Pembukaan Marina Awam Di Pulau Indah - Jabatan Laut Malaysia

marine.gov.my

Pembukaan Marina Awam Di Pulau Indah - Jabatan Laut Malaysia

JABATAN LAUT WILAYAH TENGAH

( SELANGOR, NEGERI SEMBILAN & MELAKA )

PETI SURAT 268, JALAN FORESHORE

42000 PELABUHAN KLANG

SELANGOR, MALAYSIA

Telefon: 03-3169 5100 Emel : pjlwt@marine.gov.my

Faks: 03-3165 3540 Laman Web : http://www.marine.gov.my

Kawat : MARINE PELABUHAN KLANG

Cert. No. KLR 0403591

PEKELILING PELABUHAN NO. 04/2010

PORT CIRCULAR NO. 04/2010

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TENGAH

FROM : DIRECTOR OF MARINE CENTRAL REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN

PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA

TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS &

AGENTS AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH / DATED : 26 Januari 2010 / 26 January 2010

PEMBUKAAN MARINA AWAM DI PULAU INDAH

Notis yang diberi dengan ini menyatakan bahawa

Marina Awam di Pulau Indah telah dibuka untuk

digunakan. Butiran tersebut adalah seperti berikut:

OPENING OF PUBLIC MARINA AT PULAU INDAH

Notice is hereby given that the public marina in Pulau

Indah is open for use. Its particulars are as follows:

Butiran

Lokasi

No untuk Dihubungi.

Alamat

Siaran Perhubungan

Marina

Keterangan

Latitud N 02 54.572

Longitud E 101 18.673

TEL:603‐31680991

0751/6461/0771

FAKS:603‐31651523

Marina Pulau Indah,

Lot 7942, Pulau Indah,

42000 Pelabuhan Klang,

Selangor

Saluran 61

Particulars

Location

Contact No.

Address

Marina Communication

Channel

Details

Latitude N 02 54.572

Longitude E 101 18.673

TEL:603‐31680991

0751/6461/0771

FAX:603‐31651523

Marina Pulau Indah,

Lot 7942, Pulau Indah,

42000 Pelabuhan Klang,

Selangor

Channel 61

Dengan ini semua pemilik kapal layar boleh

melabuhkan kapal layar dan menggunakan semua

kemudahan yang disediakan di marina

Notis pekeliling pelabuhan ini membatalkan pekeliling

pelabuhan No. 03/2010.

Carta terlibat: MAL 5300

Sekian, terima kasih

All yacht owners can hereby berth their yachts and use

all the facilities provided at the marina

This Port Circular Notice canceled the Port Circular

No. 03/2010

Chart effected: MAL 5300

Thank you.

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut /Director of Marine

Jabatan Laut Wilayah Tengah / Marine Department

More magazines by this user
Similar magazines