takwim pkb 2013 - Politeknik Kota Bharu

pkb.edu.my

takwim pkb 2013 - Politeknik Kota Bharu

POLITEKNIK KOTA BHARU

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN

2013

KM 24, KOK LANAS, 16450 KETEREH, KELANTAN


PERANCANGAN AKTIVITI UTAMA POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2013

JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI

JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER

AHD 1 Merdeka 1 AHD

ISN 1 1 2 2 ISN

SEL 1 2 2 3 1 3 SEL

RAB 2 3 1 Hari Pekerja 3 4 2 4 RAB

KHA 3 4 2 Exam 4 mp11 1 5 mp16 3 mp20 5 mp28 KHA

JUM 4 1 1 5 3 5 2 6 4 1 6 JUM

SAB 5 2 2 6 4 1 KPT 6 3 7 5 2 Deepavali 7 SAB

AHD 6 3 3 7 5 2 Agong 7 4 8 6 3 8 AHD

ISN 7 4 4 8 6 3 8 5 9 7 4 9 ISN

SEL 8 5 5 9 Konvo 7 4 9 6 10 8 5 Maal Hijrah 10 SEL

RAB 9 6 6 10 8 5 10 7 11 9 6 11 RAB

KHA 10 mp1 7 mp4 7 mp7 11 9 pb4 6 pb5 11 mp12 8 Aidil fitri 12 mp17 10 mp21 7 mp24 12 mp29 KHA

JUM 11 8 8 12 10 7 12 9 13 11 8 13 JUM

SAB 12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 SAB

AHD 13 10 Tahun 10 14 12 9 14 11 15 13 10 15 AHD

ISN 14 11 Baru Cina 11 15 13 10 15 12 16 hari Malaysia 14 11 al Sultan 16 ISN

SEL 15 12 12 16 14 11 16 13 17 15 Aidil 12 17 SEL

RAB 16 13 13 17 15 12 17 14 18 16 Adha 13 18 RAB

KHA 17 mp2 14 14 mp8 18 16 13 mp10 18 15 19 mp18 17 14 mp25 19 mp30 KHA

JUM 18 15 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20 JUM

SAB 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 SAB

AHD 20 17 17 21 19 16 21 18 22 20 17 22 AHD

ISN 21 18 18 22 20 17 22 19 23 21 18 23 ISN

SEL 22 19 19 23 Exam 21 18 MSK 23 20 24 22 Exam 19 24 SEL

RAB 23 mp3 20 20 24 22 19 21 25 23 20 25 Krismas RAB

KHA 24 Maulud 21 mp5 21 25 mp9 23 20 25 pb7 mp13 22 26 pb9 mp19 24 mp22 21 mp26 26 pb12 mp31 KHA

JUM 25 22 22 26 24 Wesak 21 26 Nuzul Quran 23 27 25 22 27 JUM

SAB 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 SAB

AHD 27 24 24 28 26 23 28 25 29 27 24 29 AHD

ISN 28 25 pb2 25 pb3 29 Exam 27 24 29 26 30 28 25 30 ISN

SEL 29 26 26 30 28 25 30 27 29 Exam 26 MSK 31 SEL

RAB 30 27 27 29 26 31 28 30 27 RAB

KHA 31 pb1 28 mp6 28 30 27 pb6 29 pb8 mp15 31 pb10 mp23 28 pb11 mp27 KHA

JUM 29 31 28 30 29 JUM

SAB 30 29 31 Merdeka 30 SAB

AHD 31 30 AHD

ISN

ISN

cuti mingguan cuti sekolah 1. Exam : Peperiksaan *

cuti umum 2 MSK : Minggu Suaikenal LI - 17/12/12 - 17/5/13

x cuti poly 3 pb : Perhimpunan Bulanan LI - 17/6/13 - 15/11/13

cuti sekolah 4 mp : Mesyuarat pengurusan

cuti ptgh pggal cuti ptgh/akh thn.

