Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Στην ίδια επαρχία µετά το χωριό Βρύσσες και πριν το Ασκύφου, στην περιοχή Κράπη

εγκαταστάθηκε ο τρίτος δειγµατοληπτικός σταθµός (εικ. 2.4). Εκεί κυριαρχεί το Quercus

coccifera. Φύονται κυκλάµινα (Ceclamen sp) και σε πολλά δέντρα έχει αναρριχηθεί

κισσός (Hedera helix). Υπάρχουν βρύα και λειχήνες, που σηµαίνει καθαρό, αλλά και

υγρό περιβάλλον. Η στρωµνή είναι λίγη και αποτελείται κυρίως από πεσµένα βελανίδια.

Η χαµηλή βλάστηση είναι αραιή, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται σάρα. Υπάρχουν

πέτρες όλων των µεγεθών και πολύ µητρικό πέτρωµα. Ο υποόροφος έχει ελάχιστα είδη.

Επίσης βρίσκονται πολλά σπασµένα κλαδιά, πιθανότατα από έντονη χιονόπτωση ή

βροχόπτωση κατά τη διάρκεια του χειµώνα.

Εικόνα 2.4. Άποψη του σταθµού της Κράπης.

48

More magazines by this user