Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.11. Σχετική αφθονία πολυπληθέστερων οµάδων ζώων στο σταθµό του Ασκύφου την περίοδο της

Άνοιξης.

φαλάγγια

5,7%

ακάρεα

9,1%

αράχνες

11,3%

διπ λόπ οδα

3,1%

δίπ τερα

2,9%

κολεόπτερα

15,3%

διάφορα

5,5%

υµενόπ τερα

27,5%

κολέµβολα

19,7%

Εικόνα 3.12. Σχετική αφθονία πολυπληθέστερων οµάδων ζώων στο σταθµό του Ασκύφου την περίοδο του

Φθινοπώρου.

γυµνοσάλιαγκες

3%

φαλάγγια

4%

ισόπ οδα

3%

γεωσκώληκες

5%

αράχνες

5%

δίπ τερα

7%

ορθόπ τερα

2%

προνύµφες

9%

διπ λόπ οδα διάφορα

3% 4% κολέµβολα

24%

63

υµενόπ τερα

13%

κολεόπτερα

18%

More magazines by this user