pgl I 22-30/3/13 24/5 - 8/6/13

pgl II 6-17/8/12 15/11 - 31/12/13

kds/rm: takwim pkb13-gantt chart-sethn.xls


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

1 Audit Dalaman MS ISO Bil 2/2012 UQ

2 Kursus Kawad Polibriged 2 UKO

3 Pendaftaran penilaian khas sesi Jun 2012 PEP

JANUARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K

4 Mesyuarat Pelaksanaan Pelan Tindakan UQ

5 Mesyuarat Jabatan JKA

6 Kesedaran Displin KAMSIS

7 Kejohanan futsal Piala Pengarah PKB USK

8 Kesedaran Displin KAMSIS

9 Mesyuarat Konvokesyen Bil.1 JMSK

10 Pemantauan disiplin Bil.1/2013 JKE

11

Mesyuarat Jabatan Akademik Projek

Pelajar

JKA

12 Seminar halatuju pelajar UPK

13 Mesyuarat Penyediaan Laporan Tahunan PRO

Taklimat pengisian dokumen PTPTN Sesi

14

Dis 2012

HEP

15 Pemantauan P & P 1 JKM

16 Kebudayaan dan Keusahawanan KAMSIS

Bengkel penggubalan item peperiksaan

17

akhir di Politeknik

PEP

18 Lawatan Industri 1 - Rohm Wako JKE

19 Mesyuarat Pengurusan ABM 2014/2015 PTD

Mesyuarat Urusetia KPTN Zon 9 Peringkat

20 HEP

Negeri Kelantan Bil 1

Promosi pengambilan anggota bharu

21

Wataniah

UKO

Lawatan penandarasan akademik ke

22

IPTA/IPTS

JKE

Majlis taklimat PA dan Wakil

23

Kelas/Penolong Wakil Kelas

JKA


Sesi kutipan dokumen tawaran dan

24

perjanjian PTPTN Kelompok 1

HEP

25 Taklimat LI 1 UPLI

26 Mesyuarat Pengurusan 1 PTD

27 Kursus Pemantapan PP JKM JKM

28 Kursus Kor Jurulatih UKO

29 Promosi pengambilan rekrut UKO

Minggu akhir penambahan/pengguguran

30

kursus

PEP

31 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

32 Seminar pengajaran dan pembelajaran ULPL

33 Bengkel Pemantapan MQA (OBE/OBA) JP

34 Pilihanraya kampus HEP

35 Derma Darah UKO

36 Bengkel ABM

ULPL &

PTD

37 Majlis Anugerah AKJ JKM

38 Mesyuarat Pengurusan 2 PTD

39 Kebudayaan dan Keusahawanan KAMSIS

40 Kursus CPM JKA JKA

Tarikh akhir tambah/gugur kursus sesi Dis

41 JKE

2012

Penyemakan, pengesahan dan

42 penyerahan deraf item dan peraturan PEP

pemarkahan beserta softcopy

43 Operasi disiplin JKDP HEP

Bengkel Penyediaan Laporan Tahunan

44

Bil.1

PRO

45 Bicara Industri 1 - Rohm Wako JKE

46 Audit dalaman pesekitaran 5s Bil 2 5s

47 Bengkel Penulisan Kertas Kerja PPP JP

Program Amanat KSN Tahun 2013 (Live

48

Streaming)

PTD

Mesyuarat Penyelarasan Program

49

Keusahawanan Pelajar

JP

50 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKA

51 Perjumpaan Pengurusan dengan JPP HEP

52 Mesyuarat Pengurusan 3 PTD

53 Program Maulidur Rasul KAMSIS

54 Lawatan Kursus CC303 JKA


Takwim PKB 2013

55 Persediaan audit MQA JPA

56 Minggu Disiplin JKM JKM

Bengkel penyelarasan Jadual Waktu

57

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 1

PEP

58 Mesyuarat Penyelarasan Projek UPSG

59 Bengkel OBE-SCL :Sistem WEB OPAC JP

60 Mesyuarat Konvokesyen Bil.2 JMSK

Pembentangan Pelan Tindakan PKB

61

Tahun 2013

UQ

62 Majlis Penyerahan Baucar Buku 1Malaysia HEP

63

64

Bengkel Sistem Penasihatan Akademik

Fasa 2

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan

/Setting Laporan Tahunan

Mesyuarat Karnival IPT Peringkat Negeri

65

Kelantan bersama agensi

Sesi kutipan dokumen tawaran dan

66

perjanjian PTPTN Kelompok 2

UPK

PRO

HEP

HEP

67 Lawatan validasi pencapaian KPI UQ

68 Perhimpunan Bulanan 1 PEP

69 Program penghayatan solat (pelajar) JPA

Lawatan Kolaborasi 2 - UTeM & Stesen

70

Satelit Bumi Lendu, Melaka

JKE

Aktiviti 24.1.13 Maulud Nabi

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYELAR

AS

1

Bengkel penyelarasan Jadual Waktu

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 1

PEP

2

Lawatan ke Perpustakaan Tun Raja Uda &

Pesta Buku 1Malaysia

LIB

3 Program Outreach - Jom Masuk Poli! UPK

4 Minggu Sukan KAMSIS

5 DPR Is Our Family JP

6 PKB dan masyarakat PRO

7 Lawatan ke RTM, KL JKE

8 Kursus Pengurusan Rekod Kerajaan ULPL & PTD

9 Sukan pelajar JKM JKM

10 Semakan FRP Peringkat Jabatan JKA

11

(Deraf pertama) Jadual Waktu Peperiksaan

Akhir Selaras untuk semakan dan

PEP

maklumbalas pelajar

12 Seminar Perakaunan kewangan JP

13 Pemantauan Disiplin BIL 02/2013 JKE

14 Pemantauan Displin JKA

15 Kursus Kawad Kaki ULPL & UKO

FEBRUARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K

16 Kursus Inventor Intermediate ULPL & JKM

17 Bengkel pembinaan item JKM JKM

18

Mesyuarat Persediaan Menghadapi Audit

MQA

JKE

19

Mesyuarat Urusetia KPTN Zon 9 Peringkat

Negeri Kelantan Bil 2

HEP

20 Hari Anugerah Pelajar JP

21 Bengkel Penyediaan Laporan Tahunan Bil 3 PRO

22 Gerak Baca di Tadika Cilik LIB

23 Mesyuarat Pengurusan 4 PTD

Keputusan rasmi penilaian khas sesi Jun

24 2012 & keputusan rasmi penilaian LI sesi Jun PEP

2012


Takwim PKB 2013

25 Kursus AUTOCAD JKA

26 Kejohonan Catur Terbuka Kelantan USK

27

Kursus Pemahaman Kepada Syarat Kontrak

203/203A

JKA

28 Kem Ikhtiar Hidup UKO

29 Peningkatan Gred Talipinggang UKO

30

Program Ceramah & Demonstrasi

Pencegahan Kebakaran

UKO

31 Kejohanan Tertutup Skuasy Ahli Kelab UKO

32 Kejohanan Bola Keranjang Terbuka UKO

33 Program Motivasi Diri UKO

34 A Walk To Remember UKO

35 Kursus Pembinaan Laman Web @ Blog ULPL & JKE

36

Bengkel Pendekatan Analisa Data:SPSS

PB605 Business Research Dat

JP

37

Bengkel penyelarasan Jadual Waktu

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 2

PEP

38 Pertandingan Melukis Poster Mesra Alam UKO

39 Mesyuarat Konvokesyen 3 JMSK

40 Kursus Keselamatan dan Rahsia Rasmi ULPL

41 Bengkel Penyediaan Laporan Tahunan Bil 4 PRO

42

(Deraf Kedua) Jadual Waktu Peperiksaaan

Akhir Selaras

PEP

43 Seminar tamadun Islam (pelajar) JPA

44 Lawatan Sambil Belajar AJK KAMSIS KAMSIS

45 Kejohanan Pencak Silat Tertutup PKB UKO

46

Bengkel Pemantapan Pengendalian Kerja

bata dan konkrit

ULPL & JKA

47 Communication Skill

ULPL &

JMSK

48 Audit 5s Bil 3 5s

49 Kejohanan Tennis Tertutup PKB UKO

50 Proses Nombor Tentera Askar Wataniah UKO

51

Pertandingan tilawah dan nasyid dalaman

(pelajar)

