual, ukuran aset bukan semasa ini dikemas

kini menurut FRS yang berkuat kuasa. Kemudian, selepas pertama kali ia dikelaskan sebagai dipegang untuk

jualan, aset bukan semasa (selain daripada hartanah pelaburan, aset cukai tertunda, aset faedah pekerja, aset

kewangan dan inventori) diukur menurut FRS 5 iaitu sama ada nilai bawaan atau nilai saksama setelah ditolak kos

jualan, mengikut mana yang lebih rendah. Sebaran perbezaan dimasukkan ke dalam untung atau rugi.

2.3 Perubahan dalam dasar perakaunan dan kesan yang berpunca daripada penerapan FRS baru atau yang disemak

semula

MASB telah menerbitkan beberapa FRS baru dan disemak semula serta Interpretasinya yang berkuat kuasa bagi tempoh

kewangan bermula pada atau selepas 1 Julai 2007.

Kecuali kesan yang dibincangkan di bawah, FRS baru dan disemak semula serta Interpretasinya tidak memberi sebarang

kesan ketara ke atas penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat.

(a) FRS 117: Pajakan

Sebelum 1 Julai 2007, tanah pajakan yang dipegang untuk kegunaan sendiri dikelaskan sebagai hartanah, loji

dan peralatan dan dinyatakan pada kos setelah ditolak susut nilai terkumpul dan kerugian ketaksempurnaan.

Penerapan FRS 117 yang disemak semula telah menghasilkan perubahan dalam dasar perakaunan yang berkaitan

dengan pengelasan tanah dan bangunan pajakan. Pajakan tanah dan bangunan dikelaskan sebagai pajakan

operasi atau kewangan dengan cara yang sama dengan pajakan aset lain dan unsur tanah dan bangunan bagi

pajakan tanah dan bangunan diambil kira secara berasingan untuk tujuan pengelasan pajakan. Tanah pajakan

yang dipegang untuk kegunaan sendiri kini dikelaskan sebagai pajakan operasi dan di mana perlu, pembayaran

pajakan minimum atau pembayaran pendahuluan yang dibuat diagihkan di antara unsur tanah dan bangunan

mengikut nisbah nilai saksama relatif kepentingan pegangan pajak dalam unsur tanah dan unsur bangunan bagi

pajakan tersebut pada permulaan pajakan tersebut. Bayaran pendahuluan mewakili bayaran pajakan yang dipra

bayar dan dilunaskan menggunakan kaedah garis lurus sepanjang tempoh pajakan.

Kumpulan telah menggunakan perubahan dalam dasar perakaunan berkaitan dengan tanah pajakan menurut

peruntukan peralihan bagi FRS 117. Pada 1 Julai 2007, amaun tanah pajakan yang belum dilunaskan dikekalkan

sebagai pemangku yang membawa jumlah bayaran tanah pajakan prabayar seperti yang dibenarkan oleh

peruntukan peralihan. Pengelasan semula tanah pajakan sebagai bayaran tanah pajakan prabayar telah diambil

kira secara retrospektif dan seperti yang dinyatakan dalam Nota 2.3(b), jumlah perbandingan tertentu telah pun

dinyatakan semula. Tiada kesan ke atas penyata pendapatan Kumpulan dan Syarikat bagi tahun berakhir 30 Jun

2008.


2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.3 Perubahan dalam dasar perakaunan dan kesan yang berpunca daripada penerapan FRS baru atau yang disemak

semula (samb.)

(b) Pernyataan semula perbandingan

Jumlah perbandingan berikut telah dinyatakan semula berikutan penerapan FRS baru dan disemak semula:

Huraian perubahan Dinyatakan

Dahulu

Pada 30 Jun 2007

Kumpulan

2.4 Standard yang diterbitkan tetapi belum berkuat kuasa

Pada tarikh penyata kewangan ini diluluskan, FRS berikut telah diterbitkan tetapi belum dikuatkuasakan dan belum

diterapkan oleh Kumpulan dan Syarikat:

Kumpulan dan Syarikat dikecualikan daripada keperluan penzahiran impak yang mungkin dialami, jika ada, kepada

penyata kewangan setelah FRS 139 diterapkan buat pertama kali.

2.5 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting

(a) Pertimbangan kritikal yang dibuat dalam menerapkan dasar perakaunan

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

RM'000

Penambahan/

(Pengurangan)

FRS 117

Nota 2.3(a)

RM'000

Berikut adalah pertimbangan yang dibuat oleh pihak pengurusan dalam proses menerapkan dasar perakaunan

Kumpulan yang memberi kesan yang paling ketara kepada jumlah yang diiktiraf dalam penyata kewangan.

Pengelasan sama ada sebagai hartanah pelaburan dengan hartanah, loji dan peralatan

Dinyatakan

Semula

RM'000

Hartanah, loji dan peralatan 1,188,050 (21,367) 1,166,683

Bayaran pajakan tanah terdahulu - 21,367 21,367

Berkuat kuasa bagi

tempoh kewangan

bermula pada atau selepas

FRS 139 Instrumen kewangan: Pengiktirafan dan Ukuran 1 Januari 2010

Kumpulan telah mewujudkan kriteria tertentu berdasarkan FRS 140 dalam usaha mempertimbangkan sama ada

sesuatu hartanah layak untuk dikelaskan sebagai hartanah pelaburan. Hartanah pelaburan adalah hartanah yang

dipegang untuk memperoleh pendapatan sewa atau untuk peningkatan modal atau kedua-duanya.

135

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


136

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.5 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting (samb.)

(a) Pertimbangan kritikal yang dibuat dalam menerapkan dasar perakaunan (samb.)

Sesetengah hartanah terdiri daripada sebahagian yang dipegang untuk memperoleh pendapatan sewa atau

peningkatan modal dan sebahagian lain dipegang untuk kegunaan dalam penghasilan atau pembekalan

barangan dan perkhidmatan atau untuk tujuan pentadbiran. Jika bahagian-bahagian ini boleh dijual secara

berasingan (atau dipajak secara berasingan di bawah pajakan kewangan), Kumpulan akan mengambil kira

bahagian-bahagian ini secara berasingan. Jika bahagian-bahagian ini boleh dijual secara berasingan, hartanah

ini adalah hartanah pelaburan hanya jika bahagian yang tidak ketara dipegang untuk penghasilan atau bekalan

barangan atau perkhidmatan atau untuk tujuan pentadbiran. Pertimbangan dibuat bagi hartanah secara individu

untuk menetapkan sama ada perkhidmatan sampingan cukup ketara sehingga sesuatu hartanah tidak layak

dikelaskan sebagai hartanah pelaburan.

(b) Sumber utama bagi ketakpastian anggaran

Tanggapan penting berkaitan masa hadapan dan sumber utama lain bagi ketakpastian anggaran pada tarikh

kunci-kira-kira, yang menimbulkan risiko yang ketara yang boleh menyebabkan pelarasan material perlu dibuat

kepada amaun bawaan aset dan liabiliti dalam tahun kewangan yang berikutnya dibincangkan di bawah.

(i) Ketaksempurnaan muhibah

Kumpulan menetapkan sama ada muhibah tidak sempurna sekurang-kurangnya setahun sekali. Ini

memerlukan anggaran nilai dalam penggunaan bagi unit menjana tunai (“CGU”) yang muhibah diagihkan

kepadanya. Anggaran nilai dalam penggunaan memerlukan pengurusan untuk memastikan anggaran aliran

tunai masa hadapan daripada CGU ini dan juga untuk memilih kadar diskaun yang sesuai untuk mengira

nilai semasa aliran tunai tersebut. Amaun bawaan muhibah pada 30 Jun 2008 adalah RM23,027,000 (2007:

RM23,027,000). Butiran yang lebih terperinci dizahirkan dalam Nota 23.

(ii) Susut nilai hartanah, loji dan peralatan

Kos hartanah hotel disusut nilai menggunakan kaedah garis lurus sepanjang baki hayat bergunanya. Pihak

pengurusan menganggarkan hayat berguna bagi hartanah hotel 50 tahun dari tarikh ia disiapkan atau dari

tarikh pemerolehan, berdasarkan jangkaan hayat lazim yang digunakan dalam industri hotel. Baki hayat

berguna hartanah hotel Kumpulan adalah di antara 40 tahun hingga 48 tahun.

Hayat berguna dan nilai residual komponen lain hartanah, loji dan peralatan juga dianggarkan berdasarkan

jangkaan hayat lazim dan faktor komersil digunakan dalam berbagai industri berkaitan.

Perubahan dalam kadar penggunaan, kadar penghunian dan pembangunan ekonomi boleh memberi impak

kepada hayat berguna ekonomi dan nilai residual aset ini, maka susut nilai masa hadapan bagi aset seperti

ini boleh dikaji semula.

(iii) Pembangunan hartanah

Kumpulan mengiktiraf hasil dan perbelanjaan pembangunan hartanah dalam penyata pendapatan dengan

menggunakan kaedah peringkat siap. Peringkat siap ditentukan dengan membahagikan kos pembangunan

hartanah yang ditanggung bagi kerja-kerja yang dilaksanakan sehingga tarikh terkini dengan anggaran

jumlah kos pembangunan hartanah.

Pertimbangan yang mendalam diperlukan dalam menentukan peringkat siap, setakat mana kos pembangunan

hartanah telah dibelanjakan, untuk menganggar jumlah hasil dan kos pembangunan hartanah, serta setakat

mana kos projek pembangunan boleh didapatkan kembali. Dalam membuat pertimbangan ini, Kumpulan

membuat penilaian berdasarkan pengalaman masa lalu dan dengan bersandarkan kepada para pakar.


2. DASAR PERAKAUNAN PENTING (samb.)

2.5 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting (samb.)

3. HASIL

(b) Sumber utama bagi ketakpastian anggaran (samb.)

(iv) Aset cukai tertunda

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Aset cukai tertunda diiktiraf bagi kesemua kerugian cukai yang tidak digunakan dan elaun modal yang

tidak diserap setakat yang untung boleh cukai akan wujud untuk kerugian dan elaun modal boleh ditolak

daripadanya. Pertimbangan pengurusan yang mendalam diperlukan untuk menentukan amaun aset cukai

tertunda yang boleh diiktiraf, berdasarkan masa dan paras untung boleh cukai pada masa hadapan yang

mungkin diperoleh di samping strategi perancangan cukai masa hadapan. Jumlah nilai bawaan bagi kerugian

cukai yang diiktiraf dan elaun modal Kumpulan ialah RM90,688,000 (2007: RM83,688,000) dan kerugian cukai

yang tidak diiktiraf serta elaun modal bagi Kumpulan ialah RM196,353,000 (2007: RM194,718,000).

(v) Peruntukan untuk hutang ragu

Kumpulan membuat peruntukan untuk hutang ragu berdasarkan penilaian yang dibuat mengenai setakat

mana amaun belum terima boleh didapatkan kembali. Peruntukan digunakan kepada amaun belum terima

sekiranya berlaku atau terdapat perubahan dalam keadaan yang mengisyaratkan amaun bawaan mungkin

tidak boleh didapatkan kembali. Dalam menilai setakat mana hutang tidak boleh didapatkan kembali, pihak

pengurusan memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada kesemua maklumat penting yang berkaitan

dengan keupayaan para penghutang untuk menyelesaikan hutang tersebut. Apabila jangkaan berbeza

daripada anggaran asal, perbezaan seperti ini akan memberi impak kepada nilai bawaan amaun belum

terima. Amaun bawaan dagangan belum terima dan lain-lain amaun belum terima bagi Kumpulan pada 30

Jun 2008, masing-masing RM209,463,000 (2007: RM129,273,000) dan RM96,436,000 (2007: RM131,205,000).

2008

RM'000

Kumpulan Syarikat

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Jualan hartanah yang sedang dibangunkan 693,884 651,916 40,576 12,268

Jualan stok hartanah 6,713 22,688 - -

Pendapatan sewa 200,882 102,940 5,382 4,926

Jualan barangan dan perkhidmatan 390,959 345,176 - -

Fi langganan dan lain-lain 7,163 5,952 - -

Fi perkongsian masa 14,955 13,894 - -

Pendapatan dividen daripada subsidiari - - 71,120 46,855

Pendapatan dividen daripada entiti

dikawal bersama - - 27,400 14,000

1,314,556 1,142,566 144,478 78,049

137

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


138

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

4. KOS JUALAN

Kos pembangunan hartanah (Nota 24)

- tahun semasa

- kurang iktiraf pada tahun terdahulu

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

460,146

249

2007

RM'000

399,678

-

2008

RM'000

28,124

203

2007

RM'000

Kos stok hartanah yang dijual 3,519 14,816 - -

Kos barangan dan perkhidmatan yang dijual

- kos khidmat yang diberi

- kos operasi taman tema

- kos operasi hotel

- kos operasi penjagaan kesihatan

8,532

7,208

69,545

41,632

8,497

6,246

64,269

36,340

913

-

-

-

6,485

-

- kos perniagaan operasi perjalanan dan

pelancongan 32,404 27,733 - -

Kos operasi perniagaan perkongsian masa 6,122 6,218 - -

629,357 563,797 29,240 6,571

86

-

-

-


5. LAIN-LAIN PENDAPATAN

Item berikut termasuk dalam lain-lain pendapatan:

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Pelarasan nilai saksama hartanah

pelaburan (Nota 16) 311,816 43,745 - 30,285

Untung daripada penjualan hartanah,

loji dan peralatan 117 70 1 6

Untung daripada penjualan tanah yang

dipegang untuk pembangunan hartanah - 1,391 - -

Pendapatan faedah

- daripada subsidiari

- lain-lain

-

14,470

-

12,292

26,653

2,342

15,125

1,097

Ganti rugi jumlah tertentu belum terima 222 2,350 - -

Muhibah negatif yang diiktiraf (Nota 23) - 785 - -

Pendapatan sewa

- peralatan

- lain-lain

5,486

7,239

5,199

6,405

Untung pertukaran mata wang

asing yang direalisasi - 110 - -

Masuk kira semula peruntukan untuk

hutang ragu yang tidak lagi diperlukan

- lain-lain 3,504 - 217 -

Masuk kira semula kerugian

ketaksempurnaan

- tanah yang dipegang untuk pembangunan

hartanah (Nota 18) - 1,159 - -

-

-

-

-

139

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


140

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

6. KOS PEMBIAYAAN

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Dividen bagi saham keutamaan boleh

tebus terkumpul yang perlu dibayar kepada

pemegang saham minoriti subsidiari 60 207 - -

Perbelanjaan faedah:

