Views
3 years ago

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Secara Tidak Langsung

Secara Tidak Langsung • Saya budak baru/susah/lambat belajar, kalau salah… ? • Belajar apa? • Kemahiran Tingkah Laku Adaptif Asas – Komunikasi • Pra-bahasa, kefahaman, ekspresi, penulisan, sembangan – Aktiviti Harian • Jaga diri, kemahiran domestik, pengetahuan komuniti, kemahiran akademik – Sosialisasi • Berkawan, bermain, penjagaan perasaan, keupayaan menangani tekanan sosial – Pergerakan • Kasar dan halus – tangan, NECIC 2012, Sibu, mulut, Malaysia lengan, kaki, keimbangan 14

Kaedah Pengajaran • Pengajaran bersampingan (incidental teaching) • Latih Tubi Diskret (Discrete Trial Training) • Persekolahan formal • Memberi peluang pembelajaran • Meningkatkan peluang kejayaan • Fokuskan kepada penguasaan kemahiran • Pendekatan modifikasi tingkah laku – Analisis Tingkah Laku Gunaan (ABA) – Analisis Kefungsian (ABC) NECIC 2012, Sibu, Malaysia 15

Garis Panduan Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium ...
personaliti dan tingkah laku - USM
TINGKAH LAKU DELINKUEN - IPPBM
TINGKAH LAKU EMOSI KANAK-KANAK DAN ... - Direktori File UPI
tingkah laku asertif pada mahasiswa - Repository Universitas ...
Bengkel Asas Penerbitan 2006.pdf - USIM
keunikan tingkah laku kepiting pertapa (hermit crab) - Lipi
PEMBANGUNAN MODEL PENGURUSAN BANJIR BERASASKAN PENDEKATAN ...