JPA

52 Pertandingan Street Socker PPKA JKA


Takwim PKB 2013

53

Kursus Pemahaman Kepada Syarat Kontrak

203/203A

JKA

54 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKE

55 Audit Dalaman Program Pengajian JKE

56 Kursus Keselamatan dan Rahsia Rasmi ULPL

57 Seminar tamadun Islam JPA

58 Mesyuarat Pengurusan 5 PTD

59

Bengkel TOT PRSP - Creating Peer

Counselor

UPK

60 Program khidmat bakti JKM JKM

61 Lawatan Sambil Belajar Kursus CC304 JKA

62 Minggu Sukan KAMSIS

63

Lawatan Akademik/Industri/Keusahawanan

ke langkawi

JP

64

Lawatan Pelajar DPM6B Ke Citra Mastura

Enterprise

JP

65 Kejohanan Boling PRSP UPK

66 Mesyuarat Konvokesyen 4 JMSK

67 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

68 Karnival sukan PKB USK

Persidangan Lembaga Peperiksaan dan

69 Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik KPT PEP

bagi Sesi Jun 2012

70 Minggu Keusahawanan KAMSIS

71

Program Base Learning dan OBE dalam P &

P

ULPL & JKE

72 Perhimpunan Bulanan 2 JKM

73 Roadshow JKM

74 Lawatan pelajar kejuruteraan pertanian JKM

75 Perasmian sekretariat keusahawanan PKSW

76 Seminar Pelaburan Bijak JP

77 Mesyuarat Pengurusan Bil 6 PTD

Aktiviti 10-11.2.13 Tahun Baru Cina

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

BIL AKTIVITI PENYE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

Bengkel Pengurusan Minda dan

Etika Pelajar

KAMSIS

MAC

2

Persidangan Lembaga Peperiksaan

dan Penganugerahan Sijil/Diploma

Politeknik KPT bagi Sesi Jun 2012

PEP

3

4

Lawatan Keusahawanan Kokurikulum

ke China

Bengkel Penilaian dan Pemurnian

Item Peperiksaan Akhir Siri 1

UKO

PEP

5 Lawatan ke Langkawi JP

6

Kursus microcomputer and ULPL &

embedded system

JKE

7

Bengkel Penyediaan Laporan

Tahunan Bil.5

PRO

8 Program pertolongan cemas UPO

9 Pemantauan Disiplin BIL 03/201 JKE

Kursus Sains, Teknologi dan

10

Kejuruteraan Dalam Islam

JPA

11 Lawatan Kerja Akreditasi ke PTSB UQ

Lawatan Kerja Akreditasi ke

12

POLISAS

Lawatan pelajar Kejuruteraan

13

Mekatronik

Program Kolaborasi PKB bersama

14 Pusat Latihan Teknologi Tinggi

(ADTEC) Taiping

Program Kerjasama Projek Pelajar

15 DKA5 dengan Unit Hidrologi, JPS

Kelantan

Program Bicara Usahawan Melayu

16

Berjaya

UQ

JKM

JKE

JKA

UKO


17

18

Kejohanan Bola Jaring Tertutup Ahli

Kelab

Program Ceramah & Demonstrasi

Pencegahan Kebakaran

UKO

UKO

19 Procument & project implementation JKA

20 Kursus Urusan Surat Kerajaan

ULPL &

PTD

Persembahan Kelab Tarian

21

Tradisional

UKO

22 Mesyuarat Pengurusan 7 PTD

23

Lawatan Kolaborasi 2 - Utem &

Stesen Satelit Bumi Lendu, Melaka

JKE

24 Pertandingan pidato dalaman JPA

25 Diskusi Penyelidikan 1 UPI

Mesyuarat Urusetia KPTN Zon 9

26

Peringkat Negeri Kelantan Bil 3

HEP

Lawatan Sambil Belajar Kursus

27

C5306

JKA

28 I Love PKB UPK

29

Program Sukarelawan IM4U :

Khidmat Bakti Membantu Mangsa HEP

Banjir

30 Program Komuniti Celik ICT UKO

31 Sukan JP JP

32 Klinik Memanah UKO

Lawatan ke Rumah Orang-Orang

33

Tua

UKO

34 Mesyuarat Konvokesyen 5 JMSK

35 Pemantauan P & P 2 JKM

36 Kursus Pertolongan Cemas

ULPL&

UKO

37 Taklimat MQA / OBE Pelajar DPM JP

38 Kejohanan Futsal AR201 2013 UKO

39 Bengkel Pelan Tindakan SRR UQ

40 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

41 Bengkel Penyelidikan JKE


Takwim PKB 2013

42 Taklimat OBA & OBE Staf JP JP

Lawatan Keusahawanan & Bengkel

43 JP

Inovasi Produk MARDI

Mesyuarat Persediaan Menghadapi

44 JKE

Audit MQA

ULPL &

45 Kursus Excel dalam P & P

JP

ULPL &

46 Kursus CAD CAM

JKM

47 Kursus Pemantapan Nilai dan Etika ULPL

48 Pemantauan disiplin JKA

49 Bicara industri 1 - Rohm Wako JKE

Kursus Pure Pneumatic & Hydraulic

50 PCOT

System

Pertandingan tilawah dan nasyid

51

dalaman

JPA

52 EASYSCORE JKE JKE

53 Mesyuarat Pengurusan 8 PTD

54 MT Berembun Trekking UKO

55 Pertandingan kawad kaki UKO

56 Seminar Smart Study UPK

Program " Pembangunan sahsiah

57

kearah kecemerlangan pelajar"

JKE

58 Kursus Pemahaman Pelan JKA

59 Closed Chess Tournament PKB UKO

60 Kursus pra perkahwinan JPA

61 Program Politeknik Kasih HEP

Lawatan Penandarasan

62

Pengurusan Kewangan

PTD

63 Minggu Penghayatan Solah KAMSIS

Kursus penulisan, penyelidikan dan ULPL &

64

penerbitan

JKE

Kursus menghasilkan courseware & ULPL &

65

blog

JMSK

66 Operasi disiplin JKM JKM

67 Seminar Cek : Tahukah Anda? JP

Lawatan pelajar Kejuruteraan

68

Automatif

JKM


Lawatan Penilaian Akreditasi Penuh

69 UQ

MQA

Lawatan kolaborasi 3 - stesen TNB

70 JKE

Paka & Petronas(safety)