- sewa beli dan pengaturan pajakan

kewangan

- baki antara syarikat

- baki pihak berkaitan

- overdraf bank

- kredit pusingan

- instrumen komersil dan nota

tempoh sederhana

- pinjaman bertempoh

- bon

- Nota Kanan

Pelunasan diskaun ke atas

- bon

- Nota Kanan

784

-

374

391

2,413

19,033

35,767

9,124

5,559

1,781

1,346

819

-

1,349

512

3,880

14,637

16,004

-

18,898

-

1,397

86

4,144

336

-

2,413

19,033

6,786

9,124

-

1,781

-

114

6,006

1,021

-

3,880

14,637

3,954

-

-

76,632 57,703 43,703 29,612

-

-


7. UNTUNG/(RUGI) SEBELUM CUKAI

Amaun berikut telah dimasukkan semasa mengira untung/(rugi) sebelum cukai:

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Perbelanjaan faedah pekerja (Nota 8) 163,073 137,597 29,961 21,698

Saraan pengarah bukan eksekutif

(Nota 9) 137 132 137 132

Saraan juruaudit:

- audit statutori

- kurang peruntukan pada tahun terdahulu

- lain-lain perkhidmatan

713

39

717

Pelunasan bayaran pajakan tanah

diprabayar (Nota 17) 402 391 - -

Peruntukan untuk hutang ragu

- amaun belum diterima daripada subsidiari

- lain-lain

-

4,056

674

59

66

-

1,092

138

-

-

4,200

10

125

-

-

68,571

77

Hutang lapuk yang dihapus kira 212 15 - -

Susut nilai bagi

- hartanah, loji dan peralatan

(Nota 14)

- aset biologi (Nota 15)

Kerugian ketaksempurnaan bagi

- hartanah, loji dan peralatan

(Nota 14)

- pelaburan dalam subsidiari (Nota 19)

- muhibah (Nota 23)

- inventori

34,099

75

-

-

-

518

48,598

10

29,381

-

1,609

-

1,244

-

-

1,148

-

-

3,584

-

5,447

4,494

-

-

Ganti rugi jumlah tertentu yang perlu dibayar 499 1,376 - -

Kerugian atas jualan syarikat

sekutu 59 - - -

Hartanah, loji dan peralatan

dihapus kira 35 1,374 - -

Aset biologi dihapus kira 111 - - -

Perbelanjaan sewa

- tanah dan bangunan

- peralatan, loji dan jentera

- lain-lain

740

839

181

507

509

106

1,432

265

-

Penghapus kiraan tanah dipegang untuk

pembangunan hartanah (Nota 18) - 136 - -

1,190

122

-

141

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


142

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

8. PERBELANJAAN FAEDAH PEKERJA

Termasuk dalam perbelanjaan faedah pekerja bagi Kumpulan dan Syarikat adalah saraan pengarah eksekutif yang masingmasing

berjumlah RM8,355,000 (2007: RM7,615,000) dan RM5,506,000 (2007: RM5,307,000) seperti yang dizahirkan

selanjutnya dalam Nota 9.

9. SARAAN PARA PENGARAH

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Upah dan gaji 97,203 87,913 15,472 12,467

Caruman keselamatan sosial 1,350 1,207 147 116

Caruman kepada pelan caruman

tertakrif 12,825 11,107 2,643 2,092

Opsyen saham yang diberi di bawah ESOS

(Nota 43) 3,358 - 3,358 -

Lain-lain faedah 48,337 37,370 8,341 7,023

163,073 137,597 29,961 21,698

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Saraan pengarah eksekutif (Nota 8):

Lain-lain emolumen 8,355 7,615 5,506 5,307

Saraan pengarah bukan eksekutif

(Nota 7):

Fi

Lain-lain emolumen

Jumlah saraan pengarah

Anggaran nilai wang faedah bukan tunai

102

35

102

30

102

35

102

30

137 132 137 132

8,492

413

7,747

716

5,643

317

5,439

617

Jumlah saraan pengarah termasuk

faedah bukan tunai 8,905 8,463 5,960 6,056


9. SARAAN PARA PENGARAH (samb.)

Butiran saraan yang belum diterima oleh para pengarah Syarikat sepanjang tahun kewangan semasa adalah seperti

berikut:

Eksekutif:

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan/Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

Gaji dan lain-lain emolumen 3,216 3,190

Bonus 1,720 1,627

Pelan caruman tertakrif 570 490

Anggaran nilai wang faedah bukan tunai 317 617

Bukan eksekutif:

5,823 5,924

Fi 102 102

Lain-lain emolumen 35 30

Bilangan pengarah Syarikat yang jumlah saraan sepanjang tahun kewangan ini berada dalam kumpulan berikut dianalisis

di bawah:

Pengarah eksekutif:

5,960 6,056

Bilangan Pengarah

2008 2007

Kurang daripada RM350,000 2 -

RM350,001 - RM400,000 - 1

RM400,001 - RM450,000 1 -

RM800,001 - RM850,000 2 3

RM3,050,001 - RM3,100,000 - 1

RM3,400,001 - RM3,500,000 1 -

Pengarah bukan eksekutif:

Kurang daripada RM50,000 5 5

143

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


144

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

10. PERBELANJAAN CUKAI PENDAPATAN

Cukai pendapatan semasa:

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Cukai pendapatan Malaysia 54,661 66,372 19,474 13,330

Cukai asing - 13 - -

Kurang/(lebih)peruntukan dalam tahun terdahulu:

54,661 66,385 19,474 13,330

Cukai pendapatan Malaysia 1,260 (1,119) (3,158) (829)

Cukai asing 26,280 - - -

Cukai tertunda (Nota 37):

Berkaitan dengan punca dan

27,540 (1,119) (3,158) (829)

pembalikan perbezaan sementara 89,308 11,557 (5,625) 1,088

Berkaitan dengan perubahan kadar cukai (8,779) (5,543) (625) (349)

Kurang/(lebih)peruntukan tahun terdahulu: 12,955 (2,282) 11,320 (1,180)

93,484 3,732 5,070 (441)

Cukai untung harta tanah - 106 - -

Jumlah perbelanjaan cukai pendapatan 175,685 69,104 21,386 12,060

Di dalam kurang peruntukan untuk cukai pendapatan asing Kumpulan terkandung amaun yang berkaitan dengan cukai

tambahan yang disediakan dalam subsidiari asing disebabkan oleh perubahan dalam tindakan yang diambil terhadap

penggunaan relief cukai.

Cukai pendapatan semasa domestik dikira pada kadar cukai statutori bagi tahun taksiran 2007 dan 2008 iaitu masingmasing

pada kadar 27% dan 26% daripada anggaran untung boleh taksir bagi tahun tersebut kecuali bagi insentif cukai

masing-masing pada kadar 7% dan 6% yang dikecualikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi RM500,000 (2007:

RM500,000) untung boleh cukai pertama subsidiari tertentu. Kadar cukai statutori domestik akan dikurangkan kepada 25%

bermula tahun taksiran 2009. Pengiraan cukai tertunda pada 30 Jun 2008 telah mencerminkan perubahan ini.

Cukai bagi bidang kuasa lain dikira pada kadar yang berkuat kuasa di tempat masing-masing.


10. PERBELANJAAN CUKAI PENDAPATAN (samb.)

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Penyelarasan perbelanjaan cukai pendapatan yang berkaitan dengan untung/(rugi) sebelum cukai pada kadar cukai

pendapatan statutori kepada perbelanjaan cukai pendapatan pada tarikh kuat kuasa kadar cukai pendapatan bagi

Kumpulan dan Syarikat adalah seperti berikut:

Kumpulan

2008

RM'000

2007

RM'000

Untung sebelum cukai 634,005 296,186

Cukai pada kadar cukai statutori Malaysia 26% (2007: 27%) 164,841 79,970

Kesan pendapatan tertakluk pada kadar cukai 20% (2007: 20%) (677) (533)

Kadar cukai berbeza di negara lain 36 240

Kesan perubahan kadar cukai ke atas baki mula cukai tertunda - (643)

Cukai tertunda diiktiraf pada kadar cukai berbeza (8,779) (4,900)

Pendapatan tidak tertakluk pada cukai (7,858) (2,893)

Perbelanjaan yang tidak boleh ditolak untuk tujuan cukai 14,216 16,820

Penggunaan kerugian cukai yang dahulunya tidak diiktiraf, elaun

modal tidak diserap dan lain-lain perbezaan sementara boleh ditolak (2,219) (12,250)

Aset cukai yang tidak diiktiraf berhubung kerugian cukai tahun/tempoh

semasa, elaun modal tak diserap dan lain-lain amaun perbezaan sementara

yang boleh ditolak 4,178 1,854

Aset cukai tertunda yang diiktiraf ke atas kerugian cukai yang dahulunya tidak

diiktiraf,elaun modal tidak diserap dan lain-lain perbezaan sementara yang

boleh ditolak - (2,386)

Pendapatan dalam tahun taksiran 2006 yang tertakluk pada kadar cukai 28% - 1,536

Kesan bahagian (untung)/rugi syarikat sekutu (838) 155

Kesan bahagian untung entiti dikawal bersama (2,915) (4,571)

Cukai untung harta tanah - 106

Perbezaan kekal yang berpunca daripada pembelian balik aset

menurut perlaksanaan korporat Kumpulan (Nota (a)) (24,795) -

Kurang/(lebih)peruntukan cukai pendapatan tahun terdahulu 27,540 (1,119)

Kurang/(lebih)peruntukan cukai tertunda tahun terdahulu 12,955 (2,282)

Perbelanjaan cukai pendapatan bagi tahun semasa 175,685 69,104

(a) Ini mewakili perbezaan kekal yang berpunca daripada peningkatan asas cukai aset yang dinyatakan semula seperti

yang dizahirkan dalam Nota 55 (a), hasil pembelian balik dalam tahun kewangan semasa seperti yang dibentangkan

dalam Nota 53(a)(iii). Peningkatan dalam asas cukai mewakili amaun yang Lembaga Hasil Dalam Negeri akan benarkan

sebagai potongan dalam tempoh masa hadapan.

145

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


146

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

10. PERBELANJAAN CUKAI PENDAPATAN (samb.)

Syarikat

Penjimatan cukai sepanjang tahun kewangan semasa yang berpunca daripada:

2008

RM'000

2007

RM'000

Untung/(rugi) sebelum cukai 42,178 (20,664)

Cukai pada kadar cukai statutori Malaysia 26% (2007: 27%) 10,966 (5,580)

Cukai tertunda diiktiraf pada kadar cukai berbeza (625) (195)

Kesan perubahan kadar cukai ke atas baki mula cukai tertunda - (154)

Pendapatan tidak tertakluk pada cukai (1,986) -

Perbelanjaan yang tidak boleh ditolak untuk tujuan cukai 4,869 19,653

Pendapatan dalam tahun taksiran 2006 yang tertakluk pada kadar cukai 28% - 345

Lebih peruntukan bagi cukai pendapatan tahun terdahulu (3,158) (829)

Kurang/(lebih)peruntukan cukai tertunda tahun terdahulu 11,320 (1,180)

Perbelanjaan cukai pendapatan bagi tahun semasa 21,386 12,060

Kumpulan Syarikat

2008

RM'000

2007

RM'000

2008

RM'000

2007

RM'000

Penggunaan kerugian cukai tahun semasa 28,167 12,789 27,735 12,789

Penggunaan kerugian cukai yang dahulunya

tidak diiktiraf 6,614 22 - -


11. PEROLEHAN SESAHAM

(a) Asas

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Perolehan sesaham asas dikira dengan membahagikan untung bagi tahun semasa yang diperuntukkan kepada

para pemegang ekuiti biasa Syarikat dengan purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan sepanjang tahun

kewangan.

(b) Dicairkan

2008 2007

(Dinyatakan

semula)

Untung yang diperuntukkan kepada pemegang ekuiti biasa

Syarikat (RM’000) 261,906 155,806

Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan (’000) 468,792 442,785

Perolehan asas sesaham (sen) 55.87 35.19

Untuk tujuan mengira perolehan sesaham dicairkan, untung bagi tahun semasa yang diperuntukkan kepada pemegang

ekuiti biasa Syarikat dan purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan sepanjang tahun kewangan tersebut

telah dilaraskan untuk semua kesan pencairan saham biasa yang berpotensi, iaitu opsyen saham yang diberi kepada

pekerja dan waran.

2008

RM’000

2007

RM’000

(Dinyatakan

semula)

Untung yang diperuntukkan kepada pemegang ekuiti biasa

Syarikat (RM’000) 261,906 155,806

Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan (’000) 468,792 442,785

Kesan pencairan opsyen saham (‘000) 487 3,321

Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan

dan boleh diterbitkan yang dilaraskan (‘000) 469,279 446,106

Perolehan sesaham dicairkan (sen) 55.81 34.93

Perolehan sesaham asas dan dicairkan untuk perbandingan telah dinyatakan semula untuk mengambil kira kesan

pelarasan tahun terdahulu ke atas untung bagi tahun tersebut seperti yang dibentangkan dalam Nota 55.

