Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Όπως συµβαίνει µε τη χλωρίδα έτσι και πολλοί οργανισµοί της πανίδας των µεσογειακών

οικοσυστηµάτων έχουν αναπτύξει µηχανισµούς για την αντιµετώπιση της ξηρασίας,

όπως:

• Μηχανισµοί αποφυγής

-Ζουν σε βαθύτερα επίπεδα µέσα στο χώµα, όπου διατηρούνται ευνοϊκές

συνθήκες υγρασίας καθ' όλη την διάρκεια του έτους

-Εµφανίζουν διάπαυση στη διάρκεια της ξηρής περιόδου

-µετακινούνται κατακόρυφα (µέσα στο έδαφος), ή οριζόντια σε άλλους γειτονικούς

µικροβιότοπους

• Μnχανισµοί αντοχής

- Έχουνµηχανισµούς µείωσης της απώλειας νερού.

1.3. ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕIΑΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένα από τα σηµαντικότερα γνωρίσµατα των µεσογειακών οικοσυστηµάτων είναι η

ετερογένεια. Στις περιοχές αυτές η ετερογένεια τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο είναι

πολύ µεγάλες.

1.3.1. Ετερογένεια στο χώρο

Εκτός από την ετερογένεια που παρουσιάζουν οι µεσογειακές περιοχές στο σύνολό τους,

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οριζόντια ετερογένεια στην κλίµακα των βιοτόπων.

Μέσα σε λίγα χιλιόµετρα συναντάµε ποικιλία οικολογικών διαπλάσεων, από ξηρές έως

υγρές. Σε µια µικρότερη ακόµα κλίµακα, σε απόσταση λίγων µέτρων, σχηµατίζεται

ποικιλία µικροβιοτόπων που οφείλεται κύρια στις συνθήκες του εδάφους.

Η κατακόρυφη ετερογένεια είναι επίσης µεγάλη λόγω του έντονου ανάγλυφου του

εδάφους. Στο επίπεδο της βλάστησης υπάρχει ετερογένεια λόγω της ποικιλότητας του

εδαφικού προφίλ. Το ίδιο συµβαίνει και στο έδα

13

More magazines by this user
Similar magazines