TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN - Politeknik Kota Bharu

pkb.edu.my

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN - Politeknik Kota Bharu

POLITEKNIK KOTA BHARU

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN

2013

KM 24, KOK LANAS, 16450 KETEREH, KELANTAN


PERANCANGAN AKTIVITI UTAMA POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2013

JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI

JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER

AHD 1 Merdeka 1 AHD

ISN 1 1 2 2 ISN

SEL 1 2 2 3 1 3 SEL

RAB 2 3 1 Hari Pekerja 3 4 2 4 RAB

KHA 3 4 mp7 2 Exam 4 mp13 1 mp15 5 mp17 3 mp19 5 mp23 KHA

JUM 4 1 1 5 3 5 2 6 4 1 6 JUM

SAB 5 2 2 6 4 1 KPT 6 3 7 5 2 Deepavali 7 SAB

AHD 6 3 3 7 5 2 Agong 7 4 8 6 3 8 AHD

ISN 7 4 4 8 6 3 8 5 9 7 4 9 ISN

SEL 8 5 5 9 7 4 9 6 10 8 5 Maal Hijrah 10 SEL

RAB 9 6 6 10 8 5 10 7 11 9 6 11 RAB

KHA 10 mp1 7 mp3 7 mp5 11 9 mp9 6 mp11 11 8 Aidil fitri 12 10 7 mp21 12 KHA

JUM 11 8 8 12 10 7 12 9 13 11 8 13 JUM

SAB 12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 SAB

AHD 13 10 Tahun 10 14 12 9 14 11 15 13 10 15 AHD

ISN 14 11 Baru Cina 11 15 13 10 15 12 16hari Malaysia 14 11 al Sultan 16 ISN

SEL 15 12 12 16 14 11 16 13 17 15 Aidil 12 17 SEL

RAB 16 13 13 17 15 12 17 14 18 16 Adha 13 18 RAB

KHA 17 14 14 18 mp8 16 13 18 mp14 15 19 mp18 17 14 19 mp24 KHA

JUM 18 15 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20 JUM

SAB 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 SAB

AHD 20 17 17 21 19 16 21 18 22 20 17 22 AHD

ISN 21 18 18 22 20 17 22 19 23 21 18 23 ISN

SEL 22 19 19 Konvo 23 Exam 21 18 MSK 23 20 24 22 Exam 19 24 SEL

RAB 23 mp2 20 20 24 22 19 24 21 25 23 20 25 Krismas RAB

KHA 24 Maulud 21 mp4 21 mp6 25 pb4 23 mp10 20 mp12 25 pb7 22 mp16 26 pb9 24 mp20 21 mp22 26 pb12 KHA

JUM 25 22 22 26 24 Wesak 21 26 Nuzul Quran 23 27 25 22 27 JUM

SAB 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 SAB

AHD 27 24 24 28 26 23 28 25 29 27 24 29 AHD

ISN 28 25 25 29 Exam 27 24 29 26 30 28 25 30 ISN

SEL 29 26 26 30 28 25 30 27 29 Exam 26 MSK 31 SEL

RAB 30 27 27 29 26 31 28 30 27 RAB

KHA 31 pb1 28 pb2 28 pb3 30 pb5 27 pb6 29 pb8 31 pb10 28 pb11 KHA

JUM 29 31 28 30 29 JUM

SAB 30 29 31 Merdeka 30 SAB

AHD 31 30 AHD

ISN

ISN

cuti mingguan cuti sekolah 1. Exam : Peperiksaan *

cuti umum 2 MSK : Minggu Suaikenal LI - 17/12/12 - 17/5/13

x cuti poly 3 pb : Perhimpunan Bulanan LI - 17/6/13 - 15/11/13

cuti sekolah 4 mp : Mesyuarat pengurusan

cuti ptgh pggal cuti ptgh/akh thn.

