Views
3 years ago

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Hukuman

Hukuman Tingkah Laku • Hukuman positif = pengurangan kadar tingkah laku akibat penambahan sesuatu perkara • Hukuman negatif = pengurangan kadar tingkah laku akibat pengurangan sesuatu perkara • Kesan sampingan hukuman = marah, takut, rasa dendam NECIC 2012, Sibu, Malaysia 10

Lihat Senarai Latihan Ringkas • Apa yang mungkin menjadi faktor penggalak? • Apa yang mungkin menjadi faktor pengekal? • Apa yang mungkin menjadi peneguh? • Apa yang mungkin menjadi hukuman? • Bagaimana boleh kita kurangkan / tingkatkan tingkah laku? • Senaraikan peneguhan / hukuman • Fikirkan bila boleh peneguhan / hukuman digunakan – oleh siapa? Bagaimana? NECIC 2012, Sibu, Malaysia 11

Garis Panduan Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium ...
personaliti dan tingkah laku - USM
TINGKAH LAKU DELINKUEN - IPPBM
TINGKAH LAKU EMOSI KANAK-KANAK DAN ... - Direktori File UPI
tingkah laku asertif pada mahasiswa - Repository Universitas ...
Bengkel Asas Penerbitan 2006.pdf - USIM
keunikan tingkah laku kepiting pertapa (hermit crab) - Lipi