Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.27. Άτοµα ανά εκατό παγιδοηµέρες ορισµένων χειλοπόδων που συλλέχθηκαν στην περιοχή του

Κάστελου.

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος

L. nigripa

E. Litoralis

Εικόνα 3.28. Άτοµα ανά εκατό παγιδοηµέρες ορισµένων χειλοπόδων που συλλέχθηκαν στην περιοχή της

Κράπης

.

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος

77

S. cretica

L. nigripa

L. erythro

E. litoralis

More magazines by this user