147

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


148

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

12. DIVIDEN

Diiktiraf pada tahun semasa:

1.7.2007

hingga

30.6.2008

RM'000

Dividen

bagi Tahun/Tempoh

1.7.2006

hingga

30.6.2007

RM'000

1.1.2005

hingga

30.6.2006

RM'000

Dividen

Diiktiraf dalam Tahun

1.7.2007

hingga

30.6.2008

RM'000

1.7.2006

hingga

30.6.2007

RM'000

Dividen interim kedua bagi

2006: 4.0% ditolak cukai 28%,

bagi 415,298,000

saham biasa (2.88

sen sesaham)

Dividen akhir bagi 2007:

7.8% ditolak cukai 27%,

bagi 469,910,199

saham biasa (5,694 sen

- - 11,961 - 11,961

sesaham)

Dividen interim pertama bagi

2008: 3.0% ditolak cukai 26%,

bagi 469,910,199

saham biasa (2,22

- 26,757 - 26,757 -

sen sesaham) 10,432 - - 10,432 -

10,432 26,757 11,961 37,189 11,961

Dividen akhir berkaitan tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008, pada kadar 5% ditolak cukai 25% ke atas saham biasa

dalam terbitan pada tarikh kelayakan akan dicadangkan untuk diluluskan oleh para pemegang saham, semasa Mesyuarat

Agung Tahunan yang akan datang. Penyata kewangan bagi tahun kewangan semasa tidak menggambarkan dividen yang

dicadangkan ini. Jika diluluskan oleh para pemegang saham, dividen seperti ini akan diambil kira dalam ekuiti sebagai

pengasingan untung tertahan dalam tahun kewangan berakhir 30 Jun 2009.


13. OPERASI DIKAWAL BERSAMA

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

(i) Pengaturan usaha sama telah diwujudkan oleh Syarikat untuk mengendalikan aktiviti pembangunan hartanah dengan

rakan usaha sama seperti berikut:

Nama rakan usaha sama Kepentingan dalam Penyertaan

2008

%

Medallion Development Sdn. Bhd. 50 50

Fawanis Sdn. Bhd. 50 50

Sumbangan dan bahagian aset, liabiliti, pendapatan dan perbelanjaan Kumpulan dan Syarikat dalam operasi yang

dikawal bersama telah diambil kira secara berasingan dalam penyata kewangan seperti berikut:

Sumbangan/bahagian daripada:

Kumpulan / Syarikat

2008

RM’000

2007

%

2007

RM’000

Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah

Kos pembangunan hartanah:

4,766 -

- kos tanah pegangan bebas dan pembangunan 20,841 20,012

- kos tanah pajakan dan pembangunan 3,016 750

Lain-lain amaun belum terima 74 621

Baki tunai dan bank 8,526 5,412

Dagangan perlu dibayar (2,036) (3,418)

Lain-lain jumlah perlu bayar (865) (242)

Peminjaman – pinjaman bertempoh (45,605) (39,605)

Lain-lain pendapatan (181) (13)

Perbelanjaan 2,645 1,180

(ii) Syarikat juga terlibat dalam pengaturan usaha sama dengan Sunway Construction Sdn. Bhd. (“Suncon”), sebuah

subsidiari bagi Kumpulan Sunway Holdings Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan Sunway Holdings

Incorporated Berhad), yang merupakan pihak berkaitan syarikat untuk mengendalikan aktiviti pembangunan hartanah.

Perhubungan dengan pihak berkaitan dibentangkan dalam Nota 49. Dalam ruang lingkup pengaturan usaha sama ini,

Syarikat berhak ke atas 50% daripada untung bersih yang berpunca daripada operasi yang dikawal bersama manakala

Suncon akan mengendalikan kesemua aset, liabiliti dan kerugian operasi yang dikawal bersama tersebut.

149

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


150

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN 30 Jun 2008 (samb.)

14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN

Jumlah

RM'000

Modal

Kerja

Sedang

Berjalan

RM'000

Kelengkapan,

Perabot

dan

Lekapan

RM'000

Kenderaan

Motor

RM'000

Loji dan

Jentera

RM'000

Pengubahsuaian

RM'000

Bangunan

RM'000

Tanah

Pegangan

Bebas

RM'000

Hartanah

Hotel

RM'000

Kumpulan

Pada 30 Jun 2008

Kos

Pada 1 Julai 2007 - 5,164 625,923 3,655 265,553 8,774 300,818 487,928 1,697,815

Tambahan - 85 6,421 544 1,863 958 36,415 212,742 259,028

Penjualan/hapus kira - - - (50) (247) (402) (1,154) - (1,853)

Pengelasan semula - - 5,999 - 75 - (27) (6,047) -

Pindahan dari kos pembangunan hartanah

(Nota 24) - - - - - - - 9 9

Pindahan ke hartanah pelaburan (Nota 16) - - - - - - - (570,545) (570,545)

Pindahan ke aset bukan semasa dikelaskan sebagai

dipegang untuk jualan (Nota 31) - (480) (328,402) (1,212) (74,944) (1,708) (190,427) (35,588) (632,761)

Perbezaan pertukaran - - (1,376) (24) (322) (7) (744) - (2,473)

Pada 30 Jun 2008 - 4,769 308,565 2,913 191,978 7,615 144,881 88,499 749,220

Susut nilai dan ketaksempurnaan

terkumpul

Pada 1 Julai 2007 - 943 99,229 1,850 187,481 5,103 230,772 5,754 531,132

Caj susut nilai bagi tahun semasa (Nota 7) - - 9,181 369 6,484 1,080 16,985 - 34,099

Penjualan/hapus kira - - - (26) (6) (339) (492) - (863)

Pindahan ke aset bukan semasa dikelaskan sebagai

dipegang untuk jualan (Nota 31) - - (9,814) (707) (26,447) (1,182) (140,017) - (178,167)

Perbezaan pertukaran - - (111) (11) (159) (1) (625) - (907)

Pada 30 Jun 2008 - 943 98,485 1,475 167,353 4,661 106,623 5,754 385,294

Amaun bawaan bersih - 3,826 210,080 1,438 24,625 2,954 38,258 82,745 363,926


NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN 30 Jun 2008 (samb.)

14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (samb.)

Jumlah

RM'000

Modal

Kerja

Sedang

Berjalan

RM'000

Kelengkapan,

Perabot

dan

Lekapan

RM'000

Kenderaan

Motor

RM'000

Loji dan

Jentera

RM'000

Pengubahsuaian

RM'000

Bangunan

RM'000

Tanah

Pegangan

Bebas

RM'000

Hartanah

Hotel

RM'000

Kumpulan (samb.)

Pada 30 Jun 2007

Kos

Pada 1 Julai 2006 420,572 943 188,139 3,491 252,017 8,261 287,517 213,680 1,374,620

Tambahan - 750 3,820 205 2,507 1,254 14,856 449,566 472,958

Penjualan/hapus kira - - - (13) (595) (738) (3,301) - (4,647)

Pelarasan (4,620) 3,471 13,219 - - - - - 12,070

Pengelasan semula (415,952) - 422,489 - 12,001 - 2,565 (21,103) -

Pindahan ke hartanah pelaburan (Nota 16) - - - - - - - (154,219) (154,219)

Perbezaan pertukaran - - (1,744) (28) (377) (3) (819) 4 (2,967)

Pada 30 Jun 2007 - 5,164 625,923 3,655 265,553 8,774 300,818 487,928 1,697,815

Susut nilai dan ketaksempurnaan

terkumpul

Pada 1 Julai 2006 - - 64,169 1,500 170,639 4,681 210,543 5,747 457,279

Caj susut nilai bagi tahun semasa (Nota 7) - - 12,301 360 12,158 1,073 22,706 - 48,598

Penjualan/hapus kira - - - - (595) (651) (1,805) - (3,051)

Kerugian ketaksempurnaan (Nota 7) - 943 22,991 - 5,447 - - - 29,381

Perbezaan pertukaran - - (232) (10) (168) - (672) 7 (1,075)

Pada 30 Jun 2007 - 943 99,229 1,850 187,481 5,103 230,772 5,754 531,132

Amaun bawaan bersih - 4,221 526,694 1,805 78,072 3,671 70,046 482,174 1,166,683

151

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


152

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (samb.)

Syarikat

Pada 30 Jun 2008

Bangunan

RM'000

Loji dan

Jentera

RM'000

Kenderaan

Motor

RM'000

Kelengkapan,

Perabot

dan

Lekapan

RM'000

Jumlah

RM'000

Kos

Pada 1 Julai 2007 4,185 51,739 3,316 4,943 64,183

Tambahan 241 - 441 1,648 2,330

Jualan - - (139) (18) (157)

Pada 30 Jun 2008 4,426 51,739 3,618 6,573 66,356

Susut nilai dan ketaksempurnaan

terkumpul

Pada 1 Julai 2007 906 51,541 1,197 3,642 57,286

Caj susut nilai bagi tahun semasa (Nota 7) 86 10 663 485 1,244

Jualan - - (77) (12) (89)

Pada 30 Jun 2008 992 51,551 1,783 4,115 58,441

Amaun bawaan bersih 3,434 188 1,835 2,458 7,915


14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (samb.)

Syarikat (samb.)

Pada 30 Jun 2007

Kos

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Bangunan

RM'000

Loji dan

Jentera

RM'000

Kenderaan

Motor

RM'000

Kelengkapan,

Perabot

dan

Lekapan

RM'000

Jumlah

RM'000

Pada 1 Julai 2006 3,075 51,739 3,097 4,663 62,574

Tambahan 1,110 - 300 303 1,713

Jualan - - (81) (23) (104)

Pada 30 Jun 2007 4,185 51,739 3,316 4,943 64,183

Susut nilai dan ketaksempurnaan

terkumpul

Pada 1 Julai 2006 838 43,596 667 3,248 48,349

Caj susut nilai bagi tahun semasa (Nota 7) 68 2,498 601 417 3,584

Kerugian ketaksempurnaan (Nota 7) - 5,447 - - 5,447

Jualan - - (71) (23) (94)

Pada 30 Jun 2007 906 51,541 1,197 3,642 57,286

Amaun bawaan bersih 3,279 198 2,119 1,301 6,897

153

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


154

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (samb.)

(a) Amaun bawaan bersih bagi hartanah, loji dan peralatan yang dipegang di bawah sewa beli dan pajakan kewangan

adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Kenderaan motor 1,516 2,135 1,340 1,755

Kelengkapan, perabot dan lekapan 7,940 9,447 - -

9,456 11,582 1,340 1,755

(b) Amaun bawaan bersih bagi hartanah, loji dan peralatan yang di cagarkan dengan institusi kewangan sebagai sekuriti

untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32 adalah seperti berikut:

Kumpulan

2008

RM’000

2007

RM’000

Bangunan 80,689 388,574

Pengubahsuaian - 998

Loji dan jentera 4,621 44,396

Kelengkapan, perabot dan lekapan 2,260 12,033

Modal kerja sedang berjalan - 459,409

87,570 905,410

(c) Perbelanjaan faedah yang dipermodalkan sepanjang tahun kewangan semasa di bawah modal kerja sedang berjalan

Kumpulan berjumlah RM872,000 (2007: RM4,685,000).

(d) Dalam tahun kewangan terdahulu, Kumpulan dan Syarikat mengendalikan kajian semula ke atas amaun yang boleh

didapatkan kembali seperti berikut:

(i) monorail Syarikat yang terangkum di dalam segmen pelaburan hartanah, kerana operasinya telah ditamatkan

dalam tahun terdahulu dan disifatkan sebagai tidak mempunyai sebarang amaun yang boleh didapatkan kembali.

Kajian semula ini mengakibatkan pengiktirafan kerugian ketaksempurnaan lanjut berjumlah RM5,447,000.

(ii) Pajakan jangka panjang bangunan hotel Sunway Hotel Phnom Penh Ltd yang terangkum dalam segmen hospitaliti,

kerana operasi hotelnya mengalami kerugian sejak ia mula melaksanakan perniagaan dan pihak pengurusan tidak

menjangka yang keadaan akan berubah sebaliknya dalam tempoh terdekat ini. Kajian semula ini mengakibatkan

pengiktirafan kerugian ketaksempurnaan berjumlah RM18,817,000. Amaun yang boleh didapatkan kembali adalah

berdasarkan nilai dalam penggunaan dan ditetapkan di peringkat unit menjana tunai (CGU) yang merangkumi aset

milik Sunway Hotel Phnom Penh Ltd yang berpangkalan di Kemboja. Dalam menetapkan nilai dalam penggunaan

bagi CGU ini, aliran tunai didiskaun pada kadar pra cukai 7.00%.


14. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (samb.)

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

(d) (iii) Tanah dan bangunan kelab pegangan bebas Sunway Semenyih Sdn Bhd yang terangkum dalam segmen riadah,

kerana operasi kelabnya mengalami kerugian sejak ia mula melaksanakan perniagaan dan pihak pengurusan tidak

menjangka yang keadaan akan berubah sebaliknya dalam tempoh terdekat ini. Kajian semula ini mengakibatkan

pengiktirafan kerugian ketaksempurnaan berjumlah RM3,402,000. Jumlah yang boleh didapatkan kembali tersebut

ditentukan pada peringkat CGU menggunakan kaedah nilai dalam penggunaan di mana aliran tunai didiskaun

pada kadar pra cukai 7.00%.

(iv) Bangunan pajakan jangka panjang Splendid Crest Sdn Bhd terangkum dalam segmen pelaburan hartanah kerana

jangkaan amaun boleh didapatkan kembalinya lebih rendah daripada amaun bawaan. Amaun boleh didapatkan

kembali ini berasaskan taksiran yang dilaksanakan oleh penaksir profesional bertauliah bebas. Kajian semula ini

mengakibatkan pengiktirafan kerugian ketaksempurnaan berjumlah RM1,715,000.

15. ASET BIOLOGI

Kos

Kumpulan

2008

RM’000

2007

RM’000

Pada 1 Julai 447 -

Tambahan 512 447

Hapus kira (124) -

Pada 30 Jun 835 447

Susut nilai terkumpul

Pada 1 Julai 10 -

Caj susut nilai bagi tahun semasa (Nota 7) 75 10

Hapus kira (13) -

Pada 30 Jun 72 10

Amaun bawaan bersih 763 437

Aset biologi terdiri daripada haiwan yang digunakan dalam zoo haiwan peliharaan (“petting zoo”) yang dikendalikan oleh

sebuah subsidiari.