pgl I 22-30/3/13 24/5 - 8/6/13

pgl II 6-17/8/12 15/11 - 31/12/13

kds/rm: takwim pkb13-gantt chart-sethn.xls


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

1 Audit Dalaman MS ISO Bil 2/2012 UQ

2

Taklimat pengisian dokumen PTPTN Sesi

HEP

Dis 2012

3 Kursus Kawad Polibriged 2 UKO

4 Pendaftaran penilaian khas sesi Jun 2012 PEP

5

Bengkel Perancangan Penulisan Kertas

Kerja PPP

JP

6 Mesyuarat Penilaian Pelan Tindakan UQ

7 Mesyuarat Jabatan JKA

8 Kejohanan futsal Piala Pengarah PKB USK

9 Kesedaran Displin KAMSIS

10 Mesyuarat Konvokesyen Bil.1 JMSK

11 Pemantauan disiplin Bil.1/2013 JKE

12

Mesyuarat Jabatan Akademik Projek

Pelajar

JKA

13 Seminar halatuju pelajar UPK

14 Pemantauan P & P 1 JKM

Bengkel penggubalan item peperiksaan

15

akhir di Politeknik

PEP

16 Lawatan Industri 1 - Rohm Wako JKE

17 Mesyuarat Pengurusan ABM 2014/2015 PTD

Mesyuarat Urusetia KPTN Zon 9

18

Peringkat Negeri Kelantan Bil 1

HEP

Promosi pengambilan anggota bharu

19

Wataniah

UKO

Lawatan penandarasan akademik ke

20

IPTA/IPTS

JKE

Majlis taklimat PA dan Wakil

21

Kelas/Penolong Wakil Kelas

JKA

Sesi kutipan dokumen tawaran dan

22

perjanjian PTPTN Kelompok 1

HEP

23 Taklimat LI 1 UPLI

24 Mesyuarat Pengurusan 1 PTD

JANUARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K


Bengkel Perlaksanaan 5S Bersama

25

Pelajar

JP

26 I Love PKB UPK

27 Kursus Pemantapan PP JKM JKM

28 Audit dalaman pesekitaran 5s Bil 2 5s

Minggu akhir penambahan/pengguguran

29

kursus

PEP

Bengkel Penggubalan item Peperiksaan

30

Akhir di Politeknik

PEP

31 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

32 Kursus P & P PP & P

33

Bengkel Penyelarasan Topik Rancangan

Perniagaan Pensyarah Kursus

34 Pilihanraya kampus HEP

35 Hari Anugerah Pelajar JP

36 Majlis Anugerah AKJ JKM

37 Kebudayaan dan Keusahawanan KAMSIS

38 Kursus CPM JKA JKA

Tarikh akhir tambah/gugur kursus sesi dis

39 JKE

2012

Penyemakan, pengesahan dan

40 penyerahan deraf item dan peraturan PEP

pemarkahan beserta softcopy

41 Bicara Industri 1 - Rohm Wako JKE

42 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKA

43 Mesyuarat Pengurusan 2 PTD

44 Lawatan Kursus CC303 JKA

45 Mesyuarat Konvokesyen Bil.2 JMSK

46 Audit dalaman pesekitaran 5s Bil 3 5s

47 Persediaan audit MQA JPA

48 Minggu Disiplin JKM JKM

Bengkel penyelarasan Jadual Waktu

49

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 1

PEP

Lawatan pelajar Unit Kejuruteraan

50

Mekanikal

JKM

51 Seminar Percukaian JP

52 Mesyuarat Kantin JPA

JP

53 Bengkel Pemantapan MQA (OBE/ OBA) JP


Takwim PKB 2013

Sesi kutipan dokumen tawaran dan

54

perjanjian PTPTN Kelompok 2

HEP

55 Perhimpunan Bulanan 1 PEP

56 Program penghayatan solat JPA

Lawatan Kolaborasi 2 - UTeM & Stesen

57

Satelit Bumi Lendu, Melaka

JKE

Aktiviti 24.1.13 Maulud Nabi

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYELAR

AS

1 Sukan JP JP

2

Bengkel penyelarasan Jadual Waktu

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 1

PEP

2

Lawatan Kolaborasi 2 - UTeM & Stesen

Satelit Bumi Lendu, Melaka

JKE

3 Cakna Kecemerlangan DPR JP

4 PKB dan masyarakat PRO

5 Lawatan ke RTM, KL JKE

6 Sukan pelajar JKM JKM

7 Semakan FRP Peringkat Jabatan JKA

8

(Deraf pertama) Jadual Waktu Peperiksaan

Akhir Selaras untuk semakan dan

PEP

maklumbalas pelajar

