Brahmavihara - Empat Keadaan Batin Luhur - DhammaCitta

dhammacitta.org

Brahmavihara - Empat Keadaan Batin Luhur - DhammaCitta

1

1

6

8

8

9

11

13

18

Daftar isi

Empat Keadaan-Batin Luhur

Perenungan terhadap Cinta Kasih, Welas Asih, Turut

Berbahagia, dan Keseimbangan Batin

Kutipan mengenai Empat Keadaan Luhur dari Wejangan

Sang Buddha

Perenungan terhadap Empat Keadaan Luhur

I. Cinta (Metta)

II. Welas Asih (Karuna)

III. Turut berbahagia (Mudita)

IV. Keseimbangan Batin (Upekkha)

Kesalingterkaitan antar Empat Keadaan Luhur

More magazines by this user
Similar magazines