155

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


156

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

16. HARTANAH PELABURAN

Semasa taksiran

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Pada 1 Julai 1,334,370 611,388 81,408 15,415

Kesan menerapkan FRS 140 - 518,476 - 33,473

1,334,370 1,129,864 81,408 48,888

Tambahan daripada pemerolehan 151,418 1,750 680 1,750

Tambahan daripada perbelanjaan berikutnya

Pindahan daripada:

111,540 46 - -

- hartanah, loji dan peralatan (Nota 14) 570,545 154,219 - -

- tanah yang dipegang untuk pembangunan

hartanah (Nota 18) - 485 - 485

- kos pembangunan hartanah (Nota 24) - 4,261 - -

- aset bukan semasa dikelaskan sebagai

dipegang untuk jualan (Nota 31) (2,050,220) - - -

Pelarasan nilai saksama (Nota 5) 311,816 43,745 - 30,285

Pada 30 Jun 429,469 1,334,370 82,088 81,408

Hartanah pelaburan yang berada dalam tempoh pajakan adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Tanah pajakan jangka panjang 37,577 272,359 48,008 48,008

Bangunan 391,892 1,062,011 34,080 33,400

429,469 1,334,370 82,088 81,408

Hartanah pelaburan milik Kumpulan dengan nilai bawaan agregat RM357,628,000 (2007: RM1,234,158,000) telah dicagarkan

sebagai sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

Salah satu hartanah pelaburan Kumpulan telah dinilai berdasarkan taksiran tahun terdahulu, yang para pengarah sifatkan

sebagai masih boleh diterima pakai berdasarkan penilaian keseluruhan keadaan pasaran hartanah semasa bagi lokasi

hartanah tersebut.

Hartanah pelaburan merangkumi beberapa hartanah komersil yang dipajak kepada pihak ketiga dan yang berkaitan.


17. PEMBAYARAN PAJAKAN TANAH PRABAYAR

Pada kos

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan

2008

RM’000

2007

RM’000

Pada 1 Julai 21,367 21,758

Pelunasan bagi tahun kewangan (Nota 7) (402) (391)

Pada 30 Jun 20,965 21,367

Bahagian yang belum lupus bagi tanah pajakan pada 30 Jun 2008 berada dalam julat 82.5 tahun hingga 90.5 tahun (2007:

83.5 tahun hingga 91.5 tahun).

Tanah pajakan dengan nilai bawaan agregat RM15,321,000 (2007: RM21,907,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti untuk

peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

18. TANAH YANG DIPEGANG UNTUK PEMBANGUNAN HARTANAH

Kos

Pada 1 Julai:

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Tanah pegangan bebas 141,471 176,538 - -

Tanah pajakan jangka panjang 6,983 81,974 1,020 1,020

Kos pembangunan 102,554 112,417 1,279 1,764

Perbezaan pertukaran:

251,008 370,929 2,299 2,784

Tanah pegangan bebas 404 381 - -

Tambahan:

Tanah pegangan bebas 48,377 - - -

Tanah pajakan jangka panjang 28,161 - - -

Pembalikan kos terlebih akru:

76,538 - - -

Kos pembangunan (212) - - -

Penjualan:

Tanah pegangan bebas - (10,139) - -

157

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


158

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

18. TANAH YANG DIPEGANG UNTUK PEMBANGUNAN HARTANAH (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Dikelaskan semula sebagai dipegang untuk jualan

(Nota 31) (15,249) (17,295) - -

Pindahan (ke)/dari:

- hartanah pelaburan (Nota 16) - (485) - (485)

- kos pembangunan hartanah

(Nota 24) 86,750 (92,247) 4,766 -

Hapus kira:

86,750 (92,732) 4,766 (485)

Kos pembangunan (Nota 7) - (136) - -

Pada 30 Jun 399,239 251,008 7,065 2,299

Kerugian ketaksempurnaan terkumpul

Tanah pegangan bebas:

Pada 1 Julai - (3,889) - -

Masuk kira (Nota 5) - 1,159 - -

Penjualan - 2,730 - -

Pada 30 Jun - - - -

Amaun bawaan pada 30 Jun 399,239 251,008 7,065 2,299

Perbelanjaan faedah sepanjang tahun kewangan semasa, di bawah kos pembangunan Kumpulan berjumlah RM1,816,000

(2007: RM707,000).

Kos tanah pegangan bebas dan kos pembangunan yang berkaitan bagi Kumpulan berjumlah RM35,196,000 (2007:

RM35,654,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi kewangan untuk peminjaman seperti yang dibentangkan

dalam Nota 32.

Tanah pajakan jangka panjang dan kos pembangunan yang berkaitan bagi Kumpulan dan Syarikat, yang masing-masing

berjumlah RM4,766,000 (2007: RMSifar) dan RM4,766,000 (2007: RMSifar) telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi

kewangan untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.


19. PELABURAN DALAM SUBSIDIARI

Pada kos

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

2008

RM’000

Syarikat

2007

RM’000

Saham biasa tidak dicatat 214,832 214,484

Ditolak: Kerugian ketaksempurnaan terkumpul (7,854) (7,854)

206,978 206,630

Saham keutamaan tidak dicatat 328,182 293,991

Ditolak: Kerugian ketaksempurnaan bagi tahun (Nota 7) (1,148) -

Ditolak: Ditebus pada tahun (8,624) -

318,410 293,991

Amaun bawaan bersih pada 30 Jun 525,388 500,621

Maklumat terperinci mengenai subsidiari dibentangkan dalam Nota 50.

Penubuhan Sunway REIT Management Sdn. Bhd. oleh Syarikat pada tahun kewangan semasa tidak membawa sebarang

kesan material ke atas keputusan kewangan dan kedudukan kewangan Kumpulan.

Dalam tahun kewangan ini, Syarikat telah memperoleh 100% kepentingan ekuiti dalam Spring Ambience Sdn. Bhd. Kos

pemerolehan berjumlah RM2 disempurnakan secara tunai.

Pada tahun kewangan semasa, Syarikat melanggan saham tambahan dalam Stellar Destiny Sdn. Bhd. dan Sunway Tower 2

Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn. Bhd.), kedua-duanya subsidiari milik penuh Syarikat. Langganan

tambahan Stellar Destiny Sdn. Bhd. dan Sunway Tower 2 Sdn. Bhd., (sebelum ini dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn. Bhd.),

yang masing-masing berjumlah RM98,000 dan RM250,000 disempurnakan secara tunai.

Dalam tahun kewangan ini, Kumpulan telah memperoleh 100% kepentingan ekuiti dalam Essential Outlook Sdn. Bhd. Kos

pemerolehan berjumlah RM2 disempurnakan secara tunai.

Subsidiari yang diperoleh tidak memberi sebarang kesan material kepada keputusan kewangan dan kedudukan kewangan

Kumpulan.

Menurut pelaksanaan ABS seperti yang dibentangkan dalam Nota 32(e), Syarikat telah menyempurnakan Notis Pelaksanaan

Opsyen untuk melaksanakan opsyennya untuk membeli saham keutamaan boleh tebus dalam Sunway Pyramid Sdn. Bhd.

daripada ABS Real Estate Berhad, pada 29 Mei 2007 untuk imbalan tunai berjumlah RM34,191,000. Keseluruhan pelaksanaan

ini disempurnakan dalam tahun kewangan semasa seperti yang dibentangkan dalam Nota 53(a)(iii).

Tiada pemerolehan dibuat selepas 30 Jun 2008.

159

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


160

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

20. AMAUN BELUM TERIMA DARIPADA SUBSIDIARI

2008

RM’000

Syarikat

2007

RM’000

Amaun yang menanggung faedah 687,747 637,994

Amaun yang tidak menanggung faedah 638,918 334,113

1,326,665 972,107

Ditolak: Peruntukan untuk hutang ragu (144,536) (140,336)

1,182,129 831,771

Amaun belum terima daripada subsidiari tidak dicagarkan dan tiada tempoh pembayaran balik tetap baginya. Amaun yang

menanggung faedah menanggungnya pada kadar dari 3.00% hingga 7.75% (2007: 1.00% hingga 8.25%) setahun.

21. PELABURAN DALAM SYARIKAT SEKUTU

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Saham tidak dicatat pada kos 15,538 15,797 13,265 13,265

Bahagian rizab pasca pemerolehan (5) (3,377) - -

15,533 12,420 13,265 13,265

Ditolak: Kerugian ketaksempurnaan terkumpul - - (2,000) (2,000)

Maklumat terperinci mengenai syarikat sekutu dibentangkan dalam Nota 50.

15,533 12,420 11,265 11,265

Penyata kewangan syarikat sekutu mempunyai tempoh yang sama dengan tempoh kewangan Kumpulan, kecuali Sunway

Cana City Development Ltd. dan Pyramid Bowl Sdn. Bhd. yang mempunyai tahun kewangan yang berakhir masingmasing

pada 31 Disember dan 31 Mac, agar mematuhi akhir tahun kewangan syarikat induk masing-masing. Bagi tujuan

menggunakan kaedah perakaunan ekuiti, penyata kewangan yang belum diaudit syarikat sekutu ini pada 30 Jun 2008

telah digunakan memandangkan tiada transaksi penting dilaksanakan di antara tarikh kunci kira-kira bagi audit penyata

kewangannya yang terakhir dengan 30 Jun 2008.


21. PELABURAN DALAM SYARIKAT SEKUTU (samb.)

Ringkasan maklumat kewangan bagi syarikat sekutu adalah seperti berikut:

Aset dan liabiliti

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

2008

RM’000

2007

RM’000

Aset semasa 36,431 35,086

Aset bukan semasa 461 2,215

Jumlah aset 36,892 37,301

Liabiliti semasa (7,040) (12,070)

Liabiliti bukan semasa (5) -

Jumlah liabiliti (7,045) (12,070)

Keputusan

2008

RM'000

2007

RM'000

Hasil 33,470 32,723

Untung/(rugi) bagi tahun 6,858 (526)

Kumpulan telah menghentikan pengiktirafan bahagian kerugiannya daripada OSC First Holidays Co. Ltd. pada tahun

kewangan terdahulu kerana bahagian kerugian syarikat sekutu ini lebih daripada kepentingan Kumpulan di dalamnya.

Bahagian kerugian Kumpulan dalam syarikat sekutu ini yang tidak diiktiraf, secara terkumpul berjumlah RM2,000 pada

tahun terdahulu. Bahagian untung Kumpulan dalam syarikat sekutu ini pada tahun terdahulu yang berjumlah RM18,000

tidak diiktiraf kerana ia telah ditolak daripada kerugian lalu yang tidak diiktiraf. Dalam tahun kewangan semasa, Kumpulan

menjual syarikat sekutu ini untuk imbalan tunai berjumlah USD18,000 (lebih kurang RM57,000) dan mengakibatkan kerugian

jualan berjumlah RM59,000.

Sepanjang tahun kewangan semasa, Syarikat memperoleh 50% kepentingan ekuiti dalam Glitter Performance Sdn. Bhd.

untuk imbalan tunai bernilai RM1.

161

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


162

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

22. PELABURAN DALAM ENTITI DIKAWAL BERSAMA

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Saham tidak dicatat pada kos 43,536 13,456 13,456 13,456

Bahagian rizab pasca pemerolehan 25,287 34,076 - -

Berikut adalah butiran mengenai entiti dikawal bersama:

Nama Entiti Dikawal Bersama

Negara

Diperbadankan

Sunway SPK Homes Sdn. Bhd. Malaysia

Sunway Real Estate (China) Limited Hong Kong

Sunway Opus International

Private Limited India

68,823 47,532 13,456 13,456

Aktiviti

Utama

Nisbah Kepentingan

Hak Milik

2008

%

2007

%

Pembangunan

hartanah 50 50

Pembangunan

hartanah 60 -

Pembangunan

hartanah 50 -

Bahagian agregat aset semasa, aset bukan semasa, liabiliti semasa, liabiliti bukan semasa, pendapatan dan perbelanjaan

milik Kumpulan dalam entiti dikawal bersama ini adalah seperti berikut:

Aset dan liabiliti

2008

RM’000

2007

RM’000

Aset semasa 86,863 61,717

Aset bukan semasa 4,937 9,934

Jumlah aset 91,800 71,651

Liabiliti semasa (31,970) (11,154)

Liabiliti bukan semasa (1,728) (12,965)

Jumlah liabiliti (33,698) (24,119)

Keputusan

Hasil 39,856 56,523

Perbelanjaan, termasuk kos kewangan dan cukai (28,643) (39,593)


22. PELABURAN DALAM ENTITI DIKAWAL BERSAMA (samb.)

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Butiran muhibah yang termasuk dalam amaun bawaan pelaburan dalam entiti dikawal bersama Kumpulan adalah seperti

berikut:

Kos

2008

RM’000

2007

RM’000

Yang berpunca daripada entiti dikawal bersama pada 30 Jun 10,721 -

Termasuk dalam pelaburan Kumpulan dalam entiti dikawal bersama berjumlah RM3,456,000 (2007: RM3,456,000) dalam

bentuk saham keutamaan boleh tebus terkumpul dalam entiti tersebut, yang pelaburan berkaitan daripada rakan usaha

sama lain tidak diperlukan seperti yang dihuraikan dalam Perjanjian Usaha Sama di antara kedua-dua pihak. Saham

tersebut tidak membawa sebarang hak mengundi.

Dalam tahun kewangan semasa, Kumpulan memperoleh 50% kepentingan ekuiti dalam Sunway Opus International Private

Limited untuk imbalan tunai berjumlah INR350,000,000 (lebih kurang RM30,079,398).

Pada 4 Jun 2008, Syarikat telah memperoleh 60% kepentingan ekuiti dalam Sunway Real Estate (China) Limited (“Sunway

Real Estate”) untuk imbalan tunai berjumlah HK$3.00.

Pada 27 Jun 2008, Syarikat telah menyertai satu Perjanjian Pemegang Saham dengan SunwayMas Sdn Bhd (“SunwayMas”),

untuk tujuan merakamkan persefahaman kerjasama dan usaha sama pihak-pihak berkaitan melalui Sunway Real Estate,

sebuah syarikat usaha sama yang didaftarkan di Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, untuk mengendalikan projek

pembangunan hartanah (“Projek”) di atas sebidang tanah yang terletak di Jiangyin, China serta lain-lain projek pada masa

hadapan.

