Views
3 years ago

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Bengkel Asas Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak ...

Definasi Penting •

Definasi Penting • Peneguhan = meningkatkan kadar tingkah laku • Hukuman = mengurangkan kadar tingkah laku • Positif = penambahan sesuatu • Negative = pengurangan sesuatu NECIC 2012, Sibu, Malaysia 8

Peneguhan Tingkah Laku • Peneguhan positif = peningkatan kadar tingkah laku akibat penambahan sesuatu perkara • Peneguhan negatif = peningkatan kadar tingkah laku akibat pengurangan sesuatu perkara NECIC 2012, Sibu, Malaysia 9

Garis Panduan Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium ...
personaliti dan tingkah laku - USM
TINGKAH LAKU DELINKUEN - IPPBM
TINGKAH LAKU EMOSI KANAK-KANAK DAN ... - Direktori File UPI
tingkah laku asertif pada mahasiswa - Repository Universitas ...
Bengkel Asas Penerbitan 2006.pdf - USIM
keunikan tingkah laku kepiting pertapa (hermit crab) - Lipi
PEMBANGUNAN MODEL PENGURUSAN BANJIR BERASASKAN PENDEKATAN ...