9 Pemantauan Disiplin BIL 02/2013 JKE

10 Seminar Pelaburan JP

11 Bicara Siswa UPK

12 Bengkel pembinaan item JKM JKM

13 Seminar Pemasaran JP

14

Mesyuarat Urusetia KPTN Zon 9 Peringkat

Negeri Kelantan Bil 2

HEP

15

Mesyuarat Persediaan Menghadapi Audit

MQA

JKE

16 Mesyuarat Pengurusan 3 PTD

17

Keputusan rasmi penilaian khas sesi Jun

2012 & keputusan rasmi penilaian LI sesi PEP

Jun 2012

18 Mesyuarat Konvokesyen 3 JMSK

19 Kursus AUTOCAD JKA

20 Kejohanan Catur Terbuka Kelantan USK

21 Kem Kepimpinan & Jati Diri JP

22 Kem Jati Diri dan Ikhtiar Hidup UKO

23

Bengkel penyelarasan Jadual Waktu

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 2

PEP

24

(Deraf Kedua) Jadual Waktu Peperiksaaan

Akhir Selaras

PEP

25 Audit Dalaman Persekitaran 5s Bil 3 5s

FEBRUARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K


Takwim PKB 2013

26 Seminar Penyelidikan UPI

27 Pertandingan Street Socker PPKA JKA

28 Bengkel Penyediaan Projek Pemasaran JP

29

Bengkel Projek Perniagaan Program DAT;

PB605

JP

30 Bicara Industri 2 - TNB JKE

31 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKE

32

Majlis Pelancaran Pusat Keusahawanan

Politeknik Malaysia

PKWS

33 Audit Dalaman Program Pengajian JKE

34 Lawatan Akademik/ Industri/ Keusahawanan JP

35 Seminar tamadun Islam JPA

36 Mesyuarat Pengurusan 4 PTD

37 Program khidmat bakti JKM JKM

38 Lawatan Sambil Belajar Kursus CC304 JKA

39 Minggu Sukan KAMSIS

40 Kejohanan Bowling PRSP UPK

41 Mesyuarat Konvokesyen 4 JMSK

42 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

43 Karnival sukan PKB USK

44 Program Khidmat Bakti; MERCY MALAYSIA JP

Persidangan Lembaga Peperiksaan dan

45 Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik KPT PEP

bagi Sesi Jun 2012

46 Lawatan pelajar kejuruteraan pertanian JKM

47 Perasmian sekretariat keusahawanan PKSW

48

Lawatan Kolaborasi 3 - Stesen TNB Paka &

Petronas (safety)

JKE

Aktiviti 10-11.2.13 Tahun Baru Cina

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


AKTIVITI PENYE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

Lawatan Kolaborasi 3 - Stesen TNB

Paka & Petronas (safety)

JKE

2

Persidangan Lembaga Peperiksaan

dan Penganugerahan Sijil/Diploma PEP

Politeknik KPT bagi Sesi Jun 2012

3

Bengkel Penilaian dan Pemurnian

Item Peperiksaan Akhir Siri 1

PEP

4 Program pertolongan cemas UPO

5 Pemantauan Disiplin BIL 03/201 JKE

6

Lawatan pelajar Kejuruteraan

Mekatronik

JKM

7

Program Kerjasama Projek Pelajar

DKA5 dengan Unit Hidrologi, JPS JKA

Kelantan

8 Mesyuarat Pengurusan 5 PTD

9 Pertandingan pidato dalaman JPA

10 Diskusi Penyelidikan 1 UPI

Mesyuarat Urusetia KPTN Zon 9

11

Peringkat Negeri Kelantan Bil 3

HEP

Lawatan Sambil Belajar Kursus

12

C5306

JKA

13 Mesyuarat Konvokesyen 5 JMSK

14 Kursus Audit Dalaman UQ

15 Pemantauan P & P 2 JKM

Bengkel Penilaian dan Pemurnian

16

Item Peperiksaan Akhir Siri 2

PEP

17 Pembentangan projek pelajar JKM

18 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

19 bengkel Penyelidikan JKE

20 Taklimat Media Konvokesyen PRO

Mesyuarat Persediaan Menghadapi

21

Audit MQA

JKE

22 Program kecemerlangan akademik UPK

Pertandingan tilawah dan nasyid

23

dalaman

JPA

24 EASYSCORE JKE JKE

25 Pertandingan kawad kaki UKO

MAC


Takwim PKB 2013

Program " Pembangunan sahsiah

26

kearah kecemerlangan pelajar"