Pada tarikh yang sama, Sunway Real Estate juga telah menyertai perjanjian berikut untuk mengendalikan Projek ini dengan

Shanghai Guang Hao Real Estate Development Group Co. Ltd. (“Shanghai Guanghao”) melalui sebuah syarikat usaha sama,

Jiangyin Guang Hao Real Estate Development Co. Ltd. (“Jiangyin Guanghao”):

(a) Perjanjian Induk dengan Shanghai Guanghao;

(b) Perjanjian Usaha Sama Ekuiti dengan Shanghai Guanghao;

(c) Perjanjian Langganan Modal Saham dengan Shanghai Guanghao dan Jiangyo Guanghao; dan

(d) Tataurusan Pertubuhan Syarikat Jiangyin Guanghao dengan Shanghai Guanghao.

Sunway Real Estate akan melanggan saham baru dalam Jiangyin Guanghao yang mewakili 65% daripada modal Jiangyin

Guanghao yang diperluas. Shanghai Guanghao akan memegang 35% kepentingan ekuiti yang selebihnya dalam Jiangyin

Guanghao.

Sebagai lanjutan kepada Perjanjian Pemegang Saham ini, pada 11 Julai 2008, Syarikat telah menyertai Perjanjian Langganan

dengan SunwayMas dan Sunway Real Estate untuk cadangan langganan 9,995 saham biasa baru HK$1.00 sesaham dan

148,000,000 saham keutamaan boleh tebus baru HK$0.01 sesaham pada harga terbitan HK$1.00 sesaham dalam Sunway

Real Estate. Hasilnya, Syarikat memiliki pemegangan 60% saham dalam Sunway Real Estate dan baki 40% akan dipegang

oleh SunwayMas.

163

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


164

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

23. MUHIBAH

Kumpulan

Kos

Muhibah

RM’000

Muhibah

Negatif

RM’000

Jumlah

RM’000

Pada 1 Julai 2006 29,491 (7,717) 21,774

Pelarasan tahun terdahulu (Nota 55) (848) - (848)

Pada 1 Julai 2006 (dinyatakan semula) 28,643 (7,717) 20,926

Kesan menerapkan FRS 3 - 7,717 7,717

Pemerolehan kepentingan ekuiti dalam

syarikat sekutu, maka menjadikannya subsidiari - (785) (785)

Pemerolehan kepentingan ekuiti tambahan dalam subsidiari 3,224 - 3,224

Diiktiraf dalam untung atau rugi (Nota 5) - 785 785

Pada 30 Jun 2007 dan 30 Jun 2008 31,867 - 31,867

Pelunasan dan ketaksempurnaan terkumpul

Pada 1 Julai 2006 7,254 - 7,254

Pelarasan tahun terdahulu (Nota 55) (23) - (23)

Pada 1 Julai 2006 (dinyatakan semula) 7,231 - 7,231

Kerugian ketaksempurnaan (Nota 7) 1,609 - 1,609

Pada 30 Jun 2007 dan 30 Jun 2008 8,840 - 8,840

Amaun bawaan bersih

Pada 30 Jun 2007 dan 30 Jun 2008 23,027 - 23,027

Ujian ketaksempurnaan untuk muhibah

Pengagihan muhibah

Muhibah telah diagihkan kepada CGU Kumpulan, kesemuanya beroperasi di Malaysia, menurut segmen perniagaan seperti

berikut:

2008

RM’000

2007

RM’000

Pelaburan hartanah 6,159 6,159

Hospitaliti 11,997 11,997

Penjagaan Kesihatan 4,871 4,871

23,027 23,027


23. MUHIBAH (samb.)

Andaian penting yang digunakan dalam usaha mengira nilai dalam penggunaan

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Amaun CGU yang boleh didapatkan kembali ditentukan berdasarkan pengiraan nilai dalam penggunaan melalui unjuran

aliran tunai berasaskan bajet kewangan yang diluluskan oleh pihak pengurusan yang meliputi tempoh lima tahun. Aliran

tunai yang melampaui tempoh lima tahun diekstrapolasi menggunakan kadar pertumbuhan di bawah. Andaian penting

yang digunakan dalam usaha mengira nilai dalam penggunaan adalah:

Pada 30 Jun 2008

Pembangunan

Hartanah

%

Pelaburan

Hartanah

%

Riadah

%

Hospitaliti

%

Penjagaan

Kesihatan

%

Margin kasar 31.6 67.3 24.2 39.4 17.5

Kadar pertumbuhan 22.5 5.7 12.5 6.1 16.8

Kadar diskaun 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Pada 30 Jun 2007

Margin kasar 26.8 68.7 23.7 29.9 19.1

Kadar pertumbuhan 30.4 23.2 11.4 7.3 19.6

Kadar diskaun 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Berikut dihuraikan setiap andaian penting yang telah dibuat oleh pihak pengurusan dalam membuat unjuran aliran tunai

dalam usaha menguji ketaksempurnaan muhibah:

(i) Bajet margin kasar

Kaedah yang digunakan untuk menentukan nilai yang diperuntukkan kepada bajet margin kasar adalah margin kasar

purata yang dicapai dalam tahun sebelum tahun bajet dibuat, dengan tambahan untuk peningkatan kecekapan.

(ii) Kadar pertumbuhan

Purata wajaran kadar pertumbuhan yang digunakan konsisten dengan kadar pertumbuhan purata jangka panjang

bagi industri.

(iii) Kadar diskaun

Kadar diskaun yang digunakan adalah kadar pracukai dan mencerminkan risiko khusus yang berkaitan dengan

segmen berkaitan.

Kesensitifan kepada perubahan andaian

Merujuk kepada penilaian nilai dalam penggunaan bagi setiap segmen perniagaan, pihak pengurusan yakin bahawa tiada

perubahan munasabah mungkin berlaku kepada mana-mana andaian penting yang akan menyebabkan nilai bawaan unit

melebihi amaun boleh didapatkan kembali secara material.

165

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


166

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

24. KOS PEMBANGUNAN HARTANAH

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Kos pembangunan hartanah terkumpul

Pada 1 Julai:

Tanah pegangan bebas 231,794 273,750 - -

Tanah pajakan jangka panjang 253,301 146,955 18,345 18,345

Kos pembangunan 1,504,401 1,307,317 107,137 89,647

Kos yang ditanggung sepanjang tahun kewangan:

1,989,496 1,728,022 125,482 107,992

Tanah pegangan bebas 15,703 9,878 - -

Tanah pajakan jangka panjang 3,594 - - -

Kos pembangunan 410,905 343,841 54,627 17,490

Pembalikan kos terlebih akru:

430,202 353,719 54,627 17,490

Tanah pegangan bebas (2,712) - - -

Tanah pajakan jangka panjang - (195) - -

Pindahan (ke)/dari:

- hartanah, loji dan peralatan

(2,712) (195) - -

(Nota 14) (9) - - -

- hartanah pelaburan (Nota 16)

- tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah

- (4,261) - -

(Note 18) (86,750) 92,247 (4,766) -

- inventori (21,137) (6,465) - -

(107,896) 81,521 (4,766) -

Pembalikan projek sudah siap (168,080) (173,571) - -

Pada 30 Jun 2,141,010 1,989,496 175,343 125,482

Kerugian ketaksempurnaan terkumpul

Pada 1 Julai dan 30 Jun

Kos pembangunan (1,577) (1,577) - -

Kos terkumpul yang diiktiraf dalam

penyata pendapatan

Pada 1 Julai: (1,490,918) (1,264,811) (89,188) (82,703)

Diiktiraf sepanjang tahun kewangan (Nota 4) (460,146) (399,678) (28,124) (6,485)

Pembalikan projek sudah siap 168,080 173,571 - -

Pada 30 Jun (1,782,984) (1,490,918) (117,312) (89,188)


24. KOS PEMBANGUNAN HARTANAH (samb.)

Kos pembangunan hartanah

pada 30 Jun

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

356,449 497,001 58,031 36,294

Perbelanjaan faedah sepanjang tahun kewangan semasa, yang dipermodalkan di bawah kos pembangunan Kumpulan

berjumlah RM931,000 (2007: RM560,000).

Tanah pegangan bebas milik Kumpulan dan Syarikat, masing-masing dengan kos RM87,633,000 (2007: RM201,238,000)

dan RM20,841,000 (2007: RM20,012,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi kewangan untuk peminjaman

seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

Tanah pajakan jangka panjang Kumpulan dan Syarikat, masing-masing dengan kos RM9,597,000 (2007: RM6,133,000) dan

RM3,016,000 (2007: RM750,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi kewangan untuk peminjaman seperti

yang dibentangkan dalam Nota 32.

25. INVENTORI

Kos

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Hartanah yang dipegang untuk jualan 14,690 16,481 12,171 11,691

Inventori perdagangan 4,654 4,778 - -

Makanan dan minuman 2,073 1,223 - -

Barangan guna habis 1,999 2,228 - -

Nilai realis bersih

23,416 24,710 12,171 11,691

Hartanah yang dipegang untuk jualan 28,904 9,533 - -

52,320 34,243 12,171 11,691

167

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


168

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

26. DAGANGAN BELUM TERIMA

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Dagangan belum terima 216,773 135,068 3,670 2,859

Bil terakru bagi kos

pembangunan hartanah 1,845 2,770 - -

218,618 137,838 3,670 2,859

Ditolak: Peruntukan untuk hutang ragu (9,155) (8,565) (476) (486)

209,463 129,273 3,194 2,373

Amaun belum terima daripada pihak berkaitan berikut telah terangkum di dalam dagangan belum terima:

Kumpulan Sunway Holdings Berhad (sebelum ini

dikenali sebagai Kumpulan Sunway Holdings

Incorporated Berhad) (“Kumpulan Sunway”)

Kumpulan Sunway Technology Sdn. Bhd.

(“Kumpulan STSB”)

Kumpulan Sunway College Sdn. Bhd.

(“Kumpulan SCSB “)

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

2,486 2,113 39 536

80 18 - -

1,663 353 - -

Kumpulan Dekon Sdn. Bhd. (“Kumpulan DSB”) 172 33 - -

Amaun belum terima daripada pihak berkaitan tidak bercagar mahu pun menanggung faedah. Perhubungan dengan pihak

berkaitan adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

Pendedahan Kumpulan kepada risiko kredit berpunca terutamanya daripada dagangan belum terima. Sebahagian besar

syarat dagangan Kumpulan dengan para pelanggannya adalah atas kredit. Tempoh kredit umumnya 14 hari hingga 30 hari

(2007: 14 hari hingga 30 hari). Setiap pelanggan mempunyai had kredit maksimum masing-masing. Kumpulan berusaha

mengekalkan kawalan yang ketat ke atas jumlah belum terimanya yang masih tertunggak dan mempunyai jabatan kawalan

kredit untuk meminimumkan risiko kredit. Baki yang melampaui tempoh dikaji semula secara kerap oleh pihak pengurusan

kanan. Oleh kerana perkara yang dinyatakan di atas dan memandangkan dagangan belum terima kumpulan berkaitan

dengan sejumlah besar para pelanggan yang pelbagai, tidak terdapat penumpuan risiko kredit yang ketara. Dagangan

belum terima tidak menanggung faedah.


27. LAIN-LAIN JUMLAH BELUM TERIMA

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Deposit 9,838 51,073 980 1,540

Bayaran terdahulu 7,456 5,132 418 498

Amaun belum terima rampai 83,163 79,059 67,129 63,590

100,457 135,264 68,527 65,628

Ditolak: Peruntukan untuk hutang ragu (4,021) (4,059) (3,822) (4,029)

Item berikut termasuk dalam lain-lain amaun belum terima rampai:

(a) amaun belum terima daripada pihak berkaitan, seperti berikut:

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

96,436 131,205 64,705 61,599

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Kumpulan Sunway Holdings Berhad

(sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan

Sunway Holdings Incorporated Berhad Group)

(“Kumpulan Sunway”) 2,486 2,126 32 1,217

PRK Builders Sdn. Bhd. ("PRK") - - 79 -

Sunway College Sdn. Bhd.

(“Kumpulan SCSB “) 439 174 - 170

Kumpulan Dekon Sdn. Bhd.

(“Kumpulan DSB”) 7 8 1 2

Jumlah belum terima daripada pihak berkaitan adalah tidak bercagar, tidak menanggung faedah dan tiada tempoh

pembayaran balik tetap kecuali bagi RM302,000 (2007: RM302,000) yang belum diterima daripada Kumpulan Sunway

kepada Kumpulan dan Syarikat yang menanggung faedah pada kadar 8.5% (2007: 8.5%) setahun, berkaitan dengan

pengaturan usaha sama yang dikendalikan dengan Suncon. Maklumat terperinci mengenai subsidiari dibentangkan

dalam Nota 13. Perhubungan dengan pihak berkaitan di atas adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

(b) pendahuluan yang diberi kepada rakan usaha sama berjumlah RM46,487,000 (2007: RM44,950,000) yang tidak

bercagar, tidak menanggung faedah dan tiada tempoh pembayaran balik tetap. Maklumat terperinci mengenai

pengaturan usaha sama ini dibentangkan dalam Nota 13.

169

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


170

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

27. LAIN-LAIN JUMLAH BELUM TERIMA (samb.)

Deposit Kumpulan merangkumi deposit yang dibayar berjumlah RM275,000 (2007: RM9,200,000) untuk pemerolehan tanah.

Dalam tahun kewangan terdahulu, RM28,800,000 telah dibayar untuk pemerolehan hartanah pelaburan oleh sebuah

subsidiari.

Kumpulan dan Syarikat tiada tumpuan risiko kredit yang ketara yang boleh berlaku daripada pendedahan kepada

penghutang tunggal atau beberapa kumpulan penghutang selain daripada yang dizahirkan di atas.

28. AMAUN BELUM TERIMA DARIPADA/(KEPADA) SYARIKAT SEKUTU

Amaun belum terima daripada/(kepada) syarikat sekutu Kumpulan dan Syarikat adalah tidak bercagar, tidak menanggung

faedah dan tiada tempoh pembayaran balik tetap.

29. AMAUN BELUM TERIMA DARIPADA ENTITI DIKAWAL BERSAMA

Amaun belum terima daripada syarikat sekutu Kumpulan dan Syarikat adalah tidak bercagar, tidak menanggung faedah

dan tiada tempoh pembayaran balik tetap.

