Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

SABAH, MALAYSIA

Warta Kerajaan

Diterbitkan dengan kuasa

Jil. LXIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 11 SEPTEMBER 2008 [No. 34

Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang

Terutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.

DATUK HAJI SUKARTI BIN WAKIMAN,

Setiausaha Kerajaan Negeri.

No. 572 [No. SPANS: P. 016692

PELANTIKAN MEMANGKU

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Suhaimi bin

Asbullah untuk memangku jawatan Jurutera, Gred J44 untuk tempoh mulai 1 Januari 2005

hingga 31 Disember 2007 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih

dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.

[No. SPANS: P. 022762

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Petrus bin

Augustine untuk memangku jawatan Jurutera, Gred J44 untuk tempoh mulai 1 Januari

2005 hingga 31 Disember 2007 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang

lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.

[No. SPANS: P. 011213 Vol. II

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Premus Takom

untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 untuk tempoh mulai 3 Januari 2007

hingga 2 Januari 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.

Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


1,402

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PELANTIKAN MEMANGKU - (samb.)

[No. SPANS: P. 027112

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Jais bin Asri

untuk memangku jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat, Gred S44 untuk tempoh

mulai 6 November 2007 hingga 5 November 2008 atau sehingga jawatan diisi secara

hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6)

Bahagian B.

[No. SPANS: P. 004327

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Justina @ Suzie

binti Guis untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 untuk tempoh mulai 15

November 2007 hingga 14 November 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki

mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6)

Bahagian B.

[No. SPANS: P. 024997 Klt. II

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Timothy F.

Boyou @ Timothy Felix Boyou untuk memangku jawatan Pegawai Teknik Maklumat,

Gred F44 untuk tempoh mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Disember 2008 atau sehingga

jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk

kepada PANS 45(6) Bahagian B.

[No. SPANS: P. 024339

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Natelie @

Nelly Gaban untuk memangku jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat, Gred S44 untuk

tempoh mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Disember 2008 atau sehingga jawatan diisi secara

hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6)

Bahagian B.

[No. SPANS: P. 015504

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Mujin bin

Durin untuk memangku jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat, Gred S41 untuk tempoh

mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Disember 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki

mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6)

Bahagian B.

[No. SPANS: P. 023849 Klt. II

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Kinus Mais

untuk memangku jawatan Pegawai Ehwal Ekonomi, Gred E44 untuk tempoh mulai 2 Januari

2008 hingga 13 Mac 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih

dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.

[No. SPANS: P. 005674 Vol. II

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Lee Fui Fah

untuk memangku jawatan Jurutera, Gred J44 untuk tempoh mulai 3 Januari 2008 hingga 2

Januari 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan

memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

1,403

[No. SPANS: P. 029917

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Ajman bin

Jumadai untuk memangku jawatan Pegawai Sistem Maklumat, Gred F41 untuk tempoh

mulai 1 Februari 2008 hingga 31 Januari 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki

mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6)

Bahagian B.

[No. SPANS: P. 021027 Klt. II

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Jimy @ Mimy

Shak untuk memangku jawatan Akauntan, Gred W41 untuk tempoh mulai 2 Julai 2008

hingga 1 Julai 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.

Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.

[No. SPANS: P. 04545

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Johran bin

Kassim untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N52 untuk tempoh mulai 3 Julai

2008 hingga 2 Julai 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih

dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.

[No. SPANS: P. 023918

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Vallentine @

Valletine Sebastian untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G41 untuk tempoh

mulai 1 Ogos 2008 hingga 31 Julai 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana

yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.

_______

No. 573 [No. SPANS: P. 007777

PELANTIKAN SECARA PERTUKARAN SEMENTARA

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Lister bin

Daungkil ke jawatan Pegawai Undang-Undang, Gred L48 secara Pertukaran Sementara

selama dua (2) tahun mulai dari 24 Ogos 2005 hingga 23 Ogos 2007.

_______

PUBLIC NOTICES

No. 574 [No. JIM (TWU) 19/04

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Sibankrap:

Baru binti Paramma

No. Kad Pengenalan: 600518-12-5182/H 0490243

Alamat:

TB 81, Blok G, Taman Hill Top,

Jalan Utara, 91000 Tawau, Sabah


1,404

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)

Perihal:

Mesyuarat Am Pemiutang

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Tawau

No. Kebankrapan: T(29) 161 tahun 2003

Tarikh Mesyuarat Am: 28 Ogos 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Tawau

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Tawau,

TB 305, Tingkat 2,

Bangunan Leong Hua, Jalan Dunlop,

91000 Tawau, Sabah.

ISTAZZ HARDYAN BIN EIDDROS,

Pegawai Insolvensi Kanan,

b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Tawau.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Baru binti Paramma

