Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο τοµέας της οικολογίας αποτελούσε ανέκαθεν έναν ενδιαφέρον τοµέα έρευνας για

εµένα. Αυτό το ενδιαφέρον εδραιώθηκε µετά τα σχετικά θέµατα που παρακολούθησα

κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών µου. Κυρίως µε ενθουσίαζε ο τρόπος που

αλληλεπιδρούσαν οι έµβιοι οργανισµοί, πανίδα και χλωρίδα µεταξύ τους, και µε το

αβιοτικό περιβάλλον, καθώς και οι αλλαγές που προκαλούνται στη δοµή των κοινωνιών

τους.

Για την διεκπεραίωση της εργασίας αυτής καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εισηγήτρια µου,

Στάθη Ιάσµη, µε τις υποδείξεις της και την υποστήριξή της σε όλη την διάρκεια της

εργασίας, τόσο στο πειραµατικό, όσο και στο θεωρητικό µέρος.

Ευχαριστώ τον µεταπτυχιακό φοιτητή Σηµαιάκη Στυλιανό, ο οποίος αφιέρωσε αρκετές

ώρες για τον προσδιορισµό των χειλοπόδων σε επίπεδο είδους.

Ευχαριστώ επίσης τον µεταπτυχιακό φοιτητή Καλτσά ∆ηµήτριο για τον χρόνο που

αφιέρωσε να µου κάνει υποδείξεις και να µου δώσει λύσεις στα προβλήµατα

µορφοποίησης του κειµένου.

Ευχαριστώ τον Νικολακάκη Μανόλη για τις υποδείξεις, όσον αφορά τον διαχωρισµό των

οργανισµικών οµάδων που συνέλεγα, και για τη βοήθεια που µου προσέφερε µε το

πρόγραµµα GIS για την χαρτογράφηση των σταθµών.

Σηµαντική ήταν η βοήθεια της συναδέλφου Παπαδοπούλου Αναστασίας κατά τη

διάρκεια των δειγµατοληψιών και της υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας

µου.

Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς µου που στέκονταν και στέκονται συµπαραστάτες σε όλες

τις κινήσεις µου, καθώς χωρίς αυτούς ίσως δεν θα είχα καταφέρει ότι έχω κάνει έως

σήµερα.

4

More magazines by this user
Similar magazines