71 Language camp JPA

Lawatan Ukhuwah PRSP Ke

72

Politeknik Kuala Terengganu

UPK

73

Mesyuarat Peg Peperiksaan &

Semakan Akhir Item Peperiksaan PEP

Akhir

74 Bicara industri 3 - DCA JKE

75 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKM

ULPL &

76 Kursus Pencegah Kebakaran

UKO

77 Perhimpunan Bulanan 3 PTD

78 Pembentangan Projek Pelajar JKM

Mesyuarat J/K Penyelidikan &

79

Inovasi

JKA

Bengkel Pemurnian & Pemasangan ULPL &

80

Soalan Pertanian

JKM

Kursus Pengurusan Asrama

81

Warden dan Penyelia

KAMSIS

82 Taklimat LI 2 UPLI

Kursus TALL (Technology Assisted

83

Language Learning)

JPA

Seminar pemantapan bacaan Al

84

Quran

JPA

85 Latihan Luar JPAM UKO

Lawatan Ke Rumah Anak Yatim

86

Taman Uda Murni oleh PPKA

JKA

87

Majlis Pelancaran Pusat

Keusahawanan Politeknik Malaysia

PKWS

88 Biz Talk (KP3M) JP

89 Bicara Usahawan (KP3M) JP

Pertandingan Rancangan

90

perniagaan

JP

Karnival Pengajian Tinggi Negara

91

Zon 9

HEP

Aktiviti


Takwim PKB 2013

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Bil

AKTIVITI

PENYELA

RAS

1 Mesyuarat JPKA & JPAK1 PTD

2 Taklimat media konvokesyen PRO

3 Kursus Kefahaman Islam KAMSIS

Satellite & Microwave

ULPL &

4

Communication System JKE

5 Public speaking JPA

6 Lawatan Industri 1 - Rohm Wako JKE

7 Seminar Percukaian JP

8 Pemantauan Disiplin Bil 04/2013 JKM

9 Pemantauan disiplin JKA JKA

10 Taklimat MQA Pelajar DPM JP

11 Pemantauan disiplin JKE JKE

12 Koloborasi dengan industri Siri 1 PCOT

Minggu Kesenian Islam / Kem

13

Ibadah

KAMSIS

14 Lawatan Koloborasi Politeknik KAMSIS

15 Mesyuarat pengurusan JKM JKM

Kursus Pentadbiran Sumber ULPL &

16

Manusia

PTD

17 Program Pengukuhan Kursus JP JP

APRIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S

18 Marketing Plan Project Workshop JP

Mesyuarat Persediaan

19

Menghadapi Audit MQA

JKE

20 Lawatan Kursus CC206 JKA

21 Konvokesyen JMSK

22 Gerai Keusahawanan JP

Karnival Kebudayaan

23

Konvokesyen

PRO

Dialog kebolehpasaran pelajar

24

sem akhir

PCISEC

Pengumpulan Data Kos Terkini

25

Siri 1

PCOT


Takwim PKB 2013

Kursus komunikasi berkesan

26

dalam P & P

ULPL

27 Pertandingan Inovasi 1/2013 UPI

28 Hari Terbuka PKB UPI

29 INOTEX JKE

30 Computer based competition JMSK

31 Pertandingan MIROC Unimap JKE

32 Post Mortem PPP JP

Mesyuarat Post Mortem

33

Konvokesyen

JMSK

34 Peperiksaan selaras JPA JPA

Upload' Jadual Waktu

35 Peperiksaan Akhir Pelajar ke PEP

Laman Web PKB

36 EASYSCORE JKE JKE

Mesyuarat J/K Industri JKA

37

bersama industri

JKA

38 Bicara Industri 2 - TNB JKE

39 Kursus Pengendalian Peralatan

ULPL &

JKM

40 Perkasa akademik JKM

Drama Competition of English

41

Language Society

UKO

42

43

44

Tarikh Akhir Penerimaan Senarai

Pelajar Tidak Layak Menduduki

Peperiksaan Akhir Semester

Tarikh Mula 'Key-In' Markah

penilaian Berterusan(PB)

Edar Jadual Pengawasan

Peperiksaan Kepada Pensyarah

PEP

PEP

PEP

Kejohanan Badminton Tertutup

45

Ahli Kelab

UKO

Pertandingan ' Dart Stright to

46

Point ' Terbuka PKB

UKO

47 TSP JKA JKA

48 Training of trainers programme 1 PCOT

49 Skill pool (Train the trainer)

ULPL &

JKE


Lawatan Akreditasi Deemed MQA

50 Bagi Program

UQ

DPT,DEM,DKA&DPM

Pembentangan Penyelidikan

51 Perniagaan PB605 Business JP

Research

Tarikh Akhir Serah Markah

52

Penilaian Berterusan(PB)

PEP

53 Majlis penyerahan ilmu JKM

Lawatan Sambil Belajar Ke

54

Taman Negara

JKA

55 Mesyuarat Akademik JKA

Majlis Pra Graduasi & Anugerah

56

KJ

JKA

57 Peperiksaan Akhir Semester PEP

Penulisan teknikal dan penerbitan

58 JKA

buku ilmiah

59 Kursus Pengurusan Emel USTM

60 Mesyuarat Pengurusan Akademik JP

Tarikh mula 'Key-In' Markah

61

Peperiksaan Akhir (PA)

PEP

62 Mesyuarat Pengurusan 9 PTD

63 Lawatan Penandarasan ke IPTA JKA

Aktiviti

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYELA

RAS

1 Peperiksaan Akhir Semester PEP

2 Mesyuarat MBJ PTD

3

Penempatan Industri

Staf/Pelajar Siri 1

PCOT

4 Kolaborasi kemasyarakatan KAMSIS

5

Kursus Pengurusan Dalam

Islam

JPA

6

Kursus Pengurusan Organisasi

Berkesan

JKA

7

Kursus Advanced Pneumatic

System

PCOT

8

Lawatan Benchmarking COT

Siri 1

PCOT

9

10

11

12

Mesyuarat Jawatankuasa

Penyelarasan Bengkel/Makmal

Tarikh Akhir Penyerahan & 'Key-

In' Markah Peperiksaan Akhir

(PA)