NRIC No.: 600518-12-5182/H 0490243

Address:

TB 81, Block G, Taman Hill Top,

North Road, 91000 Tawau, Sabah

Description:

Creditors General Meeting

Court:

High Court, Tawau

Bankruptcy Number: T(29) 161 of 2003

Date of General Meeting: 28th August, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Tawau Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

[No. JIM (TWU) 19/04


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,405

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Tawau Branch,

TB 305, 2nd Floor,

Leong Hua Building, Dunlop Street,

91000 Tawau, Sabah.

ISTAZZ HARDYAN BIN EIDDROS,

Senior Officer of Insolvency,

for Assistant Director of Insolvency, Tawau Branch.

No. 575 [No. JIM (TWU) 15/06

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Sibankrap:

Hunaib bin Tatong

No. Kad Pengenalan: 520217-12-5285/H 0327271

Alamat:

Peti Surat No. 399, Kampung Panji,

91300 Semporna, Sabah

Perihal:

Mesyuarat Am Pemiutang

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Tawau

No. Kebankrapan: T(29) 06 tahun 2006

Tarikh Mesyuarat Am: 26 Ogos 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Tawau

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Tawau,

TB 305, Tingkat 2,

Bangunan Leong Hua, Jalan Dunlop,

91000 Tawau, Sabah.

ISTAZZ HARDYAN BIN EIDDROS,

Pegawai Insolvensi Kanan,

b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Tawau.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Hunaib bin Tatong

NRIC No.: 520217-12-5285/H 0327271

[No. JIM (TWU) 15/06


1,406

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)

Address:

P. O. Box No. 399, Kampung Panji,

91300 Semporna, Sabah

Description:

Creditors General Meeting

Court:

High Court, Tawau

Bankruptcy Number: T(29) 06 of 2006

Date of General Meeting: 26th August, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Tawau Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Tawau Branch,

TB 305, 2nd Floor,

Leong Hua Building, Dunlop Street,

91000 Tawau, Sabah.

ISTAZZ HARDYAN BIN EIDDROS,

Senior Officer of Insolvency,

for Assistant Director of Insolvency, Tawau Branch.

No. 576 [No. JIM (KK) 139/2004

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Rahmalah @ Rosmalah bt. Salleh

No. Kad Pengenalan: I/12660

Alamat:

Bahagian Kewangan,

Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah,

Kepayan, Kota Kinabalu

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-715 tahun 2003

Tarikh Mesyuarat Am: 18 September 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,407

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 15 Ogos 2008.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. JIM (KK) 139/2004

Debtor’s Name:

Rahmalah @ Rosmalah bt. Salleh

NRIC No.: I/12660

Address:

Bahagian Kewangan,

Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah,

Kepayan, Kota Kinabalu

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-715 of 2003

Date of General Meeting: 18th September, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 15th August, 2008.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.


1,408

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 577 [No. JIM (KK) 82/93

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Youseff bin Bagusong

No. Kad Pengenalan: 560313-12-5695/H 0308063

Alamat:

8C, Blok Apartmen Tingkat 2, Selesa Court,

Kobusak Penampang,

88300 Kota Kinabalu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29(P)-82 tahun 1993

Tarikh Mesyuarat Am: 7 Oktober 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 28 Ogos 2008.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Youseff bin Bagusong

NRIC No.: 560313-12-5695/H 0308063

Address:

8C, Block Apartment 2nd Floor,

Selesa Court, Kobusak Penampang,

88300 Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

[No. JIM (KK) 82/93


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,409

Bankruptcy Number: K29(P)-82 of 1993

Date of General Meeting: 7th October, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 28th August, 2008.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 578 [No. JIM (KK) 87/1997

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Lo Yun Fah

No. Kad Pengenalan: 591025-12-5377/H 0277921

Alamat: Taman Kuala Menggatal, Lorong 4,

No. Rumah 42, Lot 188,

88450 Kota Kinabalu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29(P)-69 tahun 1994

Tarikh Mesyuarat Am: 14 Oktober 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.


1,410

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)

Tarikh: 28 Ogos 2008.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

Debtor’s Name:

Lo Yun Fah

NRIC No.: 591025-12-5377/H 0277921

Address: Taman Kuala Menggatal, Lorong 4,

House No. 42, Lot 188,

88450 Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29(P)-69 of 1994

Date of General Meeting: 14th October, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 28th August, 2008.