JKE

27 Kursus pra perkahwinan JPA

Outreach PKB sekitar sekolah di

28

Kelantan

UPK

Lawatan Penandarasan Pengurusan

29

Kewangan

PTD

Bengkel Penilaian dan Pemurnian

30

Item Peperiksaan Akhir Siri 3

PEP

31 Konvokesyen JMSK

32 Gerai Keusahawanan JP

33 Karnival Kebudayaan Konvokesyen PRO

Dialog kebolehpasaran pelajar sem

34

akhir

PCISEC

35 Operasi disiplin JKM JKM

36 Seminar Perakaunan Kewangan JP

Lawatan Akademik/ Industri/

37

Keusahawanan

JP

Lawatan pelajar Kejuruteraan

38

Automatif

JKM

39 Mesyuarat Pengurusan 6 PTD

40 Language camp JPA

41 Bengkel Penyelidikan/ Penulisan JP

42 Kursus Pengurusan Server USTM

43

Mesyuarat Peg Peperiksaan &

Semakan Akhir Item Peperiksaan PEP

Akhir

44 Program pencegahan kebakaran UKO

45 Bicara industri 3 - DCA JKE

46 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKM

47 Mesyuarat JKTU 1 UQ

48 Mesyuarat J/K Penyelidikan & Inovasi JKA

49 Seminar Undang-undang Perniagaan JP

50 Taklimat LI 2 UPLI

51 Seminar pemantapan kerohanian JPA

52 Perhimpunan Bulanan 3 PTD

Lawatan Ke Rumah Anak Yatim

53

Taman Uda Murni oleh PPKA

JKA


54 Karnival Jom Masuk 'U" Tahun 2013 HEP

Pelaporan Aset & Stok JKA suku

55

tahun-1 (JPAK)

JKA

Aktiviti

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

1 Mesyuarat JPKA & JPAK1 PTD

2 Derma darah UKO

3 Public speaking JPA

4 Pemantauan Disiplin Bil 04/2013 JKE

5 Mesyuarat Pengurusan 7 PTD

6 Seminar usahawan kreatif JP

7 Career & Entrepreneurship Day UPK

8 Seminar Keusahawanan JP

Lawatan Akademik/ Industri/

9

Keusahawanan

JP

10 Jambori kokurikulum UKO

11 Mesyuarat pengurusan JKM JKM

Pertandingan Rancangan

12

Perniagaan

JP

Mesyuarat Persediaan

13

Menghadapi Audit MQA

JKE

14 Lawatan Kursus CC206 JKA

15 Pertandingan Inovasi 1/2013 UPI

16 Hari Terbuka PKB UPI

17 Gerai Keusahawanan JP

18 INOTEX JKE

19 Computer based competition JMSK

20 Post Mortem PPP JP

Perkhemahan AR101 Polibridged

21 UKO

Sesi Dis 2013

22 Pertandingan MIROC Unimap JKE

Mesyuarat Post Mortem

23

Konvokesyen

JMSK

24 Peperiksaan selaras JPA JPA

26 Program Pengukuhan Akademik JP

27 EASYSCORE JKE JKE

Mesyuarat J/K Industri JKA

28

bersama industri

JKA

29 Mesyuarat Pengurusan Akademik JP

30 Perkasa akademik JKM

APRIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S


31 Mesyuarat Pengurusan 8 PTD

32 Majlis penyerahan ilmu JKM

Lawatan Sambil Belajar Ke

33

Taman Negara

JKA

34 Mesyuarat Akademik JKA

Majlis Pra Graduasi & Anugerah

35

KJ

JKA

36 Kursus Pengurusan Emel USTM

37 Peperiksaan Akhir Semester PEP

38 Perhimpunan Bulanan 4 JPA

39 Lawatan Penandarasan ke IPTA JKA

Aktiviti

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYE

LARAS

1 Peperiksaan Akhir Semester PEP

2 Mesyuarat MBJ PTD

3 Kolaborasi kemasyarakatan KAMSIS

4 Peperiksaan UBS 201p JP

5

Kursus Pengurusan Dalam

Islam

JPA

6

Mesyuarat Jawatankuasa

Penyelarasan Bengkel/Makmal

JKA

7 TSP Jke JKE

8 Mesyuarat Pengurusan 9 PTD

9

Mesyuarat Unit Pendidikan

Islam & Bahasa Inggeris

JPA

10 Kursus Asas Perajurit Muda UKO

11

Kursus Analisa Penilaian

Keberkesanan Penasihat PSPA

Akademik

12 Mesyuarat pengurusan JKM JKM

13 Mesyuarat Peperiksaan JKA JKA

14 Mesyuarat Jabatan 1 JPA

15 Mesyuarat PIN UQ

Lawatan penanda arasan staf

16

JKM

JKM

Bengkel penyelarasan kursus

17

(semakan)