Kursus Rawatan Air Minuman /

Air Sisa

Memproses Keputusan

Peperiksaan Akhir

JKA

PEP

ULPL &

JKM

PEP

13 TSP JKE JKE

14 Perhimpunan Bulanan 4 JPA

Mesyuarat Unit Pendidikan

15

Islam & Bahasa Inggeris

JPA

16 Kursus Asas Perajurit Muda UKO

17

Kursus Analisa Penilaian

Keberkesanan Penasihat PSPA

Akademik

18 Bengkel R & D SPSS ULPL

19 Audit Pemantauan Sirim UQ

Bengkel Penyediaan Jadual

20

Waktu

JKA

21 Mesyuarat pengurusan JKM KAMSIS

MEI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J


Takwim PKB 2013

22 Mesyuarat Peperiksaan JKA JKA

23 Kursus Interaktif multimedia ULPL & JP

24 Mesyuarat Jabatan 1 JPA

25 Pengurusan OSH

ULPL &

JKE

Lawatan Penandarasan

26

Warden dan Penyelia

KAMSIS

Lawatan penanda arasan staf

27

JKM

JKM

Bengkel penyelarasan kursus

28

(semakan)

JKM

29 Inovasi Staf JKE JKE

30 Mesyuarat Minggu Suai Kenal JPA

31 Peperiksaan UBS 201p JP

Kursus seni mempertahankan

32

diri

UKO

Lawatan Akademik Kursus Ukur

33 JKA

Bahan

Mesyuarat Pengurusan

34

Akademik

JPA

35 Kursus Asas Perajurit Muda UKO

36 TSPJKA JKA

37 Kursus Asas OSHA

ULPL &

JP

Video Editing (Basic & ULPL &

38

Intermediate)

