Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

3. Κατά τον Aschmann (1973) για να έχει µια περιοχή ΜΤΚ πρέπει να πληρούνται

τρία κριτήρια:

i. Το ετήσιο ποσοστό βροχόπτωσης για τις παράκτιες περιοχές να είναι µεταξύ

275-975mm. Για της θερµότερες ηπειρωτικές το κατώτερο όριο να είναι

350mm.

ii. Το 65% των ετήσιων βροχοπτώσεων να συµβαίνει µεταξύ Νοεµβρίου και

Απριλίου στο Βόρειο ηµισφαίριο και Μαΐου-Οκτωβρίου στο Νότιο.

iii. Κατά το Χειµώνα πρέπει να υπάρχει περίοδος ενός µηνός, κατά την οποία η

µέση θερµοκρασία να είναι µικρότερη των 15 °C, αλλά η διάρκεια του

παγετού (θερµοκρασίες µικρότερες του Ο °C) να αποτελεί ποσοστό

µικρότερο του 3% του συνολικού.

Το µόνο όµως κριτήριο που είναι αποδεκτό από όλους τους κλιµατολόγους είναι η

παρουσία µιας περιόδου ξηρασίας στην θερµή εποχή κατά την οποία η βλάστηση

χρειάζεται περισσότερο νερό από αυτό που δέχεται (Querel & Barbero, 1982).

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.1, οι περιοχές µε Μεσογειακό κλίµα βρίσκονται µεταξύ

γεωγραφικού πλάτους 32 Β και 40 Ν του Ισηµερινού, στις δυτικές άκρες των ηπείρων

(Kαλιφόρνια, Κεντρική Χιλή, Ν∆ Αυστραλία, Ν Αφρική, Μεσογειακή λεκάνη) .

Παρά το γεγονός ότι οι περιοχές αυτές δεν σχετίζονται γεωγραφικά µεταξύ τους,

παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά που οφείλονται στο µεσογειακό κλίµα.

9

More magazines by this user
Similar magazines