Views
3 years ago

Pengolahan Limbah Pendingin Reaktor Riset dan ... - KM Ristek

Pengolahan Limbah Pendingin Reaktor Riset dan ... - KM Ristek

Karakterisasi polimer

Karakterisasi polimer limbah Ca-zeolit reaktor riset hasil imobilisasi dilakukan dengan pengukuran densitas, laju pelindihan dan kuat tekan. Metode pengukuran sama dengan pengukuran karakteristik polimer limbah NH 4 -zeolit reaktor riset. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1.300 1.280 ;;; 1.260 E 1.240 -u C'l 1.220 -(/) 1.200 (13 1.180 :!:::: (/) c Ql 0 1.160 1.140 1.120 1.100 0 10 20 30 40 so 60 kandungan Limbah (% berat) Pengaruh kandungan limbah terhadap densitas polimer limbah Ca-zeolit 8,1 8 • N" 7,9 E • ..!::! 7,8 z ~ 7,7 r:::: «< 7,6 ~ Ql 7,5 • ... «< 7,4 ::I ::.::: 7,3 7,2 7,1 • 0 10 20 30 40 50 GO Kandungan Limbah (% berat) Pengaruh kandungan lim bah terhadap kuat tekan polimer lim bah Ca-zeolit Pengaruh kandungan limbah terhadap laju lindih polimer limbah Ca-zeolit No. Kandungan limbah La·u (%) Cs 1 10 4,41 X 10- tidak terdeteksi 2 20 8,32 X 10- 4 1,71 x 1 o- 5 3 30 1,01x1o- 3 5,08 X 10- 5 4 40 1,31 X 10- 3 1,56 X 10- 4 5 50 2,46 X 10- 3 4,00 X 10- 4

: -;: ::-;~,a"' aiperoleh karakteristik polimer limbah Ca-zeolit: ~:::Ja 30% ::-s :as : 1, 25 g/em 3 a tekan : 7,80 kN/em 2 l aju pelindihan : Sr = 8,87 x 10- 5 , Co= 5,08 x 10·5 dan Cs = 1,01 x 10- 3 g/em 2 hari i). lmobilisasi dan Karakterisasi Polimer Limbah Ca-Zeolit Untuk Limbah Reaktor PLTN. lmobilisasi dan karakterisasi polimer limbah Ca-zeolit untuk limbah reaktor PL TN. lmobilisasi lim bah Ca-zeolit yang telah jenuh dengan radionuklida yang terkandung dalam lim bah air pending in reaktor PL TN dengan polimer poliester. Parameter yang diteliti adalah kandungan lim bah 0, 10, 20, 30, 40 dan 50 % berat. Polimer poliester limbah dieetak dalam eetakan silindris dengan diameter 2,5 em dan tinggi 2,0 em. Karakterisasi polimer lim bah Ca-zeolit reaktor PL TN hasil imobilisasi dilakukan dengan pengukuran densitas, laju · pelindihan dan kuat tekan. Metode pengukuran sama dengan pengukuran karakteristik polimer limbah NH4-zeolit reaktor riset. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1,32 1,3 1,28 -.., E 1,26 u - ~ 1,24 !/) • ~ 1,22 :!::: !/) c Q) 1,2 0 1,18 1,16 1,14 • 0 10 20 30 40 so 60 Kandungan Limbah (% berat) Pengaruh kandungan limbah terhadap densitas polimer limbah Ca-zeolit

pemanfaatan limbah dan gulma sebagai bahan ... - KM Ristek
1 - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
PROGRAM INSENTIF RISET TERAPAN - KM Ristek
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
LAPORAN AKHIR - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
LAPORAN AKHIR PROGRAM RISET INSENTIF 2010 - KM Ristek
Program Insentif Riaet - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
PROGRAM INSEN"'fIF RISET TERAf'AN - KM Ristek
LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ... - KM Ristek
lAPORAN AKHIR Aktualisasi dan Pendalaman (in-depth ... - KM Ristek
difusi teknologi pengolahan mangga (7 produk olahan ... - KM Ristek
PROGRAM INSENTIF RISET TERAPAN - KM Ristek
RISTI::K - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
PROGRAM INSENTIF RISET TERAPAN - KM Ristek
1 - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
LAPORAN HASIL PEKERJAAN - KM Ristek - Kementerian Riset dan ...
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
l - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi