Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Πινακας 3.3. Σχετική αφθονία οργανισµών που συλλέχτηκαν κατά την περίοδο της Άνοιξης και του

Φθινοπώρου στους σταθµούς δειγµατοληψιών.

Αρµένοι Κάστελος Κράπη Ασκύφου

Άνοιξη Φθινόπωρο Άνοιξη Φθινόπωρο Άνοιξη Φθινόπωρο Άνοιξη Φθινόπωρο

ακάρεα 1,16 2,30 0,92 1,61 10,61 2,02 9,06 1,56

αράχνες 11,66 8,12 5,24 9,51 7,40 6,48 11,33 5,13

βλαττίδες 0,15 4,36 0,71 2,78 0,12 - 1,01 1,40

γεωσκώληκες 0,12 0,85 0,04 1,86 0,13 0,98 0,33 4,78

γυµνοσάλιαγκες 0,38 1,06 9,40 17,63 0,52 2,81 0,33 2,83

διπλόποδα 2,30 6,09 2,81 3,01 7,73 9,36 3,05 3,39

δίπτερα 2,67 4,89 1,83 3,96 7,17 5,77 2,85 6,50

εµβιόπτερα - - 0,25 0,30 0,06 - - 0,07

ηµίπτερα 0,03 - - - 0,07 - 0,10 -

θυσάνουρα 0,73 0,74 0,54 0,06 0,31 0,11 0,10 -

ισόποδα 4,16 15,67 9,38 8,64 1,88 7,41 0,63 3,34

ισόπτερα - - - 0,09 - - - -

κολέµβολα 52,94 20,31 28,24 5,39 12,20 17,53 19,69 23,53

κολεόπτερα 10,22 15,73 16,45 10,44 17,10 22,90 15,34 17,70

λεπιδόπτερα 0,03 - 0,20 - 0,19 - 0,10 -

µιγαλή - - - - - - - 0,07

ορθόπτερα 0,03 7,65 - 14,98 0,25 12,96 0,14 2,43

ποντίκι - - - - 0,06 - - -

προνύµφες 0,70 1,19 2,97 4,64 1,51 3,45 0,72 9,00

σαλιγκάρια 0,14 0,28 0,09 0,26 0,06 0,92 - 0,22

σαύρες - - 0,04 0,08 - - - -

σκορπιοί - 0,23 0,24 2,27 0,25 0,76 0,05 -

σκουτίγκερες 0,26 0,50 - 0,40 0,25 0,53 0,19 0,20

υµενόπτερα 9,72 8,21 17,83 8,69 20,53 2,72 27,49 12,93

φαλάγγια 1,59 0,50 2,34 2,49 9,63 3,01 5,66 4,07

χειλόποδα (όχι

σκουτίγκερες)

0,87 1,23 0,49 0,46 1,52 0,16 1,59 0,72

ψευδοσκορπιοί 0,15 0,12 - 0,44 0,44 0,11 0,24 0,15

59

More magazines by this user
Similar magazines