Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

αποθηκευµένα προϊόντα, ενώ µεταδίδουν και πολλές ασθένειες στον άνθρωπο. Η

γονιµότητά τους είναι µεγάλη. Αρκετά είδη πέφτουν θύµατα κυνηγών είτε για ταρίχευση,

είτε για τη γούνα που έχουν. Είναι ευρέως διαδεδοµένα.

Ποντίκια

Το πιο διαδεδοµένο είδος είναι το Mus musculus.. Θεωρείται κυρίως οικιακό ποντίκι,

αλλά εµφανίζεται στους αγρούς και στους κήπους χωρίς να αποκλείεται και η εποίκιση

φυσικών οικοσυστηµάτων. Προκαλούν ζηµιές στις καλλιέργειες καθώς σκάβουν στοές

στο έδαφος χτίζοντας τις φωλιές τους. Τρέφονται κυρίως µε σπόρους των φυτών, αλλά

το εύρος των τροφικών τους προτιµήσεων δεν είναι περιορισµένο, ιδιαίτερα αν υπάρχει

µεγάλη ποικιλία τροφής. Γι' αυτό είναι πιθανό να στραφούν και προς την εντοµοπανίδα

όταν αυτή αφθονεί (ανοιξιάτικους µήνες).

Είναι εµφανές ότι τα τρωκτικά αυτά δεν προτιµούν συγκεκριµένο βιότοπο για τις

βιολογικές δραστηριότητες και η παρουσία τους στους µελετούµενους χώρους είναι

δείγµα της ευρείας προσαρµοστικότητάς τους, όταν φυσικά έχουν την δυνατότητα να

επιβιώσουν.

1.6.2.2. Ερπετά

Αποτελούν οµοταξία των Σπονδυλωτών (κλάση Reptilia) που περιλαµβάνει ζώα τα οποία

έρπουν µε την κοιλιά. Υπάρχουν τέσσερις τάξεις ερπετών: οι σαύρες, οι κροκόδειλοι, τα

φίδια και οι χελώνες. Στη Ευρώπη έχουν καταγραφεί περίπου 85 είδη χερσαίων ερπετών.

Μαζί µε τα Αµφίβια, µε τα οποία έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και προτιµήσεις,

αποτελούν τα πρώτα χερσαία Σπονδυλόζωα και έχουν προσαρµοστεί σε ξηροθερµικές

περιοχές από το Μεσοζωικό αιώνα. Όλα τα ερπετά αναπνέουν µε πνευµόνια ,

συγκρατούν όµως πολύ λιγότερο οξυγόνο απ' ότι τα πτηνά και τα θηλαστικά, µε

συνέπεια να έχουν µειωµένες καύσεις και να µη διατηρείται σταθερή η θερµοκρασία στο

σώµα τους. Γι αυτό λέγονται ποικιλόθερµα ή ψυχρόαιµα ζώα. Ζουν κυρίως στις θερµές

χώρες. Αυτά που ζουν σε εύκρατες χώρες, όπως συµβαίνει στην Ελλάδα, το χειµώνα

ναρκώνονται. Τρέφονται µε σκουλήκια, σαλιγκάρια, βατράχους, ποντικούς και άλλα

µικρά ζώα. Μερικά µπορούν να καταναλώσουν και µεγαλύτερα ζώα.

43

More magazines by this user
Similar magazines