JKM

18 Inovasi Staf JKE JKE

19 Mesyuarat Minggu Suai Kenal JPA

Lawatan Akademik Kursus Ukur

20 JKA

Bahan

Mesyuarat Pengurusan

21

Akademik

JPA

Mesyuarat Jawatankuasa

22 Peperiksaan Politeknik Sesi Dis PEP

2012

Kursus Penulisan - Proses Data

23 UPI

dan Kajian Tindakan

MEI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J


Takwim PKB 2013

24 Mesyuarat Pengurusan 10 PTD

25 Bicara Tokoh PRO

26 Program Hari Keluarga JKA JKA

Bengkel Teknik P&P

27

berasaskan OBE

JKE

Kursus Pengenalan PHP &

28

MySQL

USTM

29 Audit Dalaman ISO UQ

Kursus Sains, Teknologi dan

30

Kejuruteraan dalam Islam

JPA

31

Keputusan rasmi Peperiksaan

Akhir Semester Sesi Disember PEP

2012

32 Seminar penyelidikan 1 JKM

33 Perhimpunan Bulanan 5 UPP

Aktiviti 1.5.13 Hari Pekerja

Cuti mingguan 24.5.13 Wesak

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYELA

RAS

1 Kursus Asas Perajurit Muda UKO

2 Hari Keluarga JKM JKM

3 Mesyuarat MSK2 JPA

4 Sukan Bowling Terbuka JKA JKA

5 Mesyuarat Pengurusan 11 PTD

6 Lawatan Kolaborasi Ke Industri JKA

7 Lawatan Akademik Ke Luar Negara JP

8 Bengkel penyelarasan kursus JKM

9 Mesyuarat pengurusan JKM JKM

Pendaftaran dan pelaksanaan

10

penilaian khas

PEP

11 Mesyuarat MSK3 JPA

12 Forum Adain PRO

13 MSK JPA

14 Pendaftaran pelajar baru HEP

15 Kursus Inovasi JKE

16 Kursus ICT

17 Perjumpaan PA dan pelajar senior JKE

Taklimat Disiplin Pelajar Lama Sesi

18

Jun 2013

JKE

Taklimat Disiplin Pelajar Baru Sesi

19

Jun 2013

JKE

20 Mesyuarat Pengurusan 12 PTD

21 Mesyuarat Jabatan JPA

22 Taklimat OBE kepada pelajar JKE

23 Minggu silaturahim KAMSIS

Taklimat Perpustakaan Untuk Pelajar

24 LIB

Baru

25 Taklimat displin JKM JKM

26 Mesyuarat Pengurusan Akademik JMSK

27 Taklimat projek JKM

28 Perhimpunan Bulanan 6 JMSK

29 Mesyuarat KSP 1 UQ

JUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A


Takwim PKB 2013

30

31

Mesyuarat Peg. Peperiksaan dan

Penyemakan Status Bank Item

Untuk Peperiksaan Akhir Sesi Jun

2013

Pelaporan Aset & Stok JKA Suku

Tahun-2 (JPAK)

