Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Λίγα χιλιόµετρα πάνω από το χωριό Ασκύφου, πριν από το οροπέδιο του Νιάτου

εγκαταστάθηκε ο τελευταίος σταθµός (εικ. 2.5). Το δάσος στην συγκεκριµένη περιοχή

είναι µικτό και αποτελείται από κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens), σφεντάµια (Acer

campestre), πουρνάρια (Quercus coccifera), κισσούς (Hedera helix), αστοιβίδες

(Sarcopoterium spinosum) και θυµάρι (Corydothymus capitatus). Το έδαφος εδώ είναι

ιδιαίτερα αµµώδες. Ο σταθµός έχει εγκατασταθεί δίπλα στο ορειβατικό µονοπάτι.

Εικόνα 2.5. Άποψη του σταθµού του Ασκύφου.

49

More magazines by this user