Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

και πτερυγωτά), τα αραχνίδια (αράχνες, σκορπιοί, ψευδοσκορπιοί, ακάρεα, φαλάγγια), τα

µυριάποδα (χειλόποδα, διπλόποδα), τα καρκινοειδή (ισόποδα, τα µόνα χερσαία

καρκινοειδή, όλα τα υπόλοιπα είναι θαλάσσια-λιµναία). Άλλες οµάδες ζώων που θα µας

απασχολήσουν είναι τα µαλάκια και σε µικρότερο βαθµό τα σπονδυλωτά

(ερπετά,τρωκτικά).

Οι τοµείς οι οποίοι αφορούν το αντικείµενο της µελέτης αυτής, είναι τα γενικά

χαρακτηριστικά των ζώων της εδαφοπανίδας, οι οικολογικές τους απαιτήσεις, και η

εποχικότητά τους.

Πηγή των πληροφοριών που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν βιβλιογραφικά δεδοµένα

και εργασίες που έχουν γίνει και αφορούν συγκεκριµένες οµάδες ζώων που

παρουσιάστηκαν στη µελέτη αυτή.

1.6.1. Αρθρόποδα

Το φύλο των αρθροπόδων όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τις

κλάσεις των εντόµων, των αραχνιδίων, των χειλοπόδων και διπλοπόδων καθώς και το

υποφύλο των καρκινοειδών.

Πιθανή πηγή προέλευσης των αρθροπόδων είναι οι γνωστοί µας δακτυλιοσκώληκες

(φύλο Annelida), παρόλο που δεν υπάρχουν ενδιάµεσες µορφές που να βεβαιώνουν την

υπόθεση αυτή. Αποτελούν µια εξαιρετικά επιτυχή οµάδα ζώων, από εξελικτική άποψη.

Μπορούν να επιβιώσουν σε ευρεία ποικιλία συνθηκών, έχουν ποικίλους µηχανισµούς

µετακίνησης, την ευρύτερη ποικιλία ειδών διατροφής και περιλαµβάνουν τον

µεγαλύτερο αριθµό ειδών από κάθε άλλη ταξινοµική οµάδα του ζωικού βασιλείου

(1.000.000 γνωστά είδη αρθροπόδων, 78% των γνωστών ζωικών ειδών).

Ο ρόλος τους για την ισορροπία ενός οικοσυστήµατος είναι πολύ σηµαντικός, αφού

καταλαµβάνουν θέσεις α' και β' καταναλωτών καθώς και µακροαποσυνθετών, στην

τροφική πυραµίδα. Υπάρχουν οµάδες που περνούν όλη την διάρκεια του βιολογικού τους

κύκλου στο έδαφος (π.χ. ακάρεα, κολλέµβολα), ενώ από την άλλη υπάρχουν οµάδες που

περνούν ένα µέρος του βιολογικού τους κύκλου µέσα στο έδαφος (π.χ. κολεόπτερα και

λεπιδόπτερα, στάδιο προνύµφης). Υπάρχουν βέβαια και αρθρόποδα τα οποία κινούνται

από το έδαφος προς την επιφάνεια και αντίστροφα, όπως διάφορα χειλόποδα και

27

More magazines by this user
Similar magazines