[No. JIM (KK) 87/1997

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,411

No. 579 [No. JIM (KK) 501/2000

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Chong Fook Fah

No. Kad Pengenalan: 500125-12-7167/H 0182053

Alamat:

Lot 105, Taman Kian Yap,

Jalan Ranca-Ranca,

87000 Wilayah Persekutuan Labuan

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: L29-22 tahun 2000

Tarikh Mesyuarat Am: 29 September 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 28 Ogos 2008.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Chong Fook Fah

NRIC No.: 500125-12-7167/H 0182053

Address:

Lot 105, Taman Kian Yap,

Ranca-Ranca Road,

87000 Wilayah Persekutuan Labuan

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

[No. JIM (KK) 501/2000


1,412

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)

Bankruptcy Number: L29-22 of 2000

Date of General Meeting: 29th September, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 28th August, 2008.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 580 [No. JIM (KK) 311/2005

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Loh Chung Hwa

No. Kad Pengenalan: 681023-01-5851/A 1110925

Alamat:

Lot 6, Jalan Kolam, Taman Intan Luyang,

88300 Kota Kinabalu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-20 tahun 2004

Tarikh Mesyuarat Am: 16 Oktober 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,413

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 28 Ogos 2008.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. JIM (KK) 311/2005

Debtor’s Name:

Loh Chung Hwa

NRIC No.: 681023-01-5851/A 1110925

Address:

Lot 6, Jalan Kolam, Taman Intan Luyang,

88300 Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-20 of 2004

Date of General Meeting: 16th October, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 28th August, 2008.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.


1,414

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

No. 581 [No. JIM (KK) 282/2006

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Hadiya binti Abdul Rashid

No. Kad Pengenalan: 551205-12-5458/H 0056660

Alamat: Peti Surat No. 50715,

88725 Putatan, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-562 tahun 2005

Tarikh Mesyuarat Am: 15 Oktober 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 28 Ogos 2008.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Hadiya binti Abdul Rashid

NRIC No.: 551205-12-5458/H 0056660

Address: P. O. Box No. 50715,

88725 Putatan, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-562 of 2005

[No. JIM (KK) 282/2006


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,415

Date of General Meeting: 15th October, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 28th August, 2008.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 582 [No. JIM (KK) 122/2007

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Maria Jiki @ Francis Jicky

No. Kad Pengenalan: 670429-12-5088/H 0692519

Alamat:

W.D.T. No. 57, 89358 Inanam,

Kota Kinabalu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-29 tahun 2007

Tarikh Mesyuarat Am: 9 Oktober 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.


1,416

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)

Tarikh: 28 Ogos 2008.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. JIM (KK) 122/2007

Debtor’s Name:

Maria Jiki @ Francis Jicky

NRIC No.: 670429-12-5088/H 0692519

Address:

W.D.T. No. 57, 89358 Inanam,

Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-29 of 2007

Date of General Meeting: 9th October, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 28th August, 2008.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 583 [No. JIM (KK) 242/2007

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Hassan bin Osman

No. Kad Pengenalan: 590220-12-5511


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,417

Alamat:

No. 118, Lorong Ikan Pepuyu,

Off Jalan Mat Salleh,

88100 Kota Kinabalu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-63 tahun 2007

Tarikh Mesyuarat Am: 22 Oktober 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 28 Ogos 2008.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Hassan bin Osman

NRIC No.: 590220-12-5511

Address:

No. 118, Lorong Ikan Pepuyu,

Off Jalan Mat Salleh,

88100 Kota Kinabalu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-63 of 2007

Date of General Meeting: 22nd October, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

[No. JIM (KK) 242/2007


1,418

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 28th August, 2008.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

No. 584 [No. JIM (KK) 272/2007

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT AM

Nama Siberhutang:

Billon Tan Hong Ban

No. Kad Pengenalan: 761128-04-5061/A 3511438

Alamat:

No. 5730, Jalan Paya Ikan,

Bukit Baru, 75150 Melaka

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-328 tahun 2007

Tarikh Mesyuarat Am: 20 Oktober 2008

Waktu:

2.30 petang

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Tarikh: 28 Ogos 2008.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,419

[No. JIM (KK) 272/2007

BANKRUPTCY ACT, 1967

GENERAL MEETING

Debtor’s Name:

Billon Tan Hong Ban

NRIC No.: 761128-04-5061/A 3511438

Address:

No. 5730, Jalan Paya Ikan,

Bukit Baru, 75150 Melaka

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K29-328 of 2007

Date of General Meeting: 20th October, 2008

Time:

2.30 p.m.

Place:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 28th August, 2008.

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director-General of Insolvency, Malaysia.

