Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.23. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό του Ασκύφου την Άνοιξη.

Insigniporus

sturanyi

3%

Lithobius

nigripalpis

58%

flavidus

3%

Scolopendra

cretica

18%

Pachymerium

ferrugineum

ferrugineum

18%

Εικόνα 3.24. Σχετική αφθονία χειλοπόδων στο σταθµό του Ασκύφου το Φθινόπωρο.

Henia bicarinata

19%

Lithobius creticus

10%

Pachymerium

ferrugineum

ferrugineum

9%

Lithobius nigripalpis

62%

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις των φαινολογιών, δηλαδή της εποχιακής

δραστηριότητας, των χειλοπόδων που συλλέχθηκαν στους σταθµούς της µελέτης (εικ.

3.25 – 3.32).

75

More magazines by this user