Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

που έχουν πολλές πέτρες και βράχια, καθώς και πλούσιο χώµα (Lozek, 1962). Πυκνοί

βράχοι και πέτρες συγκρατούν την υγρασία και προσφέρουν καταφύγιο στα σαλιγκάρια.

Β. Κλίµα

Το κλίµα είναι ένας από τους βασικότερους οικολογικούς παράγοντες που επιδρούν στην

εξάπλωση και στον πλούτο της µαλακοπανίδας. Έµµεσα επιδρά µεταβάλλοντας το

περιβάλλον τους, ενώ άµεσα επιδρώντας στις βασικές λειτουργίες τους, µεταβάλλοντας

τον κύκλο της ζωής τους.

Οι σπουδαιότεροι κλιµατικοί παράγοντες για τα σαλιγκάρια είναι:

1) Βροχή

2) Υγρασία

3) Άνεµος

4) Θερµοκρασία

Γ. Τροφή

Τα σαλιγκάρια τρέφονται κυρίως µε φυτά, αλλά υπάρχουν αρκετά σαρκοφάγα,

σαπροφάγα και παµφάγα.

Η φυσική τροφή των φυτοφάγων σαλιγκαριών είναι νεκρά τµήµατα ανώτερων φυτών,

µύκητες, λειχήνες και φύκη. Τα σαλιγκάρια του εδάφους τρέφονται βασικά µε σηπόµενη

φυτική ουσία συµβάλλοντας έτσι στην αποικοδόµηση της. Τα σαρκοφάγα τρέφονται

κυρίως µε σκουλήκια, µικρά αρθρόποδα, προνύµφες αρθροπόδων, άλλα σαλιγκάρια

καθώς και µε µικρά αυγά.

Ο ανταγωνισµός για την τροφή που για τα άλλα φυτά και ζώα παίζει σηµαντικό ρόλο για

την δηµιουργία βιοκοινωνιών, στα σαλιγκάρια, λόγω του µεγάλου εύρους τροφής που

καταναλώνουν, δεν παίζει κανένα. Έτσι µεταβολή στη χλωρίδα δεν ακολουθείται από

µεταβολή στη σύνθεση της µαλακοπανίδας, ή η µεταβολή γίνεται µε πολύ αργό ρυθµό.

∆. Η θέση τους στο οικοσύστηµα

Ο ρόλος των σαλιγκαριών στα οικοσυστήµατα είναι πολύ σηµαντικός. Τα σαλιγκάρια

που τρέφονται µε χλωρά φυτά µπορούν να τα καταστρέψουν τελείως, ενώ τα σαλιγκάρια

που τρέφονται µε ποώδη φυτά, µπορούν να αυξήσουν το ύψος των φυτών αυτών

41

More magazines by this user
Similar magazines