Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.21. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό της Κράπης την Άνοιξη.

Eupolybothrus

litoralis

40%

Lithobius

erythrocephalus

5%

Lithobius

nigripalpis

25%

Scolopendra

cretica

25%

Pachymerium

ferrugineum

ferrugineum

5%

Εικόνα 3.22. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό της Κράπης το Φθινόπωρο.

Eupolybothrus

litoralis

25%

Lithobius

erythrocephalus

25%

74

Lithobius

nigripalpis

50%

More magazines by this user