PEP

JKA

Aktiviti 1-2.6.13 Hari Keputeraan D.Y.M.M.S.P.B.Y.D. Agong

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYE

LARAS

1 Kursus membaiki printer USTM

2

Lawatan ke TM Hiliran,

Terengganu

JKE

3

Pendaftaran dan pelaksanaan

penilaian khas

PEP

4 Mesyuarat JPKA & JPAK 2 PTD

5

Pem,antauan Disiplin Pelajar Bil

05/2013

JKE

6 Mesyuarat Pengurusan 13 PTD

7 Kursus pemantapan PPJKM JKM

8

Kursus pentadbiran sistem

eThumb

USTM

9 Minggu disiplin JKM JKM

Mesyuarat Jawatankuasa

10

Penasihat Akademik Jabatan

JKA

11 Mesyuarat Jabatan JKA

12 Hari Anugerah Pelajar JP

13

Keputusan rasmi penilaian khas

sesi Disember 2012 & Sesi Jun PEP

2013

14 Majlis anugerah AKJ JKM

Kursus Analisa Data & hasil

15

Penyelidikan

JKE

16 Pemantauan P & P 1 JKM

17 Mesyuarat JKTU UQ

18 Mesyuarat Pengurusan 14 PTD

Lawatan Akademik/ Industri/

19

Keusahawanan

JP

Bengkel Projek Perniagaan

20

Program DAT; PB605

JP

21 Program penghayatan Solat JPA

22 Mesyuarat pengurusan JKM JKM

23

Minggu terakhir

penambahan/pengguguran

kursus

PEP

JULAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R


Takwim PKB 2013

24 Mesyuarat Pindaan Dokumen UQ

25

26

Mesyuarat J/K Projek Akademik

Pelajar

Mesyuarat Pengurusan

Akademik

JKA

PEP

27 Perhimpunan Bulanan 7 USK

Mesyuarat Unit Pendidikan Islam

28 JPA

& Bahasa Inggeris

29 I Love PKB UPK

30 Diskusi Penyelidikan 2 UPI

Tarikh akhir tambah/gugur

30

kursus

JKE

Aktiviti 26.7.13 Nuzul Quran

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

1 Mesyuarat Pengurusan 15 PTD

2

Majlis Taklimat PA dan Wakil

Kelas/Penolong Wakil Kelas

JKA

3 Mesyuarat Kantin

4 Seminar Penyelidikan JKE

5

Bengkel Penyelarasan Jadual Waktu

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 1

PEP

6

Pemantauan Disiplin Pelajar Bil

06/2013

JKE

7

Mesyuarat Jawatankuasa

Penyelarasan Bengkel/Makmal

JKA

8

Bicara Industri 4 - BI Technologies,

Ktn

JKE

9 Pertandingan pidato dalaman JPA

10 Seminar tamadun Islam JPA

11 Bakti Siswa UPK

12 Operasi disiplin HEP

13

(Deraf) Pertama jadual Waktu

Peperiksaan Selaras untuk semakan PEP

dan maklumbalas pelajar

14 Mesyuarat Pengurusan Akademik UPLI

15 Semakan FRP peringkat Jabatan JKA

16 Bengkel pembinaan item JKM

17

Persidangan Lembaga Peperiksaan

dan Penganugerahan Sijil/Diploma

Politeknik KPT bagi Sesi Disember

2012

PEP

Lawatan pelajar Unit Kejuruteraan

18

Mekanikal

JKM

19 Mesyuarat Pengurusan 16 PTD

Pertandingan tilawah dan nasyid

20

dalaman

JPA

OGOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S


Takwim PKB 2013

21

Pembentangan Penyelidikan &

Penulisan JMSK

JMSK

22

Lawatan Kolaborasi 4 - UTeM &

Stesen Satelit Bumi Lendu, Melaka

JKE

23 Jamuan Hari Raya Jabatan JKA

24 Bengkel Penyelidikan/ Penulisan JP

25 Bengkel pindaan dokumen UQ

26 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

Lawatan Akademik/ Industri/

27

Keusahawanan

JP

Lawatan pelajar Kejuruteraan

28

Mekanikal

JKM

29

Pengemakan, pengesahan dan

penyerahan deraf item dan

peraturan pemarkahan

PEP

Aktiviti

Cuti mingguan 8-9.8.13 Aidilfitri

Cuti umum 31.8.13 Hari Merdeka

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

SEPTEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I

1

2

Bengkel Penyelarasan jadual Waktu

Peperiksaan Akhir Selaras Siri 2

(Deraf kedua) Jadual Waktu

Peperiksaan Akhir Selaras

PEP

PEP

3 Pemantauan Disiplin Pelajar Bil 07/2013 JKE

4

Mesyuarat J/K Penyelidikan & Inovasi

JKA

JKA

5 Mesyuarat Pengurusan 17 PTD

6 Lawatan pelajar Kejuruteraan Automotif JKM

7

Program Kebolehpasaran Pelajar JP-

UBS Accounting

JP

8 Bengkel KIK UQ

9 Sukan Pelajar JKM JKM

10

Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Selaras

Sesi Jun 2013 diedarkan ke Politeknik

PEP

11 Lawatan Penandarasan OBE ke IPTA JKE

12 Kembara Merdeka PKB PRO

13

Outreach PKB Sekitar sekolah - sekolah

di Kelantan

Lawatan Industri 5 - TNB Kenyir + Delpi

14

Elektrik KT

Program Kebolehpasaran Pelajar JP-

15

UBS Stock Control

UPK

JKE

JP

16 Kursus Pra Perkahwinan JPA

17

Mesyuarat Peg. Peperiksaan & Semakan

Akhir Item Peperiksaan Akhir (Proof

Reading)

