Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Β. Τροφή

Τα διπλόποδα είναι σαπροφάγοι οργανισµοί. Τρέφονται µε σηπόµενη φυτική ουσία,

κυρίως φυλλοστρωµνή την οποία καταβροχθίζουν. Στη δίαιτα τους αναφέρονται επίσης

το σηπόµενο ξύλο καθώς και κυανοφύκη, φύκη, µύκητες, λειχήνες, βρύα.

Παρόλο που τα διπλόποδα δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριµένο είδος τροφής,

παρουσιάζουν κάποιες τροφικές προτιµήσεις (Barlow, 1957;Wallwork, 1970), που έχουν

να κάνουν µε τη γευστικότητα της τροφής. Αυτή εξαρτάται από τα φυσικά

χαρακτηριστικά της (υφή, περιεκτικότητα σε νερό ), αλλά και τα χηµικά χαρακτηριστικά,

όπως η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες που λειτουργούν αρνητικά για τα διπλόποδα και

η περιεκτικότητα σε άζωτο και ζάχαρα που λειτουργούν θετικά (Καραµαούνα, 1987).

Κατά την ίδια συγγραφέα, τα διπλόποδα προτιµούν σε µεγάλο βαθµό αποσυντιθέµενη

φυλλοστρωµνή ώστε να καθίσταται πιο κατάλληλη για την αφοµοίωση της από τους

οργανισµούς. Έχει παρατηρηθεί ότι τα νεκρά φύλλα που δεν έχουν ακόµα προσβληθεί

από µικροοργανισµούς, δεν τρώγονται από τα διπλόποδα, γεγονός που έχει να κάνει µε

την µείωση της σύστασης των φύλλων σε πολυφαινόλες και στην αύξηση του

περιεχοµένου σε θρεπτικά συστατικά, µετά την δράση των µικροοργανισµών.

Από την άλλη παρουσιάζουν µικρό ποσοστό στην αφοµοίωσή της τροφής, λόγω της

περιεκτικότητας σε δοµικούς πολυσακχαρίτες που είναι δύσκολο να διασπαστούν

(έλλειψη απαραίτητων ενζύµων).

Τα διπλόποδα αποτελούν κυρίως µακροαποσυνθέτες στο οικοσύστηµα καθώς χάρη σε

αυτά επιτυγχάνεται ταχύτερη ανακύκλωση των θρεπτικών αλάτων και ανάδευση του

χούµου - φυλλοστρωµνής (Κολλάρος, 1990). Θεωρούνται πρωτογενείς διασπαστές-

κατακερµατιστές της σηπόµενης φυτικής ουσίας. Η συνεισφορά τους στο οικοσύστηµα

του εδάφους είναι περισσότερο µηχανικής παρά χηµικής φύσης: κατακερµατισµός της

φυλλοστρωµνής που ευνοεί την αύξηση της µικροβιακής δραστηριότητας που επιταχύνει

την αποικοδόµηση καθώς και την ανάµειξη της οργανικής ουσίας µε τα ανόργανα

συστατικά του εδάφους (Καραµαούνα, 1987). Σηµαντικός είναι και ο ρόλος τους στη

γονιµότητα του εδάφους και στην ανακύκλωση του ασβεστίου.

Τα διπλόποδα δεν αποτελούν λεία ιδιαίτερης προτίµησης, εξαιτίας του απωθητικού τους

υγρού που εκκρίνουν από τους αµυντικούς τους αδένες. Περιστασιακοί ωστόσο θηρευτές

38

More magazines by this user
Similar magazines