Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

παρουσία του µετά το Σεπτέµβρη. Στο σταθµό του Κάστελου δε συλλέχθηκε την περίοδο

των δειγµατοληψιών.

Οι αφθονίες περιγράφονται από κλίσεις που δεν εµφανίζουν συγκεκριµένο πρότυπο

µεταξύ των τεσσάρων σταθµών, καθώς τόσο οι κλιµατολογικές συνθήκες όσο και οι

τύποι βιότοπων έχουν ουσιαστικές διαφορές. Παρόλα ταύτα παρόµοια κλίση

παρατηρείται κατά την περίοδο Μάρτη – Απρίλη στους σταθµούς Κράπη και Ασκύφου

πιθανότατα εξαιτίας του ότι βρίσκονται δυτικότερα των άλλων και έχουν µεγαλύτερο

υψόµετρο σε σύγκριση µε τους άλλους (615 και 868 m αντίστοιχα).

Στοιχεία οικολογίας Eupolybothrus litoralis (εικ. 3.32)

Μέγιστη δραστηριότητα του είδους παρατηρείται στους σταθµούς του Κάστελου και των

Αρµένων, τους µήνες Μάιο και Οκτώβριο, αντίστοιχα. Η περίπτωση της Κράπης

ακολουθεί άλλο πρότυπο φαινολογίας, καθώς εµφανίζει δυο µέγιστα το Μάρτη και το

Μάιο, ενώ πέρα από µια σχετικά µικρή παρουσία το Σεπτέµβρη δε καταγράφεται

περαιτέρω δραστηριότητα. Καµία δραστηριότητα δε σηµειώνεται στην περιοχή του

Ασκύφου. Γενικά παρατηρούµε ότι όσο αυξάνεται το υψόµετρο τόσο εντονότερη είναι η

µείωση της δραστηριότητας τις περιόδους που µελετήθηκαν. Πάντως η δραστηριότητα

του E. litoralis είναι εντονότερη την άνοιξη παρά το φθινόπωρο.

Στοιχεία οικολογίας των σταθµών συνολικά (εικ. 3.25)

Τόσο στους Αρµένους όσο και στον Κάστελο παρατηρείται δραστηριοποίηση τόσο την

άνοιξη, όσο και το φθινόπωρο, σχετικά νωρίτερα από την περιοχή του Ασκύφου και της

Κράπης. Στους Αρµένους παρατηρείται υψηλότερη αφθονία χειλοπόδων σε σχέση µε

τους άλλους σταθµούς, ενώ το µέγιστο της αφθονίας εµφανίζεται ένα µήνα νωρίτερα την

άνοιξη. Επιπλέον, όλα τα είδη εµφανίζουν αυξηµένη φθινοπωρινή δραστηριότητα κατά

τον Οκτώβρη. Ειδικά στην περιοχή του Κάστελου, όπου το υψόµετρο είναι περίπου το

ίδιο µε τους Αρµένους, ακολουθείται περίπου η ίδια εποχική κατανοµή, αν και κατά την

άνοιξη η έντονη δραστηριότητα συµβαίνει κατά το µήνα Μάιο. Τον Οκτώβριο, ενώ οι

άλλες περιοχές εµφανίζουν έντονη δραστηριότητα, στην Κράπη και στο Ασκύφου

υπάρχει ελάχιστη αφθονία - κινητικότητα, ενώ η επαναδραστηριοποίηση σηµειώνεται

ένα µήνα αργότερα το Νοέµβρη.

82

More magazines by this user