PEP

18 Mesyuarat Pengurusan Akademik UKO


Takwim PKB 2013

19

Lawatan Penandarasan Akademik

Program

JP

20 Lawatan pelajar Kejuruteraan Mekatronik JKM

21 Mesyuarat Pengurusan 18 PTD

Lawatan Akademik/ Industri/

22

Keusahawanan

JP

23 Program khidmat bakti JKM JKM

Program Kebolehpasaran Pelajar JP -

24

UBS Payroll

JP

25 Program "SURVIVAL KENDIRI" JKE

26 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

27 Pemantauan P & P 2

28 Bicara Industri 5 - TNB JKE

29 Kursus SPSS JKE

30 Seminar Penyelidikan 2 UPI

31 Language camp JPA

32 Perhimpunan Bulanan 9 UPLI

33

Pelaporan Aset & Stok JKA Suku Tahun-

3 P (JPAK)

JKA

Aktiviti 1.9.2013 Cuti Merdeka

Cuti mingguan 16.9.2013 Hari Malaysia

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYELA

RAS

1 Seminar Keusahawanan JP

2 Mesyuarat MBJ PTD

3 Mesyuarat JPKA & JPAK 3 PTD

4 Bicara Industri 6 - Telekom/ Celcom JKE

5

Program Kerjasama Projek Pelajar

DKA5 dengan Unit Hidrologi, JPS JKA

Kelantan

6 Program Khidmat Bakti JP

7 Pertandingan Rancangan Perniagaan JP

8 Public speaking JPA

9 Seminar pemantapan kerohanian JPA

10 Post Mortem PPP JP

11 Mesyuarat Pengurusan 19 PTD

12 Majlis Pra Graduasi & Anugerah KJ JKA

13 Program Pengukuhan Akademik JP

14 Operasi Disiplin JKM JKM

15 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

16 Program perkasa akademik JKM

17 Majlis penyerahan ilmu JKM

Pemantauan Disiplin Pelajar Bil

18

08/2013

JKE

Reconstructing corporate image for

19

Poly Student

UPK

Mesyuarat J/K Industri JKA bersama

20

industr

JKA

21 Computer based competition JMSK

22 Hari Terbuka PKB UPI

23 Gerai Keusahawanan JP

24 Pertandingan Inovasi 2/2013 UPI

Technology and Entrepeneurship

25

Conference

UPI

26 Pembentangan projek pelajar JKM

27 Mesyuarat MSK JPA

28 Peperiksaan JPA JPA

29 Pameran projek Inovasi JKE

OKTOBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K


Takwim PKB 2013

30 PKB dan Masyarakat PRO

31 Mesyuarat Pengurusan Akademik HEP

32 Peperiksaan Akhir Semester PEP

33 Mesyuarat Pengurusan 20 PTD

34 Perhimpunan Bulanan 10 JKE

Aktiviti

Cuti mingguan 15-16.10.2013 Aidil Adha

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

1

Proses Penilaian Pelajar Latihan

Industri Sesi Jun 2013

PEP

2 Mesyuarat Peperiksaan JKA JKA

3 Bengkel Penulisan hasil Penyelidikan JKE

4 Mesyuarat Pengurusan 21 PTD

5

Mesyuarat Jawatankuasa

Peperiksaan Politeknik Sesi Jun PEP

2013

6 Mesyuarat MSK 2 JPA

7 Bengkel penyelarasan kursus JKM

8 Finishing School - ABMWT - BWI JKE

9 Mesyuarat PIN UQ

10 Mesyuarat JKTU UQ

11 Mesyuarat Pengurusan Akademik UPK

Mesyuarat Penyelarasan

12

Bengkel/Makmal J

JKA

13 Mesyuarat Pengurusan 22 PTD

Keputusan rasmi peperiksaan akhir

14

semester Sesi Jun 2013

PEP

15 Sukan Terbuka Bowling JKA

16 Ujian Bertulis MUET 2013 PEP

17 Peperiksaan UBS 201p JP

18 Seminar penyelidikan 2 JKM

19 Pendaftaran Pelajar Baru HEP

20 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

21 Audit Dalaman ISO UQ

