Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

(Μυλωνάς, 1982). Ο Mason (1970) βρήκε ότι τα σαλιγκάρια δεσµεύουν το 50% της

ενέργειας των φύλλων, ενώ το υπόλοιπο αποβάλλεται µε την µορφή πολύ µικρών

κοµµατιών που γίνονται έτσι κατάλληλα για τροφή για άλλα µικροαρθρόποδα. Επίσης το

κέλυφός τους αποτελεί µια σηµαντική πηγή ασβεστίου για το έδαφος.

Τα σαλιγκάρια δεν παίζουν σηµαντικό ρόλο στους τροφικούς κύκλους άλλων ζώων.

Αποκλειστικός καταναλωτής είναι η προνύµφη της πυγολαµπίδας, ενώ άλλα ζώα που

τρέφονται µε σαλιγκάρια είναι πουλιά, ποντίκια, ερπετά (Boycott, 1934).

1.6.2. ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΖΩΑ

Ανάµεσα στα ζώα-µέλη της µακροπανίδας, περιλαµβάνονται και ορισµένα σπονδυλόζωα

µικρού µεγέθους. Πρόκειται για µικρά θηλαστικά, νεαρά ερπετά, αµφίβια. Όλα αυτά

συµµετέχουν στο οικοσύστηµα µε τον δικό τους τρόπο και διαδραµατίζουν σηµαντικό

ρόλο µαζί µε όλα τα ζώα που έχουµε αναφέρει µέχρι τώρα.

Στη παρούσα µελέτη, λόγω της χρήσης των παγίδων εδάφους, δεν αναµενόταν η

παρουσία σπονδυλοζώων. Παρ όλα αυτά βρέθηκαν και καταγράφηκαν µικρά ποντίκια,

σαύρες, δίνοντας και αυτά το «στίγµα» τους και την παρουσία τους µέσα στα

µελετώµενα οικοσυστήµατα.

1.6.2.1. Τρωκτικά

Τα τρωκτικά είναι µια από τις τάξεις των Θηλαστικών. Περιλαµβάνει 6.400 είδη περίπου

που κατατάσσονται σε πολλές οικογένειες. Τα γνωστότερα είδη είναι οι σκίουροι, οι

κάστορες, τα ποντίκια, οι αρουραίοι που συναντάµε συχνότερα σε περιοχές όπως αυτές

που κάναµε την συγκεκριµένη µελέτη (δάση).

Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η οδοντοφυΐα τους. Έχουν από ένα ζεύγος κοπτήρων

σε κάθε σαγόνι. Τα τρωκτικά ροκανίζουν συνεχώς εκτός από την τροφή τους διάφορα

αντικείµενα, για να τρίβουν την επιφάνεια των κοπτήρων τους. Αν δεν το κάνουν αυτό

τότε οι κοπτήρες τους συνεχίζουν να αυξάνονται σε µήκος µε προφανή αποτελέσµατα.

Το σαγόνι τους κινείται σε οριζόντια διεύθυνση και όχι σε κατακόρυφη, όπως συµβαίνει

στα περισσότερα ζώα.

Τα περισσότερα είδη είναι φυτοφάγα, αλλά υπάρχουν και ορισµένα παµφάγα. Είναι ζώα

που µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές στις καλλιέργειες αλλά και στα

42

More magazines by this user
Similar magazines