Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Τα αρθρόποδα αυτής της οµοταξίας, γνωστά ως Εκατοντάποδα, (Centipedes), είναι ίσως

τα πιο διάσηµα από τα µυριάποδα. Κατανέµονται σε ολόκληρο τον κόσµο σε ψυχρές,

εύκρατες και τροπικές περιοχές. ∆ιαβιούν κάτω από πέτρες, µέσα στο χώµα, στον χούµο,

σε πεσµένους κορµούς δέντρων. Τα ως τώρα 2500 είδη που έχουν αναγνωριστεί

χωρίζονται σε τέσσερις κύριες τάξεις οι οποίες είναι οι παρακάτω (εικ. 1.5):

• Σκολοπεντρόµορφα (Scolopendromorpha),

• Γεωφιλόµορφα (Geophilomorpha),

• Σκουτιγκερόµορφα (Scutigeromorpha),

• Λιθοβιόµορφα (Lithobiomorpha).

Εικόνα 1.5. Χειλόποδα. Α) Ένα Σκολοπεντρόµορφο (Otocryptops sexspinnosa). B) Ένα κοινό

Γεωφιλόµορφο. Γ) Η Scutigera coleoptrata, το κοινό Χειλόποδο των σπιτιών, Σκουτιγκερόµορφο και ∆)

Λιθοβιόµορφο του γένους Lithobius. (Από Σηµαιάκης 2001)

Η τάξη των Γεωφιλοµόρφων περιλαµβάνει επιµήκη, νηµατοειδή χειλόποδα, που είναι

προσαρµοσµένα να ζουν στο έδαφος, σε µικρά ή µεγάλα βάθη. Οι τάξεις των

36

More magazines by this user
Similar magazines