Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εικόνα 3.30. Άτοµα Lithobious nigripalpis που συλλέχθηκαν υπολογισµένα σε άτοµα ανά εκατό

παγηδοηµέρες.

6

5

4

3

2

1

0

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος

Αρµένοι

Κάστελος

Κράπη

Ασκύφου

Εικόνα 3.31. Άτοµα Scolopendra cretica που συλλέχθηκαν υπολογισµένα σε άτοµα ανά εκατό

παγηδοηµέρες.

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος

80

Αρµένοι

Κάστελος

Κράπη

Ασκύφου

More magazines by this user
Similar magazines