perkongsian maklumat geospatial - NRE

nre.gov.my

perkongsian maklumat geospatial - NRE

HIERARKI GEOSPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (GDI)

Perancangan Strategik &

Penetapan Keputusan

Data Kurang

Terperinci

Global Decisions

Keputusan (Global)

GDI Global

Regional Decisions

Keputusan (Regional)

Regional GDI Regional SDI

National Decisions

Keputusan (National)

National GDI National SDI

State Decisions

Keputusan (Negeri)

Local Decisions

Keputusan (Tempatan)

State SDI

GDI Negeri

Local SDI

GDI Tempatan

Organisational

Decisions

Keputusan

(Organisasi)

Data lebih terperinci

Organisational

GDI

Organisasi

SDI

KEJAYAAN DALAM PERKARA INI ADALAH BERGANTUNG KEPADA HUBUNGKAIT

DI ANTARA SEMUA PIHAK SAMADA INDIVIDU ATAUPUN AGENSI

More magazines by this user
Similar magazines