Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.19. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό του Κάστελου την Άνοιξη.

Dignathodon

microcephalus

10%

Cryptops

anomalans

9%

Eupolybothrus

litoralis

61%

Lithobius

nigripalpis

10%

Geophilus

carpophagus

10%

Εικόνα 3.20. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό του Κάστελου το Φθινόπωρο.

Eupolybothrus

litoralis

86%

73

Lithobius

nigripalpis

14%

More magazines by this user
Similar magazines