Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.13. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό των Αρµένων στο σύνολο των δειγµατοληψιών.

Eupolybothrus

litoralis

11%

Geophilus naxius

1%

Henia bicarinata

3%

Lithobius agilis

3%

Lithobius

creticus

6%

Lithobius

erythrocephalus

11%

Cryptops

cosswigi

2%

Scolopendra

cretica

3%

Lithobius

nigripalpis

60%

Εικόνα 3.14. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό του Κάστελου στο σύνολο των δειγµατοληψιών.

68

More magazines by this user
Similar magazines