Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

προνύµφες

4,3%

δίπ τερα

4,4%

ακάρεα

5,8%

γεωσκώληκες

2%

διπ λόπ οδα

3,2%

φαλάγγια

5,0%

αράχνες

8,6%

ισόπ οδα

1,8%

∆ιάφορα

5,7%

κολεόπτερα

16,4%

57

κολέµβολα

21,3%

υµενόπτερα

21,2%

More magazines by this user
Similar magazines