Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Στοιχεία οικολογίας στο σταθµό των Αρµένων (εικ. 3.26)

Στο σταθµό αυτό υπάρχει ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα του L. nigripalpis κατά τον

Απρίλη, ενώ την ίδια περίοδο φαίνεται να δραστηριοποιείται και το L. erythrocephalus,

αν και σε µικρότερο βαθµό. Αντίστοιχα, στο τέλος της ανοιξιάτικης περιόδου φαίνεται

να δραστηριοποιείται το E. litoralis. To Σεπτέµβρη εµφανίζεται αποκλειστικά το είδος S.

cretica. Την ίδια περίοδο εµφανίζεται και το L. creticus, ενώ άλλο ένα µέγιστο

παρατηρείται το Νοέµβρη. Η µέγιστη δραστηριότητα του L. erythrocephalus και του E.

litoralis καταγράφεται τη φθινοπωρινή περίοδο, κατά τον Οκτώβρη. Τέλος, το L.

nigripalpis ακολουθεί σταθερά φθίνουσα εποχική δραστηριότητα κατά το φθινόπωρο.

Στοιχεία οικολογίας στο σταθµό του Κάστελου (εικ. 3.27)

Αν και ο σταθµός του Κάστελου έχει το ίδιο περίπου υψόµετρο µε των Αρµένων

παρατηρείται σηµαντική διαφορά ως προς τη δοµή του πληθυσµού και την εποχική

διακύµανση της χειλοποδοπανίδας. Το L. nigripalpis εµφανίζει κορύφωση της

δραστηριότητας του ένα µήνα αργότερα,σε σύγκριση µε τους Αρµένους, κατά τον Μάιο,

ενώ η αντίστοιχη τη χειµερινή περίοδο είναι τον Οκτωβριο. Ο αριθµός των ατόµων

βέβαια είναι αισθητά χαµηλότερος από τους Αρµένους.

Στοιχεία οικολογίας χειλόποδων στο σταθµό της Κράπης (εικ. 3.28)

Στο σταθµό της Κράπης επικρατούν εντελώς διαφορετικές συνθήκες από τους δύο

προηγούµενους σταθµούς, τόσο στο κλίµα (λόγω υψοµέτρου και θέσης), όσο και στον

τύπο βλάστησης στον υποόροφο του (Q.coccifera). Αυτό φαίνεται και από τις µεταβολές

των χειλοπόδων. Πλην του L. nigripalpis τα υπόλοιπα είδη δε δραστηριοποιούνται τους

µήνες µετά το Σεπτέµβρη – Οκτώβρη. Πιθανότερος παράγοντας είναι οι δυσµενείς

καιρικές συνθήκες. Κατά τα άλλα φαίνεται να δραστηριοποιείται κυρίως τον Μάρτιο και

τον Μάιο. Το L. erythrocephalus δραστηριοποιείται το Μάρτη και το Σεπτέµβρη, ένα

µήνα νωρίτερα σε σχέση µε τους Αρµένους, και µε πολύ λιγότερο πληθυσµό. Το E.

litoralis κορυφώνει τη δραστηριότητά του το Μάρτη και το Μάη, ενώ απουσιάζει

83

More magazines by this user