Views
3 years ago

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Analisis

Analisis Tingkah Laku • Faktor Penggalak • Faktor Pengekal • Kawalan Rangsangan – Petanda persekitaran • Kaedah ABC – Antecedent (Kejadian sebelum tingkah laku) – Behaviour (Tingkah laku) – Consequence (Kesan tingkah laku) NECIC 2012, Sibu, Malaysia 6

Hukum Kesan (Law of Effect) • Tingkah laku yang membawa kepada kesan yang baik berkebarangkalian tinggi akan berlaku lagi – Kejadian ini dipanggil PENEGUHAN (reinforcement) • Tingkah laku yang membawa kepada kesan buruk berkebarangkalian tinggi tidak akan berlaku lagi – Kejadian ini dipanggil HUKUMAN (punishment) NECIC 2012, Sibu, Malaysia 7

personaliti dan tingkah laku - USM
Garis Panduan Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium ...
TINGKAH LAKU DELINKUEN - IPPBM
tingkah laku asertif pada mahasiswa - Repository Universitas ...
TINGKAH LAKU EMOSI KANAK-KANAK DAN ... - Direktori File UPI
keunikan tingkah laku kepiting pertapa (hermit crab) - Lipi
Bengkel Asas Penerbitan 2006.pdf - USIM
PEMBANGUNAN MODEL PENGURUSAN BANJIR BERASASKAN PENDEKATAN ...