Pencapaian Piagam Pelanggan 2012 - Sabah

sabah.gov.my

Pencapaian Piagam Pelanggan 2012 - Sabah

BAHAGIAN SARAAN DAN PENCEN

PIAGAM PELANGGAN

1. Menyampaikan keputusan bagi:

PENCAPAIAN (%)

JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OCT NOV DIS JUMLAH

2012

a. Permohonan rawatan perubatan di Sabah

Medical Centre dan luar Negeri Sabah – 1

hari bekerja.

8/8

100%

5/5

100%

4/4

100%

10/10

100%

8/8

100%

3/3

100%

5/6

83%

(1 kes

tidak

tercapai

PPT

bercuti)

5/5

100%

7/7

100%

4/4

100%

9/9

100%

5/5

100%

73/74

98.65%

b. Permohonan pembelian alat otopedik dan

ubat-ubatan

– 7 hari bekerja.

2/4

50%

(2 kes tidak

memenuhi

piagam kerana

ada pegawai

bercuti &

berkursus).

4/5

80%

(1 kes tidak

tercapai

kerana

pegawai

bercuti)

2/4

50%

(2 kes tidak

memenuhi

piagam

pelanggan

kerana

pegawai

outstation).

5/7

71%

(2 kes tidak

tercapai

kerana

Pegawai

bercuti)

2/2

100%

6/6

100%

6/6

100%

4/4

100%

6/6

100%

8/8

100%

3/3

100%

12/12

100%

60/67

89.55%

c. Permohonan persaraan atas pilihan

– 3 hari bekerja.

1. Mengemukakan perakuan kepada SKN untuk

keputusan – 3 hari bekerja.

1/1

100%

- 1/1

100%

8/8

100%

4/4

100%

7/7

100%

1/1

100%

2/2

100%

4/4

100%

1/1

100%

3/3

100%

5/5

100%

37/37

100%

2. Menyampaikan keputusan selepas fail

diterima dari pejabat SKN – 3 hari

bekerja.

1/1

100%

- - 4/4

100%

2/2

100%

7/7

100%

1/1

100%

2/2

100%

4/4

100%

1/1

100%

3/3

100%

5/5

100%

30/30

100%

d. Permohonan pembayaran Gantian Cuti

Rehat

– 3 hari bekerja.

18/18

100%

27/27

100%

41/41

100%

42/42

100%

38/38

100%

33/33

100%

33/33

100%

26/26

100%

18/18

100%

11/11

100%

19/19

100%

29/29

100%

335/335

100%

e. Permohonan pelbagai elaun – 7 hari

bekerja.

43/45

96%

(2 tidak tercapai

kerana fail

diguna oleh

Bahagian lain)

52/55

95%

(1 tidak

tercapai

kerana fail

digunakan

oleh Bahagian

lain dan 2

tidak tercapai

pegawai

bercuti)

66/66

100%

48/52

92%

(1 tidak

tercapai

pegawai

bercuti)

51/51

100%

105/105

100%

142/142

100%

88/88

100%

45/45

100%

68/68

100%

92/92

100%

85/85

100%

885/894

98.99%

f. Permohonan penetapan gaji – 7 hari bekerja. 4/4

100%

- 4/4

100%

1/1

100%

3/3

100%

7/7

100%

7/7

100%

12/12

100%

11/11

100%

2/2

100%

4/4

100%

0/0 55/55

100%

2. Menyampaikan surat kebenaran menjual

rumah yang dibeli melalui Skim Pinjaman

Perumahan Kerajaan – 7 hari bekerja.

4/4

100%

1/1

100%

3/3

100%

6/6

100%

4/4

100%

4/4

100%

1/1

100%

6/6

100%

1/1

100%

4/4

100%

1/1

100%

4/4

100%

39/39

100%

More magazines by this user
Similar magazines