_______

No. 585 [No. JIM/SDK/73504/108/1999/AAS (57/99)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT PERTAMA

Nama Siberhutang:

Bahri bin Janan

No. Kad Pengenalan: 560614-12-5509/H 0434889

Alamat: Taman Fajar, Lot 354, Fasa 3, Lorong 8,

Jalan Airport, 90000 Sandakan

Perihal:

Bekerja Sendiri

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 9 tahun 1999


1,420

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)

Tarikh Mesyuarat Pertama: 24 September 2008

Waktu:

10.00 pagi

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Bilik 1101-1108, Tingkat 11,

Wisma Khoo Siak Chiew,

Peti Surat No. 846,

90709 Sandakan.

Bertarikh: 25 Ogos 2008.

HENRY MELLO K.,

Pegawai Insolvensi Kanan,

b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.

[No. JIM/SDK/73504/108/1999/AAS (57/99)

BANKRUPTCY ACT, 1967

FIRST MEETING

Debtor’s Name:

Bahri bin Janan

NRIC No.: 560614-12-5509/H 0434889

Address: Taman Fajar, Lot 354, Phase 3, Lorong 8,

Airport Road, 90000 Sandakan

Description:

Self-employed

Court:

High Court, Sandakan

Bankruptcy Number: S(29) 9 of 1999

Date of First Meeting: 24th September, 2008

Time:

10.00 a.m.

Place:

Insolvency Department Malaysia, Sandakan Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,421

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Rooms 1101-1108, 11th Floor,

Wisma Khoo Siak Chiew,

P. O. Box No. 846,

90709 Sandakan.

Dated: 25th August, 2008.

HENRY MELLO K.,

Senior Insolvency Officer,

for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.

No. 586 [No. JIM/SDK/73504/3/2005 (HMK/hm 3/05)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT PERTAMA

Nama Siberhutang:

Tan Yin Poh

No. Kad Pengenalan: 590927-12-5021/H 0074279

Alamat: Lot 253, No. Rumah H2, Jambatan H,

Rumah Murah Sim-Sim, Sandakan

Perihal:

Pemandu Lori

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 35 tahun 2004

Tarikh Mesyuarat Pertama: 23 September 2008

Waktu:

10.30 pagi

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): 3 Mac 2005

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Bilik 1101-1108, Tingkat 11,

Wisma Khoo Siak Chiew,

Peti Surat No. 846,

90709 Sandakan.

Bertarikh: 25 Ogos 2008.

HENRY MELLO K.,

Pegawai Insolvensi Kanan,

b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.


1,422

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

PUBLIC NOTICES - (cont.)

[No. JIM/SDK/73504/3/2005 (HMK/hm 3/05)

BANKRUPTCY ACT, 1967

FIRST MEETING

Debtor’s Name:

Tan Yin Poh

NRIC No.: 590927-12-5021/H 0074279

Address: Lot 253, House No. H2, Jambatan H,

Rumah Murah Sim-Sim, Sandakan

Description:

Lorry Driver

Court:

High Court, Sandakan

Bankruptcy Number: S(29) 35 of 2004

Date of First Meeting: 23rd September, 2008

Time:

10.30 a.m.

Place:

Insolvency Department Malaysia, Sandakan Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): 3rd March, 2005

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Rooms 1101-1108, 11th Floor,

Wisma Khoo Siak Chiew,

P. O. Box No. 846,

90709 Sandakan.

Dated: 25th August, 2008.

HENRY MELLO K.,

Senior Insolvency Officer,

for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.

No. 587 [No. JIM/SDK/73504/10/2001 (HMK/hm 4/01)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT PERTAMA

Nama Siberhutang:

Lim Bing Hu

No. Kad Pengenalan: 430924-08-5236/3819093

Alamat:

4-12A, Lebuh Bunga Tanjung, Taman Tanjung,

12300 Butterworth, Pulau Pinang.

Perihal:

Tidak Bekerja


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,423

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 151 tahun 2000

Tarikh Mesyuarat Pertama: 24 September 2008

Waktu:

10.30 pagi

Tempat:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Perintah (jika ada) bagi

Pentadbiran Terus (Seksyen 106): -

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Bilik 1101-1108, Tingkat 11,

Wisma Khoo Siak Chiew,

Peti Surat No. 846,

90709 Sandakan.

Bertarikh: 26 Ogos 2008.

HENRY MELLO K.,

Pegawai Insolvensi Kanan,

b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.

[No. JIM/SDK/73504/10/2001 (HMK/hm 4/01)

BANKRUPTCY ACT, 1967

FIRST MEETING

Debtor’s Name:

Lim Bing Hu

NRIC No.: 430924-08-5236/3819093

Address:

4-12A, Lebuh Bunga Tanjung, Taman Tanjung,

12300 Butterworth, Pulau Pinang.

Description:

Nil

Court:

High Court, Sandakan

Bankruptcy Number: S(29) 151 of 2000

Date of First Meeting: 24th September, 2008

Time:

10.30 a.m.