JMSK

Kursus Penulisan - Proses Data

39 UPI

dan Kajian Tindakan

Mesyuarat Jawatankuasa

40

Peperiksaan PKB

PEP

41 Jambori UKO

42 Bicara Tokoh PRO

43 Program Hari Keluarga JKA JKA

Kursus Pengenalan PHP &

44

MYSQL

USTM

Bengkel Teknik P&P

45

berasaskan OBE

JKE

46 Audit Dalaman ISO UQ

Kursus Executive Coaching &

47

Mentoring

JPA


Takwim PKB 2013

48 Kursus Pengurusan Am Pejabat ULPL &

PTD

49 Kursus Asas Programming

ULPL &

JKM

50 Kursus Pengurusan Server USTM

Kursus Sains, Teknologi dan

51

Kejuruteraan dalam Islam

JPA

52

Keputusan rasmi Peperiksaan

Akhir Semester Sesi Disember PEP

2012

53 Kursus CIDOS JPA

54 Seminar penyelidikan 1 JKM

55 Koloborasi kemasyarakatan KAMSIS

Aktiviti 1.5.13 Hari Pekerja

Cuti mingguan 24.5.13 Wesak

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYELA

RAS

1 Kursus Asas Perajurit Muda UKO

2 Hari Keluarga JKM JKM

3 Mesyuarat MSK2 JPA

Pengurusan project : Microsoft Office

4 JKA

2010

5 Sukan Bowling Terbuka JKA JKA

6 Koloborasi dengan Industri Siri 2 PCOT

7 Kursus Jati Diri JP

8 Lawatan Kolaborasi Ke Industri JKA

9 Perhimpunan Bulanan 5 UPP

10

Mesyuarat Perlaksanaan Seminar

KIK Peringkat Kebangsaan Politeknik

Malaysia 2013 bersama JPP

UQ

JUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A

11 Lawatan Akademik Ke Luar Negara JP

12 Bengkel penyelarasan kursus JKM

13 Mesyuarat pengurusan JKM JKM

Pendaftaran dan pelaksanaan

14

penilaian khas

PEP

15 Kursus Rekabentuk Robotik

ULPL &

JKM

Tarikh Akhir Rayuan Keputusan

16

Peperiksaan Akhir Oleh Pelajar

PEP

17 Mesyuarat MSK3 JPA

Mesyuarat Rayuan Keputusan

18

Peperiksaan Akhir

PEP

19 Kursus Pentadbiran Sistem E-Thumb USTM

Bengkel Kajian Pencapaian

20

Pertengahan Tahun 2013

PCOT

Kursus Pengurusan Masa dan

21

Keberkesanan

ULPL

22 Mesyuarat Pengurusan 10 PTD

23 Curiculum survival camp UKO

24 Forum Adain PRO


Takwim PKB 2013

25 MSK JPA

26 Pendaftaran pelajar baru HEP

27 Kursus Inovasi JKE

28 Bengkel Fail Meja

ULPL &

PTD

Bengkel P & P SCL Matematik/Sains ULPL &

29

/ Komp

JMSK

30 Kursus ICT USTM

Perjumpaan PA dengan pelajar carry

31 HEP

paper

32 Perjumpaan PA dan pelajar senior JKE

33 Asas AutoCAD (Penyediaan Pelan) JKA

Pendaftaran Kelas Ulang Kursus

34

Sesi Jun 2013

JMSK

Taklimat Disiplin Pelajar Lama Sesi

35

Jun 2013

JKE

Taklimat Disiplin Pelajar Baru Sesi

36

Jun 2013

JKE

37 Mesyuarat Jabatan JPA

38 Taklimat OBE kepada pelajar JKE

39 Minggu silaturahim KAMSIS

Taklimat Perpustakaan Untuk Pelajar

40 LIB

Baru

41 Taklimat displin JKM JKM

42 Mesyuarat Pengurusan Akademik JMSK

43 Bengkel Pembinaan Laman Web

ULPL &

JKM

44 Minggu suaikenal KAMSIS KAMSIS

45 Taklimat projek JKM

46 Fire drill/Latihan Kebakaran KAMSIS

47 Perhimpunan Bulanan 6 JMSK

Mesyuarat Status Pelan Tindakan

48

PKB

UQ

49 Mesyuarat KSP 1 UQ

50 Majlis Isra Mikraj KAMSIS


Takwim PKB 2013

51

Mesyuarat Peg. Peperiksaan dan

Penyemakan Status Bank Item Untuk

Peperiksaan Akhir Sesi Jun 2013

PEP

Aktiviti 1-2.6.13 Hari Keputeraan D.Y.M.M.S.P.B.Y.D. Agong

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYE

LARAS

1 Kursus membaiki printer USTM

2

Lawatan ke TM Hiliran,

Terengganu

JKE

3 Kursus lanskap dan bonsai KAMSIS

4

Pendaftaran dan pelaksanaan

penilaian khas

PEP

5 Mesyuarat JPKA & JPAK 2 PTD

6

Pem,antauan Disiplin Pelajar Bil

05/2013

JKE

7 Pemantauan disiplin JKA

8

Kursus Pengurusan Aset dan ULPL &

Kewangan

JKE

9

Best practices in construction

industry

JKA

10 Mesyuarat Pengurusan 11 PTD

11 Kursus pemantapan PPJKM JKM

Program Kesedaran Disiplin

12

Melalui Penerokaan Kendiri

KAMSIS

13 Minggu disiplin JKM JKM

14 Kursus Cuti / Persaraan

ULPL &

PTD

Mesyuarat Jawatankuasa

15

Penasihat Akademik Jabatan

JKA

16 Mesyuarat Jabatan JKA

17 Hari Anugerah Pelajar JP

18

Keputusan rasmi penilaian khas

sesi Disember 2012 & Sesi Jun PEP

2013

19 Majlis anugerah AKJ JKM

20 Mesyuarat Pengurusan 12 PTD

Kursus Analisa Data & hasil

21

Penyelidikan

JKE

22 Kursus Penulisan Monograf PCOT

23 Pemantauan P & P 1 JKM

24 Operasi displin JKDP HEP

JULAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R


Takwim PKB 2013

25 Kursus Induksi Pensyarah Baru ULPL

Kursus Pengurusan Haiwan ULPL &

26

Ternakan

JKM

Bengkel Kesedaran

27

Membudayakan KIK Peringkat

Kebangsaan Politeknik Malaysia

UQ

2013

28 Mesyuarat JKTU UQ

29

Mesyuarat J/Kuasa Induk

Konvensyen KIK Peringkat

Kebangsaan Politeknik Malaysia

2013 PKB dan JPP

UQ

30

Program Ihya Ramadhan PTPTN

Bersama Warga Kampus PKB

Lawatan Akademik/ Industri/

31

Keusahawanan

Bengkel Projek Perniagaan

32

Program DAT; PB605

HEP

JP

JP

33 Program penghayatan Solat JPA

34 Kem ikhtiar hidup UKO

35 Mesyuarat pengurusan JKM JKM

36 Kursus Kecergasan Fizikal UKO

37

Minggu terakhir

penambahan/pengguguran

kursus

PEP

38 Mesyuarat Pindaan Dokumen UQ

39

Mesyuarat J/K Projek Akademik

Pelajar

JKA

40 Mesyuarat Pengurusan Akademik PEP

41 Coaching skill

42

Konvensyen KIK Peringkat

Kebangsaan Politeknik Malaysia

2013

ULPL &

PTD

UQ


Takwim PKB 2013

43 Perhimpunan Bulanan 7 USK

44

Mesyuarat Jawatankuasa

Penyelarasan Bengkel/Makmal

JKA

Mesyuarat Unit Pendidikan Islam

45

& Bahasa Inggeris

JPA

46 Mesyuarat Pengurusan 13 PTD

47 I Love PKB UPK

48 Diskusi Penyelidikan 2 UPI

49 Tarikh akhir tambah/gugur kursus JKE

50

Perjumpaan Pengarah Bersama

Majlis Perwakilan Pelajar Dan

Wakil-Wakil Kelas

HEP

Aktiviti 26.7.13 Nuzul Quran

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

1 Program Ihya Ramadhan KAMSIS

2

Penempatan Industri Staf/Pelajar Siri

PCOT

2

3 MateCafe JMSK

4 Kursus Perkhidmatan

ULPL &

PTD

5 Kursus P & P Marketing

ULPL &

JP

6 Mesyuarat Kantin JPA

7 Seminar Penyelidikan JKE

8

Bengkel Penyelarasan Jadual Waktu

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 1

PEP

9

Majlis Taklimat PA dan Wakil Kelas

/Penolong Wakil Kelas

JKA

10 Kursus Komunikasi Berkesan JPA

Kursus transformer and electrical ULPL &

11

machines

JKE

Pemantauan Disiplin Pelajar Bil

12

06/2013

JKE

13 Pertandingan pidato dalaman JPA

14 Seminar tamadun Islam JPA

Program 'Leadership and

15

Prensentation Skills'

