Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Μικροχλωρίδα

(µύκητες, βακτήρια)

Μικροπανίδα

(ακάρεα, κολέµβολα)

Μεσοπανίδα

(ακάρεα, κολέµβολα,

νηµατώδεις)

Μακροπανίδα

(ισόποδα, χειλόποδα,

γαιοσκόληκες κτλ)

Καταβολισµός

οργανικής ύλης

Ανοργανοποίηση

και σταθεροποίηση

θρεπτικών

Ρύθµιση πληθυσµών

βακτηρίων και

µυκήτων

Εναλλαγή

θρεπτικών

Ρύθµιση πληθυσµών

Εναλλαγή

θρεπτικών

∆ιάσπαση

θρεπτικών

υπολειµάτων

∆ιάσπαση φυτικών

υπολειµάτων

Ενεργοποίηση

µικροβιακής

δραστηριότητας

20

Παραγωγή

οργανικών συµπλόκων

που δεσµεύουν

συσωµατώµατα

Παραγωγή

κολοειδών

Επηρεάζουν τη δοµή

των συσσωµατωµάτων,

αλληλεπιδρώντας µε τη

µικροχλωρίδα

Παραγωγή

περιττωµάτων

∆ηµιουργία

εδαφικών πόρων

Επαγωγή

ενυδάτωσης, ύγρανσης

Ανάµειξη

οργανικών και

ανόργανων σωµατιδίων

Ανακατανοµή

οργανικής ύλης και

µικροοργανισµών

∆ηµιουργία

εδαφικών πόρων

Επαγωγή

ενυδάτωσης

Παραγωγή

περιττωµάτων

More magazines by this user