Place:

Insolvency Department Malaysia, Sandakan Branch

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Section 106): -


1,424

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Rooms 1101-1108, 11th Floor,

Wisma Khoo Siak Chiew,

P. O. Box No. 846,

90709 Sandakan.

Dated: 26th August, 2008.

PUBLIC NOTICES - (cont.)

BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)

HENRY MELLO K.,

Senior Insolvency Officer,

for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.

_______

No. 588 [No. JIM/SDK/8144/1999/lk (70/99)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

Nama Siberhutang:

Masile bin Usop @ Masili bin Usop

No. Kad Pengenalan: 510429-12-5181/H 0241191

Alamat:

Lot 32, Peringkat 6, Rancangan Luboh,

Peti Surat No. 3498, 90739 Sandakan

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 46 tahun 1999

Tarikh Akhir Menerima

Bukti-bukti: 30 September 2008

Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 26 Ogos 2008.

HENRY MELLO K.,

Pegawai Insolvensi Kanan,

b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,425

BANKRUPTCY ACT, 1967

NOTICE OF INTENDED DIVIDEND

[No. JIM/SDK/8144/1999/lk (70/99)

Debtor’s Name:

Masile bin Usop @ Masili bin Usop

NRIC No.: 510429-12-5181/H 0241191

Address:

Lot 32, Peringkat 6, Rancangan Luboh,

P. O. Box No. 3498, 90739 Sandakan

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Number of Matter: S(29) 46 of 1999

Last Day of Receiving Proofs: 30th September, 2008

Name of Trustee:

Director General of Insolvency, Malaysia

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 26th August, 2008.

HENRY MELLO K.,

Senior Officer of Insolvency,

for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.

No. 589 [No. JIM (SDK) 10242/2004 (nfj. 34/04)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

Nama Siberhutang:

Lu Yue Wai

No. Kad Pengenalan: 671102-12-5419/H 0690945

Alamat: No. 103, Taman Sentosa, Batu 2½,

Jalan Labuk, 90000 Sandakan

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 82 tahun 2003

Tarikh Akhir Menerima

Bukti-bukti: 30 September 2008


1,426

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 26 Ogos 2008.

PUBLIC NOTICES - (cont.)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)

HENRY MELLO K.,

Pegawai Insolvensi Kanan,

b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.

BANKRUPTCY ACT, 1967

NOTICE OF INTENDED DIVIDEND

[No. JIM (SDK) 10242/2004 (nfj. 34/04)

Debtor’s Name:

Lu Yue Wai

NRIC No.: 671102-12-5419/H 0690945

Address: No. 103, Taman Sentosa, Mile 2½,

Labuk Road, 90000 Sandakan

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Number of Matter: S(29) 82 of 2003

Last Day of Receiving Proofs: 30th September, 2008

Name of Trustee:

Director General of Insolvency, Malaysia

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 26th August, 2008.

HENRY MELLO K.,

Senior Officer of Insolvency,

for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,427

No. 590 [No. JIM/156/H/004/150/2006-mg

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

Nama Siberhutang:

Mammadkutti bin P. Kader

No. Kad Pengenalan: 410706-12-5115/H 0488001

Alamat:

Kampung Tandek,

89100 Kota Marudu, Sabah

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Kota Kinabalu

No. Kebankrapan: K29-160 tahun 2004

Tarikh Akhir Menerima

Bukti-bukti: 3 Oktober 2008

Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Kota Kinabalu,

Aras 5, Blok A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Bertarikh: 26 Ogos 2008.

LEO ANAK SAGA,

Pengarah Insolvensi Negeri,

b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

[No. JIM/156/H/004/150/2006-mg

BANKRUPTCY ACT, 1967

NOTICE OF INTENDED DIVIDEND

Debtor’s Name:

Mammadkutti bin P. Kader

NRIC No.: 410706-12-5115/H 0488001

Address:

Kampung Tandek,

89100 Kota Marudu, Sabah

Description: -

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Number of Matter: K29-160 of 2004

Last Day of Receiving Proofs: 3rd October, 2008

Name of Trustee:

Director General of Insolvency, Malaysia


1,428

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Kota Kinabalu Branch,

Level 5, Block A,

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Jalan Sulaman, Likas,

88450 Kota Kinabalu, Sabah.

Dated: 26th August, 2008.

PUBLIC NOTICES - (cont.)

BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)

LEO ANAK SAGA,

State Director of Insolvency,

for Director General of Insolvency, Malaysia.

