Terima kasih dan Penghargaan - Bornean Biodiversity and ...

sabah.gov.my

Terima kasih dan Penghargaan - Bornean Biodiversity and ...

Buku Panduan :

Pusat-pusat Sejadi di Sabah

Daerah Kota Kinabalu

Pusat Sejadi Hutan Lipur Kawang ...7

Santuari Burung Bandaraya Kota Kinabalu ...8

Taman Kinabalu ...10

Stesen Mata Air Panas Poring ...12

PETA SABAH

Daerah Kudat

Pusat Informasi Jati ...14

INDEKS

Daerah Sandakan

Pusat Interpretasi Hutan Hujan Tropika ...16

Pusat Informasi Sepilok Laut ...17

Pusat Pemulihan Orang-utan Sepilok ...18

Gua Gomantong ...19

Stesen Hidupan Liar Danau Girang ...20

Dataran Banjir Hilir Kinabatangan ...21

Feb 2 Hari Tanah Lembap Sedunia

Mac 21 Hari Perhutanan Sedunia

22 Hari Air Sedunia

Apr 22 Hari Bumi

29 Hari Tanpa Golf

Mei 6 Hari Astronomi

Jun 5 Hari Alam Sekitar Sedunia

Jul 12 Hari Penduduk Sedunia

Ogos 1 - 31

16 - 24 Minggu Angkasa Lepas

Sept 15 - 17

KALENDAR

ATURCARA

ALAM SEJADI

Minggu Sains dan Teknologi

Malaysia

9 Hari Antarabangsa Orang Asli

Hari Pembersihan Sedunia

( Bulan Pembersihan Sabah )

Okt 6 Hari Makanan Sedunia

6 Hari Habitat Sedunia

Daerah Pedalaman

Taman Pertanian Sabah ...30

Pusat Informasi Raffl esia ...32

Taman Banjaran Crocker ...34

Pusat Pelawat Mahua ...35

Pusat Pelawat Inobong ...36

Hutan Simpan Ulu Padas dan Long Pasia ...37

Kawasan Pemuliharaan Lembangan Maliau ...38

Daerah Tawau

Pusat Informasi Bukit Gemok ...28

Daerah Lahad Datu

Rizab Hidupan Liar Tabin ...23

Pusat Luar Lembah Danum ...24

Pusat Informasi Madai ...26

8

17

Dis 5

Hari Antarabangsa

Pembasmian Bencana Alam

Hari Antarabangsa Pembasmian

Kemiskinan

21 - 27 Minggu Alam Sekitar Malaysia

Hari Sukarelawan Sedunia

Pembangunan Ekonomi dan Sosial

29 Hari Kepelbagaian Hayat Sedunia

More magazines by this user
Similar magazines