UPK

16 Jambori Ko - kurikulum UKO

17 Operasi disiplin HEP

18

(Deraf) Pertama jadual Waktu

Peperiksaan Selaras untuk semakan

dan maklumbalas pelajar

PEP

19 Mesyuarat Pengurusan Akademik UPLI

20 Minggu Keusahawanan KAMSIS KAMSIS

21 Bengkel Autotronic Lab Training

ULPL &

JKM

22 Bengkel pembinaan item JKM

OGOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S


Takwim PKB 2013

23

Persidangan Lembaga Peperiksaan

dan Penganugerahan Sijil/Diploma

Politeknik KPT bagi Sesi Disember

2012

PEP

24

Bicara Industri 4 -BI Technologies,

Ktn

JKE

25 Kursus Team Building ULPL

Lawatan pelajar Unit Kejuruteraan

26

Mekanikal

JKM

Lawatan Kolaborasi 4 - UTeM &

27

Satelite Bumi Lendu, Melaka

JKE

Pertandingan tilawah dan nasyid

28

dalaman

JPA

Pembentangan Penyelidikan &

29

Penulisan JMSK

JMSK

30 Jamuan Hari Raya PKPKB

18th FIRA Roboworld Cup &

31

Congress KL

UPI

32 Bengkel Penyelidikan/ Penulisan JP

33 Bengkel pindaan dokumen UQ

34 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

Lawatan Akademik/ Industri/

35

Keusahawanan

JP

36 Pemantauan Disiplin JKA

37 Kursus AutoCAD

ULPL &

JKE

38 Kursus penyelidikan siri 2

ULPL &

JMSK

Lawatan pelajar Kejuruteraan

39

Mekanikal

JKM

Pengemakan, pengesahan dan

40 penyerahan deraf item dan peraturan PEP

pemarkahan

41 Perhimpunan Bulanan 8 HEP

42 Mesyuarat Pengurusan 15 PTD

Aktiviti

Cuti mingguan 8-9.8.13 Aidilfitri


Takwim PKB 2013

Cuti umum 31.8.13 Hari Merdeka

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

SEPTEMBER

Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I

1

2

Bengkel Penyelarasan jadual Waktu

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 2

(Deraf kedua) Jadual Waktu Peperiksaan

Akhir Selaras

PEP

PEP

3 Pemantauan Disiplin Pelajar Bil 07/2013 JKE

4

5

6

Mesyuarat J/K Penyelidikan & Inovasi

JKA

Bengkel Permurnian & Pemasangan

Soalan Pertanian 2

Kursus Peningkatan Profesionalisma

dalam P & P

JKA

ULPL &

JKM

JKA

7 Mesyuarat Pengurusan 16 PTD

8 Lawatan pelajar Kejuruteraan Automotif JKM

9

Program Kebolehpasaran Pelajar JP-

UBS Accounting

JP

10 Kem Ilmu Maklumat dan Keusahawanan LIB

11 Bengkel KIK UQ

12 Sukan Pelajar JKM JKM

13

Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Selaras

Sesi Jun 2013 diedarkan ke Politeknik

PEP

14 Lawatan Penandarasan OBE ke IPTA JKE

15 Kembara Merdeka PKB PRO

16 Kursus integriti dan akauntabiliti ULPL

17 Multimedia : Video Editing

ULPL &

JKE

18 Kursus PLC Application in industrial PCOT


Takwim PKB 2013

19

20

Outreach PKB Sekitar sekolah - sekolah

di Kelantan

Lawatan Industri 5 - TNB Kenyir + Delpi

Elektrik KT

UPK

JKE

21 Mesyuarat Pengurusan 18 PTD

22

Program Kebolehpasaran Pelajar JP-

UBS Stock Control

JP

23 Kursus Pemahaman Pelan JKA

24 Kursus Pra Perkahwinan JPA

25

Mesyuarat Peg. Peperiksaan & Semakan

Akhir Item Peperiksaan Akhir (Proof

Reading)

PEP

26

Kursus Membina Blog - blog sebagai

inovasi dalam P & P

JPA

27 Mesyuarat Pengurusan Akademik UKO

28

Lawatan Penandarasan Akademik

Program

29 Kursus Pengurusan Organisasi

JP

ULPL &

UKO

30 Lawatan pelajar Kejuruteraan Mekatronik JKM

31 Kursus Pengurusan Organisasi

ULPL &

UKO

32 Mesyuarat Pengurusan 19 PTD

33 Lawatan PenandaarasaN Ke IPT lain KAMSIS

34

Lawatan Akademik/ Industri/

Keusahawanan

JP

35 Program khidmat bakti JKM JKM

36

Program Kebolehpasaran Pelajar JP -

UBS Payroll

JP

37

Program "SURVIVAL KENDIRI UNTUK

PELAJAR JKE"