30. WANG TUNAI DAN SETARA TUNAI

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Wang tunai di tangan dan di bank 385,463 302,383 61,389 32,963

Deposit dengan:

Bank berlesen 134,594 229,033 27,541 2,804

Lain-lain institusi kewangan 37,500 - - -

Baki tunai dan bank 557,557 531,416 88,930 35,767

Termasuk dalam tunai di bank bagi Kumpulan dan Syarikat adalah amaun berjumlah RM253,640,000 (2007: RM220,082,000)

dan RM29,591,000 (2007: RM22,654,000) masing-masing dipegang menurut Seksyen 7A Akta Pemaju Perumahan (Kawalan

dan Perlesenan), 1966 dan tidak boleh digunakan dalam operasi lain.

Purata wajaran kadar faedah berkesan bagi deposit dengan bank berlesen dan institusi kewangan lain bagi Kumpulan dan

Syarikat pada tarikh kunci kira-kira ialah 3.25% (2007: 3.25%).

Julat tempoh matang deposit dengan bank berlesen dan institusi kewangan lain bagi Kumpulan dan Syarikat adalah di

antara 1 hari hingga 30 hari (2007: 1 hari hingga 30 hari).


30. WANG TUNAI DAN SETARA TUNAI (samb.)

Untuk tujuan penyata aliran tunai, wang tunai dan setara tunai terdiri daripada item berikut pada tarikh kunci kira-kira:

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Baki tunai dan bank 557,557 531,416 88,930 35,767

Overdraf Bank (Nota 32) (5,102) (2,756) - -

Jumlah tunai dan setara tunai 552,455 528,660 88,930 35,767

31. ASET BUKAN SEMASA DIKELASKAN SEBAGAI DIPEGANG UNTUK JUALAN

Kumpulan

2008

RM’000

2007

RM’000

Pada 1 Julai 17,295 -

Dikelaskan semula daripada:

Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah (Nota18)

- tanah pegangan bebas

- kos pembangunan

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

15,249

-

16,734

561

Hartanah pelaburan (Nota 16) 2,050,220 -

Hartanah, loji dan peralatan (Nota 14) 454,594 -

Pada 30 Jun 2,537,358 17,295

Perbelanjaan faedah sepanjang tahun kewangan semasa, yang dipermodalkan di bawah kos pembangunan Kumpulan

berjumlah RM1,914,000 (2007: RM Sifar).

Aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan dengan amaun bawaan agregat RM1,797,851,000 (2007: RM17,295,000)

telah dicagarkan sebagai sekuriti kepada institusi kewangan untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32.

Aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan dengan amaun bawaan agregat RM2,535,000,000 (2007: RM Sifar) adalah

berkaitan dengan cadangan tawaran awam pertama bagi Amanah Pelaburan Harta Tanah Syarikat seperti yang dizahirkan

dalam Nota 53(b).

171

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


172

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

32. PEMINJAMAN

Peminjaman jangka pendek

Bercagar:

Nota 2008

RM’000

Kumpulan Syarikat

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Overdraf bank 2,388 1,812 - -

Pinjaman bertempoh 322,303 63,410 13,934 7,706

Nota Kanan - 271,132 - -

Tidak bercagar:

324,691 336,354 13,934 7,706

Overdraf bank 2,714 944 - -

Kredit pusingan 38,000 - 38,000 -

Pinjaman bertempoh 38,000 40,764 38,000 38,000

Bon 49,124 - 49,124 -

Nota tempoh sederhana 114,935 79,928 114,935 79,928

Peminjaman jangka panjang

Bercagar:

242,773 121,636 240,059 117,928

567,464 457,990 253,993 125,634

Pinjaman bertempoh 451,926 513,586 31,670 31,900

Tidak bercagar:

Pinjaman bertempoh 75,000 76,655 75,000 75,000

Bon 188,620 - 188,620 -

Nota tempoh sederhana 239,229 144,533 239,229 144,533

Jumlah peminjaman

502,849 221,188 502,849 219,533

954,775 734,774 534,519 251,433

Overdraf bank 30 5,102 2,756 - -

Kredit pusingan (a) 38,000 - 38,000 -

Pinjaman bertempoh (b) 887,229 694,415 158,604 152,606

Nota tempoh sederhana (c) 354,164 224,461 354,164 224,461

Bon (d) 237,744 - 237,744 -

Nota Kanan (e) - 271,132 - -

1,522,239 1,192,764 788,512 377,067


32. PEMINJAMAN (samb.)

(a) Kredit pusingan menanggung purata wajaran kadar faedah berkesan 5.06% (2007: 6.08%) setahun. Kredit pusingan

pada tahun kewangan terdahulu yang genap masanya untuk dibayar balik dalam tempoh dua belas (12) bulan yang

akan datang tetapi digulung ke akhir tahun kewangan berikut disifatkan sebagai peminjaman jangka pendek.

(b) Maklumat terperinci mengenai pinjaman bertempoh adalah seperti berikut:

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Jenis 1 34,604 28,606 34,604 28,606

Jenis 2 15,397 26,311 - -

Jenis 3 30,881 - - -

Jenis 4 7,200 7,200 - -

Jenis 5 132,000 116,805 - -

Jenis 6 30,000 35,000 - -

Jenis 7 22,961 25,650 - -

Jenis 8 3,566 7,976 - -

Jenis 9 33,432 15,203 - -

Jenis 10 - 26,334 - -

Jenis 11 11,000 11,000 11,000 11,000

Jenis 12 14,425 15,250 - -

Jenis 13 116,880 98,136 - -

Jenis 14 266,100 139,600 - -

Jenis 15 26,248 13,311 - -

Jenis 16 7,500 10,500 - -

Jenis 17 25,000 25,000 25,000 25,000

Jenis 18 - 4,419 - -

Jenis 19 30,000 30,000 30,000 30,000

Jenis 20 38,000 38,000 38,000 38,000

Jenis 21 - 114 - -

Jenis 22 20,000 20,000 20,000 20,000

Jenis 23 2,035 - - -

Jenis 24 20,000 - - -

887,229 694,415 158,604 152,606

173

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


174

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

32. PEMINJAMAN (samb.)

(b) Tempoh matang pinjaman bertempoh adalah seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Tidak lebih daripada 1 tahun 360,303 104,174 51,934 45,706

Lebih daripada 1 tahun tetapi tidak lebih

daripada 2 tahun 109,763 52,860 35,969 3,295

Lebih daripada 2 tahun tetapi tidak lebih

daripada 3 tahun 61,073 165,397 40,701 48,605

Lebih daripada 3 tahun tetapi tidak lebih

daripada 4 tahun 49,537 40,296 30,000 25,000

Lebih daripada 4 tahun tetapi tidak lebih

daripada 5 tahun 18,026 43,270 - 30,000

Lebih daripada 5 tahun 288,527 288,418 - -

887,229 694,415 158,604 152,606

Maklumat lanjut mengenai tempoh pembayaran balik dan purata wajaran kadar faedah berkesan bagi pinjaman bertempoh

adalah seperti berikut:

Pinjaman Nama syarikat

Purata

wajaran kadar

faedah

berkesan

2008 / 2007

(%)

Tempoh

bayaran balik

Jenis 1 Sunway City Berhad 5.70 / 5.50 Bayaran balik

sekali gus

Tarikh bayaran

balik

Mei 2010

Jenis 2 Sunway Medical Centre Berhad 5.39 / 5.80 5 tahun Januari 2007

Jenis 3 Sunway Medical Centre Berhad 5.39 / - 5 tahun November 2008

Jenis 4 Sunway Grand Sdn. Bhd. 5.70 / 5.70 2 tahun Julai 2009

Jenis 5 Sunway Platinum Success Sdn. Bhd. 5.19 / 5.48 Bayaran balik

sekali gus

Jun 2009

Jenis 6 Sunway Resort Hotel Sdn. Bhd. 3.75 / 3.75 7 tahun April 2007

Jenis 7 Sunway Lagoon Water Park Sdn. Bhd. 3.75 / 3.75 10 tahun Februari 2007

Jenis 8 Sunway D’Mont Kiara Sdn. Bhd. 7.50 / 7.50 2 tahun -

melalui

penebusan

Ogos 2008


32. PEMINJAMAN (samb.)

(b) Maklumat lanjut mengenai tempoh pembayaran balik dan purata wajaran kadar faedah berkesan bagi pinjaman

bertempoh adalah seperti berikut (samb.):

Pinjaman Nama syarikat

Purata

wajaran kadar

faedah

berkesan

2008 / 2007

(%)

Tempoh

bayaran balik

Jenis 9 Sunway South Quay Sdn. Bhd. 5.45 / 5.50 12 bayaran

setiap suku

tahun

Tarikh bayaran

balik

April 2008

Jenis 10 Sunway Bukit Gambier Sdn. Bhd. 7.25 / 7.25 * -

Jenis 11 Sunway City Berhad 8.75 / 6.65 13 bulan

atau melalui

penebusan

Julai 2008

Jenis 12 Peluang Klasik (M) Sdn. Bhd. 5.61 / 6.00 10 tahun Mei 2006

Jenis 13 Sunway Carnival Sdn. Bhd. 5.59 / 5.69 Bayaran balik

sekali gus

Jenis 14 Sunway Pyramid Sdn. Bhd. 5.10 / 5.10 Bayaran balik

sekali gus

Jun 2009

April 2016

Jenis 15 Sunway Melawati Sdn. Bhd. 8.00 / 8.00 10 bulan Disember 2008

Jenis 16 Sunway Crest Sdn. Bhd. 7.75 / 5.29 3 bayaran

setiap suku

tahun atau

bayaran sekali

gus

Jenis 17 Sunway City Berhad 5.27 / 5.29 Bayaran balik

sekali gus

Julai 2008

Februari 2011

Jenis 18 Sunway Hotel Phnom Penh Ltd. 2.72 / 2.72 * -

Jenis 19 Sunway City Berhad 5.27 / 5.29 Bayaran balik

sekali gus

Jenis 20 Sunway City Berhad 6.65 / 6.65 Bayaran balik

sekali gus

Februari 2012

Jenis 21 Sunway Lagoon Water Park Sdn. Bhd. 9.00 / 9.00 * -

Jenis 22 Sunway City Berhad 5.27 / 5.31 Bayaran balik

sekali gus

Mei 2009

Januari 2010

Jenis 23 Sunway International Vacation Club Bhd. 8.50 / - 5 tahun Oktober 2007

Jenis 24 Sunway Tower 2 Sdn. Bhd. (sebelum ini

dikenali sebagai Lambang Mujur Sdn. Bhd.)

* Dibayar balik sepenuhnya dalam tahun kewangan semasa

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

4.70 / - 37 bayaran

balik setiap suku

tahun

Mac 2009

Pinjaman bertempoh tak bercagar Sunway Lagoon Water Park Sdn. Bhd. diperoleh daripada Sunway Credit & Leasing

Sdn. Bhd. sebuah subsidiari Kumpulan Sunway. Perhubungan dengan pihak berkaitan adalah seperti yang dibentangkan

dalam Nota 49.

175

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


176

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

32. PEMINJAMAN (samb.)

(c) (i) Program instrumen komersil tidak bercagar (“CP”) dengan nilai nominal RM70 juta dan nota tempoh sederhana tidak

bercagar (MTN”) dengan nilai nominal RM180 juta (“secara kolektif “Nota”)

CP tidak bercagar telah ditukarkan sepenuhnya kepada MTN tidak bercagar pada tahun kewangan lalu.

MTN tidak bercagar ini menanggung faedah pada kadar antara 5.75% hingga 7.00% (2007: 5.75% to 6.95%) setahun dan

mempunyai tempoh matang di antara satu (1) hingga (2) tahun.

Tempoh Nota ini adalah tujuh (7) tahun dari tarikh terbitan pertama Nota pada 10 Disember 2002. Syarikat boleh menerbitkan

CP dengan tempoh satu (1), dua (2), tiga (3), enam (6), sembilan (9) bulan atau tempoh yang tidak melebihi tiga ratus enam

puluh lima (365) hari dan MTN dengan tempoh di antara dua belas (12) bulan dan tujuh puluh dua (72) bulan dengan

syarat Nota tersebut tidak boleh matang selepas tempoh Program Nota ini. Nota ini boleh diterbitkan pada nilai tara atau

setelah didiskaun daripada atau pada premium melebihi nilai tara. Dalam keadaan MTN yang diterbitkan berdasarkan

penanggungan faedah, MTN tersebut akan berkaitan dengan Kupon. Kupon ini boleh dibayar setiap bulan, setiap suku

tahun, dua kali setahun atau setiap tahun secara tertunggak. Kupon boleh (tetapi tidak seharusnya) dipisahkan dan

didagangkan secara bebas daripada MTN.

Nota dan Kupon ini merangkumi obligasi langsung, tanpa syarat, tidak bercagar dan tanpa obligasi subordinat Syarikat. Nota

ini ditarafkan sekurang-kurangnya setara dan boleh dikadarkan dari semua segi kepada kesemua obligasi tidak bercagar

dan tanpa obligasi subordinat Syarikat kecuali liabiliti yang diutamakan oleh peruntukan mandatori undang-undang.

(ii) Program instrumen komersil tidak bercagar murabahah (“MCP”) dengan nilai nominal RM100 juta dan nota tempoh

sederhana tidak bercagar murabahah (“MMTN”) dengan nilai nominal RM500 juta (“secara kolektif “Nota Islam”)

Tiada MCP yang diterbitkan oleh Syarikat bagi tahun kewangan semasa.

Dalam tahun kewangan semasa, Syarikat menerbitkan MMTN tidak bercagar yang menanggung faedah dari 5.30%

hingga 5.75% (2007: Sifar) dengan tempoh matang di antara dua (2) hingga tiga (3) tahun.