Pendaftaran pelajar baru sesi Dis

22

2013

JKE

Keputusan rasmi peperiksaan akhir

23 PEP

semester

24 Lawatan kolaborasi staf JKM

25 Perjumpaan PA dan pelajar senior JKE

26 Perhimpunan Bulanan 11 JP

27 Taklimat OBE kepada pelajar JKE

NOVEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S

Aktiviti 2.11.2013 Deepavali


Takwim PKB 2013

Cuti mingguan 5.11.2013 Maal Hijrah

Cuti umum

11-12.2013 Al Sultan

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2013

Bil

AKTIVITI

PENYEL

ARAS

1

Taklimat Perpustakaan Untuk Pelajar

Baru

LIB

2 Taklimat disiplin JKM JKM

3 Taklimat projek JKM

4 TSP JKE JKE

5 Mesyuarat Pengurusan 23 PTD

6 Malam Media PRO

7 Mesyuarat Pengurusan 24 PTD

8 Jamuan Akhir Tahun Jabatan JKA

9 Perhimpunan Bulanan 12 JKA

10 Mula proses tambah/gugur kursus JKE

11 Minggu Disiplin JKM JKM

12 Mula proses tambah/gugur kursus JKE

13 Mesyuarat KSP 2 UQ

Pendaftaran dan pelaksanaan

14

penilaian khas

PEP

15 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM

16 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKA

Pelaporan Aset & Stok JKA suku

17

Tahun-4 (JPAK)

JKA

DISEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S

Aktiviti 25.12.13 Krismas

Cuti mingguan

Cuti umum

Cuti politeknik

Cuti sekolah


Takwim PKB 2012

PETUNJUK

Singkatan Keterangan Singkatan Keterangan Singkatan Keterangan

ASET Unit Aset PCISEC Peneraju CISEC UMS Unit Multimedia & Sumber

EXAM Perperiksaan PCOACH Peneraju Coaching & Mentoring UPI Unit Penyelidikan & Inovasi

HEP Jabatan Hal Ehwal Pelajar PCOT Peneraju COT UPLI Unit Perhubungan & Latihan Industri

JKA Jabatan Kejuruteraan Awam PEP Unit Peperiksaan UPP Unit Pembangunan & Penyelenggaraan

JKE Jabatan Kejuruteraan Elektrik PH Perhimpunan Bulanan UPK Unit Psikologi dan Kerjaya

JKM Jabatan Kejuruteraan Mekanikal PKPKB Persatuan Kakitangan PKB UQ Unit Kualiti

JMSK Jabatan Matematik, Sains & Komputer PKSW Peneraju Keusahawanan USK Unit Sukan

JP Jabatan Perdagangan PMIS Peneraju Management Information System USTM Unit Sistem Teknologi Maklumat

JPA Jabatan Pengajian Am POBE Peneraju OBE 5s Ahli Jawatankuasa 5s

JPP Jawatankuasa Perwakilan Pelajar PRO Unit Perhubungan Awam

KAMSIS Asrama PP&P Peneraju Pengajaran dan Pembelajaran

LIB Perpustakaan PSAF Peneraju Safety & Security

MQA Malaysian Qualification Agencies PSPA Peneraju Sistem Penasihatan Akademik

MP Mesyuarat Pengurusan PSOF Peneraju Soft Skills

MSK Minggu Suaikenal PTAKSIR Peneraju Pentaksiran

PBI & BA Peneraju B. Inggeris & B.Antarabangsa PTD Pentadbiran

PBOL Peneraju Kebolehpasaran UKO Unit Ko-kurikulum

PCIDOS Peneraju E-Learning/CIDOS ULPL Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

…………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………...………

Penyelaras Takwim PKB Timbalan Pengarah PKB Pengarah PKB

(NOOR AZAHAN BIN OTHMAN)

Tarikh: …………………….. Tarikh: ……………………….. Tarikh: ………………………..

kds / rm : takwim pkb13-gantt chart.xls

petunjuk

More magazines by this user
Similar magazines