Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.25. Σύνολο χειλόποδων που συλλέχθηκαν, σε άτοµα ανά εκατό

παγηδοηµέρες.

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος

Αρµένοι

Κάστελος

Κράπη

Ασκύφου

Εικόνα 3.26. Άτοµα ανά εκατό παγιδοηµέρες ορισµένων χειλοπόδων που συλλέχθηκαν στην περιοχή των

Αρµένων.

6

5

4

3

2

1

0

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος

76

S.cretica

L.nigripa

L.erythro

L.creti

E.litoralis

More magazines by this user