No. 591 [No. JIM/SDK/1242/2005/lk (10/05)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

Nama Siberhutang:

Chong Fook Ming

No. Kad Pengenalan: 481216-12-5153/H 0145751

Alamat:

D76, Taman Indah 1, Batu 4, Jalan Utara,

90000 Sandakan

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Kebankrapan: S(29) 19(B) tahun 2004

Tarikh Akhir Menerima

Bukti-bukti: 30 September 2008

Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,

Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.

Bertarikh: 29 Ogos 2008.

HENRY MELLO K.,

Pegawai Insolvensi Kanan,

b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,429

BANKRUPTCY ACT, 1967

NOTICE OF INTENDED DIVIDEND

[No. JIM/SDK/1242/2005/lk (10/05)

Debtor’s Name:

Chong Fook Ming

NRIC No.: 481216-12-5153/H 0145751

Address:

D76, Taman Indah 1, Mile 4, North Road,

90000 Sandakan

Description: -

Court:

High Court, Sandakan

Number of Matter: S(29) 19(B) of 2004

Last Day of Receiving Proofs: 30th September, 2008

Name of Trustee:

Director General of Insolvency, Malaysia

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,

P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.

Dated: 29th August, 2008.

HENRY MELLO K.,

Senior Officer of Insolvency,

for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.

_______

No. 592 [No. JIM/SDK/73504/1/1991 (HMK/hm 50/91)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

NOTIS KEPADA PEMIUTANG-PEMIUTANG MENGENAI CADANGAN

MEMINTA PELEPASAN

DALAM MAHKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK DI SANDAKAN

DALAM PERKARA KEBANKRAPAN NO. S(29) 72 TAHUN 1991

Ber : Sung Yen Nyuk @ William (Meninggal dunia pada 3 November 2000)

No. K.P.: 330618-12-5131/H 0195682

Peti Surat No. 2, Lahad Datu.

Diberi notis bahawa, saya yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Pengarah

Insolvensi, Malaysia bagi harta sibankrap, bercadang hendak meminta kepada Mahkamah

supaya saya dilepaskan dan lagi diberi notis bahawa apa-apa bantahan kamu terhadap


1,430

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

kebenaran saya dilepaskan mestilah diberitahu kepada Mahkamah dalam masa dua puluh

satu (21) hari dari tarikh notis ini (Bankrap telah meninggal dunia pada 3 November 2000).

Bertarikh: 26 Ogos 2008.

PUBLIC NOTICES - (cont.)

AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)

HENRY MELLO K.,

Pegawai Insolvensi Kanan,

b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.

[No. JIM/SDK/73504/1/1991 (HMK/hm 50/91)

BANKRUPTCY ACT, 1967

NOTICE TO CREDITORS OF INTENTION TO APPLY FOR RELEASE

IN THE HIGH COURT OF SABAH AND SARAWAK AT SANDAKAN

IN BANKRUPTCY PROCEEDING NO. S(29) 72 OF 1991

Re : Sung Yen Nyuk @ William (Deceased on 3rd November, 2000)

NRIC No.: 330618-12-5131/H 0195682

P. O. Box No. 2, Lahad Datu.

Take notice that I, the undersigned, Director-General of Insolvency, Malaysia of the

property of the bankrupt, intend to apply to Court for my release and further take notice that

any objection you may have to the granting of my release must be notified to the Court

within twenty-one (21) days of the date hereof. (The bankrupt has passed away on 3rd

November, 2000).

Dated: 26th August, 2008.

HENRY MELLO K.,

Senior Insolvency Officer,

for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.

_______

No. 593 [No. PPT/SDK/2128/2008/lk (4/08)

AKTA SYARIKAT-SYARIKAT, 1965

NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI

Nama Syarikat:

Vui Fung Motors Sdn. Bhd.

No. Syarikat: 280562-V

Alamat Pejabat Yang Didaftarkan: Lot 2, Tingkat Bawah, Bangunan Liau Yong,

Batu ½, Jalan Labuk, 90000 Sandakan

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,431

No. Perkara: S(28) 8 tahun 2008

Nama Pelikuidasi:

Pegawai Penerima Malaysia

Alamat Pelikuidasi:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Pelantikan: 21 Ogos 2008

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Bilik 1101-1108, Tingkat 11,

Wisma Khoo Siak Chiew,

Peti Surat No. 846,

90709 Sandakan.

Bertarikh: 27 Ogos 2008.

HENRY MELLO K.,

Pegawai Insolvensi Kanan, Cawangan Sandakan,

b.p. Pegawai Penerima Malaysia dan Pelikuidasi.

