Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.9. Σχετική αφθονία πολυπληθέστερων οµάδων ζώων στο σταθµό της Κράπης την περίοδο της

Άνοιξης

διπ λόπ οδα

7,7%

αράχνες

7,4%

δίπ τερα

7,2%

φαλάγγια

9,6%

ισόπ οδα

1,9%

ακάρεα

10,6%

διάφορα

5,7%

υµενόπτερα

20,5%

κολέµβολα

12,2%

κολεόπτερα

17,1%

Εικόνα 3.10. Σχετική αφθονία πολυπληθέστερων οµάδων ζώων στο σταθµό της Κράπης την περίοδο του

Φθινοπώρου

υµενόπ τερα

3%

γυµνοσάλιαγκες

3%

φαλάγγια

3%

προνύµφες

3%

δίπ τερα

6%

αράχνες

6%

ισόπ οδα

7%

διπ λόπ οδα

9%

ακάρεα

2%

62

διάφορα

4%

ορθόπ τερα

13%

κολεόπτερα

23%

κολέµβολα

18%

More magazines by this user
Similar magazines