Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Geophilus carpophagus - - 10,16 - - - - -

Geophilus naxius - 3,10 - - - - - -

Eupolybothrus litoralis 9,94 12,38 60,98 86,21 39,79 25,15 - -

Dignathodon microcephalus - - 10,16 - - - - -

Cryptops kosswigi - 3,25 - - - - - -

Cryptops anomalans - - 8,54 - - - - -

Clinopodes flavidus - - - - - - 2,96 -

Εικόνα 3.17. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό των Αρµένων την Άνοιξη.

Eupolybothrus

litoralis

10%

Lithobius agilis

2%

Lithobius

erythrocephalus

5%

Lithobius

nigripalpis

83%

Εικόνα 3.18. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό των Αρµένων το φθινόπωρο.

71

More magazines by this user
Similar magazines