Views
3 years ago

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Pengurusan Tingkah Laku • Langsung – Arahan – Isyarat / Tanda / Struktur – Jadual aktiviti / Routine – Peneguhan / Hukuman • Tidak Langsung – Kemahiran berkomunikasi – Aktiviti harian – Kemahiran sosial – Kemahiran pergerakan – Kemahiran akademik NECIC 2012, Sibu, Malaysia 4

Pengurusan Secara Langsung • Analisis dulu, modifikasi kemudian • Fahami fungsi tingkah laku – Analisis Kefungsian • Kenapa tingkah laku ini berlaku? • Bila ianya berlaku? • Untuk apa? • Apa kesan tingkah laku? • Tingkah laku sebagai komunikasi – kehendak NECIC 2012, Sibu, Malaysia 5

personaliti dan tingkah laku - USM
Garis Panduan Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium ...
TINGKAH LAKU DELINKUEN - IPPBM
TINGKAH LAKU EMOSI KANAK-KANAK DAN ... - Direktori File UPI
tingkah laku asertif pada mahasiswa - Repository Universitas ...
Bengkel Asas Penerbitan 2006.pdf - USIM
keunikan tingkah laku kepiting pertapa (hermit crab) - Lipi
PEMBANGUNAN MODEL PENGURUSAN BANJIR BERASASKAN PENDEKATAN ...