Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

και τα περισσότερα Αραχνίδια είναι αρπακτικά και τρέφονται κυρίως µε έντοµα. Λόγω

της φτωχής τους όρασης τα πιο πολλά είναι νυκτόβια. Εκτός από ορισµένα Ακάρεα που

είναι υδρόβια, τα περισσότερα Αραχνίδια είναι χερσαία, ενώ ορισµένες τάξεις τους

αποτελούν τυπικές ζωικές οµάδες ξηρών και θερµών περιοχών.

Στην παρούσα µελέτη η κατάταξη των Αραχνιδίων παρέµεινε στο επίπεδο της τάξης,

λόγω της πρακτικής δυσκολίας ενός µη ειδικού ερευνητή να καθορίσει τις διαφορές

ανάµεσα στα διάφορα είδη Αραχνών, Ακάρεων αλλά και Φαλαγγίων που ευρέθησαν στις

µελετώµενες εκτάσεις.

1.6.1.2.1. ΣΚΟΡΠΙΟΙ

Οι σκορπιοί είναι ανώτεροι θηρευτές της εδαφόβιας πανίδας. Είναι νυχτόβια ζώα. Ζούν

κάτω από πέτρες, σε σχισµές βράχων και δέντρων, σε ξερολιθιές, σε σπηλιές και γενικά

προτιµούν σκοτεινά και υγρά σηµεία. Όλα τα είδη είναι δηλητηριώδη ,αλλά µόνο λίγα

µπορούν να προκαλέσουν θάνατο (Polis 1990). Στην Κρήτη δεν υπάρχουν θανατηφόροι

σκορπιοί, αλλά το κέντρισµά τους είναι ιδιαίτερα επόδυνο για τον άνθρωπο (Στάθη

1998). Στην παρούσα µελέτη συλλέχθησαν τα είδη Mesobuthus gibbosus και Euscorpius

carpathicus.

1.6.1.2.2. ΑΡΑΧΝΕΣ(Τάξη Araneae)

Είναι η µεγαλύτερη τάξη των αραχνιδίων. Από οικολογική σκοπιά, οι αράχνες εύκολα

θεωρούνται «πανταχού παρούσες» στα χερσαία οικοσυστήµατα, παρουσιάζοντας πολύ

µεγάλη ποικιλοµορφία και διαφοροποίηση στο χώρο και το χρόνο και καταλαµβάνοντας

µεγάλο αριθµό οικολογικών θώκων. Μπορούν να επιβιώσουν σε ευρύτατο φάσµα

κλιµατικών συνθηκών, σε όλα τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη και σε κάθε πιθανό

περιβάλλον, εκτός του αέρα και της θάλασσας. Ανάλογα µεγάλη είναι και η ποικιλία

χρωµάτων, µεγεθών και σχηµάτων που µπορεί να έχουν, οι συνήθειες και η συµπεριφορά

τους, καθώς και οι ανοχές τους σε διάφορους κλιµατολογικούς παράγοντες, στοιχεία που

αποδεικνύουν την εξελικτική επιτυχία της οµάδας στο σύνολό της.

Ως προς την έρευνα σε θέµατα οικολογίας, οι αράχνες έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι

αποκλειστικά σαρκοφάγες και συνιστούν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι των θηρευτών

στα τροφικά πλέγµατα (Χατζάκη 2003).

33

More magazines by this user
Similar magazines