COMPANIES ACT, 1965

NOTICE OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR

[No. PPT/SDK/2128/2008/lk (4/08)

Name of Company:

Vui Fung Motors Sdn. Bhd.

Company’s No.: 280562-V

Address of Registered Office: Lot 2, Ground Floor, Liau Yong Building,

Mile ½, Labuk Road, 90000 Sandakan

Court:

High Court, Sandakan

Number of Matter: S(28) 8 of 2008

Liquidator’s Name:

Official Receiver Malaysia

Liquidator’s Address:

Department of Insolvency Malaysia, Sandakan

Branch

Date of Appointment: 21st August, 2008

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Rooms 1101-1108, 11th Floor,

Wisma Khoo Siak Chiew,

P. O. Box No. 846,

90709 Sandakan.

Dated: 27th August, 2008.

HENRY MELLO K.,

Senior Officer of Insolvency, Sandakan Branch,

for Official Receiver Malaysia and Liquidator.


1,432

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

No. 594 [No. PPT/SDK/2129/2008/lk (5/08)

AKTA SYARIKAT-SYARIKAT, 1965

NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI

Nama Syarikat:

Jayasanda Sdn. Bhd.

No. Syarikat: 075766-H

Alamat Pejabat Yang Didaftarkan: Lot 8, Blok 2, Taman Pertama, Rumah Kedai,

Jalan Labuk, Peti Surat No. 112,

90307 Sandakan

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Sandakan

No. Perkara: S(28) 9 tahun 2008

Nama Pelikuidasi:

Pegawai Penerima Malaysia

Alamat Pelikuidasi:

Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Sandakan

Tarikh Pelantikan: 21 Ogos 2008

Alamat:

Jabatan Insolvensi Malaysia,

Cawangan Sandakan,

Bilik 1101-1108, Tingkat 11,

Wisma Khoo Siak Chiew,

Peti Surat No. 846,

90709 Sandakan.

Bertarikh: 27 Ogos 2008.

PUBLIC NOTICES - (cont.)

HENRY MELLO K.,

Pegawai Insolvensi Kanan, Cawangan Sandakan,

b.p. Pegawai Penerima Malaysia dan Pelikuidasi.

COMPANIES ACT, 1965

NOTICE OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR

[No. PPT/SDK/2129/2008/lk (5/08)

Name of Company:

Jayasanda Sdn. Bhd.

Company’s No.: 075766-H

Address of Registered Office: Lot 8, Block 2, First Garden Shophouse,

Labuk Road, P. O. Box No. 112,

90307 Sandakan

Court:

High Court, Sandakan

Number of Matter: S(28) 9 of 2008

Liquidator’s Name:

Official Receiver Malaysia


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,433

Liquidator’s Address:

Department of Insolvency Malaysia, Sandakan

Branch

Date of Appointment: 21st August, 2008

Address:

Department of Insolvency Malaysia,

Sandakan Branch,

Rooms 1101-1108, 11th Floor,

Wisma Khoo Siak Chiew,

P. O. Box No. 846,

90709 Sandakan.

Dated: 27th August, 2008.

HENRY MELLO K.,

Senior Officer of Insolvency, Sandakan Branch,

for Official Receiver Malaysia and Liquidator.

_______

TENDER NOTICE

No. 595 [No. JCK: T. 300-1/4 Klt. 9/(3)

JABATAN CETAK KERAJAAN

KENYATAAN TAWARAN TERBUKA

PEMBEKALAN, PEMASANGAN DAN ‘COMMISSIONING’ LOJI BERGANTI DAN

MESIN-MESIN JENTERA BARU

SUBKEPALA 020201 - MESIN-MESIN PEJABAT (JCK. T. 8/2008)

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat/pembekal yang berdaftar dengan Pusat

Pendaftaran Kontraktor-kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah

(PUKONSA) di bawah bidang Subkepala 020201 - mesin-mesin pejabat untuk Pembekalan,

Pemasangan dan ‘Commissioning’ Loji Berganti dan Mesin-mesin Jentera Baru di Jabatan

Cetak Kerajaan Sabah, Kota Kinabalu.

