Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.1 Σχετική αφθονία πολυπληθέστερων οµάδων ζώων στο σταθµό των Αρµένων

διπ λόπ οδα

4,0%

δίπ τερα

3,7%

ορθόπ τερα

3,5%

υµενόπ τερα

9,0%

ισόπ οδα

9,4%

βλαττίδες

2,1%

αράχνες

10,0%

∆ιάφορα

7,8%

0,0%

κολεόπτερα

12,7%

κολέµβολα

37,9%

Εικόνα 3.2 Σχετική αφθονία πολυπληθέστερων οµάδων ζώων στο σταθµό του Κάστελου

διπ λόπ οδα

2,8%

προνύµφες

3,6%

ορθόπ τερα

5,9%

αράχνες

6,9%

δίπ τερα

2,7%

ισόπ οδα

9,1%

φαλάγγια

2,4%

υµενόπτερα

14,2%

55

∆ιάφορα

6,3%

κολέµβολα

19,3%

γυµνοσάλιαγκες

12,6%

κολεόπτερα

14,1%

More magazines by this user