JKE

38 Minggu sukan KAMSIS

39 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM


Takwim PKB 2013

40 Bicara Industri 5 - TNB JKE

41 Kursus SPSS JKE

42 Kursus Stress Management

ULPL &

JKM

43 Sistem Penyampaian Perkhidmatan

ULPL &

PTD

44 Training of trainers programme 2 PCOT

45 Lawatan Benchmarking COT Siri 2 PCOT

46 Seminar Penyelidikan 2 UPI

47 Language camp JPA

48 Perhimpunan Bulanan 9 UPLI

49 Mesyuarat Pengurusan 20 PTD

50 SPSS : Asas dan pertengahan

ULPL &

JKE

Aktiviti 1.9.2013 Cuti Merdeka

Cuti mingguan 16.9.2013 Hari Malaysia

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYELA

RAS

1 Seminar Keusahawanan JP

2 Mesyuarat MBJ PTD

3 Mesyuarat JPKA & JPAK 3 PTD

4 Bicara Industri 6 - Telekom/ Celcom JKE

5

Program Kerjasama Projek Pelajar

DKA5 dengan Unit Hidrologi, JPS JKA

Kelantan

6 Kursus Tatacara Pelupusan

ULPL &

JKM

7 Program Khidmat Bakti JP

8 Pertandingan Rancangan Perniagaan JP

9 Public speaking JPA

10 Seminar pemantapan bacaan Al Quran JPA

11 Post Mortem PPP JP

12 Mesyuarat Pengurusan 20 PTD

13 Majlis Pra Graduasi & Anugerah KJ JKA

14 Program Pengukuhan Akademik JP

15 Operasi Disiplin JKM JKM

16 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

17 Program perkasa akademik JKM

18 Majlis penyerahan ilmu JKM

Pemantauan Disiplin Pelajar Bil

19

08/2013

JKE

Kursus Pengurusan Tatatertib Sektor

20

Perkhidmatan Awam

ULPL

Reconstructing corporate image for

21

Poly Student

UPK

Mesyuarat J/K Industri JKA bersama

22

industr

JKA

Mesyuarat Status Pelan Tindakan 2013

23 UQ

Bil 3/2013

24 Pemantauan disiplin JKA

25 Computer based competition JMSK

26 Pengumpulan data kos terkini Siri 2 PCOT

OKTOBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K


Takwim PKB 2013

27 Hari Terbuka PKB UPI

28 Gerai Keusahawanan JP

29 Pertandingan Inovasi 2/2013 UPI

Technology and Entrepeneurship

30

Conference

UPI

31 Pembentangan projek pelajar JKM

32 Mesyuarat MSK JPA

33 Pemantauan disipin JKA

34 Mesyuarat Pengurusan 21 PTD

35 Kursus ERT Bomba UKO

36 Peperiksaan JPA JPA

37 Pameran projek Inovasi JKE

Bengkel Pengurusan Minda dan Etika

38

Pelajar

KAMSIS

39 PKB dan Masyarakat PRO

40 Mesyuarat Pengurusan Akademik HEP

41 Save our maths JMSK

42 Peperiksaan Akhir Semester PEP

43 Bengkel Penyediaan Jadual Waktu JKA

44 Kursus P & P in English JP

45 Mate is easy JMSK

46 Pemikiran kreatif & inovatif JKA

47 My Best Project JMSK

48 e-Science - JOM LULUS JMSK

49 Mesyuarat Pengurusan 22 PTD

50 Answer me right JMSK

ULPL &

51 Kursus Automasi

JKM

52 Kursus Keperibadian dan Keterampilan ULPL &

PTD

53 Mesyuarat Pengurusan 23 PTD

54 Perhimpunan Bulanan 10 JKE

Aktiviti

Cuti mingguan 15-16.10.2013 Aidil Adha

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYELAR

AS

1

Proses Penilaian Pelajar Latihan

Industri Sesi Jun 2013

PEP

2 Mesyuarat Peperiksaan JKA JKA

3 Bengkel Penulisan hasil Penyelidikan JKE

4 Kursus Percukaian ULPL & JP

5 Mesyuarat Pengurusan 24 PTD

6

Mesyuarat Jawatankuasa

Peperiksaan Politeknik Sesi Jun PEP

2013

7 Mesyuarat Pengurusan 25 PTD

8 Mesyuarat MSK JPA

9 Bengkel penyelarasan kursus JKM

10 Kursus Kimpalan TIG & MIG ULPL & JKM

11 Finishing School - ABMWT - BWI JKE

Tatacara kontrak JKR, Borang PWD &

12

Pam terkini

JKA

13 Mesyuarat PIN UQ

14 Mesyuarat JKTU UQ

15 Mesyuarat Pengurusan Akademik UPK

Mesyuarat Penyelarasan

16

Bengkel/Makmal

JKA

Kursus Kecemerlangan Dalam

17

Motivasi dan Keseronokan Bekerja

ULPL

18 Bengkel Halatuju COT 2014 PCOT

19 Mesyuarat Pengurusan 26 PTD

Keputusan rasmi peperiksaan akhir

20

semester Sesi Jun 2013

PEP

21 Sukan Terbuka Bowling JKA

Kursus Penambahbaikan Etika AJK

22

KPK Sesi Dis 2014

KAMSIS

23 Ujian Bertulis MUET 2013 PEP

24 Peperiksaan UBS 201p JP

25 Seminar penyelidikan 2 JKM

26 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

27 Audit Dalaman ISO UQ

NOVEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S


Takwim PKB 2013

Pendaftaran pelajar baru sesi Dis

28

2013

Keputusan rasmi peperiksaan akhir

29

semester

Kursus Pengurusan Perolehan

30

Kerajaan

HEP

PEP

ULPL &

PTD

31 Kursus Adobe & Fotoshop JKA

32 Lawatan kolaborasi staf JKM

33 Perjumpaan PA dan pelajar senior JKE

34 Perhimpunan Bulanan 11 JP

35 Mesyuarat Pengurusan 27 PTD

36 Taklimat OBE kepada pelajar JKE

Aktiviti 2.11.2013 Deepavali

Cuti mingguan 5.11.2013 Maal Hijrah

Cuti umum 11-12.2013 Al Sultan

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

1 Taklimat disiplin JKM JKM

2

Taklimat Perpustakaan Untuk Pelajar

Baru

LIB

3

Bengkel Perancangan ABM dan AJK

KAMSIS

KAMSIS

4 Kursus Kewangan Islam JP

5 Taklimat projek JKM

6 Time Sector Privatisation JKE JKE

7 Mesyuarat Pengurusan 28 PTD

8 Malam Media PRO

9 Mula proses tambah/gugur kursus JKE

10 Minggu Disiplin JKM JKM

11 Mesyuarat KSP 2 UQ

Pendaftaran dan pelaksanaan

12

penilaian khas

PEP

13 Jamuan Akhir Tahun Jabatan JKA

14 Mesyuarat Pengurusan 29 PTD

15 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

16 Mesyuarat Pengurusan 30 PTD

17 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKA

18 Perhimpunan Bulanan 12 JKA

19 Mesyuarat Pengurusan 31 PTD

DISEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S

Aktiviti 25.12.13 Krismas

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

PETUNJUK

Singkatan Keterangan Singkatan Keterangan Singkatan Keterangan

ASET Unit Aset PCISEC Peneraju CISEC UMS Unit Multimedia & Sumber

EXAM Perperiksaan PCOACH Peneraju Coaching & Mentoring UPI Unit Penyelidikan & Inovasi

HEP Jabatan Hal Ehwal Pelajar PCOT Peneraju COT UPLI Unit Perhubungan & Latihan Industri

JKA Jabatan Kejuruteraan Awam PEP Unit Peperiksaan UPP Unit Pembangunan & Penyelenggaraan

JKE Jabatan Kejuruteraan Elektrik PH Perhimpunan Bulanan UPK Unit Psikologi dan Kerjaya

JKM Jabatan Kejuruteraan Mekanikal PKPKB Persatuan Kakitangan PKB UQ Unit Kualiti

JMSK Jabatan Matematik, Sains & Komputer PKSW Peneraju Keusahawanan USK Unit Sukan

JP Jabatan Perdagangan PMIS Peneraju Management Information System USTM Unit Sistem Teknologi Maklumat

JPA Jabatan Pengajian Am POBE Peneraju OBE 5s Ahli Jawatankuasa 5s

JPP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar PRO Unit Perhubungan Awam

KAMSIS Asrama PP&P Peneraju Pengajaran dan Pembelajaran

LIB Perpustakaan PSAF Peneraju Safety & Security

MQA Malaysian Qualification Agencies PSPA Peneraju Sistem Penasihatan Akademik

MP Mesyuarat Pengurusan PSOF Peneraju Soft Skills

MSK Minggu Suaikenal PTAKSIR Peneraju Pentaksiran

PBI & BA Peneraju B. Inggeris & B.Antarabangsa PTD Pentadbiran

PBOL Peneraju Kebolehpasaran UKO Unit Ko-kurikulum

PCIDOS Peneraju E-Learning/CIDOS ULPL Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

…………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………...………

Penyelaras Takwim PKB Timbalan Pengarah PKB Pengarah PKB

(NOOR AZAHAN BIN OTHMAN)

Tarikh: …………………….. Tarikh: ……………………….. Tarikh: ………………………..

kds / rm : takwim pkb13-gantt chart.xls

petunjuk

More magazines by this user
Similar magazines