Tempoh MCP adalah tujuh (7) dari tarikh terbitan pertama manakala MMTN pula adalah lima belas (15) tahun dari tarikh

terbitan pertama, iaitu, 8 Oktober 2007. Syarikat boleh menerbitkan MCP dengan tempoh minimum satu (1) bulan hingga

tempoh maksimum dua belas (12) bulan, sebarang bilangan bulan di antara kedua-duanya, manakala MMTN pula dengan

tempoh minimum satu (1) tahun hingga tempoh maksimum sepuluh (10) tahun, sebarang bilangan tahun di antara keduaduanya,

dengan nilai muka tidak kurang daripada RM10,000,000, dalam gandaan RM1,000,000, dengan syarat Nota

Islam tersebut tidak boleh matang lebih daripada tempoh Program Nota Islam tersebut. Nota ini boleh diterbitkan pada

nilai tara atau setelah didiskaun daripada atau pada premium melebihi nilai tara. Dalam keadaan MMTN yang diterbitkan

berdasarkan penanggungan faedah, MMTN tersebut akan berkaitan dengan Kupon Islam. Kupon Islam ini boleh dibayar

setiap bulan, setiap suku tahun, dua kali setahun atau setiap tahun secara tertunggak. Kupon Islam ini boleh (tetapi tidak

seharusnya) dipisahkan dan didagangkan secara bebas daripada MMTN.

Nota Islam dan Kupon Islam ini merangkumi obligasi langsung, tanpa syarat, tidak bercagar dan tanpa obligasi subordinat

Syarikat. Nota Islam ini ditarafkan sekurang-kurangnya setara dan boleh dikadarkan dari semua segi kepada kesemua

obligasi tidak bercagar dan tanpa obligasi subordinat Syarikat kecuali liabiliti yang diutamakan oleh peruntukan mandatori

undang-undang.

Butiran mengenai MTN dan MMTN tertunggak adalah seperti berikut:

Kumpulan/Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

MTN – tidak bercagar:

Nilai tara diterbitkan 140,000 225,000

Ditolak: Diskaun ke atas terbitan, setelah ditolak pelunasan (141) (539)

MMTN – tidak bercagar:

139,859 224,461

Nilai tara diterbitkan 215,000 -

Ditolak: Diskaun ke atas terbitan, setelah ditolak pelunasan (695) -

214,305 -

Jumlah 354,164 224,461


32. PEMINJAMAN (samb.)

(d) Pada tahun kewangan semasa, Syarikat telah menerbitkan RM250 juta bon bersiri dijamin bank (“Bon”)boleh tebus nilai

nominal 2.00% sehingga 3 tahun dengan sehingga 155,932,500 hak sementara boleh pisah kepada peruntukan waran

seperti yang dizahirkan dalam Nota 41.

Butiran Bon tertunggak adalah seperti berikut:

Kumpulan/Syarikat

2008

RM’000

Nilai tara diterbitkan 250,000

Ditolak: Diskaun ke atas terbitan, setelah ditolak pelunasan (12,256)

237,744

(e) Menurut perlaksanaan Pensekuritian Disokong Aset (“Perlaksanaan ABS”) seperti yang dibentangkan dalam Nota 55(a),

ABS Real Estate Berhad (“AREB”), telah menerbitkan Nota Kanan kepada para pelabur dalam pasaran modal hutang

domestik.

Syarat Nota Kanan ini adalah seperti berikut:

(i) Nota Kanan ini tertakluk pada penebusan sebahagiannya dua kali setahun dan bakinya yang belum ditebus akan

ditebus secara mandatori sepenuhnya, bersama-sama dengan faedah yang terakru dan belum berbayar pada 30

Oktober 2008.

(ii) Nota Kanan ini menanggung kadar faedah berikut setahun yang perlu dibayar setiap setengah tahun secara

tertunggak, masing-masing pada 30 April dan 30 Oktober setiap tahun:

Kadar faedah

setahun

%

Nota Kanan Kelas A Bercagar 5.250

Nota Kanan Kelas B Bercagar 5.750

Nota Kanan Kelas C1 Bercagar 8.000

Nota Kanan Kelas C2 Bercagar 7.875

Nota Kanan ini dicagar dengan item berikut:

(i) Cagaran tetap dan terapung ke atas kesemua aset dan hartanah, harta tanah dan peribadi, ketara dan tidak

ketara, semasa atau pada masa hadapan, bagi AREB menurut Surat Ikatan Amanah Nota dan Sekuriti.

(ii) Dokumen Sekuriti berkaitan;

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

atas nama Pemegang Amanah (caj adalah “Sekuriti” dan hartanah yang dicagar di bawahnya adalah “Hartanah yang

Dicagar”). Sekuriti adalah sekuriti taraf pertama bagi Hartanah yang Dicagar.

177

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


178

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

32. PEMINJAMAN (samb.)

(e) Nota Kanan diterbitkan pada diskaun dan dilunaskan menggunakan kaedah garis lurus sepanjang tempoh Nota Kanan

tersebut, iaitu 6 tahun seperti berikut:

Kumpulan

2008

RM’000

2007

RM’000

Diskaun semasa penerbitan Nota Kanan 10,000 10,000

Ditolak: Pelunasan (10,000) (8,654)

Diskaun tidak dilunaskan - 1,346

Nota Kanan Bercagar - 272,478

Diskaun tidak dilunaskan - (1,346)

Tempoh matang Nota Kanan ini adalah seperti berikut:

- 271,132

Kumpulan

2008

RM’000

2007

RM’000

Tidak lebih daripada 1 tahun - 271,132

Kadar tersirat pulangan Nota Kanan sepanjang tempoh 6 tahunnya adalah seperti berikut:

Kadar tersirat

pulangan

setahun

%

Nota Kanan Kelas A Bercagar 5.681

Nota Kanan Kelas B Bercagar 6.277

Nota Kanan Kelas C1 Bercagar 8.611

Nota Kanan Kelas C2 Bercagar 8.313

Nota Kanan telah dibayar balik sepenuhnya pada tahun kewangan semasa menurut pelaksanaan korporat Kumpulan

seperti yang dizahirkan dalam Nota 53(a)(iii).

Peminjaman bercagar bagi Kumpulan dan Syarikat dicagarkan oleh gadaian sah ke atas tanah serta cagaran tetap dan

terapung ke atas aset Kumpulan dan Syarikat, masing-masing berjumlah RM2,485,226,000 (2007: RM2,421,255,000) dan

RM28,623,000 (2007: RM20,762,000) seperti yang dizahirkan dalam Nota 14, 16, 17, 18, 24 dan 31.


33. LIABILITI JANGKA PANJANG

Saham keutamaan boleh tebus yang diterbitkan oleh subsidiari: (a)

Nota 2008

RM’000

Kumpulan

2007

RM’000

(Dinyatakan

semula)

Pada 30 Jun 22,664 38,652

Boleh ditebus dalam tempoh 1 tahun 39 (16,071) (15,988)

Boleh ditebus selepas 1 tahun 6,593 22,664

Pendapatan tertunda: (b)

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Pada 30 Jun 15,756 7,622

Untuk diiktiraf dalam tempoh 1 tahun 39(b) (4,337) (263)

Untuk diiktiraf selepas 1 tahun 11,419 7,359

Deposit boleh bayar balik (c) 16,692 16,682

Bahagian liabiliti bagi saham keutamaan boleh tebus

yang dipegang oleh pemegang saham minoriti (d) 28,974 28,974

63,678 75,679

(a) Saham keutamaan boleh tebus yang diterbitkan oleh subsidiari, Sunway Pyramid Sdn. Bhd., merangkumi 20% Saham

Keutamaan Boleh Tebus Terkumpul (“CRPS”) RM0.10 sesaham yang diterbitkan kepada pemegang saham minoritinya.

CRPS ini ditebus secara mandatori dua kali setiap tahun pada RM2.79 sesaham sepanjang (7) tahun bermula pada

April 2003 dan menanggung faedah berkesan 0.72% (2007: 0.72%) setahun. Jadual penebusan CRPS adalah seperti

berikut:

Kumpulan

2008

RM’000

2007

RM’000

Tidak lebih daripada 1 tahun 16,071 15,988

Lebih daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada 2 tahun 6,593 16,071

Lebih daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada 3 tahun - 6,593

22,664 38,652

(b) Pendapatan tertunda mewakili fi keahlian perkongsian masa tertunda yang perlu diiktiraf sepanjang tempoh keahlian.

(c) Deposit boleh bayar balik adalah berkaitan dengan deposit yang diterima oleh subsidiari untuk kontrak penyewaan

bagi tempoh dua (2) hingga tiga (3) tahun.

179

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


180

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

33. LIABILITI JANGKA PANJANG (samb.)

(d)

Nota 2008

RM’000

Kumpulan

2007

RM’000

(Dinyatakan

semula)

5% Saham Keutamaan Boleh Tebus

Terkumpul A (i) 21,831 21,831

5% Saham Keutamaan Boleh Tukar

Boleh Tebus (ii) 7,143 7,143

28,974 28,974

(i) 5% Saham Keutamaan Boleh Tebus Terkumpul A yang diterbitkan oleh Sunway Damansara Sdn. Bhd. memberi para

pemegangnya hak untuk dividen keutamaan terkumpul 5% yang ditarafkan sebagai prioriti berbanding dividen biasa.

Saham ini boleh ditebus secara tunai pada nilai tara pada opsyen Syarikat selepas 15 Mei 1999, dengan syarat sentiasa

bahawa sama ada keseluruhan mahu pun sebahagian daripada saham ini tidak boleh ditebus sehingga dan kecuali

kesemua Saham Keutamaan Terkumpul B telah ditebus.

(ii) 5% Saham Keutamaan Boleh Tukar Boleh Tebus yang diterbitkan oleh Sunway Tunas Sdn. Bhd. memberi para

pemegangnya hak untuk dividen keutamaan terkumpul 5% yang ditarafkan sebagai prioriti berbanding dividen biasa.

Saham ini boleh ditebus dengan wang tunai pada nilai tara menurut opsyen Syarikat atau boleh ditukar kepada saham

biasa berasaskan satu saham keutamaan boleh tukar RM1 sesaham pada bila-bila masa selepas 16 Mei 1999.

34. PENDAHULUAN OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITI SUBSIDIARI

Termasuk dalam pendahuluan oleh pemegang saham minoriti subsidiari adalah caruman berjumlah RM127,502,000 (2007:

RM127,502,000) oleh pemegang saham minoriti subsidiari, Sunway South Quay Sdn. Bhd. (“SSQSB”) menurut Perjanjian

Pemegang Saham Musyarakah yang disertai dengan para pemegang saham.

Dalam ruang lingkup Perjanjian Pemegang Saham Musyarakah ini, jumlah Untung Musyarakah yang bersamaan dengan

hasil untung yang tidak kurang daripada 5.50% (2007: 5.50%) setahun hendaklah dibayar daripada Untung Boleh Agih bagi

SSQSB setakat yang boleh dilaksanakan.

Caruman ini hendaklah dibayar balik daripada Untung Boleh Agih SSQSB bermula pada 31 Disember 2007 sepanjang

tempoh enam (6) tahun apabila terdapat sebarang tunai berlebihan.

Lain-lain pendahuluan oleh pemegang saham minoriti subsidiari adalah tidak bercagar, tidak menanggung faedah dan

tiada tempoh pembayaran balik tetap. Pendahuluan ini dinyatakan setelah ditolak bahagian kerugian dan rizab pertukaran

asing pemegang saham minoriti berjumlah RM5,298,000 (2007: RM4,934,000).

35. JUMLAH BELUM TERIMA OLEH SUBSIDIARI

Jumlah belum terima oleh subsidiari tidak bercagar, tiada tempoh pembayaran balik tetap dan menanggung faedah pada

kadar di antara 3.35% dengan 7.25% (2007: 3.35% hingga 7.25%) kecuali bagi sejumlah RM76,689,000 (2007: RM85,149,000)

yang tidak menanggung faedah.


36. LIABILITI SEWA BELI DAN PAJAKAN KEWANGAN

Pembayaran pajak minimum masa hadapan:

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Tidak lebih daripada 1 tahun

Lebih daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada

4,582 3,696 556 521

2 tahun 3,411 3,120 455 509

Lebih daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada

3 tahun 1,848 2,172 282 413

Lebih daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada

4 tahun 867 985 3 236

Lebih daripada 4 tahun dan tidak lebih daripada

5 tahun 333 55 - 4

Lebih daripada 5 tahun 23 - - -

Pembayaran pajak minimum masa hadapan 11,064 10,028 1,296 1,683

Ditolak: Caj kewangan masa depan (1,105) (1,063) (104) (171)

Nilai semasa liabiliti pajakan kewangan 9,959 8,965 1,192 1,512

Analisis nilai semasa liabiliti

pajakan kewangan:

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Tidak lebih daripada 1 tahun

Lebih daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada

3,980 3,134 492 437

2 tahun 3,101 2,795 423 455

Lebih daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada

3 tahun 1,713 2,026 274 387

Lebih daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada

4 tahun 816 956 3 230

Lebih daripada 4 tahun dan tidak lebih daripada

5 tahun 327 54 - 3

Lebih daripada 5 tahun 22 - - -

9,959 8,965 1,192 1,512

Ditolak: Jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh

12 bulan (3,980) (3,134) (492) (437)

Jumlah yang perlu dibayar selepas 12 bulan 5,979 5,831 700 1,075

181

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


182

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

36. LIABILITI SEWA BELI DAN PAJAKAN KEWANGAN (samb.)

Kumpulan mempunyai pajakan kewangan dan kontrak sewa beli bagi berbagai hartanah, loji dan peralatan seperti yang

dibentangkan dalam Nota 14 . Pajakan ini mempunyai syarat pembaharuan tetapi tiada opsyen pembelian dan klausa

peningkatan. Pembaharuan adalah menurut pilihan entiti khusus yang memegang pajakan tersebut. Tiada had diletakkan

ke atas Kumpulan dengan menyertai pajakan ini dan tiada pengaturan telah disertai bagi pembayaran sewa kontingen.

RM10,116,000 (2007: RM9,176,000) dan RM1,163,000 (2007: RM955,000) daripada jumlah kasar liabiliti sewa beli dan pajakan

kewangan Kumpulan dan Syarikat masing-masing belum dibayar kepada subsidiari Kumpulan Sunway, Sunway Credit &

Leasing Sdn. Bhd. Perhubungan dengan pihak berkaitan adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

Liabiliti sewa beli dan pajakan kewangan Kumpulan dan Syarikat menanggung faedah pada kadar masing-masing di

antara 2.40% hingga 5.50% (2007: 3.30% hingga 6.29%) dan 3.30% hingga 4.0% (2007: 3.30% hingga 4.00%).