Borang tawaran dan butir-butir lanjut boleh didapati daripada Jabatan Cetak Kerajaan,

Km. 4, Jalan Tuaran, 88554 Kota Kinabalu, Sabah pada waktu-waktu pejabat. Satu (1) set

dokumen tender dikenakan bayaran RM50.00 sahaja, (tidak dikembalikan). Walau

bagaimanapun, hanya syarikat-syarikat yang berdaftar dengan PUKONSA di bawah bidang

seperti tersebut di atas sahaja yang dibenarkan mengambil bahagian. Syarikat-syarikat itu

mestilah mengemukakan salinan asal Sijil Pendaftaran PUKONSA semasa mengambil

dokumen-dokumen tawaran. Tawaran hendaklah dimasukkan di dalam sampul surat yang

berlakri dan dialamatkan kepada:-

Setiausaha,

Lembaga Tawaran Jabatan Ketua Menteri,

Jabatan Ketua Menteri,

Tingkat 10, Wisma Innoprise,

88817 Kota Kinabalu


1,434

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

TENDER NOTICE - (cont.)

dan ditanda “Pencetak Kerajaan Sabah” - Tawaran: JCK.T. 8/2008 di atas sampul surat.

Tarikh tutup : 30 September 2008 (Selasa)

Masa : 10.00 pagi

Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tersebut di atas tidak akan

dilayan dan hanya penender yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat.

MOHD. ARSHAD BIN HJ. ABD. RAZAK,

Pencetak Kerajaan Sabah.

JABATAN CETAK KERAJAAN

[No. JCK: T. 300-1/4 Klt. 9/(3)

OPEN TENDER

SUPPLY, INSTALLATION AND ‘COMMISSIONING’ FOR THE MACHINERIES

SUBHEAD 020201 - OFFICE MACHINERIES (JCK. T. 8/2008)

Tenderers are invited from printing machinery suppliers who are registered with Pusat

Pendaftaran Kontraktor-kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah

(PUKONSA) under the Subhead 020201 Office Machineries for the Supply, Installation

and ‘Commissioning’ for the machineries to the Government Printing Department, Kota

Kinabalu.

Information regarding the detailed specifications to machineries, can be obtained from

the Government Printing Department, Km. 4, Tuaran Road, 88554 Kota Kinabalu, Sabah

on payment of a document fee of RM50.00 (non-refundable). Tender document will

only be issued to suppliers upon production of original copy of the Certificate of

Registration with PUKONSA. Tender should be sealed and addressed to the:

Setiausaha,

Lembaga Tawaran Jabatan Ketua Menteri,

Jabatan Ketua Menteri,

Tingkat 10, Wisma Innoprise,

88817 Kota Kinabalu.

and marked ‘Government Printer’ - Tender No. JCK.T. 8/2008 above the envelope.

Closing Date : 30th September, 2008 (Tuesday)

Time : 10.00 a.m.

Tender received after closing date shall not be considered and only qualified tenderers

will be informed in writing.

MOHD. ARSHAD BIN HJ. ABD. RAZAK,

Pencetak Kerajaan Sabah.


11 September 2008

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,435

REPEATED NOTIFICATION

No. 560 [No. JKM. PHB. 600-2/1/224 (17)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalam

Pemberitahuan Warta No. 437/2008 hendaklah diambil, walau bagaimanapun,

pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjakerja

pengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan

Bab 69

kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri

dengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa

kerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Pembinaan Jambatan di Sungai

Tandek, Kota Marudu, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 17 Jun 2008.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,

Ketua Menteri Sabah.

THE LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

DIRECTION UNDER SECTION 5

[No. JKM. PHB. 600-2/1/224 (17)

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in Gazette

Notification No. 437/2008 should be acquired, but that until surveying work is completed,

it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, in

exercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land Acquisition

Cap. 69

Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officers

may do any work on the land connected to the use, to wit, the Construction of Bridge at

Sungai Tandek, Kota Marudu, to which the land is intended to be put on its acquisition.

Dated at Kota Kinabalu, this 17th day of June, 2008.

By His Excellency’s Command,

DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,

Chief Minister of Sabah.


1,436

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 11 September 2008

Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuat kuasa

mulai daripada 1 Januari 2008 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:

KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2008

Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)

RM

Langganan Tahunan di dalam Malaysia ... 100.00

Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... 150.00

Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.00

Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, Rang

Undang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri, Pekeliling

dan lain-lain.

Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... 1.50

Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... 2.00

Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... 2.50

Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... 3.00

Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... 3.50

Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... 4.50

Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... 6.00 dan tambah

RM1.00

untuk setiap

32 muka

yang lebih.

Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua serta indeks 2007

(dijilid dengan Kulit Keras) ... ... ... RM 35.00

Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)

Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan

Cetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuat

pembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang

“& Co”.

Untuk Makluman

(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain seperti

Laporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkan

kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, Beg

Berkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.

(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuan

hendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Jalan

Chan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.

________________________________________________________________________

P.K. 0001 (L) - 2008

DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,

ENCIK MOHD. ARSHAD BIN HJ. ABD. RAZAK, A.D.K., JABATAN CETAK KERAJAAN,

SABAH, MALAYSIA.

2008.

More magazines by this user
Similar magazines