Views
4 years ago

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Modifikasi

Modifikasi Tingkah Laku • Peneguhan tingkah laku baik – Pujian, ganjaran, peluang, dll • Tukar arah tingkah laku buruk kpd tingkah laku baik – (redirection) • Pembentukan tingkah laku / proses pembiasaan • ‘Kaedah ‘overcorrection’ • ‘Time out’ • Mengurangkan keperluan / hak • Teguran NECIC 2012, Sibu, Malaysia 12

Gunaan Teori Pembelajaran • Pendedahan Berterusan – Pembiasaan – cth. – Pemekaan – cth. Petanda / kiu • Pelaziman Klasik – Pembelajaran melalui kaitan • Pelaziman Operan / Instrumental – Pembelajaran melalui akibat tingkah laku diri atau orang lain • ‘Modelling’ – lihat dan ikut/tiru NECIC 2012, Sibu, Malaysia 13

personaliti dan tingkah laku - USM
Garis Panduan Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium ...
TINGKAH LAKU DELINKUEN - IPPBM
TINGKAH LAKU EMOSI KANAK-KANAK DAN ... - Direktori File UPI
tingkah laku asertif pada mahasiswa - Repository Universitas ...
Bengkel Asas Penerbitan 2006.pdf - USIM
keunikan tingkah laku kepiting pertapa (hermit crab) - Lipi
PEMBANGUNAN MODEL PENGURUSAN BANJIR BERASASKAN PENDEKATAN ...