37. CUKAI TERTUNDA

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Pada 1 Julai 142,282 (6,645) 5,069 5,510

Pelarasan tahun terdahulu (Nota 55) 208 224 - -

Seperti yang dinyatakan semula 142,490 (6,421) 5,069 5,510

Kesan menerapkan FRS 140 - 145,179 - -

142,490 138,758 5,069 5,510

Diiktiraf dalam penyata pendapatan

(Nota 10) 93,484 3,732 5,070 (441)

Pada 30 Jun 235,974 142,490 10,139 5,069

Dibentangkan selepas penolakan

yang sewajarnya seperti berikut:

Aset cukai tertunda (13,139) (8,931) - -

Liabiliti cukai tertunda 249,113 151,421 10,139 5,069

235,974 142,490 10,139 5,069


37. CUKAI TERTUNDA (samb.)

Komponen dan pergerakan liabiliti dan aset cukai tertunda sepanjang tahun kewangan sebelum penolakan adalah seperti

berikut:

Liabiliti cukai tertunda Kumpulan:

Hartanah, loji

dan peralatan

RM'000

Hartanah

pelaburan

RM'000

Lain-lain

RM'000

Jumlah

RM'000

Pada 1 Julai 2007 91,900 146,177 - 238,077

Pelarasan tahun terdahulu - 208 - 208

91,900 146,385 - 238,285

Diiktiraf dalam penyata pendapatan (54,455) 87,979 487 34,011

Pada 30 Jun 2008 37,445 234,364 487 272,296

Pada 1 Julai 2006 78,512 - - 78,512

Pelarasan tahun terdahulu - 224 - 224

Pada 1 Julai 2006 (dinyatakan semula) 78,512 224 - 78,736

Kesan menerapkan FRS 140 - 145,179 - 145,179

78,512 145,403 - 223,915

Diiktiraf dalam penyata pendapatan 13,388 982 - 14,370

Pada 30 Jun 2007 91,900 146,385 - 238,285

Aset cukai tertunda Kumpulan:

Pengebilan

berperingkat

RM'000

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Kerugian

cukai

dan elaun

modal tidak

diserap

RM'000

Untung

tidak

direalisasi

RM'000

Kerugian

ketaksempurnaan

terkumpul

RM'000

Lain-lain

RM'000

Jumlah

RM'000

Pada 1 Julai 2007 (1,337) (21,759) (16,734) (31) (55,934) (95,795)

Diiktiraf dalam penyata

pendapatan 673 (913) 27 (1,036) 60,722 59,473

Pada 30 Jun 2008 (664) (22,672) (16,707) (1,067) 4,788 (36,322)

Pada 1 Julai 2006 (3,577) (18,680) (17,992) (101) (44,807) (85,157)

Diiktiraf dalam penyata

pendapatan 2,240 (3,079) 1,258 70 (11,127) (10,638)

Pada 30 Jun 2007 (1,337) (21,759) (16,734) (31) (55,934) (95,795)

183

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


184

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

37. CUKAI TERTUNDA (samb.)

Liabiliti cukai tertunda Syarikat:

Hartanah, loji

dan peralatan

RM'000

Hartanah

pelaburan

RM'000

Jumlah

RM'000

Pada 1 Julai 2006 2,599 - 2,599

Kesan menerapkan FRS 140 - 9,396 9,396

Diiktiraf dalam penyata pendapatan (2,227) 7,181 4,954

Pada 1 Julai 2007 372 16,577 16,949

Diiktiraf dalam penyata pendapatan (14) (637) (651)

Pada 30 Jun 2008 358 15,940 16,298

Aset cukai tertunda Syarikat:

Pada

1 Julai 2006

RM'000

Diiktiraf dalam

penyata

pendapatan

RM'000

Pada

1 Julai

2007

RM'000

Diiktiraf dalam

penyata

pendapatan

RM'000

Pada

30 Jun

2008

RM'000

Kerugian cukai tidak digunakan - - - (5,457) (5,457)

Elaun modal

tidak diserap - (161) (161) (229) (390)

Belum terima/perlu dibayar (6,485) (5,234) (11,719) 11,407 (312)

Cukai tertunda yang belum diiktiraf bagi item berikut:

(6,485) (5,395) (11,880) 5,721 (6,159)

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Kerugian cukai tidak digunakan 72,341 78,688 - -

Elaun modal tidak diserap 124,012 116,030 - -

Lain-lain perbezaan sementara boleh ditolak 437,696 431,797 - -

634,049 626,515 - -

Ketersediaan kerugian cukai yang tidak digunakan dan elaun modal tidak diserap untuk ditolak daripada untung boleh cukai

masa hadapan subsidiari dan Syarikat yang menjadi punca item tersebut hanya boleh dilakukan sekiranya tiada perubahan

yang besar dalam pemegangan saham syarikat tersebut di bawah Seksyen 44(5A) dan 5(B) Akta Cukai Pendapatan, 1967.

Aset cukai tertunda belum diiktiraf bagi item ini kerana ia berpunca dalam syarikat yang mempunyai sejarah kerugian atau

dalam syarikat yang untung boleh cukai masa hadapan tidak mencukupi untuk menyebabkan penggunaan item ini.


38. DAGANGAN PERLU DIBAYAR

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Dagangan perlu dibayar adalah amaun yang perlu dibayar kepada pihak berkaitan berikut:

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Kumpulan Sunway Holdings Berhad

(sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan Sunway Holdings 28,853 17,675 1,892 412

Incorporated Berhad)

(“Kumpulan Sunway”)

Kumpulan Sunway Technology Sdn. Bhd.

(“Kumpulan STSB”) 1 76 - -

Kumpulan Perbadanan Kemajuan Negeri

Selangor (“Kumpulan PKNS”) 1,262 1,032 - -

Sunway College Sdn. Bhd.

(“Kumpulan SCSB “) 36 30 - -

Kumpulan Dekon Sdn. Bhd. (“Kumpulan DSB”) 27,271 26,369 365 47

Amaun perlu dibayar kepada pihak berkaitan tidak bercagar mahu pun menanggung faedah kecuali bagi RM Sifar (2007:

RM274,000) dan RM Sifar (2007: RM274,000) yang masing-masing perlu dibayar kepada Kumpulan Sunway oleh Kumpulan

dan Syarikat yang menanggung faedah pada kadar Sifar (2007: 8.5%) setahun.

Perhubungan dengan pihak berkaitan di atas adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

Tempoh kredit dagangan biasa kepada Kumpulan dan Syarikat adalah masing-masing di antara 15 hari hingga 90 hari

(2007: 15 hari hingga 90 hari) dan 30 hari (2007: 30 hari).

185

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


186

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

39. LAIN-LAIN PERLU BAYAR

Nota 2008

RM’000

Kumpulan Syarikat

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Jumlah perlu bayar rampai (a) 97,680 74,299 10,012 12,165

Jumlah terhutang kepada kontraktor

dan perunding (a) 4,869 57,585 705 4,523

Saham keutamaan boleh

tebus terkumpul yang diterbitkan

oleh subsidiari 33 16,071 15,988 - -

Akruan 180,311 107,366 19,528 6,054

Deposit boleh bayar balik 61,249 40,435 912 729

Pengebilan berperingkat bagi

kos pembangunan hartanah 13,411 8,952 13,411 3,290

Dividen perlu dibayar kepada

pemegang saham minoriti

subsidiari 5,707 1,756 - -

Pendapatan tertunda (b) 4,337 4,207 - -

Baki imbalan untuk

pemerolehan tanah 1,129 12,936 - -

Faedah perlu dibayar bagi

Nota Kanan - 2,848 - -

384,764 326,372 44,568 26,761

(a) Terangkum dalam jumlah perlu bayar rampai dan amaun yang perlu dibayar kepada kontraktor dan perunding adalah

amaun berikut yang perlu dibayar kepada pihak berkaitan:

Kumpulan Syarikat

2008

RM’000

2007

RM’000

2008

RM’000

2007

RM’000

Kumpulan Sunway Holdings Berhad

(sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan

Sunway Holdings Incorporated Berhad)

(“Kumpulan Sunway”) 30,121 60,293 2,868 8,132

Kumpulan Sunway Technology Sdn. Bhd.

(“Kumpulan STSB”) 423 1,518 - -

Kumpulan Sunway College Sdn. Bhd.

(“Kumpulan SCSB “) 6,191 6,193 - 29

Kumpulan Dekon Sdn. Bhd.

(“Kumpulan DSB”) 2,882 1,466 289 791


39. LAIN-LAIN JUMLAH PERLU BAYAR (samb.)

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

(a) Amaun perlu dibayar kepada pihak kontraktor dan perunding tidak bercagar mahu pun menanggung faedah kecuali

bagi RM Sifar (2007: RM78,000) yang perlu dibayar kepada Kumpulan Sunway oleh Kumpulan yang menanggung

faedah pada kadar Sifar (2007: 7.0% hingga 8.5%) setahun.

Perhubungan dengan pihak berkaitan di atas adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.

(b) Terangkum dalam pendapatan tertunda Kumpulan adalah:

Kumpulan

2008

RM’000

2007

RM’000

Jualan hartanah dalam pembangunan belum dibilkan - 3,944

Fi keahlian perkongsian masa tertunda (Nota 33) 4,337 263

40. MODAL SAHAM

Dibenarkan

Nota 2008

‘000

Kumpulan/Syarikat

Bilangan Saham

RM1 sesaham

2007

‘000

Kumpulan/Syarikat

2008

RM’000

Amaun

2007

RM’000

Saham biasa RM1.00 sesaham 800,000 800,000 800,000 800,000

6.6% Saham Keutamaan

Boleh Tukar Terkumpul RM1.00 sesaham 200,000 200,000 200,000 200,000

Diterbitkan dan dibayar sepenuhnya

Saham biasa RM1.00 sesaham:

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Pada 1 Julai 463,444 414,942 463,444 414,942

Diterbitkan pada tahun semasa

menurut ESOS (a), (b) 3,998 6,464 3,998 6,464

Diterbitkan pada tahun semasa

menurut tawaran

persendirian - 42,038 - 42,038

Diterbitkan pada tahun semasa

menurut perlaksanaan

waran (a), 41 2,477 - 2,477 -

Pada 30 Jun 469,919 463,444 469,919 463,444

187

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD


188

LAPORAN TAHUNAN 2008 SUNWAY CITY BERHAD

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

40. MODAL SAHAM (samb.)

Pemegang saham biasa berhak untuk menerima dividen seperti yang diisytiharkan dari semasa ke semasa dan berhak

untuk satu undi setiap saham dalam mesyuarat Syarikat. Semua saham biasa ditarafkan sama dengan aset residual

Syarikat.

(a) Dalam tahun kewangan ini, Syarikat menambah modal saham terbitan dan berbayarnya daripada RM463,443,500

kepada RM469,918,532 melalui penerbitan:

(i) 2,573,000, 1,420,000 dan 5,000 saham biasa baru RM1 sesaham yang dikeluarkan kepada pekerja Kumpulan

yang layak di bawah Skim Opsyen Saham Pekerja pada harga laksana RM1.00, RM1.15 dan RM1.86 sesaham biasa,

masing-masing untuk imbalan tunai; dan

(ii) 2,477,032 saham biasa baru RM1 sesaham menurut perlaksanaan waran pada harga laksana RM4.87 sesaham

biasa untuk imbalan tunai.

Saham biasa baru yang diterbitkan dalam tahun kewangan semasa ditarafkan pari passu dalam semua segi dengan

saham biasa Syarikat yang sedia ada.

(b) Skim Opsyen Saham Pekerja (‘Skim’) Sunway City Berhad telah dilaksanakan pada 22 September 2003 dan ditadbir oleh

undang-undang kecil yang telah diluluskan oleh para pemegang saham pada 26 Ogos 2003. Skim ini adalah untuk

para pekerja yang layak (termasuk Pengarah Eksekutif) Syarikat dan subsidiarinya.

Ciri utama Skim ini adalah:

(i) Bilangan saham yang baru yang ditawarkan tidak boleh lebih daripada 10% modal saham terbitan dan berbayar

Syarikat (atau peratus yang lebih tinggi seperti yang boleh dibenarkan oleh pihak berkuasa pengawalaturan dari

semasa ke semasa) ketika tawaran opsyen di bawah Skim ini dibuat;

(ii) Hanya para Pengarah dan para pekerja Syarikat dan Kumpulan yang layak sahaja akan berhak untuk menyertai

Skim ini;

(iii) Harga yang perlu dibayar semasa pelaksanaan opsyen yang diberi dalam ruang lingkup ini akan berdasarkan

harga pasaran wajaran purata lima hari bagi saham Syarikat ketika tawaran diberi dengan diskaun yang tidak

melebihi 10% jika disifatkan sebagai wajar atau pada nilai tara saham Syarikat, mengikut mana yang lebih tinggi;

(v) Bilangan opsyen yang ditawarkan kepada pekerja yang layak menurut Skim ini hendaklah ditentukan berdasarkan

kekananan, prestasi dan tempoh perkhidmatan dan tawaran ini sah untuk diterima oleh pekerja dalam tempoh

tiga puluh hari dari tarikh tawaran; dan


40. MODAL SAHAM (samb.)

(b) (vi) Opsyen yang diberi boleh dilaksanakan melalui kaedah berikut:

Bilangan Saham Yang Diberi

NOTA YANG MENGIRINGI PENYATA KEWANGAN

30 Jun 2008 (samb.)

Peratus Tertinggi bagi

Jumlah Opsyen yang Boleh Dilaksanakan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Kurang daripada 20,000 100% - -

20,000 atau lebih 40%* 30% 30%#

* 40% atau 20,000 opsyen, mengikut mana yang lebih tinggi

# 30% atau bilangan opsyen selebihnya yang belum dilaksanakan

Opsyen yang boleh dilaksanakan dalam tahun