Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Στον σταθµό των Αρµένων κατά την περίοδο της Άνοιξης (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος)

δεν υπάρχουν ακάρεα, τα οποία υπάρχουν σε όλους τους άλλους σταθµούς. Επίσης τα

κολέµβολα έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό κατά την Άνοιξη. Πρέπει να

επισηµανθεί ότι τα ισόποδα κατά την περίοδο του Φθινοπώρου αυξάνονται πολύ. Το

φθινόπωρο απουσιάζουν οι γυµνοσάλιαγκες, τα φαλάγγια, οι γαιοσκώληκες και οι

προνύµφες, τα οποία κατά την ίδια περίοδο εµφανίζονται µε αξιόλογα ποσοστά στους

υπόλοιπους σταθµούς. Μόνο το φθινόπωρο συναντάµε εδώ ορθόπτερα, βλατίδες και

ακάρεα, ενώ µόνο την Άνοιξη τα φαλάγγια.. Τα κολεόπτερα εµφανίζουν µια µικρή

άνοδο το φθινόπωρο, ενώ µείωση παρατηρείται κατά την ίδια περίοδο στα υµενόπτερα

και στις αράχνες. Τελειώνοντας, τα διπλόποδα έχουν αυξηµένους πληθυσµούς το

φθινόπωρο, ενώ τα δίπτερα παραµένουν σε σταθερό επίπεδο τις δυο περιόδους.

Στο σταθµό του Κάστελου κατά την Άνοιξη εµφανίζονται γυµνοσάλιαγκες και

προνύµφες, κάτι το οποίο δε συµβαίνει σε κανένα άλλο σταθµό την ίδια περίοδο. Επίσης

τα ακάρεα βρίσκονται σε αρκετά χαµηλά ποσοστά, τόσο κατά την άνοιξη, όσο και κατά

το φθινόπωρο, σε σύγκριση µε τους άλλους σταθµούς. Την Φθινοπωρινή περίοδο

παρουσιάζεται ένα αξιόλογο ποσοστό αφθονίας σκορπιών, γεγονός το οποίο δεν

συµβαίνει σε κανένα άλλο σταθµό σε καµία περίοδο. Γεγονός είναι ότι και σε αυτόν το

σταθµό µειώνονται τα κολέµβολα κατά την Άνοιξη, όπως και στους Αρµένους, ενώ

στους άλλους δυο σταθµούς µένουν περίπου σταθερά τα ποσοστά εµφάνισης. Επίσης το

φθινόπωρο αυξάνονται οι αράχνες και οι γυµνοσάλιαγκες, ενώ µειώνονται τα

υµενόπτερα και εµφανίζουν µικρή µείωση τα κολεόπτερα. Κατά την περίοδο µόνο του

Φθινοπώρου παρουσιάζονται µε αξιόλογα ποσοστά ορθόπτερα, βλατίδες και

γαιοσκώληκες. Τα ισόποδα, οι προνύµφες, τα δίπτερα και τα φαλάγγια διατηρούν

παρόµοια ποσοστά µεταξύ των δυο εποχών.

Στον σταθµό της Κράπης την περίοδο του Φθινοπώρου απουσιάζουν οι βλαττίδες και οι

γαιοσκώληκες. Τα ισόποδα αυξάνονται κατά πολύ το Φθινόπωρο, ενώ επίσης

εντυπωσιακά µειώνονται τα υµενόπτερα., τα ακάρεα και τα φαλάγγια. Ακόµα, µόνο την

Φθινοπωρινή περίοδο, συναντάµε στην Κράπη, σε αξιοσηµείωτα ποσοστά, ορθόπτερα,

προνύµφες και γυµνοσάλιαγκες. Οι λοιπές πολυπληθείς οµάδες, όπως τα κολεόπτερα, τα

κολέµβολα, τα δίπτερα, οι αράχνες και τα διπλόποδα παραµένουν στα ίδια ποσοστά.

64

More magazines by this user
Similar magazines